סיקור מקיף

בריאה מול אבולוציה

הטבע לא משאיר ספק באשר למנגנון האמיתי שיצר אותו. העדויות בעד האבולוציה לדעת ד"ר חנוך בן-ימי מאוניברסיטת ת"א חותכות

אלוהים על פי מיכאלאנג'לו
אלוהים על פי מיכאלאנג'לו

ד"ר חנוך בן-ימי

גרסה קודמת של מאמר זה הופיעה בגיליון מספר 2 של אפיקורוס, חורף .98-99

.1 עולמנו מלא ביצורים חיים, הנראים כפי שנראה דבר שהוא פרי תכנון: כל אורגניזם נראה כאילו אבריו נוצרו לשרת תכליות שונות. העיניים לראות, האוזניים לשמוע, הרגליים ללכת, וכך הלאה. המורכבות, הדיוק, התחכום: כל אלה מרשימים יותר ככל שהיכרותנו את הטבע מתפתחת.

מאז היות הפילוסופיה, ואולי אפילו לפני כן, שימש התכנון לכאורה הזה כבסיס לטיעון שנועד להוכיח את קיומו של מישהו שברא את כל האורגניזמים האלה, של אלוהים. המקום המוקדם ביותר הידוע לי בו מופיע הטיעון הזה, הנקרא הטעון מן התכנון ( from designthe argument), הוא בזכרונות מאת כסינופון (תורגם על-ידי א. סימון ויצא בהוצאת מאגנס, ירושלים תש"ך). כסינופון היה היסטוריון ופילוסוף יווני מבני לוויתו של סוקרטס (469-399 לפה"ס), וספרו מוקדש לשיחותיו, דעותיו, ותאור אורח חייו של סוקרטס. בקטע שלפנינו (מתוך ספר ראשון, פרק ד) מוכיח סוקרטס לאחד אריסטודימוס שאלים בעלי תבונה יצרו את האדם: סוקרטס: וכי אינך סבור, אפוא, שמי שיצר את האדם מבראשית כיוון לתועלתו, כשנטע בו את כלי התחושה השונים–את העיניים לראות בהן מה שניתן לראות, ואת האוזניים לשמוע בהן מה שניתן לשמוע? וכיצד היינו נהנים מן הריחות, אילולא ניתנו לנו חוטמים? וכיצד היינו חשים בדברים המתוקים והחריפים, ובכל הדברים הנעימים לחייך, אילולא נוצרה בפה הלשון המבחינה בין כל אלה? ונוסף על כל האמור, כלום אינך חושב, שיש משום כוונת-מכוון בכך, שלגלגלי העיניים החלשים משמשות העפעפיים מעין דלת, הנפתחת בשעה שיש צורך להשתמש בהם, ונסגרת בזמן השינה? ושהריסים מוסיפים לעפעפיים מעין כברה, כדי שגם הרוחות לא יזיקו לעיניים? ולמעלה מן העיניים בולטות הגבות כעין כרכוב, שהזיעה מן הראש לא תגרום להן רעה? ושהאוזניים קולטות את כל הקולות, אך לעולם אינן מתמלאות? … כל הסדרים האלה, שנוצרו בחישוב מרובה כל-כך, כלום תוכל לפקפק אם נוצרו במקרה או בכוונה?

אריסטודימוס: אמנם לא! כשרואים את הדבר באספקלריה זו, בוודאי יש כאן מעין מעשה ידיו של בעל מלאכה חכם ואוהב-את-הבריות. באלפיים-ארבע-מאות השנה שחלפו מאז סוקרטס, לא התווסף דבר משמעותי לטיעון מן התכנון. אציין רק שסוקרטס מביא דוגמאות מן האדם בלבד, אך בבירור ניתן להביא שפע מהן גם מבעלי חיים אחרים, מצמחים, מפטריות, ואף מחד-תאים פשוטים.

