סיקור מקיף

חייבים לטפל בדחיפות בבעית המחסור במים, לשפר את מערך השירות המטאורולוגי, לבצע ניטור ארוך טווח של מגוון המינים, ולהתמודד מראש עם תרחישים גיאו אסטרטגיים ולהיערך להשפעות כלכליות

כך עולה מדוח מרכז הידע להיערכות שינויי אקלים בישראל, בראשותו של פרופ' מוטי שכטר מאוניברסיטת חיפה שהוגש אתמול לשר ארדן * חיים וסביבה בתגובה לדו"ח על משבר האקלים: על הממשלה להיערך ולתקצב כדי לצמצם נזקים ידועים מראש

פרופ' מוטי שכטר. צילום: אוני' חיפה
פרופ' מוטי שכטר. צילום: אוני' חיפה
 • באותו נושא: חם, חם מתחמם – יצד העובדה שהחורף בישראל מתקצר והקיץ הופך לחם יותר ויותר קשורה להתחממות הגלובלית? בואו לגלות מהן מגמות האקלים הצפויות בישראל מאת פרופ' ברוך זיו, ד"ר הדס שערוני ופרופ' פנחס אלפרט

מרכז ידע להיערכות לשינויי אקלים בישראל, בראשותו של פרופ' מוטי שכטר מאוניברסיטת חיפה, הגיש אתמול לשר להגנת הסביבה גלעד ארדן את חלקו השני של דו"ח הסוקר את הדרכים שבהם צריכה לנקוט ישראל כדי להיערך לשינויי האקלים.

במהלך השנה האחרונה עסקו כ-100 מדענים, מומחים, אנשי ממשל ונציגי התנועות האזרחיות, בבחינת השפעות שינויי האקלים על מדינת ישראל.

בדברי ההקדמה לדו"ח מסביר פרופ' שכטר: "לכאורה, שינויי האקלים צפויים להשפיע רק בעתיד על משק המים של מדינת ישראל, על בריאות התושבים, על קיום המגוון הביולוגי באקוסיסטמות השונות, על האקלים העירוני שלנו ועל צריכת האנרגיה בבתים בהם אנו חיים,. אך כבר כיום אנו נאלצים להתמודד עם שינויים אלה, אם כי עדיין בקנה מידה מתון יחסית: שינויים במופע הגשמים, עלייה בעומס החום, מהגרי עבודה שחלקם מהגרי אקלים, מחלות שמועברות ע"י וקטורים, ועוד.

עוד מציין פרופ' שכטר: כי העבודה המאומצת שנעשתה עדיין לא מכינה את מדינת ישראל לשינויי האקלים. ראשית, לגבי כל אחד מהתחומים שכבר נחקרו, יש צורך במעקב וניטור קבועים ומתמשכים, ובבחינה עדכנית של השפעות השינויים והמימוש הנגזר ממנה לגבי ההיערכות הנדרשת. תוכנית היערכות חייבת להיות דינאמית, ומתאימה עצמה לתנאים המשתנים. בנוסף, אין העבודה מכילה תחומים נוספים שברור לכל כי יושפעו משינויי האקלים, כמו עליית מפלס פני הים השלכותיו על תשתיות המים, האנרגיה, הצבא ועוד. לא נבדקו תחומים חשובים נוספים כמו משק האנרגיה, התיירות, הביטחון, התעשייה ועוד. יש לציין כי בתחום החקלאות, משרד החקלאות נערך במקביל לשינויים הצפויים. גורם חשוב נוסף, שיש לערבו בתוכנית הוא הרשויות המקומיות, שהרי בסופו של דבר, הרשויות הן אלה שיצטרכו לתת מענה להתפרצות אפידמיה או לפגיעה בתשתיות חיוניות.

