סיקור מקיף

אנשי חיות הבר

אחד המפגעים הסביבתיים היותר קשים נגרם בגלל המפגש בין אנשים לחיות-בר. המפגש בדרך כלל קורה כשאנשים פולשים לשטחן של חיות, ותוצאותיו הן כמעט תמיד חיכוכים שמסתיימים בפגיעה בחיות הבר.

אפריקה. מתוך PIXABAY.COM
אפריקה. מתוך PIXABAY.COM

אחד המפגעים הסביבתיים היותר קשים נגרם בגלל המפגש בין אנשים לחיות-בר. המפגש בדרך כלל קורה כשאנשים פולשים לשטחן של חיות, ותוצאותיו הן כמעט תמיד חיכוכים שמסתיימים בפגיעה בחיות הבר.

יותר מכל מקום אחר קורים החיכוכים באפריקה, בה יש תחרות מתמדת על שטחי מחיה. התפוצצות אוכלוסין גורמת לאנשים לפלוש לשטחים שבהם חיו חיות-בר, ואנשים שפולשים לאזורים חדשים משתמשים במשאבים שנגזלים מחיות הבר. כך במקרה של שטחי חקלאות, תעשיה, תחבורה ועוד.

אם לא ינקטו צעדים משמעותיים יתעצמו החיכוכים ותגדל הפגיעה בחיות הבר בפרט ובסביבה הטבעית בכלל.

למשל בגאבון בשמורת "הר הגבישים" ( Cristal Mount) התעוררו בקרב איכרים ילידים ((indigenous peoples  תסכול ורוגז כאשר חיות בר השמידו את יבוליהם וכך איימו על קיומם. בו בזמן חוקי מדינה מונעים מהאיכרים לפעול להגנה על היבולים, כלומר חוקים לשמירה על הטבע שפוגעים באיכרים. האם אין דרך ביניים?

יש דרך ביניים. כאשר הילידים ימשיכו ובשגרת חייהם על פי מסורות עתיקות, שתכליתה פגיעה מיזערית בחיות הבר ובסביבה.

מהכרה בבעיה אומצו כלים ושיטות בהם קהילות ילידים נקטו לאורך דורות רבים לצד חיות הבר על מנת למנוע חיכוכים כיום. כלים ושיטות אלא מעודדים שימוש במשאבים שכיום מוגדרים כברי-קיימא.

הקהילה השבטית היחידה בקניה שמפעילה מקלט לקרנפים נמצאת בצפון הר-קניה שם שוכנים בני ענף של המסאים שנקראים לאקיפייאק ( Lakipiak) שפרושו בשפתם "אנשי חיות הבר". המקלט לקרנפים שהוקם בשטח הקהילה היווה את הדחיפה הראשונית לפעילות ממשית לשמירת הסביבה הטבעית. בשלב הבא עצרו אנשי הקהילה את כריתת העצים, מה שאיפשר התחדשות וגדילה של יותר מזון לחיות בר. כך הצליחו למתן ולהרגיע את החיכוכים שקרו בגלל חדירת חיות בר לאזורים מיושבים. החיכוכים שהקצינו בתקופות בצורת נמנעו בגלל ניהול נכון של השטח.

כך בעקבות מאות שנים של הסתגלות והתאמה לקשיים הדגימו ילידים את אפשרותם לחיות ולהתקיים בצמוד וביחד עם חיות בר ובה בעת להמשיך בקיומם המסורתי כרועים. כלומר קהילה ילידית ממשיכה בצורת קיום מסורתית שבה נשמרת הסביבה הטבעית, זאת למרות "אנשים מודרנים" שבאופן מתמשך פוגעים בזכויותיהם, שודדים את אדמתם, "כולאים" אותם בשמורות ומבזים את מורשתם, מסורתם ותרבותם.

עד כאן תאור מצב של קהילת ילידים שמהווה דוגמה למצבים דומים ברחבי העולם. בעקבות מגמה חדשה מתגבשת בקהילה המדעית הכרה בחשיבותן של אוכלוסיות ילידים לשימור ולמניעת פגיעה במגוון הביולוגי. כך למשל לדברי מקורות באו"ם: "שילוב פעיל של ילידים בשימור חיות בר מהווה מפתח לקיום מגוון ביולוגי ביחד עם הבטחת קיום בר-קיימא לילידים".

העולם עומד בפני צורך דחוף לשמר את המגוון הביולוגי. העצמת כוחן של קהילות ילידים לפעול בנושא בעזרת הקהילה הבין-לאומית תאפשר שיפור השימור. התרבות והמסורת של ילידים משולבת בניהול נכון של הסביבה הטבעית, שכן חייהם אינם מופרדים מהטבע והשימוש בר-הקיימא של המשאבים מהווה עבורם צורך חיוני. העצמת קהילות הילידים בשילוב עם המידע שהצטבר לאורך דורות רבים חיוני להמשך קיומם של דורות עתידיים של אנשים וחיות כאחד.

היחסים בין אנשים לחיות-בר מודגשים ברבעון "הארגון לחקלאות ומזון של האו"ם" ( FAO), רבעון שמפורסם בשילוב עם ארגונים בין-לאומיים לשימור ובו מחקרים מארצות שונות. במחקרים מתואר כיצד ילידים משפרים את רמת קיומם תוך כדי שימור הסביבה, זאת בתנאי שניתנת להם האפשרות לישם גישתם בשטחם. גופים כמו FAO ו IUCN מציינים כי "ילידים וקהילות מסורתיות נפגעים מחוקי השימור בגלל יחס לא הוגן ומדיניות שימור כוחנית, יחס ומדיניות שנכשלים בהבנת תפקידם ומקומם של הילידים בשימוש ניהול ושימור המגוון הביולוגי".

בהחלטות של גופי שימור מודגש כי "לילידים הזכות על משאבי טבע ואזורי מחיה בהם הם חיים ומתקיימים לאורך דורות". "מודגש הצורך להעצים את שיתוף הילידים בכל יוזמות השימור ומדיניות פיתוח בשטחם".

גופי השימור "מכירים במידע היחודי שיש ברשות הילידים, מידע חשוב לצורכי אפשרויות השימור והשימוש הבר-קיימא במשאבי הטבע. גם "בתכנית הסביבתית של האו׳׳ם" (UNEP ) מכירים "בחשיבות שיתופם של ילידים שברשותם ידע מסורתי שנרכש לאורך דורות ומהווה מקור לא אכזב לפעילות של ניהול ושימור סביבתי". "קרבת הילידים לטבע ייצרה יחסים של תלות הדדית, תלות שכתוצאה ממנה מתרחש שימוש במשאבים, ניהול ופיתוח בר-קיימא".

כריתת עצים, כריית מחצבים ופעילויות שונות של ניצול משאבים שעליהן נוספים זיהום תעשייתי ושינויי אקלים, מסכנים את קיומן של אוכלוסיות ילידים סכנה שניתן למנוע על-ידי שיתופן בניהול השטח עד כדי מניעת מיזמים.

אחרי כל זאת ראוי להזכיר כי מפגעים ואסונות רבים ימנעו אם במקום שליטה בסביבה למען האוכלוסיה האנושית תהיה שליטה באוכלוסיה האנושית למען הסביבה.

שיתוף ב print
שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב twitter
שיתוף ב facebook

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

לוגו אתר הידען
דילוג לתוכן