סיקור מקיף

האבולוציה – עובדה שאין להפריכה

כל התשובות לטיעוני הפונדמנטליסטים מתוך האנציקלופדיה "מדעי החיים" מאת ה.ג. וולס, פרופ' ג'וליאן הכסלי וג.פ. ולס.

מתוך האנציקלופדיה "מדעי החיים" מאת ה.ג. וולס, פרופ' ג'וליאן הכסלי וג.פ. ולס. תורגם מאנגלית ע"י ש. בס, ראובן גרוסמן, עבר הדני וב. קרופניק. עריכת הסגנון בידי אשר ברש. הוצאת ספרים "מצפה" בע"מ – תל אביב, תרצ"ח (1938)

הערה: השפה העברית השתנתה ב-61 השנים האחרונות ולגבי אחד הקטעים שנראה ארכאי הוספתי הסבר. אחת הבעיות העיקריות היא הנסיון לתת מילה עברית לאבולוציה, מילה שהיא נכונה, אך רק בחלקה – השתלשלות. בחרתי להצמד לתרגום הקיים.

ההשתלשלות – עובדה שאין לסתרה – כרך ,2 עמודים 455-461
עד לפני מאה שנה לערך היו הכל מאמינים, שהעולם כמו שהוא ידוע לנו היום נתהווה הויה פתאומית, נברא עם האדם ועם כל היצורים הידועים לנו היום. אנשים רבים, בתוכם בעלי השכלה יתרה, היו מחזיקים בהשקפה זו בכל תוקף, את דעותיהם המוסריות והדתיות כיוונו להשקפה זו ולא יכלו לצייר לעצמם שהדעות הללו אינם קשורות בה קשר בל ינתק. כולנו נוטים לסרב לשינויים בדעותנו העיקריות. מרגישים אנו בעומק ליבנו, ששינוי כזה עלול להכניס ערבוביה בדרכי חיינו ולהביא לידי עזיבת שאיפותנו או חילופן; יש בו משום סכנה לשלות נפשנו ולברית שכרתנו עם החיים.

הדעה, שהארץ סובבת מסביב לשמש, נחשבה בשעת חידושה לאפיקורסית, מש כרעיון ההשתלשלות בעיני כת הפונדמטליסטים באמריקה בימינו. אולם בלי הרף הלכו ונתרבו ראיות מוכיחות, כי צורות החיים הקיימות אינן כל הצורות של החיים, וכי נמצאו לפנים מינים רבים של בעלי חיים וצמחים שעברו ובטלו, והללו שכבר מתו מרובים ורבגוניים מן החיים עדנה.

חכמת הגיאולוגיה מצאה לפניה כר נרחב לפעולתה ועם בדיקת קליפתה של האדמה נגלו עקבות של עבר הגדול לאין ערוך יותר ממה שפלל האדם עד כאן. ססגוני ונפלא מראה החיים בהווה – אולם עולם החי והצומח שקדם ועבר ובטל עולה עליו בגווניו ובפלאיו. יש עבר לחיים, עבר מפליא. אין הם דבר מתמול שלשום, יצירה מלפני אלפי שנים אחדים, דברי ימיהם הם רבי חליפות ותמורות מצודדות נפשנו. יכולים אנו לצייר לעצמנו את ההתפעלות של אבות אבותינו, כשקמו לעיניהם הדינוזאורים המופלאים, צמחי הרי הפחם, הדרקונים המעופפים של התקופה המיסוזואית ורשימת פלאים זו הולכת ומתרבה בלי הרף. בכל שנה ושנה מוסיפים החופרים והחוקרים פרטים חדשים לדברי ימיהן של צורות החיים.

