מעגל המתאן הזדוני

המתאן, שנפלט במהלך הפקת גז טבעי לייצור אנרגיה, מזרז את שינוי האקלים אפילו יותר מאשר פחמן דו-חמצני. על פי תיאוריה חדשה, שינוי האקלים עצמו גורם לפליטות מתאן נוספות, וכך נוצר לו תהליך מעגלי והרסני לסביבה

אסדה לקידוח גז טבעי. הגז הטבעי מורכב ב-90 אחוז ממתאן, שמשתחרר בכמויות גדולות מאוד בעת ההפקה והטיפול בגז הטבעי, מצטבר באטמוספרה ומגביר את אפקט החממה ואת שינוי האקלים. תצלום: aherrero
אסדה לקידוח גז טבעי. הגז הטבעי מורכב ב-90 אחוז ממתאן, שמשתחרר בכמויות גדולות מאוד בעת ההפקה והטיפול בגז הטבעי, מצטבר באטמוספרה ומגביר את אפקט החממה ואת שינוי האקלים. תצלום: aherrero.

מאת מאיה פלח, זווית, סוכנות ידיעות למדע ולסביבה

כשמדברים על שינוי האקלים ועל אפקט חממה, החשוד המידי הוא בדרך כלל הפחמן הדו-חמצני (CO2) – גז חממה שריכוזו באטמוספרה הולך ועולה מאז ימי המהפכה התעשייתית, אז האדם החל להשתמש בשריפת דלקי מאובנים לייצור אנרגיה. אולם הפחמן הדו-חמצני לא לבד. יש גזי חממה נוספים עם השפעה ניכרת על שינוי האקלים והתחממות כדור הארץ.

אחד מהגזים האלה הוא מתאן (CH4) שהאפקט המחמם שלו גדול פי 30 מזה של פחמן דו-חמצני. תרומתו של המתאן להתחממות הגלובלית שקולה לבין 30 ל-90 אחוזים ביחס להשפעתו של CO2. המתאן הגיע בשנים האחרונות לכותרות בעקבות השימוש הגובר בגז טבעי, שנחשב לחלופה סביבתית יותר לנפט ולפחם לצורך ייצור אנרגיה. למעשה, הגז הטבעי מורכב ב-90 אחוז ממתאן, שמשתחרר בכמויות גדולות מאוד בעת ההפקה והטיפול בגז הטבעי, מצטבר באטמוספרה ומגביר את אפקט החממה ואת שינוי האקלים.

ריכוז המתאן באטמוספרה עולה בתלילות מאז המהפכה התעשייתית: רמת המתאן כיום גבוהה פי 2.65 לעומת הרמה שקדמה לה. בניגוד לפחמן דו-חמצני שעלייתו היא תוצר ישיר של שריפת דלקים על ידי האדם, ריכוז המתאן עלה מאז המהפכה התעשייתית בעקר עקב גורמים עקיפים כמו גידול אוכלוסין, גידול בחקלאות ועוד. שימוש האדם בדלקי מאובנים אחראי גם הוא לחלק מהעלייה בפליטות המתאן: עוד מאז המאה ה-19 נפלט מתאן ממכרות פחם, ומאז תחילת המאה ה-20 גם מקידוחי נפט. לאחר שריכוז המתאן התייצב בשנות התשעים למשך כעשור, אנו עדים בשנים האחרונות לעלייה מחודשת בריכוזו באטמוספרה: מאז שנת 2007 הוא עלה בשלושה אחוזים.

מדענים הסבירו את העלייה החדה בריכוז המתאן בעשור האחרון בעיקר בצמיחה העולמית בהפקה ובשימוש בגז טבעי. אך לאחרונה מתברר שגז טבעי בלבד אינו יכול להסביר את העלייה. ״למרות שתעשיית הגז הטבעי בהחלט אחראית לחלק מהעלייה בריכוזי המתאן", מסביר ד״ר דניאל מדר, מייסד חברת הייעוץ המדעית SP Interface, "במדידות כימיות של חומרים שמשתחררים לאוויר עם המתאן אפשר לראות שרק חלק ממנה ניתן לשייך לתעשיית הגז הטבעי (ושאר דלקי המאובנים), בעוד שחלקה מגיע מפליטות ממקורות טבעיים״.