פרופ' שכטר ממליץ להקים מרכז ידע עם סגל רב-תחומי קבוע, שיעבוד עם משרדי הממשלה הרלוונטיים, אבל עם מידה רבה של עצמאות מחקרית, ויפעל כישות משפטית עצמאית, ואשר ילווה את העשייה האקדמית ויגבש המלצות בתחום ההסתגלות האופטימאלית של הסקטורים השונים למשרדי הממשלה הנוגעים בדבר, עם מימון בין-משרדי לאורך זמן.
"שינויי האקלים ילוו אותנו שנים רבות, ומדינת ישראל חייבת להיערך בהתאם בכדי להפחית למינימום את ההשפעות השליליות אם וכאשר תתרחשנה."

חיים וסביבה – ארגון הגג של ארגוני הסביבה בישראל מברך על הגשת הדו"ח בנושא היערכות ישראל לשינויי אקלים לשר להגנת הסביבה היום.

לדברי נאור ירושלמי, מנכ"ל חיים וסביבה: "אנו קוראים לממשלה לאמץ את המלצות הדו"ח ולהכין בהקדם תכנית עבודה מקיפה, הכוללת גם תקציבים מתאימים, כדי להיערך לפגיעה הידועה מראש של משבר האקלים. היערכות מוקדמת תאפשר לצמצם את הנזקים הצפויים, ואף לנצל לחיוב הזדמנויות שייווצרו בעקבותיו, בעיקר בצורך בטכנולוגיות סביבה בעולם.

לצד היערכות להשלכות המשבר יש צורך להמשיך גם במילוי המחויבות הבינלאומית של ישראל להפחתת פליטות גזי חממה מתחומה.

עם זאת, הסתגרות מאחורי גדרות אינה יכולה להוות פתרון, אלא יש חשיבות לפיתוח שיתופי פעולה עם מדינות שכנות וסוכנויות בינלאומיות, כדי לפתח עמידות בכל הרבדים להשלכות הידועות מראש של המשבר. בארגון חיים וסביבה הביעו הערכה לפעילותו של מרכז הידע להיערכות לשינויי האקלים בראשות פרופ' אופירה איילון ופרופ' מוטי שכטר, ומביעים תקווה כי פעילותו החשובה תימשך גם בשנים הבאות.

פרק האקלים

בחזרה לדו"ח. להלן פרק האקלים מתוך תקציר המנהלים

אקלים: חלקה הצפוני של ישראל מאופיין באקלים ים-תיכוני וחלקה הדרומי באקלים צחיח (arid) וביניהם רצועה צרה של אקלים צחיח למחצה (semi-arid). באזור זה של מפגש בין אזורי אקלים שונים, ניכרות תנודות רבות במזג האוויר בעקבות השפעות של מערכות אקלימיות ממקורות בעלי מאפיינים סינופטיים שונים. הדבר בא לידי ביטוי, בין היתר, בשונות רבה במשטר הטמפרטורות ובתנודות במשטר הגשמים –על כל מרכיביו.

המרכיב הקריטי ביותר באקלימה של ישראל הינו משטר הגשם שלו השלכות נרחבות בתחומים רבים, מאחר שהרוב המכריע של המים הזמינים במדינת ישראל, כ-75% מסך תצרוכת המים בישראל (ביתית, חקלאות ותעשיה) מקורם במי גשם. מכאן, שכל שינוי במשטר הגשם, קרי כמויות הגשם השנתיות, חלוקת הגשם התוך עונתית, עוצמות גשם רגעיות, עיתוי עונת הגשם, פרקי היובש במהלכה, מספר פרקי הגשם ויבול הגשם לכל פרק גשם, הינם קריטיים למשק המים במדינת ישראל. מגמות שינויי הטמפרטורה בישראל בעשורים האחרונים מצביעות על מגמת ירידה של הטמפרטורות (מינימום, מקסימום וממוצע) משנות החמישים עד שנות השבעים של המאה הקודמת, ומאז מגמת עליה עד תחילת שנות האלפיים ויציבות בעשור האחרון. תרחישים גלובליים (שטרם בוססו אמפירית) חוזים המשך עלית הטמפרטורות בשיעור ממוצע של בין 0.5ºC-0.3ºC לעשור (בהתאם לעונה ולמיקום). בנוסף למגמות אלו קיימת מגמה של הגברת אי הודאות של משטר הטמפרטורה.