בעת החדשה נוסח יפה הרעיון שבטיעון על-ידי התאולוג האנגלי פאלי (William Paley, 1743-1805): אם בהלכנו בשדה נמצא שעון, נדע, בגלל התכליתיות שבמבנהו, שהיה מישהו שיצר את השעון הזה. והנה, אנחנו מוצאים בשדה, ובעולם, דברים תכליתיים אפילו יותר מהשעון: האורגניזמים. הרי שאנחנו מחויבים להסיק שמישהו יצר את האורגניזמים האלה!

לטיעון כוח שכנוע רב מאוד. ואכן, במהלך ההיסטוריה היה זה הטיעון הפילוסופי האפקטיבי ביותר בשכנוע אנשים בקיום האל. לא רק אריסטודימוס אלא גם רבים אחרים השתכנעו מן הטיעון מן התכנון וביססו עליו את אמונתם באל כל-יכול שברא את האדם ושמגלה עניין בגורל האדם.ועד היום אנחנו נתקלים בטיעון שוב ושוב בדרשותיהם של מטיפים לדתות השונות.

אבל הטיעון מן התכנון, למרות כוח השכנוע הרב שלו, בסופו של דבר אינו מוצלח. כפי שנראה כעת, ניתן גם למצוא בו פגמים פנימיים וגם להציע הסבר מוצלח בהרבה לתופעות הנידונות–תורת האבולוציה באמצעות ברירה טבעית.

.2 לפני שנעבור לדיון בחולשות עקרוניות של הטיעון וביתרונות ההסבר האבולוציוני, כדאי לציין אילו מסקנות כלל אינן נובעות מהטיעון למרות שלעתים תכופות הן מוצגות כמסקנותיו. ביקורות כגון אלה שאביא כעת, כמו גם ביקורות מצוינות נוספות, ניתן למצוא בספרו הקלאסי של הפילוסוף דיוויד יום (1711-76), דיאלוגים על הדת הטבעית (;1779 תורגם על-ידי מ. שטרנברג ויצא בהוצאת מאגנס, ירושלים תשמ"ב).

ראשית, הטיעון כלל אינו מוכיח את נכונות, או אפילו את הסבירות הקלושה, של איזושהי דת מהדתות ההיסטוריות הגדולות. אי-אפשר כלל לעבור ממנו למסקנה שלמשה, ישו או מוחמד היה איזה יחס מיוחד עם מי שיצר את בעלי החיים וכו'. התמיכה שהיהדות, למשל, מקבלת מהטיעון היא זניחה: אפילו היה הטיעון תקף, לא היינו צריכים להפסיק לאכול צדפות וחסילונים, או לחתוך לתינוק חסר-אונים את הערלה. אין בטיעון נחמה לדתות ההיסטוריות. שנית, הטיעון לא מוכיח קיום יוצר אחד דווקא. אולי היו כמה, אחד יצר את הטורפים והשני את הנטרפים? (כי הרי משונה שאותו אחד ייצור יצורים שתכליתם תהיה להשמיד יצורים אחרים שהוא יצר.)

שלישית, הטיעון לא מוכיח שהיוצר הנידון יצר משהו בנוסף לאורגניזמים–את העולם, למשל. וכן אין הוא מוכיח כלל שהוא ברא אותם יש מאין ולא הרכיב אותם מחומרים שהיו קיימים מכבר (זאת טען כבר עמנואל קאנט בספרו ביקורת התבונה הטהורה). זאת-אומרת, הטיעון אינו מוכיח קיום בורא, לא של העולם ואף לא של חלקו.

לבסוף, הטיעון כלל אינו מוכיח שאותו יוצר הוא כל-יכול או חכם בתכלית השלמות: אפשר שדברים הנראים כפגמים בשלמות היצורים מעידים דווקא על מגבלות ביכולת או באינטליגנציה של היוצר.

