סיקור מקיף

מי זה מי?

יתכן כי יבוא היום ובמקום אנטרופולוגיה ילמדו ‫"‬אייפולוגיה‫" (מלשון APE – קופי אדם)

האדם הניאנדרטלי - מתוך ויקיפדיה, איור מהמאה ה-19תמונה בנחלת הכלל
האדם הניאנדרטלי - מתוך ויקיפדיה, איור מהמאה ה-19תמונה בנחלת הכלל

לפני שנגש לעיקר מעט סדר: על פי הגישה המקובלת, לפני כ 5 – 7 מיליון שנה נפרדו "אבות" הסוג הומו – להלן אדם Homo מבני משפחתם קופי-האדם Apes.

בסוג אדם מזהים מס' מינים כאשר המאוחרים ביניהם הם: המיומן – H. habilis הזקוף – H. erectus שהיה הראשון שיצא מאפריקה לפני כמיליון וחצי שנים. הניאנדרטל H. neanderthalensis שהתיישבו באסיה ואירופה לפני כ300 אלף שנים, והמאוחר ביותר (הנבון) הספיינס- HOMO SAPIENS שיצא מאפריקה ו"כבש" את העולם תוך כ 60 אלף שנים. יש שחושבים אותו "לחכם ולטוב בסוגו".

ראוי להזכיר כי עד לפני כ-30 שנים נחשבו הניאנדרטל והנבון לשני תתי-מינים (גזעים) באותו מין, ולכן שמו המלא של הניאנדרטל היה Homo sapiens Neanderthalis ואילו הנבון נקרא Homo sapiens sapiens.

נזכיר גם את מי שנחשב כ"קרוב" ביותר לאדם הלא הם השימפנזים Pan אותם מחלקים לשני מינים: השימפנזי המצוי Pan troglodytes והשימפנזי הגמדי Pan paniscus הידוע גם כבונובו.

מאחר וטרם נבדקו עד תום מעמדם וקירבתם הגנטית של שני מיני השימפנזים נתייחס עליהם להבא כ … שימפנזים. נוסיף ונזכיר כי יש הטוענים שהם שייכים לאותו מין, ויש אפילו מי שטען כי מקומו המיוני (טקסונומי) של האדם … באותו המין!

ועכשיו לעיקר: העולם רעש וגעש ‫,‬ בדיקות גנטיות הראו את הקרבה בין האדם המודרני לניאנדרטל‫,‬ קירבה שהחוקרים מפרשים כ‫:‬ הזדווגויות בין ספיינס לנאנדרטל‫,‬ הזדווגויות שכתוצאה מהן נולדו צאצאים שהמשיכו את הדור‫,‬ כלומר צאצאים פוריים -,‬ אנחנו.

לפני כשלש שנים ‫,‬ על סמך ניתוח גנטי של שערה שנתלשה משלד ניאנדרטל הסיקו החוקרים כי האיש היה ‫"‬ג‫'‬ינג‫'‬י‫"‬ ‫,‬ לתקשורת היה ‫"‬יום חג‫"‬ וכולם תיארו את האוכלוסייה הניאנדרטלית כקבוצת ‫"‬ג‫'‬ינג‫'‬ים נמוכי מצח‫"‬ שאין בינינו לבינם מאום‫.‬

ביולוגים שטוענים לשני מינים נסמכים על ההבדלים החזותיים,‬ ההבדלים ההתנהגותיים‫,‬ התרבותיים והחברתיים‫. ‬אלא שהבדלים כאלה קיימים כיום בין אוכלוסיות שונות ‫-‬ ראו את ההבדלים בין מערב‫-‬אירופאי ליליד אוסטרלי ‫,‬ או ליליד אפריקאי משבט הסאן בדרום או מקבוצת הננסים במרכז. היו כאלה שניסו לתאר את הקשר בין הספיינס לניאנדרטל כבלתי אפשרי ואפילו כ‫"‬חילול קודש‫"‬ ‫,‬ היו מי שטענו כי זיווגים והריון לא היו אפשריים פיזיולוגית. היום אחרי הגילויים החדשים ‫,‬ התקשורת צועקת ‫"‬הניאנדרטלים היזדווגו אם ספיינס‫"‬ כאילו היה זה סרט‫-‬כחול‫.‬ ומה הפלא‫?‬ הזדווגות בין אדם מודרני לבין ‫"‬ג‫'‬ינג‫'‬י נמוך מצח‫"‬ יכולה להיחשב רק כחילול קודש ‫(‬או כסרט כחול‫).

