מי זה מי?

יתכן כי יבוא היום ובמקום אנטרופולוגיה ילמדו ‫"‬אייפולוגיה‫" (מלשון APE – קופי אדם)

האדם הניאנדרטלי - מתוך ויקיפדיה, איור מהמאה ה-19תמונה בנחלת הכלל
האדם הניאנדרטלי - מתוך ויקיפדיה, איור מהמאה ה-19תמונה בנחלת הכלל

לפני שנגש לעיקר מעט סדר: על פי הגישה המקובלת, לפני כ 5 – 7 מיליון שנה נפרדו "אבות" הסוג הומו – להלן אדם Homo מבני משפחתם קופי-האדם Apes.

בסוג אדם מזהים מס' מינים כאשר המאוחרים ביניהם הם: המיומן – H. habilis הזקוף – H. erectus שהיה הראשון שיצא מאפריקה לפני כמיליון וחצי שנים. הניאנדרטל H. neanderthalensis שהתיישבו באסיה ואירופה לפני כ300 אלף שנים, והמאוחר ביותר (הנבון) הספיינס- HOMO SAPIENS שיצא מאפריקה ו"כבש" את העולם תוך כ 60 אלף שנים. יש שחושבים אותו "לחכם ולטוב בסוגו".

ראוי להזכיר כי עד לפני כ-30 שנים נחשבו הניאנדרטל והנבון לשני תתי-מינים (גזעים) באותו מין, ולכן שמו המלא של הניאנדרטל היה Homo sapiens Neanderthalis ואילו הנבון נקרא Homo sapiens sapiens.

נזכיר גם את מי שנחשב כ"קרוב" ביותר לאדם הלא הם השימפנזים Pan אותם מחלקים לשני מינים: השימפנזי המצוי Pan troglodytes והשימפנזי הגמדי Pan paniscus הידוע גם כבונובו.

מאחר וטרם נבדקו עד תום מעמדם וקירבתם הגנטית של שני מיני השימפנזים נתייחס עליהם להבא כ … שימפנזים. נוסיף ונזכיר כי יש הטוענים שהם שייכים לאותו מין, ויש אפילו מי שטען כי מקומו המיוני (טקסונומי) של האדם … באותו המין!

ועכשיו לעיקר: העולם רעש וגעש ‫,‬ בדיקות גנטיות הראו את הקרבה בין האדם המודרני לניאנדרטל‫,‬ קירבה שהחוקרים מפרשים כ‫:‬ הזדווגויות בין ספיינס לנאנדרטל‫,‬ הזדווגויות שכתוצאה מהן נולדו צאצאים שהמשיכו את הדור‫,‬ כלומר צאצאים פוריים -,‬ אנחנו.

לפני כשלש שנים ‫,‬ על סמך ניתוח גנטי של שערה שנתלשה משלד ניאנדרטל הסיקו החוקרים כי האיש היה ‫"‬ג‫'‬ינג‫'‬י‫"‬ ‫,‬ לתקשורת היה ‫"‬יום חג‫"‬ וכולם תיארו את האוכלוסייה הניאנדרטלית כקבוצת ‫"‬ג‫'‬ינג‫'‬ים נמוכי מצח‫"‬ שאין בינינו לבינם מאום‫.‬

ביולוגים שטוענים לשני מינים נסמכים על ההבדלים החזותיים,‬ ההבדלים ההתנהגותיים‫,‬ התרבותיים והחברתיים‫. ‬אלא שהבדלים כאלה קיימים כיום בין אוכלוסיות שונות ‫-‬ ראו את ההבדלים בין מערב‫-‬אירופאי ליליד אוסטרלי ‫,‬ או ליליד אפריקאי משבט הסאן בדרום או מקבוצת הננסים במרכז. היו כאלה שניסו לתאר את הקשר בין הספיינס לניאנדרטל כבלתי אפשרי ואפילו כ‫"‬חילול קודש‫"‬ ‫,‬ היו מי שטענו כי זיווגים והריון לא היו אפשריים פיזיולוגית. היום אחרי הגילויים החדשים ‫,‬ התקשורת צועקת ‫"‬הניאנדרטלים היזדווגו אם ספיינס‫"‬ כאילו היה זה סרט‫-‬כחול‫.‬ ומה הפלא‫?‬ הזדווגות בין אדם מודרני לבין ‫"‬ג‫'‬ינג‫'‬י נמוך מצח‫"‬ יכולה להיחשב רק כחילול קודש ‫(‬או כסרט כחול‫).

