סיקור מקיף

האבולוציה: ביסוס מדעי של החשיבה האתיאיסטית – מציאות אל מול מערכת של אשליות

אפילוג לסדרת ההרצאות מאת פרופ' יואל רק מהמחלקה לאנטומיה באוניברסיטת תל-אביב, נובמבר 2003 – ינואר 2004

פרופ' דן מלר

אל סדרת ההרצאות של פרופ' רק באתר חופש

ראשית החיים, מוצא האדם ויתר בעלי החיים והצומח, על גלגוליהם השונים, היוו ועודם מהווים מקור לאין-סוף שאלות ותמיהות מאז הופיע בעולמנו האדם החושב. בניגוד להומו-סאפיינס הקדום (לא עוד "האדם הקדמון", שכן למדנו שההומינידים שקדמו לאדם, כולל הנאנדרטל, לא היו אדם, אלא הומינידים), יש לאדם החושב – ההומו-סאפיינס בן-זמננו – כלים לחשיבה מודרנית ולמתן תשובות כנות. למרבה הצער, מרבית בני-האדם אצה להם הדרך, ואין להם רצון, יכולת או נכונות להשקיע זמן ומאמץ בלימוד ממקור ראשון, והם מסתפקים, כמה נעים וקל, בהסברים מכלי שני, שלישי ועשירי. כלים משניים כאלו עשויים להיות נכונים, מוטעים או שקריים במודע, תלוי ביושר האישי של בעליהם, ובכוונה המסתתרת מאחורי ההסבר. כך או כך, כלי שני לעולם אינו תחליף הוגן וראוי לכלי ראשון, בייחוד בנושאים שמהותם או הסברם נתפס בעיני רבים כיישות שנמצאת מחוץ לעולמנו.

ההומו-סאפיינס הקדמון, בטרם השכיל לפתח הסברים לתופעות הטבע, ולא עמדו לרשותו כלים ושיטות שילמדוהו זאת, סבר, כרבים הדומים לו עד היום, שלכל תופעה חייבת להימצא סיבה מובנת לו. לכן ברא לעצמו אלוהים, כקולב לתלות עליו את הסיבות וההסברים לכל תופעות הטבע. אלוהים זה אומץ בהתלהבות רבה בידי רוב הדתות שבעולם, בוודאי המונותיאיסטיות שבהן, ובדרך ההתנגדות הקלה ביותר תלו בו, באלוהים, את הכל. ממש את הכל. בהעדר ידע, מהווה תלות זו פיתרון של חוסר ברירה. אבל משנרכש והצטבר בתרבות האנושית ידע, והוא מצוי ונגיש לכל אדם בתבל, וכל שנדרש לצורך הבנתו ואימוצו הוא קטיפתו מעץ הדעת, ועיכולו – המשך התלות בפיתרון הדמיוני הזה איננו אלא פרי עצלות מחשבתית במקרה הטוב, חולשה אישית, חוסר יכולת פיסיולוגית לקלוט ולהבין במקרה הגרוע. את כל אלו ניתן לארוז במושג בן חמש אותיות: "בורות".

את הידע המדעי, המפענח, המסביר והמלמד את צפונות החיים פיתח האדם החושב מרגע בו הפך להומו-סאפיינס, לפני כ-200,000 שנה. אבל את עצם הפיענוח הביא לעולם צ'ארלס דארווין, כשפרסם לראשונה, בשנת 1859, את התיאוריה המהפכנית אודות האבולוציה, כדרך התפתחותם של כל יצורי-תבל, כולל האדם.

צ'ארלס דרווין – 1809-1882

אמונה מול מדע

אין פלא שמנהיגי כל הדתות המונותיאיסטיות שוללים את האבולוציה בשצף-קצף. התיאוריה של דארווין מוטטה את הדעה, שמקורה בתפיסה הקדומה של ההומו-סאפיינס הקדמון, ושהתבססה מאוחר יותר על התורה, שאלוהים – אותו ברא האדם לעצמו כקולב לתלות בו ועליו את סוגיותיו – הוא בפועל בורא הכל, ועל פיו, ורק על פיו, יישק כל דבר הן בתחומי הזמן והמקום לפיהם מתנהלים חיינו, הן בחיים דמיוניים חוץ-יקומיים.

במערכת זו פועלים שני זרמים: זרם האמונה באל ומולו זרם התובנה הרציונלית-מדעית, שהתהליך האבולוציוני הוא ההסבר לכל תופעות החי והצומח בעולמנו. אין בה זרם שלישי, אחר, אין שביל-ביניים, אין קצת אמונה וקצת מדע, אין גם שום אפשרות של גישור או פשרה. רק שתי דרכים אלו הן העומדות לבחירה, וכל אדם מבין שישה וחצי מיליארד בני האדם שעל פני כדור הארץ יבחר את הרצויה לו מביניהן.

מסתבר, שלא קל לאדם, לפרט האחד מתוך אותם שישה וחצי מיליארד בני-אדם, להחליט מהי השקפתו. מרביתם אינם נותנים את דעתם כלל לסוגייה זו, ומרביתם של אלה הנותנים עליה את הדעת נעולים (עדיין) בקונספציה אמונית-דתית, ומאמינים באחת האפשרויות האלוהיות שהדתות מציעות כיום לבני-האדם. האחרים, שאינם מאמינים בקיומו של אל, וודאי לא במשמעות שמעניקות לו הדתות למיניהן, דהיינו – אל בעל רצון, כוונות ומטרות, בוחן כליות ולב, הרואה כל מה שעושים כל השישה וחצי מיליארד בני האדם מרגע היווצרותם ועד לסוף גלגוליהם ב"עולמות" השונים – אלה מתקשים מאד לאזור אומץ וכוח ולומר בגלוי, בלי מורא – אלוהים זה שאחרים מאמינים בו פשוט אינו קיים. המצהיר זאת הינו אתיאיסט, והוא נמנה עם קבוצה קטנה יחסית של בני-אדם. אחרים, המגדירים עצמם אגנוסטים, פנתיאיסטים ורמות שונות בין שני הקצוות, מתנדנדים להם על גדר וירטואלית, אם משום חוסר אומץ אישי, אם משום שזו, אכן, דרך חשיבתם.

ספריו של רי'צרד דוקינס נותנים מענה טוב, פשוט וברור ביותר לשאלות, להיסוסים ולפקפוקים שרבים מאתנו מעוררים לגבי האבולוציה. ודאי שיש בהם תשובה לאי-הקבלה המוחלטת של מציאות החיים על-ידי אלו, המעדיפים את עולם האשליות והמיסטיקה, לו אך היו מוכנים להיחשף לאלטרנטיבות.

ההבדל העקרוני, המהותי, בין האמונה בקיומו של אל במובן הדתי, לבין התפיסה המדעית של האבולוציה הוא המטרה, הכוונה והתכלית שהדתיים מייחסים למעשיו של האל. הבסיס לתפיסת האבולוציה כגורם המפעיל את עולם החי והצומח היא, כפי שהגדירה צ'רלס דארווין: "לאבולוציה אין כיוון, אין מטרה ואין תכלית". מנגד, האמונה הדתית באל יוצאת מנקודת ההנחה, שאלוהים ברא את העולם למטרה מוגדרת, וכל מה שברא בעולם נברא לתכלית מסויימת, כולל בעלי החיים, והאדם בראש וראשונה.

האגנוסט: אדם הטוען על עצמו שהוא אגנוסט אומר, בעצם: אני מבקש להיות נייטרלי. אינני מאמין שאלוהים קיים, אבל גם אין לי ראיה שהוא אינו קיים. פשוט איני יודע וגם אין לי כלים לדעת. לאלה אוכל להשיב, כי בריחה מהחלטה איננה דרך לפתרון בעיות. אם אדם חושב (הומו-סאפיינס מודרני) מקבל את העמדה, לפיה עולם החי מתנהל על פי חוקי האבולוציה, הרי שאין שום אפשרות שאלוהים – במובנו הדתי (מטרה, כיוון, תכלית) קיים, ולכן עליו להצטרף למחנה האתיאיסטי. וכבר אמרנו בפתיחת דברינו, שאין פשרה בין שתי התפיסות, ואין גדר לשבת עליה ולהמשיך להתנדנד.

הפנתיאיסט: הטוען שה"טבע" הוא ה"אלוהים" מנצל את משחק המילים שהלשון האנושית מאפשרת, אבל גם כאן עליו להשיב, ביושר אינטלקטואלי ובלי משחקי-מילים, האם ל"טבע" – אותו הוא מקבל כ"אלוהים" – יש מטרה, כיוון ותכלית. אם יש – עליו עדיין להסביר מהו מקור אותם מטרה, כיוון ותכלית, ואיך מתיישבת טענה זו עם המציאות המדעית המתגלמת באבולוציה. אם יסכים של"טבע", או לכל כוח-עליון שמניע אותו, או לכוחות הגלומים בו עצמו אין מטרה, כיוון ותכלית, הריהו מצטרף, כחבר מן המניין, לציבור האתיאיסטי.

העדר מטרה, כיוון ותכלית כבסיס לתהליכים האבולוציוניים הוא נקודת המפתח בעימות הרעיוני עם בעלי כל האמונות המונותיאיסטיות, שהכתוב בתורה הוא נר לרגליהם: "בראשית ברא אלוהים את השמים ואת הארץ" – תורתם הבסיסית של היהודים הדתיים, הנוצרים והמוסלמים גם יחד. כל האחרים – המבינים שאין תכלית וכיוון בהתהוות בטבע, וככל שמדובר בעולם החי והצומח ההתפתחות היא מקרית, חסרת תכלית, ללא מטרה, ושבכוח האבולוציוני ימשיך לחיות זה, שיש לו היכולת לשרוד, בעוד שהאחרים, חסרי אותה יכולת, ייכחדו – אלה המבינים ומפנימים זאת אינם יכולים לדבוק עוד באמונה באלוהים. ושוב, אין פשרה, אין דרך ביניים, אין גדר לשבת עליה, גם אם יש בגדר זו כדי להקל על חסרי האמונה הדתית בהצדקת עמדתם.

טעות נוספת שחובה לשים לה קץ היא העמדה, לפיה השקפת-העולם, הגורסת ש"אלוהים" אינו קיים היא "כפירה". כפירה היא גם כן סוג של אמונה, וייתכן שהשימוש בה טוב בחברה הדתית-חרדית, ביחסה כלפי אחד מחבריה שסטה מ"דרך הישר". בחברה האנושית המודרנית, אם היא משוחררת מכפייה באמונה בקיומו של כוח חוץ-יקומי, השקפת העולם היא המהות החיובית של החשיבה, ולא מדובר בכפירה באמונה אחרת. השקפת עולמי כהומו-סאפיינס מודרני ואתיאיסט אינה זקוקה לתמיכה או לאישוש ע"י "כפירה" באמונתו של המאמין. זו האחרונה כלל איננה מענייני, כל עוד, כמובן, הוא, המאמין, אינו פולש לתחומי, מתערב ומפריע לדרכי ולחיי. במערכת בה קיימות שתי האופציות של יסוד החיים, אני רואה עצמי כצודק, ואת המאמין הדתי כשוגה. צדקת דרכי היא עניין מגובש, העומד בפני עצמו, ואיננו חייב לשמש כפירה באופציה האחרת, שהיא הרי אמונה בדבר שאינו קיים.

ספרו של צ'רלס דארווין מוצא המינים
בתרגומו של פרופ' שאול אדלר
הוצאת ספרי מופת, מוסד ביאליק, 1960

תרומת האבולוציה לחשיבה האנושית

תורת האבולוציה, פרי הגותו הגאונית של צ'רלס דארווין ושל ממשיכיו ומפתחיה, היא זו שמהווה את הבסיס הראייתי-מדעי לחשיבה האתיאיסטית. זאת, על אף העובדה, שראשיתה אלפי שנים קודם לביסוסה המדעי. המסביר הטוב ביותר של תורת האבולוציה הוא פרופ' ריצ'רד דוקינס, זואולוג בהכשרתו המדעית, העומד כיום בראש הקתדרה להסברת המדע לציבור באוניברסיטת אוקספורד באנגליה, וספריו (1-4) נותנים את המענה הטוב, הפשוט והברור ביותר לשאלות, להיסוסים ולפקפוקים שרבים מאתנו מוסיפים בימינו לשאול לגבי האבולוציה.

