סיקור מקיף

מכחישים את ההתחממות

לובי של מדינות מזהמות – ארה"ב הודו וסין הביא לריכוך ההצהרה באשר לחלקה של הפעילות האנושית בהתחממות כדור הארץ, אבל זה לא יעזור להם

קצב ההתחממות העולמית עולה על התחזיות, ובעקבות שנויי האקלים: עליית פני האוקיאנוסים, הצפות, מידבור, התדלדלות כמות הדגים בים, התפשטות מגיפות, חוסר במי שתייה, אלו רק חלק מהתוצאות הצפויות… המספרים ה"מפחידים" פורסמו ברבים מאמצעי התקשורת ולכן לא אפרט.

הרעש התקשורתי בא בעקבות כנס שהיה בשבוע שעבר בפריז. נציגים מ-113 מדינות השתתפו בדיון בהתחממות העולמית, ה"בשורה" המשמעותית ביותר שיצאה מהכנס היא: " מאוד יתכן כי הפעילות האנושית גורמת לשנויי האקלים"….. global warming was "very likely'' caused by human activity" בהתחשב בכך שבכנס קודם נאמר כי " יתכן ופעילות אנושית גורמת להתחממות" "global warming was "likely'' caused by human activity" האמירה "היתכנות גבוהה" שנאמרת ע"י נציגים רשמיים, מדענים ו אנשי ממשל כאחד, ממסגרת הסכמה על כי "ב-90% ההתחממות העולמית היא מעשה ידי אדם", משמעותה כי קיימת הבנה והסכמה לאחריות החברה האנושית למעשיה.

הנוסח המוצע היה כי "בני אדם גורמים ל99% מההתחממות" אבל בעקבות התנגדות, התקבל הנוסח "היתכנות גבוהה" שהוא פשרה שנכפתה ע"י נציגי ארה"ב, הודו וסין.

האם הכרה זאת תביא לתנופה בפעילות לעצירת ההתחממות? בהמשך אומרים מדענים אמריקאים כי: " אין ספק שהעליה בגאזי-חממה מקורה בעיקר בפעילות אנושית"… "there can be no question that the increase in greenhouse gases are כן אומרים רוב באי הכנס כי: " ההתחממות ועלית פני הים ימשיכו במשך מאות שנים, ללא קשר עד כמה יוגבל הזיהום"…
hotter temperatures and rises in sea level will "continue for centuries" no matter how much humans control their pollution." לפיכך יש לעשות הכל להפחתת רמות פליטת המזהמים לאטמוספירה.

האירגון העולמי לשמירת הסביבה והטבע מודיע כי מס' חברות תעשיתיות גדולות הודיעו על הפחתה פליטה של עשרה מליון טון דו-תחמוצת-פחמן עד 2010. סוני, י.ב.מ. פולרואיד, ועוד שמונה חברות אחרות קיבלו על עצמן את צימצום פליטת המזהמים לדברי האירגון "כדי להגיע למטרה שהציבה אמנת קיוטו, חייבות עוד 1300 חברות להצטרף למאמץ. אין פרוט איך תבוצע ההפחתה.
באי הכנס עורכים מסמך שיהיה תמצית של דיווח: "האירגון הבין ממשלתי לשנויי האקלים" Intergovernmental Panel on Climate Change ( IPCC)). הדיווח שחייב להיות מאושר פה אחד יהיה מסמך מחייב שישפיע על מדיניות ממשלות וחברות תעשיתיות בעולם כולו. ביוזמת צרפת מוקם גוף שיאחד את כל האמנות הסביבתיות למניעת פליטת מזהמים, גוף שיהיה מסונף לאו"ם ויהיה בעל סמכויות וכוח לאכוף החלטות.

המיתנגדות להקמת גוף כזה הן: ארה"ב (המזהמת הגדולה בעולם 25% ), סין והודו (מתפתחות במהירות תוך הגדלת חלקן בזיהום). כדי לקדם הקמת גוף כזה יתכנסו מנהיגי ארצות אירופה במרוקו באביב הקרוב. במקביל יפרסם האירגון הבין ממשלתי לשנויי אקלים (IPCC) מסמך שיפרט את העלויות מול היתרונות שבהפחתת הזיהום וההתחממות העולמית. בהמשך יזום האו'ם מיפגש כל מנהיגי העולם לדיון בבעיה במטרה להקים
"גוף סביבתי" בעל סמכויות. (כולל סמכויות ענישה ).

באופן ברור ובולט הנפגעות הראשונות משינויי האקלים הן ארצות אפריקה, לכן ברבות מארצות אפריקה תופס נושא שנויי האקלים וההכנות הנדרשות כדי למזער את הפגיעה (שיטפונות, תקופות בצורת, ירידה בכמות הדגים בים), מקום חשוב במדיניות ובהתנהגות הסביבתית.

