סיקור מקיף

דעה: מוצצי דם האקדמיה

ד"ר יחיעם שורק יוצא להגנתו של פרופ' אריאל טואף מבר-אילן שטען כי לפי טיעוני העדויות של נחקרי אינקוויזיציה, אולי היה שימוש כלשהו בדם בידי יהודים. בשם החופש האקדמי ובשם האפשרות ולו הקלושה שאולי בכל זאת מישהו קיים פולחן בדומה לכת השטן של ימנו או ביקש לנקום בנוצרים

לאחרונה הוסער הציבור, ובעיקר האקדמיה, ובפרט – המחלקות השונות לחקר ההיסטוריה, כאן במחוזותינו ואף בארצות הים. וכל זאת למה? מכיוון שפרופ' טואף, ראש ביה"ס ללימודי היסטוריה באוניברסיטת בר אילן העז "ברוב חוצפתו" לפרסם ספר, ובמקרה באיטליה, ובאיטלקית, תחת הכותרת של "פסח של דם" (pasque di sangue באיטלקית, ושימו לב לחריזה), וכל-כולו מוקדש לעלילות הדם שנפוצו בימה"ב המאוחרים, באיטליה, על המיתוס של שימוש יהודים בדם נוצרים, בעיקר של ילדים וילדות, לצרכים פולחניים, מאגיים ורפואיים.
טענתו של הפרופ' היתה, שכנראה יש/היה ממש בדברים, אם כי טיעוניו מבוססים על עדויות של נחקרי אינקוויזיציה ועל ההיתכנות, ההסתברות הלוגית של שימוש בדם, ולפחות לצרכים רפואיים.
זה שהספר עורר סערה ברחוב, נו מילא, שהרי איני מתקשה להבין זאת, על שום המיתוסים שהופנמו בקרב הציבור זה שנים על גבי שנים של "עם סגולה", "אתה בחרתנו", "אור לגויים", "זרע כוהנים וגוי קדוש", מול "כל העולם נגדנו", "כולם אנטישמים" ועוד.
זה שהספר עורר סערה באקדמיה, נו "מילא", ואף כאן לא-כל-כך התקשיתי להבין זאת, על שום מפיצי המיתוסים אף במגדל השן האקדמי.
אך, מה שהטריד אותי באמת, זו העובדה, שאף לא אחד מהאקדמיה, נחלץ לגונן על טיעוניו של פרופ' טואף, ואיני מצפה שמאן דהוא מעולם האקדמיה יגונן עליו רק מכיוון שמדובר בחוקר בעל שם ובאישיות רצינית מעולם המחקר, אלא לפחות מן הטעם הפשוט של חירות המחקר וחופש הביטוי, שהרי ראשית עובריותן של האוניברסיטאות, עוד מימי-הביניים, היתה התאגדות חופשית בין פרופסורים לסטודנטים על-מנת לבצע מחקרים ולו "הזויים".
זאת ועוד, התקוממתי במיוחד על כי ועדת החינוך והתרבות של הכנסת התכנסה השבוע החולף, ביוזמתו של חה"כ מהאגף האולטרא-ימני, הפרופ' אלדד (מ"האיחוד הלאומי"), כדי לנזוף בפרופ' הסורר והמורד ולהציגו בראש חוצות כעוכר עם ישראל. מגמה זו, שאף שלטה בתקופת השרה לימור לבנת, כנגד ההיסטוריונים החדשים, הפוסט-ציונים, מאוד מקוממת על שום התערבות הפוליטיקאים בתחומים לא להם, מה שמזכיר מאוד משטרים אפלים באירופה ובמקומות אחרים בעולם.
אי-לכך החצפתי עוז ופירסמתי פה-ושם דברי תמיכה בטיעוני הפרופ' המכובד, וכמעט שמתי את נפשי בכפי כתוצאה מכך. לא עשיתי זאת מטעמי חמלה או נון-קונפורמיזם לשמו, אלא משלושה טעמים: הראשון – להגן על החופש האקדמי וחירות ההתבטאות, גם כאשר הדברים המושמעים מעוררים על פניהם זעזוע ואף בחילה; השני – למחות כנגד ניסיונות הז'דאנוביזם הפוליטי לשכתב על פי שיקולי דעתו את ההיסטוריה וגילגוליה; השלישי – לטעון בדחילו-ורחימו שאולי כן כצעקתה. שמא הפרופ' צודק?! צודק בחלקו? צודק במיעוטו?