אתר 'חופש', שבמסגרתו התפרסמו הרצאותיו של פרופ' רק, מייצג את קו החשיבה האתיאיסטית, שבאומץ ובהכרה מלאה, בלא כל היסוס ובלא מורא מבטא את הדעה הנחרצת, לפיה "אלוהים" איננו קיים אלא בדמיונם של המאמינים בו, כשלכל מאמין האלוהים שלו. זו גם הסיבה לכך, שהאתר מעלה על במתו ידע מדעי המסביר את התהליכים והמימצאים הקשורים באבולוציה. התמורות והחידושים בתחום זה הם עניין של יום ביומו, בכל שנה מתגלה ממצא פליאונתולוגי או פליאנתרופולוגי נוסף, חדש, החושף עוד פן, או מתקן טעות קודמת, בהבנה המלאה של מוצא המינים והאדם < פליאונתולוגיה = מדע העוסק בחקר בעלי החיים והצמחים המאובנים; פליאנתרופולוגיה = מדע העוסק בחקר המאובנים של ההומינידים והאדם>. פרופ' יואל רק, בהסבריו המאלפים, משווה את הידע שיש לנו על התפתחותו של האדם והיצורים שקדמו לו – ההומינידים השונים, לסרט צילום מצלולואיד, המכיל מאות אלפי צילומים, שצולמו ברצף, בעודם מתעדים אירוע מסויים מתחילתו ועד לסופו. אם נתבונן בשתי תמונות סמוכות מאותו סרט ארוך, לא נגלה כל הבדל ביניהן. אבל, אם נשווה שתי תמונות, שנלקחו מקטעים מרוחקים של הסרט, ההבדל יהיה בולט וניכר לעין.

כך האבולוציה של המינים והאדם בטבע. ככל שנגלה מימצאים הקרובים בזמן אחד לשני, כן יתגדל הדמיון ביניהם, וההיפך: ככל שהמרחק בזמן בין שני מימצאים גדול, כך יגדל ההבדל המורפולוגי שביניהם, לעתים עד כדי העדר כל דמיון. הבעייה באבולוציה היא, שמדובר בתהליך המתמשך על פני מיליוני עד מיליארדי שנים, ומרבית המימצאים שהיו פרושים על פני כדור הארץ נכחדו ואינם עוד. היכחדות זו נגרמה בעיקר בשל העובדה שמדובר בחומר אורגאני, הכלה והופך לחומר אחר לאחר המוות. הכלים – אותן יצירות שהאדם יצר – משמשות לנו כיום עדות בחקר עברנו הרחוק. כלי-צור ראשונים נוצרו, אמנם, כבר בידי הומינידים – ההומו-האביליס, לפני כ-2.5 מיליון שנה – ראה ספרו של פרופ' אברהם רונן (5), אבל כלי הצור שנוצרו בתרבות המוסטרית, בשיטת לבלואה, הם נחלתם של הנאנדרטלים וההומו-סאפיינס, לפני כ-300,000 שנה בלבד. יצירות אמנות, כמו ציורי-הסלע הנודעים, פסלי-אדם ובעלי-חיים, החלו להיווצר רק לפני כ-150,000-100,000 שנה, לא קודם לכן, בידיו של ההומו-סאפיינס. לשום הומיניד לפניו, גם לא לנאנדרטל, לא היה הפוטנציאל השכלי ליצור יצירות אמנות, ובהמשך – הלשון, הכתב וכל יתר יצירות התרבות.

המימצאים מאותן תקופות הם מועטים, ובדומה לקטעים המרוחקים זה מזה בסרט הצלולואיד, קשה לעתים להבין את הקשר הקיים ביניהם. ככל שנחשוף יותר מן החבוי כיום מעינינו, מתחת לפני הקרקע או במערות נעלמות, וככל שנתקרב בזמן לימינו שלנו, כן יירבו התמונות הנחשפות בסרט הצלולואיד האבולוציוני, ורבים יבינו את שאינם מבינים, או שאינם מוכנים להבין כיום, את הפשטות המדהימה של האמת הניצבת בבסיס המושג אבולוציה.

"כיום, תורת האבולוציה מוטלת בספק בדיוק כמו הטענה שלפיה הארץ נעה סביב השמש", כותב דוקינס בפתיחת ספרו "הגן האנוכיי" (1), כשהוא מסביר לקורא את ראשית החיים, וכיצד נוצר חלקיק החי הראשון. העיקר אותו מבקש דוקינס להבהיר, מעבר לעצם התהליך עצמו, היא ההבנה, שהטבע לא קיים "למען" משהו. בדברו על הגן, התכונה הבסיסית הקובעת את התפתחות החי, הוא מדבר על אנוכיותו של הגן, כתכונה וכחוק בסיסי בעולם החי. בתחילת ההסבר מבקש דוקינס להפריך הסבר שגוי הנפוץ ברבים: "הסבר זה מבוסס על התפיסה השגויה… כאילו האבולוציה מניעה את כל היצורים החיים לעשות דברים 'למען טובת המין', או 'למען טובת הקבוצה'". זו, כאמור, תפיסה שגויה, שמקורה בתכונה האנושית הפועלת "למען משהו", "לטובת מישהו", תכונות או כוונות שאינן קיימות בתהליך האבולוציוני. "האבולוציה פועלת בדרך הברירה הטבעית", ממשיך דוקינס, ו"ברירה טבעית פירושה שרידתם הנבדלת של המתאימים ביותר… הפרט הוא רק כלי משחק בהתמודדות הזאת, שאפשר להקריבו כאשר מחייב זאת האינטרס הרחב יותר של המין בכללותו… ".

השרידות הוא שם המשחק באבולוציה, הפועלת בכוח הברירה הטבעית, ללא כיוון של יד מכוונת כלשהי, בלא מטרה מוכתבת מפי מישהו. אותו יצור – במקרה שלנו הומיניד או אדם, שמסוגל לשנות ולהתאים עצמו לתנאי-חיים בלתי-צפויים, מבחינת תנאי-החיים וצריכת מזון ומים – ישרוד, בעת שכל מי שאינו מסוגל להתאים עצמו לאותם שינויים – ייכחד. בתהליך הזה של הברירה הטבעית לא קיים שכר ועונש על התנהגות טובה או רעה.

שכר ועונש הם פרי-רוחו של האדם

שכר ועונש הם פרי-רוחו של האדם, שהפסיכולוגיה שלו, תולדת ההתפתחות האבולוציונית בהומו-סאפיינס בלבד, כוללת חלק מתכונה אנושית הקרויה "רצון", תכונה שבטבע כלל איננה קיימת. הרצון, יחד עם הפחד, ולצידם תכונות שכליות-אנושיות נוספות כמו יכולת אנליזה של אירועים, וממנה שורה של יכולות כמו הבנה, השוואה, עריכת סדר, הערכה, ביקורת, הסקת מסקנות ועוד – כל אלה יצרו אצל ההומו-סאפיינס מבנים שכליים ותודעתיים שהם ייחודיים לאדם, ואין להם כל קשר לטבע בו הוא חי. לטבע, לברירה הטבעית, לאבולוציה אין רצון, אין כוונה, אין תכלית, אין "שכל אנושי", ולכן גם אין "שכר ועונש" על "התנהגות טובה", "ראויה", "גרועה" או "אסורה". במערכת הטבע והאבולוציה אין ציווי מלמעלה או מכיוון אחר כלשהו, שכן אין בנמצא יד מכוונת או יוצר חכם שיצר, סידר, הקים ובנה מבנים ופרטים בטבע. כל הקיים בתבל, על יקומיו השונים והרבים, הוא פרי יצירה אקראית ולא מכוונת, עם כל הקושי שיש לפרט הזעיר שבזעירים – הפרט האנושי – להבין זאת.

מכשלות ומגבלות בתפיסה האנושית

אי-הבנת הסיבה או הגורם לתהליך כלשהו בטבע איננו עילה לטעון שקיים גורם אחר, חיצוני לטבע, "מעליו", האחראי לאותו תהליך בלתי-מובן. אלא שעובדה זו איננה מקובלת על בני-אדם רבים, שצרכיהם הרגשיים מחייבים אותם בקבלת תשובה מיידית, מוחלטת וכוללנית. העובדה שמרבית בני האדם בתבל כיום נכללים בקבוצה זו אינה הופכת את ההזדקקות הנפשית הזאת לכוח עליון, עד כדי תלות מוחלטת, לעובדה מדעית או לאמת טבעית. כאן נוצר קושי נוסף בגישה לאבולוציה כתהליך שנותר לא מובן ולא מקובל בידי מרבית תושבי תבל של זמננו: כוחו של הרוב.

כוחו של הרוב, שבתקופה המודרנית קבל חיזוק באמצעות הדמוקרטיה, מתפרש על-ידי רבים בשוגג כתקף בכל תחומי החיים, ולא היא. הדמוקרטיה היא משטר, שיטת חיים וממשל שנותנת זכות חיים לכל אדם, זכות הבעת דעה וכל זכות אחרת במערכת החיים המשותפת לחברה אנושית שתקבל על עצמה את כללי המשחק הדמוקרטיים. הדמוקרטיה איננה מסוגלת ואיננה רשאית לפקוד על החשיבה האנושית, על האמונה או על סוג החשיבה ואיכותה. בכל הנוגע לאמונה, אין לדמוקרטיה דריסת רגל, פרט להיתר שהיא מתירה לכל אדם לדבוק ולאחוז בכל אמונה כרצונו, בתנאי מובן שבכך לא יפגע לרעה בשום אדם אחר. בתחום הקרוי "אמונה" ו"חוסר אמונה" אין מקום לדמוקרטיה. כאן הרוב אינו קובע. שכן, הרוב בעולמנו משליט, כמה עצוב, את ההבל בדמות האמת. בתחום זה של כפירה באמונה באל, גם אדם בודד אחד, הניצב יחיד אל מול שישה וחצי מיליארד בני-אדם אחרים – יצדק, וכל ששה וחצי המיליארד האחרים ישגו. פרשת גליליאו גליליי, בעומדו יחיד מול הכלל בטענה שהארץ סובבת סביב השמש, ולא להיפך, כמחשבת הרוב עד לזמנו, היא העדות הטובה ביותר לכך, כמילותיו של דוקינס: "כיום, תורת האבולוציה מוטלת בספק בדיוק כמו הטענה שלפיה הארץ נעה סביב השמש" (1).

בשנת 1859 ניצב צ'רלס דארווין כמעט בודד אל מול כלל האנושות, וטען לצדקת תגליתו המהפכנית: האבולוציה והברירה הטבעית שבטבע. היום דארווין איננו בודד עוד. עימו ואחריו צועדות בביטחה קבוצות וחברות אנושיות, בוודאי מדעיות רבות, המבינות את שדארווין גילה, שהברירה הטבעית בדרך האבולוציה היא ורק היא התהליך שהביא את האדם ואת כל יתר היצורים החיים היום על פני כדור-הארץ למה שהינם, וכולם, ללא יוצא מן הכלל, הינם תולדה של שרידות יצורים אחרים, שקדמו להם בהתפצלות הענפית המסועפת לאין-גבול, ואין שום "עלבון" ליצור כלשהו, אם קודמו בתהליך היה אחר, שונה, מכוער או יפה ממנו. מה שבטוח – שהיה פחות מפותח ממנו.

אתר 'חופש', כבמה חילונית-אתיאיסטית הפתוחה לכל אדם, מקבל אין-סוף של מכתבים, שאלות וטיעונים, שעניינם "איך" ו"מדוע" ו"מה תגידו על" לגבי קיומם של החיים בטבע. מדהים להיווכח, שלחשיבה הדתית יש אחיזה גם בלב בני-אדם שאינם דתיים, שלא לדבר על הדתיים, שאינם מסוגלים כלל להבין, או לתפוס, שישנה אפשרות אחרת מעבר לאמונתם להסבר תופעות הטבע. חברי צוות האתר, המשתדלים לענות בעקביות לכל שואל, נתקלים בחומה בצורה מצד המאמין הדתי ככל שעולה המילה "אבולוציה" על הפרק.

