סיקור מקיף

האלוהים שכל אחד ברא בצלמו

ההסטוריה של הדתות על רגל אחת

בריאת האדם - ציור התקרה המפורסם של מיכאלאנג'לו על תקרת הקפלה הסיסטינית בוותיקן, רומא. מתוך ויקיפדיה
בריאת האדם – ציור התקרה המפורסם של מיכאלאנג’לו על תקרת הקפלה הסיסטינית בוותיקן,

בראשית ברא האדם את אלוהים

בפתיח כבר אתוודה פעמיים ראשית – לא באתי להמציא את הגלגל מחדש, אלא להאיר איזושהי פינה אפילה בהקשר לדת ולאמונה. שנית –רשימה זו באה להשלים מאמר שכתבתי בהידען ושתאריכו 31 באוקטובר 2010 והנושא את הכותרת – “אמונה נא-נא. כך זה התחיל“.

כמעט בכל ציביליזציה קדומה, פגאנית בוודאי, צרוב בתודעה העמוקה הצורך להישען על כוח מסתורי, עליון או תחתון, כדי להתמודד עם בעיות חסרות הבנה, לדורותיה כמובן, כמו זריחה ושקיעה, רעידת אדמה, התפרצות געשית, לידה ומוות, מידבור ומבול ועוד ממין אלה. תופעות אלה יצרו ללא ספק טראומות, אישיות וקיבוציות בקרב קדמונינו הארכאים. ובמקום שמתעוררת שאלה תימצא בוודאי התשובה – התלות בכוחות עליונים, והתשובה הכמעט ממוקדת נולדה בחברות קדומות, גם מבלי שהיה כל קשר גיאוגרפי או כרונולוגי ביניהן. תמיד נולד אותו “חכמולוג”, שימציא את התשובה בהקשר האמונתי ויפיק מכך רווח אישי הוא וצאצאיו אחריו.

מול ציבור סטודנטים נוהג אני ל”המציא” סיטואציה כזו כדי לתהות על קנקנה של איתור אותה תשובה שלעיל לאותה בעיה אפופת המיסתורין והתעלומה. נאמר, שצץ לו אי-שם בעידן הפה-היסטורי, מנהיג מלידה אשר כינס סביבו את השבט ובפיו הודעה אפוקליפטית: “ציבור יקר, מחר לא תזרח השמש!”, אמר ולא יסף ולא פירש. הציבור נרתע וחלחלה אחזתהו. או-אז הרגיע אותו “נביא זעם” ובפיו תקווה, באומרו כך: “חברים, הרגעו! בכוחי להביא להסרת תופעת הפחד. מצויה אי-שם דמות מסתורית האחראית לכל התופעה. יכול אני להשתדל וליצור קשר עימה כדילבקש ממנה להסיר את האיום, וזאת בתנאי שתאמינו בי ותפצו את הדמות דרכי במתנות שונות!”. הציבור, איך לא, נענה לבקשתו, ממש כמו ביקור גובה פוטנציאלי של דמי חסות בעסק מסויים, ול”הפתעת” כולם למחרת זרחה השמש. אותו אירוע יכול היה להתרחש גם בהקשר לליקוי חמה או לבנה, you name it.

קו אולי פתלתל אך הגיוני מחבר בין קורות רובינזון קרוזו על האי הבודד והסרט בו מגלם השחקן טום הנקס את דמותו של סגן נשיא חברת התקשורת “פדקס”, שמטוסו התרסק בסמוך לאי בודד, ושגיבורנו יצר דמות של אל בעזרת כדור בלוני ומוט עץ, לו סגד ובו האמין וכך הפיג את תחושת הבדידות שפקדה אותו בסימן של העדר מוצא.

זו גם הנוסחה להמצאת אמונות ולפיתוח דתות לאורך ההיסטוריה, ובמידה רבה גם בעצם ימינו אנו וגם בתוככי קווי גבולותינו. ציבור המתקשה להאחז ברציונל מוצא עצמו קבור, תרתי-משמע, בתוך ביצות אמונתיות, תובעניות וטובעניות, ואזוק למוצא פיותיהם של חכמי דת למיניהם. קל-וחומר בעידנים המאוד קדומים, כשהפרט היה אפוף במעגלי תעלומה ורק ציפה למאן דהוא שיחלצו משם, והשאר היסטוריה.