מה שמנע את אפשרות הגדרתם של ספיינס וניאנדרטל כמין ביולוגי אחד הוא חוסר האפשרות המעשית לנסות לזווג בין שניהם‫,‬ שכן ההגדרה הביולוגית למין היא ‫"‬מי שצאצאי זיווג בין שני פרטים ‫(‬זכר ונקבה‫)‬ יהיו פוריים‫"‬ ‫.‬

גם היום למרות ‫"‬הגישה הגנטית‫"‬ בה נקבעת הקרבה בין המינים על יד‬י השוואת ההבדלים ‫(‬והדמיון‫)‬ בדנ‫"‬א‫.‬ ‬ מקובלת הגישה כי‫‬ אם כתוצאה מהזדווגות שני פרטים נולד צאצא בריא ופורה ‫,‬ כלומר צאצא שימשיך את קיומו ויוליד צאצאים שיולידו צאצאים ‫…‬ וכך הלאה ‫,‬ הרי פרוש הדבר הוא כי ‫-‬ שני ההורים הראשונים ‫(‬וכל צאצאיהם‫)‬ שייכים לאותו מין ביולוגי.‬

כלומר ‫:‬ אם בגופו של כל אחד מאיתנו ‫(‬מלבד האפריקאים‫)‬ יש גנים משותפים לניאנדרטל ‫,‬ אם כל אחד מאיתנו הוא תוצאה של הזדווגות ספיינס וניאנדרטל‫…‬ ספיינס וניאנדרטל מהווים מין ביולוגי אחד ‫. במאמר מוסגר נזכיר את המכה הקשה לתורות הגזע‫,‬ שכן מסתבר כי הספיינס היותר ‫"‬נקיים‫"‬ מגנים ניאנדרטלים הם האפריקאים.

עולה טענה כי ‫"הגנים שנתגלו היו קיימים ב‫הורי היוצאים מאפריקה,‬ היו קיימים באוכלוסיה האפריקאית ממנה יצאו תחילה הניאנדרטלים‫,‬ ואחר כך הספיינס‫,‬ כלומר הגנים שרדו עשרות אלפי שנים באוכלוסיית הספיינס שעזבו את אפריקה, אבל‫,‬ תוך אותו זמן אבדו ‫(‬נכחדו‫)‬ באוכלוסיית המקור‫"‬. עד לבדיקת האפשרויות ‫ולהזמת הטענות,‬ מותר ‫(‬עדיין‫)‬ להמשיך באשליה כי ‫"‬אנחנו מין עליון‫"‬‫.‬

אין זה אומר ש‫"‬הניאנדרטלים עדיין קיימים בינינו‫"‬.‬ הוכחות ארכאולוגיות רבות מראות את הכחדתם ‫,‬ אלא שלפני שנכחדו הספיקו להעביר ל ספיינס את מורשתם הגנטית ‫,‬ מורשת שלאחרונה התגלתה ופורסמה בתקשורת‫.‬ שכן אין פלא בעובדה שקבוצות זעירות של ספיינס שיצאו מאפריקה באו במגע ‫(‬מיני‫)‬ עם התושבים הקבועים באזורים אליהם הגיעו ‫,‬ התושבים הקבועים היו ‫…‬ ניאנדרטלים ‫!‬

התפוצה הגאוגרפית הרחבה של עקבות הגנים הניאנדרטלים מלמדים על הזמן הרב שעבר מאז המגע ‫(‬המיני‫)‬‫,‬ זמן שנתן אפשרות להפצת הגנים בכל היבשות המיושבות ‫,‬ למעט אפריקה.

לסירוגין אם גנטיקאים יעמדו על הצורך להפריד בין המינים על יד'‬י יחס ההבדלים ‫(‬או הדמיון‫)‬ ‫,‬ תהיה להם בעיה ‫…‬ שכן אם הספיינס והנאנדרטל הם מינים שונים בגלל הבדלים של פחות מאחוז ‫,‬ איך והיכן ממקמים את שני מיני השימפנזה ‫(‬פאן‫)‬ שבינם לספיינס הבדל של מעט יותר מחצי אחוז?‬

ושוב לסרוגין מה יקרה מניסיון זיווג בין שימפנזי לספיינס‫?‬ שכן על פי הדמיון בד‬נ"‬א‫.‬ יתכן כי הצאצא מזיווג שכזה יהיה פורה‫? ‬ כלומר השימפנזי והספיינס שייכים לאותו מין?‬

יתכן כי יבוא היום ובמקום אנטרופולוגיה ילמדו ‫"‬אייפולוגיה‫" (מלשון APE – קופי אדם)‬ ‫?‬ האם בקרוב יסכימו גם הפלאואנטרופולוגים להנחה כי ‫-‬הספיינס והניאנדרטל הם מין אחד ‫?‬ האם יגיע יום בו ‫: ‬ הומו‫-‬ספיינס‫,‬ הומו‫-‬ניאנדרטל ‫,‬ הומו‫-‬פאן יחשבו לשלושה תתי‫-‬מינים של המין הומו?‬