מה שמנע את אפשרות הגדרתם של ספיינס וניאנדרטל כמין ביולוגי אחד הוא חוסר האפשרות המעשית לנסות לזווג בין שניהם‫,‬ שכן ההגדרה הביולוגית למין היא ‫"‬מי שצאצאי זיווג בין שני פרטים ‫(‬זכר ונקבה‫)‬ יהיו פוריים‫"‬ ‫.‬

גם היום למרות ‫"‬הגישה הגנטית‫"‬ בה נקבעת הקרבה בין המינים על יד‬י השוואת ההבדלים ‫(‬והדמיון‫)‬ בדנ‫"‬א‫.‬ ‬ מקובלת הגישה כי‫‬ אם כתוצאה מהזדווגות שני פרטים נולד צאצא בריא ופורה ‫,‬ כלומר צאצא שימשיך את קיומו ויוליד צאצאים שיולידו צאצאים ‫…‬ וכך הלאה ‫,‬ הרי פרוש הדבר הוא כי ‫-‬ שני ההורים הראשונים ‫(‬וכל צאצאיהם‫)‬ שייכים לאותו מין ביולוגי.‬

כלומר ‫:‬ אם בגופו של כל אחד מאיתנו ‫(‬מלבד האפריקאים‫)‬ יש גנים משותפים לניאנדרטל ‫,‬ אם כל אחד מאיתנו הוא תוצאה של הזדווגות ספיינס וניאנדרטל‫…‬ ספיינס וניאנדרטל מהווים מין ביולוגי אחד ‫. במאמר מוסגר נזכיר את המכה הקשה לתורות הגזע‫,‬ שכן מסתבר כי הספיינס היותר ‫"‬נקיים‫"‬ מגנים ניאנדרטלים הם האפריקאים.

עולה טענה כי ‫"הגנים שנתגלו היו קיימים ב‫הורי היוצאים מאפריקה,‬ היו קיימים באוכלוסיה האפריקאית ממנה יצאו תחילה הניאנדרטלים‫,‬ ואחר כך הספיינס‫,‬ כלומר הגנים שרדו עשרות אלפי שנים באוכלוסיית הספיינס שעזבו את אפריקה, אבל‫,‬ תוך אותו זמן אבדו ‫(‬נכחדו‫)‬ באוכלוסיית המקור‫"‬. עד לבדיקת האפשרויות ‫ולהזמת הטענות,‬ מותר ‫(‬עדיין‫)‬ להמשיך באשליה כי ‫"‬אנחנו מין עליון‫"‬‫.‬

אין זה אומר ש‫"‬הניאנדרטלים עדיין קיימים בינינו‫"‬.‬ הוכחות ארכאולוגיות רבות מראות את הכחדתם ‫,‬ אלא שלפני שנכחדו הספיקו להעביר ל ספיינס את מורשתם הגנטית ‫,‬ מורשת שלאחרונה התגלתה ופורסמה בתקשורת‫.‬ שכן אין פלא בעובדה שקבוצות זעירות של ספיינס שיצאו מאפריקה באו במגע ‫(‬מיני‫)‬ עם התושבים הקבועים באזורים אליהם הגיעו ‫,‬ התושבים הקבועים היו ‫…‬ ניאנדרטלים ‫!‬

התפוצה הגאוגרפית הרחבה של עקבות הגנים הניאנדרטלים מלמדים על הזמן הרב שעבר מאז המגע ‫(‬המיני‫)‬‫,‬ זמן שנתן אפשרות להפצת הגנים בכל היבשות המיושבות ‫,‬ למעט אפריקה.