הנה לנו ההתשתית ההגיונית, ההיסטורית, של היווצרות דתות ואמונות, בנוסח של “בראשית ברא האדם את אלוהים”. ואם כך, ברור כמעט ללא כל צל של ספק, כי האל שנוצר, שנברא בידי אדם, תהיה דמותו וצלמו כאלה של האדם, ומתוך אמונת הממציא ותקוותו, כי ניתן להפוך את היוצרות, מתוך כוונה ברורה, ולטעון, ומדוע לא, כי האל יצר את האדם בדמותו ובצלמו.
לא בכדי איפוא, שהדמויות האלוהיות בכל דת קרובות מאוד בצלמן ובדמותן לדמותו ולצלמו של האדם. יש כאן בתהליך ההאנשה רצון לקדש מחד את מעמד האל ומאידך להגביה את ערכו של האדם ואף לאפשר לו את המחשבה שהאל כמותו..
ובכל מקרה בל נשכח כי את התנ”ך כתבו בני אדם – וליתר דיוק חונטה כוהנית, דעתנית, דויטרונומיסטית, שהיו לה את כל הסיבות שבעולם לעצב את הנוסח המקראי על פי תפיסת עולמה.
בראשית היצירה המקראית, שידוע וברור כי היא נכתבה מאות רבות של שנים לאחר תיארוך אירועיה ומפרי עמלם של הכוהנים, נמסר בהדגשה כי “ויאמר אלוהים: נעשה אדם בצלמנו כדמותנו … ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו. זכר ונקבה ברא אותם” (בראשית, א’ 27-26). ראוי לציין כי עולה מכאן סתירה קרדינלית בין בריאת הזכר והנקבה בפרק זה, כשבפרק הבא מסופר על בריאת האשה מתוך גופו/צלעו של האדם, ועוד זאת לדעת, כי מתוך כך האיש והאשה שווים הם בקדושתם, אלא שזו כבר אופרה אחרת.

בכל מקרה, גם בבראשית ג’ 5-3, אנו קוראים כי “זה ספר תולדות אדם ביום ברא אלוהים אדם. בדמות אלוהים עשה אותו. זכר ונקבה בראם … ויהי אדם שלושים ומאת שנה ויולד בדמותו כצלמו, ויקרא את שמו שת”.

חרף חיפושי המייגעים אחר פירוש אחר מאשר סמליות ההפשטה והרוחניות האימננטית, הן בקרב פרשני העידן הקדום והן בקרב פרשנים בני זמננו, והעליתי חרס בידי, למעט ההסתמכות על פרשנותו של רש”י, בן המאה העשירית לספ’ באיל-דה-פראנס של עיר-האורות לעתיד (וכמה שזה סימבולי) הטוען, בפסאודו-כפירה, לכאורה כמובן, כי ב”צלמו של אל” משמעו בתבנית האל, ממש כתבנית של מטבע האל ודיוקן האל. וזה לכשעצמו מדהים, הן בתעוזתו מחד, והן בהתעלמות ציבור המאמינים לפרשנותו מאידך לאורך שבילי ההיסטוריה. בספרות חז”ל הקדומה היטב לדורו של רש”י, היינו במאות שניה-רביעית לספ’, נטען כי ענין הצלמיות מבטאת תכונות חברתיות מועדפות ואיכות התנהגויות בין בני האדם, כלומר מדובר בפרשנות מופשטת לחלוטין. הרמב”ם, בן המאה ה-13, סבר כי “בצלם אל” משמעו להיות בעל תבונה מופשטת, והמלה “דמות” אינה מלמדת אלא על דימיון מופשט. ואחריו החרו-החזיקו הרמב”ן והדורות הבאים עד ימינו אנו, ואפילו הפילוסוף המעניין והדי מקורי, ובלי ספק האמיץ במחשבותיו, פרופ’ ישעיהו לייבוביץ, כשל, לטעמי, בהדגישו את נושא הצלמיות בהקשר המופשט.

ואולי נלך למקרא ונבדוק את ההקשרים של הביטוי “דמות”, ולהלן כמה דוגמאות: “וישלח המלך אחז אל אוריה הכוהן את דמות המזבח ואת תבניתו” (מלכים ב’ טז 10); “ומתוכה דמות ארבע חיות” (ישעיהו מ’ 18); “זה מראיהן – דמות אדם להנה” (יחזקאל א’ 5); “כמראה אבן ספיר דמות כסא ועל דמות הכסא דמות כמראה אדם עליו” (יחזקאל א’ 26) ועוד. לפנינו ללא ספק שיוך פיזי ולא וירטואלי ומופשט למילה דמות.
זאת ועוד, יחזקאל עצמו כמו מחזיר אותנו לספר בראשית, לבריאת האדם בצלם אל ובדמותו, אלא בכיוון הפוך – מן האדם לאל, והוא מציירבחזונו המפורסם את האל כדמות אדם, כמראה אדם. פשוט מדהים ומעניין.

והנה דבר “כפירה” – אם דמות וצלם הם ביטויים מופשטים, הרי אנו כולנו אמורים היינו להיות מין תבונה ללא גוף, ללא איברים.

בכל אופן אהיה בעניין זה “רשע מדאורייתא” אם אזרום בקו הרבני המפשיט והמפשט בהקשר לדיבר הראשון. ועל כך מיד. אך בינתיים אדגיש כי בהידמות מוצנעת לזאטוט ההאנס-כריסטיאן-אנדרסני, שזעק במלוא גרון: “המלך עירום!”, ולומר כי “בצלם אל” אינו אלא בתבנית הפיזיולוגית-אורגנית-ויזואלית של אדם.

