נאס"א תאפשר הטסת אסטרונאוטים פרטיים לתחנת החלל * התעריף 35 אלף דולר ללילה – עד 30 יום לתייר

זאת כחלק מפרויקט שבו יוכלו חברות פרטיות לבצע ניסויים ואף לייצר מוצרים בתחנה

האסטרונאוטית סוניטה וויליאמס מפעילה ניסוי ישראלי בתחנת החלל הבינ"ל. צילום נאס"א
האסטרונאוטית סוניטה וויליאמס מפעילה ניסוי ישראלי בתחנת החלל הבינ"ל. צילום נאס"א

נאס"א תפתח את תחנת החלל הבינלאומית עבור עסקים אמריקנים. בין היתר היא תאפשר לשני אסטרונאוטים פרטיים או תיירי חלל לשהות בתחנה עד 30 יום, ובלבד שהשיגור יתבצע בידי חברה פרטית. התעריף – 35 אלף דולר לילה. עלות שיגור כזה מוערכת בכ-50 מיליון דולר, כאשר תייר החלל יידרש לעמוד באותן דרישות ולעבור את אותם אימונים כמו האסטרונאוטים המקצועיים.

מהלך זה מגיע בזמן שנאס"א מתמקדת במשימה החשובה שלה – להנחית שני אסטרונאוטים – גבר ואישה – על הירח עד שנת 2024, מהלך שגם בו יוכלו חברות אמריקניות לשחק תפקיד חיוני בביסוס נוכחות בת-קיימא.

נאס"א תמשיך את המחקר והניסויים במסלול נמוך בהתאם לצרכי תכנית הירח, תוך כדי עבודה עם המגזר הפרטי כדי לבדוק טכנולוגיות, יכולות טיסות מאוישות, וחיזוק כלכלת החלל המתפתחת. מתן הזדמנויות נרחבות בתחנת החלל הבינלאומית כדי לייצר, לשווק ולקדם מוצרים מסחריים ושירותים יסייעו לזרז ולהרחיב את שוק החלל עבור עסקים רבים.

המטרה האולטימטיבית של סוכנות החלל האמריקנית במסלול ארץ נמוך היא שותפות עם התעשייה כדי להשיג מערכת אקולוגית חזקה שבה נאס"א היא אחת מלקוחות רבים של שירותי רכש ויכולות בעלות נמוכה יותר.

התכנית של נאס"א מטפלת הן בצד האספקה והן בביקוש לכלכלה חדשה, המאפשרת שימוש במשאבי ממשלה עבור פעילויות מסחריות, יצירת הזדמנות לשיגור אסטרונאוטים פרטיים לתחנת החלל כדי לזהות פעילויות ושווקים מתעוררים ולכמת את הביקוש לטווח ארוך של נאס"א לפעילויות במסלול הארץ נמוך.

פעילויות מסחריות על סיפון תחנת החלל

יותר מ-50 חברות כבר מנהלות מחקר מסחרי ופיתוח בתחנת החלל באמצעות המעבדה הלאומית של תחנת החלל בארה"ב. הממצאים שלהם מניבים הבטחה גדולה. בנוסף, נאס"א עבדה עם 11 חברות שונות כדי להתקין כ-14 מתקנים מסחריים בתחנה התומכים בפרויקטי מחקר ופיתוח עבור נאס"א ותחנת החלל הבינלאומית.
מאמץ זה נועד להרחיב את היקף הפעילות המסחרית בתחנת החלל מעבר למנדט המעבדה הלאומית, המוגבל למחקר ופיתוח. תקנה חדשה של נאס"א תאפשר הן לאסטרונאוטים של נאס"א והן לאסטרונאוטים הפרטיים ייצור מסחרי וכל פעילות מסחרית אחרת בתחנת החלל. ההנחיה החדשה גם מגדירה מחירים לשימוש במשאבי ממשלת ארה"ב ובתחנת החלל לפעילויות מסחריות ושיווקיות.

התמחור שפורסם ביום שישי הוא ספציפי לפעילויות מסחריות ושיווקיות הזמינות על-ידי ההנחיה החדשה. הוא משקף את עלות השירות עבור נאס"א, ונועד לעודד הופעת שווקים חדשים. כאשר נאס"א לומדת כיצד שווקים חדשים אלה מגיבים, היא תוכל להעריך מחדש את התמחור ואת כמות המשאבים הזמינים בערך כל שישה חודשים ולבצע התאמות לפי הצורך.