ועל מה אני מסמיך את טיעוני? על טיעונים קדומים שהושמעו נגד עם ישראל, ובעיקר סביב השאלה: מתי זה התחיל?
ובכן, האשמות והשמצות כנגד היהודים ומנהגיהם לא נמצא בתקופה המאוד קדומה, זו המתקראת בשם התקופה המקראית או התנ"כית. לא נמצא בשום מקור, לא מצרי, לא מואבי, לא אשורי ולא בבלי, טענות ומענות כנגד העם היהודי ומינהגיו. טיעוני השמצה וחירוף נאתר למן התקופה ההלניסטית ואילך. הסיבה לכך, לעניות דעתי, נעוצה בשינוי המהותי והפולחני שעבר עם ישראל בתקופת המעבר הפרסית, היינו באזור המאות ששית-חמישית לפנה"ס, שאו-אז, כן-כן, גיבש העם היהודי את אמונתו המונותאיסטית והמופשטת.
אין ספק שמהלך אמוני ופולחני זה עורר תהיות, תמיהות וסימני שאלה בקרב אותם עמים שבאו במגע עם היהודים בעידן זה, בעיקר כשליטים. האמונה המונותאיסטית עוררה אצלם השתאות מחד וספקנות שהולידה אנטגוניזם מאידך. אין להוציא מכלל אפשרות שהאמונה החדשה עוררה חשדנות ואף חשש מפני התפרצותה ונפיצותה בכלל בעולם הקדום. ובעולם פגאני, כשכמעט כל האוכלוסיה היתה מאמינה, עורר חשש זה מגמות שונות, שהבולטת שביניהן היתה, כך דומה, הפלסתר והשטנה, וזאת מול הפחד מפני ניצחון היהדות על פני האלילות.
עם זאת נקודה אחת ראויה לציון, והיא הפרופורציונאליות הפרגמטית. גם כאשר השתלטו ההלניסטים על האגן המזרחי של הים התיכון – בית תלמי ובית סלאוקוס, יורשי אלכסנדר ממקדוניה, הרי הסיכוי שהם יתקלו בפולחן היהודי היה קלוש ביותר, שהרי ירושלים והמקדש השני היו רחוקים גיאוגרפית ממרכזי השליטה הראשוניים של בתי מלוכה אלה, ועל כן אין להניח שהתפתחה אז גישה אנטגוניסטית כנגד היהדות.
תופעה זו צמחה, כך דומה, בעקבות המרידות שחוללו קנאים יהודים בשלטון הסלאוקי (מרד המקבים), ששילבו בתוכן אלמנטים חזקים מאוד של מלחמת דת ופולחן המהולים בפרטנזיות פוליטיות ואישיות. ההתמודדות של בית המלוכה הסלאוקי עם המורדים יצרה כר נוח לתפוצת מאמרי שטנה כנגד היהדות ומנהגיה.

יצויין ויודגש כי במקביל למאמרי הפלסתר והעוינות התגלתה תופעה מעניינת של סופרים הלניסטיים ורומיים, מכובדים ומפורסמים, שהביעו הערכה וחלקו דברי שבח ליהדות וליהודים. אם כן הבה נהיה הגונים עם עצמנו ונאמר כי אם נספוג באהבה את מאמרי המשבחים, מדוע שנהדוף מניה-וביה את מאמרי ההסתייגות ונצמיד לדש בגדיהם את התווית של "סתם-שונאי-ישראל"?!

זאת ועוד, מבין כתבי האפולוגטיקה היהודיים בתקופה הקדומה, אל מול ההאשמות האנטגוניסטיות, ניצב איתן פילון האלכסנדרוני, והוא, כפתור-ופרח, משתמש מדי פעם באמירות אנטי הלניות המכפישות את מנהגי היוונים, בבחינת "ההתקפה היא ההגנה הטובה ביותר". נכון שהטענה "אם לפילון מותר, אז מדוע לאפיון (סופר אלכסנדרוני שהשמיץ את עם ישראל) אסור" הינה ילדותית, אך "בינינו", אין לבטלה כלאחר-יד, ולו מהטעמים האמוציונליים.

במרוצת המרידה המקבית בוצעו על ידי המורדים מהלכים אכזריים כנגד אוכלוסיה מקומית, הלניסטית, שלא במסגרת הצעדים הצבאיים, וכמותם בתקופת המרד הגדול ברומאים (שם גם התגלו תופעות של התאכזרות נוראה של הקנאים במתונים – הטבח בעין גדי ועוד, כגון רציחות סתמיות ואף החלת והשתתת רעב שגרמו, בין השאר, לקניבליזם בירושלים), ואלו, כנראה שימשו מנוף להתפרצות אנטגוניסטית כנגד היהודים והיהדות בקרב סופרים הלניסטיים. נכון שאחד הגורמים הנוספים לכך היה תופעת ההתגיירות, כזו שהתרחבה בתקופה הרומית, והגיעה אף להיכלו של הקיסר, כשרעייתו חפצה להתגייר, וזו שיצרה מין פחד סמוי מהתפשטות היהדות בעולם על חשבון האימפריה הרומית והישגיה, אלא, שאין להשוותה עם ההתקוממות מול המרדנות היהודית, כזו ששימשה כר נוח ופורה לכתבים אנטי-יהודיים בולטים. בזמן התחוללות המרידה במצרים בתקופת הקיסר טריאנוס למשל נפוצו עדויות על תופעות קשות שמאחוריהם עמדו יהודים, מורדים או כאלה שנספחו למרד.
ההיסטוריון דיו קסיוס מספר מורדים שכילו זעמם ביוונים וברומאים – "בשרם אכלו, מעיהם חגרו כאבנטים, בדמם משחו את עצמם, בעורם התעטפו ורבים בקעו לחצאים מראשם (ולמטה) …".
באוצר הפפירולוגי מצוי מכתב שמשגרת אמו של אחת המפקדים הרומיים לבנה (אפולוניוס), ובו היא מקווה מאוד ומייחלת שהמורדים לא יצלו אותו.

עדויות אלה, בין אם נכונות או שקריות "מובנות" אולי על רקע האווירה הקשה שהשתררה בקרב שני הכוחות, היהודי המורד מזה וההלניסטי והרומי המתגונן והמכה מזה. עם זאת יש בהן כדי להצביע על מצבים, שבהם מאבדים הצדדים את תבניות המשמעת ופועלים על פי יצרים לא מעט אפלים.

ומכאן אני נזרק הישר לתקופת ימה"ב וטוען כי מחד אין לקבל כפשוטן את ההאשמות השונות בדבר השימוש היהודי בדמם של ילדים וילדות נוצריים לצרכים פולחניים כדבר שבשגרה. מאידך, על רקע ריבוי העדויות ואף ההודאות (אם כי לאחר תיחקור אינקוויזיציוני) אין להוציא מכלל אפשרות מקרים שכן השתמשו לצרכים ריטואליים. אם כנקמנות, אם כטירוף או כאידיאולוגיה מקברית ובקכנלית. תופעה בוודאי (כך דומה) שלא היתה. חריגות, כפי שאנו עדים לכך בכל ההיסטוריה, בכל הזמנים ובכל המקומות (ומה תאמרו על כת השטן שבמחוזותינו אנו?!), כנראה שהיו גם היו. 