ובכן, אם בני האדם נבראו בצלם אל, הרי שלאל ישנה צורה ודמות, מה שעולה בכל אמונה של ציביליזציה קדומה כדבר טבעי ומובן מאליו. ואם “בראשית ברא האדם את אלוהים”, הרי שממילא ישנה זהות גופנית-ויזואלית בין האדם לבין האל.
וספר בראשית מדגיש בהמשך (בראשית ט’ 6): “שופך דם האדם, דמו יישפך, כי בצלם אלוהים עשה את האדם”. מעבר לרעיון העיוועים של עין-תחת-עין, הפסול מכל פסול, יוצא מהוראה נוקבת זו שרצח אדם משול לרצח אל, רצח פיזי של מי שנברא בצלם אל, ודי לחכימא ברמיזא.

מעניין איפוא כיצד נולדה ההפשטה האלוהית המאפיינת כל-כך את היהדות לצד האמונה המונותאיסטית, שגם היא, אגב, די מוטלת בספק, ולפחות בעייתית בהקשר הרעיוני מזה והכרונולוגי מזה. ומשעה שנולדה כיצד הוסברו לציבור הפסוקים שלמעלה המצביעים קטגורית על האנשה אלוהית.

זאת ועוד, כיצד מתיישבים פסוקים אלה עם הדיבר הראשון: “לא יהיה לך אלוהים אחרים על פני” (שמות כ’ 3)?
… שהרי הדברות כולם, דמוויי הלכה וחוק, כמקובל בכל חברה שהיא, מבקשים לעשות גדר וסייג למנהגים מקובלים ולאורחות חיים הנהוגים בכל חברה. כלומר מדובר פה על מלחמה בפגאניזם ולמעשה בכל הדבקות והתמסרות לאל אחר. ומי יברא ויעשה את האל האחר? האדם כמובן! וזה מיד מחבר אותנו עם הרישא – בראשית ברא האדם את אלוהים.
זאת ועוד, בהנחה אמונתית דאז, שאלוהים הוא כל-יכול, עולה השאלה מדוע הוא פוחד וירא להידחות מול אל אחר, אלא אם כן האדם הוא-הוא שבראו! ואף נרמז בטקסט עצמו – “לא יהיה לך …” בהנחה ש”יהיה” מתחבר ל”עשה” ואכן בהמשך הסמוך נאמר כי “לא תעשה לך פסל וכל תמונה אשר בשמים ממעל ואשר בארץ מתחת, ואשר במים מתחת לארץ. לא תשתוה להם ולא תעבדם, כי אנוכי יהוה אלוהיך, אל קנא, פוקד עוון אבות על בנים, על שלשים ועל רבעי לשונאי” (שם, 5-4).

וכעת ל”רשע מדאורייתא”. אם נצא מנקודת מוצא שאכן הפרשנות המקובלת לגבי “בצלמו ובדמותו” היינו – המופשטת ולא הפיזית, אז מדוע לא נוכל לפרש ולפרשן את הוראת הדיבר הראשון, בהמשכו – “לא תעשה לך פסל וכל תמונה …” (שמות כ’ 4), כהוראה מופשטת –לא פסל ותמונה ממש אלא דבר-מה אימננטי, בלתי-מוחשי בהגדרה ובמימוש. האם לכך יסכימו הפרשנים האמונתיים? בוודאי שלא.

כבר הדגשנו כי מכלל לאו אנו למדים על הן. כלומר ההוראות בעשרת הדברות מבקשות לבנות גדר וסייג, כגון בתחומי גניבה, רצח, ניאוף ו…קידוש פסלי עץ ואבן. כלומר שעם ישראל היה יתר פגאני ממונותאיסטי, ועל כך למדים אפילו משלהי הבית הראשון, כאשר מלכים רפורמטורים כגון חזקיהו ויאשיהו בקשו למרכז את הפולחן ונכשלו היטב. מה שמצביע על תהליכים וזרמים פגאניים הרבה יותר מאשר מונותאיסטים.

ולסגירת המעגל בו פתחנו את המאמר הנוכחי נדגיש כי בל נשכח שוב-ושוב, לפחות מנקודת המוצא האמפירית, כי הכל נכתב בידי אדם, בידי שושלות הכוהנים לדורותיהם, ולהם היה בהחלט מה להפסיד ובעיקר בירושלים סביב המקדש אם יגביר הציבור להסב את פניו מעבודת האל היחיד לפגאניזם. והם-הם ידעו בוודאי כי “בראשית ברא האדם את אלוהים” – בראשית פרק א’ על-פי נוסחת בעל המאמר, ואם אקח את הציטטה מיחזקאל כתנא דמסייע הרי האדם ברא את האל כדמותו, כתבניתו – כדמות אדם וכתבנית אדם..

