סיקור מקיף

יקומים תאומים

תיאוריה יחסותית חדשה, שמעלה פרופ' מרדכי מילגרום מהמחלקה לפיסיקה של חלקיקים ואסטרופיסיקה במכון ויצמן למדע, מציעה פתרון אפשרי לתעלומה רבת שנים, לצד תפיסת עולם, או, למעשה, תפיסת יקום, חדשה ומקורית

פרופ' מרדכי מילגרום. לשנות את החוק. צילום: מכון ויצמן
פרופ' מרדכי מילגרום. לשנות את החוק. צילום: מכון ויצמן
תיאוריה יחסותית חדשה, שמעלה פרופ' מרדכי מילגרום מהמחלקה לפיסיקה של חלקיקים ואסטרופיסיקה במכון ויצמן למדע, מציעה פתרון אפשרי לתעלומה רבת שנים, לצד תפיסת עולם, או, למעשה, תפיסת יקום, חדשה ומקורית. תיאוריות חדשות עולות מעת לעת כמענה לתצפיות שאינן עולות בקנה אחד עם התיאוריות הקיימות. במקרה שלפנינו, היקום, מסיבה שעדיין אינה ברורה לנו, "מתנהג" כאילו הוא מכיל הרבה יותר חומר מכמות החומר שאנחנו רואים בו. צבירי גלקסיות, למשל, מתנהגים מבחינה פיסיקלית כאילו הם מכילים חומר רב פי 10 מהחומר שאנחנו רואים בהם. בשולי גלקסיות מגיע הפער לעתים אפילו עד כדי פי 100.

השיטה המקובלת לחישוב משקלה, או, ליתר דיוק, מאסתה של גלקסיה, מבוססת על מדידת מהירותם של הכוכבים וענני הגז הכלולים בה במסלוליהם, ועל מדידת רדיוס המסלול המעוגל שבו הם נעים מסביב לליבת הגלקסיה. בדרך דומה מחשבים גם את כמות החומר הקיים בצבירי גלקסיות, שאבני הבניין שלהם הן הגלקסיות, וכך מחשבים גם את כמות החומר של כוכבים בודדים, כמו למשל השמש "שלנו", "סול", שמאסתה מחושבת לפי מהירות כוכבי-הלכת במסלוליהם ומרחקם מן השמש. העניין הוא, שבשיטת השקילה, או החישוב, הזאת מתקבלות תוצאות האומרות שבגלקסיות קיים הרבה יותר חומר, בהשוואה לכמות החומר שאנחנו רואים בהן.

כלומר, החומר שאנו רואים בגלקסיות אינו מספיק כדי לקיים את הגלקסיות עצמן. לפי החישובים המבוססים על חוקי התנועה של ניוטון, אם הגלקסיות היו מכילות רק את החומר שאנחנו רואים בהן, גרמי השמיים השונים הכלולים בגלקסיות היו צריכים להתרחק זה מזה ו"לפרק את השותפות". בעבר סברו, שההתרחשות הזאת נמנעת הודות לפעולתם של כוחות כבידה המופעלים על-ידי מרכיבי הגלקסיות – הכוכבים וענני הגז עצמם. כלומר, כוחות הכבידה שלהם עצמם מכריחים אותם להישאר יחד. אבל, כאמור, בינתיים התברר שאין די בחומר שאנו רואים בגלקסיות כדי להפעיל כוחות כבידה חזקים כאלה. מדוע, אם כן, הגלקסיות אינן מתפרקות, ומדוע הכוכבים הכלולים בהן אינם מתפזרים לכל עבר ביקום?

דלות החומר

היעדרן של תשובות לשאלות הללו מאיים על תפיסת היקום שלנו כולה. הפיסיקאים המבקשים לפתור את אי-ההתאמה הזאת שבין כמות החומר הנראה ביקום לבין הסימנים לקיומו של חומר רב יותר (או כבד יותר), נחלקים לשתי קבוצות, שאינן שוות בגודלן. הקבוצה הראשונה, הגדולה יותר, אומרת שביקום קיים הרבה מאוד חומר "אפל", שעד כה לא נראה ולא התגלה על-ידי גלאים שונים. מצד שני, פרופ' מילגרום מציע תיאוריה אחרת, שלפיה אין ביקום חומר "אפל", והסיבה לכך שהיקום מתנהג כאילו הוא כבד בהרבה מכפי שמראים חישובינו, היא שמשהו בשיטות המדידה והשקילה שלנו אינו מתאים למציאות.

ביסודה של התיאוריה המוצעת הזאת מונח שינוי שפרופ' מילגרום מציע להכניס בחוקי ניוטון, שהם מאבני היסוד של המדע המודרני. כשמכניסים את השינוי הזה, החישובים התיאורטיים, תוצאותיהם והתצפיות מתאימים זה לזה, ואין צורך להניח הנחות בדבר קיומו של חומר אקזוטי "אפל". אבל זה, למעשה, רק הצעד הראשון במסע הנמשך אל גבולות היקום ואל מעבר לגבולות הדמיון.

לפי תורת היחסות הפרטית והכללית, חוקי ניוטון מופרים במערכות שבהן הגופים נעים במהירויות הקרובות למהירות האור או שוות לה, או במקרים שבהם כוח הכבידה של הגופים הוא גדול מאוד (למשל בקרבת חור שחור), עד שכדי להתנתק מהם, חייב הגוף או החלקיק המתנתק לפתח מהירות הקרובה למהירות האור. גם תורת הקוונטים מפירה את חוקי ניוטון בעולמם של החלקיקים הבסיסיים. אבל ההפרות המקובלות הללו של חוקי ניוטון אינן יכולות להסביר את פער המאסות הגלקטי. כדי לפתור את אי-ההתאמה הזאת, הציע פרופ' מילגרום שינוי נוסף בחוקי הדינמיקה של ניוטון.

כמו במקרים של תורת היחסות ותורת הקוונטים, גם כאן מדובר בהשעיה המתקיימת רק בתחום ידוע של תופעות. חוקי הדינמיקה הניוטוניים תקפים עדיין (בקירוב רב) בתחומי מערכת השמש, אבל הם אינם תקפים בתחום הגלקסיות. ידוע שתנועתם של מרכיבי גלקסיות (כוכבים וענני גז) שונה במובנים רבים מתנועתם של גרמי מערכת השמש. למשל, מהירותם המסלולית של הכוכבים בגלקסיות גדולה ממהירותם המסלולית של כוכבי-הלכת במערכת השמש (פי עשרה בממוצע). מרחקם של הכוכבים זה מזה, משקלם הכולל והתנע הזוויתי שלהם, גדולים בכמה סדרי גודל מהמרחק הממוצע שבין כוכבי-הלכת, משקלם הכולל והתנע הזוויתי שלהם. אבל פרופ' מילגרום אומר, שההסבר לפער שבין תצפיותינו לבין הדרך שבה היקום נוהג, הוא ההבדל בין התאוצות הקטנות יחסית של הכוכבים בגלקסיות, לבין התאוצות הגדולות יחסית של כוכבי-הלכת במערכת השמש. לדוגמא, תאוצת השמש שלנו במסלולה סביב מרכז בגלקסיית שביל החלב קטנה בכשמונה סדרי גודל מתאוצת כדור-הארץ סביב השמש.

דינמיקה חדשה

לפי המודל שמציע פרופ' מילגרום, חוקי הדינמיקה של ניוטון, המתארים את תנועותיו של גוף תחת כוחות כבידה, אינם חלים על גוף שתאוצתו קטנה מאוד. המשוואה המתארת את חוק התנועה המתוקן של פרופ' מילגרום כוללת גורם קבוע חדש: "אי אפס", שהוא מעין קנה מידה להשוואה, המשמש גם אבן-גבול. גוף שתאוצתו גדולה מ"אי אפס" מצוי בתחום שלטונם של חוקי הדינמיקה הניוטוניים. גוף שתאוצתו קטנה מ"אי אפס" נשלט על-ידי חוקי דינמיקה שונים, מתוקנים. במילים אחרות, הדינמיקה המתוקנת של פרופ' מילגרום משרטטת למעשה מערכת יחסים חדשה בין המאסה לתאוצה.

אחד הקשיים שליוו את התיאוריה של פרופ' מילגרום היה העובדה, שהיא התייחסה רק לתופעות איטיות יחסית, ובתנאים של כבידה רגילה. כלומר, היא לא התייחסה לתופעות יחסותיות, אשר כוללות מהירויות גבוהות, הקרובות למהירות האור, ולכבידה חזקה, כגון זו המתחוללת בחורים שחורים. באחרונה פירסם פרופ' מילגרום מאמר בכתב-העת המדעי Physical Review, שבו הציע תיאוריה מוכללת, המכליאה את תורת היחסות הכללית עם חוקי הדינמיקה הניוטוניים המתוקנים המקוריים שלו, ומציבה אותם כרצף אחד של חוקי טבע. למעשה, התיאוריה המוכללת החדשה מתייחסת גם לתופעות שהתגלו בשנים האחרונות, ובהן גם ההתפשטות המואצת של היקום שאינה מובנת כל צורכה, אשר מוסברת, בלית ברירה, בין היתר, באמצעות קיומה של "אנרגיה אפלה".

הכבידה בשדה

תורת היחסות מתארת את היקום כמעין יריעה שעליה "מונחים" גופים שונים הגורמים לעיקום היריעה. שיעור העיקום שגורם כל גוף הוא הפוטנציאל הכבידתי של מאסת הגוף. חלוקת המאסות בשדה יוצרת לפיכך שקעים בגדלים וב"עומקים" משתנים. כך, גוף קטן, שעובר ליד גוף מאסיבי מאוד, "נופל" אל ה"עמק" שיוצר הגוף המאסיבי. במילים אחרות, חלוקת המאסות בשדה קובעת את תנועתם של גופים ביקום. לפי חוקי ניוטון, שדה הכבידה מתואר על ידי פוטנציאל כבידתי אחד בלבד. לפי התיאוריה החדשה של פרופ' מילגרום, השדה מתואר באמצעות שני פוטנציאלים, שאחד מהם הוא הפוטנציאל הידוע, ואילו השני משמש מעין "מפת עזר" לתנועת הגופים, או מעין "צל" או "תאום" של הפוטנציאל הידוע. פוטנציאל "תאום" זה משתתף בקביעת הפוטנציאל הרגיל, ומשפיע עליו.

אפשר לראות זאת בסדר הפוך של סיבה ומסובב: בתורת היחסות הכללית מתואר שדה הכבידה באמצעות העקמומיות של המרחב-זמן, או, כפי שמכנים זאת הפיסיקאים, ה"מטריקה". לפי התורה היחסותית החדשה של פרופ' מילגרום, מתואר שדה הכבידה על-ידי שתי "מטריקות", או שני מרחב-זמן מקבילים, המשפיעים זה על זה. כל החומר שאנחנו מכירים מצוי רק ביקום הידוע לנו, אבל ה"מטריקה" הכבידתית של הגופים ביקום הידוע מושפעת גם על-ידי ה"מטריקה" של הגופים ביקום ה"תאום".

יקומים מקבילים. איור מכון ויצמן
יקומים מקבילים. איור מכון ויצמן

אנרגיה אפלה

במערכת היקומים התאומים המוצעת מתקיימים ומשתלבים זה בזה תורת היחסות וחוקי התנועה המתוקנים שמציע פרופ' מילגרום. כך מתקבלת תיאוריה שלמה שמספקת הסבר לתופעת "פער המאסות" בכל אחד מהיקומים ה"תאומים" בנפרד, מבלי שיהיה צורך בהשערת קיומו של חומר "אפל" כלשהו. תיאוריה מוכללת זו מתאימה גם לחישוב תופעות יחסותיות כמו כיפוף קרינת אור ליד גופים מאסיביים מאוד, דוגמת גלקסיות וצבירי גלקסיות.

בחינת היבטים שונים של התיאוריה החדשה העלתה את קיומו של קשר טבעי בין הקבוע החדש שמציע פרופ' מילגרום, "אי אפס", לבין תופעות המתחוללות בגלקסיות, מצד אחד, וביקום כולו (דוגמת ההאצה בהתפשטות היקום הנובעת ממה שמכונה "אנרגיה אפלה"), מצד שני.

למעשה, מכיוון שיריעות היקומים התאומים מהוות מעין "תמונת מראה" זו של זו, מתקיימת דחייה בין חומר ביקום הידוע לבין חומר ביקום ה"תאום". תופעה זו גורמת לכך שחומר ביקום הידוע יתמקם מול אזורים ריקים ביקום ה"תאום". לפיכך, חומר ביקום הידוע ימשוך אליו, בכוח הכבידה, אור ידוע, אבל ידחה אור "תאום". פרופ' מילגרום הציע באחרונה דרכים שיאפשרו להבחין בהשפעות הדדיות שבין היקומים המקבילים.

132 תגובות

 1. יש לי כאן שאלה עקרונית, מהותית:
  אי אפשר לראות באופן ישיר חורים שחורים.
  אז מה מונע בעדי לטעון שאין חומר אפל אלא רק מסה של חורים שחורים – הרבה יותר ממה שחושבים? ושהם מפוזרים בגלקסיה בהתאם לפיזור המשוער של החומר האפל?
  אומרים שיש יותר מסה מ"מה שנראה". מי אמר שיש יחס ישיר וקבוע בין מסה נראית למסה של חורים שחורים מסביב? אולי יחס זה תלוי בסביבה שהיא די אקראית?