גזים, אורז וקרחונים

מה הם אותם מקורות טבעיים? חומר אורגני אשר מפורק על ידי חיידקים בהעדר חמצן, לרוב פולט מתאן. חלק משמעותי מפליטות המתאן מגיע מגזים שפולטות פרות וכבשים שגדלות בתעשיית הבשר (את הגזים מייצרים החיידקים במערכת העיכול של חיות אלו). גורמים אחרים הם גידולי האורז המתרבים בעולם עם גידול האוכלוסייה, בעיקר במדינות מזרח אסיה (שורשיו של האורז שטבולים במים נרקבים ופולטים מתאן לאוויר) או בהמסת קרקע קפואת-עד בצפון אסיה, בצפון אמריקה והמסת הקרח בקוטב הצפוני (תהליכים שמשחררים מתאן לאוויר). אך נראה שגם מקורות אלו אינם מספיקים על מנת להסביר את הקפיצה בריכוזי המתאן, שאינה מראה בינתיים סימנים של דעיכה. בשנים אלו לא חל גידול משמעותי בתעשיית הבקר והצאן (למעשה, תעשיית הבקר דווקא גדלה משמעותית בשנים 2000-2006, בהן נרשמה דווקא ירידה בפליטות המתאן), וגם רמות המתאן שהשתחררו מהמסת הקוטב הצפוני אינן גבוהות דיין כדי להצדיק עלייה כזאת וזה גם המקרה של גידול האורז.

חלק משמעותי מפליטות המתאן מגיע מגזים שפולטות פרות וכבשים שגדלות בתעשיית הבשר. תצלום: angelina litvin.
חלק משמעותי מפליטות המתאן מגיע מגזים שפולטות פרות וכבשים שגדלות בתעשיית הבשר. תצלום: angelina litvin.

בכנס של האיגוד הגיאופיזי-האמריקאי (GAU – American Geophysical Union) שהתקיים בארצות הברית בדצמבר 2016, העלו חוקרים שתי השערות חדשות שעשויות להסביר את העלייה החדה בריכוזי המתאן. ההשערה הראשונה קשורה לירידה בריכוז ההידרוקסיל באוויר: הידרוקסיל (HO)  הוא כימיקל ריאקטיבי (פעיל מאוד כימית) שמשתחרר לאוויר, מגיב עם חומרים באוויר ובין היתר מפרק מתאן. כך, תורם ההידרוקסיל להפחתת ריכוזי המתאן באוויר. בשנים האחרונות חושדים חוקרים שרמות ההידרוקסיל באוויר פחתו בהרבה עקב רגולציות מחמירות על גזים שגרמו לפליטתו של ההידרוקסיל לאוויר (כיוון שאלה אחראיים, בין היתר, להגדלת החור באוזון) ולכן עלתה הסברה שהעלייה בריכוזי גז המתאן קשורה לא רק להתגברות פליטתו לאוויר בשנים האחרונות, אלא לירידה ביכולת הסילוק של המתאן מהאוויר.

לפי תיאוריה אחרת, רמות המתאן באטמוספרה עלו בשנים האחרונות בעקבות עליית כמות המשקעים באזורים טרופיים. בשנים 2014-2008 נרשמה עלייה מהותית בכמות הגשמים שירדו באזורי קו המשווה. עלייה זו יצרה בתי גידול לחים רבים שלא הספיקו להתייבש בין הגשמים העזים, ובעקבות זאת גרמו לפליטת מתאן מוגברת ממיקרובים שמשגשגים בתנאים אלה.

