האלוהים שכל אחד ברא בצלמו

ההסטוריה של הדתות על רגל אחת

בריאת האדם - ציור התקרה המפורסם של מיכאלאנג'לו על תקרת הקפלה הסיסטינית בוותיקן, רומא. מתוך ויקיפדיה
בריאת האדם – ציור התקרה המפורסם של מיכאלאנג'לו על תקרת הקפלה הסיסטינית בוותיקן,

בראשית ברא האדם את אלוהים

בפתיח כבר אתוודה פעמיים ראשית – לא באתי להמציא את הגלגל מחדש, אלא להאיר איזושהי פינה אפילה בהקשר לדת ולאמונה. שנית –רשימה זו באה להשלים מאמר שכתבתי בהידען ושתאריכו 31 באוקטובר 2010 והנושא את הכותרת – "אמונה נא-נא. כך זה התחיל".

כמעט בכל ציביליזציה קדומה, פגאנית בוודאי, צרוב בתודעה העמוקה הצורך להישען על כוח מסתורי, עליון או תחתון, כדי להתמודד עם בעיות חסרות הבנה, לדורותיה כמובן, כמו זריחה ושקיעה, רעידת אדמה, התפרצות געשית, לידה ומוות, מידבור ומבול ועוד ממין אלה. תופעות אלה יצרו ללא ספק טראומות, אישיות וקיבוציות בקרב קדמונינו הארכאים. ובמקום שמתעוררת שאלה תימצא בוודאי התשובה – התלות בכוחות עליונים, והתשובה הכמעט ממוקדת נולדה בחברות קדומות, גם מבלי שהיה כל קשר גיאוגרפי או כרונולוגי ביניהן. תמיד נולד אותו "חכמולוג", שימציא את התשובה בהקשר האמונתי ויפיק מכך רווח אישי הוא וצאצאיו אחריו.

מול ציבור סטודנטים נוהג אני ל"המציא" סיטואציה כזו כדי לתהות על קנקנה של איתור אותה תשובה שלעיל לאותה בעיה אפופת המיסתורין והתעלומה. נאמר, שצץ לו אי-שם בעידן הפה-היסטורי, מנהיג מלידה אשר כינס סביבו את השבט ובפיו הודעה אפוקליפטית: "ציבור יקר, מחר לא תזרח השמש!", אמר ולא יסף ולא פירש. הציבור נרתע וחלחלה אחזתהו. או-אז הרגיע אותו "נביא זעם" ובפיו תקווה, באומרו כך: "חברים, הרגעו! בכוחי להביא להסרת תופעת הפחד. מצויה אי-שם דמות מסתורית האחראית לכל התופעה. יכול אני להשתדל וליצור קשר עימה כדילבקש ממנה להסיר את האיום, וזאת בתנאי שתאמינו בי ותפצו את הדמות דרכי במתנות שונות!". הציבור, איך לא, נענה לבקשתו, ממש כמו ביקור גובה פוטנציאלי של דמי חסות בעסק מסויים, ול"הפתעת" כולם למחרת זרחה השמש. אותו אירוע יכול היה להתרחש גם בהקשר לליקוי חמה או לבנה, you name it.

קו אולי פתלתל אך הגיוני מחבר בין קורות רובינזון קרוזו על האי הבודד והסרט בו מגלם השחקן טום הנקס את דמותו של סגן נשיא חברת התקשורת "פדקס", שמטוסו התרסק בסמוך לאי בודד, ושגיבורנו יצר דמות של אל בעזרת כדור בלוני ומוט עץ, לו סגד ובו האמין וכך הפיג את תחושת הבדידות שפקדה אותו בסימן של העדר מוצא.

זו גם הנוסחה להמצאת אמונות ולפיתוח דתות לאורך ההיסטוריה, ובמידה רבה גם בעצם ימינו אנו וגם בתוככי קווי גבולותינו. ציבור המתקשה להאחז ברציונל מוצא עצמו קבור, תרתי-משמע, בתוך ביצות אמונתיות, תובעניות וטובעניות, ואזוק למוצא פיותיהם של חכמי דת למיניהם. קל-וחומר בעידנים המאוד קדומים, כשהפרט היה אפוף במעגלי תעלומה ורק ציפה למאן דהוא שיחלצו משם, והשאר היסטוריה.