39 תגובות

 1. איך אפשר לכתוב כתבה כזאת מבלי לציין את ישעיהו ליבוביץ והתייחסותו לטענות הללו…?
  https://geniuses.club/genius/yeshayahu-leibowitz
  כמובן, רעיונותיו היו עמוקים ולא אזוטריים בהקשר הזה, ובכלל.
  תחושתי היא שהכותב, למצער, נוטה לרדידות פסבדו-אינטלקטואלית.
  כמות התגובות שיש פה רק ממחישה את הצורך בכותבים בעלי ערך בתחום.
  ״אין לו גוף ולא ישיגהו משיג הגוף ואין לו דמיון כלל״

 2. מאמר דתי של אדם דתי שדתו היא האתאיזם.
  עם דבר אחד אני יכול להסכים: בהחלט שהאדם ברא את אלוהים. זה נכון בכל הדתות פרט ליהדות.

 3. המאמר הכי לא מדעי ששמעתי
  בליל של תאוריות מקושקשות כנגד עדות אחת ברורה של אלפי אנשים שעברה מדור לדור ועוצמתה האדירה ירדה עד לברית מילה שעשו לך

 4. למר לורם אפסום הנכבד, כפי שאתה בוודאי יודע הכינוי שבחרת הוא שם אחר לג’יבריש חסר פשר וזה
  פחות או יותר מה שהפקת בתגובתך, צר לי אך הפרשנות מסדר ראשון שאתה עושה ל “שקיעה”, בלי לרדת לרבדים יותר עמוקים, היא פשוט מאכזבת – אם הסיפור היה כל כך פשטני, הוא לא היה זוכה בתואר סיפור
  המד”ב (הקצר) הטוב בכל הזמנים.

  על גישתו הלינארית, ילדותית על סף ראשונית, של מר ניסים, או המלל המלהג של המהלך, כבר כתבתי בתגובה קודמת, החדשות הטובות הן שעם השנים הם יגלו עוד פנים ואספקטים להוויה האנושית, והדברים
  יובנו בשלב כזה או אחר.

  מאחר וכבר מספר פעמים ניסיתי להוציא מהקיבעון המחשבתי חלק מהמגיבים עם אלרגיה למונח “אמונה”
  ,שמתעקשים לא להבין כי מרבית תפיסת המציאות של בני אדם מתבססת על כללי אצבע ואמונות ( ז”א
  הנחות שאי אפשר להוכיח או להפריך, אך ניתן להעריך אותן במבחן הסבירות ולכמת בהסתברויות – וזה
  נכון בעיקר לעולם המדעי …. הרי רק בעשרים השנים האחרונות עקרון הלוקאליות, אבן יסוד בלתי מעורערת בפיסיקה ובהיגיון האנושי, נמצא כמשהו שהוא כנראה שגוי ! אז מה היה לפני ? היתה אמונה לא מבוססת כי הוא נכון ! ) ,ומאחר וחפירות למי שלא פתוח להקשיב הן מעשה נואל, אני מאחל שבת שלום, הרבה תבונה, מחקר מדעי פורה וסקרנות לכל המגיבים, אך לא אתייחס לנושא זה יותר.

 5. תוהה
  יש מדע ויש קשקושים. מה שאתה מציע הוא ללא כל בסיס ראייתי. אתה רוצה להאמין בכל שטות? תהיה בריא. אבל, אל תזלזל באנשים אחרים רק בגלל שהם רואים שהמלך עירום.

  מדע זה “תצפית, הצעת הסבר ובדיקה”. זהו. וזה עובד. המדע הראה שכדור הארץ אינו מרכז היקום, האדם אינו אלא חיה ושאין נשמה. כל מי שאומר אחרת – מנסה למכור לך משהו. זה באמת פשוט…

 6. נראה לי שה”תוהה” החמיץ את הפואנטה של הסיפור “שקיעה” של אסימוב. הלא רק מיפוי שקדני של תנועות השמשות השונות בשמיים, בניית תאוריה ונוסחה על התנהגות הכבידה, הסקת מסקנות על קיומו של עצם שמיים נסתר והבנת ההשלכות של קיומו על הפסיכולוגיה האנושית באותו כוכב-לכת יכולות היו לגאול אותו מהמחזורים האומללים שבו הוא נתון. אם התאוריה הזו הייתה מתפתחת מאה שנים קודם לאירוע ולא חודשים ספורים לפניו מן הסתם היו יכולים להתכונן אליו טוב יותר ולא לאבד את הערים, התרבות ואת שפיותם פעם נוספת.

 7. כמה מפתיע, התעלמות ואוסף טענות מחוסרות משמעות וביסוס במציאות, מאדם שהשקפת עולמו מבוססת על רצונו שהדברים שהוא מאמין בהם יהיו האמת ושאם המציאות סותרת זאת הוא פשוט צריך להתעלם ממנה.

 8. ועוד דבר קטן למהלך, המשפט “המהות האנושית אינה מבוססת כלל על אמונות. לא ברור לי מה גורם לך לחשוב כך” הוא אולי המשפט הכי חסר מודעות עצמית שמישהו יכול לאמר כשהוא בהכרה.