"אז מה, אתה רוצה להגיד שנולדנו מקוף? אביך קוף!" כותבים אלינו רבים, בייחוד מקרב הציבור הדתי-חרדי. ואין להתפלא על כך: זהו פרי-חינוך של דורות רבים, הנאחזים בעקשנות בדעות קדומות, באמונות שהן חסרות כל קשר לחידושי המדע בן מאות השנים האחרונות. אלא שבכל אלו אין די. גישתם של מאמינים דתיים רבים היא לא רק מנוגדת לדעה המדעית, אלא שעל מנת למנוע כל סדק ופירצה אפשרית, ולו גם הזעירה ביותר, בחומת-ההגנה הגבוהה והבצורה שהקימו להגנת אמונתם, הם מגייסים כל דרך וביטוי אפשריים לשלול על הסף התעוררות של תבונה והיגיון במוחם שלהם, בעזרת פסוודו-מדענים, המייצרים ב"מעבדותיהם" פסוודו-מדע, במטרה לשמר מכל משמר את האמונה באל, על כל המשתמע ממנה. דוגמה אופיינית לתוצאות הפסוודו-מדע מצאנו במכתבה של גולשת דתייה, שכך כתבה לאתר 'חופש':

"כל התורה וכל סיפוריה אמת לאמיתה, מן הפרט השולי ביותר ועד לחשוב ביותר. על פי התורה כמובן הרי הקב"ה יצר את העולם והוא נתן לנו את התורה. לכן אתה תראה שעוד כמה שנים, שהטכנולוגיה תתפתח יותר, שבאמת יגלו שהייתה טעות בידם והעולם לא נוצר לפני 60 מליון שנה. זה כמו הרבה דברים אחרים שהתורה כתבה וכל המדענים בעולם סתרו זאת, והיום התברר שזהבאמת נכון והתורה אמת לאמיתה ונכונה ואין שום פרט שאיננו נכון בתורה. וכמו שאמרתי רק התורה היא נר לרגלי ואור לנתיבותי. אני לא מסתמכת על שום דבר שאיזה פרופסור או דוקטור אמר, אני מסתמכת אך ורק על התורה, אך אני מביאה גילויים מדעיים של פרופסורים חילונים בשבילכם, כיוון שאתם בשום מצב לא תאמינו שדבר מסוים הוא נכון או אמיתי כיוון שכתוב זאת בתורתנו הקדושה. לאור כל ההוכחות שהבאתי לפניך לאמיתות התורה, איך אפשר לומר שאין משהו שיצר את כל זה? הקב"ה יצר את העולם ולכן ידע אלו בהמות מעלות גירה ואלו לא, להזכירך התורה נכתבה לפני אלפי דורות שעדיין המדע לא היה בכלל קיים!!!! אם כן איך אפשר לומר שאין אלוקים? אני מרחמת על אנשים כמוך באמת שבורחים מהאמת שמנסים להסתיר את האמת ולומר שאין בורא לעולם".

האבולוציה של האדם

כל ויכוח עם מאמין כזה נידון מראש לכישלון, משום השוני המהותי בבסיס הגישה, בתפיסת העולם ובהבנה ואבחנה של מושגי-יסוד בתרבותנו. בייחוד שניצב בפניך אדם, המוכן לעוות כל נתון ולאמץ כל סטייה ולו רק על מנת שעמדתו האמונית לא תיסדק ולא תתערער.

שינוי בעמדותיו של המאמין הדתי יחול אך ורק באמצעות כלים לימודיים וחינוכיים, החופשיים מכבלים כלשהם, בייחוד כבלים של פסוודו-מדע, המייצר ומפיץ מידע מסולף ומעוות, בשם סמכות אלוהית לכאורה. הדתייה כותבת הדברים הללו, כמייצגת ציבור גדול של אוחזים בידע שגוי כזה, מצויה במצב נפשי הקרוי בפסיכולוגיה "דיסוננס קוגניטיבי". אין בפניה אלא אפשרות אחת משתי האופציות הקיימות: אלוהים כבורא-כל, או אבולוציה כתהליך טבעי הדרגתי, ששום כוח חיצוני או אלוהי איננו קשור בו משום שאינו קיים כלל. היא בחרה בראשונה, אני בשנייה. אני מוכן ללמוד ולהיחשף לכל, היא כלואה בחליפת-מגן מתכתית נעולה ומסוגרת מפני החשש הנורא והאיום, שמא יקרה בדרכה ידע, שיפריך, כמה נורא, את בחירתה באפשרות הראשונה.

גישה זו של הנאחזים בידע שגוי ומסולף איננה ייחודית, כמובן, לחברה היהודית, בה אנחנו חיים, ואין היא אלא חלק ממנה. זוהי גישתם של מרבית יושבי-תבל – נוצרים ומוסלמים לסוגיהם. זה לא מכבר, בשנת 1925, ניצב העולם התרבותי, המתקדם, הפתוח והחושב, המום לנוכח "משפט הקופים", שהתנהל בארה"ב כתביעה מצד מדינת טנסי והמימסד הבריאתני כנגד מורה, שייצג את הציבור החופשי. בעימות זה ניצחו, כמה נפלא, התבונה, הפתיחות, ההיגיון, ומעבר לכל – הידע המדעי וההוכחות שעימו. 300 השנים שחלפו מאז ניצח גלילאו גליליי את ה"ידע" השגוי בו אחזו "מדעני" הדת של אותם ימים לא שינו את עמדות "מדעני" הדת במדינת טנסי של תקופתנו, שתבעו לדין את ג'ון סקופס על שהעז ללמד בכיתה את תורת האבולוציה של דארווין. מן הסתם תידרשנה עוד מספר כפולות של 300 שנה עד שמרבית תושבי תבל יכירו בטעותם.

בספרו "עולם רדוף שדים" (6) כתב קרל סייגן: "מה שמפחיד אותי, במיוחד על סף האלף החדש, הוא שהפסוודו-מדע והאמונות התפלות יגבירו משנה לשנה את כוח הפיתוי שלהם, ושירת הסירנות של הבערות תגדיל עוצמה וקסם. מתי שמענו אותה לאחרונה? כל אימת שהתעוררו בנו דעות קדומות, לאומניות או אתניות, בתקופות של מחסור, כשהתערערו בטחוננו העצמי הלאומי או חוזק רצוננו כציבור, כשהתייחסנו למראה מקומנו ומעמדנו ההולכים ופוחתים בקוסמוס, וכאשר תססה הקנאות סביבנו – או-אז השתלטו עלינו הרגלי-חשיבה שרכשנו בדורות עברו. להבת הנר מהבהבת קלושות. שלולית האור הקטנה שהיא מטילה רועדת. העלטה מתגברת. השדים מתחילים להגיח ממחבואיהם".

אני פחות פסימיסט. עם כל הסכנות הכרוכות בהידרדרות לחשכת ימי הבערות, גם פרק זמן של מאות שנים לא ישנה את דעתם, עמדתם וגישתם של ההומו-סאפיינסים המודרניים העוסקים במדע. להיפך. הצורך והחובה ללמד ולהוסיף וללמוד רק יגבירו את פעילותם, לטובת החברה האנושית. בכך אני מאמץ את דבריו של דוקינס בפרק הראשון בספרו "הגן האנוכיי" (1): "אני יודע כי נשקפת לי הסכנה שאותם אנשים, והם מרובים כל-כך, שאינם מסוגלים להבדיל בין משפט חיווי, הקובע מהם פני הדברים, ובין הטפה, הטוענת מה צריכים פני הדברים להיות, יבינו אותי שלא כהלכה. דעתי הפרטית היא שחברה אנושית המבוססת אך ורק על חוק הגנים – הגורס אנוכיות כללית וחסרת-מעצורים, איננה חברה שראוי לאדם לחיות בה".

גילה של החשיבה האתיאיסטית כגילה של התבונה האנושית. בשם "אתיאיסט" כינו היוונים עובדי האלילים הקדמונים את אלו, ששללו את מציאותה של האלילות – האלוהות הפוליתיאיסטית (7). בשם זה כונו בפי עובדי-האלילים גם הנוצרים הראשונים, שהלכו בדרך היהדות ובחרו להאמין באל אחד (8). אלא שנדרשו כאלפיים שנות חשיבה עד לרגע הייחודי בשנת 1865, בו נמצאה הראייה המדעית לחשיבה זו. מאותו רגע ואילך אין עוד מקום ל-"אינני יודע אם אלוהים קיים", "אני חושב שאלוהים אינו קיים" או "אינני מאמין שאלוהים קיים". פשוט, יש לומר בקול, בעוז ובביטחה גמורה, את הדבר היחיד שמשתמע מהבסיס המדעי שהציבו דארווין וממשיכי דרכו:

אלוהים אינו קיים! לא היה ולא נברא, אלא משל היה

92 תגובות

 1. "רבי" נחמן מצרן
  אתה מזכיר לי בדיחה על רב וכומר שנכנסים לתא וידוים.
  אחרי רבע שעה הם יוצאים.
  חבר של הרבי, שחיכה מחוץ לתא, שואל אותו: "נו חיים איך היה?"
  אז הרבי עונה לו: "בסדר מוישה. הוא מבוטח עכשיו".
  אוי.
  תשמע, רבי, כנראה שתבונה אין בך מספיק, רק תקרא את המשפט שכתבת ובו התייחסת אל עצמך: "ואם כן אני כתוצר של האבולוציה הספונטאנית הצלחתי לפתח תבונה עבור תהליך שאינו תבונתי או לפחות אינו מתיימר ליצור תבונה , מאוד מעניין: כיצד תהליך שאינו תבונתי מייצר תבונה."
  אז קודם כל, בוא נירגע. עדיין לא הצלחת לפתח תבונה.
  ושתיים, תהליך שאינו תבונתי יכול ליצור עוד תהליך שאינו תבונתי. או שיכול ליצור דבר שאין בו תבונה. וגם יכול לא ליצור כלל. זאת אומרת, שאתה כנראה יצרת עוד תהליך שאינו תבונתי. אבל זאת בעיה שלך, אין לי עניין להיכנס לך אל תהליכי הנפש שעוברים עליך שם בצרן (אני רק יכול לנחש איך זה להיות רבי נחמן במקום אנטישמי), ולך אין זכות גם לכעוס עלי בגלל זה. אתה מוזמן לכעוס על עצמך ובלבד.
  ואם כבר אתה נוגע בנשמות, אז "לפי תורת הקבלה", אתה צריך לקבל כאפה על העורף שלך שתעיף לך את השטריימל מהראש. מה שכתבת זה קישקוש אחד גדול. תקרא שוב מה שכתבת: "לכל עצם קיים יש נפש המאפשרת את קיומו. כלומר, לא רק לחי יש נפש, אלא גם לדומם. ההבדל הוא רק ברמת הנפש ובכוחה". ההבדל הוא ברמת הנפש ובכוחה? למחשב שלך יש נפש? אם כן תבקש ממנו שיתכבה. יש לך פנטיום עם מספיק כוח לא? רק תבקש ממנו, ותאמין שהוא יתכבה לבד. תעשה לכולנו טובה.
  שאר הדברים שכתבת הם פשוט הפירוש לקישקוש הקודם שרשמת, לכן אינם מצריכים פירוט מעבר לכך.

 2. לגבי מה שהרבי כתב, קשה להגיב (פרס נובל למי שמבין) אבל מאחר והוא כבר כתב, אזי החלטתי להזדהות ולהגיב בשמי האמיתי ועשיתי זאת בפוסט https://www.hayadan.org.il/carl-sagan-on-the-oracle-of-delphy-150712/#comment-355830 שנכתב הרבה לפני שהוא הגיב. מאחר והוא מבקר קבוע כאן, הוא וודאי קרא תגובה זו שלי ולכן הסקה תבונתית לא היתה כאן כי אם העתקה/שכפול והרי לפניכם הוכחה שבמקרה שלו אבולוציה לא הייתה. קורה.

 3. שבוע טוב,
  שמתם לב שכשמוליק מגיב אז האחד שמגיב היטב אינו מגיב
  מסקנה לוגית אפשרית: האחד שמגיב היטב הוא שמוליק
  האם היה כאן ביטוי לשמוש במילה :"תבונה"
  לדעתי כן ,לפחות לפי היהדות המילה:בינה" כחלק מחב"ד (חכמה ,בינה ודעת) משמעותה : הכישרון לחשוב להסיק מסקנות.
  ואם כן אני כתוצר של האבולוציה הספונטאנית הצלחתי לפתח תבונה עבור תהליך שאינו תבונתי או לפחות אינו מתיימר ליצור תבונה , מאוד מעניין: כיצד תהליך שאינו תבונתי מייצר תבונה.

  לגבי נושא הנשמות,
  לפי תורת הקבלה, לכל עצם קיים יש נפש המאפשרת את קיומו. כלומר, לא רק לחי יש נפש, אלא גם לדומם. ההבדל הוא רק ברמת הנפש ובכוחה. לחי יש נפש בעלת כוחות גדילה ותנועה, ומשום כך הגוף מסוגל להתפתח ולנוע, ואילו לדומם יש נפש שאינה אלא מחברת בין חלקיו ומאפשרת את קיומו כפי שהוא ללא אפשרות של התפתחות צמיחה שינוי ותנועה.

 4. תהיה אתה רציני, אתה כותב שטויות ורוצה שיתייחסו אליך ברצינות. זו תשובה רצינית ואם זה לא נוח לך, לך תשאל שאלות בכיכר השבת. שם תקבל את התשובות שאתה רוצה. אמנם לא התשובות הנכונות אבל זה לא ישנה לך כנראה.