 2. ישנה תיאוריה הטוענת שהיקום שלנו הוא בעצם תלת רומית הנחבטת אחת למיליון מיליוני שנים בתלת רומית שניה – ואוליי זה היקום המקביל , התאום שעליו מדובר בכתבה לעיל? – סתם רעיון ומה דעתכם?

 3. רח רפאים,

  אולי תשתף אותנו איך אתה מגיע למסקנות שלך?

  אני מקווה שאתה כבר הבנת סתם סיפורים זה לא בדיוק התחום של האתר הזה.

  אולי אם נבין את דרך המחשבה שלך נוכל להתייחס אליך ביתר רצינות.

 4. נעם
  גם אנטי חלקיקים היו תאורטיים עד שהוכח קיומם.

  אני חושב שחקר יותר יסודי של התנע של הפוטון יביא ל'קצה חוט' בקשר לשאלה האם לפוטון
  קיים אנטי חלקיק, או שהפוטון גם חלקיק וגם אנטי חלקיק של עצמו (מה שנראה לי שגוי).

  אני מאמין שבתוצאות שיתקבלו של LHC נדע יותר פרטים על החלקיקים התאורטיים (אולי אפילו
  יתקבלו תצפיות שיוכיחו את קיומם).
  ואולי בדרך נגלה גם איזה חלקיק חדש או שנגלה דברים חדשים על הפוטון.

  אולי אפילו יתגלה שה'אנטי פוטון' זה 'איזה משהו' שמתקשר רק עם בוזון היגס, ולא מתקשר
  עם בוזונים אחרים. כלומר בוזון היגס ואנטי פוטון שני חלקיקים 'מיוחדים' אשר מקיימים אינטרקציה
  הבסיסית ביותר (אולי כבידתית- ורק אותה) ומהווים מין 'גשר' לאינטרקציה של שאר החלקיקים בינם לבין עצמם ביקום שלנו (בוזונים וכל השאר), וביקום המקביל (אנטי פוטון ושאר החלקיקים שעוד לא נתגלו).

  אולי…

 5. תיקון / הבהרה:

  מיכאל הסב את תשומת ליבי לחלקיקים הנקראים טכיונים אשר לפי התיאוריה אמורים לנוע תמיד במהירות גבוהה ממהירות האור.

  אין הוכחה ניסויית או תאורטית חד-משמעית בדבר קיומם או אי קיומם של חלקיקים אלו, ולמעשה גם אם הם קיימים, לא בטוח שניתן להגדירם כחלקיקים ממשיים.

  מיכאל- תודה

 6. לכל הקוראים הפחות בקיאים : חלקיקים מהירים מהאור זה בנתיים מדע בדיוני.

  אין שום עדות לקיומם, אין שום תיאוריה שמאפשרת זאת, להיפך- זה נוגד את תורת היחסות

 7. בתגובה ל123

  אלא אם כן, יבנו מכשיר (בעתיד) שמסוגל לזהות חלקיקים שנעים במהירות יותר גבוהה ממהירות
  האור.
  ואני חושב שזה כן יקרה (גם אם בעוד המון המון שנים) וזה יהיה חלק מההתפתחות הטכנולוגית
  בעולם.

 8. נ.צמח:
  צר לי לאכזב אותך אבל השערות שונות על יקומים מקבילים כבר מלוות אותנו עשרות שנים.
  חוץ מזה, כשמדברים על יקום מקביל – מדברים על יקום שלעולם לא תראה אותו (בהשאלה – מקבילים אינם נפגשים). כל מה שתראה בעתיד ישוייך לאותו יקום בו אנחנו חיים. אולי זה יחייב שינוי מסוים בקוסמולוגיה – כמו מסקנה שביקום שלנו היו מספר מפצים גדולים אבל אינני מאמין שזה יקרה.
  מעבר לכל זה – טווח הצפייה שלנו מוגבל על ידי משך קיום היקום יותר משהוא מוגבל על ידי עוצמת הטלסקופים; לעולם לא נראה עצמים שלאור שהם מפיצים לא היה זמן לעבור את הדרך מהם אלינו.

 9. לפני כשלש שנים או יותר העליתי השערה זו:
  מדע האסטרונומיה התקדם בשלבים : א.תחילה סברו שכדור הארץ הוא מרכז היקום.
  ב'. אח"כ סברו שהשמש וכוכבי הלכת(הידועים אז)הם כל היקום ושאר הכוכבים אין להם הסבר.
  ג'.השלב הבא היה שגילו שאנחנו חלק מגלקסיה אחת והשאר הן "ערפיליות".
  ד.השלב הבא היה שגילו שגלקסית שביל החלב,הינה אחת מאלפי ומליארדי גלקסיות,שמסודרות ב"משפחות" ו"בחמולות"…
  ה'.השלב הבא יהיה שיגלו(או לא) שהיקום שלנו הוא אחד ממאות או אלפי יקומים ובשלב יות מאוחר שהיקומים גם מסודרים בקבוצות וכו'

  הנחה : אם בשלב מסויים,בעוד מאה שנה ישלחו לחלל טלסקופ חזק פי אלף מהאבל,שיוכל לראות למרחר טריליון שנות אור,האם יראה חלל אינסופי,או שמא יגלה יקומים נוספים ? השערתי היא,אם להסתמך על התקדמות האסטרונומיה,שיסתבר כי עוד מליוני יקומים נוספים.
  או לא……

 10. אור

  לפי איזה טענה?
  אני בכלל חושב שביקום המקביל יש יותר חומר וביקום שלנו יש יותר אנטי חומר.

 11. לפי הטענה אז כמות החומר ביקום התאום שווה לכמות החומר בעולם שלנו?
  זה פותר את בעיות החומר בגלל הכוחות המופעלים או פשוט בגלל סך המאסה של שני היקומים?

 12. דוד:
  ברוך שפטרנו.
  מכיוון שאתה מעדיף להיות טרול אתה בטח שמח על כך שהצלחת להיות טרול.

 13. וכאן גם הזמן להגיד לך שלום, מבחינתי הדיון הזה תם בזה הרגע!

  אתה חופשי להגיב כאוות נפשך, רוב הסיכויים שאני כבר לא אטריח את עצמי לצפות בהן.

  ביייי!

 14. לאדון מתגובה 103 (מכיוון שתגובתי 115 עדיין בצינזור) אומר כך –

  בבקשה דבר תמיד בשם עצמך בלבד!
  זה יותר מכובד כלפיך!

  לגבי טרולים – ברוח הבולשיביזם שיש פה, כל מי שחולק על דעתך, הוא קודם כל הזוי, אחר כך טיפש ובסוף גם טרול – בין להיות טרול ובין להיות כמוך, אני מעדיף להיות טרול!

  דוד

 15. רוח שטות:
  מסתבר שלא כולם – דוד מנצרת עילית עוד לא הבין.
  מצד שני, כבר דברתי בתגובה אחרת על חבורת מוחאי הכפיים.
  האם הוא עובר מוטציה והופך מסתם מוחא כפיים לטרול בזכות עצמו?
  דודים יגידו.

 16. שימו לב שכבר בתגובה 63 הבנתי מיהו אותו רח רפאים. אני מקווה שעכשיו מבינים זאת כולם. אבי מדוע אינך חוסם את הטרול?

 17. מכיוון שהיקומים בנויים כיקום ש'מחובר' דרך 'מיתר' ליקום תואם ולכל 'מיתר' מתחבר יקום,
  ומקיימים סוג של 'רשת' -שמורכבת מיקומים ויקומים תואמים להם שמחוברים דרך 'מיתרים'.
  במצב כזה, היקום התואם שאליו יכולה לעבור אינפורמציה (דרך האנטי חלקיק) יכול להיות
  יקום של עבר או יקום של עתיד. כלומר האנטי חלקיק יכול להיווצר או 'ביקום התאום בעבר'
  או 'ביקום התאום בעתיד'.

 18. ברשותך אבי הייתי רוצה להרחיב את דברי בקשר לתגובה 39
  כאשר אני אומר שהפוטון מגיע למהירות האור בריק מאותה נקודה קריטית הוא עובר אנהילציה
  אשר 'משגרת' את האנטי חלקיק -או האנטי פוטון- שנוצר ליקום התאום ובשינוי מזערי (בגלל
  שינוי במסגרות). אותו האנטי חלקיק כיוון שהוא חלקיק אנרגטי הרבה יותר מאור נראה ולא נראה ולא
  מקיים שום אינטרקציה מלבד כבידתית, ביכולתו לנוע במהירות גבוהה ממהירות האור בריק
  ולהיות אפילו במהירויות שיאפשרו להגיע עד למעבר למימד אחר או יקום תאום ושם להיוצר –
  בהתנגשות באותו מרחב עם חלקיק תואם- כחלקיק אור בחזרה עם שינוי מזערי.

 19. מכאל
  אני רואה שמצנזרים את התגובות שלי אז היתי רוצה לפנות אליך בפעם אחרונה
  כפי שנעם כתב בתגובה 67:
  "ובכן, ענה לו הפיזיקאי, את תורת היחסות הכללית מבינים רק שלושה אנשים על פני כדור הארץ (ואני אחד מהם).".
  זה יהיה יותר מסביר אם אתה לא נכלל בין 'שלושת האנשים' שמבינים תאוריה כלשהי.
  אבל אני לא מוכן שתכפיש את הכינוי שבו בחרתי. זה מעשה מגוחך.

 20. אבי
  בעקבות כך שצנזרת תגובתי אני רוצה לפנות אליך בבקשה:
  אני לא קיללתי אף אחד ואם פגעתי במישהו אז שיגיד, אני מבקש שלא תצנזר את תגובותיי.
  חופש הביטוי הוא נר לרגליהם של השמאלנים, אתה כאחד כזה, כש'סותם פה' למישהו,
  בעצם דורך על העקרונות שבהם אתה דוגל.
  ההתגוננות שלי נגד ההתקפות עלי לא צריכות להיות בעיה עבורך.
  התגובות שלי להתקפות עלי הם לא סיבה לצנזר אותי ואחר כך להגיד שאני "משתלט על הכתבה"
  או "טרול".
  לא קיללתי אף אחד ואני לא פוגע באף אחד (אלא אם כן זה הגיע לו).

 21. תעזוב את מיכאל בשקט. ובינינו, פוסט מודרניזם לא מוביל לשום התפתחות מדעית. אתה יכול להיות בטוח בכך, אתה סתם רוצה להרגיז.

 22. אגב,
  אני לא מוכן להמשיך בויכוחים האלה. זה לא מוביל לשום מקום מדעי.
  אתה רק אוהב להתווכח על עצמך, אז אתה חושב שגם אחרים אוהבים להתווכח על עצמם
  או מינימום צריכים להתווכח עליך.

 23. אורי
  גם החבורות של כמה מהערים בארץ בעייתיות.
  ולאחד כמוך בטח שלא הייתי ממליץ,
  להתעסק עם אחת מהן.

 24. רוח רפאים:
  רציתי להזהיר אותך שהחבורות הספרדיות שהזכרת בעייתיות למדי.
  לבטחונך האישי לא רצוי להתעסק אתן יתר על המידה.
  במיוחד בצד האוניטרי המסוכן. אלא אם הנך דובר ספרדית טובה.

 25. מכאל
  איך שכתב דוד מנצרת עלית: "אחחחחחח חטא ההיבריס!!!"

  זה מתאים לרוב התגובות שלך.
  מסתבר שאתה עם כל הידע שלך לא תרמת שום דבר חדש. חוץ מלעזור להסביר משהו ידוע.
  אתה למדת את כל מה שאתה יודע בשביל שתוכל לעזור ולתרום למדע? מה תרמת?
  לא נראה לי שתרמת משהו משמעותי (אם בכלל) למדע.
  אז מה זה אומר עליך?
  שאתה הבנת מה שאחרים הבינו לפניך אבל נתקעת בזה. לא התקדמת ולא תרמת מעבר לידע
  הידוע.

  כדי שתפנים:
  האנשים המובילים לא נתקעים מאחור.

 26. רוח רפאים:
  אתה מתבזה ומטריד.
  אולי תפסיק?
  לא הבאת דוגמה למקרה שבו המדע קודם על ידי מי שאינו מדען ולא תוכל להביא דוגמה כזאת.
  דוקטור לפיזיקה הוא מדען ובנוסף לכך – ליזי בכלל לא קידם את המדע אלא סתם עשה רוח.
  http://motls.blogspot.com/2007/11/exceptionally-simple-theory-of.html
  http://golem.ph.utexas.edu/~distler/blog/archives/001505.html

  אתה כל הזמן מדבר על דברים שאין לך אפילו מושג בהם ומשתמש במונחים מדעיים במשמעויות פרטיות שהחלטת להעניק להם – משמעויות שאין להן כל קשר למשמעות האמתית.

  התוצאה היא טקסט שאף אחד לא מעוניין לקרוא. כדאי שתפנים זאת. אפילו אם אתה חושב שיש לך רעיונות מופלאים – אף אחד לא מאמין לך ולא ישקיע את המאמץ הדרוש לחילוץ משמעות כלשהי מהררי המילים שלך.

 27. אורי
  לפי הקונטקסט תוכל להבין שמה שכתבתי הכוונה הייתה ל:
  Theory of Everything שהראשי תיבות שלה זה TOE.
  התאוריה הספציפית E8 גם נקראת כך ולפעמים בשמה המלא:
  An Exceptionally Simple Theory of Everything

  http://en.wikipedia.org/wiki/An_Exceptionally_Simple_Theory_of_Everything

  אתה ממשיך לגרור אותי לויכוח שלא קשור לכלום.

  עכשיו אני מבין איך מכאל מרגיש כאשר הוא מתווכח עם אנשים מהסוג שלך.