למרבה האירוניה, תיאוריה זו מציגה מעגל זדוני: שינוי האקלים גורם לעלייה בכמות המשקעים באזורים טרופיים, עלייה זו גורמת לנוכחות מוגברת של מתאן באטמוספרה, והעלייה בריכוז המתאן גורמת להחמרת שינוי האקלים.

ומה עם הגז הטבעי?

אז האם קידוחי הגז הטבעי לא אחראים לעלייה ברמות המתאן? בכלל לא בטוח. חלק מהקפיצה בריכוזי המתאן המתאן שנצפית מאז 2007 בהחלט קשורה לצמיחה בהפקת הגז הטבעי. בעקבות גילוי מאגרי גז טבעי משמעותיים כמו תמר ולוויתן, הבעיה הזאת הופכת לחשובה גם עבור ישראל. כיום חלקה של ישראל בממוצע פליטות גזי החממה העולמי (המתייחס בעיקר לפליטות פחמן דו-חמצני) קטן מאוד יחסית לרוב מדינות העולם (פחות מאחוז אחד), אך העלייה בשימוש בגז טבעי הצפויה כאן בשנים הקרובות יכולה להגדיל בהרבה את ממוצע פליטות המתאן שלנו לאוויר ואתו גם את ההשפעה שלנו על התחממות כדור הארץ ושינוי האקלים.

בארה"ב ובקנדה, שאחראיות כיום לכ-25 אחוז מהגז הטבעי המופק בעולם, החלו להבין בשנים האחרונות את הנזקים שגורמת תעשיית הגז הטבעי מבחינת כמויות המתאן שהיא משחררת לאוויר. לכן, הן הורו במהלך שנת 2016 על שורה של הגבלות על התעשייה במטרה לצמצם אותן בכ-45 אחוז יחסית לכמות המתאן שנפלטה בשנת 20122. בשתי המדינות אמורים אנשי הממשל לפעול לפיתוח אסטרטגיות, מדיניות ותכניות משותפות לצמצום פליטות, לקדם איסוף נתונים ופיתוח טכנולוגיות ולהפסיק נוהל שריפת מתאן במתקני קידוח גז ונפט עד שנת 2030. יש להבין, כי גם לחברות הגז משתלם להפחית את פליטות המתאן- כי כך יוכלו למכור את הגז הטבעי במקום לאבד אותו לאטמוספרה. עם זאת, עם כניסתו של דונלד טראמפ לתפקיד נשיא ארה״ב בימים אלו נדמה שיש סבירות גבוהה מאוד שמארה״ב לא תגיע הישועה – לא בארבע השנים הקרובות, על כל פנים.

ייתכן שהצעדים של ענקיות האנרגיה מצפון אמריקה יביאו לצמצום פליטות המתאן לאוויר מתעשיית הגז, אבל כנראה שזה לא מספיק לשינוי של ממש במגמת העלייה המתמשכת של גזי החממה באוויר. ”אם רוצים להפחית באמת את פליטות גזי החממה, ולא רק לצמצם את העלייה בפליטות, דרוש שינוי דרסטי״, אומר מדר. ״כדי לעצור את שינוי האקלים חייבים לקדם מעבר לשימוש באנרגיות דלות בפליטות גזי חממה כמו אנרגיית הרוח, אנרגיה סולארית, אגירת אנרגיה ואפילו לבחון אנרגיה גרעינית. בנוסף, יש לקדם כלכלה שלוקחת בחשבון את העלות הסביבתית של פליטת גזי חממה, שתגלם במחיר המוצר או השירות את השפעתו על הסביבה – בצורת תמחור פחמן. כמה שזה נשמע קשה או מופרך, עלינו להגביל הפקה ושימוש בגז טבעי”.