 5. אין אף מין שיכול להגיע עם הצוואר לגובה 3 מטר כמו הג'ירפה, אין אף מין שיודע להתחבא טוב בתוך השריון כמו הצב, אין אף מין שיודע לדקור כמו הקיפוד. בקיצור, לכל מין יש את ההתמחות שלו. אצל האדם במקרה זה המוח.

 6. בכדור הארץ יש מליונים של מיני יצורים חיים ואין אחד הקרוב בתבונתו או בתרבותו או בכושר המחשבה שלו לגזע האנושי. הפער בין בני האדם לבין כל מיני החיים בכדור הארץ הוא עצום. עובדה זו מחייבת הסבר מפי כל אותם חוקרים הבטוחים שהתפתחנו כמו שאר המינים שבכדור הארץ.

 7. אדם,
  אני רוצה להדגיש שלכנות תופעה כלשהי (אמיתית או מדומה) בשם היא אינה הוכחה כאם הגדרה, בלי קשר למה שניסית להוכיח.
  בהמשך לאנלוגיה שלך, קרח הוא מוצק ובשניה x הוא עדיין מוצק ולאחר השניה הזו הוא הופך למים. מכאן, לטענתי, לקרח יש ׳נשנה׳ (טעות במקור). האם הוכחתי שלקרח יש ׳נשנה׳? לא וודאי שלא, אלא רק הגדרתי מושג חדש ואגב, הוספתי מסתורין במקום בו אין צורך במסתורין.
  אני רוצה להצביע על העובדה שחיידים נחשבים כחיים בדיוק כמונו ולכן הסיבה שאתה חושב שאין נשמה לחיידק (לשיטתך) מצביעה על הבעייתיות בהגדרה שלך לנשמה. שים לב, שאתה בעצמך משתמש במילה "להגדיר" וכך אתה כותב: "לי נראה שיש להגדיר את אותו משהו המבדיל את החי המפותח מהדומם…" ומחמיץ תוך כדי כך את העובדה שמעולם לא הגדרת מהו "מפותח" במובן הזה ומדוע לא לכלול צורות חיים פחות "מפותחות" ולא להעניק להן נשמה.

  לסיכום, הגדרה אינה הוכחה ובכל מקרה, אני מתקשה לראות כיצד בכל זאת תוכיח כאן את קיומה של הנשמה, לאור העובדה שמאות בשנים כל מי שניסה בכך, נכשל. אתה בכל זאת מוזמן לנסות לשכנע פיזיקאים לחפש את קיומה של הנשמה

 8. "אדם_קדמון"
  אתה מפטפט על דברים שאינך מבין בהם.
  מה זה הקישקוש הזה שכתבת:
  "סתם אותות חשמליים (לפי סברת רבים) או חלק מאותה מורכבות שקראתי לה "נשמה" ?"

  ומתי בדיוק אתה אמרת ש"הנשמה" היא "מורכבת"?
  לי זה נראה יותר כמו השפעה, של תגובות קודמות מדיונים קודמים, על השכל שלך. ומבלי שתהיה מודע לכך.

  על מה שאתה מדבר וקורא לו נשמה זה לא יותר מאשר אוסף של אותות חשמליים.
  אוסף או קבוצה (או קבוצות) -אשר ברמה האטומית – האירגון המסוים של אותם אטומים במוח יוצר/גורם תופעות ברמת המיקרו והמאקרו של הגוף. העובדה שלמשל, בעל חיים מפותח כאדם, מסוגל להיות מודע לעצמו ולסביבה- אינה הוכחה לקיום נשמה, אפילו אם המורכבות שבסידור האטומים היא גבוהה מאוד.
  העובדה שהאדם גילה ששימוש באותות חשמליים על המוח יכול לגרום ,אפילו אצל גוף שעדיין חי, להרים את יד ימין למשל – זה כן אישוש לכך ש, אותות חשמליים מרכיבים את ההחלטות שלנו, המחשבות שלנו, וכנראה אפילו את התודעה שלנו (מה שקראת לו "נשמה").

 9. ואם כבר נגענו בנושא, הרי זה רק קצה קצהו וחכמים רבים עסקו בו ולא הגיעו לעומקו ובטח לא להסבר שיהיה מקובל ומובן על כולם.
  מהם הרגשות? מהן המחשבות? מהם הרצונות? סתם אותות חשמליים (לפי סברת רבים) או חלק מאותה מורכבות שקראתי לה "נשמה" ?
  מרתק, אבל זה כבר חורג מהנושא שלנו… או שמא לא?

 10. נתתי דוגמאות להוכחות לקיום נשמה כמשהו המבדיל בין מת לבין חי או לחילופין כמשהו הנותן אפשרות להחליט, להבין ולבחור. מובן שאפשר להתווכח על נכונות ההוכחות ולהגיע ליותר טובות. ברור שהנושא מורכב וקשה להוכחה ולהגדרה.
  לדעתי, לכלב וחתול יש "נשמה פשוטה" , לקוף בודאי שכן, לצמח – מאוד יכול להיות (אולי שונה מאוד אבל מחליטה על כיוון השורשים לפי האור והמים), ולחיידק – אני לא חושב…
  לי נראה שיש להגדיר את אותו משהו המבדיל את החי המפותח מהדומם (לאבן, למים ולחול אין נשמה כנראה) ואחר כך להמשיך להתעמק בנושא, וזאת כפי שהחוקרים והמדענים עושים לגבי כל נושא בפיזיקה ביולוגיה ומתמטיקה.
  הדואליזם מניח קיום של נשמה בתור אקסיומה (אמונה), אבל זה לא מספק.
  בן האדם הוא כל כך משוכלל ויוצא דופן יחסית לכל היצורים בטבע שזה לכשעצמו מחייב מרכיב ייחודי שאין לשאר. כרגע אני מכנה זאת "נשמה אנושית" וההוכחה לקיומה היא הכורח בקיום המרכיב הייחודי הזה.

 11. "האם לקוף יש נשמה, לתולעת, לחיידק? "

  בדיוק,
  כשקרייג וונטר יוצר חיים במעבדה, ו'נופח' חיים ב'גופה' של חיידק באמצעות קוד גנטי מסונתז באופן מלאכותי לגמרי, זה גם נשמה..?

 12. אי אפשר לדעת מה יהיה בעוד עשרת אלפים שנים, בוודאי לא בתכונה בודדת – גם אם היא נשלטת על ידי כמה וכמה גנים, כמו צבע עור שהתהפכה כמה וכמה פעמים. בשביל ההפשטה לא נכנסתי לסוגיות של עמידות לקרינה, מחלות גנטיות ועוד. אבל גם הם משפיעים על פני זמן.

 13. אם כי בכל אירופה לא נולד שחור אחד במשך מאות שנים. הם כולם הגיעו מאפריקה.
  היום מתרחש דבר נוסף. הערבים, האפריקאים והאסיתים פולשים בהמוניהם לאירופה והצבע של בני האדם באירופה הולך ומתכהה עם נטיה לצהבהב. אבל אם נניח שמה שהחוקרים אומרים אכן נכון, כלומר מוצא האירופאים הלבנים הוא מאפריקה, הרי מה שיקרה בעתיד הרחוק הוא מה שקרה בעבר לפי הנחתם, כלומר, גם הפולשים של ההווה ילכו ויתבהרו ובעוד 20 אלף שנה יהיו צחים כשלג ועיניהם כחולות כמי הים התיכון!

 14. אדם,
  צר לי, אבל אלו הן אינן הוכחות לנשמה.
  אתה הגדרת את המילה רנדומליות כנשמה, ולחילופין, הגדרת את כל מה שחי כבעל נשמה. זו הגדרה ולא הוכחה לקיום נשמה. ומכאן שלא עמדת בהבטחתך להוכיח קיום נשמה.
  ולשיטתך, האם לקוף יש נשמה, לתולעת, לחיידק?

  אני קורא לקוראים לשפוט האם העובדה שמישהו פתאום מחליט לבצע פעולה כלשהי או לחילופין מת היא הוכחה לקיום נשמה.

 15. ככל שעובר הזמן השונות גדלה. מה גם שיכול להיות מצב שבשבט מסוים זורקים את כל התינוקות הבהירים מדי לנהר וכך הוא מהר מאוד הופך כהה. כך סיפר פעם אנתרופולוג ישראלי שעובד הרבה באפריקה.
  מי יכול לערוב שדבר הפוך לא קרה בשבט אחר, ואנו במקרה צאצאים שלו?

 16. אכן נכון מה שאתה כותב.
  אבל עדיין לא תמצא שנולד לבן עור או כחול עיניים לשבט קנייתי או אתיופי… ובטח לא קרה שכולם יהפכו ללבנים…

 17. לא רק באירופה, אלא גם בצפון אפריקה יש נציגים של הגזע הלבן – אותם ערבים שגרים בכל החופים ממצרים ועד מרוקו. ואם אתה לוקח אותם בחשבון אתה יכול לראות שיש ספקטרום נרחב שבו ישנן חלק מהתכונות שציינת יותר אצל הדרומיים – תושבי צפון אפריקה ודרום אירופה, ופחות אצל הצפון אירופאים. אבל כמובן שזה לא מדויק כי בכל המקומות הללו היו קשרים וחילופי אוכלוסיה, כך למשל יש ענף יהודי מרוקאי עצום של משפחת ויצמן שמקורה לפי השם במזרח אירופה.

 18. אבי,
  אכן יתכן. אבל אני עדיין מקשה ושואל: איך קרה שלא נשאר שחור אחד בכל האי? עב שפתיים אחד? מקורזל שיער אחד? לאן נעלמו העיניים החומות?
  אני הייתי מצפה שלפחות חלק מהאירופאים ישארו אפריקאיים במבנה ובצבע שלהם.

 19. שמוליק,
  אתן לך דוגמא להוכחות שלאדם יש משהו נוסף מלבד הגוף. אקרא לאותו משהו נשמה.
  דוגמא 1 מכונה לא יכולה ל ה ח ל י ט שהיא קמה והולכת לפארק לטייל לנשום אוויר צח. מכונה לא נכנסת לדיכאון. מכונה לא חולמת. כלומר לאדם יש נשמה.
  דוגמא 2 אדם צעיר נפצע בקרב חס ושלום. הוא מת חס ושלום. בשניה X האדם היה חי ושניה לאחר מכן לא כלום. מה בדיוק קרה פה? למה אי אפשר ל"תקן" אותו? כל רופאי העולם לא יחזירו אותו לחיים. את זה אני מסביר כנשמה. כשהיא חסרה אין חיים. במקרה הזה אי אפשר להחזירה.
  אילו דוגמאות כמובן.

 20. אדם כתבת:
  "טיעון המטריקס אינו תופס היות והוא מנוגד לאקסיומה שהאדם קיים והעולם קיים ואיננו וירטואלי. האקסיומה הזו היא הבסיס לכל המדעים. לעומת זאת הטיעון שהאדם איננו חומר מוחשי בלבד הוא טיעון שאפשר להפריך או להוכיח"

  1. מה בדיוק אומר הטיעון שהאדם איננו חומר מוחשי בלבד. האם אתה מתכוון לנשמה?
  2. במידה והתכוונת לנשמה, איך בדיוק ניתן להפריך טיעון זה, שלאדם יש נשמה?
  3. מאחר ואני לא רואה איך תצליח להפריך את טיעון הנשמה (שוב, במידה ולזה התכוונת) מה ההבדל בין נשמה לטיעון המטריקס? את שני הטיעונים הללו לא ניתן להפריך ובדיוק בגלל זה ניתן להתעלם מטיעונים כאלו.

  ֿ ולסיכום, הטיעון הוא, שטיעון שלא ניתן להפריכו וניתן ללא ראיות הינו טיעון שאין צורך להתייחס אליו וזה בדיוק המשפט שהרבי כתב, אותו תיארת כדברים של טעם. טעם מר.

 21. לא, כי הם צריכים את הגנים ההתחלתיים, אבל זה נכון לדורות מעטים. בדורות רבים יש שונות ובכל משפחה כזו נולדו ילדים יותר בהירים ויותר כהים. אם במקרה כמה מהבהירים יותר שרדו את המעבר, ואחר כך התרבו, הצאצאים שלהם יהיו לבנים.

 22. בליזובסקי, אסביר לך לך בצורה אחרת.
  קח שבט מקניה והעבר אותם לאי קטן ומבודד בים הצפוני.
  נראה לך שבמשך השנים הם יהיו דומים לנורבגים?