 28. רח רפאים:
  כדאי לך ללמוד אנגלית כדי שתוכל לקרוא ולהבין מה כתוב שם.
  TOE איננה תיאוריה ספיצפית אלו ראשי תיבות של 3 מילים באנגלית.
  שמשמעותן גנרית.
  אינך צריך להתאמץ מדי כדי לדעת מה הן הכנס לגוגל
  את שלש האותיות הללו TOE

 29. אורי
  התאוריה הפיזיקלית E8
  נקראת בשם אחר TOE כדי שלא יתבלבלו בינה לבין החבורות לי הסופרדיות שבהם משתמשת
  התאוריה כדי להוכיח את עצמה.
  התאוריה היא פיזיקלית שנעזרת במתמטיקה.

 30. נעם
  אתה צודק אני אתקן את עצמי:

  1) הכוונה למה שהוא עושה בפועל בחיים (כפי שהבנתי מהכתבות עליו). כלומר שהממציא לא עובד בתור מדען. אולי הוא באמת מדען.

  2)הייתי צריך לרשום: "שאין צורך רק במדען כדי לקדם מדע". כלומר המדע התקדם ומתקדם גם בלי
  עזרה של מדענים. המדע זה כמו הסבר על הטבע, הסבר למשהו שקיים. המדענים הם אלא שמסבירים.

 31. המילים: "התאוריה הפיזיקלית E8"
  חסרי משמעות אין תיאוריה כזו.

 32. רח רפאים:
  אגב מיפוי חבורת E8 הוא עניין מורב באופן יוצא מן הכלל.
  לשם השוואה הוא מורכב בהרבה ממפוי כל הגנים האנושיים.
  ארך כ10 שנים ל20 חוקרים מתמטיקאים לבנות.
  הכנס לגוגל את השורה הבאה
  AIM math: Representations of E8

 33. אורי
  התאוריה הפיזיקלית E8 מבוססת על מושגים מתמטיים שגם נקראים כך.

  יש טעויות בתאוריה שלי שאותם אני עדיין לא יודע וכשאדע אתקן.
  אין לזה קשר לE8.

  זהו, מספיק.
  אתה מנסה לגרור אותי לוויכוח על E8 כדי להוכיח שאני טועה בתאוריה שלי (שלא קשורה בE8).
  זה מגוחך.

 34. נעם
  יש עוד סיפור על איינשטיין,
  סיפרו שהוא מאמין באלוהים.
  אבל אומרים שאת הסיפור הזה המציאו דתיים.
  בכלל יש הרבה סיפורים.

 35. רח רפאים,

  איבדתי אותך לגמרי.

  בתגובה 78 נתת דוגמה לכך, "שאין צורך במדען כדי לקדם מדע, הבאתי קישור לכתבה, שבה מדובר על גולש שהמציא תאוריה"

  בתגובה 88 כתבת:
  "לא מדובר על דוקטור לפיזיקה אלא על גולש גלים בעל תואר פרופסור לפיזיקה תאורתית"

  אז אני רוצה להבין:
  1) תואר פרופסור בפיזיקה תיאורטית זה לא מוגדר אצלך כמדען?
  2) יש או אין צורך במדען כדי לקדם את המדע?

 36. שאלון

  השאלה שלך נוגעת לסוציולוגיה של המדע תחום שאני רחוק מלהיות בו מומחה. בכל זאת אנסה לענות ואודה לך אם תיקח את דברי בערבון מוגבל.

  קנה המידה הבסיסי לבחינתם של תאוריות הוא הניסוי המדעי זהו הכלי הראשון במעלה לאישושה של תאוריה. ככל שתאוריה עוברת יותר מבחנים ניסויים כך היא נחשבת למבוססת יותר. אם איני טועה הקרטריון של פופר לתאוריה מדעית היא כי היא נתנת להפרכה. דרישה זו גם לא תמיד מתקיימת, לראיה תורת האטומים של בולצמן שבזמנו סברו כי לא ניתן יהיה לצפות בהם או למדוד אותם.
  בהכללה ככל שתאוריה כללית יותר כך עליה לעמוד ביותר ניסויים לאישושה ובכך אם היא עוברת אותם היא זוכה ליתר מכובדות. רצוי לפיכך כי תאוריה תחזה תוצאות ניסויים אפשריים שטרם בוצעו ולא תשמש רק להסביר ניסויים שכבר בוצעו.

  דרישה טריוויאלית היא קונסיסטנטיות מתמטית אך ישנם מספר תאוריות פיסיקליות המתבסססות על מתמטיקה שטרם הוכחה.

  לגבי השאלה שלך דרישה נוספת שלא תמיד מתקיימת היא שתאוריות מדעיות יתאימו למכלול הידע הקיים כלומר שתי תאוריות לא יעמדו בסתירה זו לזו. (מצב זה לא התקיים לגבי הרבה תאוריות בעבר).
  לדוגמא תורת האבולציה לא התאימה מבחינת הערכת גילו של כדור הארץ עם הפיסיקה של אותו הזמן, ואכן כעבור זמן מה התגלתה בפיסיקה האנרגיה הגרעינית. בפיסיקה או במדע לרוב לא קיים אפקט הפרפר עבור תאוריות שכן הפרדת סקאלות אנרגיות מאפשרת לכתוב תאוריות לאובייקטים שונים. לדוגמא ניתן לכתוב את משוואות ניוטון ללא ידיעה כי העולם מורכב מאטומים. ניתן לכתוב תאוריות אטומיות ללא ידיעה על הקוורקים וכו…

  בקיצור כמעט לכל דוגמא שנתתי יש יוצא מן הכלל כך שאין כללים מובהקים למהו חוק מדעי אבל תאוריה מדעית הגונה אמורה לקיים את רוב הכללים שתיארתי.

 37. רח רפאים:
  לצערי העובדות אינן נכונות.
  מציע לך לקרוא קצת על הבחור. הוא קודם כל נהיה דוקטור בפיסיקה ואחר כך נמאס לו מהטרנדיות של המיתרים. ושוב(בסבלנות) E8 הינה אחת מהחריגות של חבורת לי הספורדיות. התחום הינו מתמטי טהור.
  הגישה שליזי ניסה להציג היא שניתן ליצור TOE (תיאוריה של הכל) באמצעות תבנית גאומטרית טהורה כפי שזה נעשה ביחסות. חבורות לי מככבות בפיסיקת חלקיקים בגלל תכונות ההתמרה הרציפות שלהם.
  שמאפשרים להציג את כל האינטראקציות בתוך שדה כיול בו חוקי השימור השונים נשמרים ברציפות.
  קרא את המאמר שהוא פרסם
  הכנס לגוגל את השורה הבאה וכנס לשורה השניה
  An Exceptionally Simple Theory of Everything PDF

 38. הספקן
  אני בהחלט לא מבין את כולם וגם לא אמרתי שאני מבין את כולם.
  למשל
  אותך אני לא מבין. לא מבין למה אתה כותב שטויות והכפשות במקום לדבר ענייני.
  אם אין לך מה להגיד, אל תגיד שום דבר. – אני מקווה שלפחות את זה הבנת כי זה לא משפט
  שאני המצאתי.

 39. אורי
  קרא שוב ושים לב.

  לא מדובר על דוקטור לפיזיקה אלא על גולש גלים בעל תואר פרופסור לפיזיקה תאורתית.
  התאוריה E8 שייכת לתחום הפיזיקה. יש עוד מושגים שנקראים E8 שהם קשורים למתמטיקה.

  ולגבי הפיסקה האחרונה שלך:
  זה מה שאני עושה, אני 'עובד' על התאוריה שלי כבר כמה שנים בודדות, ואולי עוד 40 שנה תלמד
  משהו חדש שקשור במה שאני כותב כאן.

 40. אהוד,

  באותו עניין, יש סיפור נוסף, מפי הביוגרף שך אינשטיין:
  הוא מספר שערב אחד נקלע לעיירה קטנה בגרמניה, ונכנס לבאר לשתות משהו. ראה אותו אחד המקומיים ושאל אותו מי הוא ומה הוא עושה. סיפר להם על אינשטיין והתורה שפיתח, ובזה עיסוקו.
  אמר לו המקומי: אתם שם בעיר הגדולה חושבים את עצמכם לחכמים גדולים, אבל תדע לך שאצלנו כאן, בעיירה הקטנה שלנו, יש זקן אחד שפיתח את תורת היחסות כבר מזמן, הרבה לפני אינשטיין שלך.
  התעניין הביוגרף של אינשטיין וביקש הסבר נוסף.
  אמר לו המקומי, אתה רואה את הזקן השתוי שיושב בקצה באר?
  ובכן, כל ערב לאחר שהוא שותה מספר כוסות הוא נאנח ואומר "הכל יחסי בעולם"

  וזה בסה"כ מה שגילה הפרופסור אינשטיין המפורסם שלך..

 41. רח רפאים, מספיק בבקשה, תפתח את התאוריה שלך ותחזור לצחוק על כולם כאן א"כ סבבה?
  אף אחד לא מבין אותך (כן גם אני לא, דווקא נשמע לי שאורי ענה לך עניינית, הגולש גלים בכתבה שהבאת הוא פרופסור).
  ואתה מבין את כולם (שיהיה)…
  בכל מקרה אתה צריך להבין שאתה לא עושה כלום חוץ מלחפור לך בור בכל תגובה ותגובה שלך בנושא זה כי אתה כלכך חכם שאף אחד לא מבין…

 42. רח רפאים
  קרא שוב ושים לב. לא מדובר בגולש גלים מדובר בדוקטור לפיסיקה שעוסק בפיסיקה בסיסית.
  עם ניסיון נכבד של שנים.
  ושים לב שוב ל-E8 צריך לדעת מתמטיקה לא פיסיקה.
  טוב ונחמד להתלהב מרעיונות שניראים מעניינים אבל כדי שתוכל לומר משהו אינטלגנטי על התחום
  יש להשקיע עבודה נכבדה מספר לא מבוטל של שנים.

 43. כל אחד יכול להמציא רעיונות אך ללא ביסוס מתמטי מדובר בסיפורים! דוד אשמח אם תביא לפחות דוגמא אחת של אדם חסר השכלה מדעית שגילה תגלית מדעית פיסיקלית. נגרם הרבה נזק מהפופלראיזציה של המדע שגורם לאנשים לחשוב שהם מבינים משהו שהוא בעצם הרבה יותר מורכב.

  אחד הסיפורים היפים ביותר בהקשר זה מספר כי אשת חברה נגשה לאינשטיין במסיבה וביקשה ממנו שיסביר לה בכמה משפטים את תורת היחסות. אינשטיין ענה לה כי הנושא מורכב מדי אבל הוא רוצה לספר לה סיפור על חבר עוור שלו. לפי הסיפור של אינשטיין הוא שאל את חברו העוור "אם הוא רוצה כוס חלב?" החבר ענה "כוס אני יודע מה זה , אבל מהו חלב?" אינשטיין ענה בסבלנות "חלב הוא נוזל לבן" ועל כך ענה חברו "נוזל אני יודע מהו, אבל מהו לבן?" אינשטיין השיב "לבן הוא צבעו של הברבור" על כך שאל חברו העוור "צבע אני יודע מהו, אבל מהו ברבור?" אינשטיין השיב בקוצר רוח "ברבור היא ציפור עם צוואר עקום" אז שאל חברו "ציפור אני יודע מהי, אבל מה זה עקום?" כאן לפי הסיפור איבד אינשטיין את שלוותו תפס את החבר בידו ועיקם אותה "זה עקום הוא אמר!". "אהה עכשו אני מבין מה זה חלב! " ענה חברו.

 44. אורי
  קודם כל, בכלל לא צריך להיות גולש גלים כדי לומר משהו על E8. בשביל זה צריך ידע בפיזיקה.
  דבר שני, לא דיברתי מילה על E8.
  דבר שלישי, בתגובה 78 בתור דוגמה לכך, שאין צורך במדען כדי לקדם מדע, הבאתי קישור לכתבה
  שבה מדובר על גולש שהמציא תאוריה.

  אני לא מתפלא שקשה לך להבין גם את מה שאני כותב, ואני גם לא אתפלא אם קשה לך להבין
  דברים שכותבים אחרים.

 45. נעם,
  הבעיה לא מתחילה במדע שכביכול מונע הכרה או עיון בתיאוריות
  חדשות, אלא באותם אנשים עצמם שלא טרחו לערוך ניסויים, לפרק תופעה
  לגורמים, לבצע מדידות, לערוך חישובים ולפחות להכיר את הנושא בצורתו
  המדעית הנוכחית ואולי גם לעשות חיזויים או להציב "מודל עובד".
  שם מתבשל לו המכשול הראשון – בין אדם או חוקר לבין עצמו.

  בטח שאם הוא לא עשה שיעורי בית יהיו לו אחרכך בעיות בלהוכיח
  את דבריו, רק שזה קל להפנות אצבע מאשימה אל המדע. גם אם הבנאדם
  הוא גאון זה לא מספיק, גם אם במקרה הוא "קלע בול" אין זה מספיק.
  לכן אני מציע שלמי שיש טענות "שחוסמים אותו", שיבדוק קודם כל
  את עצמו.

  בקשר אל יהודה, זה יהיה הגון יותר לבקר אותו במקום שהוא גם יכול
  להגיב.

  ודבר אחרון, זה שיש בעיות לאנשים שבאים עם תאוריות חדשות ולא מספיק
  מבוססות, לא מוציא את המדע זכאי בתחומים אחרים משום שישנן סתירות
  בדרך התנהלותו, אך נשאיר זאת לפעם אחרת.

