סיקור מקיף

המועצה להשכלה גבוהה

חיי קמפוס. איור: shutterstock

ירידה בביקוש למדעי הרוח, גידול בפיסיקה ומדעי המחשב ויציבות ברמה גבוהה בהנדסה * יותר מדי סטודנטים על כל איש סגל

מהנתונים גם עולה כי נשים הם רוב בקרב התלמידים באוניברסיטאות ובמכללות, זינוק במספר הערבים הלומדים והפיכת הנשים לרוב גם בקרבם * ויש גם נתונים של

לוגו הפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת בר-אילן

הוועדה מצאה כי מצב ההוראה והמחקר באקולוגיה, אבולוציה, והמגוון הביולוגי במחלקות לביולוגיה ומדעי החיים מצוי בהידרדרות קשה עד כדי סכנת היעלמות מהאקדמיה

מליאת המועצה להשכלה גבוהה אימצה את מסקנות ועדת הערכה הבינלאומית לתחומי הביולוגיה ומדעי החיים ותפעל ליישומן

לוגו אתר הידען
דילוג לתוכן