במסגרת הדו"ח הראשון נמצא כי ברוב הפרמטרים שנסקרו (משטר טמפרטורות, משטר הגשם אירועי מזג אויר קיצונים – גלי חום וריכוזי מזהמים) קיימים תרחישים להחמרה (עליה בטמפרטורות, ירידה בכמות המשקעים, עליה בשכיחות ובעוצמה של סוגים מסוימים של מזג אויר קיצוני). חשוב להדגיש שלא כל המגמות נמצאו מובהקות סטטיסטית. לתרחישים אלו (במידה ואכן יתרחשו) עלולה להיות השפעה על תחומים שונים במשק (משק המים, החקלאות, בריאות הציבור, שמירת חופים, אנרגיה, גיאואסטרטגיה, מגוון מינים ועוד).

עיקר המלצות צוות האקלים:
א. עיבוי רשת התחנות המטאורולוגיות בארץ. מומלץ מאוד להקים תחנות בתוך שמורות טבע מתוך הנחה ששטחים אלו לא יופרעו בעתיד ועל-כן המדידות תייצגנה בעתיד את אותם התנאים הסביבתיים ולא תנאים מופרעים כפי שקרה בתחנות רבות.
ב. העמקת המחקר אודות הקשר בין מצבים סינופטים לבין מאפייני הגשם (כמות, עוצמה, משך).
ג. הרחבת המחקר בתחום המודלים ובמיוחד בנושא של downscaling אשר ייקחו בחשבון את מיקומה הגיאוגרפי המיוחד של ישראל ואת השונות הטופוגרפית שלה.
ד. ביצוע מחקר מקיף המתייחס לתקופת זמן ארוכה ככל האפשר של התפלגות אירועי קור וחום קיצונים תוך התמקדות בעוצמתם, משכם, ועיתויים במהלך העונה, וכן באזורים המועדים
ה. הגברת ניטור מזהמים בתוך הערים.
ו. ניטור ומיפוי מדויק של אי חום עירוני לאורך כל השנה תוך שימת דגש על תפקידם של פארקים עירונים במיתון עומסי החום והקטנת ריכוזי המזהמים.
ז. הערכת שינויי המפלס הצפויים בים התיכון על בסיס התרחישים הגלובאליים.

במאמרים נפרדים בהמשך השבוע נביא את מסקנות הדוח באשר למשק המים, בריאות הציבור, המצב הגיאופוליטי וההשלכות הכלכליות של ההתחממות

עוד בנושא באתר הידען:

שיתוף ב print
שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב twitter
שיתוף ב facebook

36 תגובות

 1. mos

  מי שקובע את דעתו של הקהל …זו אך ורק הפרסומת או התעמולה הכי מוצלחת,
  עדיין לא התפתח במוח האדם מנגנון לחשיבה נטולת רגשות.וגם לא יתפתח.

 2. די עם הפיקציות ודי לחוסר הבסיס המדעי . די לעשוק ודי לעשות אהבה עם המוח של הציבור . מי שחושב שלהסתכל כמה שנים קדימה זה לטווח הארוך סתם מנצל את זה לטובתו . וואלה עצים חיים אלף שנה תחשבו ככה אולי יצא משהו מזה.העולם ממשיך להתקיים ומספיק לייצר בעיות כדי לגרום לאנשים להאמין בחרא הזה!!! יש מים ויהיו מים כל עוד יש אינטרס למישהו יהיו מים ככה או ככה. יהיה ממש בזבוז של משאבים להשקיע בפתרונות שהוצגו במקום באלף בעיות אחרות שצריכות לבוא הרבה לפני הפרסומת הבאה של "ישראל מתייבשת-תשלמו לנו עוד זה ממש פשוט אנחנו עושים פרסומת בטלויזיה ואתן מאמינים לכל דבר כי המציגה.. או… היא נראית כל כך תמימה וכל כך מסכנה שאין מצב שהיא שחקנית שעובדת אצל מייצרי הרעיונות הכל כך פשוטים האלה".