  כמובן שלא מדובר על “אמונה” רק במובן הדתי, אלא בכל תיאוריה, תפיסה או התנהלות המתבססת על הנחות שאינן מבוססות דטרמניסטית אלא על הסתברות או העדפה אישיותית ( כמעט הכל ) … המושג אמונה בייסיאנית הוא מושג הכי מדעי שבעולם, ומתאר מיליון דברים שאנשים עושים ביום יום בכל שעה, ואתה אפילו לא ידעת שאתה כזה… (אולי עכשיו אתה כן).

 9. למגיבים הנכבדים walking death וניסים, אני טורח להגיב כדי לפתוח אופציות מחשבתיות לאנשים כמוכם, מחד סקרניים ומחפשי משמעות, ומאידך לא תמיד עם הכשרה הוא יכולת מספקת, אתם לא ממש חייבים לקרוא או להגיב עליהם, באמת שלא.

  גם לאנשים עם יכולת מוגבלת להיות פלורליסט או לצאת מקבעון מחשבתי, בין אם מדובר על הגיל או ניסיון חיים חסר, קריאת הדברים שכתבתי כבר שינתה את המציאות שלכם בטיפה, כך שיש סיכוי שיום אחד תבינו כי המציאות האנושית היא סיפור מורכב ביותר.

  המדע שכולנו חבים לו כל כך הרבה לא יכול לספק את כל התשובות, וחייבים לחפש עוד ערוצים לצמיחה
  והבנה. אין ספק שהסיכוי הכי גדול להתפתח ובעיקר לצאת מהכוכב הזה תלוים בעיקר במדע, אך גם הסיכוי להכחד על ידי מכונות בעלות תודעה ( ריי קורצוויל ותאוריית הסינגולריות ).

  אתם מוזמנים לקרוא את “שקיעה” מאת אייזק אסימוב ולהבין שכדי לנהל חברה אנושית צריך יותר ממבחנות, אלגוריתמים ותאוריות בעיתונות מדעית.

  רפאל … תודה על תגובתך, שכחתי מהתיאוריה ההיא, ויכול להיות שאבחן את הצעתך 🙂

 10. ניסים,
  אני יודע אבל רק רציתי שתראה מה, לפחות פיזיקאי אחד אומר על המפץ הגדול, בהרצאה שאינה להדיוטות. למרות שניסיתי, מאוד מהר הפסקתי להבין חלק גדול מהמונחים שנאמרו שם 🙂

  מעבר לכך, ב ״ויכוח״ שלך עם הטועה, אתה יודע שאני איתך. למה אתה לא מתקן אותו כשהוא מקשקש שהכל אמונות?

 11. שמוליק
  אני אוהב כשמשתמשים במפץ הגדול כראיה לכך שלא היה מפץ גדול…

  אותם אנשים גם טוענים שהמדע לא יכול לדעת הכל, אבל הם יודעים….

 12. תוהה

  א) לא

  ב) תשמע, אם אתה לא מסוגל להתמודד עם טיעונים פשוטים לחלוטין, והמקסימום שאתה מסוגל לעשות זה להתעלם ולדמיין לעצמך שבכך פתרת את הבעיה שלך אז כבר עדיף שתתעלם בצורה של לא להגיב כלל.

  ג) המהות האנושית אינה מבוססת כלל על אמונות. לא ברור לי מה גורם לך לחשוב כך. אבל זה שאתה אומר לעצמך משהו כי אתה רוצה שכך הוא יהיה לא אומר שזה נכון. אדם אגב, יכול לחיות ללא שום אמונה וזה כלל לא יפגע בו.

 13. תוהה
  טתה טוען מצד אחד שהמדע מוגבל, שהאדם מוגבל וכן הלאה – ואז אתה ממציא השערה שאתה בעצמך מודה שאין לה כל ביסוס.

  ועוד – זו השערה שסותרת את כל המדע. לפי המדע, אין “לפני המפץ הגדול”, ולכן לא ייתכן שהיה בורא.

 14. walking death

  צר לי אך אתה מלהג.

  אולי לפחות אם הגענו למצב שבו המושג “אמונה” נמצא בתמונה, עליך להבין כי כל המהות האנושית מבוססת על אמונות ( זוכר כי הכללות הן תמיד שגויות כשהן תוצאה מבחינה אמפירית ? ), אז בוא ניתן לאנשים להאמין במה שהם רוצים ולא נתקוף או נזלזל באמונות של אחרים, כי אמונותינו שלנו שקולות לאלו של אחרים במבחן האוביקטיביות וה “לוגיות”.

 15. תוהה

  אם אנחנו כבר מרשים לעצמנו לתהות על הדברים שאיננו יכולים לדעת באמצעות מכניזמים לוגיים ומדעיים, אז אחד מהדברים הללו שאותם אנחנו לא יכולים לדעת הוא מהם הדברים שאנחנו לעולם לא נוכל לדעת.

  על איזה כלים בדיוק אתה מדבר אגב כאשר אתה אומר שיש להמשיך לנסות להבין את המציאות בכלים נוספים? להחליט שאני בוחר להאמין במשהו כי אני נורא רוצה שהוא יהיה נכון ובגלל זה הוא עכשיו נכון אינו כלי להבנת המציאות לא משנה כמה תבחר להאמין שהוא אכן כזה.