 46. רח רפאים:
  תירגע לגולש הגלים יש דוקטורט בפיסיקה ועבד לא מעט שנים בתחום המיתרים שלא ממש אהב על אף שזה טרנדי. כדי שתוכל להגיד משהו אינטלגנטי על E8 לא מספיק ליהיות גולש גלים גם אם אתה גולש מיקצועי. יש צורך בדי הרבה הקדמות מתמטיות כדי להבין את העניין הזה אפילו בראשי פרקים.

 47. אני לא יודע על סמך מה הסקת שאני מציע שתיאוריות של אנשים לא מלומדים ובעלי תארים רלונטיים, יהיו פטורות מהכללים האמפיריים של המדע?
  אני רק אומר שכל אחד יכול להציע רעיונות!
  יכול להיות שלאותו אחד אין את הכלים לנסחם בשפה מתמטית ולהוכיח זאת אמפירית, אולם אין זה אומר שבהכרח הרעיון שלו לא נכון!

  על אותו משקל התיאוריה של פרופסור מילגרום, מנוסחת ככל שתהיה, עדיין אין לה שמץ של הוכחה! היא פשוט מזוקקת יותר מתיאוריה גולמית של "סתם" אחד.

  לגבי יהודה, חשבת אוליי שהוא עוקץ כאקט של מגננה לנוכח כל המתקפות שהוא סופג ממך ומחבריך? (ביצים ותרנגולות…)

  דוד

 48. דוד,

  השיטה המדעית (ולא אף אדם אחר) מכתיבה כללים נוקשים להכללת תיאוריה מסויימת תחת כנפי המדע. זו לא אטימות, ולא העדר גמישות מחשבתית, ולא כבילה לרעיונות נוקשים – זו שיטה שהוכיחה את עצמה כטובה ומוצלחת ביותר לקידום הידע האנושי
  הדוגמה שנתת על אינשטיין רק מדגישה את חוסר ההבנה שלך.
  מדבריך ניתן לחשוב שלאינשטיין היה "ניצוץ גאוניות" בלבד- אך לא כך – אינשטין פיתח שתי תיאוריות גאוניות, המנוסחות בשפה מתמטית מדוייקת העומדות בקריטריונים הנוקשים של השיטה המדעית, שעמדו באינסוף אימותים ניסיוניים ותצפיתיים, וסיפקו תחזיות רבות שניתנות לבדיקה.
  כדי לתקן את אינשטיין, צריך קודם כל להבין היטב מה אומרת תורתו. כדי להבין את תורתו של אינשטיין צריך קודם כל ללמוד שנים רבות פיזיקה ומתמטיקה, וזה כמובן לא מספיק, צריך גם ניצוץ של גאוניות.

  הנוקשות היחידה שאני תומך בה, היא הצמדות לכללי השיטה המדעית.

  ההשוואה שעשית בין השמאל והשלום לבין המדע שוב ממחישה עד כמה אתה רחוק מהבנת התהליך המדעי.
  בפוליטיקה, (או בנוער העובד) דעתו של כל אחד נחשבת וכל אחד רשאי להגיד את דברו בקלפי. הזכות להצביע ולהשפיע לא קשורה כלל להשכלתו או מעמדו.
  במדע, מה לעשות, המצב שונה. לא הולכים לבחירות ולא דעתו של כל אחד נחשבת (אף על פי שכמובן כל אחד רשאי לקשקש דעתו ללא שום צורך בביסוס).

  אני לא מכבד אנשים שעושים קיצור דרך, מציעים תיאוריות ללא כל בסיס מתמטי, ומציגים עצמם כחדשנים גדולים ואמיצים שנאבקים בגבורה מול הממסד המדעי האטום לגאוניותם.
  מי שקורא איך יהודה מציג את עצמו, עלול לחשוב שמדובר ממש במרטייר, שלא נרתע מול כוחות החושך שרוצים להשתיקו.
  הסיפור של יהודה לא עומד בשום קריטריון של תיאוריה מדעית, הוא לא מנוסח בצורה מתמטית כמותית, הוא לא מציע שום תחזיות ולא מציע שום דרך לבדיקה / הפרכה – בקיצור סתם סיפור.
  יתרה מכך, יהודה עצמו לא נרתע בויכוחיו מלעקוץ, לספר בדיחות על חשבונך, לזלזל בתיאוריות מדעיות שניכר היטב שאין לו שום הבנה בהן, ואפילו לצטט ציטוטים מטעים לנוחיותו.

  לדבר על אינשטיין, פרופסור מילגרום ויהודה בנשימה אחת זה יותר ממגוחך – זה פתטי.

 49. א.בן-נר:
  התיאוריה החדשה של מילגרום אינה נותנת תיאור מתמטי של החומר האפל. היא פשוא מניחה את קיומו של חומר אפל מסוג במוסים (חומר רגיל שנמצא בקואורדינטה שונה במימד חדש).
  במילים אחרות – כדי לחשב משהו על פיה צריך להניח הנחות בדבר מיקומם ומסתם של גופים במרחב הדואלי – נתונים שאותם עצמם אין היא חוזה.

  דוד:
  בניגוד לרושם שמנסים ליצור פה אין איש מנוע מלומר את מה שיש לו לומר – גם אם מדובר בדברים שגויים לגמרי.
  מכסימום מבקשים ממי שיש לו תיאוריה שאינו מוכן (ואינו יכול) לפרסם בשום כתב עת מדעי – לא לחטוף את הדיונים כל פעם מחדש ולמעשה לנהוג כטרול.

 50. נעם,

  ואני מנסה להסביר לך שברוב המקרים אתה אכן צודק, אבל לא תמיד! זו לא אקסיומה!
  גם מישהו שהוא לא פרופסור או דוקטור, אלא סתם אחד עם דמיון פורה, יכול להעלות רעיונות שיתבררו כנכונות, וזה לא יהיה בהכרח דיון בנוער העובד (אההה סליחה – צופים).
  אם יהיה כזה מתישהו – או אז תפקידם של כל המדענים והגדולים בתחום יהיה לפתח לשכלל וליישם את התיאוריה הזו הלכה למעשה (כמו שהפצצה הגרעינית נבעה מתורתו של איינשטיין).

  עובדה היא שעדיין עם כל הדיון המאוד מלומד של המון פרופסורים ועדיין לא הגענו למנוחה ולנחלה – זה שהם מלומדים ובעלי השכלה מתאימה עדיין לא מבטיח שהם יהיו אלה שיגידו את המילה – "אאוריקה"! – לפעמים כל מה שנדרש הוא דוקא ניצוץ של גאוניות שאין לך מושג אצל מי הוא נמצא.

  המסר שלי הוא פשוט – שמור על ראש פתוח וגמישות מחשבתית, אל תכבול את עצמך למעמדות ומגזרים נוקשים ובלתי מתפשרים, והכי חשוב – כבוד וסובלנות לכולם, אלא אם הם פוגעים בך!

 51. דוד,

  אתה מפספס את הנקודה העיקרית. המדע לא שייך לאף אחד- לא לפיזיקאים ולא ל"סתם בני אדם", ולאף אחד אין מונופול עליו, לא לגדולים ולא לקטנים.

  אתה משתמש בנימוקים של דמוקרטיה וזכותו של כל אחד להביע דעתו, אבל המדע איננו דיון בצופים.
  שום תיאוריה מדעית חשובה לא תצמח "ממי שיש לו רעיון", ללא שום ידע מתאים.

  כל אחד רשאי להעלות ולפרסם רעיונות מגוחכים ולהאמין שהוא הניוטון החדש של המדע, אבל זה לא יקדם כהוא זה את הידע המדעי.
  מה לעשות, כדי לתרום לידע המדעי יש לעמוד בקריטריונים אוביקטיביים אך קשים להשגה.

  אנא קרא שוב בעיון את תגובותו של אהוד (55 ) המסבירה היטב את הנקודה.

 52. לאהוד , שאלון, א בן נר, דוד מנצרת ואחרים
  זה "קצת" לא הוגן שאני לא יכול להגיב כאן על העלבות ובדיחות על חשבוני, אבל נכבד את אבי ברצונו זה.
  ברשותו של אבי, אם מישהו ברצינות ירצה לשאול ולקבל תגובה ממני, כל שעליו לעשות הוא להקיש על השם שלי בראש התגובה והוא יעבור לאתר שלי הפרטי "מדע וטבע" שם ישנו מדור לתגובות הנוגעות לאתר הידען והוא יוכל להשאיר את הערותיו שם ואני אגיב לו שם .
  שוב, הדבר נעשה בהסכמתו של אבי בליזובסקי.
  אשמח להתעמת שם עם כל אחד
  אני מקווה שיגיע יום שאוכל להגיב ב"אתר הידען" בחופשיות בנושא הגרביטציה והמסה והאנרגיה האפלים.
  יום טוב
  סבדרמיש יהודה

 53. לידידי המגיבים.
  לדעתי אין, ולא יכולה להיות (לפי שעה !),סתירה מהותית בין השארות ה"חומר האפל" וה"אנרגיה האפלה" לביין, תאורית היקום הדיפולי של פר' מילגרום. הרי המושגים "חומר אפל" ו-"אנרגיה אפילה" מתארים ידע אשר כל המדענים תמימי דעים כי הוא חלקי בלבד (לפי שעה).
  את אותו ידע חלקי בלבד מתארת גם התאורית היקום הדיפולי של מילגרום.
  נראה כי יתרונה של תאוריית מילגרום היא בכך שהיא מספקת תאור מטמטי-תאורטי אפשרי של העובדות הידועות המכונות כאמור "חומר אפל" ו-"אנרגיה אפילה", באופן,העולה בקנה אחד עם היחסות הכללית.
  למיטב הבנתי,עדיין אין בכוחה של תאוריית היקום הדיפולי של פר' מילגרום לגשר על הפערים שביין היחסות הכללית ותורת הקוונטים.
  (פערים המתקיימים גם ביקום המקביל). יש עוד מה לחקור.

 54. נעם,

  גם אם "סתם" יהודה מציע תיאוריות שונות ומשונות, אין זה פוגע בהוד רוממותו של אף פרופסור מוסמך ומתועד ככל שיהיה! זכותו של כל אחד להציע רעיונות! וזכותו של כל אחד אחר להפריכם או פשוט להתעלם מהם (והכל רק בנימוס וכבוד הדדי) – זכותו!

  מצד שני, ודאי אין זו זכותו של אף אחד לקטול או לבזות אף אחד אחר לא משנה כמה שהוא יהיה "סתם" יהודה או סתם דוד או סתם סתום!

  הפרופסור המכובד עד מאוד, מציע תיאוריה שעד כמה שהבנתי הקטנה משיגה, גם היא לא מוכחת כלל וכלל, והעובדה שהוא פרופסור לא אומרת כלום באשר לאמיתותה של תיאוריה זו!

  להזכירך גם בימים עברו היו פרופסורים מאוד מכובדים ורמי מעלה שדגלו בכל מיני תיאוריות שהיום מעלות חיוך על פניו של כל ילד בבית ספר יסודי! (מבלי לפגוע בכבודם של פרופסורינו!)

  אל תפסול אף אחד!
  אתה לא יכול לדעת מאיפה תצוץ תיאורית התיאוריות – הגביע הקדוש של הפיזיקה.
  אם יש מישהו / מישהי שיש לו רעיון שהוא "הרעיון" והוא יפחד לדבר רק בגלל שמישהו כמוך יעשה ממנו סמרטוט ואפס ברבים, כולנו רק נפסיד!
  אין לך מונופול על המדע!
  המדע שיך לכולם גדולים וקטנים כאחד!

  בברכה,
  דוד

 55. תודה,

  האם אפשר לומר שישנן "מעמדות" לתיאוריות פיזיקליות, אשר נבדלות
  בכמות חיזויים שהתממשו, או מי יצר אותן או בכמה תיאוריות אחרות הן תומכות
  או נתמכות או בכמות תצפיות מאוששות או ברמת הדיוק של החישובים התומכים
  בהן, או פרמטרים אחרים ?

  אם אינני טועה קיים "אפקט הפרפר" אשר אם לדוגמה יעשה שינוי קטן בתחום אחד
  של פיזיקה הוא עלול להדהד בכל תחומי הפיזיקה, ביולוגיה ותחומים נוספים…….
  באותה מידה, כאשר מתקבל מודל בנושא מסויים הוא אמור להתאים לתיאוריות אחרות
  אשר מודדות במידה מסויימת את אמיתותו.

  האם כך זה עובד ?

 56. שאלון

  אין שיטה מתודית לבדוק איזה שינוי נכון יותר, זה אחד הדברים היפיפ במדע. אנשים מעלים כל מיני רעיונות וקצת בדומה לאבולציה ה"חזק" שורד. אם יהיה לי זמן אוסיף עוד בנושא.

 57. אהוד,

  לאחר שהתברר שקיים נעלם במהירות סיבוב הגלקסיות, איך ידעו
  לאיזה כיוון לחפש, האם זו תקלה בהיסט לאדום ובחישובי המרחקים
  והמהירויות או בעידוש הכבידתי ("שעובד" גם באיזורים שאין
  כוכבים), או חומר חסר או ש E=MC^2 עובד בצורה שונה תחת מערכות
  ייחוס שונות, או שמסה המעקמת זמן/מרחב היא לא הגורם לעוצמת
  הגרוויטציה או יקומים תאומים ?

  במילים אחרות האם הלכו על סדרי עדיפויות של הסתברויות
  של מה כנראה "נכון יותר" ומה כנראה פחות בטוח ? ואיך בכלל
  בפיזיקה כאשר מתגלה אנומליה, יודעים לאיזה כיוון ללכת ?