האדוקים באמונת הבריאה ראו תחילה את הנפלאות האלה כאילו אינן, וכלשא יכלו עוד לכפור בהן, הכריזו כי הצורות הבטלות הללו נבראו לפנים בתורת נסיון לתכלית מופלאה מאיתנו וחזרו ובטלו, כדי שיבראו במקומן ברואים חדשים. לא היו איפוא אלא כאין פתיחה לברואים המאוחרים. אין קרבה ברורה ומושכלת בין אלה לאלה. אולם לא היו ימים מועטים עד שנתחדש בבית המדרש הסבר נועז יותר. אותן הצורות הקדמוניות אינן משונות ודמיוניות כל כך, כמו שנדמו מלכתחילה. החיים חוללו אותן בדרך הליכתם אל מצב ההווה. דור אחר דור השתלשלו והלכו מן הפלא שהיה אל הפלא שהווה. לא היתה כל בריאה חדשה מראשית החיים ואילך. החיים הלכו ונתפתחו מ"ימי בראשית" מופלגים ופשוטים ביותר.

ראיה מכרעת להתפתחות ומעשה לסתור לאמונת הבריאה מחדש היא העובדה, שהמון הצורות שקמו בכל עת תמיד ועברו ובטלו אינן ערב-רב חסר סדרים, המון "נסים" מוקשים, אלא הן מצטרפות לתכנית ותבנית, וכל תגלית חדשה תופסת מקום נאות באותה תכונית. כל הצורות כולן ניתנות להיתלות באילן יוחסין אחד. לולא היתה לנו ראיה אחרת, היינו למדים את כל פרטי תכניתה של ההשתלשות מפרשת החפירות בלבד.

עלינו לברר את דברינו. אמרנו לקורא בפרק זה, שהדעה האחרונה היא הנכונה, שההשתלשלות היא מעשה שהיה, אבל לא הראינו עד כאן, כיצד נהיה הדבר. סיפנו פשוט, שהחיים הגיעו לרבגוניותם בהווה על ידי שינויים משנה לשנה ומתקופה לתקוה כתולדות של מינים קדמוניים פשוטים ביותר. בזה אנו כופרים באמונה, שהיתה לפנים רווחת מאוד, כי מיני בעלי החיים הקיימים בימנו נתהוו בת אחת על ידי מעשה פתאומי של בריאה. אמונה זו לא תתכן לנוכח המון העובדות שנודעו לנו בבירור. זאת ועוד אחת: כל העובדות האלו מצטרפות ועולות לחזוק ההשתלשלות המתקבלת על הדעת, והיא עובדת כל העובדות, תמצית כל מחזה היקום.

עושים אנו הבדל זה בית המעשה והתורה וגם מטעימים את ההבדלה, מפני שידוע לנו כי במוחות הקהל ישנו בלבול בין העובדה של ההשתלשלות ובין השיטת הסותרות זו את זו על אופן פעולתה. נלוזים שבבעלי שיטת הבריאה, אדוקים קטני מוחין, וסתם בעלי מוחות מעוקמים מנסים לערבב בין שני דברים: את המחלוקת העצומה שבדעות החקורים בשאלות איך ולמה, ואת עצם ודאותו של מעשה שריר וקיים.

בלבול זה גרם לעלילת שוא, כי העובדה השנואה עצמה עדיין לא הוכחה ונהפוך הוא: העובדה בדוקה ומנוסה, והננו לפרוש את הראיות כשמלה כמה שדרוש לשם הוכחה.

(הערת העורך: במילים אחרות, הויכוח בין המדענים לגבי פרטי האבולוציה, אין פרושו שאין ביניהם הסכמה על העקרון – שהיתה התפתחות. אם היתה זו התפתחות הדרגתית או בקפיצות, בעיקר בשל קטסטרופות כמו האסטרואיד שחיסל את הדינוזאורים זו כבר שאלה אחרת, אך אין משמעות הויכוח כהסכמה עם שוללי האבולוציה בכללותה).

טיב ההוכחה:

קודם שנבוא להרצות את הראיות, נתבונן נא מה יש לנו להוכיח, אם רצוננו להניח, שההשתלשלות היא המהלך הכללי של החיים.