  לגבי תפיסות אלוהים שלך, אז אם מדובר רק על – “מישהו או משהו שהגדיר
  את החוקים הפיסיקליים לפיהם הכל מתנהג” – אז אין למישהו או משהו שום משמעות בהשפעתו על התנהלותך היום יומית ואין שום הצדקה להצמיד זהות אבסטרקטית ומחוסרת משמעות זו עם זהות האלים מהסוג שדורשים קיום דרך חיים כלשהי וראיה בהם כישות אחת. למעשה תפיסת אלוהים זו הינה חסרת משמעות.

 16. ניסים היקר, אין לי באמת יותר מידי להציע לך, אתה מה שנקרא “מקובע” עם תפיסת אלוהים מהגן, ההוא עם הזקן הארוך שיושב בין העננים.

  ישנן 2 נקודות שתצטרך להתאמץ ולהבין כדי לפתוח אופקים ולצאת מהמקום בו נתקעת :

  1) עליך להכיר בעובדה שיש דברים שאי אפשר לבחון או לתפוס בכלים הקיימים היום, או בכלל, על מוגבלות
  הלוגיקה האנושית וחוסר היכולת להפוך כל בעיה לחישובית תוכל למצוא חומרים במקום אחר – עובדה זו
  צריכה להעיר אנשים כמוך מהתפיסה הרומנטית של המאה ה-20 כי המדע הוא כל יכול, הוא לא וחשוב
  להמשיך לנסות להבין את המציאות בכלים נוספים.

  2) עזוב את תפיסת אלוהים מהגנון, או תפיסה דתית אחרית, קיומו של בורא ליקום עצום המימדים שאנו
  חיים בו ( יקום שבו בריאת עולמינו היא רק עניין של טכנולוגיה וזמן ), מדובר על מישהו או משהו שהגדיר
  את החוקים הפיסיקליים לפיהם הכל מתנהג, וזו תאוריה בהחלט סבירה, ואין שום סיבה לשלול אותה בלי
  הוכחות … אם אתה רוצה להיות רציונאלי והגיוני אזי השלילה שלך שקולה לקבלתה בלי הוכחות, תקרא
  על תנועת הדאיזם ותבין שאתה פשוט טועה, ותנסה לצאת מהקופסה “החילונית” החלולה והסטנדרטית,
  פשוט חבל כי עושה רושם שאתה דווקא מנסה להיות אדם חושב.

 17. רפאל

  GIGO מכיר?

  (garbage in, garbage out)

  בדיוק ככה זה. כשמתעסקים בספר זבל מקבלים בפלט זבל. זה לא ממש משנה מי עושה זאת ובאיזה צורה.

  כנ”ל לגבי התגובה שלך. הכנסתי אותה בקלט וראה איזה פלט מאפן. עשה טובה, תחזור לקופסה הפחדנית שלך, אליה ברחת בחודשיים האחרונים, ותפסיק לייצר תגובות זבל באתר.

 18. תוהה
  במדע אין שום מקום לבורא. אתה יכול להאמין במה שאתה רוצה, אבל הרעיון של בורא שומט את הבסיס לידע המדעי שלנו.

  אין שום דבר שלא ניתן לבחינה מדעית. אתה טוען “בורא קיים” – אז אנא ממך הצע דרך לבחון את הטענה, אחרת אין לה כל משמעות.
  אתה טוען “היה פעם בורא שיזם את המפץ הגדול” – אז שוב, הצע דרך לבחון את זה.

  תגיד כבר משהו בעל משמעות – בלי כל הממבו-ג’מבו….

 19. דעתי הענייה:
  רדוד ביותר. סליחה, אפילו עוד יותר רדוד.
  אתה פשוט לא מבין על מה אתה מדבר ואף חמור מכך, אתה מפמפם לקוראים את עולם הערכים הפרטי (הקלוקל) שלך כאילו היה הוא תורה מסיני.

 20. טעות קטנה ברצוני לתקן .
  כל סיבה או תרוץ לכך שהאלוהים נברא בידי האדם משמח את ליבי . ככה אני מוסיף להתחזק בקטע
  האתיאיסתי שלי.
  אבל יש לדייק כשכותבים מאמרים באתר מדעי לגבי מראי מקום – כוונתי היא ל: בראשית ג’ 3-5 .
  הפרק הנ”ל אמור להיות פרק ד’ 3-5 .כנרא טעות הקלדה . וכמו שאומרים חז”ל – קוצו של יוד .
  נא לבצע הגהה ראויה לפני .
  סה”כ הסיפור נחמד

 21. ניסים, אני בכל זאת מקנא בך, מאוד, על תפיסת עולם מאוד מהודקת ובטוחה בעצמה, שקולה כמעט לכל דת
  אחרת שבבסיסה אמונה עיוורת במשהו (באלוהים, אללה,ישו או במקרה שלך ביכולות האבסולוטיות של האדם ).