לא-כל-שכן שאין הטיעון מוכיח שהיוצר הוא טוב בצורה סבירה: הסבל הרב שבני-האדם ושאר היצורים סובלים כמעט ללא יוצא-מן-הכלל במהלך חייהם מעיד על יוצר שהינו או פגום מבחינה מוסרית או חסר עניין במוסר. וכן, אין הטיעון מוכיח שליוצר עניין מיוחד באדם ובהתנהגותו; אם בכלל, היות וקבוצת בעלי החיים בעלת מספר המינים הגדול ביותר עלי אדמות הן החיפושיות, הרי שליוצר עניין מיוחד בחיפושיות. בקיצור, רוב התכונות שיוחסו במסורת התיאולוגית והפילוסופית לאל לא מוצאות תמיכה בטיעון מן התכנון.

.3 עבור כעת לדיון בפגמים עקרוניים יותר בטיעון. ראשית, הטיעון רק מעתיק את הבעיה למקום אחר במקום לפתור אותה: היוצר המשוער צריך להיות מורכב לפחות כמו האורגניזמים אותם יצר; כך שאם קיומם מצריך הסבר, כך גם קיומו. ואז, או שנזדקק להנחת קיום יוצרו של היוצר, אלוהי האלוהים, וכך הלאה עד אינסוף; או שנניח שבשלב כלשהו היוצר הוא ללא יוצר–אך אז ניתן היה להניח זאת מלכתחילה, זאת-אומרת, ניתן היה להניח שלאורגניזמים עצמם אין יוצר. דני דידרו (1713-84), בספרו מכתב על העיוורים (;1749 תורגם על-ידי א. פרנקו ויצא בהוצאת מפעלים אוניברסיטאיים להוצאה לאור, 1986), מבקר בדרך זו את הטיעון (עמ.53): אם הטבע מעמיד בפנינו קשר, שקשה לנו להתירו, הבה נותירו כפי שהוא, ואל לנו לחותכו באמצעות ידה של ישות, הנהפכת לאחר מכן לקשר חדש, שקשה עוד יותר להתירו. שאל את ההודי, מדוע העולם נשאר תלוי בחלל, וישיב לך, כי פיל נושא אותו על גבו; והפיל, על מה הוא נשען? על צב; והצב, מי תומך בו? …ההודי הזה מעורר בך חמלה, ואפשר לומר לך כמו שאומרים לו: ידידי, הודה-נא מלכתחילה בבורותך, וחסוך ממני את הפיל ואת הצב.

שנית, כלל לא ברור כיצד אפשרית יצירה כמו זו המיוחסת ליוצר האורגניזמים. האם היוצר אסף את החומר בידיו הגדולות וצר ממנו צורות שונות? או האם הוא פעל בדרך אחרת, מתוחכמת בהרבה? אין לראות כיצד יצירה כזו אפשרית, ולכן הנחתה (ולא רק הנחת יוצר) יוצרת תעלומה לא קטנה מזו שהיא באה לפתור.

.4 נעבור כעת להצגת ההסבר האלטרנטיבי לקיום האורגניזמים, היצורים הנראים כאילו תוכננו, ההסבר באמצעות האבולוציה והברירה הטבעית. לא נתעמק כאן, כמובן, בתיאורית האבולוציה. נתעניין רק בשאלה מהם עקרונות התהליך האבולוציוני וכיצד הוא מספק הסבר טוב יותר לקיום התכנון לכאורה בטבע.

יש להבחין בין הטענה שהחיים התפתחו בתהליך אבולוציוני לבין הטענה שהאבולוציה הייתה באמצעות ברירה טבעית. דארווין (Charles Darwin, 1809-1882) עצמו טען את שתי הטענות האלה, אך
בעוד שהראשונה התקבלה על-ידי הרוב המכריע של הביולוגים עוד בימי חייו, תהליך קבלת הטענה השניה נמשך בערך עד שנות השלושים של המאה שלנו.