במחשבה ראשונה ‫,‬ הכנסת השימפנזים למין אדם אולי תואיל למניעת השמדתם.‬ במחשבה שנייה‫,‬ המין האנושי עסוק בהשמדה עצמית אז אולי נשאיר את הדברים במקומם‫.‬

שיתוף ב print
שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב twitter
שיתוף ב facebook

27 תגובות

 1. השעון האלים שלנו רץ ללא הפסקה, במהלך האבולוציה השעון האט את קצב האלימות, כאשר הפכנו לחלק מהמנגנון של השעון, מה הנזק שגרמנו לעצמנו לסביבה שלנו? קצב השעון המהיר והאלים הנחית עלינו מחלות ומגיפות, יש חור באוזון, בזכות קצב השעון מזג האויר אינו יותר כפי שהיה, אנו במהלך של יצירת הגולם ויבוא זמן והוא יקום עלינו?
  קצב השעון המהיר והאלים הפכנו לעבדים לדייקנות של השעון, השעון הזה אנו מייצרים לנו אוייבים כבני אנוש פרט לכך שיש לנו רוצח שקט בכדור הזה שלנו שמשמש לנו הבית, וכבר אנו חושבים לנטוש אותו לבית אחר, הינה לכם עוד גולם בדרך, אשר עלול להשמיד את מאגר היידע האנושי שצברנו, התבונה שלנו היא ברכה וגם קללה?
  היו עדנים של הומו ארקטוס, הומו פאבר, הומו סאפיינס, חלפו אלפי עידנים עד הלום, האבולוציה חייבת לחדש את עצמה עי השמדה של אבולוציה אחרת, ושוב השעון יאיט את המהלכים, והכל משלב אפס יתחיל? אנו נדמה לנו שנשלוט שליטה על הטבע לעולם לא, זהמנו מים מתוקים בנהרות בתהום, מה יהיה כאשר לא יהיה המים? זו הקריסה שתבוא עלינו, עוד נחזור לימי האבן,? מי ידע שהיינו פה? כאשר הארכיולוגים אולי יגלו את פסל החירות? האבולוציה הבאה תקום על הריקבון אשר הגופות יפריחו את השממה מהריקבון? אנו יום ביומו אנו לא מרגישים בקריסה האפוקלפטית , אנו נצלנו ללא התחשבות את המשאבים של הבית הזה, הוא חי ונושם ועל כן הטבע יטבע את הבעלות בחזרה,

  לא יהיו שעונים אלימים, יהיה שעון איטי על פי קצב הטבע, ותקום אבולוציה שתחזיר את הוד וההדר לבית הזה שאנו לא מספיק מעריכים, כאילו מובן מאליו?
  אני כותב בפשטות כי יש לי דיסלקציה,
  בכבוד סמי אלקיים

 2. יובל ידוע שהשיפנזה חזקה ובעת כוחות של 40 בני אדם, האם ידוע לך שסטאלין, פנה למדענים ברוסיה, לזווג אישה עם שיפנזה, והיו מתנדבות, המגמה היתה שאוליי החייל הרוסי יהפוך על אנושי, וגם יהיה חלק מתוכנת מכונות ברמה אנושית, המדענים נכשלו בכך שהגנום של שני המינים, מלכתחילה היתפרק, נסיון זה הופסק,
  בריררת המינים של הדרווניזם, וכל אותם מאפיינים אשר קיים מכנה משותף הן לחיה והן לאדם, עד כדי כך שהתקיים משפט הקופים, וכל זאת שלא נהיה תוצאה אשר האדם בא מהקוף,
  יובל, אז מה הכשיל משוואה זו??
  עוד לפני שקם הדרוויניזם, הכשלון היכן נמצא בהוצאת האדם מהמישוואה של הקוף? לאחר טיעונים אין סופיים במהלך ההתנגשות בין היהדות לבין הנצרות,
  היהדות הכריעה טענה זו מהיסוד שאנו חלק מהאבולציה של הקוף, בכך שקוף אדם, או שיפנזה אנו אכן יכולים לביית אותה, והחיה תעשה דברים שממש קרובים למעשים של האדם,
  הכישלון נמצא אצל הקופים שאינם יכולים להעביר ידע לקופים אחרים? אינם יכולים ללמד, הבן אדם מאגר הידע שלו עובר בלימוד וביידע לדור הבא, בהעדר חוסר העברת יידע מקוף או היכולת ללמד דור של קופים אחריו, כאן היהדות שמטה את הקרעקע מתחת לרגליו של הדרוויניזם, על כן האדם יצא מהמשוואה שמקורו מהקוף???
  לשם יציבות הברית החדשה נבלעה בחוכמת הברית הישנה?
  סמי אלקיים

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

דילוג לתוכן