 23. אדם קדמון אתה גזען. ההבדלים בין שבדי לאפריקאי גדולים באותה מידה כמו בין שבטי הזולו לשבטי הקו-סאן (מה שקרו בטעות פיגמים). הזולו הם פולשים מהצפון – כלומר ממרכז אפריקה, בדיוק כמו האדם הלבן בדרום אפריקה. אלא ששם ההבדל הוא לא בצבע אלא בתכונות אחרות. צבע זו כנראה תכונה די פשוטה וממש לא חשובה. בכלל בני האדם דומים זה לזה מאוד מבחינה גנטית.
  כל החפירות הראו חד משמעית שמוצא האדם מאפריקה. מה שכן, יתכן שהמעבר בין הומו ארקטוס להומוסאפיינס היה רציף ושהסינים למשל מוצאם בשושלת נפרדת של הומוארקטוס מזו שלנו, אין לכך משמעות כפי שהסבירו לך אין גבול אמיתי שממנו זה הומוסאפיינס וקודם זה היה משהו אחר. זה פשוט רצף.
  וההבדלים הנראים הם לעיתים אקראיים כתוצאה מבידוד של קבוצות קטנות שגדלו אחר כך במקום מושבם.

 24. טיעון המטריקס אינו תופס היות והוא מנוגד לאקסיומה שהאדם קיים והעולם קיים ואיננו וירטואלי. האקסיומה הזו היא הבסיס לכל המדעים. לעומת זאת הטיעון שהאדם איננו חומר מוחשי בלבד הוא טיעון שאפשר להפריך או להוכיח.
  בנושא התפתחות ומוצא האדם אני יכול לשאול למשל: אם מוצא האדם האירופאי הוא מאפריקה אז מדוע האירופאי לבן עור וכחול עיניים ובעל מבנה פנים אירופאי שכל כך שונה מהמבנה והצבע האפריקאי? מדוע אין דמיון קל לפחות בין שבדי לבין אתיופי?
  ברור שהחוקרים עונים על השאלה בצורה מסויימת. אבל האם התשובה טובה מספיק?
  הייתה תיאוריה שמוצא האדם מאסיה וצידדו בה הרבה חוקרים והיום היא הוחלפה על דעת הרוב בתיאורית המוצא מאפריקה. האם זו גם תוחלף?

 25. אדם,
  כן משהו כזה עם הבדל אחד, פשוט: ראיות.
  נסה להפריך את הטיעון הבא: אנחנו חיים במטריקס והיצורים שמריצים את הסימולציה אחראים על כל אספקט במציאות שלנו. עכשיו, בכל ויכוח בכל נושא שהוא, אני יכול לזרוק את הטיעון הזה ואין מישהו אחד בעולם שיכול להפריך את טיעוני. במה בדיוק הטיעון הזה מקדם אותנו ועל איזה ראיות הוא מתבסס, למי איכפת העיקר שאלו הם דברי טעם.
  זהו בדיוק נושא המאמר: מציאות מול מערכת של אשליות.

 26. חבל שאתה לא מבין. זה פשוט למדי. המציאות אינה מורכבת מחומר מוחשי בלבד.
  בעניין משפט גנרי למה אתה מתכוון? האם למשפטים כמו אלו שמרבים להשתמש בהם התומכים בהתפלגות הטבעית של המינים דרך מוטציות אקראיות חד כיוווניות?

 27. אני לחלוטין לא מבין המשפט הזה אומר וגם אם אני מתאמץ להבינו, אני עדיין לא מבין על אילו ראיות הוא מתבסס. זה משפט גנרי של מחבט״ים

 28. הנה:
  "שיש מציאות מעבר לחומר גם ברמת הדומם והצומח וגם בחלל החדר שאני נמצא בו"

 29. רבי נחמן במרכאות אומר דברים של טעם ורק חבל שהוא פה במיעוט ובסביבה עויינת

 30. אנשים תגידו, מה שהרבי כתב, זה רציני?
  הצלחה וכישלון נמדדים ע"י מי שרד והעמיד צאצאים ומי לא, ככה פשוט. באמת הוא לא מבין זאת?
  אותם חוקרים שהבאתי (הפרופסורים הוקינג וקראוס) מתארים תהליך הפוך לזו שהדת היהודית מתארת. הם, בהתבסס על ראיות והפיזיקה, טוענים שהיקום יכול היה להיווצר באופן ספונטני (הוקינג אף טוען שזה היה חייב לקרות) ללא עזרת בורא. הנה שוב הציטוט מויקיפדיה:
  It is not necessary to invoke God to light the blue touch paper and set the universe going

  למי שרוצה להתענג על הרצאתו של לורנס קראוס בנושא, שבעקבותיה הוא חיבר את סיפרו:
  http://www.youtube.com/watch?v=7ImvlS8PLIo

  אריק, האיש בפאניקה וכך הוא מגיב ולכן, אין צורך להתרגש. אגב, רמת הפאניקה שלו עלתה שלב, כאשר מדעני סרן הודיעו שהם גילו משהו בנתונים, שתואם את בוזון היגס.

 31. "לאריק:
  אולי עצם כל המחלוקת היא שאתם לא מחפשים תכלית בחייכם.. " וכו'..

  היות והטון שלך הוא מתנשא ומתובל במשפטים פטרוניים וסובייקטיבים לחלוטין ('כפירה'.. 'משמעות בחייכם'.. 'מי ייתן' וכו'.) אין לי סיבה אמיתית לענות.
  אבל בכל זאת..
  ל'משמעות רוחנית' אין קשר לשאלות שנוגעות למציאות.. שכידוע: אובייקטיבית ולא תלויה בגורם האנושי..
  והערכים של העידן המודרני הם בדיוק אלה שמבדילים בינינו לאירן ולסעודיה עָרְבִּיָּה ..

 32. לאחד שמגיב טוב:
  כתבת:

  "השאלה "מדוע הוא לומד" היא nonsense בדיוק כמו השאלה על מה חושב המספר 5. העברית מאפשרת תחביר כזה אבל השאלה היא nonsense."

  כלומר בהינתן הצלחה אתה טוען שאין מטרה ,אבל לא אוכל להסכים עם טענה דמגוגית זו.
  משום שאיך ניתן לזהות הצלחה אם אין כישלון ואין יכולת הבחנה בין הצלחה לכישלון , מדוע שתהליך ייצר הצלחה ולא ימשיך לייצר כשלונות .(מדוע שדיונון עיוור צבעים יצליח להסוות את עצמו וירצה בכלל להסוות)
  לבסוף אתה "מבזה" את השפה העברית שהיא מאפשרת nonsense ,כאשר הניסוח התחבירי שהבאתי מתאים לכל שפה בעולם.

  לגבי המדענים שהזכרת כאשר הם מדבר על יש מאין זה בדיוק תפיסת הבריאה ע"פ היהדות שהעולם
  נברא יש מאין , האומנם ייתכן שהמדע חוזר בתשובה? בהתייחס לשינוי מגרסת הטענה הקדומה שהעולם קדמון ולא נוצר.

  לאריק:
  אולי עצם כל המחלוקת היא שאתם לא מחפשים תכלית בחייכם ,ייתכן שזו בעיה גנטית אבולציונאלית גרידא ,עבור אוכלוסייה מסויימת שמחפשת משמעות רוחנית בחיים לעומת קבוצה אחרת של אתאיסתים שפשוט חיים בשביל לחיות וצר לי בשבילהם,משום שמשמעות רוחנית לחיים יכולה להעשיר את חייהם בעולם ערכים חדש וחדוות חיים שאין כמוה בעולם החומרני ,אבל לא אוכל לבא אליכם בטענות אלא רק
  לפקח את עיניכם שיש מציאות מעבר לחומר גם ברמת הדומם והצומח וגם בחלל החדר שאני נמצא בו.

  לסיום השבוע נקרא פרשת :"עקב"

  שהיא המשך דבריו של משה, המשלב בין דברי תוכחה, איזכור החטאים שביצעו במדבר, דברי עידוד לקראת הכניסה לארץ המובטחת ותיאור מרנין לב על אופיה המיוחד של הארץ

  שבת שלום ומבורך
  מי יתן ותספגו קמצוץ משכינתו של משה רבנו ויתמו הבלבולים

 33. ואם ניקח תינוק בן שנה של היום ונעביר אותו במכונת זמן משוכללת ומרופדת אל לפני 60 אלף שנה ונשבץ אותו באיזה שבט באפריקה, האם הוא יהיה מלך שלהם כשיגדל ? האם הוא ילמד אותם משהו שירש פה והיום מאבא ואמא שלו? האם יהיה לו יתרון שכלי או גופני על החברה שיגדל ביניהם?

 34. וואלה אח שלי, יא מבעבעס.. יכול להיות שהוא 'ענתיקה', יכול להיות שלא.. בוא נלך ביחד אח שלי ונשאל את היצור ה'ענתיקה' הזה .

 35. אם ניקח אדם מלפני 20 אלף שנה ונעביר אותו כתינוק לתקופתנו, הוא יהיה כמונו? יוכל להשתלב בפייסבוק ובעולם הסמרטפונים ולא נוכל לדעת שהוא ענתיקה? יוכל להיות אלוף שח מט?

 36. לאדם הקדמון – טכנולוגיה עדיפה לא מעידה על אינטלגנציה עדיפה אלא על ניצול טוב יותר של הפוטנציאל האנושי. ראה מה קרה בהודו לאחר שהתחילו לחנך אותם להנדסה במקום למסכנות. הם היום מעצמה טכנולוגית ומשמשים בית פיתוח עבור כל העולם.
  באשר לשונות בין בני האדם יש לכך כמה סיבות – אחת המפורסמות בהן היא הקבוצה הקטנה והסחיפה הגנטית. כשיש קבוצה קטנה של בני אדם שנעה למקום חדש, הם ישאו את התכונות המקריות של אנשי הקבוצה ויעצימו אותם בדורות הבאים. אם התכונות הללו במקרה מקנות להם עדיפות כלשהי, אפילו קטנה, הן תתפשטנה באוכלוסיה במהירות – למשל יכולת לעכל לקטוז שהתרחשה באירופה לפני 10,000 שנה איפשרה לאנשים לגוון את מקורות המזון, וכך לשרוד טוב יותר ולכן תכונה זו התפשטה במהירות.
  וחוץ מזה אל תזלזל בשונות שיש בקרב בני האדם באפריקה עצמה, אפילו היום.
  אגב כשהספרדים כבשו את אי הפסחא, היה כבר חוק שאסר עליהם לקחת שחורים או אסיאתיים לעבדות, אבל מה לעשות, ואיתרה מזלם של התושבים שם להיות לבנים – למרות שמבחינה גנטית הם לא היו שונים בהרבה משאר השבטים הפולינזים, במקרה צבע עורם היה בהיר יותר, כנראה מסחיפה גנטית. הנתון הזה איפשר לספרדים לקחת אותם לעבדים. אגב גם ביפן יש שבט שמבחינה חיצונית נראה כמו אירופי אבל בבדיקה מקיפה של הגנים נראה שהם לא רחוקים מהיפנים האחרים. כפי שקמילה אמרה, לפעמים תכונה שנראית כלפי חוץ – פנוטיפ מצריכה שינוי קטן מאוד ולפעמים שינויים גדולים מאוד בגנום לא משפיעים כלפי חוץ.

 37. אני מציע שנתרכז בנושא שלמענו התכנסנו פה: ההומו ספיאנס.
  האם כל קבוצות בני האדם החיים כיום זהים מבחינת יכולת החשיבה? ואם כן, אז למה התרבות הטכנולוגית המערבית מפותחת הרבה יותר מזו האפריקאית או הערבית? ואם מוצאנו מאפריקה אז מדוע האירופאים צחים ולבנים והסינים צהבהבים?
  חברה, תנו תשובות לעניין!

 38. מצחיק,
  התהליך אינו מישהו או משהו וכאשר כתבתי שהוא לומד, אין זה אומר שהוא הוא זה שבאמת לומד. המילה "למידה" במובן הזה היא ההצרנה של התהליך שהגנטיקה היא בסיסה וכל משמעות תורת האבולוציה היא לטעון שהתהליך הזה הוא חסר מטרה מכוונת מראש ולכן, כפי שכבר כתבתי מספר רב של פעמים, השאלה "מדוע הוא לומד" היא nonsense בדיוק כמו השאלה על מה חושב המספר 5. העברית מאפשרת תחביר כזה אבל השאלה היא nonsense.
  האתיאסט יכול להיות משכיל, בור או אינטיליגנטי בצורה ממוצעת אבל מה שהאתאיסט מבקש הן, ראיות. זה הכל. בינתיים, המתודה היחידה שעובדת עם ראיות היא המתודה המדעית, שהצליחה להסביר את קיומנו כאן גם ללא בורא. המתודה המדעית היא גם המתודה היחידה שמתגאה בכך שהיא חושפת ראיות חדשות שסותרת את מה שהיה ידוע בעבר. הנה שני מדענים, שאינם קוטלי קנים, שכתבו ספרים בנושא, תוך שהם מסכנים את כל יוקרתם המקצועית.
  1. סטיבן הוקינג בספרו the grand design. הנה ציטוט מתוך ויקיפדיה:

  The authors write:
  Because there is a law such as gravity, the universe can and will create itself from nothing. Spontaneous creation is the reason there is something rather than nothing, why the universe exists, why we exist. It is not necessary to invoke God to light the blue touch paper and set the universe going.