בכל מקרה ה"עליהום" שהתנהל סביב מחקרו של פרופ' טואף מריח ריחות מבאישים של התגוללות אישית, קונפורמיזם שמרני ומקובע ותסמונת נוראה של הגנת-מדורת-השבט. דווקא המלחמה שהתנהלה כנגד פרופ' טואף מזכירה את המגמות האינקוויזיציוניות ששלטו במרתפיה האפלים של הכנסיה בימי-הביניים. זוכרים את ציד המכשפות והעלאתן על המוקד? זוכרים את ג'ורדנו ברונו ודומיהם?

ד"ר יחיעם שורק, הסטוריון, מכללת בית ברל

* הערה, דעות הכותבים החיצוניים אינה משקפת בהכרח את דעת האתר.

עתון הארץ מוסיף כי בינתיים הבהיר פרופ' טואף את כוונתו: לדבריו,  כוונת הספר היתה להאיר אלמנטים של קיצוניות דתית-יהודית, שחדרו לפולחן בצורה של קללות ואלימות מילולית קשה נגד הנוצרים. הכוונה היא ליהודים אשכנזים מגרמניה, שסבלו מהיחס העוין של הנוצרים בתקופת מסעי הצלב, ושברחו במאה ה-15 דרך האלפים לאיטליה. אצל יהודים אלה התפתחה, לפי טואף, קיצוניות דתית, שהפחידה מאוד את הרוב הנוצרי, ושבסופו של דבר הביאה את הסביבה לטפול עליהם האשמות שווא ולפרוע בהם. לפי טואף, זאת הסיבה שעלילת הדם הופנתה כלפי היהודים האשכנזים שבאו מגרמניה, ולא כלפי היהודים "האיטלקים"

44 תגובות

 1. זו לא הסנסציה הראשונה שלו, הרי היה לו מאמר על הכלב לפי חז"ל או משהו
  שם הוצגה תמונה של כלבים עם טלית וכיפה, בנוסח נוצרי של כומר.

  זה לחלוטין לא מפליא, הרי ידוע שיש לא מעט אנשים עם תואר ד"ר
  או פרופסור שנרכבים להם וחייהם הופכים למונוטוניים כל כך עד כדי רצון עז להתאבד, הם מרצים על אותם דברים ולאט לאט מזדקנים, והם יודעים זאת.
  לכן הד"ר הנ"ל או אחד כמו פרו"פ מה שמו, יוצרים מפעם לפעם סנסציה ציבורית כדי להגיד אני כאן. ד"ר שורק זיהה גל של פרו"פ מה שמו ועלה עליו.
  רכב למעלה כמו הזבוב על גב הפיל שאומר לו – תראה כמה אבק השארנו מאחור.

  אבל תכלס, זה היה צפוי – הרי נאמר " מהרסייך ומחריבייך ממך יצאו"
  זה נאמר על אנשים כאלה. לכן ביהדות אנחנו מחוברים לחומר שאנו לומדים ומקיימים אותו וחיים אותו. במערכת כמו זו שגדל בה שורק יש נתק, היום לומדים ובעוד רגע יוצאים לרחוב וחוזרים להתנהג כמו…. ד"ר שורק?! הוא ירק לצלחת שממנה אכל לא כן? כל הפרנסה שלו באה מנושא היהדות שאותה הוא מלמד באופן שיטחי מדעי ולא רוחני איכותי ועמוק. מזה התפרנס ועל זה עכשיו הוא יורק. כך או כך כשעשיתי את התואר הראשון שלי הבנתי שהוא רוקן
  כל מימד ונפח של איכות וטעם טוב מהלימוד. זו היסטוריה מבחינתו ולא הווה.
  פלא….. פלא…. לא! ממש לא!.

 2. עם כל הכבוד לד"ר יחיעם שורק – אני מאוד מתפלא עליו: אם הוא מדען הרי שהשאלה הראשונה שלו צריכה להיות – האם יש צדק בדבריו של פרופ' טואף? האם יש באמת עדויות אמינות לשימוש בדם של נוצרים לפולחן יהודי איזה שהוא? מה זה קשור ליהודים קיצונים? עליו להראות בראש ובראשונה פולחן יהודי, מנהג יהודי, מסורת יהודית, הלכה יהודית או כל דבר אחר שמזכיר שצריך להשתמש בדם של נוצרים לצרכי אפיית מצות. אני יהודי (חילוני) וככל שחפרתי במקורות – לא מצאתי שום דבר דומה לזה – אז על מה הוא מדבר?גם כל ההגנה שלו על פרופ' טואף משונה מאוד: על איזה חופש אקדמי מדובר? אם דעה אנטגוניסטית מתפרסמת והיא מבוססת על מידע שקרי או שאין בה הגיון – חייבים להגן עלהי בשם החופש האקדמי? את ההיסטוריונים החדשים רודפים לא בגלל דעותיהם אלא בגלל הסתמכותם על נתונים שקריים והצגת אותם שקרים כאמת. וכאשר מעמידים את אותם היסטוריונים על שקריהם הם מיד מאשימים אותך בז'דנוביזם, פשיזם ועוד כל מיני איזמים שנועדו לכסות את ערוותם. יש היום גם זרם אקדמי חדש שמצדיק כל שרץ באשר הוא (בלי קשר לאמת אלא לדעה הפוליטית). שמו של הזרם הזה הוא הפוסטמודרניזם – שהורס כל חלקה טובה וכל שמץ של דיון עניני בתואנה של נאורות לעומת "חשכת" ימי הביניים.

