CFC

החור בשכבת האוזון מעל הקוטב הצפוני. תצלום: NASA

חדשות טובות משכבת האוזון

לרגל יום שימור שכבת האוזון הבינ"ל: מה היה קורה אילו העולם לא היה מאמץ בשנות התשעים את פרוטוקול מונטריאול ומגביל את השימוש בחומרים שפוגעים באוזון?

בלון למדידת החומרים ההורסים את שכבת האוזון שהטיסו אנשי המכון הטכנולוגי של קארלסרוהה מעל צפון סקנדינביה

תובנות חדשות לגביי החור באוזון

לראשונה אי-פעם, מדענים ממכון המחקר KIT בגרמניה הצליחו למדוד בשכבת האוזון את ריכוזה של תרכובת הכלור ClOOCl, שהינה בעלת תפקיד חשוב בהידלדלות שכבת האוזון הסטרטוספרית

גז חממה (חדש?)

הגז המחליף את ה-CFC שגרם לחור באוזון הוא גז חממה פעיל במיוחד. כדאי להחליפו לפני שייכנס לשימוש כל כך נרחב שיהיה קשה להפטר ממנו

טפלון: כימאים מפרקים קשרים מזיקים

חוזקו הרב הזה של הקשר פחמן-פלואור, הגורם לו להיות מועיל ביישומים כה רבים מוביל גם להשפעות מרובות על יצירת גזי-חממה העמידים לאורך זמן בטבע

דילוג לתוכן