לסירוגין אם גנטיקאים יעמדו על הצורך להפריד בין המינים על יד'‬י יחס ההבדלים ‫(‬או הדמיון‫)‬ ‫,‬ תהיה להם בעיה ‫…‬ שכן אם הספיינס והנאנדרטל הם מינים שונים בגלל הבדלים של פחות מאחוז ‫,‬ איך והיכן ממקמים את שני מיני השימפנזה ‫(‬פאן‫)‬ שבינם לספיינס הבדל של מעט יותר מחצי אחוז?‬

ושוב לסרוגין מה יקרה מניסיון זיווג בין שימפנזי לספיינס‫?‬ שכן על פי הדמיון בד‬נ"‬א‫.‬ יתכן כי הצאצא מזיווג שכזה יהיה פורה‫? ‬ כלומר השימפנזי והספיינס שייכים לאותו מין?‬

יתכן כי יבוא היום ובמקום אנטרופולוגיה ילמדו ‫"‬אייפולוגיה‫" (מלשון APE – קופי אדם)‬ ‫?‬ האם בקרוב יסכימו גם הפלאואנטרופולוגים להנחה כי ‫-‬הספיינס והניאנדרטל הם מין אחד ‫?‬ האם יגיע יום בו ‫: ‬ הומו‫-‬ספיינס‫,‬ הומו‫-‬ניאנדרטל ‫,‬ הומו‫-‬פאן יחשבו לשלושה תתי‫-‬מינים של המין הומו?‬

במחשבה ראשונה ‫,‬ הכנסת השימפנזים למין אדם אולי תואיל למניעת השמדתם.‬ במחשבה שנייה‫,‬ המין האנושי עסוק בהשמדה עצמית אז אולי נשאיר את הדברים במקומם‫.‬

27 תגובות

 1. השעון האלים שלנו רץ ללא הפסקה, במהלך האבולוציה השעון האט את קצב האלימות, כאשר הפכנו לחלק מהמנגנון של השעון, מה הנזק שגרמנו לעצמנו לסביבה שלנו? קצב השעון המהיר והאלים הנחית עלינו מחלות ומגיפות, יש חור באוזון, בזכות קצב השעון מזג האויר אינו יותר כפי שהיה, אנו במהלך של יצירת הגולם ויבוא זמן והוא יקום עלינו?
  קצב השעון המהיר והאלים הפכנו לעבדים לדייקנות של השעון, השעון הזה אנו מייצרים לנו אוייבים כבני אנוש פרט לכך שיש לנו רוצח שקט בכדור הזה שלנו שמשמש לנו הבית, וכבר אנו חושבים לנטוש אותו לבית אחר, הינה לכם עוד גולם בדרך, אשר עלול להשמיד את מאגר היידע האנושי שצברנו, התבונה שלנו היא ברכה וגם קללה?
  היו עדנים של הומו ארקטוס, הומו פאבר, הומו סאפיינס, חלפו אלפי עידנים עד הלום, האבולוציה חייבת לחדש את עצמה עי השמדה של אבולוציה אחרת, ושוב השעון יאיט את המהלכים, והכל משלב אפס יתחיל? אנו נדמה לנו שנשלוט שליטה על הטבע לעולם לא, זהמנו מים מתוקים בנהרות בתהום, מה יהיה כאשר לא יהיה המים? זו הקריסה שתבוא עלינו, עוד נחזור לימי האבן,? מי ידע שהיינו פה? כאשר הארכיולוגים אולי יגלו את פסל החירות? האבולוציה הבאה תקום על הריקבון אשר הגופות יפריחו את השממה מהריקבון? אנו יום ביומו אנו לא מרגישים בקריסה האפוקלפטית , אנו נצלנו ללא התחשבות את המשאבים של הבית הזה, הוא חי ונושם ועל כן הטבע יטבע את הבעלות בחזרה,