דווח של מכון בין-לאומי למחקר אקלימי בחסות אונ' קולומביה ( International Research Institute for Climate and Society (IRI) at Columbia University, United States) ממחיש איך מידע אקלימי (עתידי) משמש גורם בתכנון, פתוח והכנות ל"סיכונים אקלימיים".

במאלי (כמייצגת איזור הסהל), לומדים התושבים להחליף גידולים מסורתיים בגידולים חקלאיים שיתאימו טוב יותר לתנאים המשתנים, אחד הגידולים המתחדשים שאמור להתאים הוא – תמרים. באיזורים אחרים לומדים התושבים להתחשב בתחזיות מזג אוויר ארוכות-טווח ולתכנן את גידולי השדה בהתאם.

נושא נוסף בו מתיחסים לאקלים הוא – בריאות הציבור, התפשטות מגיפות או לסירוגין פגיעה בגלל חוסר מזון וחוסר מים, קשורים לתנאי אקלים, שוב, התחשבות בתחזיות ארוכות טווח נותנת בסיס טוב יותר למניעת מגיפות.

כדי לאפשר שילוב של חקלאים וישובים מרוחקים במידע ובתכנון הוקם גוף שאחריותו היא הפצת המידע Global Climate Observing System's new African-led initiative, GCOS-Africa Climate for Development 2007.

תחזיות, המלצות על גידולים, הכנות לחיסונים, הקמת מערכות מים/השקייה, מידע על כל אלה מופץ כדי לאפשר לתושבי היבשת לעמוד בפני שינויי האקלים. אחרי כל זאת באות ארצות היבשת השחורה בתביעה ל"ארצות המפותחות" לממן תיקון הנזקים הנגרמים כתוצאה משנויי האקלים בהווה ומימון ההכנות הדרושות למניעת נזקים עתידיים, שכן לטענת יושבי אפריקה ה"ארצות המפותחות " הן הן האחראיות הישירות להתחממות העולמית, אחריות שנובעת מפליטת מזהמים.

למרות ההכרה הרחבה ע"י מדענים, למרות התרחבות ההכרה הציבורית כי יש לעשות למניעת ההתחממות, עדיין יש ראשי ממשל (בעיקר ארה"ב) הנמנעים מנקיטת פעולות לעצירת ההתחממות מטעמים פוליטיים ו"כלכליים" (בראיה קצרת טוח) ונסמכים על מדענים שמבססים את עיקר טעונם על האמירה כי "לא יתכן כי מין ביולוגי יוכל להשפיע השפעה מכרעת על האקלים העולמי"….

טענה שאינה מתחשבת בשלשה גורמים חשובים:

1 – בעבר הגיאולוגי של כדורנו גרמו מינים ביולוגים לשנוי באטמוספירה: ללא ספק השנוי הדרמתי ביותר באטמוספירה היה "היתחמצנותה", כלומר יצירת אטמוספירה ובה חמצן, שינוי שניגרם ע"י מיני בקטריות cyanobacteria ש"למדו" לנצל את אור השמש לצורך ייצור מזון בתהליך שאנו מכנים היום פוטוסינטזה,לפני כ שני מיליארד שנה החלו מיקרואורגניזמים לעסוק בפוטוסינטזה, הליך שבו פלטו אותם מינים חמצן לאטמוספירה ובכך איפשרו את מערכת החיים בצורה הנפוצה והמוכרת לנו היום. אותן בקטריות גם גרמו לעידן קרח המכונה "כדור -שלג", עידן קרח שניגרם ע"י "הוצאת " גאזי-חממה (בעיקר מתאן) מהאטמוספירה (הציאנו בקטריה "אכלו" מתאן), אילו לא הופיעו מינים נושמי חמצן (ופולטי מתאן ודו-תחמוצת-פחמן), יתכן כי העולם היה עדיין מכוסה בשכבה של קרח.

2 – בסביבה הטבעית ככל שהמין הביולוגי גדול (פיזית), קטן מספר הפרטים בו: יש בטבע יותר חרקים מעכברים, יותר עכברים מאנטילופות, יותר אנטילופות מפילים, ובמקביל יותר דגי אנשובי מדולפינים ןיותר דולפינים מלוויתנים, במסגרת התופעה הזאת היה צריך להיות מס' האנשים על פני הכדור דומה למספרם של חזירים גדולים…. וכך היה המצב עד להתפוצצות האוכלוסיה האנושית שבאה עם החקלאות. היום מספר האנשים גדול פי עשרת-אלפים (10.000) ממה שצריך להיות על פי גודלו הפיזי של אדם……. במילים אחרות יש בהתפוצצות האוכלוסין של המין האנושי גורם (ביולוגי) חזק דיו כדי להשפיע (השפעה שלילית) על הסביבה הטיבעית.