 3. ד"ר יחיעם, עליך נאמר המשפט שתיקה שווה אלף מילים (ואצלך אף יותר). אני לא מבין מאיפה בא הרצון שלך להגן על החלש כאשר גם אתה נמצא בסכנה מאותו "חלש". ב"סיפור" הארוך שכתבת למעלה, לא הסתרת את שנאתך כלפי היהודים (אתה גם כן יהודי לא?!). אני עוקב אחר המכתבים שלך, ואני מגלה בכל פעם גבולות חדשות כלפי הקיצוניות הדתית שלך – אתה לא מאמין בכלום ומנסה לגרום לסכסוך בין היהודים.
  אתה ממש לא מתנהג כיהודי! אתה צריך להתבייש על זה שאתה מוכן למכור את הארץ שכ"כ הרבה שפכו עליה את דמיהם ומתו למענה.
  במילה אחת- תתבייש!

 4. ה"ידען"
  לא רק שאינך יודע אלא גם אינך מבין מה אומרים לך.
  האמת היא שאינני מאמין שראית בניין קורס וגם מדבריך – למרות שאתה אומר "ראיתי בהחלט" הרי שאחר כך אתה אומר "מקסימום נפגעו כמה קומות או שהבניין נפל הצידה.
  בקיצור – מה שאתה נותן כפירוט לתשובה "כן" הוא "לא".
  אחר כך שאל אותך האח הקטן את השאלה הראשונה שעלתה במוחי למקרא דבריך והיא כיצד, לדעתך, יצרו מצב בו הבניין קורס מהר מכוח הכבידה.
  זו הייתה שאלה רטורית ואני בטוח שהשואל חשב שהיא תשתיק אותך אבל לא אחד כמוך יתייחס לעובדות. מה יותר פשוט מלהתחיל לדבר על משהו אחר?
  אז אני דווקא מתעקש:
  איך לדעתך, מבלי שחיברו לבלוקים מנועי סילון הדוחפים אותם כלפי מטה, נפל הבניין "יותר מהר מכוח הכבידה" (לא שלכוח יש מהירות אבל נניח שהתכוונת לפחות לדבר הנכון שהוא מהירותה של נפילה חופשית בהשפעת הכבידה).
  זו עדיין שאלה רטורית כיוון שהתשובה שלה היא כמובן שזה בלתי אפשרי פיזיקלית וזה בסך הכל מראה את רמת האמינות של טענותיך בכלל.
  קח את האמינות הירודה הזאת והוסף לה את העובדה שאנשים מעטים ביותר ראו מטוס פוגע בבניין ותבין גם מדוע אינני מאמין לשקר שלך בנושא זה.
  בוא ופרט לנו מעט על הנסיבות בהן ראית בניין שפוגע בו מטוס.
  את הסיומת על "איזה הוא טיפש" אקח ממך.
  לא ידוע לי את מי אתה מצטט אבל אני כבר יודע עליו לפחות דבר אחד וזה שגם הוא טיפש.
  הוא, לפחות, היה מספיק חכם ושיקר לטיפש שלא היה מסוגל לתפוס את השקר אבל אתה לא הצלחת לעשות אפילו את זה.

 5. אני מבטיח שלא להיתמם, מה איתך?

  ראיתי את הסירטון, הנפילה של בניין 7 אכן דומה ל'הריסה מבוקרת' אך דו"ח החקירה מצא שקריסת הבניין ארעה עקב שריפה.

  האם אתה טוען שהאמריקאים הם אלה שעמדו מאחורי כל פיגועי ה-11/9?, שכל מעורבות אל-קאידה היא פיברוק?, שרשויות אמריקאיות רצחו את אזרחיהן והרסו אייקונים אמריקאים?

  במידה ותשובותיך הן חיוביות. למה אתה לא הולך להגיש תלונה במשטרה?, גם ישראלים נהרגו שם.

 6. במקום להתמם.
  תחקור.
  בניין 7 קרס תוך מספר שניות לא משום שהוא ניצח את כח הכבידה אלא משום שהיה ממולכד בקפידה ע"י צוות הריסת בנינים.
  המרתף שלו פוצץ בכדי לאפשר לבניין לקרוס לתוך עצמו.
  ללא כל זה אין שום סיכוי שהבניין יתמוטט "במקרה"
  הבניין הופל עקב החלטה של בעלי הבניין.
  האם הראו בטלויזיה איך הוא נופל? כנראה שלא ממש רצו שנדבר על זה.
  האם קשה לך להאמין שאמריקאים יעשו את זה לעצמם?
  גם לי היה קשה בהתחלה.

 7. ל"הידען",
  אז יש לנו עניין עם גורמים שיודעים לשלוט בכוח הכבידה?, או שלחצו את הביניין מלמעלה?
  למי יש טכנולוגיה כזאת?, מי מסוגל לעשות את זה?

  (אגב, זה שאני פונה אליך ברצינות זה לא ברצינות. אני חושב שאתה חולה במוח.)

 8. ראיתי בהחלט.
  ראיתי מה קורה לבנין שפוגע בו מטוס.
  מקסימום נפגעו כמה קומות או שהבניין נפל הצידה.
  אני יודע שמעולם בתולדות ההיסטוריה מבנה בעל 50 קומות לא צנח לרצפה יותר מהר מכח הכבידה.
  מעולם בתולדות ההיסטוריה לא התפורר בניין לאפר משום שיסודותיו "התחממו" או שהוא נפגע מרסיסי בניין אחר.

  איזהו טיפש? המצטט אחרים מבלי לחשוב .

 9. לידען:
  האם ראית פעם בניין מתמוטט בכלל?
  איזו שאלה מטופשת!
  איזה הוא חכם? הלומד מנסיונם של אחרים!

 10. לאח הקטן, האם טרחת באמת לבדוק מה קרה בבנין 7 באותו יום? כיצד נפל? מי אחראי לנפילה שלו ?
  או שפשוט קיבלת את עמדת המדיה הפופולרית להתעלם בכלל מהעובדה שנפל?
  האם אי פעם ראית בנין מתפורר לאפר תוך 7 שניות מסיבות "טבעיות"?
  בור אתה.
  עגל רך ותמים שיאכל גם בוץ אם יגידו לו שזה שוקולד.