תיאורית האבולוציה היא שכל מיני האורגניזמים הקיימים התפתחו ממיני אורגניזמים שקדמו להם, ואלה ממיני אורגניזמים שקדמו אף להם וכך הלאה, עד שאנו מגיעים לפרטים הראשונים, ספק חיים ספק דוממים, שנוצרו באקראי בראקציות כימיות שונות. טענות שהחיים התפתחו בתהליך אבולוציוני הופיעו לראשונה במאה השמונה-עשרה, כמאה שנה לפני שפרסם דארווין את ספרו מוצא המינים (;1859 תורגם על-ידי שאול אדלר ויצא בהוצאת מוסד ביאליק, ירושלים 1960), אם כי הן היו שונות מבחינות משמעותיות מטענתו של דארווין. חשוב לשים לב שהטענה שהחיים התפתחו בתהליך אבולוציוני עדיין לא אומרת דבר על המנגנון שבאמצעותו נוצר מין חדש ממין קודם לו; היא לא מנסה לענות על השאלה, כיצד זה מביאים בני מין אחד לעולם יצורים שונים מהם, כך שלאחר מספר מספיק של שלבים מתקבלים יצורים בני מין אחר? היו ביולוגים, כמו למשל לאמארק, שחשבו שהחיים מתפתחים בתהליך אבולוציוני, אך לא חשבו על הברירה הטבעית כעל מנגנון ההתפתחות.

רעיון הברירה הטבעית היה למעשה חידוש של דארווין, והוא מפריצות הדרך הרעיוניות החשובות בתולדות המדע. אבולוציה באמצעות ברירה טבעית של אכלוסיה מתרחשת כשמתקיימים ארבעת התנאים הבאים: ראשית, יש באכלוסיה וריאציה בתכונות שונות: לא לכל הפרטים של מין בעלי-חיים מסוים אותו גודל, למשל, או צבע עלי הכותרת משתנה מפרח לפרח במין פרחים נתון. שנית, תורשה: התכונות מורשות לצאצאים, לפחות בדרגת הסתברות מסוימת. למשל, לפרטים גדולים יותר של מין מסוים נולדים, ככלל, צאצאים גדולים יותר. שלישית,

התכונות השונות תורמות באופן שונה למספר הצאצאים הצפוי לפריט. לפרטים גדולים יותר באכלוסיה מסוימת סיכוי לשרוד ולהעמיד צאצאים פוריים העולה, נניח, על סיכוי הפרטים הקטנים לעשות זאת. רביעית, מספר הפרטים המקסימלי שיכול להתקיים הוא מוגבל, כך שלא כל הצאצאים יכולים לשרוד ולהתרבות. יש בטבע, למשל, מקום למספר שפנים קטן ממה שמאפשר קצב ההתרבות הטבעית של השפנים.

נתאר לנו כעת אכלוסיה של חיות, נניח איילות, הנבדלות זו מזו במהירות הריצה המקסימלית שלהן–זהו התנאי הראשון, תנאי הוריאציה. כמו כן נניח שמהירות הריצה המקסימלית נקבעת, לפחות חלקית, גנטית, כך שלאיילה הרצה מהר מהממוצע ייוולד ככלל צאצא שירוץ מהר מהממוצע–זהו התנאי השני, תנאי התורשה. נניח גם שטורפים שונים מנסים לטרוף איילות אלה, וככל שאיילה רצה מהר יותר סיכוייה להיטרף לפני שהעמידה צאצאים פוחתים–זהו התנאי השלישי, התרומה המשתנה של התכונה למספר הצאצאים הפוריים.

לבסוף, נניח שבשל אופי הסביבה בה חיות האיילות (למשל, כמות המזון הזמינה) מוגבל מספר האיילות היכולות להתקיים בכל פרק זמן, כך שבלתי-אפשרי שכל האיילות יעמידו צאצאים–זהו התנאי הרביעי, מוגבלות מספר הפרטים. בהינתן ארבעת תנאים אלה תעבור אוכלוסיית האיילות תהליך ברירה טבעית, כאשר ככל שיעברו הדורות תעלה מהירות הריצה הממוצעת שלהן. כשמתקיימים ארבעת התנאים הנזכרים, תהליך האבולוציה באמצעות ברירה טבעית מתקיים בהכרח. כאמור, דארווין טען שהחיים התפתחו בתהליך אבולוציוני, כשמנגנון האבולוציה העיקרי הוא הברירה הטבעית. האבולוציה אינה מוטלת כיום בספק. המאובנים שנמצאו ברחבי העולם מתאימים ללא יוצא-מן-הכלל לטענת האבולוציה: אנחנו רואים את ההתפתחות ההדרגתית, כיצד לכל מין קודם מין אחר השונה ממנו מבחינות מסוימות והוא כנראה מאבותיו. התאמה זו תומכת חזק מאוד בטענת האבולוציה. (חלק מהעובדות האחרות התומכות בטענת האבולוציה יוזכרו בהמשך.)