הנה לנו ההתשתית ההגיונית, ההיסטורית, של היווצרות דתות ואמונות, בנוסח של "בראשית ברא האדם את אלוהים". ואם כך, ברור כמעט ללא כל צל של ספק, כי האל שנוצר, שנברא בידי אדם, תהיה דמותו וצלמו כאלה של האדם, ומתוך אמונת הממציא ותקוותו, כי ניתן להפוך את היוצרות, מתוך כוונה ברורה, ולטעון, ומדוע לא, כי האל יצר את האדם בדמותו ובצלמו.
לא בכדי איפוא, שהדמויות האלוהיות בכל דת קרובות מאוד בצלמן ובדמותן לדמותו ולצלמו של האדם. יש כאן בתהליך ההאנשה רצון לקדש מחד את מעמד האל ומאידך להגביה את ערכו של האדם ואף לאפשר לו את המחשבה שהאל כמותו..
ובכל מקרה בל נשכח כי את התנ"ך כתבו בני אדם – וליתר דיוק חונטה כוהנית, דעתנית, דויטרונומיסטית, שהיו לה את כל הסיבות שבעולם לעצב את הנוסח המקראי על פי תפיסת עולמה.
בראשית היצירה המקראית, שידוע וברור כי היא נכתבה מאות רבות של שנים לאחר תיארוך אירועיה ומפרי עמלם של הכוהנים, נמסר בהדגשה כי "ויאמר אלוהים: נעשה אדם בצלמנו כדמותנו … ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו. זכר ונקבה ברא אותם" (בראשית, א' 27-26). ראוי לציין כי עולה מכאן סתירה קרדינלית בין בריאת הזכר והנקבה בפרק זה, כשבפרק הבא מסופר על בריאת האשה מתוך גופו/צלעו של האדם, ועוד זאת לדעת, כי מתוך כך האיש והאשה שווים הם בקדושתם, אלא שזו כבר אופרה אחרת.

בכל מקרה, גם בבראשית ג' 5-3, אנו קוראים כי "זה ספר תולדות אדם ביום ברא אלוהים אדם. בדמות אלוהים עשה אותו. זכר ונקבה בראם … ויהי אדם שלושים ומאת שנה ויולד בדמותו כצלמו, ויקרא את שמו שת".

חרף חיפושי המייגעים אחר פירוש אחר מאשר סמליות ההפשטה והרוחניות האימננטית, הן בקרב פרשני העידן הקדום והן בקרב פרשנים בני זמננו, והעליתי חרס בידי, למעט ההסתמכות על פרשנותו של רש"י, בן המאה העשירית לספ' באיל-דה-פראנס של עיר-האורות לעתיד (וכמה שזה סימבולי) הטוען, בפסאודו-כפירה, לכאורה כמובן, כי ב"צלמו של אל" משמעו בתבנית האל, ממש כתבנית של מטבע האל ודיוקן האל. וזה לכשעצמו מדהים, הן בתעוזתו מחד, והן בהתעלמות ציבור המאמינים לפרשנותו מאידך לאורך שבילי ההיסטוריה. בספרות חז"ל הקדומה היטב לדורו של רש"י, היינו במאות שניה-רביעית לספ', נטען כי ענין הצלמיות מבטאת תכונות חברתיות מועדפות ואיכות התנהגויות בין בני האדם, כלומר מדובר בפרשנות מופשטת לחלוטין. הרמב"ם, בן המאה ה-13, סבר כי "בצלם אל" משמעו להיות בעל תבונה מופשטת, והמלה "דמות" אינה מלמדת אלא על דימיון מופשט. ואחריו החרו-החזיקו הרמב"ן והדורות הבאים עד ימינו אנו, ואפילו הפילוסוף המעניין והדי מקורי, ובלי ספק האמיץ במחשבותיו, פרופ' ישעיהו לייבוביץ, כשל, לטעמי, בהדגישו את נושא הצלמיות בהקשר המופשט.

ואולי נלך למקרא ונבדוק את ההקשרים של הביטוי "דמות", ולהלן כמה דוגמאות: "וישלח המלך אחז אל אוריה הכוהן את דמות המזבח ואת תבניתו" (מלכים ב' טז 10); "ומתוכה דמות ארבע חיות" (ישעיהו מ' 18); "זה מראיהן – דמות אדם להנה" (יחזקאל א' 5); "כמראה אבן ספיר דמות כסא ועל דמות הכסא דמות כמראה אדם עליו" (יחזקאל א' 26) ועוד. לפנינו ללא ספק שיוך פיזי ולא וירטואלי ומופשט למילה דמות.
זאת ועוד, יחזקאל עצמו כמו מחזיר אותנו לספר בראשית, לבריאת האדם בצלם אל ובדמותו, אלא בכיוון הפוך – מן האדם לאל, והוא מציירבחזונו המפורסם את האל כדמות אדם, כמראה אדם. פשוט מדהים ומעניין.