  תודה

 58. יהודה,

  בתגובה 41 כתבת:
  "אבל הוא כמובן פרופסור מילגרום ואני סתם יהודה סבדרמיש"

  זה מזכיר את מה שאמר תומס מאן על מפיק הוליוודי "מצטנע":

  " הוא לא כל כך גדול כדי לעשות מעצמו כל כך קטן"

  תחשוב על זה…

 59. מספרים שלאחר שהפרופסור אינשטיין פירסם את תורת היחסות הכללית שלו, הגיע בחור צעיר אחד לפיזיקאי מפורסם, ושטח לפניו תיאוריה חדשנית משלו בתחום הפיזיקה.
  הפיזיקאי המפורסם בחן בעיון את התיאוריה החדשנית ואמר: "נראה לי שאתה יותר חכם אפילו מפרופסור אינשטיין"

  אנא הסבר, ביקש הצעיר בהתרגשות.

  ובכן, ענה לו הפיזיקאי, את תורת היחסות הכללית מבינים רק שלושה אנשים על פני כדור הארץ (ואני אחד מהם).

  את התיאוריה שלך אף אחד לא מבין וגם לא יבין…

  וזה אפרופו התיאוריות של רח רפאים ויהודה סבדרמיש.

 60. רוח רפאים, הרי כבר נאמר שהגאונות היא 99 אחוז הזעה ו 1 אחוז השראה , נראה שאחוז אחד אצלך בכיס 🙂

 61. רח רפאים,

  כשאתה אומר "במסגרת ההשערה שלי", על מה אתה מתבסס?

  ניתוח מתמטי? תיאוריה פיזיקלית רחבה יותר? או סתם כי זה נראה לך "הגיוני"?

 62. היתי רוצה להוסיף (במסגרת ההשערה שלי) שהאנטי חלקיק 'מתנהג' כמו הסוליטון החדש שהתגלה לא מזמן (אם הבנתי נכון את הכתבה בלינק)
  https://www.hayadan.org.il/physicists-predict-new-form-of-soliton-in-ultracold-gases-2912091/

  כלומר האנטי חלקיק נע בין המרחבים ואינו מוגבל אף פעם לאף נקודה במרחב ואילו החלקיק הרגיל
  נע רק במסגרת (מעטפת) ומוגבל אך ורק לאותה מסגרת. החלקיק הרגיל יכול להופיע ביקום תאום
  רק אם מתקיימת אינטרקציה עם אנטי חלקיק, שמעביר את המידע של החלקיק ליקום תאום אבל
  בשינוי קל בגלל שינוי במסגרות.
  שינוי מובני ומתמטתי כלשהו של מושג ה'זמן' הכרחי כדי שיהיה פתרון לבעיה של מהירות מעבר
  למהירות האור, אני סבור שה'זמן' עובר תהליך מסוים כמו 'חזרה בזמן' כאשר האור מגיע עד
  לנקודה מסוימת במהירותו. כלומר כאשר האור עובר את מהירות האור בריק 'האור' באותה
  נקודה עובר אנהילציה לחלקיק אנרגטי בכמה מונים, ה'זמן' באותו רגע, כפי שאנו מכירים אותו,
  נעצר (מבחינת 'הזמן של החלקיק'), אבל בפועל מה שקורה שזה ה'רגע' שהזמן מאט כדי לשנות
  את כיוונו לכיוון הפוך בכדי להאיץ שוב (רק בכיוון הפוך). כלומר הזמן מבחינתנו יחזור ל'עבר' בהדרגה
  אבל זה רק מבחינתנו כיוון שביקום הווה עתיד ועבר הם מצבים שונים שכולם מתקיימים בו זמנית,
  ההוויה שקיימת היא רק אצל החיים (בני אדם) ליקום אין משמעות לזמן.

 63. אהוד
  הספר נשמע מעניין תודה על ההמלצה אני אקרא אותו מתישהו.
  יהיה לי קשה לענות על השאלות ששאלת מהסיבות שכבר אמרתי, ואני רוצה שיהיה ברור שאני לא
  מתכוון לשנות שום מדע. סך הכל הבעתי דעה פרטית לגבי איך אני רואה נושאים מסוימים בפיזיקה.
  אתם תשפטו.

 64. רח רפאים

  אגב הספר של תומאס קון "המבנה של מהפכות מדעיות" התרגום לעברית כולל אחרית דבר מאת פרופ' איתמר פיטובסקי מגדולי הפילוסופים של המדע שקמו למדינת ישראל. פרופ' פיטובסקי נפטר
  לאחרונה (לפני כשבועיים) יהי זכרו ברוך.

 65. יוסי

  אני מסכים איתך. בעוד שMOND היוותה קפיצת דרך ושינוי פרדיגמה התאוריה הדשה של
  פרופ' ילגרום היא נסיגה מעמדה זו לפי ראות עיני.

 66. סטודנטים

  תודה על המחמאה. כפי שאתם יכולים לשער אני אוהב את פורמט הדברים כפי שהם כעת.

 67. רח רפאים

  על משמעותה של "מהפכה פרדגמטית" אני ממליץ לך לקרוא את ספרו של תומאס קון "המבנה של מהפכות מדעיות". היפה במהפכות מדעיות הוא שלא ניתן לחזות אותן ובפרט לא לדעת איך המדע יראה לאחר המהפכה. המדע מתמודד תדיר עם בעיות שיש להסבירן רובם המכריע של הבעיות הללו ניתן לפתרון במסגרת המדעית הקיימת. מדי פעם צצות בעיות שלא ניתן למצוא להן הסבר במסגרת המדעית הקיימת בעיות מסוג זה מחייבות שינוי של הפרדיגמה המדעית השלטת. הקהילה המדעית אינה משנה את הפרדיגמות שלה בקלות ובצדק ולכן לרוב ינסו לפתור את הבעיות שלא ניתן לפתור אותן באמצעות הפרדיגמה השלטת על ידי הרחבה של התאוריה מבלי לשנות את הפרדיגמות שלה לדוגמא המצאת ה"אתר".

  לגבי התאוריות שאתה מעלה תנאי בוחן עבורן הוא היכולת שלך לנסח אותן מתמטית כל המושגים עליהם אתה מדבר הם בבסיסם מתמטיים ורק אחר כך זכו לפופלאריזציה (מתמטיקה היא שפת המדע). האם אתה מסוגל להגדיר מתמטית מהו אנטי-חלקיק? האם ברורה לך ההגדרה המתמטית של טמפרטורה? האם אתה יודע להגדיר חלקיק באופן מתמטי? אם התשובה לשאלות הללו היא לא, הייתי ממליץ לך להמנע מלהציע תאוריות חדשות בפיזיקה. המדע כתוב בשפה שאותה צריך ללמוד לא ידוע לי על מקרה שבו אדם חסר השכלה מדעית פורמלית שינה מהותית את המדע. הניסיונות שלך להסביר באמצעות תאוריה שאלות שהפיסיקה מתמודדת איתם זה מספר עשורים דומה לניסיון של משהו חסר השכלה מתמטית לנסות להוכיח את משפט פרמה. אין ערובה לכך כי הדבר בלתי אפשרי אבל הסבירות לכך קרובה ביותר לאפס.

 68. דוד,

  אני דוקא נגד העלאת כל מיני תיאוריות שונות ומשונות. תיאוריה מדעית אינה סיפור שמספרים בצופים, או בין החברה: " וואו איזה תיאוריה מעניינת חשבתי הלילה".

  לפעמים, כשאני קורא חלק מהתגובות באתר, אני מתרשם שיש לא מעט אנשים שבכלל לא מבינים מה עומד מאחורי תיאוריה מדעית אמיתית. יהודה מעלה תיאוריה מיושנת שהופרכה מזמן, לא כי יהודה הגה (הוא לא), אלא כי היא לא עמדה בקריטריונים הקפדניים של תיאוריה מדעית. אין לה שום ביסוס תיאורטי, שום ביסוס מתמטי – סתם סיפור מעניין (או לא מענין), והנה, יש לה כבר תומכים, ממש כאילו מדובר בדיון חברתי בצופים, וההוא שיש לו כושר ביטוי טוב יותר מאחרים מנצח בויכוח.

  קריאות עידוד כגון: "יאסו יהודה", "יהודה אני איתך" רק ממחישות את האבסורד.

  הניסיון להסביר תיאוריות מדעיות מסובכות בצורה פשוטה, ללא מתמטיקה, גורם לאנשים לחשוב שהתיאוריה של אינשטיין, של מילגרום ושל ידידנו יהודה הן שוות ערך. אין דבר יותר רחוק מהאמת, ואסור להתבלבל- מצד אחד יש תיאוריות מסובכות ומבוססות מתמטית, שללא ידע מעמיק הן בפיזיקה והן במתמטיקה לא ניתן בכלל להבינן, ומצד שני יש לנו סיפור " שניראה הגיוני".

  יתכן שהאשמה היא בניסיון לעשות פופולריזציה של המדע, דבר שגורם לחלק מאיתנו להרגיש שגם הם יכולים להמציא תיאוריות חדשות משלהם, לא פחות טוב מכל הפיזיקאים המפורסמים – הנייר הרי סובל הכל.

 69. "…מתקיימת דחייה בין חומר ביקום הידוע לבין חומר ביקום ה"תאום"."
  כמו שכתבתי בין שני היקומים קיימת אינטרקציה של אנטי חלקיקים.
  מכיוון שהסברתי שההשערה שלי היא שהאנטי חלקיקים נעים במהירות מעבר למהירות האור בריק
  אז הם בלתי נראים לעין ובקושי ניתן להבחין בהם במדידות אבל הם מוכחים מתמטית.
  בגלל שאנטי חלקיק בעל אנרגיה גבוהה מאוד (בכמה סדרי גודל מהאנרגיות שמוכרות עד עכשיו)
  כך גם המהירות שלו גבוהה מאוד והטמפרטורה.
  זה דומה לשני מגנטים שמחברים אותם אחד לשני באופן שידחה את המגנטים אחד מהשני. באופן כזה חלקיקים מסוימים (חוץ מהידועים) שנעים בין שני המגנטים נמצאים כל הזמן בתנועה, ובגלל זה הם גם אנרגטיים מאוד (מעבר לאנרגיות הידועות).

 70. אהוד
  אפשר בבקשה הסבר יותר מפורט על ה"מהפכה פרדגמטית"? כלומר
  איך בדיוק זה יתבצע? ומהי אותה התאוריה המהפכנית? אני לא מצליח להבין אותך.

 71. שלא תבינו אותי לא נכון – אני לא נגד העלאת תיאוריות שונות ומשונות (רק ככה נגיע בסוף לחקר האמת) אולם אני נגד זה שבלא אף הוכחה אחת כבר קובעים שזו האמת האלוהית ואין בלתה, וכל מי שחושב שונה (כמו יהודה סברדמיש למשל) הוא מיד הזוי, חסר השכלה ותעודות, טיפש וכל מיני מטעמים שכאלה!

 72. אחחחחח איזה כיף זה שיש את החומר האפל או כל מיני גלקסיות מקבילות תאומות להאשים כשהתיאוריות לא מסתדרות!
  חס וחלילה שיגידו פשוט – "אנחנו עדיין לא יודעים, ואין לנו מושג ירוק!"
  כל מיני פרופסורים מכובדים באים ומפוצצים תיאוריות שרק הם מבינים מה הקשר בין מחט ל… – המממממ זה קצת מזכיר לי את בגדי המלך החדשים (טוב זו גם התקופה! אחשוורוש וכל מיני כאלה)

  יהודה, אני איתך!!!

  חג פורים שמח ושבוע טוב לכולם!
  דוד

 73. מכאל
  התגובה שלך מבדחת אותי.
  במקום לכתוב את כל מה שכתבת היית יכול לכתוב רק את המילה "צפפוח".
  🙂

 74. לאהוד: ההסברים שלך מדהימים ! אתה לא יודע כמה אתה תורם !
  בכל מאמר של אסטרופיזיקה ופיזיקה ההסברים שלך חשובים ומאוד מעניינים ומובנים !
  אז למה אתה לא מזדהה בשמך המלא? ובמה אתה עוסק?
  תודה גם למיכאל רוטשילד שתמיד מעלה נימוקים והסברים.

 75. לאהוד, מה שאתה טוען הוא סביר ואכן ייתכן ואנו על סף של מהפכה פרדיגמטית אך שים לב שמה שמלגרום מציע הוא בדיוק מה שמכונה 'הצלת התופעות' ולא שינוי פרדיגמטי. ההנחה על קיומו של יקום תאום הוא'האפיצקל' הנידרש כביכול על מנת לשמר את עקרונות הגרוויטציה הקיימת ולא שינוי פונדמנטאלי פרדיגמטי בתפיסת מושג הגרויטציה. הנחת יקום נוסף, מתיישבת עם ומיישבת את עקרונות הפיזיקה העכשווית, אך במחיר אונטולוגי כבד.' יקום' כמושג, זה לא' אתר'. להניח קיומו של יקום תאום, זה להניח הרבה מאוד. לכן טענתי שלא צריך למהר להרחיב את האונטולוגיה שלנו ביקום נוסף. דווקא הצעתך, לשינוי פרדיגמטי מושגי , נראה לי שינוי מדעי סביר יותר.