  2. פרופסור לורנס קראוס בספרו: universe out of nothing

  האם יכול להיות שהם טועים, וודאי אבל לפחות הם מתבססים על ראיות ולא משאלות לב.

  דרך אגב, התגובה לא נכתבה עבור "הרבי", אלא עבור אחרים שנכנסים לאתר. אסור לתת לאנשים כמו הרבי לומר את המילה האחרונה, לא באתר הזה.

 39. נחמן..
  האבולוציה מבטאת עקרון ללא מטרה, זה כל הרעיון.. זו תיאוריה מדעית שמשמשת בסיס להבנה במדעי החיים היום בכל אוניברסיטה בעולם. ובוודאי שאין שום מקום להתנשאות מהסוג שאתה או אחרים מבטאים.

  לגבי איינשטיין
  זה לא נושא מדעי, אבל אם אתה מתעקש איינשטיין גם כתב:
  "הדת היהודית, כמו כל דת אחרת, היא גלגול של האמונות הטפלות הילדותיות ביותר". ..
  "התנ"ך הוא אוסף של אגדות נכבדות אך עדיין פרימיטיוויות – ואף על פי כן ילדותיות".

  אם אתה כל כך להוט אחר ציטוטיו של איינשטיין

 40. למגיב שחושב שהוא מגיב היטב:
  כתבת:
  "יכול להיות שיש אנשים בעולם שלא מבינים את ההבדל בין תהליך מתקדם ולומד לבין תהליך שמראש יש לו מטרה?"
  אז אתה טוען שבתהליך מתקדם ולומד אין סדר ותכנון או אין תבונה , אז מדוע הוא לומד? כדי לשרוד?
  מדוע לשרוד? אין מטרה?
  מצד אחד אתם טוענים שהאתאיסט הוא נאור ומשכיל בצורת החשיבה שלו ואלו הבריאתנים הם פרימיטיביים, אבל כאשר אתם רואים סדר ותכנון אתם מתעלמים ממנו וברוב "תבונתכם" טוענים לחוסר תבונה . אז מי פה הפנאט והפרמיטיבי?
  לקמילי האחרון:
  לא אענה על השאלות הרטוריות ,אבל אחזק את טענתי לגבי איינשטיין ע"י כמה ציטוטים נחמדים:

  1. "כל המדע שלנו, כשהוא נמדד אל מול המציאות, הוא פרימטיבי וילדותי, ואף על פי כן, זהו הדבר הכי יקר שיש לנו."

  2. "צירוף מקרים הוא הדרך של אלוהים להישאר אנונימי."

  3. מציאות היא אשליה בלבד, אך אשליה תמידית.

  ונקנח ב:

  4. הדת שלי מורכבת מהערצה כנועה, לרוח עילאית בלתי מוגבלת, המגלה את עצמה בפרטים קלי הדעת, שאנו מסוגלים לתפוש במוחותינו השבריריים והחלושים. השכנוע העמוק הזה בנוכחותו של כוח תבוני עליון, המתגלה ביקום שאינו ניתן להבנה, הוא מושג האל שלי." ~ עיתון "הניו יורק טיימס", 19 באפריל 1955, "כמו שאיינשטיין אמר", עמוד 142.

  כוח תבוני עליון !!

 41. שאול
  אני מניח שההתלבטות לענות לשכמותך, מתבטאת במשלי כו ד, אל מול משלי כו ה..

 42. יש לי עסק כנראה עם כנופיה של בורים גסי רוח סידרתיים ופנאטים יותר מכל דתי שהכרתי. במקום לתת מענה מתעסקים בהתקפות אישיות במסווה של שמות כמו קמיליה הראשונה או רוח בשדה.
  חבורה של הדיוטות זבי חוטם
  רוצו לקמיליה הבלונדינית שתנגב לכם את האף
  לילה טוב ילדים

 43. הכועס,
  הרי בכך שכתבת שאתה מתעלם מההערה, התייחסת אליה… ודאי אינך טיפש עד כדי כך. כפי שכתבתי לך, האופן בה שאלת את שאלותיך חרץ את אופי התשובות להן זכית. בתגובתי, הלא מאוד קצרה, השתדלתי לענות לך באופן ענייני ואילו אתה בחרת להתייחס בראש דבריך כעת לעקיצה שלי על ההתרברבות המיותרת שלך בתארים, לא היה בעקיצה זו כל זלזול מצדי, צר לי שהבנת זאת כך.

  השאלות שלך חושפות יותר ויותר א פרצופן האמיתי, אינך שואל באמת, אתה שואל ומיד עונה, באופן שגוי. אתה חוזר על שאלת האדם הראשון שהיה "כמונו" (ווטאבר דאת מינס) ואז קובע בנחרצות לא ברורה שהיה אחד כזה. המשפט הזה למשל: "כולם מסכימים שהמוח האנושי כלל לא השתנה ב 50 אלף השנים האחרונות ולכן גם לא ישתנה בעתיד." לא רק שהוא אינו נכון הוא גם טפשי להפליא, הן מבחינת ה"עובדות" שבו והן מבחינת הדעות המקובלות של המדענים בנושא זה. למעשה כמעט כל תגובתך האחרונה היא סידרת קביעות שמלבד הצגת בורות גדולה בנושא אבולוציה בכלל ואבולוציה של האדם בפרט, אין בהן שום ביטוי של רצון ללמוד, לדעת, להכיר, להבין נושאים אלה. כשתרצה לעשות אחד מאלה אני בטוחה שתדע למצוא בך את כוחות הנפש לשאול שאלות בצורה מנומסת ובמבנה של שאלה ולא של הצהרות וקביעות חסרות ביסוס שיכר שכל מטרתן הוא לשרת את שימור תפישת העולם שאתה מחזיק בה כרגע. האמן במה שתרצה רק אל תגיד לי שאתה כותב כאן כדי ללמוד דבר מה חדש.

 44. שאול,
  ממש לא מובן מדוע החלטת מה שהחלטת בכזו פסקנות. הנה מאמר שמציע שהמוח האנושי מעולם לא הפסיק להתפתח:
  http://ieb.uni-muenster.de/data/bioinf/teaching/courses/tut/storage/papers/balter-human-brain-still-evolving-S-05.pdf
  הנה, לא כולם מסכימים עם טענתך.

  כמו כן, כבר הייתה כאן לפחות 3 התייחסויות למדוע השאלה איך נוצר האדם הראשון שהיה כמונו, אינה שאלה שניתן להשיב עליה, או בכלל שאלה הגיונית. אתה לא התייחסת לתשובות הללו, כולל חוסר התייחסות משווע לתשובה המפורטת של קמילה וזה לא מנומס. אתה רוצה התייחסות, נא להתייסח לפוסטים אחרים.

  שוב אומר, מי אמר שהיה קו מדוייק שלאחריו ניתן היה לומר שהנה, נוצר האדם האשון ומדוע רק אחד כזה? איך ניתן להגדיר בכלל בן אדם? מתי שמים את הגבול? ואפילו לשיטתך, כתבת שגזע ההומו ספאינס קיים לפחות 200 אלף שנה, אבל מי אמר שאין הוכחה לשינויים בגזע???
  ישנה טענה חזקה ביותר שלדוגמא, האדם הלבן, למד לעכל חלב רק ב- 10,000 שנה האחרונים ולא לפני.
  בכל מקרה, אתה רוצה להשיב על השאלה איך נוצר האדם הראשון, תגדיר תחילה אדם. זה עליך.

  ואגב, באחד הפוסטים שלך שאלת מדוע הניאנדרטלים לא שרדו ואנחנו כן. אומר מראש, אין כאן שום דבר וודאי, מצטער, למדע לוקח זמן, אבל עדיין כתבה יפה:
  http://www.haaretz.co.il/magazine/1.1792160

 45. "שאול הכועס"
  סליחה שזילזלנו בתואר המאסטר לקישקושים שלך.
  בטח יש לך עוד תואר, BSC במדעי השטויות.
  איפה קיבלת אותם, במכון פוזניץ?

 46. נחמן,
  ההגיון שלך באמת טהור. כולו שגוי.
  ראה שאתה מבלבל בין המילה הגיון בה משתמשים ביום יום (למשל במשפט: "זה נראה לי הגיוני") ובין לוגיקה שהיא הבסיס לחשיבה רציונאלית. אמונה בהגדרה מבוססת על תחושת בטן, חזקה ככל שתהיה. אמונה דתית בהגדרה לא נובעת מידע וגם לא מחשיבה רציונאלית, ההיפך הוא הנכון, החזקה באמונה דתית מצריכה בדרך כלל כמויות נכבדות של בורות וגם מחייבת, תמיד, חשיבה אי-רציונאלית כדי "לפתור" סתירות וכשלים לוגיים שעולים בהכרח מתמונת עולם שעומדת בסתירה לעובדות הטבע.

  היחיד שניכר שהציב לעצמו יעדים הוא אתה, כאשר אתה מרשה לעצמך לעוות כל דבר, החל מדעותיו ואמונותיו של איינשטיין וכלה באופן פעולתם של חוקי טבע (בין אם ביולוגיים או פיזיקאליים), אם מתוך בורות או "רק" מתוך אי הבנה, אבל גם יכול להיות שסתם מתוך רשעות ונוכלות, זה לא יהיה המקרה הראשון.

  האם אתה יכול לסביר את המנגנון שבו ידידך הדמיוני מחדש בטובו בכל יום מעשה בראשית? האם הוא מסובב מפתח גדול שמחובר לקפיץ? או אולי מוסיף כמה קרשים למדורה שמחממת דוד מים ובכך מגדילה את לחץ האדים בכל נשמת אפם של ברואיו? והאם הוא מבצע פעולה זו פעם אחת בכל יום? או בכל שניה ושניה? ואם מתרחש אירוע שאינו טוב, כמו תינוק אומלל שסובל מסנדרום טריצ'ר קולינס, או משפחה שלמה של חרדים שכוללת גם פעוטות שעדיין לא יכלו לחטוא אפילו לו רצו נתקעים על מסילה ונדרסים על ידי רכבת, האם גם אז מדובר במעשה בראשית שהוד טובו עשה?
  למען הסר ספק, אלו שאלות רטוריות, אני לא באמת מצפה שתענה עליהן.

 47. אתעלם מההערה המזלזלת בעניין התארים.
  השאלה היא איך נוצר האדם הראשון שהיה כמונו – והיה אחד כזה. שום שינוי מקרי הדרגתי או מוטטיבי לא יצור אדם. גזע ההומו ספיאנס קיים לפחות 200 אלף שנה ואין הוכחה לשינויים בגזע. כולם מסכימים שהמוח האנושי כלל לא השתנה ב 50 אלף השנים האחרונות ולכן גם לא ישתנה בעתיד.
  וגם יש לזכור ששינויים- אם קורים – נדחים ונפסלים ומושמדים ואינם יוצרים גזע או תת גזע חדש.
  ההנחות והתיאוריות רבות מידי וההוכחות מעטות ואינן מספקות
  .