והנה דבר "כפירה" – אם דמות וצלם הם ביטויים מופשטים, הרי אנו כולנו אמורים היינו להיות מין תבונה ללא גוף, ללא איברים.

בכל אופן אהיה בעניין זה "רשע מדאורייתא" אם אזרום בקו הרבני המפשיט והמפשט בהקשר לדיבר הראשון. ועל כך מיד. אך בינתיים אדגיש כי בהידמות מוצנעת לזאטוט ההאנס-כריסטיאן-אנדרסני, שזעק במלוא גרון: "המלך עירום!", ולומר כי "בצלם אל" אינו אלא בתבנית הפיזיולוגית-אורגנית-ויזואלית של אדם.

ובכן, אם בני האדם נבראו בצלם אל, הרי שלאל ישנה צורה ודמות, מה שעולה בכל אמונה של ציביליזציה קדומה כדבר טבעי ומובן מאליו. ואם "בראשית ברא האדם את אלוהים", הרי שממילא ישנה זהות גופנית-ויזואלית בין האדם לבין האל.
וספר בראשית מדגיש בהמשך (בראשית ט' 6): "שופך דם האדם, דמו יישפך, כי בצלם אלוהים עשה את האדם". מעבר לרעיון העיוועים של עין-תחת-עין, הפסול מכל פסול, יוצא מהוראה נוקבת זו שרצח אדם משול לרצח אל, רצח פיזי של מי שנברא בצלם אל, ודי לחכימא ברמיזא.

מעניין איפוא כיצד נולדה ההפשטה האלוהית המאפיינת כל-כך את היהדות לצד האמונה המונותאיסטית, שגם היא, אגב, די מוטלת בספק, ולפחות בעייתית בהקשר הרעיוני מזה והכרונולוגי מזה. ומשעה שנולדה כיצד הוסברו לציבור הפסוקים שלמעלה המצביעים קטגורית על האנשה אלוהית.

זאת ועוד, כיצד מתיישבים פסוקים אלה עם הדיבר הראשון: "לא יהיה לך אלוהים אחרים על פני" (שמות כ' 3)?
… שהרי הדברות כולם, דמוויי הלכה וחוק, כמקובל בכל חברה שהיא, מבקשים לעשות גדר וסייג למנהגים מקובלים ולאורחות חיים הנהוגים בכל חברה. כלומר מדובר פה על מלחמה בפגאניזם ולמעשה בכל הדבקות והתמסרות לאל אחר. ומי יברא ויעשה את האל האחר? האדם כמובן! וזה מיד מחבר אותנו עם הרישא – בראשית ברא האדם את אלוהים.
זאת ועוד, בהנחה אמונתית דאז, שאלוהים הוא כל-יכול, עולה השאלה מדוע הוא פוחד וירא להידחות מול אל אחר, אלא אם כן האדם הוא-הוא שבראו! ואף נרמז בטקסט עצמו – "לא יהיה לך …" בהנחה ש"יהיה" מתחבר ל"עשה" ואכן בהמשך הסמוך נאמר כי "לא תעשה לך פסל וכל תמונה אשר בשמים ממעל ואשר בארץ מתחת, ואשר במים מתחת לארץ. לא תשתוה להם ולא תעבדם, כי אנוכי יהוה אלוהיך, אל קנא, פוקד עוון אבות על בנים, על שלשים ועל רבעי לשונאי" (שם, 5-4).

וכעת ל"רשע מדאורייתא". אם נצא מנקודת מוצא שאכן הפרשנות המקובלת לגבי "בצלמו ובדמותו" היינו – המופשטת ולא הפיזית, אז מדוע לא נוכל לפרש ולפרשן את הוראת הדיבר הראשון, בהמשכו – "לא תעשה לך פסל וכל תמונה …" (שמות כ' 4), כהוראה מופשטת –לא פסל ותמונה ממש אלא דבר-מה אימננטי, בלתי-מוחשי בהגדרה ובמימוש. האם לכך יסכימו הפרשנים האמונתיים? בוודאי שלא.