 76. יוסי

  אני מאמין כי תאוריית הגרויטציה הינה על סף מהפכה פרדגמטית. גם כשבוצע ניסוי מיכלסון-מורלי האמינו כי ניתן ליישב את התוצאות באמצעות המצאת ה"אתר"…

  האינדקציות שגרויטציה עומדת בפני שינוי פרדגמטי לעניות דעתי (ויסלחו כל אלו שאין זו הפעם הראשונה או השנויה שהם קוראים את הדברים):
  1. אין תאוריית גרויטציה קוונטית ולא ניתן לייצר תאוריה כזו כיום. המצב כיום הוא ששתי התאוריות החשובות הללו אינן ניתנות ליישוב.
  2. תצפיות על שדה המהירויות של כוכבים בקצה הגלקסיה אינן תואמות לחוקי הגרויטציה כפי שהללו נגזרים מהמסה הנראת בגלקסיות הנ"ל.
  3. היקום מתפשט אבל הקבוע הקוסמולגי הינו קטן מכדי שניתן יהיה להסביר אותו באנרגיית הואקום.

  לפיכך לעניות דעתי אנחנו נמצאים על סף מהפכה בתאוריית הגרויטציה שאותה מנסים לדחות באמצעות הצגת מסה אפלה ואנרגיה אפלה כל זאת בכדי לשמר את הפרדיגמה הקיימת.

 77. לאהוד, מקבל את תגובתך לחלוטין למעט התייחסותך לעמדת קון. קון אכן מדבר על מהפכת מדעיות אך מהפכה מדעית עבורו היא שינוי פרדיגמטי כולל. לשם דוגמא ( שחוקה שסביר שאתה מכיר)מושג המסה הנויוטוני הוא אינקומונסורבילי למושג המסה של איינשטיין. הצעתו של פרופסור מילגרום אינה מהפכה מדעית אלא מבוסס על כל עקרונות הפיזיקה העכשווית. כפי שציינתי, לא טענתי כי עמדתו שקרית( מאחר ואין לי שום כלים לבסס טענה מעין זו). כל שטענתי שבטווח האפשרויות לפתרון סוגיית הכבידה יש מגוון אפשרויות שניתן לחוקרם עוד לפני 'שקופצים' להנחה אונטולוגית כבדת משקל כמו קיומו של יקום תאום. קון טוען ששינוי פרדיגמטי מתרחש רק כאשר ישנה 'תגלית מדעית' או עובדה מדעית אשר אינה מסתדרת בשום אופן עם הפרדיגמה הקיימת. לעניות דעתי,זה אינו מצב העניינים.

 78. רוח רפאים:
  אני חוזר ואומר: בדרך כלל – כשמסבירים משהו שקשור במאמר שמופיע פה – מסבירים משהו שכבר ידוע לפחות לכותב המאמר.
  זה נכון בדרך כלל. לא תמיד. למשל – חלק מן הדברים שהסברתי לך בעבר בנושא ספירלה לוגריתמית היו קשורים בניפוץ מיתוסים רווחים שרוב הציבור מאמין בהם ואינני יודע אם יש מישהו שעמד על הטעות שבהם לפני שהצבעתי עליה.
  בכל מקרה – אינני יודע מה רצית להביע בדבריך. זו בטח לא הייתה מחמאה וזה בטח לא היה נכון.
  עוד דבר שאני חושב שרצוי להבין הוא שלומר דבר שאיש לא יודע אינה מטרתו של המדען.
  מטרת המדען שרוצה לחדש היא לומר דבר שאיש מלבדו לא יודע ולא משהו שאף אחד – כולל הוא עצמו – אינו יודע.
  הסיפורים שאתה מספר שייכים לקטגוריה זו של אמירת דברים שבאמת אף אחד, כולל אותך לא יודע.
  לדברים כאלה יש בדיוק אותו ערך כמו למה שיקיש קוף שיושיבו אותו ליד מכונת כתיבה.

 79. אם כבר ממציאים תיאוריה נוספת אז אפשר עוד אחת.
  במקום חומר/ואנרגיה אפלים ויקומים תאומים.
  אפשר שהעולם נברא באמת לפני כ-6000 שנה.
  והיקום התנפח בבת אחת.
  ואור שנראה כאלו מגיע ממרחק אלפי ומליוני שנות אור בעצם נוצר רק לפני 6000 שנה.
  וכשהתקבע הזמן והמרחב התקבעה גם מהירות האור.
  כל הקרינה האלקטרומגנטית שמגיעה אלינו זקוקה לתיקונים במשוואות שיביעו את ההתפשטות המהירה.
  יתכן מאד שההתפשטות היתה גם בשלבים כלומר שהמרחב המאוחד היחסותי לא היה מאוחד כלל.
  וכשהוא נברא מרכיבי המרחב והזמן והאנרגיה התפשטו והורכבו יחד כדי לתת בסופו של דבר את מה שרואים היום. הרי כל הממצאים של האסטרו פיסיקה מקורם היחיד הוא בסוגי הקרינה השונים שקולטים
  כאן בפינה בה נמצא כדור הארץ.
  אז הנה עוד תיאוריה.

 80. יהודה:
  למה לקלקל?
  אינני מוסמך לתת לך או לשלול ממך רשות כלשהי.
  לא עשיתי זאת אלא הבעתי את דעתי.

 81. למיכאל
  משפחתי ואנוכי מודים לך על תנחומיך. אני הערכתי את חמותי ואף שניפטרה בשיבה טובה היא חסרה לכולנו.
  ואם מותר לי להוסיף לגבי דבריך מתגובה 34:

  "אני חייב לציין שתגובותיך שאינן נוגעות לנושא זה, שהפגינו כושר ביטוי, הומור ואנושיות, חסרות כאן." . סוף ציטוט.

  לא מקובלת עלי הרשות שאתה נותן לי להגיב בכל עיניין באתר זה מלבד על גרביטציה.
  הרשאה כנה חייבת להינתן למגיב (כמוני) בכל נושא שאני רוצה להגיב לו.
  נכון שאני נשמע הזוי או מוזר בטענותי שאין גרביטציה במרחקים וכוח אחר מניע את הגלקסיות, אבל נשמע לי הזוי פי כמה וכמה לדבר על יקום תאום מקביל שמסדר לנו את הנתונים אבל הוא כמובן פרופסור מילגרום ואני סתם יהודה סבדרמיש.
  אז נכון שהיה כיף להתעמת אתך בחידות ובהתנצחויות, ומעניין אפילו לראות שאנו לפעמים מסכימים ביננו, אפילו ב"אהבתנו" למסה האפלה. אבל לא יתכן שתגיד לי על מה מותר לי לדבר.
  אם משהו ישתנה בגישה אשמח לדעת.
  שבת שלום
  סבדרמיש יהודה

 82. אני רוצה להוסיף גם שלפי דעתי קיים אנטי חלקיק לפוטון- שהוא יכול להיות חלקיק של אנרגיה אפלה.

 83. מכאל
  קודם כל אני לא מזלזל בך או בידע שלך. אני מתנצל אם נפגעת מדברי, כנראה לא הבנת את כוונתי.
  כשאמרתי שאתה מסביר את מה שכבר ידוע התכוונתי לזה שכשאתה מסביר משהו על פיזיקה למשל,
  אז אתה מסביר את מה שניוטון כבר חשב וידע וכמוהו אחרים שבאו אחריו (כולל אותך) כלומר
  לא הבאת נושאים חדשים לפיזיקה אלה רק הבנת את מה שאחרים הסבירו ואתה מסביר מה שהבנת לאחר.
  חוצמזה בהחלט למדתי כמה דברים מכמה מהתגובות שלך והשכלתי טיפה. ואני מקווה שתמשיך בדרך זו.

  אני רוצה להבהיר גם לך וגם לאהוד ולאחרים שלא הבינו אותי כראוי:
  אני בפירוש לא מציג תאוריה שאפשר לאשש במעבדה או בתצפיות, יותר נכון אפשר להפריך
  אותה נכון לעכשיו אולי אפילו ב 99%. אני אפילו לא יודע אם היא נחשבת למדעית או לא.
  בכוונה רשמתי אותה בקצרה כדי שאבי לא יחסום אותי מלהגיב (כי אני לא רוצה לרשום פה
  מאמר שלם ובטח לא בתגובות ובטח לא בהתחשב בזה שאין לי רקע בפיזיקה).
  סך הכל רציתי להביע את הרעיון שלי לגבי הנושא ועשיתי את זה כמה שיותר בקצרה כדי
  שהנושא יוכל 'להתבהר' יותר דרך השאלות.

  hmm
  אני לא חושב שהיקום יודע להבחין בין חומר לאנרגיה (האדם יודע), כמה שאני יודע חומר ואנרגיה זה 'אותה גברת בשינוי אדרת'.
  את הנימוק שלי לגבי מהירות יותר גבוהה ממהירות האור כתבתי בעבר אבל אני אכתוב שוב
  בצורה יותר ברורה עד כמה שאני יכול:
  אני חושב שבתאוריית סופר-סימטריה מסתתרות כמה תשובות בנוגע להסבר של אנטי חלקיקים.
  אני חושב שאנטי חלקיק זה חלקיק רגיל, אבל כזה שנע במהירות שהיא מעבר למהירות האור בכמה
  סדרי גודל בגלל זה אין לו את המאפיינים שיאפשרו לראותו בעין דרך מכשיר מדידה (אבל קיימת
  הוכחה מתמטית לקיומו). אבל זה לא ההסבר היחיד לכך שלא רואים אותו, הסבר נוסף הוא
  שהחלקיק נע במהירות גבוהה יותר ממהירות האור לכן הוא "בלתי נראה". כבר היו תוצאות
  בניסויים שהוכיחו שאפשר לעבור את מהירות האור
  https://www.hayadan.org.il/photons-challenge-the-light-barrier-1708070
  (מה גם שחלקיק שנע במהירות יותר גבוהה מהאור מופיע בגלאי לפני שמודדים אותו יעני לפני הזמן)

  ההשערה שלי היא שכאשר חלקיק נע במהירות האור בריק, אז האנטי חלקיק שלו נע במהירות
  יותר גבוהה מזו על גבי 'מיתר' דרך מסלול שעובר מנקודה שבה נמצא החלקיק ביקום שלנו
  לאותה נקודה במרחב ביקום תואם. וכאשר האנטי חלקיק מגיע (מופיע) ליקום תואם הוא מתנגש
  באנטי חלקיק שנמצא באותה נקודה והופך לחלקיק, והאנטי חלקיק שנוצר כתוצאה מכך נע בחזרה
  (כאנטי חלקיק) ליקום שלנו ובאותה דרך (כמו ביקום תואם) נהפך לחלקיק.

  בנוגע לחוק שימור האנרגיה- הוא מתקיים ביקום שלנו ולא בהכרח שיתקיים ביקום תואם.
  בהנחה שהיקום התואם הוא כמו "אנטי" אז סביר להניח שגם חוקי שימור האנרגיה לא יתקיימו
  בין היקומים.

 84. גיל:
  לא אטרח עליך יותר כיוון שאינך מוכן ללמוד.
  אני בטוח גם שעם כל נחישותך ללמד את העולם לא תוכל אפילו להתקבל ללימודי פיזיקה באוניברסיטה.

 85. מהירות קווית שעולה עם המרחק מן המרכז, תחלש עם המרחק לשוליים בגלל החלשות כוח הכבידה.
  המרחב אכן מסתובב פנימה , אך גם כוח המשיכה נחלש עם המרחק.

 86. נשמע מעניין ביותר, ואפילו עם הבטחה קטנה.

  רק יש ליצור מספר ניסויי תצפיות שיוכלו להעמיד את התאוריה במבחן.

 87. אדי , נראה לי שאנחנו מבינים את התער של אוקאם בצורה שונה , מבחינתי זה בסך הכל עקרון שאומר שבהינתן שני הסברים אפשריים לאותה תופעה יש להעדיף קודם את ההסבר הפשוט יותר,
  הסיבה לכך היא לא הרצון שלנו ליצור רדוקציה לתופעות הטבעיות אלא בגלל שתי סיבות עיקריות

  1 שההסבר הפשוט משתמש בפחות הנחות יסוד – שגם הן דורשות הסבר
  2 ההסבר הפשוט הוא בדרך כלל יותר קל להפרכה – והמדע כפי שידוע לנו מתקדם ע"י הפרכה או אישוש של תאוריות.

  איינשטיין אמר את זה יפה(כמו תמיד)

  "מטרתה העליונה של כל תאוריה מדעית הינה להציג את האלמנטים הבסיסיים הנדרשים לצורך ביסוסה באופן פשוט ככל האפשר, מבלי לוותר על אף פיסת מידע שנרכשה באמצעות הניסיון"

  אני מסכים איתך שזו רק המלצה וזה לא בהכרח מצביע על ההסבר הנכון אבל אני חושב שזו בהכרח צריכה להיות דרכו של המדע להתקדמות, הרי הדמיון האנושי יכול לייצר אינסוף הסברים לכל תופעה, המדע בהיותו שיטה מסודרת
  חייב להתחיל מהפשוט ביותר והתקדם בסולם המורכבות ככל שזה נדרש ואך ורק אם זה נדרש.

 88. יהודה:
  קבל נא את תנחומי ומסור אותם גם לשאר בני משפחתך.
  התכסחנו לא פעם בענייני גרביטציה אבל אני חייב לציין שתגובותיך שאינן נוגעות לנושא זה, שהפגינו כושר ביטוי, הומור ואנושיות, חסרות כאן.