 11. אני מסכים עם מיכאל (לשעבר מיכאל), לדעתי אין כאן תמימות מדעית אלה היתממות.
  כמנהל צעיר צעיר לימדו אותי מוריי שחשוב לא רק למסור את הכדור אלא לוודא שאכן הכדור נתפס (ואיך הוא נתפס!). עם כל חובבי תיאוריית הקונספירציה (בעיקר אמריקאים), תן להם שבר מידע שיש מאחוריו פרופסור מכובד והם יעשו מזה כבר ארוחה שלמה. זוכרים את בניין 7 מה-11 בספטמבר? לפני שהחוקרים הספיקו לאסוף נתונים (כי הם התמקדו בתאומים ולא רצו לעכב את הדו"ח), האינטרנט כבר התמלא בתיאוריות קונספירציה שבמרכזם אותו בניין 7.
  לשמעון פרס גם היה עניין פעם עם "אמא ערביה", ברור שלא היה כאן כלום, אבל מי שרצה תירוץ – מצא!.

  כך גם כאן, זה קצת חוט שלילי ופלילי לכל מיני גזענים אנטישמיים. אותו טמבל ידע בדיוק מה עושה.

 12. הכנסיה הקתולית לא הופצה ע"י ישו אלא ע"י האימפריה הרומית. בשביל לקרב את כל האימפריה תחת אמונה אחת הם יצרו דת חדשה ע"פ הנצרות אך עירבבו אותה עם פאגאניזם מצרי שהיה מוכר ו"עבד" באותם ימים.
  טקסיים פאגאנים מתקיימים עד היום תחת חסות "נוצרית"
  שים לב לתמונה של בנדיקטוס ה16 בויקיפדיה
  http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94:BentoXVI-30-10052007.jpg

  הוא לובש את ה"pagan cross" – המסמל את הזודיאק, ארבעת כיווני הרוחות, סמל קלטי עתיק המסמל את השמש.
  כנסיית הותיקן בנויה כמו הסטונהנג במקביל לשמש ביום הקצר ביותר (22 לדצמבר)
  זה גם היום בו הם חוגגים את הולדת ישו, היום בו השמש "נולדת מחדש" לאחר 3 ימים קצרים במיוחד.
  הם גם מתפללים ביום ראשון – SUN DAY – יום השמש.

 13. מיכאל ר.
  ההארות הללו שצצות לכל מיני אנשים. שלפתע פתאום גילו מחדש כיצד לרבע את המעגל.
  אתה רואה את זה כאן באתר. אנשים באים עם רעיונות מהפכניים גישות חדשות לכאורה שבמטה קסם מבטלות את העבודה ואת הידע הקיים ויוצרות מן פטה מורגנה חדשה לחלוטין.
  מדע חדש שמטיל ספק ומערער את החשיבה הקודמת.
  אתה רואה את התופעה בכל התחומים המדעיים ויש לעניין הזה מספיק נציגים כפי שאתה כבר מכיר מנסיונך כאן.
  מסקרנת אותי המניעים הפסיכולוגיים מחוץ לרצון לתשומת לב לאנשים מתוסכלים יצירתית.
  ערב רב של רעיונות מופלצים שלעיתים אנשים נדבקים לזה וזה הופך למין ממשות הזויה.
  כנראה עניין של מבנה אישיות. אמנם נכון שכדי ליצור משהו חדש צריך לחשוב מחוץ לקופסא. אבל לעיתים זה מחוץ לבחוץ של הקופסא. מחוץ להרמת גבה זה לא נותן הרבה.

 14. אגב,האפיפיור הנוכחי, הגיע לתפקידו לאחר שהיה ראש "הקונגרגציה של דוקטרינת האמונה" – היא אותו גוף הנקרא בעבר "האינקויזיציה".
  נקודה למחשבה.

 15. הרווארד הוא מוסד של לטאות ונחשים.
  הכנסייה הקתולית היא גם פאגאנית, ע"פ טקסיה שותים את דמו של ישו, מתגאים בצלב שעליו נצלב ולועגים לו ע"י לבישת הצלב הפאגאני בפומבי, כמין בדיחה על חשבון מאמיניו.
  מוזר למצוא את ריבוי מקרי ההטרדה של כמרים קתולים פדופילים בילדים תמימים.

 16. אין ספק שדברי טואף נכתבו ללא מחשבה יתרה ורק כדי לעורר סנסציה.
  הרי עלילות הדם היו תופעה שכיחה.
  פושעים היו תמיד בכל חברה ואפילו אם היה מקרה כלשהו של פושע יהודי שפגע בנוצרי (כפי שבוודאי היו גם נוצרים שפגעו ביהודים, יהודים שפגעו ביהודים ונוצרים שפגעו בנוצרים) לא היה בכך כדי להצדיק את תופעת עלילות הדם.
  זה שהיו פה ושם פושעים זה ברור ולא צריך לערוך מחקר או לכתוב ספר כדי לגלות ולפרסם זאת.
  נשאלת, לכן, השאלה מה מטרת המחקר והפרסום והתשובה היחידה שיכולה להיות היא "כדי לתת לעלילות הדם לגיטימציה מסוימת".
  זוהי בעיני מטרה נפשעת בלי כל קשר לממצאים.

 17. ד"ר יחיעם שורק
  להלן ציטטה מתוך דבריך:
  " על רקע ריבוי העדויות ואף ההודאות (אם כי לאחר תיחקור אינקוויזיציוני) "
  ובכן על פי דעתך הנחקרים הללו העידו לפי תומם תוך כדי הגשת כיבוד והתרעננות
  במלון האירוח המפואר והנוח.
  מעניין אם היו מארחים אותך במרתפי הקג"ב או הסיאיאי או השב"כ אם לא היית מזמר
  את כל דעותיך מימין לשמאל ולא כפי הרגלך.