  הקונספירטור הכותב הינו מהנדס מערכות מים.

 3. עידן

  ראשית, החלוקה הסכמטית שלך (דיכוטומית) אינה מייצגת את כל הגוונים של המצב, לכן אי אפשר להסיק ממנה דבר.

  שנית, החלפת סוגי אנרגיה היא דבר שעולה הרבה מאוד כסף, סכומים אסטרונומים. את זה "חסידי ההתחממות" לא מספרים לך (הם מספרים לך שיש "פתרונות פלא" שבגללם השינוי לא יעלה לך כסף).

  נניח שלצורך החלפת האנרגיה תאלץ לוותר על *חמישית" מהכנסתך. במקרה כזה אני בטוח שתתפוצץ מכעס כל כך שגוזלים ממך כסף עבור מטרה למפוקפקת.

 4. אני לא מבין על מה הויכוח, זה שהשטחים הירוקים בעולם יורד (יערות גשם, חורשות פרדסים ואחרים) זו עובדה.
  זה שאחוז הפחמן הדו חמצני עולה באטמוספירה עולה וגורם לאפקט חממה זו גם עובדה.
  זה שהתעשיה המזהמת (וכלי הרכב) בעולם גדלה(בסין, הודו, אירופה, ארה"ב) זו עובדה.
  זה שזיהומים טבעיים מהרי געש ואחרים גם זו עובדה.
  השאלה מה צריך לעשות עם זה? לשבת בשקט או לנסות לשמור על הכדור הכחול הנפלא שלנו.
  לדעתי, יש לחנך, לפעול ולהשקיע בפעילות לסביבה ירוקה ומהר.

 5. השאלה האם אכן יש התחממות גלובלית או לא היא חשובה,
  אך כשאנחנו מתכננים את העתיד במקרה של חוסר ודאות כדאי לשקול את החלופות העומדות בפנינו
  (1) להניח שאין התחממות, וכל האנשים מנסים להרויח כסף, מעמד וכו'…
  (2) ההתחממות היא אמיתית

  במקרה ש (1) נכון ולא פעלנו, יופי, לא קרה כלום
  במקרה ש (1) נכון אבל בכל זאת פעלנו כנגד ההתחממות, הפסדנו כסף

  במקרה ש (2) נכון ולא פעלנו, ובכן, הלך עלינו…. כשנגלה את זה זה כנראה יהיה מעט מדי ומאוחר מדי..
  במקרה ש (2) נכון ופעלנו, יופי, הצלחנו להנצל ( ואז אולי נצטרך לדלל את ההאוכלוסיה 🙂 )….

  בכל מקרה התוצאה הגרוע ביותר כפי שאני רואה היא לא לפעול, כי לפעול למרות שאין התחממות יביא רק להפסד של כסף…..

 6. אבי, אתה מדבר נגד ביל גייטס בנושא חיסונים???
  הבן אדם שהוא מומחה לחיסונים ויש לו מפעלים לחיסונים אומר לך שניתן ע"H חיסונים לדלל את האכולוסיה ב10-15%. תסתכל בוידאו הזה בזמן של 2 דקות ו40 שניות.
  מי שלא מבין אנגלית Vaccin=חיסון
  Lower= להקטין, לדלל.
  http://www.youtube.com/watch?v=OFzqiio73Qk

 7. אבי
  זה מעניין המרצה מביא מחקרים יחד עם דעתו ומקצועו ולמרות כל זה אתה טוען שאתה מתוך
  קריאת מחקרים מדעיים מבין שהוא טועה.