כבר הדגשנו כי מכלל לאו אנו למדים על הן. כלומר ההוראות בעשרת הדברות מבקשות לבנות גדר וסייג, כגון בתחומי גניבה, רצח, ניאוף ו…קידוש פסלי עץ ואבן. כלומר שעם ישראל היה יתר פגאני ממונותאיסטי, ועל כך למדים אפילו משלהי הבית הראשון, כאשר מלכים רפורמטורים כגון חזקיהו ויאשיהו בקשו למרכז את הפולחן ונכשלו היטב. מה שמצביע על תהליכים וזרמים פגאניים הרבה יותר מאשר מונותאיסטים.

ולסגירת המעגל בו פתחנו את המאמר הנוכחי נדגיש כי בל נשכח שוב-ושוב, לפחות מנקודת המוצא האמפירית, כי הכל נכתב בידי אדם, בידי שושלות הכוהנים לדורותיהם, ולהם היה בהחלט מה להפסיד ובעיקר בירושלים סביב המקדש אם יגביר הציבור להסב את פניו מעבודת האל היחיד לפגאניזם. והם-הם ידעו בוודאי כי "בראשית ברא האדם את אלוהים" – בראשית פרק א' על-פי נוסחת בעל המאמר, ואם אקח את הציטטה מיחזקאל כתנא דמסייע הרי האדם ברא את האל כדמותו, כתבניתו – כדמות אדם וכתבנית אדם..

שיתוף ב print
שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב twitter
שיתוף ב facebook

38 תגובות

 1. מאמר דתי של אדם דתי שדתו היא האתאיזם.
  עם דבר אחד אני יכול להסכים: בהחלט שהאדם ברא את אלוהים. זה נכון בכל הדתות פרט ליהדות.

 2. המאמר הכי לא מדעי ששמעתי
  בליל של תאוריות מקושקשות כנגד עדות אחת ברורה של אלפי אנשים שעברה מדור לדור ועוצמתה האדירה ירדה עד לברית מילה שעשו לך

 3. למר לורם אפסום הנכבד, כפי שאתה בוודאי יודע הכינוי שבחרת הוא שם אחר לג'יבריש חסר פשר וזה
  פחות או יותר מה שהפקת בתגובתך, צר לי אך הפרשנות מסדר ראשון שאתה עושה ל "שקיעה", בלי לרדת לרבדים יותר עמוקים, היא פשוט מאכזבת – אם הסיפור היה כל כך פשטני, הוא לא היה זוכה בתואר סיפור
  המד"ב (הקצר) הטוב בכל הזמנים.

  על גישתו הלינארית, ילדותית על סף ראשונית, של מר ניסים, או המלל המלהג של המהלך, כבר כתבתי בתגובה קודמת, החדשות הטובות הן שעם השנים הם יגלו עוד פנים ואספקטים להוויה האנושית, והדברים
  יובנו בשלב כזה או אחר.

  מאחר וכבר מספר פעמים ניסיתי להוציא מהקיבעון המחשבתי חלק מהמגיבים עם אלרגיה למונח "אמונה"
  ,שמתעקשים לא להבין כי מרבית תפיסת המציאות של בני אדם מתבססת על כללי אצבע ואמונות ( ז"א
  הנחות שאי אפשר להוכיח או להפריך, אך ניתן להעריך אותן במבחן הסבירות ולכמת בהסתברויות – וזה
  נכון בעיקר לעולם המדעי …. הרי רק בעשרים השנים האחרונות עקרון הלוקאליות, אבן יסוד בלתי מעורערת בפיסיקה ובהיגיון האנושי, נמצא כמשהו שהוא כנראה שגוי ! אז מה היה לפני ? היתה אמונה לא מבוססת כי הוא נכון ! ) ,ומאחר וחפירות למי שלא פתוח להקשיב הן מעשה נואל, אני מאחל שבת שלום, הרבה תבונה, מחקר מדעי פורה וסקרנות לכל המגיבים, אך לא אתייחס לנושא זה יותר.

 4. תוהה
  יש מדע ויש קשקושים. מה שאתה מציע הוא ללא כל בסיס ראייתי. אתה רוצה להאמין בכל שטות? תהיה בריא. אבל, אל תזלזל באנשים אחרים רק בגלל שהם רואים שהמלך עירום.