גם תהליך הברירה הטבעית אינו מוטל כיום בספק. כאמור, כשמתקיימים ארבעת התנאים שהוזכרו למעלה, תהליך הברירה הטבעית מתקיים בהכרח. וכיום אנחנו יודעים שתנאים אלה מתקיימים בכל אוכלוסיות האורגניזמים, וזאת לא רק על-סמך תצפיות, אלא גם על-סמך היכרותנו עם מנגנון התורשה הגנטי של האורגניזמים. לכן אנחנו יודעים שבהכרח הייתה אבולוציה באמצעות ברירה טבעית.

השאלה היחידה שעודנה פתוחה היא, האם היו מנגנוני אבולוציה נוספים על הברירה הטבעית? כרגע אין שום עדות מוצקה לכך שתכונה אדפטיבית כלשהי של קבוצת אורגניזמים התפתחה באופן אחר, למרות שאופן התפתחות תכונות מסוימות של האורגניזמים עודנו שנוי במחלוקת.

.5 נעבור כעת לדיון ביתרונות תיאורית האבולוציה באמצעות ברירה טבעית על-פני תיאורית התכנון או הבריאה כהסבר לקיום היצורים המתוכננים לכאורה. יתרון משמעותי אחד של תיאורית האבולוציה באמצעות ברירה טבעית הוא בכך שאינה מניחה את קיומו של שום דבר נוסף על עולם הטבע, וכן אין היא מניחה שום מנגנון או כוח שאין הפיזיקה מניחה ממילא. תיאורית הבריאה, לעומתה, מניחה גם יצור נוסף, האל, וגם כוח נוסף, הכוח שבאמצעותו האל יצר את היצורים. כפי שציינו קודם, גם טבע האל וגם טבע כוח היצירה שלו נותרים לא מחוורים בתיאורית הבריאה, ולפיכך זוהי תיאוריה היוצרת בעיות לא פחותות מאלה שהיא טוענת לפתור.

יתרון נוסף של תיאורית האבולוציה הוא בכך שהיא מסבירה את מצאי המאובנים. הנחת המתכנן והבורא אינה יכולה להסביר מדוע בכלל יש מאובנים של יצורים שונים מאלה הקיימים כיום, לא כל שכן את התאמתו של מצאי המאובנים על כל פרטי פרטיו לתיאוריה האבולוציונית.

תיאורית האבולוציה מסבירה גם את תפוצת האורגניזמים על פני כדור-הארץ. מדוע אין, למשל, פילים באמריקה, אבל יש באפריקה ואסיה? מהי הסיבה לכך שאין פינגווינים בקוטב הצפוני? מדוע אין צפרדעים באיי האוקיינוס? בעלי חיים אלה ואחרים יכלו לחיות גם במקומות בהם לא נמצאו באופן טבעי, כפי שמוכיחה היקלטותםבמקומות אליהם הובאו באופן מלאכותי על-ידי האדם. אם אורגניזמים נוצרו על-ידי מישהו שתכנן אותם, נראה שהוא היהקפריזי לחלוטין בחלוקתם על-פני כדור הארץ. לעומת-זאת, אםהתפתחו האורגניזמים בתהליך אבולוציוני, אזי יצורים שהתפתחו במקום אחד, גם אם התאימו למקום אחר, היו צריכים להגיע אליו איכשהו. הפינגווינים, למשל, שהתפתחו בדרום כדור-הארץ, היו צריכים דרך שתאפשר להם להגיע לקוטב הצפוני. אבל אוקיינוסים, אקלים חם וטורפים מנעו מהם לעשות זאת. תפוצת האורגניזמים, בהווה ובעבר, מהווה תמיכה חשובה, שעליה עמד כבר דארווין, לתיאורית האבולוציה.