  גיל:
  אני חייב לציין שבתגובתך יש אולי כמה דברים נכונים שאינך מבין אבל ברור שהיא נובעת מחוסר הבנה ולא מהבנה.
  אנחנו – כדור הארץ – נמצאים רחוק מאד מהחור השחור ומבחינתנו אין הבדל אם יש שם חור שחור או כוכב רגיל (הרבה יותר גדול) בעל אותה מסה. למה אנחנו – כמו גם כוכבים רחוקים מאתנו סובבים את מרכז הגלקסיה באותה מהירות (קווית) שעושים זאת כוכבים קרובים מאתנו בהרבה?
  למה לא קורה אותו דבר לכוכבי הלכת שסובבים את השמש?
  בכלל – זה שהכוכבים נעים באותה מהירות קווית כלל לא שקול לסיבוב המרחב. סיבוב המרחב היה מביא למהירות זוויתית קבועה ולמהירות קווית שעולה עם המרחק מן המרכז!
  אנא ממך!

  רוח רפאים:
  לא נעלבת אבל מצאת לנכון להעליב.
  גם אילו היו דבריך נכונים – אין בהם לפסול דבר בהתנהגותי – זה שאחרים יודעים משהו שאתה אינך יודע לא עוזר לך כל עוד לא בא מישהו מאותם אחרים ומספר לך זאת. מה רע בכך שאני מתנדב להיות אותו מישהו? האם זו סיבה לזלזל בי? בעבר דווקא ידעת להודות לי על הסברי. הם גם כנראה נחוצים וזכורות לי כמה התבטאויות של אנשים כאן באתר שאמרו שהם לומדים מתגובותיי הרבה יותר משהם לומדים מן המאמרים עצמם.
  אבל האמת היא שדבריך אינם נכונים כלל ולא מעט דברים שאמרתי כאן לך ולאחרים אינם דברים שידועים לאחרים. כלומר – אינני מכיר את כל ה"אחרים" אבל הם לא היו ידועים ל"אחרים" שאני מכיר לפני ששמעו את דברי.
  אגב – מי לדעתך ידע קודם את מה שכתבתי במאמרים שכתבתי?
  נכון שגם בתגובותיי יש לא פעם רעיונות מקוריים אבל צריך לזכור שתפקידן של התגובות הוא אכן לבאר את הנושא הנידון במאמר ודרכם של נושאים שנידונים במאמר להיות מוכרים לפחות למחבר המאמר.

  ביחס לדבריך על הדת – הם פשוט מבדחים אותי.
  אני רוצה לומר לך שאני בעד כליאת גנבים בבית הסוהר גם אם יש קבוצות שמטפחות מסורת של גנבה במשך אלפי שנים. גנבת דעת אינה שונה בעניין זה.

 89. רוח רפאים, התאוריה שלך נראת לי לא ברורה
  איך בדיוק היקום יודע להבחין בין חומר לאנרגיה?
  ובכלל לומר שמשהו קורה יותר מהר ממהירות האור דורש הוכחה או לפחות נימוק הגיוני.

  יש לך עוד הרבה דברים שנראים ממש לא הגיונים וברורים ולא הגבתי אליהם כי הם מנוסחים בצורה מאוד לא ברורה בעיני. בהסברים של האנטי חלקיקים והחלקיקים שבגדול נראה כאילו אין שם קיום של שימור האנרגיה, ואם תיצא בכאלה הצהרות עליך למצוא ראיות לאי קיום שימור אנרגיה ביקום שמצביעים על מה שאתה אומר שהוא נכון.

  הגבתי לך על מנת שתבין שלא אומרים לך פה את הדברים סתם בשביל להתנשא
  בכל מקרה אם אתה מתכוון להתייחס לעיניין ברצינות כמו שאמרו פה לפני עליך ללמוד דברים לעומק.

 90. יהודה,

  הסיפורים שלך על חמותך משעשעים בהחלט, אך יש להודות שהניסיונות שלך להציג עצמך כניוטון חדש ואמיץ, המציג תיאוריה חדשנית מול כל המימסד המדעי האטום שמסרב להכיר בגדולתך, משעשע (והזוי יש לומר) הרבה יותר.

  אנא המשך לשעשע אותנו בסיפורים, אם כי כדאי לשקול האם אתר הידען הוא המקום המתאים.

 91. יוסי

  אני מסכים לחלוטין עם תגובתך לרח רפאים, יש להבין כי מדע שונה מהספור הפופלארי אותו מציגים לציבור הרחב. במסגרת ההבנה הזו אני חושב שכדאי שגם לתאוריה של פרופ' מילגרום תתייחס בהתאם: מה שכתוב בכתבה הינו פופלאריזציה של העבודה המדעית אותה עשה מילגרום.
  גם בעיני נראת העבודה הנוכחית של מילגרום כפוגמת ביופי של תאוריית MOND שלו. תאוריית MOND בהחלט מקיימת את תנאי התער של אוקהם- די בפרמטר יחיד (סקאלת תאוצה אופיינית) כדי לתאר מכלול של תצפיות שאינן מתאימות לפי תורת הגרוויטציה הקלסית ואין צורך ההוספה שרורתית של מסה אפלה.

  הערה: אגב התער של אוקהם אכן אינו קרטריון לאמת אבל הוא מסמל את שאיפתו של המדע בעיני.בהקצנה: לו היינו מוצאים לכל תופעה חוק מדעי המסביר אותה לא היה זה מדע.

  הערה נוספת: איני מסכים עם טענתך כי " סביר יותר לחפש תשובות צנועות יותר לפני שקופצים להנחה תיאורטית מרחיקת לכת מעין זו" לטעמי מדע מתקדם בשני אופנים (לפי תומס קון) באופן שיטתי ובמהפכות מדעיות. המצב כיום של גרויטציה וקוסמולוגיה עכשוויים הינו בעייתי (כםי שכבר ניסחתי זאת מספר פעמים בתגובות) ולפיכך יש לנסות ולמצוא פתרונות רדיקליים, בפרט כיון שמדובר במחקר תיאורטי תחום שאינו דורש השקעת משאבים כספיים אדירה.

 92. לרח רפאים, אני חושב שאתה מחמיץ לחלוטין את הביקורת המוצדקת של מיכאל. עליך להבחין בין מדע רציני המבוסס על ניסויים וכן גם על השערות מחקריות הניתנות לאישוש או להפרכה ובין דמיון ספקולטיבי חסר כל בסיס שזה פחות או יותר מה שאתה עושה. אתה עושה 'סלט מושגי' מתוך מחשבה מוטעית כאילו בנית איזה תיאוריה מדעית קוהרנטית ולא כך הוא. אינך יכול מצד אחד לאמץ ג'רגון מדעי מקצועי אשר התפתח תחת הנחות רציונליות חמורות ומד שני לפתח תיאוריות חסרות כל ביסוס רציונלי.

 93. מכאל
  זה בסדר. לא נעלבתי. אבל גם מהתגובה שלך אי אפשר ללמוד שום דבר כי אתה לא מגלה שום
  דבר חדש. בכלל, לכל היותר אתה יודע להסביר את מה שאחרים כבר יודעים.

  אגב,
  אתה לא חושב שההתייחסות שלך לדת, שאנשים לומדים כבר יותר מאלפיים שנה, היא מעליבה
  את מי שמתעסק בה ברצינות? או שאתה בכוונה מעליב את הדתיים?
  (אני לא באמת מצפה לתשובה כי זה יגלוש לויכוחים מטופשים חסרי תוכן)

 94. אין מה להשוות בין מערכת כוכבים לבין מערכת של גלקסיות
  החור השחור במרכז הגלקסיה מושך הכול גם את הריק
  לכן המערכת מתנהגת כמקשה אחת , אין הבדל בין השוליים לבין המרכז.
  כמו מערבולת שמסתובבת כאשר שפותחים את הפקק באמבטיה.

 95. לכל מאן דיבעי

  צר לי לבשר לקוראי הידען שחמותי היקרה, שכיכבה כאן באתר באחת מתגובותי על המסה האפלה, סיימה את חיי האמת שנקצבו לה- קצת למעלה מ90 שנה ועברה לעולם שכולו טוב- יקום מקביל.
  אני מקווה שקוראיי הידען לא יראו בזאת הוכחה למסה האפלה או לקיומו של יקום מקביל – כדבריו של פרופסור מילגרום במאמר זה.
  אני מקווה שאבי בליזובסקי, מפאת כבודה של חמותי היקרה, לא יצנזר את תגובתי זו.
  שבת שלום
  סבדרמיש יהודה

 96. רוח רפאים:
  כמובן שאלו שטויות – כפי שצפית שיאמר.
  העיסוק בפיזיקה אינו עניין למספרי סיפורים.
  מדובר בניסוח של חוקים ובבדיקתם בתצפית ובניסוי.
  כדי לעסוק בנושא צריך להבין אותו לעומק ולא למצוץ אותו מהאצבע.
  הרי ברור שאפילו אם אם אשאל אותך מה יהיה מסלולו של טיל שאשלח בכיוון מסוים ובמהירות מסוימת לא תדע לחשב זאת אז אין שום סיבה שמישהו יתייחס ברצינות לדבריך בנושא יקומים מקבילים.
  אינני כותב זאת כדי להעליב אלא רק כדי שתבין שההתייחסות שלך לנושא מעליבה את מי שמתעסק בו ברצינות.

 97. מה הבעיה בהנחה שיש יקום תואם או יותר? אפילו שזה לא הוכח עדיין.
  זה דווקא נראה לי הגיוני שגם היקום שלנו נמצא ביחסי גומלין עם יקומים אחרים, שכולם נמצאים
  בתוך איזושהי מעטפת (מימד).
  ההשערה שלי כפי שכבר כתבתי בעבר היא, שליקום שלנו קיים יקום תואם שמקיים אינטרקציה
  עם היקום שלנו.
  אני סבור שביקום שלנו יש יותר אנטי חומר מחומר.
  האנטי חלקיקים משמידים את החלקיקים ביקום שלנו. כל חלקיק שמושמד ביקום שלנו עובר במהירות גבוהה מאוד (בכמה סדרי גודל ממהירות האור בריק) ליקום התואם ומופיעה באותו מקום בדיוק במרחב,
  ובכך בעצם 'מחליף' את החלקיק שהיה שם ,כלומר, חלקיק ביקום שלנו הופך לאנטי חלקיק וכאנטי חלקיק 'עובר' ליקום תואם ונהפך לחלקיק. וביקום שלנו, אותה 'נקודה' במרחב תופס אנטי חלקיק, כלומר נוצר
  מצב שביקום תואם נוצר חומר מהחומר שהיה קיים ביקום שלנו, וביקום שלנו נוצר אנטי חומר
  במקום החומר שהיה. בגלל שהיקום שלנו 'מושמד' אז הוא גם בסופו של דבר מגיע לנקודה הכי
  קטנה שיש- מעין נקודה סינגולרית והיקום התואם גודל עד ל100% בנפח מחומר.
  כאשר היקום התואם הופך לכולו חומר הוא 'מתפוצץ' (תחת הלחץ) וכל החומר מועבר
  ליקום של הנקודה הסינגולרית וכתוצאה מהמסה הגדולה שמועברת לנקודה סינגולרית נוצר
  המפץ הגדול.
  אני גם חושב שבין היקום שלנו לתואם קיים 'קו' ('מיתר') שעל גביו עובר כל המידע והמיתר מאפשר
  קיום אינטרקציה בין יקומים. ושלכל יקום מתחבר מיתר שמתחבר ליקום תואם שמאפשר יצירה
  אינסופית של יקומים בתבנית כמו 'רשת'. (יעני קו-נקודה-קו)
  כך שכאשר מתבצע 'מפץ גדול' מתאפשרת העברת חומר מיקום אחד לשני ולשלישי וכך הלאה.
  לפי דעתי תנאי כזה מאפשר יצירה של 'מפצים גדולים' תמידיים.

  כמובן שזאת רק ההשערה שלי, ואני מוכן לענות לכל שאלה שתישאל בנושא ההשערה
  אבל אני גם בטוח שיהיה איזה פיזיקאי שיטען שמה שכתבתי זה שטויות כמו הטענה שארנב מעלה גירה.

 98. לעדי( תגובה 8)גם אם טוען פרופסור מילגרום שיש דרכים לאשש תיאוריה מעין זו, עדין יש לבחון טענה מאוד מרחיקת לכת זו. קרא את תגובה 9 אשר רק מציע חלק קטן מעיות בתיאוריה מעין זו.
  לאדי(21), הדרישה לחסכנות בישים תיאורטיים היא לא מוחלטת ואכן אינה מכריעה אבל יש הבדל תהומי להתייחס לאור בדואליות ובין להניח יקום שלם, מליארדי גלאקסיות, מפץ גדול עם היסטוריה דומה ליקום שלנו, ועוד ועוד, רק על מנת להסביר סוגיות בכבידה. סביר יותר לחפש תשובות צנועות יותר לפני שקופצים להנחה תיאורטית מרחיקת לכת מעין זו, אשר כאמור צריך להציע לה דרך מדעית לאשש או להפריך אותה שהרי אם כן, היא נשארת ספקולטיבית בעליל. כאמור, זה עדין לא אומר שזו תיאוריה שקרית, זה רק אומר שכדי לפני כן לערוך אלימינציה של תיאוריות חליפיות צנועות יותר ורק אז לבחון חלופות מרחיקות לכת.

 99. ציינתי עוד קודם שנושא האנרגיה האפלה הוא חדש כאן אבל אין זה נכון שהיא לא נועדה לפתור גם את הבעיות אותן נועד החומר האפל לפתור.
  מעבר לכך, זו, כאמור, תורה של חומר אפל – עם כל המגבלות עליהן הצבעת בתורת החומר האפל המקובלת, עם, בערבון מוגבל כל עוד לא קראתי את הדברים לאשורם אבל לפחות איך שזה נראה לי כרגע, בעיות פרטיות ייחודיות לה, ועם הצעה מעניינת ביחס לאנרגיה האפלה.