  לידיעתך מדען זה אינו שולל דעה זו או אחרת, וממליץ כן להמשיך לפעול לחקור ולהתעמק בנושא, אולם
  הוא מדגיש שאין בידינו מספיק נתונים ומספיק כלים בתחום מדעי הסביבה על מנת לקבוע את המגמה
  של האקלים העולמי וחלקו של האדם בו.

 8. אבי, גם לי יש רושם שהפרופסור הנכבד מנסה ליצור קצת פרנסה לעצמו וחבריו.
  לגבי הבעית מים. ישראל היא את המדינות היחידות באזור שפתרה ופותרת את בעית המים שלה
  בצורה פוזיטיבית וכמעט ולא תושפע בעתיד מההתחממות עולמית (בתנאי שהעסק לא יהפך לכבשן )
  וכתוצאה מכך אכן היה זרם של פליטים בעיקר דרך הגבול עם מצרים. …אבל גם בעיה זו נפתרה עקב
  הצורך הבטחוני למנוע הסתננויות כך שגם בעיה זו הוחלשה מאד.
  ישראל לבדה גם אם תעשה מחקרים מקיפים ותווכח שאכן מתחממם תגיע למסקנה שאכן מתחמם….
  מה לעשות עם הנתון הזה, אין תשובה בהצעת המחקר שלו, ולפי עניות דעתי המחקר צריך להמשיך
  ולהתבצע ע"י האו"ם , משום שהבעיה היא כלל עולמית. וזה שישראל תדע יותר מה קורה בגבולותיה
  לא יואיל לה מבחינה מעשית, כי הבעיה היא כלל עולמית.
  לגבי משאבי האנרגיה שלנו וזיהום האויר גם כאן נעשה לנו "נס משמים" בשנים האחרונות. עקב גילוי
  מרבצי הגז. וישראל פועלת (עקב צרכים אחרים , כמו מחיר) לעבור לאנרגיה נקיה הרבה יותר.
  ורמת הזיהום בארץ עקב פליטה של תחנות הכח הלכה ופחתה, ובעתיד תפחת עוד יותר.
  כך שלבוא להגיד לא נעשה פה כלום. צריך מחקרים וכיו"ב זו נראית לי הפחדה לשמה , רצון להתפרסם
  ורצון ולהרויח כסף , שלא לצורך.

 9. המערכת באופן אוטומטי שמה לבדיקה תגובה עם שני קישורים ומעלה, כי זה אחד המאפיינים של תגובות הספאם. פשוט תמתין בסבלנות עד שאכנס לאתר.

  מעבר לכך, הרצאות זה דבר נחמד, אבל הם לא באות במקום מחקרים. מרצה כריזמטי יכול להוכיח ששתיים ועוד שתיים הם שלוש. לעומת זאת אתר skepitcal science מביא מקורות בכל הסבר למיתוסים הרווחים הללו.

 10. אבי, יש לי תואר הנדסה בתחום הזה, אני ללא צריך את תשובה למידע בנושאי אנרגיה.
  הבעירה של הגז היא מהנקיות הקיימות מחומרי הבעירה הפוסיליים והוא נמצא בשפע בים התיכון. אין סיבה לא להשתמש בחומר זה.
  צריך כמובן לפתח אופציות נקיות יותר כמו אנרגיות גלים, אנרגיית רוח, שמש ואחרות.

 11. לא רק שבוא מדבר על דילול אוכלוסיה, הוא גם מפרט כיצד, ואחד האופנים שהוא מזכרי זה ייצורי של חיסון.
  רק שתדע, ביל גייטס מושקע גבד במפעלים לייצור חיסונים, והוא מבין טוב בחיסונים, והוא בעצם זורק פה אמירה שחיסון טוב יעשה את העבודה של דילול האוכלוסיה באיזה 15 אחוז.