ראשית, צריך שכל יצור החי כיום או שחי לפנים יכנס לתוך תבנית מסתעפת. כל יצור בעבר צריך להיות מוכח אם כאב קדמון של יצור קיים או כחשוך צאצאים; אין כאן מקום לחידוש, ואין לגזור שום צורה מוקדמת בפירוש מצורה מאוחרת ממנה.. כל יונק, למשל, על כרחו מתיחס הוא על שרץ זוחל קדמון. נניח שמצאנו בהרי הפחם הקדומים, לפני היות שרץ בארץ, שלד סוס או ארי – הרי כל חזון ההשלתשלות בטל ומבוטל. שן פשוטה של אדם שנמצאה כעצם ברייתה בשכבות פחם עלולה להפוך על פיה את כל קערת הביולוגיה החדשה. אולם לא מצאנו אנכרוניסמוס כזה. סדר הדורות נכון הוא בכל מקום. שנית, צריך שתהא רציפות נכונה בצורות היצורים הנמצאים באדמה.

יש לדקדק, שצורה אחת תתאים לחברתה. בימי דארווין קשה היה למצוא התאמה כזו. בעלי שיטת הבריאה טענו כמנצחים, שכל העניין אינו אלא אגדה לקויה ומקוטעת, התומכת יתדותיה בהשערות והיא מופרכת על ידי "החוליות החסרות"ץ דארווין נתבע להראות בין הצורות הקדומות את המעבר ממין למין. בימים ההם היתה הוכחה כזאת קשה ביותר. כיום יש בידנו תשובה, גל של תשובות, על טענה זו, הרבה יותר משפילל דארווין בעצמו. (הערת העורך, כאן וולס היה אופטימי, אין ראיות רבות למצבי ביניים מן הסיבה הפשוטה – מדובר ביצורים מעטים בתקופות של השתנות מהירה יחסית – תוך מילוי גומחה שהתפנתה, ומעשית, מספרם בקרב היצורים שמאובינהם השתמרו בטל בשישים. א.ב.)

שלישית, אם בעלי החיים נבראו מלכתחילה כהוויתם היום כדי למלאות תפקידים מסוימים, ראוי לשער שהם מסוגלים כל צורכם לתפקידיהם.

אין טעם איפוא, שיחסר לבעל חי אחד אותו המבנה שהוא זקוק לו בדרך חייו. או שיהיה לו מבנה אין חפץ בו. אם החתול ניזון מצפורים והנמר מחיתו ארץ, כלום יש טעם בדבר, שהחתול יהא מחוסר כנפיים מפני שאינן לנמר? אולם אם נאמר, שהמינים השונים השתלשלו לאט לאט, ודאי יש למצוא סתירה בין המבנה שבירושה והשפעתו מצד אחד ובין האפשרויות המלאות של חיי היצור מן הצד השני. לפיכך תכיל הפרשה השניה של הוכחתנו בדיקת מבנה הצמחים ובעלי החיים, כדי להראות עד כמה איבריהם מסוגלים לצורכיהם הם ועד כמה אינם אלא מורשה שנצטמצמה בהכשרתה במשך הדורות.

רביעית, אם נאמר שהשתלשלות היא אמיתם של החיים, לא יתכן שדרך התפשטותם של בעלי החיים והצמחים בעולם מקרית היא. כשאנו מוצאים סביבה, שבה יכול היה בעל חיים לחיות בשפע ובעל חיים זה איננו כאן אלא במקום אחר בעולם, הנה אם נאמין בהשתלשלות, הרי השכל מחייב, כי בעל חיים שנתפתח בחלק אחד מכדור הארץ, לעולם לא ילך למקום אחר, אף על פי שהסביבה שם נוחה לו יותר. את כל זאת נוכיח ונברר. לבסוף ניגע בשאלה אחת, שהיתה לפנים בוערת ועדין היא מעלה עשן. האם גם האדם בכלל ההשתלשלות, או שהוא נמצא בדרך פלא מחוץ לביולוגיה הכללית וחי על פי חוקים המיוחדים לו? אנחנו נראה, שאין הוא יוצא מן הכלל. מקוים אנו להוכיח לקורא, שההשתלשלות היא צורת כל החיים בזמן, לרבות האדם ומעשיו, באמת ההשתלשות היא היא מהלך החיים.

שיתוף ב print
שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב twitter
שיתוף ב facebook

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

לוגו אתר הידען
דילוג לתוכן