כדי לאפשר שימוש בתחנת החלל, על פעילויות מסחריות ושיווקיות להיות:
• פרויקטים הדורשים את סביבת המיקרו-כבידה הייחודית כדי לפתח או לייצר יישום מסחרי.
• יש לפרויקט קשר למשימה של נאס"א; או
• הפרויקט יתמוך בפיתוח של כלכלת מסלול נמוך.

ההנחיה של נאס"א המאפשרת פעילויות מסחריות ושיווקיות על סיפונה של תחנת החלל ליישומי ייצור, תחבורה, ושיווק של משאבים מסחריים וסחורות, כולל מוצרים המיועדים למכירה מסחרית על כדור הארץ. האסטרונאוטים של נאס"א יוכלו לבצע פעילות מסחרית ושיווקית אך יהיו כפופים לדרישות האתיקה הממשלתית.

כדי להבטיח שוק תחרותי, תשחרר נאס"א חמישה אחוזים מההקצאה השנתית של משאבי הצוות (עד 90 שעות) ויכולת המטען (עד 175 ק"ג) אבל תגביל את ההקצאות לחברה בודדת.

משימות האסטרונאוטים הפרטיים
נאס"א גם תאפשר משימות אסטרונאוטים פרטיים של עד 30 ימים בתחנת החלל הבינלאומית כדי לבצע משימות הכלולות בהגדרת הפעילויות המאושרות שתוארו בהודעה שפורסמה בסוף השבוע, כאשר הטיסה הראשונה של אסטרונאוטים פרטיים תתקיים לכל המוקדם בשנת 2020.

נאס"א תוכל לאפשר עד שתי טיסות של אסטרונאוטים פרטיים בשנה לתחנת החלל הבינלאומית, ובלבד שמשימות אלה תמוממנה באופן פרטי מסחרי ייעודי. מגבלה נוספת היא שטיסות האסטרונאוטים הפרטיים תוכלנה להתבצע רק בחללית שפותחה תחת תכנית הצוות המסחרית של נאס"א – שבינתיים זכייניותיה (שעדיין מנסות את הטכנולוגיה) הן ספייס אקס ובואינג.

היישות המסחרית לפיתוח המשימה תקבע את הרכב הצוות עבור כל משימה ותבטיח שהאסטרונאוטים הפרטיים יעמדו בכל הסטנדרטים הרפואיים של נאס"א וכן יעברו את תהליכי ההכשרה וההסמכה שעוברים חברי צוות תחנת החלל הבינלאומית. זאת במטרה להפחית את הסיכון בטיסות אלה.

יעדים מסחריים במסלול כדור הארץ נמוך

בטווח הארוך, המטרה של נאס"א היא להפוך לאחד מהלקוחות הרבים לרכישת שירותים מתוך היעדים העצמאיים, למסחר ומגורים במסלול נמוך. כלכלה חזקה במסלול נמוך תדרוש ייעדים מסחריים מרובים ונאס"א תשתף פעולה עם התעשיה כדי לאתר נתיבים כאלה אם במעבר דרך תחנת החלל הבינלאומית או ישירות למלונות חלל.

כצעד ראשון תצרף נאס"א מודול מסחרי לצורך כניסה ויציאה של האסטרונאוטים בטיסות המסחריות. עד אז ישמש את התעשייה לפרק זמן מוגבל מנעל האוויר שברכיב האמריקני הארמוני של תחנת החלל

לעודד ביקוש בר-קיימא

נאס"א ממשיכה לחפש אחר הזדמנויות כדי לעורר ביקוש מסחרי בר-קיימא במסלול הארץ נמוך, לשם כך, הוסיפה הסוכנות רשימת תחומים שבהן היא פתוחה להצעות מהמגזר הפרטי: ייצור בחלל, רפואה רגנרטיבית, הנדסה ביולוגית ותחומים אחרים שעשויים להוביל לביקוש ולהכנסות מיישום במסלול ארץ נמוך.

בנוסף, נאס"א תבצע מחקרים ממוקדים כדי להבין טוב יותר מהם המחסומים לשוק החלל ותבחן רעיונות שיעזרו לעורר את הביקוש.
נאס"א פועלת גם כדי להגדיל את הידע של קהילת המחקר והפיתוח אודות הערך הפוטנציאלי של מחקרי מיקרו-כבידה ואת הדרך לניהול מחקר במסלול נמוך בתיאום עם קהילת המיקרו-כבידה כדי להקטין את מחסומי הכניסה לניסויים בחלל, כהשלמה למגדלי נפילה, טיסות פרבוליות וטיסות תת-מסלוליות.