 12. ביל גייטס הציג נוסחה עם פרמטרים שמשפיעים על גידול הדו תחמוצת הפחמן וכמובן מספר האנשים נמצא שם. לא שמעתי שהוא מטיף לדילול האכלוסיה. כמובן שצימוצ אחד הפרמטרים ישפיע על הנוסחה כמו צימצום כמות השירותים צורכי האנרגיה.

 13. אני כתבתי את התגובה הקודמת.
  מחקר קצר נוסף מגלה משהו מדהים לגבי הנושא.

  http://www.youtube.com/watch?v=OFzqiio73Qk

  הנה, ביל גייטס, גם אחד האנשים העשירים בעולם (מעניין שרק העשירים ביותר מתעסקים בנושא המשעי הזה). מרצה לכולם על כך שדרוש לדלל את מספר בני האדם הכדור הארץ.

  אתם שומעים? הם המציאו את עניין ההתחממות כהצדקה לכך שיש לדלל כמה מיליארדי בני אדם.

  אבי, האם אתה תומך בדילול אוכלוסיה? מעניין לשמוע את דעתך.

 14. אבי, האקלים בארץ קשור לכתמי שמש, קשה לטעון שאנו יכולים להשפיע על הכתמי שמש.

  ובכלל, אני זוכר שהראשון שהתחיל לבלבל את המוח בצורה המונית לכולם על התחממות גלובלית זה אותו אלגור.
  אלגור היה מועמד לנשיא ארה"ב וככזה הוא לא אמין, ואם היה דרוש שרמאי כזה יפיץ את השמועה על ההתחממות הגלובלית, אז כנראה שזה לא נכון.

 15. אבי, אין מספיק שטח פנוי לקולטים סולאריים לאורך חוף הים עבור מתקני ההתפלה, אולי בנגב ואז צריך להעביר קווי מתח.
  יש הרבה פתרונות "ירוקים" כגון ניצול האנרגיה הבילתי נגמרת של גלי הים ליצור חשמל.
  הגז הוא הפתרון המעשי המיידי שאני רואה.

 16. לבזבז דלק פוסילי על התפלת מים? בשביל מה יש קולטים סולאריים? אפשר להקים קולטים בצמוד למפעל ההתפלה, אפילו מעל הים ולהתפיל בשעות היום על חשבון השמש. אם עושים את זה בדובאי, שם יש להם נפט, לנו גם כדאי לעשות זאת.

 17. זה שמצאו עתודות גז עצומות בים התיכון, מאפשר למדינת ישראל ליצר מים מותפלים לתקופה של עשרות שנים ללא זיהום אוויר.
  נראה לי שאפשר להרגיע.

 18. זה שיש מדענים דיסידנטים בעניין האקלים זה לא חדש לי, ושהם קולניים ועושים רושם של רבים אני גם יודע.

  1. כנראה שהתבלבלת בין הסיבה והמסובב – http://www.skepticalscience.com/water-vapor-greenhouse-gas.htm
  2. בבקשה http://www.skepticalscience.com/climate-models.htm
  3. לא מצאתיף אבל כבר יותר מ-30 שנה יש מדידות מלווינים, כולל של טמפרטורת האוויר מעל האוקיאנוסים.
  4. גם אי אפשר לחקור את פנים כדור הארץ, וגם המידע שלנו על הירח מקורו בכמה חלליות שנחתו על פניו. יש אמצעים סבירים להעריך את המתרחש, והמודלים מתחשבים גם בתרחישים שונים.
  5. http://www.skepticalscience.com/climate-change-little-ice-age-medieval-warm-period.htm

  הערכות לתקופת קרח היו נחלת מעטים רעשניים http://www.skepticalscience.com/ice-age-predictions-in-1970s.htm

 19. האם זה נכון מה שטוען מדען בכיר, ראש החוג למדעי הסביבה.