  המסקנה אליה הגעת כי מי שיודע יותר מאמין פחות היא פשוט לא נכונה ( זה נכון, אולי, לאנשים אינטליגנטים ממוצעים, לא לעוקרי הרים ), כל מי שלומד ומעמיק בנושאים “כבדים” בדרך כלל מגיע למסקנה שהידע שלנו אפסי, טיפה בים, ושכמות השאלות עולה על כמות התשובות ככל שאתה חוקר ודורש בדברים.

  זו הסיבה שצניעות וענווה מאפיינים בדרך כלל את הגדולים באמת.

  מציע לך לקרוא על תנועת הדאיזם, המנתקת את תפיסת הבורא\ארכיטקט היקום מהדתות הפרקטיות שאנחנו מכירים בחיי יומיום – דתות כמנגנון פסיכולוגי וחברתי הן הכרח לא יגונה לבני אדם המכירים בכך שכולנו חיים עם ידע מאוד מזערי על מהות החיים ואיך דברים באמת עובדים, ואילו מבחינת הבנת המציאות גם גדולי הוגי הדיעות ומדענים רציניים לא שוללים בצורה ילדותית (או טיפשית) את קיומו של מתכנן ליקום, פשוט כי זו לא דרך לנתח ולהסיק מסקנות.

 22. ובכן,
  אם כבר מביאים עלילה של סרט כדוגמה, מומלץ לא לטעות בפרטים המהותיים.
  טום הנקס לא סגד לכדור כמו לאל, הוא פשוט היה החבר שלו. ופדקס היא לא חברת תקשורת.
  אם “קו פתלתל אך הגיוני” מוביל אל יעד שאינו קיים, ההיגיון מוטל בספק…

 23. האדם לא יודע וגם כנראה לא יידע למה אנחנו פה למה היקום קיים ולמה המפץ הגדול התרחש
  לכן אי אפשר לשלול אל שהפך את הכל למציאות שלנו אך גם אי אפשר להוכיח ..אני רק מקווה שיש משהוא מעבר לחיים

 24. האדם לא יודע וגם כנראה לא יידע למה אנחנו פה למה היקום קיים ולמה המפץ הגדול התרחש
  לכן אי אפשר לשלול אל שהפך את הכל למציאות שלנו אך גם אי אפשר להוכיח ..אני רק מקווה שיש משהוא מעבר לחיים

 25. איך בן אדם שהוא יצור כל כך קטן, שרק אתמול נולד, ואם תעלה לגג כבר לא תראה אותו מרב שהוא קטן, במקום להתפעל מהבריאה האין סופית, מחליט יום אחד, שהוא חכם, ויש לו כבר שכל, והוא כבר יודע אם יש אלוקים או לא, אתה כל כך קטן, שאלוקים צריך לשאול אם יש אותך…
  וכמה שבני אדם חוקרים, אפילו עוד לא יודעים ממה עשוי היקום..
  אז לא לדבר גבוהה..

 26. אדוני הנכבד,
  על אף הסכמתי עם ההיגיון של רבים מהרעיונות שהצגת להלן, לא הוכחת שום נקודה מדבריך. לדוגמא, אותו סיפור לדוגמא המשמש הסבר (תוך זלזול מה באינטליגנציה האנושית) להיווצרותן של כל הדתות באשר הן, אמנם מסביר את קיומן של דתות ומסורות – אך האם יש לכך סימוכין נוספים, או שזהו סיפור מיתולוגי נחמד אשר בדית לצורך המלחמה בדת?
  זאת ועוד, כיצד הגעת מן ההשערה (המבוססת על חלקי פסוקים מעורפלים אף כי משכנעים למדי ובניגוד לעשרות רבות של הוגים אשר עסקו באותו הנושא לפניך) שהאל אכן הומצא בדמות האדם, לשלילת כל ההגות המונותאיסטית מכל וכל? האם שקלת אפשרויות נוספות (כדוגמת התפתחות רעיונות לאורך השנים, השתכללות התפיסה, הבדלים לשוניים וכן הלאה), שפשוט חסכת מן הקורא – או שמא פשוט קפצת מיד למסקנה?
  כך או אחרת, הסיפור שהצגת במאמרך נראה אמין במעומעם, ואשמח אם תוכל להוסיף מראי-מקום ואולי מעט דיון בין אפשרויות היסטוריות שונות, בהישענות על ממצא ארכיאולוגי ולא רק הרהורים והגיגים מגמתיים

 27. תוהה
  אין כל צורך לקנא בהגיון פשוט…. אבל אקח את זה כמחמאה.

  אנחנו מתעסקים היום בחלקיקי השנייה הראשונה של המפץ הגדול. זה הישג בלתי יתואר של חוקרי הפיסיקה.

  אנחנו יודעים היום איך עובד המוח ברמות רבות. אנחנו יודעים לשלוט על ניורונים בודדים במוח, ואנחנו מסוגלים לקרוא מחשבות (דברים פשוטים בינתיים….חכה עוד מכה שנים ותהיה עוד יותר נדהם).