  לא יהיו שעונים אלימים, יהיה שעון איטי על פי קצב הטבע, ותקום אבולוציה שתחזיר את הוד וההדר לבית הזה שאנו לא מספיק מעריכים, כאילו מובן מאליו?
  אני כותב בפשטות כי יש לי דיסלקציה,
  בכבוד סמי אלקיים

 2. יובל ידוע שהשיפנזה חזקה ובעת כוחות של 40 בני אדם, האם ידוע לך שסטאלין, פנה למדענים ברוסיה, לזווג אישה עם שיפנזה, והיו מתנדבות, המגמה היתה שאוליי החייל הרוסי יהפוך על אנושי, וגם יהיה חלק מתוכנת מכונות ברמה אנושית, המדענים נכשלו בכך שהגנום של שני המינים, מלכתחילה היתפרק, נסיון זה הופסק,
  בריררת המינים של הדרווניזם, וכל אותם מאפיינים אשר קיים מכנה משותף הן לחיה והן לאדם, עד כדי כך שהתקיים משפט הקופים, וכל זאת שלא נהיה תוצאה אשר האדם בא מהקוף,
  יובל, אז מה הכשיל משוואה זו??
  עוד לפני שקם הדרוויניזם, הכשלון היכן נמצא בהוצאת האדם מהמישוואה של הקוף? לאחר טיעונים אין סופיים במהלך ההתנגשות בין היהדות לבין הנצרות,
  היהדות הכריעה טענה זו מהיסוד שאנו חלק מהאבולציה של הקוף, בכך שקוף אדם, או שיפנזה אנו אכן יכולים לביית אותה, והחיה תעשה דברים שממש קרובים למעשים של האדם,
  הכישלון נמצא אצל הקופים שאינם יכולים להעביר ידע לקופים אחרים? אינם יכולים ללמד, הבן אדם מאגר הידע שלו עובר בלימוד וביידע לדור הבא, בהעדר חוסר העברת יידע מקוף או היכולת ללמד דור של קופים אחריו, כאן היהדות שמטה את הקרעקע מתחת לרגליו של הדרוויניזם, על כן האדם יצא מהמשוואה שמקורו מהקוף???
  לשם יציבות הברית החדשה נבלעה בחוכמת הברית הישנה?
  סמי אלקיים

 3. אנו כבני אדם מכונות מוות, מרטשית הגנום האנושי אנו מתוכנתים לרצוח את אלה שלא קרובים לנו? זהו הקוד הגנטי שמקודד בנו? מאז ההתפתחות האנושית ועד היום?
  "יש אנחנו והם" שם נמצא הקידוד הגנטי לרצוח, כל הזמן אנו משכפלים את עצמנו, וממשיכים להיות מכונות רצח,
  המדע הביא עלינו את כל המחלות אשר רצה לחסן אותנו ממחלות, גרם לכך שיהיו מגיפות ? אפילו איידס זו המצאה מדעית שתחילת דרכה בקונגו, היום (זאיר) אנו גם משבשים את הקוד הגנטי למדינות בעולם השלישי, שישמידו זה את זה? כגון הטוצי וההוצי אשר התקיים בנהם גנוסייד בעידוד בלגיה, בקידוד הגנטי בין שני השבטים אלה, היה אמון בהם השמדה מדורי דורות, הבלגים היו רק קטליזטור להמדה בין השבטים האלה???
  לעניות דעתי בלי להרחיב אנו מכונות שמתוכנתות?????
  בכבוד סמי אלקיים