 18. לאלי ברוך שלום

  קבלתי בברכה ובתמיכה את תגובתך, וגם לסגיר-לסיפא שלה.
  לדויד שלום,
  אין כל קשר בין ה"על-שם" המוסד שבו אני עובד לבין דעותי, כמו גם שלא בחרתי את שם הרחוב שבו אני גר בשום הקשר פוליטי ואידיאולוגי.
  ו"חוצ-א-מעיישה" ברל כצנלסון היה מרוחק מן הלאומנות כרחוק מזרח ממערב ועמדותיו המאגדות, המפשרות המאחדות ביחס למחנה הפועלים, בשונה מן המפלגתיות הבנגוריוניסטית, דווקא מאוד קרובה ללבי.
  לקרוא לברל כצנלסון גזען וקיצוני, זה בערך כמו להגדיר את מרטין לותר קינג כמשוייך לקלו-קלוקס-קלאן.
  ליהונתן שלום
  חרף תשוקתך, רק לשם "הסקרנות בלבד", הרשה לי להשאיר מספר פרטים מחיי חסויים.

 19. ועוד שאלה: למה אתה עובד בבית ברל, למרות שברל כצנלסון אמר דברים שבעיניך הם בוודאי לאומנייםקיצונייםגזענייםוכו'?

 20. לד"ר שורק

  שאלתי בעבר ולא קיבלתי תשובה.
  על כן אני שואל שוב:
  באיזה מוסד אקדמי קיבלת תואר דוקטור ובאיזה תחום?
  אודה לך אם תשיב לשאלתי זו סוף סוף.

  תודה

 21. דבר חשוב נוסף :

  אחרי המטלות והאילוצים רבים ; החיים שואפים מהר לסיומם , ולעשיה – אין סוף ) .

 22. סוגיות רבות , ופיתרונות בקצה המנהרה , שעדיין לא נראית חדירת קרני אור לתוכה ?

  במגמה לנסות להתמודד עם הסוגיות הרבות שמועלות בפורום זה , ועקב הבעיתיות בחישובים אריתמטיים מסוג : כמה עוולות עשו עמים לעמים שונים מהם ; יתכן ונגיע להסכמה אם נשאל : כמה מקרים ידועים בהיסטוריה האנושית , שעם שהחזיק שטחים כתוצאה מעימות צבאי , הקים בהם ישובים ( תזכורת : ימית והישובים שהוחזרו למצרים ; ישובי הרצועה שנמסרו לפלסטינאים ) , במטרה להגיע לשלום ?

  ובמטרה נוספת להתמודדות עם הסוגיות , בין היתר גם על ידי בדיקת השתכנות אוניברסלית של בני אדם על כדור הארץ ( כל אדם יגור ויחיה היכן שירצה ) , כאשר במחשבת תחילה יודעים שאין שום אפשרות למימוש רעיון מעין זה , כיוון שאף מדינה לא תאפשר את ישומו ; אולי אפשר לפחות להתחיל במסגרת אזורית , בקביעת ממוצע שטח מדינה לכמות אוכלוסיה , כאשר מדינות מפותחות יאצילו בתמורה מידע בנושאים חשובים כמו : בריאות , חינוך , רווחה , ועוד ?

  גם רעיון מסוג זה, במידה ויש בו ממש , לא נראה באופק שיהיה לו סיכוי , להביא לסיום האלימויות הכמעט נצחיות ; ולגרום לעמי האיזור לרגיעה , התפתחות בריאה , רווחה ושלום .

  ועד למאמר הבא ( דוקטור שורק ברשותך : תתחשב ואל תמהר , המטלות והאילוצים רבים ) , בהצלחה לכולם .

 23. דוד שלום

  לא, לא בחרתי לגור כאן. נולדתי כאן כתוצאה של מיפגש רנדומלי בין זרעון לביצית, כפי שהיה אולי מתרחש באלסקה, במסצ'וסטס או בפייטרופבלובסק.
  אמור אחרת – מדוע אני נשאר כאן?
  ובכן שמורה עמי מין שליחות שנטלתי על עצמי – להיאבק למען השלום, להפסיק את הכיבוש ולתמוך בעם שכן המצוי במצוקה משוועת.
  לא מקובל עליך? אי מקובלותך דווקא משכנעת אותי יותר ויותר להילחם למען הייעוד דלעיל.
  לילה טוב!

 24. לאלי ברוך שלום,
  מה לך כי באת לגייס את מאמרי תהילים מתוך האוב? ואגב, שנאת החינם, כך על כל פנים מתוך ספרות חז"ל, נולדה והתפתחה דווקא בקרב קנאים-הוזים-אולטרא דתיים, חסידי אמוני היהדות והעם-סגולתיות.

  עם ישראל לא היה שונה מעמים אחרים שחיו בתקופה הקדומה, ל"טוב" ו/או ל"רע". כל האמור בעשרת הדיברות מבוסס (אם כי בהסתייגות היסטוריוסופית מעצם מעמד הר סיני, אך אין זה כלל רלוונטי לענייננו) על מציאות קיימת. כלומר שעם ישראל אכן רצח, אכן נאף, אכן עינה ברעהו עדות שקר, אכן חמד את רכוש שכנו ועוד ממין אלה. מה לעשות, עם ככל העמים היה. ואגב, כל מערכת החקיקה מאז ועד היום מבוססת על רצון לגדור ולסייג תופעות קיימות ולא תופעות דימיוניות הצפויות להתרחש אי שם בעתיד.

 25. לסוקרטס שלום

  מה זה משנה מאין נולד פולחן כת השטן? המתחברים אליו אינם בהכרח בעייתיים מבחינה סוציו-כלכלית. תמצא דווקא ביניהם בני טובים רבים.
  לו התמדת לעיין ברשימתי היית מבחין שאינני מסתמך על העדר ראיות.