 48. שוב אנשים, תגידו, מה שהרבי כתב, זה רציני?
  יכול להיות שיש אנשים בעולם שלא מבינים את ההבדל בין תהליך מתקדם ולומד לבין תהליך שמראש יש לו מטרה?
  הזוי

 49. עם גרשיים ,כמובן שאני לא רבי ,מה יש לרבי לחפש באתרי כפירה מעין אלו.
  אבל אני יכול לייצג את השקפת היהדות לא פחות מרבנים שמקבלים את האמונה ללא עוררין.
  האמונה שלי נובעת גם מהגיון טהור שאינו יכול לייחס את כל פלא הבריאה למקריות אלא לתבונה (או כח עליון כפי שידדנו איינשטיין טען-ללא התייחסות לדת בשלב זה)
  ואם התבונה נוצרה בצורה מקרית, כתוצאה מאבולוציה ,דיינו
  זה אותה גברת בשינוי אדרת, זו עדיין תבונה שהאבולוציה הביאה אותה למציאותנו
  לכן האבולוציה עם מנגנון הברירה הטבעית הציבה לעצמה יעדים ומטרות מתוך תהליך לומד ומתלמד.
  אתם קולטים את זה : האבולוציה היא מנגנון תבונתי מכוון אם נרצה או לא, העובדות מדברות בשטח
  החל מתפקדו של תא בודד וכלה בחוקי היקום והאטום ששומרים על חוקיות קבועה כדי לקיים חיים בכדה"א ,כנאמר בתפילת שחרית כל בוקר :"המחדש בטובו בכל יום מעשה בראשית"

 50. קמילה האחרונה
  טוב שהצטרפת, אבל אני חושש שתשובתך ל'כועס' תגרור שאלות נוספות על מולקולה ושעונים בלתי פריקים. ))

 51. קמילה, נייס!
  הגיע הזמן שתותחים כבדים (תותחה במקרה זה) ישמיעו קולם באתר זה.
  נייס

 52. לכועס
  https://www.hayadan.org.il/evolution-and-atheist-thinking-260804/comment-page-1/#comment-354537

  לשאלתך אין משמעות בראי האבולוציה ועל כן סביר להניח שלא תקבל עליה תשובה, אבל לא בגלל שיש איזה פגם בתאוריית המוצא המשותף של המינים אלא בגלל שהשאלה אינה מוגדרת היטב. הקטגוריה "יצור אנושי" או" אדם" וכד' מכילה משתנים רבים מאוד, כמו גובה, צבע עיניים ובקיצור תכונות גוף. ישנם אלפים רבים של תכונות כאלה. די לבחון מעט את השונות האדירה בתכונות הגוף של בני אדם מתרבויות שונות, ולפעמים אפילו בתוך אותה תרבות, כדי להבין עד כמה הקטגוריה הזו לא מוגדרת היטב. לעומת זאת כן יהיה נכון לשאול מתי הופיעה תכונה חדשה, בין אם ברמה הגנטית בלבד ובין אם גם יש לה ביטוי פנוטיפי. אם למשל בעקבות שינוי מקרי בקוד הגנטי הביא ליצירת זוג עיניים נוסף על זה שקיים באופן רגיל, ניתן לומר שהפרט שנושא את המוטציה הזו הוא הראשון מסוגו. מרבית המוטציות אינן יוצרות שינויים גדולים מספיק כדי שנייחד שם שונה למופע של ההורים ושל הצאצאים שנושאים את המוטציה החדשה. קל יותר לייחד שם אחר ליצורים אשר הצטברו אצלם כמה וכמה מוטציות אשר מביאות לפנוטיפ (למשל צורת השלד) אשר שונה באופן משמעותי, גם אם לא שונה לחלוטין, מצורת המקור. אין מספר מסויים של מוטציות שיגרמו ל"מרחק" פנוטיפי מספיק מפני שישנן מוטציות שאינן מביאות לשינוי פנוטיפי וישנן מוטציות, במיוחד בגנים שקשורים לתהליכי בקרה במהלך ההתפתחות העוברית, שמביאות לשינויים רבים בו זמנית (בדרך כלל שינויים שגורמים למות העובר). המיון לקטגוריות שונות, כמו סדרות, סוגים, מינים וכד') מבוסס על שיטות שהמשותף להן הוא הערכת ה"מרחק" בין יצורים שונים, בדרך כלל על בסיס תכונות גופם או בדמיון הגנטי שלהם, וקיבוצם לקבוצות (ראה מידע נוסף כאן: http://en.wikipedia.org/wiki/Biological_classification). היות ובמהלך האבולוציה מתרחשת הצטברות של שינויים קטנים יחסית, אין כל כך משמעות לשאלה מתי הופיע לראשונה פרט מקבוצה טקסונומית מסויימת. כמו שהמגיב ב' כתב, אין לוויתן ראשון ואין תרנגולת ראשונה (כמו שאין אדם ראשון), יש הופעה ראשונה של תכונות מסויימות, כמו למשל מוטציה שגרמה להסתעפות של קשקש עור בלטאיים, אשר על בסיסה התאפשר בתהליך הדרגתי התפתחות של איבר דמוי נוצה. מתי בדיוק נכנה את האיבר הזה נוצה ומתי נכנה זאת קשקש מסועף? זו שאלה טכנית לא מאוד חשובה ובדרך כלל שרירותית ממש כמו הסף שבין נמוך לגבוה, או הסף בין ערימת חול קטנה וערימת חול גדולה או הסף שבין תקופת הילדות ותקופת הבגרות של אותו אדם.

  לגבי התפלגות "גזעים" מאבות קדמונים, יש דוגמאות רבות ומתועדות היטב בחיות משק (כמו צאן, בקר), בחיות מחמד (כמו כלבים וחתולים), בחיות לשימוש מעבדתי (כמו עכברים, חולדות, זבובים, תולעים, חיידקים ואפילו וירוסים). בכולם מתקיימים אותם עקרונות אבולוציוניים בשינויים קלים כאשר האדם הוא זה שהפעיל סלקציה (במקום מנגנון הברירה הטבעית) או ביצע שינויים גנטיים יזומים (במקום מנגנון יצירת המוטציות או הערבוב הגנטי כתוצאה מרבייה זוויגית רגילה). השינויים במהותם פועלים באותה מסגרת חוקים עקרונית של יצירת ואריציה גנטית והפעלת סלקציה מכוונת אשר מקנה ייתרון רבייתי למתאימים. בכל המקרים נצפים הווצרות של "גזעים" חדשים. אין שום סיבה לחשוב שהדינאמיקה שהתרחשה בקרב מי שאנחנו מגדירים כיום בקטגוריית בני האדם (או בכל אורגניזם אחר לצורך העניין) הייתה שונה.

  מהדברים שכתבת, כמו גם משאר השאלות ששאלת, נודף ניחוח של זלזול והתנשאות. אין לך מה להתפלא שאתה מקבל יחס תואם בחזרה.

  לגבי הסיבות לעליית הסאפיינס על חשבון הניאנדרטלים, לפחות כך נראה מהעדויות שנאספו, ישנן כמה דיעות. לא בכל שאלה מדעית ניתן להגיע לתשובה באותה רמת ודאות בגלל עצמת הממצאים. איני מכירה מספיק את הנושא הספציפי הזה אבל בהנחה שאין לך בעיה עם השפה האנגלית (בכל זאת יש לך 3 תארים, נכון?) המידע קיים ונגיש דרך האינטרנט.

 53. רק אשכתב את המשפט האחרון שהאות :"ר" נשמטה :
  "וכאן אתה נתקל במבוי סתום שמחייב אותך להכיר בבוא אתה נסוג אחורה מבורות יחסית לאותו תחום ."

 54. לאחד שמגיב טוב:
  בוש והכלם !
  כאשר אתה נתקל בחוסר ידע אתה טוען שצריכים להיות מומחים מאוד באותו תחום ולא מוכן להמשיך לנהל את הדיון גם על סמך היקש לוגי פשוט כפי שהציג שאול הכועס לגבי ישויות כמו מרחב וזמן שהם מעבר לחוקי האבולוציה והיות וכאן אתה נתקל במבוי סתום שמחייב אותך להכיר בבוא אתה נסוג אחורה מבורות יחסית לאותו תחום .

 55. אני לא מבין מה ההתנפלות הזאת על שאול הכועס.
  הבן אדם מציג בנימוס טענות או שאלות הגיוניות שעליהן יש ויכוחים גדולים ולא פתורים ואתם מתנהגים כביריונים שעובר אורח נכנס לשכונתם. אין לכם תשובות? תנו למישהו אחר לענות ואל תורידו את רמת הפורום לבליל של קישקושים.

 56. שאול הכועס לחץ כאן: http:\\www.gugul.elohim.tanah.il
  מציג עוד שתי תוצאות:
  1:מפלצת ספגטי.
  2:חברים דמיוניים מהתנך. כולל מלאכים ומלאכים כועסים.
  לחזרה לחץ כאן

 57. תשובות עצבניות וטפשיות של ילדים גסי רוח שאינם מבינים דבר.
  ואני חשבתי לתומי שיש לי עסק עם אנשי רוח משכילים וחכמים!
  לא נורא ילדים…
  תחזרו לפייסבוק ולאייפונים ושיהיה לכם לילה טוב חברה!

 58. שאול, אם אתה רוצה לתרגם את אתר מכון דיסקברי, אנא פתח אתר משלך, אל תזבל את אתר הידען עם שאלות שכבר קיבלו מיליון פעם את התשובות, רק שמכון דיסקברי וממתרגמיו העבריים כדוגמת אמנון יצחק, מתעלמים מהם.

 59. תבקש הסברים מאלוהים שלך. אתה יכול לפנות אליו דרך התנך. אולי פתאום הוא יענה לך אם הוא לא נח בהפסקות ביניים שבין יצירת ספינסים כמוך

 60. שאלה קטנה לאבי:
  איך בדיוק נוצר גזע חדש של בני אדם?
  אנחנו קיימים בצורתנו הנוכחית לפחות 50 אלף שנה (לפי השלדים שהתגלו) וקרוב לודאי 200 אלף שנה לפי שלדים נוספים שמשתייכים גם הם לסאפינס. אז מה קרה בדיוק שפתאום הופענו? היה אז האדם הניאנדארטלי (היה קיים לפני 350 אלף שנה לערך) שהיה לא פחות נבון וחזק ואולי אפילו יותר. הוא כבר היה בשטח. ופתאום – מי מופיע לו פתאום? הסאפינסים! איך בדיוק נוצרו היצורים החדשים? ומדוע נתן להם הניאנדארטלי להתרבות ולא חיסל אותם?
  אבקש הסברים.

 61. ההוכחות לגבי מוצא האדםוהתפתחותו מבוססות על השאריות של השלדים שהתגלו והרבה יותר על ההנחות והתיאוריות של החוקרים שהשתנו עם כל שלד נוסף שהתגלה.
  לפי החוקרים, האדם באמריקה מוצאו מאפריקה לאחר שנדד דרך אסיה וסיביר וניצל גשר אדמה בצפון האוקינוס השקט כדי לעבור לאמריקה. אותו גשר אדמה שקע בים לאחר מכן.
  זו תיאוריה מעניינת או בעצם סיפור מעניין שאין לו הוכחות רציניות.

 62. הדביקות של החסידים ב "תורת האבולוציה ומוצא האדם מאפריקה" איננה שונה מהלהיטות הקנאית של מאמיני האיסלם. תנסו בבקשה להפעיל ביקורת ולשאול שאלות תנסו לברור את הקש מהתבן ותגלו שיש הרבה ויכוחים ואי הסכמה וגירסאות מנוגדות גם בין המדענים שאתם סומכים עליהם בעיניים עצומות.
  הפתעות מצפות לכם בנושא.

 63. מגיב
  אין חורים בתורת האבולוציה. "הגלעין" של תורת האבולוציה שלם. החורים הם בהבנה של השואל (גם הכועס וגם הלא כועס).
  לשאלה מהו "הגלעין"? יש תשובה כמו "…המתאים שורד…" והסברים כמו "בהינתן מערכת משאבים מסוימת, (ולפחות) שני גופים אשר צורכים את אותם המשאבים על מנת לשרוד – תמיד תתקיים מלחמה על אותם משאבים, מצד (לפחות) שני הגופים, על מנת לשרוד." ויש עוד הסברים בדוגמאות של הגדרות של מושגים וניסוח ניסוחים שכל כולם "עוטפים את הגלעין המוצק שנמצא בבסיס תורת האבולוציה".
  מקווה שההסבר אינו מעורפל מדי.

 64. שאול,
  אין סיכוי שאתה תסביר כיצד מחשב עובד בעמוד אחד, וזה מגיע ממישהו שלמד תואר שלם על הנושא. וגם אם אתה בתחום (או בייחוד אם אתה בתחום), אני אתחקר אותך על כל נקודה ונקודה, ומתישהו נגיע למכניקת הקוונטים ואז אני אשאל אותך מדוע פרוטון נמשך לאלקטרון ואתה תענה לי בגלל המטען החשמלי ואז אני אגיד לך שזו סתם מילה ואתעקש להבין מדוע הפרוטון נמשך לאלקטרון וזה ימשך הרבה יותר מעמוד אחד. אני משוכנע שתשובות ברמת עמוד אחד לגבי אבולוציה נכשלו בלשכנע אותך. במובן הזה, פוסט באתר הידען גם לא ישכנע אותך.

  הפואנטה היא כזו: בשביל להבין באמת תחום מורכב, שהידע הנצבר שלו הוא בן מאות שנים ולא רק עשרות שנים צריך להיות סופר מומחה בתחום וגם אז, יש להניח שלא תוכל להבין את הכל ותאלץ לסמוך על מומחים אחרים בתחומים סמוכים. בגלל זה שאלתי אם יש לך תואר בביולוגיה.
  אבל זה בסדר, ככה המדע עובד. המדע מורכב מאינספור אנשים שכל רצונם הוא לסתור אחד את השני בכדי להתפרסם והתהליך הפרוע הזה, מייצר ראש חץ שהוביל אותנו לנחיתה על הירח, פיתוח חיסונים והנדסה גנטית.