 4. אם כך החיים והמוות יד ביד הם, לא ניתן לחיות עם חשיבה שהמוות אכן קיים, כולם באשר הם מודעים לקיומו, כבני תמותה וכולם בטוחים שיש המחר,החל מהמוח שלנו שמחזיק מעצמו כמעט הכל יכול המוות מכניס אותו לרגשי נחיתות, הוא מגמד את התבונה שהמוח יש בו, ואינו מצליח לצאת מהתסביך שהמוות גם בעל ערך עליון לא רק החיים, כוחו של המוות מתסכל את התבונה והקיום הזמני,
  אנו יכולים להתגבר על הרבה דברים שהחיים מציבים לנו, אם כי אין יכולת להתגבר על המוות ,
  עד כדי כך שהתבונה הרפואית אינה מאפשרת לאדם למות בכבוד, משתדלים לאריך על דרך התבונה את החיים, והמוות רק ממתין, ואין מנוס ממנו כפי שאין מנוס מהחיים,
  כולם היו רוצים לחיות , המוות אומר חד וחלק לא יעזור כלום אני תמיד יהיה קיים כמוות, על אפתכם וחמתכם , אני כאן נמצא איתכם,
  התבונה שלכם היא גם הקללה שלכם, ועל כן אין מנוס ממני כמוות, אם המוות לא יהיה קיים זה הפרת איזון בכל דבר שמאוזן ,תבונה שלכם כנגדי עלולה למחות את הקיום האנושי,אם לא יהיה מוות זה נוגד את הקיום, הטבע האלוהות או תרגמו זאת איך שתרצו,
  אין אדם יודע את יומו רק להיום,
  אין לי מה להוסיף יותר, החיים כאן, המוות כאן
  סמי אלקיים

 5. חושב פתוח:
  הדברים שאתה אומר מעניינים, אבל יש בהם פגם אחד בסיסי:
  "יתכן שהדבר מסביר גם את העובדה שמדינות אפריקה לא מצליחות לשמר תרבות אשר מבוססת על הומניזם (ראה מקרה ליבריה המצער)".
  כדי לסתור את טענתך, אתה מבקש מאיתנו הוכחות לכך שהתרבויות האפריקאיות כללו תרבויות המבוססות על הומניזם, אבל יוצא מנקודת הנחה שהתרבויות הלא-אפריקאיות הן כאלה. למיטב הבנתי, זו טענה סובייקטיבית לחלוטין, שאין לה שום סימוכין מדעיים, לא כל שכן היסטוריים. מה מביא אותך להנחה שהתרבות הפחדנית-תוקפנית של המערב, למשל, טובה יותר?
  ובקשר להישגים מדעיים- הידע המדעי המערבי הוא תוצר של רצף של צירופי מקרים שקרו לאינדיווידואלים. אמנם דרך החשיבה המדעית היא עניין חברתי, אבל היא עניין שקיים רק בחלק מהחברות החוץ-אפריקאיות, ולא סביר שקשורה לגנים ניאנדרתאליים. היכולת השכלית עצמה מתגלה כיום בקרב מדענים ממוצא אפריקאי ממש כמו יוצאי יבשות אחרות.

 6. יובל:
  לדעתי אתה סתם גזען.
  האם ידוע לך ששימפנזה חזקה מאדם?

 7. בני שבטים אפריקאים מבצעים 'ניסויים' כאלה בג'ונגלים כבר שנים רבות ועד היום לא יצא מזה אף צאצא (מה שכן יצא מזה זו הפצת מחלה חדשה יחסית בבני אדם – איידס).
  זואופיליה זו תופעה שקיימת בכל תרבות אנושית על מגוון מינים של בעלי חיים מאז ומעולם.

  נב: לגבי האנשים שאנחנו לפעמים חושדים בהם שהם בני כלאיים ספיאנס-שימפנז – זו טעות: המדובר במכוערים.

 8. בכל מקרה גם מייקל גקסון ניסה זאת עם בבלס (הקופיף שלו) אבל זה סיפור אחר לגמרי.