  לדויד

  איני גר אלא על פני כדור הארץ. ברצונך לממש את הרעיון של מדינה יהודית אתה בוודאי תומך בטרינספור הערבים ובהקמת מדינת הלכה פסאודו-חומיינית, ומתוך-כך אין אמירות אלה שונות מהסתות אנטישמיות וגזעניות בכלל לאורך ההיסטוריה ואף זו הלא-רחוקה-במיוחד.

 26. לאיש קש-נא עיין במשפט שציינת ושנן אותו שנית. לאורך ההיסטוריה יהודים נרדפו גורשו ממדינותיהם אף ללא מדינת ישראל.

 27. חוסר אחריות משווע , אל מול קהל רב ככל האפשר :

  של פרופסור טואף, שהחליט לטפל בספר שלם , בעלילה המאומצת ביותר בתולדות האנושות , בהתעלמו , כמו הקהל שציפה כמאז ומתמיד , ועדיין מצפה , לביסוס העלילה , תוך התעלמות מעובדות כמו אימוץ עשרת הדברות , שכוללות את הצו השישי : לֹא תִרְצָח, שמות פרק כ / יב , שהעם היהודי / ישראלי , אימץ לפני הרבה יותר משלושת אלפים שנה , ובטרם לעמים אחרים , לא היה מושג על ערכי יסוד חברתיים מסוג זה .

  ובנוגע ל – קיצוניות הדתית היהודית , שהפחידה מאוד את הרוב הנוצרי ( לפי טואף ) :

  הפרופסור ובעיקר הקהל שלו ( בעיקר מסוג זה שמצפה " להוכחה " : גם היסטוריון , פרופסר יהודי , טוען שיש דברים בגו ) ; מתעלמים , או שאין להם מושג , או שזה לא מעניינם לדעת על מעשי פוגרומים , עלילות דם , פרעות , גזירות , וטבח ; חלקם גם קיבלו כינויים , שמות ועוד כמו : הטבח : באודסה , גאלצי , מאקו , סרמאשו ; פרעות : קישינב , רינדפלייש … והרשימה ארוכה , וכן גזירות , וליל הבדולח ; חוסר האחריות , שמתגלה אל מול קהל , שלא ממענייניו לחשוב במושגי שיפוט מאזנים ( אם בכלל יש כאן מקום לחשוב בשפיות בכיווני איזון ) ; יש בקהל הזה וגם מחוצה לו , הרבה מאוד כאלה שמצפים בכיליון עיניים , לספר מסוג זה .
  וזה בשונה מהמלל : סופרים הלניסטיים ורומיים, מכובדים ומפורסמים, הביעו הערכה וחלקו דברי שבח ליהדות וליהודים.

  התיאורים שלהלן מספר תהילים , יעידו במעט , או יתארו משהוא על חלק גדול מאוד של הקהל הנ"ל :
  סט / ה : רַבּוּ, מִשַּׂעֲרוֹת רֹאשִׁי– שֹׂנְאַי חִנָּם: עָצְמוּ מַצְמִיתַי, אֹיְבַי שֶׁקֶר– אֲשֶׁר לֹא-גָזַלְתִּי, אָז אָשִׁיב.
  קיט/ קנז : רַבִּים, רֹדְפַי וְצָרָי .

 28. לדוד
  תן לי לגלות לך עובדה קטנה שאולי תזעזע את עולמך הצר כעולם הנמלה: בארץ חיים בנוסף לרוב יהודי גם נוצרים, מוסלמים, דרוזים, צ'רקסים, בודהיסטים, אתאיסטים, דאיסטים, אגנוסטים, סיינטולוגים וכהנה וכהנה כיד הדמיון הטובה עליהם. כמו כן, יהודים חיים בכל העולם ולא רק בארץ. אוי לנו אם המדינה הייתה סגורה לקיום יהודים בלבד, כי אז לשאר מדינות העולם היתה הלגיטימציה לגרש את אזרחיהן היהודים מתוכן.
  אנא, למען כולנו, כתוב באותיות קידוש לבנה את המשפט הבא על מפתן דלתך: "Ignorance Is Bliss"

 29. יחיעם שורק, אם אתה טוען שאינך יהודי, למה אתה גר בארץ?
  לא בגלל מזג האויר או הנוף, נכון?

 30. במקרה נתקלתי גם במאמרו של העצני, שבדרך כלל אני מחשיב אותו לדמגוג, אבל הפעם הוא קולע בול:
  "טואף החזיר את הספק אצל רפי המוח על ידי אישור יהודי, לכאורה, להצדקת העלילות, והוא נושא באחריות לדם שעלול להישפך, חלילה, בעלילות עתידיות, לאחר שסיפק להן "אישור"

  האם "המחקר" יצדיק עצמו, גם אם ישפך דם?
  לאלו המחפשים פירסום – אולי אף יותר.

 31. ד"ר יקר,

  אשתמש במילים פשוטות: "פוצצת" אותנו במילים גבוהות, וסיפורי סיפורים מההיסטוריה היהודית. לא רק שלא הצלחת להעביר את הרעיון שלך בצורה ברורה, גם כשיורדים לעומקו הוא תלוי על חוט דק ביותר, ועל תילי תילים של השערות: "אין להוציא מכלל אפשרות מקרים…", "רק תומכת, ולו במקצת, ולו בהיתכנות…" – מה זה – זה? זה בלון.

  בוא אני אתן לך רמז: תאוריות מהסוג הזה לא מתקבלות במדעים המדוייקים, וזה ההבדל בין היסטוריה למדע – בהיסטורי אין אמת מוחלטת, אמת שמישרת את העןסקים בה ומכריחה אותם להבדיל בין נכון ללא נכון.