שיתוף ב print
שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב twitter
שיתוף ב facebook

10 תגובות

 1. אבי

  אז יש מצב לקבל קישור או להניח שזה פשוט הקשקושים הרגילים של מכחישי שינוי אקלים סטנדרטים ואותם שמות של מדענים שקבוע מוזכרים ע"י כאלו שהקשר שלהם לתחום לא קיים ועבודתם בתחום או לא קשורה לשום דבר או בכלל אינה תומכת בטענות מכחישים אלו?

 2. אבי
  אילו מדענים טוענים שאין התחממות?
  אילו מדענים טוענים שיש התחממות אבל היא לא מושפעת מפליטת פד"ח של האדם?
  איזה מכון מדעי אמיתי טוען שאין התחממות כתוצאה של פליטת פד"ח של האדם?

  הכחשה להתחממות היא כמו הכחשה לאבולוציה – שני הדברים האלה הם תצפיות, ולא תיאוריות! בהחלט ניתן לדון על התהליכים הגורמים לתצפיות אלה. אבל שים לב – העלו השערה שפליטת פד"ח עלידי האדם היא גורם משמעותי להתחממות, בדקו אותה, והיא אומתה!!!

  אני מבין שאתה מסכים שיש התחממות ושהיא גורמת לנזק. האם לדעתך הקטנה של פליטת הפד"ח תאט את תהליך ההתחממות? קח בחשבון שהיינו אמורים להיות עכשיו בתקופה של התקררות…

 3. אני לא בעד או נגד.
  רק רציתי להזכיר שיש דעות שנות בקרב מדענים – אני מתיחס רק למדענים ולמאמרים מדעיים .
  מבחינה פוליטית וכלכלית יש אינטרסנטים לשני הכוונים מצד אחד אלה שמזהמים ולא רוצים שיפגעו בהם ויש את אלה שמשקיעים המון כסף ומרוויחים מהאנרגיה הירוקה וכ"ד.
  לא רוצה להתחיל כאן ויכוח ודיון בעד ונגד , אני קראתי מאמרים מאד שמכנעים ומדעיים לשני הצדדים , וכדאי לבאי האתר הזה שיציצו מבעד למסך העשן הפוליטי והכלכלי והקונצסיואלי ויקראו את המאמרים האלה וגם את האחרים., שכל אחד יחליט לעצמו.
  אני ממש לא נגד כי מבחינה לא מדעית אני בדעה שהקונצנזוס וההשקעה האדירה של משאבים בכוון הזה , הוא טוב כי גם אם זה לא נכון מבחינה מדעית שהאדם הוא הגורם להתחממות או שאין בכלל התחממות וכו וכו …הרי עצם ההשקעה במניעת הזהום ב CO2 מפחיתה גם זהום אויר וסביבה אחרים ולכן זה מבורך בכל מקרה .
  אבל יש מה שטוב לסביבה, ויש מה טוב למדע, ולמדע טוב לחפש את האמת המדעית ולהוכיח אותה.

 4. אבי

  כיוון שאנחנו נמצאים באתר מדעי , ראוי לא לדבר על הוכחות (שאינן קיימות במדע) ואמנם נכון שכדאי להטיל ספק בקונצנזוסים (יהיה קשה להתקדם לאנשהו בלי זה) אבל כדאי לעשות זאת מתוך הבנה של מהם הקונצנזוסים ומדוע הם כאלו ולא מתוך ספקנות לשם ספקנות עצמה או ספקנות מתוך אי אהבת המשמעויות הנובעות מההבנה המדעית.

  אם אתה רוצה להבין לדוגמה קצת יותר לגבי מדע האקלים, מהם הקונצנזוסים בו, מה המיסאינפורמציה שכל מיני גורמים אינטרסנטים מנסים לדחוף לתחום, ומה מדענים שבאמת מתעניינים בלקדם את המחקר בתחום ובאמת לאתגר את הקונצנזוס חושבים, אז אתה מוזמן להקליק על השם שלי ולהעיף מהט או יותר על האתר שהוא מביא אותך אליו.