  אז לפיסיקאים יש מספר תיאוריות למנגנון של תחילת המפץ הגדול, ואין שום דבר מסתורי במוח (המוח מורכב בצורה מחרידה, אבל אין שום דבר שימנע מאיתנו בעתיד להבין כל ניורון וכל קשר בין ניורונין שנרצה).

  אז אתה אומר שאלוהים הוא צורך של אלה שאינם יודעים? נראה לי שאתה צודק – ככל שאדם יודע יותר, הצורך שלו באמונה דתית פוחת. מחקרים מראים שלא רק ידע מקטין אמונה דתית, אלא גם אינטליגנציה (אל תהרוג את השליח 🙂 )

 28. ניסים אני כל כך מקנא באנשים כמוך שהגיעו “לקץ ההיסטוריה” ומבינים איך להסביר את העולם שמסביבנו בצורה מכניסטית עם הידע המזערי והדי עלוב שיש לאנושות.

  מבלי להכנס לסוגיה האם כל המנגנונים הפרימיטיבים שהזכרת ( זיכרון, יכולת היסק וכו’ ) שהתפתחו כדי שתוכל לברוח מאריה או כדי למצוא מה לאכול ביער, יכולים באמת לאפשר תפיסת משמעויות עמוקות
  חובקות יקום, אתה בטוח שאתה יכול להסביר עם מה שיש לנו היום מה גרם למפץ הגדול ? מדוע יש מחזור
  חיים לכוכבים ולגלקסיות ? מהו משחק החיים המשונה הזה שבו כולנו משתתפים ולמה ? בעיקר למה כל זה קורה ?

  יש לנו כמה תיאוריות קטנות המאפשרות לחמם מים, להדליק אור ולנסוע ממקום למקום, התקדמנו לא רע בתחום “איך לעשות דברים”, למרות שגשם ראשון הופך את כולנו לשוכני מערות על עמודים ווירוס עונתי למושבתים, אבל אין לאף אחד מושג מדוע כל זה קורה, גם לא לך, ואם תשים את מנגנון ההכחשה האישי שלך בצד תבין שאתה לא מבין שום דבר, ממש לא מבין.

  לאשליית הכוח שיש לכולנו מהישגי המדע, במיוחד לאנשי מדע, יזמות וטכנולוגיה, תפקיד חשוב, כי הוא מאפשר לנו להמשיך ללכת בדרך הקדמה והנאורות, אך רוב בני האדם מחפשים נחמה במקומות אחרים, לא פחות ראוים ומתאימים לתחזוקת מיליארדי בני אדם כחברה פרודוקטיבית ותרבותית.

  לכן אלוהים ואמונה הם חלק בלתי נפרד מההוויה האנושית. אולי יום אחד אפשר יהיה לשנות זאת, אך יום זה רחוק מאיתנו. מאוד מאוד רחוק.

 29. תוהה
  אני לא מבין את המושג של “משמעות החיים”. אנחנו חיים כתוצאה של משהו, ולא במטרה למשהו. תשאל למה אנחנו חיים, התשובה נמצאת בעבר, ולא בעתיד.

  התפקיד של התודעה שלנו היא לבנות מודל של העולם כדי לצפות את העתיד – במטרה סופית של התרבות. בשביל זה יש לנו חושים, זכרון, יכולת היסק, רגשות וכן הלאה.

  היום אנחנו יודעים שלא צריך את “אלוהים” כדי להסביר את העולם, ואנחנו צריכים להבין שיש לנו כ-80 שנה לחיות, וכדאי לנצל אותם טוב 🙂

 30. ממאמרך עולה כי בני האדם באשר הם צריכים את “אלוהים”, ולכן כל אלה המנסים להכחידו תודעתית מתכחשים לנפש ולטבע האדם, אקט מאוד טיפשי ולא רציונאלי.

  אפשר להחליף את המושג אלוהים בחתירתו המתמשכת של המין האנושי למצוא משמעות לחיים הקצרים והלא הגיוניים שכולנו חווים : תגדל, תלמד, תעבוד, תתרבה ותמות. לכל האנשים המשעשעים שנורא מחפשים רציונאליות … הרי האין טעם מובן מהרגע הראשון למי שטורח לחשוב טיפה, ורק מנגנונים פסיכולוגיים נותנים לנפש את הבסיס להמשיך ולצמוח אבולוציונית.

  במובן הזה אלוהים הוא מנגנון הגנה פסיכולוגי, קיים גם קיים בדיוק כמו כל תופעה פסיכולוגית אחרת, והניסיונות המגוחכים להוכיח שהוא “לא קיים” הם נואלים ולא ממש אינטליגנטיים.

  אגב, אלוהים לא אשם בשום דבר הנעשה בשמו, כמו שהחיפוש אחר משמעות יכול להוביל חברות לרצח המוני
  ( עירק וסוריה ) או לדקירה ודריסת אזרחים תמימים ברחוב בשם הגנה על קשקוש מבחינה לוגית, הוא יכול להוביל גם לגמילות חסדים ויצירת חברה הומנית ותומכת…. זה לא אלוהים אלא מה עושים איתו.

  שבת שלום.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

דילוג לתוכן