  למה לעצור כאן? תוכל לכתוב ספר, אם רק תתרום מכישרונך לטיעונים תלויי חוט השערה, מדוע יתכן שהשואה הומצאה ע"י היהודים. תוכל גם לנסוע לכנס השתלמות באירן…

  אם חקר האמת הייתה מטרתו של המחבר, הוא היה יכול להגיש את ממצאיו במסגרת עבודה אקדמאית, אבל במקרה זה, תרשה לי להשתמש בכלי לא מדעי – האינטואיציות שלי, יש ריח חזק של רצון להתפרסם. על זה עוד היינו סולחים, אבל הפגיעה בזולת, בדומה להכחשת השואה, היא בלתי נסלחת.

 32. לשמעון עזר שלום,

  לא, אינני יהודי. הנני אתאיסט אובססיבי. אמונה זו שאלה של בחירה וזהות שמקורה בבגרות כלשהי. כל נטיה לראות את דתו של האדם לאור הקשריו הגנטיים אינה רק גובלת בגזענות. זו גזענות לשמה.

  לאבשלום שלום,

  העדים אינם יהודים אלא נוצרים. אכזריות היהודים לפני אלפי שנים רק תומכת, ולו במקצת, ולו בהיתכנות, בטענה המובעת מפי פרופ' טואף.
  מה הקשר בין יהדות, פרופסורה, ובן לרבנות? רק אצלך הפיתרונים.

 33. יחיעם שורק. איני דתי, אבל התגיסותך הנמהרת מביאה אותי למחשבה כי רץ אתה אחר הפרסום מהר משרודף אתה אחר האמת ההסטורית.
  חקירת האינקויזיציה מהווים עבורך אפשרות לאסמכתא הסטורית עליה ניתן להישען?!
  קיצונים קיימים בכל עם בכל זמן ובכל מקום! גם בעם ישראל קיימים, היו ויהיו כאלה. האם זה הגיע לשימוש אמיתי בדם ילדים כאקט פולחני כלשהוא? הוכח. אם אינך יכול-שתוק.
  להשכלתך-כת השטן בארץ יובאה מחו"ל, אינה קשורה בכל אופן עם היהדות. להיפך. וקיימת בדלילות בקרב בני נוער בעלי בעיות חברתיות. בדוק וראה.
  מאחר ועוקב אני באתר זה גם אחר מאמריך שמעניינים אותי מבחינה הסטורית הרי שנקודת המוצא שלך ברורה ובאופן עקבי אתה מתבסס אחר חוסר הממצאים על מנת לשלול מאשר על ממצאים מוכחים על מנת לאשש.

  אי יכול הוכחת הנעלם אינה מוכיחה קיומם נעלם אחר.
  תיאוריה סותרת תיאוריה רק בתיאוריה.
  גם אני יכול לגבב תילי תילים של מאמרים על סמך ה"לא ידוע", "לא נמצא", "אין אפשרות להוכיח" וכו'.
  דרך אגב, רק מתוך סקרנות, האם עסקת בעברך בתקשורת בחיל האויר?

 34. גם אם הממצאים נכונים יש דברים שכדאי לא לחשוף שמא יגרמו במקרה לגל אנטישמיות מחודש רצח יהודים וכו מה גם שעפ"י המידע הנ"ל המקורות לא אמינים במיוחד.
  מעניין אותי איך ד"ר שורק ירגיש כאשר היהודי הראשון ירצח באירופה בגלל שה"ממצא" הזה התגלה.
  אין אדם טיפש ונפוח מאדם שמוכן שאנשים ימותו ועם יסבול בגלל "החופש האקדמי"

 35. בשם חופש הביטוי אתה מוביל לגהינום
  איך אפשר להתיחס להודאות יהודים תחת חקירת אינקויזיציה נוצרית כמימצאים הראויים למחקר הסטורי
  ומה לאכזריות המורדים היהודים ולאינקויזיציה החומלת כשהפער ביניהם לפחות אלף וחמש מאות שנה
  למיטב ידיעתי דם לעולם לא שימש אותנו בפולחן
  ואם יש מישהו שטוען אחרת – למה הוא צריך להיות יהודי ופרופסור ובנו של רב קהילת איטליה. איש טיפש.
  ויש לו גם חבר שכזה

 36. דר. יחיעם שורק כדרכו מדבר דברי שטות והבל ורייקים מתוכן.
  האמת שדבריו לאחר דברי הטוריון נוסף שפצע את פיו, מעלות מחשבות אולי כל מקצוע ההסטוריה אינו מיושם כלל בלימודי האקדמיה כ"מדע", ויש אולי להוציאו משם בהקדם.

  די לקרוא "הברקה" אחת מדבריו כדי להבין את עומק הדברים ורצינותם.

 37. עם כל הקונוטציות השליליות שבמחקר זה והשימוש שיכול להיות לו בידי גורמים נאו-נאצים ואנטישמיים למיניהם, זהו מחקר חשוב שבא לשפוך אור על צד לא נעים של היהדות, עד כמה שיהיה קטן וצדדי ולא משקף את הרוב בהחלט. אין שום סיבה הגיונית לחשוב שקולקטיב של אנשים שסבל מרדיפות, השפלה, דיכוי, התעמרות והתעללות ושאר מרעין בישין לא יצמיח בתוכו קבוצת קיצוניים שיבצעו מעשים נוראיים מתוך נואשות ותחושת "עד כאן".
  ההיסטוריה הראתה שלהרבה מיתוסים יש גרעין של אמת כזו או אחרת שהפכה למיתוס במרוצת השנים.
  אני מחזק את ידי החוקר האמיץ.

 38. "דוקטור" שורק אתה שונא כל כך יהודים…
  גם אתה יהודי.
  לכן תעשה לנו טובה ותפנה את השנאה ליהודי
  הקרוב אליך ביותר אתה עצמך.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

דילוג לתוכן