  בהמשך למה שהאחרים כתבו, האם אתה חושב שהניאנדרטל האחרון קיבל מאישתו את ההומו-סאפיאנס הראשון וחיבקו באהבה (אל תריב איתי לגבי השאלה האם הניאנדרטל הוא אבינו הקדמון, זו לא הנקודה)?
  בדיוק כפי ש- ב. כתב, השאלה שלך שקולה לשאלה מתי אוסף גרגירים הופך לערימה. האם אחרי שני גרגירים, שלושה, שלושים?
  מאחר ואין הגדרה מוחלטת למין הומו סאפיאנס, אין תשובה לשאלה מתי נוצר האדם הראשון. יש הגדרה רופפת לפיצול מינים, זאת כאשר מין אחד כבר לא יכול להתרבות עם מין אחר אבל זו סתם הגדרה רופפת, בכל מקרה, אני הנחתי שלשם אתה מכוון כלומר, לתהליך האבולוציוני שהוביל ליצירתו של המינים ובין היתר, למין האנושי. לזה כאמור, יש תשובה טובה מאוד, ללא סתירות פנימיות, אולי אם חורים אבל אנחנו עובדים על זה והיא תורת האבולוציה.

 65. סיפור הקוף או הקופה שממנה הסתעפו כל החכרה האחרים הוא יפה ומעניין ובכל שלב שהתיאוריה הזו נכשלת קל מאוד להכניס מילים כמו "מוטציה" "אבולוציה" "XXXX שנים" "התפתחות" "ברירה טבעית" וכולם מרוצים. אוסף של הנחות לא מוכחות ולעיתים מגוחכות, כמו למשל נדידת האדם הקדמון האבולוציוני מאפריקה לאסיה ומשם לאמריקה דרך אותו גשר יבשתי בצפון הארקטי שכאילו היה קיים ונעלם לו עם השנים. אם האבולוציה כל כך חכמה מדוע לא פעלה גם באמריקה ויצרה גם שם אדם חכם מקופיקו טיפש?
  כל פעם שיש בעיה בתיאוריה האבולוציונית מוסיפים הנחה מפוקפקת נוספת. גם עניין ההתפתחות ההדרגתית מיצור ליצור והרעיון שתרנגולת תוליד ביצה וממנה יצא נשר מצחיק וחסר ביסוס.
  פעם חשבו המדענים שהעולם שטוח וכדור הארץ הוא מרכז היקום וזה לא היה מזמן. תורת האבולוציה תפנה מקום למשהו אחר. אני בטוח.

 66. האמת שקל מאוד להפריך את ההגיון מאחורי האבולוציה. טענת האבולוציה פשוטה: דבר מורכב משעון יכול להווצר בתהליך טבעי, בהינתן חומר משתכפל הנתון לשינויים. כלומר לפי הלוגיקה הזו שעון משתכפל יכול להווצר מעצמו. מרשים.

 67. שאול הכועס:

  "האדם הראשון" איננה אלא הגדרה שנוצרה במוחו של אדם כלשהו. משום ששרשרת ההתפתחות היא ארוכה מאוד ובלתי אפשרי להצביע על נקודה שממנה והלאה היצור נקרא "אדם".

  זה לא אפייני רק לאדם.
  אופיני לכל סוג של בעל חיים.
  אין בעל חיים שהוא ראשון אלא במובן זה שמישהו הגדיר אותו כראשון.
  אין "הלויתן הראשון"
  אין "התרנגולת הראשונה"

  פשוט אין.

  החל מנקודת התפתחות מסויימת היצור נקרא "לויתן"
  החל מנקודת התפתחות מסויימת היצור נקרא "תרנגולת"

  מקודם היה יצור דומה ללויתן.
  מקודם היה יצור דומה לתרנגולת.

 68. אריה סתר
  לדעתי אנשים כמוהו כועסים בגלל שהם מרגישים כאילו מכריחים אותם לחיות בבושה. הרי הם מתביישים מהעובדה שהם נוצרו מתוך בעל חיים עלוב כמו קוף.
  אולי אנשים כמוהם פשוט מתביישים לחיות בעולם הזה, מה דעתך?

 69. שאול, על מה אתה כועס? קשה להאמין שאדם משכיל כמוך לא קרא את הסבר האבולוציה על מקור האדם.
  לפני כשש מיליון שנים חי באפריקה יצור דמוי קוף שבמהלך ההתפתחות האבולוציונית (אתה יודע – מוטציות מוצלחות) התפתחו ממנו בהסתעפויות שונות, הן אנחנו והן השימפנזים. תוך מהלך אחורה בזמן, נפגוש אבות קדמונים של יותר ויותר יצורים שחיים או חיו בכדור הארץ.
  מין האדם שאנו משתייכים אליו הופיע בזירה לפני כמאתיים אלף שנה; כפי שאתה יכול להבין את הסבר האבולוציה – הו לא נוצר. הוא התפתח מסוג אדם אחר.

 70. יש לי שלושה תארים מהם שני מאסטרים.
  לעניננו, לפי דרכך, ("יש הסבר טוב, תאמין לי") לא נגיע לשום הבנה.
  אין אחד באוניברסיטה שיודע איך נוצר האדם.
  הידע "של מאות שנים" נאגר רק בעשורים האחרונים.
  לגבי המחשב, אם תבקש יפה, אוכל להסביר לך על דף אחד איך הוא עובד ואתה תבין גם בלי תואר במחשבים.
  אז בבקשה ממך, נסה לענות לעניין.

 71. לשאול,
  האם יש לך רקע בביולוגיה (תואר לדוגמא)?
  צר לי, אבל אין שום אפשרות לתת הסבר לכך בפוסט, באתר הידען . הנ"ל דורש יותר מדי ידע, ידע שנאסף במשך מאות בשנים.
  באותה מידה יכולתי לבקש כאן הסבר כיצד בונים מחשב מודרני: החל מיצירת שיכבת סיליקון, המשך דרך הבנת x86, ריסק, זיכרון מטמון וכלה בהסבר על מכניקת הקוונטים, מנהור, חורים ואלקטרונים, ולכעוס ולהחליט שמחשב פועל כי אלוהים רוצה שיפעל, אם לא יספקו לי הסבר, באופן מידיי.
  דע לך שהסבר כזה קיים גם קיים. האם הוא סגור, האם אין בו חורים? לא, יש בו חורים אבל ההסבר מוצלח ביותר.
  האם זה ישכנע אותך? וודאי שלא, אבל שום דבר לא מונע ממך (במידה ואין לך תואר בנושא) להירשם לאוניבסיטה וללמוד את הנושא באופן עמוק.

 72. למה אתה שואל אותנו? יש לך את כל התשובות בתנך
  מה אתה כופר בתנך?

 73. לא הבנתי מתורת האבוליציה דבר "קטן" אחד:
  איך נוצר האדם ה ר א ש ו ן ? אפשר לקבל סוף סוף הסבר?
  שאלה בסיסית שהאבולוציוניסטים חייבים לענות עליה לפני שנתקדם במסלול האבולוציה.
  אבקש תשובה אם אכן יש לכם.

 74. ר.ח,
  רעיון גדול.
  אגב, אין לי שום בעיה שיסתרו את האבולוציה באופן מדעי, הבעיה עם כל אותם מחבת"ים, היא שהם מסוגלים לבצע copy/paste לטענות מכון דיסקברי שחלקן טענות הגיוניות שהמדע חייב להשיב להם תשובה אבל לא מסוגלים לעבור לשלב הבא. לאחר שהם הפגינו הגיון (נו, נקרא לזה הגיון) בנסיונם להביך את האבולוציה, הם לא מנסים לחפש תשובה לטענותיהם, אלא מוותרים, מרימים ידיים, מניפים דגל לבן וישר קופצים לתשובה הפשוטה ביותר: בורא
  פתטי

 75. מגיב
  זה עוד כלום… תקרא כאן (נראה לי זה אותו מיסיונר):
  https://www.hayadan.org.il/from-now-on-we-stop-looking-for-higs-we-measure-its-attribute-0407129/comment-page-3/#comment-354349

  חשבתי לשלוח את החומר הזה (בצורתו המקורית) למעבדות הקומדי קלאב.
  יש לי רעיון בשביל החוקרים שם, לניסוי הבא בסרן: חיפוש החלקיק שמרכיב את השכל שלו. זה אמור להיות יותר קטן מחלקיק היגס, ועם יכולות להיעלם מהר יותר מדוס שפוגש שוטר צבאי.

 76. ר.ח רפאי.ם,
  זה אכן מקומם ולא ברור אם הוא לא הבין מה משמעות השם, אבל זו הרמה. הטקסט שהוא כתב בשמך מביך בעילגותו וכולו טעות אחד גדולה.
  בימינו אנו, זה נעשה מביך להאמין באלוהים, בצורה שהדוס מייצג. הדוס מביא נסיון להביס את המדע, מתוך המדע, בעילגות נוראית (המשפט הראשון שהוא כתב הזוי. הוא גם מזכיר את "חוק הזמן". מה זה "חוק הזמן???, מרחב הוא דבר שיש לו השלכות???). דתיים שאינם פרנואידים כמו הדוס (שאני משער שהוא הרבי מצרן), שכנראה חמוש בפחות מ- 12 שנות לימוד, כפי שעילגותו מלמדת אותנו, לא ידרדרו עצמם לסתירת האבולוציה, אלא יניחו למדע לומר את דברו ויאמינו באלוהים שברא את העולם כך שהוא יראה כאילו יש אבולוציה.
  זו הסיבה אגב, שכאשר אתה מדבר עם דתיים שאינם טיפשים, הם לא מפרשים את סיפור בראשית כתיאור היסטורי ארכיאולוגי, אלא כסיפור מטאפורי.

 77. ר.ח רפאי.ם,
  זה בהחלט מקומם אבל זו הרמה. הטקסט שהוא כתב בשמך מביך בעילגותו וכולו טעות אחד גדולה.
  בימינו אנו, זה נעשה מביך להאמין באלוהים, בצורה שהדוס מייצג. הדוס מביא נסיון להביס את המדע, מתוך המדע, בעילגות נוראית (המשפט הראשון שהוא כתב הזוי. הוא גם מזכיר את "חוק הזמן". מה זה "חוק הזמן???, מרחב הוא דבר שיש לו השלכות???). דתיים שאינם פרנואידים כמו הדוס (שאני משער שהוא הרבי מצרן), שכנראה חמוש בפחות מ- 12 שנות לימוד, כפי שעילגותו מלמדת אותנו, לא ידרדרו עצמם לסתירת האבולוציה, אלא יניחו למדע לומר את דברו ויאמינו באלוהים שברא את העולם כך שהוא יראה כאילו יש אבולוציה.
  זו הסיבה אגב, שכאשר אתה מדבר עם דתיים שאינם טיפשים, הם לא מפרשים את סיפור בראשית כתיאור היסטורי ארכיאולוגי, אלא כסיפור מטאפורי.

 78. . האבולציה סותרת את התורה ואם נכניס אותה לתורה יצא משהו קטן שלא שווה להאמין או להשקיע בו 2.האבולוציה לא מסתדרת מבחינה הסתברותית א.כי רוב היסודות בטבע עוברים ממצב של סדר לאי סדר כגון אטומים שמתפרקים וכד' ב.רואים שלכל דבר בעולם יש סוף כגון כוכבים שלא מחזיקים עצמם … ג. חוקי הטבע למשל חוק הזמן … המשיכה ושלושת הכוחות האחרים הם דברים שלא שייך שיווצרו ע"י אבולוציה כי הם מכילים עצמם עליו ד. מרחב הוא דבר שיש לו השלכות ולא יתכן שהוא יווצר ע"י חומר שהוא דבר סופי ומרחב הינו אין סופי ה. למדע חסר ידע ממה עשוי 95 אחוז מהיקום וכיצד ניתן בכלל ליצר כזו תאוריה [פעם היה וויכוח בין מדען לכופר והוא הראה לו את ההסתברות לייצור עין שהיא שווה ל-0.0 והוא ענה אני יודע שיש בילבולציה השאלה איך ], גם בני ישראל יודעים שיש אלוקים ז.אני חושב שאמונה נובעת גם מטוהר נפשי ולא רק ידיעה שכלית [יש לי עוד הרבה לכתוב , ואשמח לקבל הערות]

  ר.ח רפאי.ם

  23 ביולי 2012 בשעה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

דילוג לתוכן