 9. זה היה בתקופת סטאלין בזמן מחלמת העולם השנייה או קצת אחריה, המדענים הרוסים (והנאצים) ניסו לזווג בין קוף לאדם, והיו סיפורים על חצי אדם חצי קוף שחי בסיביר (אם אני לא טועה) שבכלל הייתה נקבה בגובה 2 מטר וגם נתנו לה שם. אמרו גם שניסו לגרום לה להיכנס להריון באמצעים כלשהם והצליחו והיא הרתה שני זכרים שדומים לבני אדם, אבל הם עצמם היו עקרים. (אם אני זוכר נכון את הסיפור- זה שודר בדיסקברי)

 10. יש סיפורים על נסיון של הרוסים, שנעשה בחוף השנהב,
  לזווג גורילות עם בני אדם, איני זוכר היכן קראתי על כך.
  בכל מקרה הם נכשלו ולדעתי (הבלתי מוסמכת להחריד)
  היפרדות המינים לפני כחמישה מליון שנים לפחות, סגרה
  את הגולל על האפשרות שזה יקרה עם כל APE שהוא.

 11. אורי ש.
  לא ברור כלל על מה מבוססת הטענה שרכישת שפה מבטלת את איכותן של יכולות החשיבה שמאפשרות הישגים מדעיים.
  אתן דוגמה ספורטיבית: לרוץ 10 ק"מ זה משימה קשה ומתישה לרוב האנשים. לעומתה, המאמץ הגופני של קפיצת סלטה (קפיצת היפוך) קטן, אבל גם אותו רוב האנשים לא מסוגלים לבצע. הריצה דורשת מאמץ גופני גדול ומאמץ קוגניטיבי רוטיני. הקפיצה דורשת את ההיפך. אף אחד מהם לא מבטל את השני.
  היכולת המחשבתית האנליטית היא בהחלט לא דבר טריביאלי, והדיון על ההבדלים בין אנשים שונים כלל אינו מקושקש.

 12. א. קראו את הספר "השימפנזה השלישי" של ג'ארד דיימונד.
  ב. לפני כחמישים אלף שנה כל בני האדם (הומו ספיינס ספיינס) היו כושים ואנו כמובן צאצאיהם.

 13. רכישת שפה היא ההישג הקוגניטיבי הכי מרשים שיצור משיג במהלך חייו. כל שאר ההשגים כולל המדעיים הנעלים ביותר, מבחינת המורכבות הקוגניטיבית בטלים לעומת רכישת שפה של בני 3-4 . לכן כל הדיון המקושקש על הבדלים בין אפריקאים (הדוברים שפות מורכבות ) לאחרים הוא לא מענין.
  והערה קטנה לגבי אפריקאים . אנחנו תבניתית הורגלנו לקטלג גזעים על פי צבע : לבן שחור צהוב אדום .אבל אם נביט היטב באוכלוסיות שונות באפריקה נגלה שהשונות הגנטית בין האוכלוסיות השונות עצומה . השונות בתוך הגזע גדולה מהשונות בין הגזעים .

 14. רוב הסיכויים שזיווג בין אדם לשימפנזה או פרימט אחר ייכשל או שייווצר תינוק פגום מאד וכנראה שלא פורה בגלל אינברסיה שיצרה כרומוזום אחד פחות (23 זוגות) באדם לעומת ה-24 זוגות בקופים. דבר זה יביא לסגרגציה משובשת של הכרומוזומים בדומה למה שקורה בחלק מהמחלות הגנטיות ובתסמונת דאון.

  דרך אגב ההגדרה של מין ע"י זיווג שמביא לצאצא פורה כמו שמוצג במאמר היא הגדרה מיושנת שמקורה מהעידן שלפני קביעת רצפי הגנומים והדמיון ביניהם והיום כמעט ולא משתמשים בה יותר.

 15. נשמע לא רע בכלל לזווג בין שימפנזה לספיינס
  אני לא חושב שיש מה להתבייש בכך
  אבל נראה שכולם מחכים לאותו אחד שיודע

  הראשון שיודע בכך יכנס כנראה לספרי ההיסטוריה.

