סיקור מקיף

מגוון ביולוגי

כך עולה מדו"ח שעסק בכלכלת מערכות אקולוגיות ומגוון ביולוגי שהוכן עבור האו"ם לקראת ועידת קופנהגן. לתשומת לב מקבלי ההחלטות
למנוע את הפגיעה בשמורה מבקש נשיא אקוודור מגופים חיצוניים - מדינות וגופים פרטיים, לכסות את הרווחים העתידיים מהפקת הנפט, כלומר, הגופים מתבקשים לתרום כסף תמורת הבטחה כי "השמורה לא תיפגע"
לוגו אתר הידען
דילוג לתוכן