 5. לניסים
  אם זה הולך כמו ברווז מגעגע כמו ברווז זה לא אומר שזה ברווז -למשל יש לי שכנה כזאת.
  ההכחשה היא לא רק מפוליטיקאים מושחתים וקונספירטורים.
  כמו שגם הקונצנזוס הוא לא רק מפוליטיקאים ומפוליטיקליקורטואידים .

  שניהם באים ממדענים שעדיין מתווכחים ועדיין לא הוכיחו את זה לא לכאן ולא לכאן.

  מה שלמדנו בבית ספר לא רלוונטי , אם למדת משהו בבית ספר זה לא אומר כלום על נכונותו המדעית , גם קומנצנזוס של רוב המדענים או הפוליטקיאים או החלטות באו"ם הם לא הוכחה מדעית.

  רק רציתי להדגיש את זה כיוון שאנחנו נמצאים באתר מדעי , במדע (בניגוד לדת) ראוי ונכון תמיד להטיל ספק בקונצנזוסים .

 6. אבי
  אני לא מצליח להבין מה אתה אומר, למרות שאני מכיר היטב את העמדה האנטי-מדעית שאתה מתאר.
  העובדות הן פשוטות:
  1. כדור הארץ מתחמם למרות שהיינו צריכם להיות בתקופת התקררות. הקטבים נמסים, פני הים עולים והאלמוגים מתים. על זה אין כל ויכוח.

  2. פליטת גזי חממה גורמת להתחממות. את זה יודע כל מי שסיים תיכון.

  3. אנחנו יודעים בוודאות שהאדם פולט כמויות עתק של גזי חממה, בעיקר פד"ח.

  4. יש הסכמה גורפת בין כל גופי המחקר בעולם על ההתחממות ועל סיבותיה. כמעט כל מכחישי ההתחממות הם אנשים שלא מבינים בנושא (חלקם הקטן אמנם מדענים, אבל לא בתחום מתאים).

  5. את ההכשחות שומעים מפוליטיקאים מושחתים, אנשי עיתונות טישפים, ואנשים בורים שמאמינים בכל קונספירציה.

 7. בכתבה מופיע המשפט "תרומתו של המתאן להתחממות הגלובלית שקולה לבין 30 ל-90 אחוזים ביחס להשפעתו של CO2." משפט זה מאוד מטעה שכן היחס המספרי 30-90 אינו מדבר על תרומתם של הגזים באטמוספירה להתחממות בכללי אלא על תרומת מולקולת פחמן-דו-חמצני אחת ביחס למולקולת מתאן אחת. כמובן שחשוב לציין כי מס' המולקולות של פחמן-דו-חמצני גדול יותר מזה של המתאן באטמוספירה לכן תרומת הפחמן הדו חמצני להתחממות ככל הנראה גדולה יותר.

 8. רק להזכיר כי הסיבה להתחממות הגלובלית עדיין לא הוכחה.
  רוב המדענים בדעה שההתחממות נגקימת ונגרמת ע"י האדם וזה גם הוכרע פוליטית באו"ם אבל בכל זאת ולמרות זאת
  יש אפילו מדענים רצינייים שמטילים ספק בדיוק המדידות של ההתחממות ולכן גם בעצם קיומה של ההתחממות.
  וגם בנוסף לא הוכח מדעית בוודאות שהמתאן וה CO2 שמיצר האדם , או שנוצר בגלל האדם זה הגורם העיקרי להתחממות הגלובלית ושהיא לא היתה קורת באופן טיבעי.

  ולהזכירכם שהרבה עובדות מדעיות שידועות היום הוטלו בעבר בספק ע"י רוב המדענים החל מסיבוב כדור הארץ סביב השמש תאורית הקוואנטים ועד גבישים מחומשים .
  והאו"ם זה הגוף שהחליט שציונות זאת גזענות , וכן הלאה…
  אז "התחממות גלובלית" גזי חממה? CO2 מתאן …לא הוכח , לא יודע, לא בטוח.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

דילוג לתוכן