 16. שלושת הקופים:
  לא ידוע על ניסוי מסוג זה שהושלם ודי ברור למה.
  תסתכל רגע על עצמך.
  השאלה מעניינת אותך אבל אינך עושה ניסוי.
  למה?
  גם אם מישהו היה משלים ניסוי כזה הוא היה – ברוב המקרים – מתבייש להודות בכך.
  בכל מקרה – להאשים את ה"עולם" זה הכי פשוט.

 17. חושב פתוח:
  אתה לגמרי מתעלם מעובדות חשובות ביותר:
  האחת היא שגם באזורנו (המזרח התיכון ואסיה) לא היה לחשיבה המדעית קל להתפתח ואפילו אחרי שהתפתחה באו כל מיני דתות ודיכאו אותה במהלך ימי הביניים.
  החשיבה המדעית הרציונאלית זקוקה – מעבר לגנטיקה – גם לסביבה תרבותית מתאימה.
  סביבה כזאת התפתחה ביוון הקדומה ואלמלא התפתחה שם – כנראה שלא הייתה מתפתחת.

  השנייה היא שיוצאי אפריקה הנושאים את המטען הגנטי שהוא לטעמך נחות – משתלבים היטב במדע בן זמננו ותורמים לו יותר ויותר.

  בניגוד לך – אינני נחרץ בקביעותיי.
  אני בפירוש חושב שיכולים להיות הבדלי אינטליגנציה בין אוכלוסיות שונות.
  אני רק חושב שכדי לטעון טענה מן הסוג שטענת נחוצים נתונים שלא הצגת.

 18. למה כול הקישקושים פשוט תבדקו וזהו
  מה הבעיה לזווג בין שימפנזי לספיינס
  או שכבר בדקו ומצאו שזה אפשרי
  למה?
  בגלל הסיכוי שניסו לעשות את זה גבוהה יותר מהסיכוי שלא ניסו את זה.
  אם ניקח לרגע את סקרנותו של האדם, את צמאונו לידע, ואת שאיפתו לחקור ולעשות ניסויים.
  בפרוש לא יתכן מצב שלא ניסו לזווג בין שימפנזה לספיינס.
  אז למה אין מידע לגבי זה ?
  כי האחד לא רואה, השני לא שומע, והשלשי לא מדבר.

 19. למיכאל רוטשילד
  על פי מיטב ידיעתי, חוץ מאשר בתקופת הפרעונים, לא היה מצב בו אוכלוסיה של אפריקאים יצרה תרבות אשר מבוססת על צבירת ידע וחשיבה רציונלית ברמה זו או אחרת, בדומה לתרבויות אחרות ברחבי כל העולם.
  ראוי לשים לב לכך שקיסרות אקסום והקיסרות החבשית באתיופיה הוקמו בידי עמים שמיים אשר פלשו לאיזור אתיופיה, כלומר שוב מדובר על בני-אדם בעלי גנים ניאדרטליים.
  אשמח לקבל כל מידע או הפנייה לתרבות מהסוג שהזכרתי, אשר הוקמה והייתה מבוססת על בני אדם שמקורם באפריקה בלבד – כלומר כאלו שהחומר הגנטי שלהם לא מכיל חומר גנטי ניאדרטלי.

  הבהרה חשובה: אינני טוען שכל בני-האדם שמקורם באפריקה הם אנשים נחותים מחוסרים יכולות רציונליות ושלא רצוי להעסיק אותם או לתקשר עמם בדומה לכל אדם אחר.
  נהפוך הוא, להבנתי רצוי לתת אפשרויות זהות לכל בני האדם.
  אולם, חשוב להסתכל על העובדות בעין בוחנת ולנסות ללמוד מהם.
  למשל לאיש כיום אין ספק באשר ליכולות האתלטיות המוגברות של בני-אדם מאפריקה ביחס לממוצע האנושי, ואף מדברים על כך ברייש גלי.

