ות"ת

האוניברסיטה העברית. מקור: Milan.sk / Wikimedia Commons.

גובשה תוכנית הבראה לאוניברסיטה העברית

ות"ת, משרד האוצר והאוניברסיטה העברית גיבשו תכנית להבראת המוסד. האוניברסיטה העברית התחייבה לתכנית התייעלות רב שנתית (לאורך עשור) בהיקף של 2.7 מיליארד שקלים.

עמוד וגינה באוניברסיטת בר אילן. צילום: shutterstock

האוניברסיטאות בישראל גייסו מיליארד וחצי שקלים למימון מחקרים ממקורות חיצוניים

מחקרים בעלי מימון מיוחד הם מחקרים הממומנים על ידי גורמים חוץ-אוניברסיטאיים כגון קרנות, תכניות מו"פ ומענקים של משרד המדע ומשרדי ממשלה נוספים, וכן מקרנות פנים-אוניברסיטאיות

דילוג לתוכן