 100. nad,
  אני לא בטוח שהתער של אוקהאם מעניק סטאטוס של אמת רציונלית רק כאשר אמירה מבצעת רדוקציה מקסימלית או קיצונית יותר.

  מעבר לכך, התער של אוקהאם אינו דבר מה קדוש. הוא רק המלצה.

  ולדוגמא התאוריה הפיסיקלית המסבירה את האור יש לה אמירה דואלית, היא אינה חסכונית, אבל כבר התרגלנו אליה.

  אנחנו צריכים להתרגל לעובדה שיכולותינו התפיסתיות אינן כאלה המסוגלות לעשות רדוקציה של דברים ליסוד אחד, ויתכן שהמציאות הפיסיקלית עצמה אינה פרי רדוקציה קיצונית ליסוד אחד.

 101. התאוריה החדשה של מילגרום באה לטפל בשאלת האנרגיה האפלה לא החומר האפל והיא מאגדת את שניהם בכפיפה אחת. מבחינה זו התאוריה היא הרחבה קוסמולוגית של MOND. זוהי גם תשובה חלקית לרענן ששאל במה התאוריה עדיפה על החומר האפל שלא מסביר ואינו קשור לאנרגיה האפלה. יש בכך גם תשובה לnad ששאל על התער של אוקהם.

 102. אהוד:
  אבל ברור שהתיאוריה החדשה היא דרכו הפתלתלה של מילגרום להודות בכך שגם הוא לא מסתדר ללא חומר אפל.
  כלומר – גם מילגרום מודה שMOND (פיזיקלית או לא) פשוט אינה עונה לבעיה.
  יש מספר דרכים "להאפיל" חומר ואחת מהן היא לשים אותו על קואורדינטה אחרת בממד נוסף.
  מכיוון שגם נדב וגם רענן התייחסו לתיאוריה החדשה (ולא ל MOND שהופרכה) – לא נראה לי שענית להם.

 103. גיל:
  אנא אל תחשוב שכולם מטומטמים.
  אף אחת מן העובדות שבגינן הסיקו שיש חומר אפל ובגינן גם מנסים למצוא לחומר האפל אלטרנטיבות אינה מסתדרת עם הנחה זו.
  פשוט אף לא אחת.
  לא אמנה את כל הסיבות ואסתפק בסיבה המקורית להנחת קיומו של החומר האפל – אופן סיבובם של הגלקסיות.
  הבעייה עם הנתונים בעניין זה אינה שהן מסתובבות מהר מדי באופן כללי (אין דבר כזה – מהר מידי – המהירות מעידה על גודל המסה שסביבה סובבים) אלא שככל שמתרחקים ממרכז הגלקסיה – במקום שמהירות הסיבוב תדעך – היא שומרת על גודלה.
  חור שחור במרכז הגלקסיה – גדול ככל שיהיה – לא יישב זאת.

 104. יוסי, מ## אל, רענן וnad

  אני רואה ב MOND תאוריה פיסיקלית. שלא כמו תאוריית החומר האפל MOND הצליחה לבצע תחזיות והללו אוששו מאוחר יותר בתצפית בנוסף MOND מאגדת בתוכה הרבה תופעות פיסיקליות תחת כלל פשוט מה שלא ניתן לומר על היפותיזת החומר האפל. לעומת זאת ההרחבה של MOND לתאוריה המסכימה עם יחסות כללית היא בעייתית מבחינתי גם בגסה של בקנשטיין וגם בזו של מילגרום המתוארת בכתבה. מדובר בשתי הרחבות ההורסות את הפשטות של MOND אחת בהנחה של שדה סקלרי וקטורי וטנסורי נוספים אצל בקנשטיין או בהנחה של מילגרום ביקום נוסף. לעומת זאת גם עם השינויים הללו התאוריות הללו הרבה יותר פיסיקליות מזו של היפותיזת ה"חומר האפל".

  אגב איני בטוח למה היקום התאום שקול למימד נוסף כפי שמצויין בקישור שהפנית אליו מ## אל

 105. כול המסה שחסר נמצא בחור השחור המסיבי במרכז הגלקסיה.
  רוב החומר בגלקסיות נמצא במרכז בחור השחור.
  וזה הסיבה לכך שהם מקבלים נתונים מוזרים כאשר מודדים את סה"כ החומר בגלקסיה.
  החור השחור המרכזי הוא כמו מערבולת שנוצרת עקב חור ביקום.
  ניתן להעריך את עוצמת החור השחור מהפרש המסה החסר בגלקסיה.

 106. א. ע"י איזה ניסוי אפשר להפריך את התיאוריה?

  ב. במה עדיפה תיאוריה שמסבירה את תופעת פער המאסות ללא שימוש בחומר אפל, אם היא עושה זאת
  ע"י שימוש ב"יקום תאום", שזה דבר מסתורי ולא ידוע באותה מידה כמו החומר האפל.

 107. תאוריה מעניינת אבל זה נראה לי קצת אובר קיל , להניח את קיומו של יקום שלם רק כדי להסביר הבדלים כבידתיים ,אני לא מבין כמעט כלום בנושא אבל נראה לי שאוקאם מתהפך בקברו 🙂

 108. המשותף בין יקומים תאומים לחומר האפל הוא ששניהם שקופים לנו
  ושניהם באים לענות על סטיות ניוטוניוניות. מה שחסר בהם היא הסבר פיזיקלי
  כפי שגלים (לדוגמה) מוסברים או כפי שאפשר לייצרם במעבדה או לצפותם
  דרך גלאים.

  אולי חוסר וודאות זו תסביר שמסה היא רק חלק מאיפיונה של גרוויטציה ולא כל הסיפור ?

 109. ההנחה של יקומים מקבילים כהסבר לחומר האפל אינה חדשה.
  ראו למשל כאן:
  http://www.physics.ucdavis.edu/~kaloper/siegfr.txt

  רעיון זה עלה כי אותם יקומים הנעים במימד אחר הם מבחינת היקום שלנו……מסה אפלה!
  המצאות היקומים האחרים בממד אחר מאפשרת לחומר ביקום א ולחומר ביקום ב לחלוף זה "דרך" זה באין מפריע.

  לדעתי, עם זאת, הרעיון שגוי, כיוון שהוא מתעלם מן התצפית על פיה החומר האפל אינו מקיים אינטראקציה גם עם עצמו.
  זה נראה הכרחי גם בתמונות הראי שמילגרום מדבר עליהן. אמנם אין בעיה עם שטח ריק שעובר דרך שטח ריק אחר אבל כדי שזה יקרה נראה שגם שטחים מלאים צריכים לעבור זה דרך זה ובעצם גם מעבר שטח ריק אחד דרך שטח ריק אחר ביקום א מחייב מעבר חומר דרך חומר ביקום המקביל.

  זה גם לא ממש מסביר את המבנה הכדורי של הילות הגלקסיות ולא כל כך מסתדר עם M94

  ברור שקשה לשפוט את הדברים מבלי לקרוא אותם כפי שנכתבו על ידי מילגרום ואני מניח שבמשך הזמן יגובש קונסנזוס יותר מלומד בנושא.

  מספר החידושים כאן לא גדול למעט עניין תמונת הראי שאולי באמת יכול להסביר את האנרגיה האפלה.

  אהוד:
  מה שיפה בדבריך זה שלמרות שמדובר פשוט בחומר אפל ולמרות שמדובר בתיאוריה פחות חסכנית ולמרות שמדובר בתיאוריה שעל פיה לעולם לא תמצא חלקיק מן היקום המקביל בניסוי, אתה מעדיף לקבל אותה.
  מה זה אומר?

 110. נראה שהתיאוריה לא הוסבר במלואה. לא מוסבר כיצד נוצר היקום המקביל (מפץ גדול 2- סרט ההמשך?) אם יש יחסי גומלין של כוחות כבידה בין היקומים, האם חור שחור מאסיבי במיוחד יוצר חור שחור ביקום המקביל?
  תקנו אותי אם אני שוגה, אך אם יש השפעה של כוחות כבידה בין היקומים, לא צריכה להיות אפשרות למעבר ביניהם?
  וכיצד ניתן לבדוק את התיאוריה?
  אם הנוסחאות למאסה הכללית של היקום נותנות תוצאה שלא מסתדרת אם מה שידוע לנו לגבי היקום, ניתן להניח שהנוסחאות לא נכונות או שלא ידוע לנו מספיק על היקום. סביר גם שבעתיד תצוצנה תיאוריות לגבי מה שלא ידוע לנו (חומר אפל) והסברים למה שאנו כן רואים, נוסחאות חדשות

 111. יוסי:
  כתוב בסוף הכתבה שהפרופסור כבר הציע לאחרונה חיזויים שיאפשרו לבדוק את התיאוריה.

 112. על פניו זו נראת תיאוריה מאוד לא חסכנית. אמנם הנחת קיומו של חומר אפל יש לה בעיות, אך להניח יקום מקביל שגם יהיה תאום וגם שתהיה לו זיקה ליקום שלנו על ידי כוחות משיכה, כל זה דורש הרבה מאוד הנחות ולכן על פי התער של אוקהם, זו תיאוריה מאוד לא חסכנית בישים תיאורטיים. אמנם אין זה הופך אותה לתיאוריה שקרית, אך זה הופך אותה לתיאוריה לא סבירה, וגם, לתיאוריה אשר קשה מאוד, עד בלתי אפשרי, להוכיח את אמיתותה.

 113. עמית

  אין קשר לתאוריית ה"יקומים המקבילים" בתורת הקוונטים שלרוב מכונה תאוריית ה"עולמות המרובים"
  בתאוריית ה"עולמות המרובים" היקום מתפצל בכל פעם שמבוצע ניסוי קוונטי במתואר בכתבה אין מדובר בניסויים כלשהם ומדובר רק בשני יקומים תאומים (אם הבנתי נכון- אגב המילה תאומים מצביעה על שניים בלבד) בעוד שבתאוריית העולמות המרובים ישנם אינספור יקומים.

 114. חזי

  אתה טועה לחלוטין פרופ' מילגרום הוא אחד המדענים הבודדים שהציג תאוריה פיסיקלית אלטרנטיבית לזו של החומר האפל.

  הבעיה העקרית בתאוריה של פרופ' מילגרום, כפי שגם נכתב בכתבה, הייתה העובדה שלא הייתה עבורה הרחבה ליחסות כללית. את הבעיה הזו ניסה לפתור פרופ' בקנשטיין שהציג תאוריית MOND מוכללת שאותה הוא כינה TeVeS כעת גם פרופ' מילגרום מצליח לייצג את התאוריה שלו כך שתתאים ליחסות כללית.

  בניגוד למה שנכתב בעבר באתר על ידי מגיבים נראה כי המוח האנושי מסוגל לייצר אלטרנטיבות להיפותזת החומר האפל.

  מבחינתי התאוריה של מילגרום הינה פיסיקלית הרבה יותר מהטענות של מצדדי החומר האפל והאנרגיה האפלה (למרות שאין בכך בהכרח לקבוע כי היא אמיתית). בתאוריה של מילגרום יש קבוע אנרגטי חדש ויחיד המאפשר לתאר את הפיסיקה של גלקסיות a0 להבדיל מהיפותיזת החומר האפל שעבור כל גלקסיה צריכה לייצר התפלגות שונה לחומר האפל. התאוריה של מילגרום גם (לפי הכתבה) כוללת הצעות לניסויים כך שניתן יהיה לאשש או להפריך אותה, שלא כמו היפותיזת החומר האפל.

 115. קשר כלשהו לתאוריות ה"יקומים המקבילים" בתורת הקוונטים ?
  או שה"יקום התאום" הוא למעשה היקום מראה שנוצר מהאנטי-חומר של המפץ הגדול ???
  בכל מקרה דווקא ה"פאנ'ץ ליין" פה לא מובנת מספיק. אני אשמח להבהרות

 116. אם אני לא טועה,
  פרופ מילגרום היה בין החסידים של תאורית החומר "האפל".

  בכל מקרה,
  נראה לי כי ההסבר של "חומר חסר" צריך להיות בהבנה שלנו של חוקי הפיזיקה
  כפי שהם מתבטאים בחלל שאינו מוכר לנו מספיק…

  זה הרבה יותר טבעי והרבה יותר פשוט מאשר להמשיך לחפש מה שאין…

 117. "בתורת היחסות הכללית מתואר שדה הכבידה באמצעות העקמומיות של המרחב-זמן, או, כפי שמכנים זאת הפיסיקאים, ה"מטריקה". לפי התורה היחסותית החדשה של פרופ' מילגרום, מתואר שדה הכבידה על-ידי שתי "מטריקות", או שני מרחב-זמן מקבילים, המשפיעים זה על זה. כל החומר שאנחנו מכירים מצוי רק ביקום הידוע לנו, אבל ה"מטריקה" הכבידתית של הגופים ביקום הידוע מושפעת גם על-ידי ה"מטריקה" של הגופים ביקום ה"תאום".

  "למעשה, מכיוון שיריעות היקומים התאומים מהוות מעין "תמונת מראה" זו של זו, מתקיימת דחייה בין חומר ביקום הידוע לבין חומר ביקום ה"תאום". תופעה זו גורמת לכך שחומר ביקום הידוע יתמקם מול אזורים ריקים ביקום ה"תאום". לפיכך, חומר ביקום הידוע ימשוך אליו, בכוח הכבידה, אור ידוע, אבל ידחה אור "תאום".

  נראה דומה למשהו שאני כתבתי באתר הזה..
  באופן כללי אני בהחלט מסכים עם הדעות האלה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

דילוג לתוכן