  הנטייה הפסדו-ליברלית הנפוצה בקרב עדות יפי הנפש היא לתקוף כל טענה לשונות מולדת בין אוכלוסיות בני אדם.
  נטיה זו גרמה בעיקר לעוול, לנזק וסבל לאוכלוסיות גדולות של בני אדם, ולרציחה של מליוני בני אדם במחנות "חינוך מחדש" קומוניסטיים.
  מידע מפורט עם דוגמאות ניתן למצוא בספרו הנהדר של סטיבן פינקר "הלוח החלק – על הכחשת טיבעו המולד של האדם בימינו"

 20. "הזקוף – H. erectus שהיה הראשון שיצא מאפריקה לפני כמיליון וחצי שנים"
  המשפט הזה מוטעה. בגיאורגיה ובארמניה נמצאו שרידי הומו בני 1.8 מיליון.
  מקובל לתאר אותם כארקטוס, אבל יש ויכוח על המיון המדויק שלהם כיוון שהמוחות שנמצאו היו רק כ 600-650 גרם, שאופייני להביליס.

 21. חושב פתוח:
  כפי שאמרת – זו מחשבה גזענית.
  הבעיה, עם זאת, אינה בגזענות הטענה אלא בעובדה שאין לה על מה לסמוך.
  בעיני – אם טענה מבוססת על נתונים בדוקים ואמינים ומסקנתה נשמעת גזענית – אין בכך פסול.
  לעומת זאת כשמישהו טוען טענה גזענית ללא כל ביסוס – זה פסול מאד.
  ושיהיה ברור: ה"התרשמות" שלך אינה נתון מדעי שאפשר לסמוך עליו.

 22. ומי קבע שההומו ספיאנס הוא באמת הומו ספיאנס אמיתי?
  אולי בכלל ההומו ספיאנס הוא מה שאנחנו קוראים לו נאנדרטל, והנאנדרטלים שנכחדו הם ההומו ספיאנס האמיתי?

  נקודה למחשבה.

 23. ההומו ספיינס קבע שהניאנדרטל היה לא מפותח, זאת קביעה של מנצחים, ראינו בהיסטוריה את הרומאים קובעים שהשבטים בגליה ובגרמניה ברברים, כי את ההיסטוריה כותבים המנצחים.

 24. ל"חושב פתוח"..
  מחסור בגנים ניאדרטלים גורם למחסור במחשבה רציונלית? רגע…לא סיכמו את זה כבר שהקוף החכם הוא ה"ספיינס" ?? אם לא הייתי יודע אחרת הייתי חושב שזה ההפך…אנשים צריכים לבדוק למה דווקא שילוב של הגנים האלו הם אלו שאולי גרמו לנו להתפתח כי זה פשוט נראה לי מוזר..

 25. סוף טוב, הכל קוף עייף מלחשוב..ואז,הוא מתחתן עם פולניה..

 26. נקודה למחשבה:
  אולי המחסור בחומר גנטי ניאדרטלי מסביר את חוסר ההצלחה של תושבי אפריקה לאמץ דפוסי מחשבה רציונליים אשר מאפשרים התפתחות של תרבות מתקדמת מבחינה טכנולוגית?
  יתכן שהדבר מסביר גם את העובדה שמדינות אפריקה לא מצליחות לשמר תרבות אשר מבוססת על הומניזם (ראה מקרה ליבריה המצער)
  למי שלא מבין: כן, זו טענה גזענית.
  אולם שונה מגזענות "רגילה" אשר נשענת לרוב על אמונות שאינן קשורות למציאות אלא בעיקר על דחפיו האישיים של המחזיק בה.
  טענתי כאן נשענת על התרשמות מההיסטוריה האנושית ומהשוני הגנטי שהתגלה בין האפריקאים לשאר בני האדם.
  מעניין יהיה לדעת האם למצרים הקדמונים ממציאי הגיאומטריה והבנאים המתקדמים, היו גנים ניאדרטליים.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

דילוג לתוכן