3 – בנוסף לסעיף הקודם יש להוסיף את שדות החקלאות שמשנים את פני השטח וע"י כך את האקלים (המקומי), משק החי בו קיימת (שוב) צפיפות אוכלוסין הרבה מעל כושר הנשיאה של שטח נתון, כלומר כישורי החקלאות שלנו גורמים להפרת האיזון הסביבתי הטיבעי. נוסיף את כישוריו התעשיתים של האדם שעולים מאות מונים על כושר הטבע לנטרל את השגיאות… במילים אחרות כושרו הטכנולוגי של האדם מאפשר זיהום שהטבע "אינו יודע" לנטרל.

שילוב הגורמים הנ'ל:
יצור (אדם) גדול באוכלוסיית ענק וחיות הבית הנלוות לו, מוח גדול בעל כישורים טכנולוגים, מקנה לאדם יכולת לשנות אקלים ויותר מכך,אבל גם את היכולת לתקן טעויות ובכך למנוע אסון.

אם אסון ימנע יוכלו להמשיך ולהתקיים החיים כפי שאנו מכירים אותם, אבל כך או כך הארץ תמשיך להתקיים וסביבה טבעית חדשה תתפתח, מינים שיותאמו לתנאים השונים יעלו ו"יפרחו", השאלה היא: האם גם אנחנו נהיה ביניהם ?

בתוך כך פרסם ביום שישי האחרון העיתון הבריטי גארדיאן כי המכון ליזמות אמריקאית (AEI), ארגון לובי שפעילותו ממומנת על ידי ענקית הנפט האמריקאית אקסון מוביל, הציע לשורה של מדענים וכלכלנים תשלום בסך 10,000 דולר כל אחד עבור פרסום מאמרים המערערים על ממצאי דו"ח של צוות המומחים הבין ממשלתי לשינויי אקלים של האו"ם (IPCC), שכאמור פורסם בסוף השבוע האחרון.

אקסון תרמה 1.6 מיליון דולר למכון ליזמות אמריקאית, המגדיר את עצמו כצוות חשיבה. מנכ"לה לשעבר של אקסון, לי ריימונד, משמש כסגן יו"ר המכון. מכתבים ששלח המכון למדענים בבריטניה, בארה"ב ובמדינות נוספות, כללו ביקורת חריפה על מחברי דו"ח האו"ם, "אשר אטומים בפני כל ביקורת הגיונית ונוטים לקפוץ למסקנות שאינן מבוססות על מחקרים". בפניות המכון למדענים, הם התבקשו "לרדת לעומקן של מגבלות המודל האקלימי של צוות האו"ם".

באחרונה גברו הטענות בקהילה המדעית בארה"ב ובבריטניה כי אקסון מנהלת קמפיין הטעיה מתוחכם, שתכליתו לערער על ראיות מדעיות בדבר התחממות כדור הארץ. זאת בדומה למסע ההטעיה של תעשיית הסיגריות, אשר הכחישה במשך עשרות שנים את הקשר בין עישון לבין סרטן הריאות.

לפי ההערכות, הזרימה אקסון בשנים 2005-1998 תרומות של 16 מיליון דולר ללא פחות מ-43 גופים שעירערו על הראיות כי פליטות גזי חממה תורמות להתחממות כדור הארץ. דירקטורים, יועצים ועובדים כיהנו בכמה מ-43 הגופים הללו במקביל, במקרים רבים. גופים אלה סייעו בהפצה מכוונת של מידע שגוי, הנוגע לשינויים אקלימיים, לבעלי טורים בעיתונים מובילים בארה"ב, דוגמת "וול סטריט ג'ורנל".

עוד מספר העיתון במאמר שגם צוטט ב"הארץ" כי אקסון ניסתה להקים לובי דומה גם באירופה, שינסה להעביר בממשלות ובמוסדות האיחוד החלטות המתנגדות להסכם קיוטו, כפי שעשו בהצלחה בארה"ב.

שיתוף ב print
שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב twitter
שיתוף ב facebook

תגובה אחת

  1. המטרה : התמודדות עם הבעיה .

    הנתונים הקשים , מדברים בעד עצמם , ואין מקום לשיפוט עד כמה הגורם האנושי משפיע ; הבעיה לא כמות ההשפעה , אלא הצורך להתמודד עם המפגעים שמוזכרים במאמר , לטובת כל האנושות .

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

לוגו אתר הידען
דילוג לתוכן