  באחד מהכתבות האחרונות בידען אחת מהקוראות פרסמה לינק להרצאה של פרופסור למדעי הסביבה
  באוניברסיטה באר שבע (נדמה לי ראש החוג), מתוך סדרת הרצאות של המכון על שם אילן רמון..
  המרצה טען, שלא קיימת התחממות גלובלית , הוא גם הציג את הנסיבות התומכות בדעתו. כמו: (בערבון מוגבל לפי זיכרוני)
  1. גידול בפחמן דו חמצני, אינו הגורם לעליה בטמפרטורה, לדעתו אדי המים, הם האחראים העיקריים,
  לדחייה או לקליטת החום בכדור הארץ.
  2. למודל המתמטי, יש השפעה רבה על תוצאות החיזוי, ולכן החיזוי, תלוי בסוג המודל שנבחר.
  3. המדידות התבצעו ברובן באזור יבשתי, כאשר רוב שטח כדור הארץ היינו ימי..
  4. רוב כדור הארץ ימי ולא ניתן לעקוב ולמדוד את שמתקיים בעומקם של האוקיינוסים, שיש להם השפעה מכרעת על האקלים,
  5. ישנו מחזור קבוע של שינויים מרחיקי לכת בתנאי מזג האוויר שאינם קשורים בפעולות האדם.

  הוא גם ספר שלפני שנים לא רבות, הוקם צוות מדענים ואנשי השלטון בארה"ב כולל הנשיא, על מנת להיערך בדחיפות, לעידן קרח הקרב ובא.

 20. דבר אחד מטריד אותי במיוחד כאשר אני עובד במגדל אני רואה את כל הגגות של ת"א ריקים מאחר ואין לנו עתודות חשמל אפשר לשים לוחות סולרים על הגגות וזה גורם שהמבנה יהיה פחות חם ואין מגע ישיר בין קרני השמש לבין המבנה
  דבר שני מיחזור המים בבתים משרדים צריך לקבוע מהר תקנים ולמחזר דחוף המיחזור יכול להוות 15-20%

 21. ספקן, נתתי את הדוגמה האישית כי למדענים אתה לא מאמין, אז לפחות למה שאתה רואה בעיניים תאמין. מלבד זאת אתה לר ראית עובדות על ירידת כמות המשקעים, היא מובהקת בעיקר בשני איזורים בארץ – דרום הארץ ומזרח רמת הגולן אבל בשביל לחקור יותר טוב צריך לקבל את ההמלצה לשפר את השירות המטאורולוגי
  https://www.hayadan.org.il/hot-israel-190412/

 22. אבי ב.

  לא ראיתי שום עובדות בדוקות לכך שכמות המשקעים בישראל ירדה בעשרות השנים האחרונות. כלומר אני "מכחיש עובדות לא בדוקות". אם "מכחיש עובדות לא בדוקות" בעיניך שווה ערך ל"מכחיש התחממות" זו בעיה שלך בהבנת המצב.

  פרט לכך, אתה נעזר בהוכחות על ידי ציון אנקדטות לגבי מישקעים ועוד הוכחות לפי "הרגשת בטן". זו גישה פסולה בתכלית.

  אגב, לעניין הוכחות בשיטת אנקדטות. במקרה אני זוכר שראיתי פעם טבלת מישקעים שנתית בתל אביב משנות החמישים, לפי הטבלה הזו המישקעים הממוצעים הרב שנתיים בתל אביב היו 450 מילימטר בשנה. היום הממוצע הרב שנתי של מישקעים בתל אביב בשנה הוא 530 מילימטר (אם איני טועה). לכאורה זה מעיד על עליית כמות הגשמים, בפועל אין לזה שום משמעות כי אין משמעות לתחשיבים של אנקדוטות.