  מדע זה "תצפית, הצעת הסבר ובדיקה". זהו. וזה עובד. המדע הראה שכדור הארץ אינו מרכז היקום, האדם אינו אלא חיה ושאין נשמה. כל מי שאומר אחרת – מנסה למכור לך משהו. זה באמת פשוט…

 5. נראה לי שה"תוהה" החמיץ את הפואנטה של הסיפור "שקיעה" של אסימוב. הלא רק מיפוי שקדני של תנועות השמשות השונות בשמיים, בניית תאוריה ונוסחה על התנהגות הכבידה, הסקת מסקנות על קיומו של עצם שמיים נסתר והבנת ההשלכות של קיומו על הפסיכולוגיה האנושית באותו כוכב-לכת יכולות היו לגאול אותו מהמחזורים האומללים שבו הוא נתון. אם התאוריה הזו הייתה מתפתחת מאה שנים קודם לאירוע ולא חודשים ספורים לפניו מן הסתם היו יכולים להתכונן אליו טוב יותר ולא לאבד את הערים, התרבות ואת שפיותם פעם נוספת.

 6. כמה מפתיע, התעלמות ואוסף טענות מחוסרות משמעות וביסוס במציאות, מאדם שהשקפת עולמו מבוססת על רצונו שהדברים שהוא מאמין בהם יהיו האמת ושאם המציאות סותרת זאת הוא פשוט צריך להתעלם ממנה.

 7. ועוד דבר קטן למהלך, המשפט "המהות האנושית אינה מבוססת כלל על אמונות. לא ברור לי מה גורם לך לחשוב כך" הוא אולי המשפט הכי חסר מודעות עצמית שמישהו יכול לאמר כשהוא בהכרה.

  כמובן שלא מדובר על "אמונה" רק במובן הדתי, אלא בכל תיאוריה, תפיסה או התנהלות המתבססת על הנחות שאינן מבוססות דטרמניסטית אלא על הסתברות או העדפה אישיותית ( כמעט הכל ) … המושג אמונה בייסיאנית הוא מושג הכי מדעי שבעולם, ומתאר מיליון דברים שאנשים עושים ביום יום בכל שעה, ואתה אפילו לא ידעת שאתה כזה… (אולי עכשיו אתה כן).

 8. למגיבים הנכבדים walking death וניסים, אני טורח להגיב כדי לפתוח אופציות מחשבתיות לאנשים כמוכם, מחד סקרניים ומחפשי משמעות, ומאידך לא תמיד עם הכשרה הוא יכולת מספקת, אתם לא ממש חייבים לקרוא או להגיב עליהם, באמת שלא.

  גם לאנשים עם יכולת מוגבלת להיות פלורליסט או לצאת מקבעון מחשבתי, בין אם מדובר על הגיל או ניסיון חיים חסר, קריאת הדברים שכתבתי כבר שינתה את המציאות שלכם בטיפה, כך שיש סיכוי שיום אחד תבינו כי המציאות האנושית היא סיפור מורכב ביותר.

  המדע שכולנו חבים לו כל כך הרבה לא יכול לספק את כל התשובות, וחייבים לחפש עוד ערוצים לצמיחה
  והבנה. אין ספק שהסיכוי הכי גדול להתפתח ובעיקר לצאת מהכוכב הזה תלוים בעיקר במדע, אך גם הסיכוי להכחד על ידי מכונות בעלות תודעה ( ריי קורצוויל ותאוריית הסינגולריות ).

  אתם מוזמנים לקרוא את "שקיעה" מאת אייזק אסימוב ולהבין שכדי לנהל חברה אנושית צריך יותר ממבחנות, אלגוריתמים ותאוריות בעיתונות מדעית.

  רפאל … תודה על תגובתך, שכחתי מהתיאוריה ההיא, ויכול להיות שאבחן את הצעתך 🙂

 9. ניסים,
  אני יודע אבל רק רציתי שתראה מה, לפחות פיזיקאי אחד אומר על המפץ הגדול, בהרצאה שאינה להדיוטות. למרות שניסיתי, מאוד מהר הפסקתי להבין חלק גדול מהמונחים שנאמרו שם 🙂

  מעבר לכך, ב ״ויכוח״ שלך עם הטועה, אתה יודע שאני איתך. למה אתה לא מתקן אותו כשהוא מקשקש שהכל אמונות?

 10. שמוליק
  אני אוהב כשמשתמשים במפץ הגדול כראיה לכך שלא היה מפץ גדול…

  אותם אנשים גם טוענים שהמדע לא יכול לדעת הכל, אבל הם יודעים….

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

דילוג לתוכן