לכמת את הביקוש לטווח ארוך של נאס"א

נאס"א מספקת תחזית של המינימום שלה לטווח ארוך של השירותים אותן היא מתכוונת לרכוש כאשר יהיו זמינים. זאת במטרה להפחית את אי הוודאוות לספקי הטיסות המסחריות ולעזור להם לקבל החלטות על אילו דרישות של נאס"א הם מעוניינים להגשים.

נאס"א גם מספקת פרטים וכמויות משוערות עבור לינת חברי צוות נאס"א, מחקר אנושי, מחקר המדע ביולוגי ופיזיקלי, הפגנות טכנולוגיה, ואירוח ניסויים מדעיים. בנוסף, נאס"א תמשיך לרכוש שירותים עבור המעבדה הלאומית של תחנת החלל לדוגמה, המחקר האסטרטגי של נאס"א בתחומי הביולוגיה של החלל, מדעי הגוף והפיסיקה הבסיסית כפי שהומלצו על ידי האקדמיה הלאומית למדעים (NAS). המחקר הבסיסי ומחקר היישומי אינם הדדיים בהכרח, אך ההתקדמות בתחום אחד לעתים קרובות תאפשר התקדמות באחר. חקר החיים בחלל ומחקר המדעים הפיזיקליים הם בעלי העדיפות הגבוהה ביותר לשימוש ארוך טווח במסלול נמוך. במדעי החיים, סדרי העדיפויות הם מחקרים של צמחים, מודל אורגניזמים, ואת המיקרוביום במדעי הגוף, סדרי העדיפויות הם מחקרים בבעירה והעברת האנרגיה.

במשך יותר מ-18 שנים, בני האדם חיו ועבדו על סיפון תחנת החלל הבינלאומית, ביצוע אלפי ניסויים בתחומים כגון מחקר אנושי, ביולוגיה, ומדעי הגוף, כמו גם פיתוח טכנולוגי מתקדם. רבים מהניסויים הללו, שנערכו באמצעות המעבדה הלאומית של ISS, יועדו למחקר ופיתוח של יעדים מסחריים. הזדמנויות חדשות דרושות כדי להתפתח או להמשיך מעבר למחקר ופיתוח, ולתחנה יהיה תפקיד חיוני במתן הזדמנויות אלה עבור שווקים מסחריים חדשים הדרושים כדי לבנות מערכת אקולוגית בת-קיימא במסלול הארץ נמוך.

להודעה באתר נאס"א

שיתוף ב print
שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב twitter
שיתוף ב facebook

2 תגובות

 1. קונאן.
  כנראה לא קראת את הכתבה.
  נאס"א לא תשגר את האורחים אלא חברות שיגור פרטיות.
  האורח ישלם לנאס"א 35000 ליום (מלון) ולחברה פרטית (SpaceX, ULA) את עלות הטיסה (שיגור)
  ובנקודה 2 הגוף העצמאי הא-פוליטי ללא מטרות רווח הוא נאס"א לשם כך היא קיימת.
  אתה בעצם מציע להקים גוף שיבצע את התפקידים של נאס"א

 2. שתי הערות:
  1. נאס"א צריכה לגבות תשלום לא לפי מספר האסטרונאוטים שישוגרו אלא בהתאם למשקל של האסטרונאוט/ית, ולגבות תשלום נוסף (כמובן רק לאחר חזרה מוצלחת לכדור הארץ) של כמות המזון, האוויר ושאר ה"מתכלים" שצרכו האסטרונאוטים במהלך שהייתם בחלל.
  2. לנאס"א – שהיא חברה ממשלתית ולא פרטית – יהיה כוח אדיר שיקבע מהם תחומי המחקר וכיווני ההתפתחות המדעית שייערכו בחלל! לכן יש להקים גוף (או יותר נכון: עמותה) עצמאי, א-פוליטי וללא מטרות רווח שיקבל בקשות לניסויים והצעות מחקר מחברות פרטיות וממדענים בכל תחום קיים אפשרי – ואז ידון ויקבע מהם הניסויים והחברות שיוטסו לחלל – ואלה הם שישלמו לנאס"א את מחיר השיגור והשהייה בחלל (נאס"א תהיה רק "נהג מונית" ותו לא).

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

דילוג לתוכן