 23. חכה לפרק של מהגרי העבודה שהם מהגרי אקלים, ותראה שהגוף לא יכול לעמוד בזה. מה גם שהגוף שלנו הוא לא הבעיה היחידה – יש את הצפת ערי החוף (ובמצרים זה בעצם כל האיזור המייושב), מחסור במים ועוד הרבה דברים שטיפול היום יהיה הרבה יותר זול מאשר התמודדות עם התוצאות בעתיד, וזה למרות שקפיטליסטים לא אוהבים לדאוג לטווח הארוך אלא רק לרבעון הקרוב (היה מי שאמר – בטווח הארוך כולנו נמות).
  זה לא חוכמה לשבת במשרד ממוזג בתל אביב, ולהגיד שאין התחממות, ונראה אם היית בעל עדר בקר בסהל, איזור הגבול בין הסהרה לבין יערות הגשם של מרכז אפריקה, שנבלע בידי הסהרה איך היית מגיב לטענות שאין התחממות.

 24. אבי, הבעיה החמורה באמת היא לא התחממות, הגוף שלנו יכול להתמודד עם זה בקלות.
  הבעיה האמיתית היא שאנשים מספיק תמימים להאמין לכל מה שאומרים להם.

 25. סםקן, את ה מציג בתגובה זו את התפיסה של המכחישים. אם צריך להוציא סכומי עתק ולהוריד את רמת החיים בגלל בעיה כלשהי, כדי לפתור את הבעיה טוענים שהיא לא קיימת ואז הכל בסדר.
  אבל לא הכל בסדר, ישבו 100 איש ובדקו את ההשפעה של ההתחממות על כדור הארץ ובא מישהו עםכינוי, שאפילו לא מופיע בשמו ומחליט שאין בעיה. כמו עם 3 הקופים לא רואה, לא שומע אבל בהבדל אחד – מחליט שהוא חייב לדבר.
  אגב אלא צריך להיות אחד מ-100 החוקרים באקדמיה, כולנו אגב באופן אישי מרגישים את ההתחממות לפחות מי שחי בשנות השבועים וזוכר חורפים גשומים כל העונה, הפכונ למדבר שבו יש פחות אירועי גשם אבל כשיש הם יותר חשובים.

  ואגב, מה שחשוב לי זה לא מי ירוויח כתוצאה מפעולה מסוימת אלא האם הפעולה נכונה או לא, ומכיוון שההתחממות ודאית וכבר משפיעה צריך לפעול נגדה, כמה שיעלה יעלה.. מטריד אותי שיש הרבה שעושים כסף מההכחשה.

 26. אין שום שינוי אקלים בישראל בעל ערך משמעותי. גם אין מידע בדוק לאיזה כיוון השינוי הולך. השינוי איטי וספק אם יהיה שינוי משמעותי ב- 50 השנים הקרובות. מספיק לחפור.

  פרופסור שכטר מנסה להתפרנס על ידי הפחדות שיקרו דברים נוראים.

  כרגע יש תוכנית להתפלת מים, היא מתקדמת בקצב נאות. והיא תגיע למלואה בקצב שידרש, לא צריך להאיץ אותה.

  אשר לחקלאות, ישראל אינה ארץ חקלאית ולא תהיה לעולם. אסור לסבסד חקלאות בישראל מעבר למינימום שנידרש לעיתות מלחמה.

 27. דוחו"ת זה דבר טוב . השאלה מי קורא אותם ומי מתיחס אליהם.
  לדעתי:
  עתיד מדינת ישראל אינו תלוי בדו"ח האקלים אלא בדו"ח העוני.

 28. מה זה ההזיה הזאת?
  אף אחד בעולם לא יודע כיצד ישפיע שינויי האקלים בעתיד, אז הוא קובע שזה בכלל ישפיע בעתיד על המים.
  להעירך למה? לכך שיהיה מעט יותר חם?
  כל הטיעון הזה נשמע לי מופרך. ישנם דברים הרבה יותר דחופים.

  ומכאן עולה מיד השאלה, מי עושה כסף מכל העירכויות הללו שהוא מדבר עליהם? מישהו יעשה מזה הרבה כסף, ובשבילם ולמענם נכתב דוח זה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

לוגו אתר הידען
דילוג לתוכן