.6 יתרון גדול נוסף של ההסבר האבולוציוני הוא בכך שהאבולוציה, לפיו, אינה כל-יכולה. לא כל דבר יכול להתפתח בתהליך אבולוציוני, ולא כל מה שמתפתח יהיה הטוב ביותר שניתן להעלות על   הדעת. בעוד שתיאורית תכנון ובריאה תתקשה להסביר מדוע האורגניזמים רחוקים משלמות בדרכים שונות, עובדה זו מתבקשת אם אנחנו טוענים שהיצורים נוצרו בתהליך אבולוציוני על-ידי ברירה טבעית. נפרט כעת היבטים שונים של אי-שלמות זו.

היבט אחד כזה הוא הרציפות. האבולוציה היא תהליך הדרגתי: איבר מורכב לא נוצר בבת-אחת, אלא כהצטברות של שינויים פשוטים באברים קיימים. על-מנת ששינוי מורכב ישרוד, כל שינוי פשוט בודד בדרך אליו צריך להעניק יתרון ליצור הנושא אותו. אם הדרך לאיבר מוצלח יותר עוברת דרך אברים מוצלחים פחות מאיבר קיים, האיבר המוצלח יותר לא יתפתח.

ניתן, למשל, לשאול, מדוע אין לצפורים, בנוסף לרגליים וכנפיים, זוג ידיים? צפור כזו, שהייתה יכולה לקטוף פירות ולקלף אותם, הייתה מוצלחת בהרבה מצפור דומה ללא ידיים. אבל, צפור כזו יכלה להתפתח רק דרך ציפורי ביניים שהיו פחות מוצלחות מהציפורים ה"רגילות": לכל הציפורים יש ארבע גפיים. מכיוון שזוג נוסף של גפיים פונקציונליות לא יכול להווצר בבת אחת, מה שצריך היה להווצר תחילה בדרך אליו היו גפיים המקשות על הציפור. לכן לא תתפתח צפור כזו באמצעות הברירה הטבעית.

תיאורית הבריאה, לעומת-זאת, לא תוכל לספק להעדר זה הסבר. נהפוך הוא: אנחנו מוצאים במיתוסים השונים סיפורים על "ציפורים" בעלות ידיים: המלאכים. תיאורית הבריאה לא יכולה להסביר מדוע נמצאים דווקא היצורים הנמצאים לאמיתו-של-דבר, ולא יצורים מוצלחים אחרים שניתן להעלות על הדעת.

עוד היבט של אי-שלמות באבולוציה היא ההיוותרות אצל מין בעלי-חיים של תכונות שהועילו לאחד מהמינים שמהם התפתח, למרות שעבורו אין בהן כל תועלת. מכיוון שתכונה שהועילה למין אחד יכולה לא להועיל ולא להזיק למין אחר, שהתפתח ממנו, הרי שאפשר שהיא לא תעלם, אם גם תתנוון במידת מה.

דוגמה לתכונה כזו אצל האדם היא היכולת של חלק מאתנו להזיז את אוזניהם ואף את העור המכסה את החלק העליון של הגולגולת, את הקרקפת. לפי מיטב ידיעתנו, אין בכך לאדם כל תועלת. כיצד, אם כך, תסביר תיאורית הבריאה תכונה זאת? אולי האל אינו רק חכם וכל יכול, אלא גם בעל חוש הומור? ההסבר של תיאורית האבולוציה, לעומת זאת, הוא שתכונה זו היא שארית מיכולתם של יצורים בעלי פרווה להזיז את עורם על-מנת להיפטר מחרקים–ניתן לראות כיצד כלבים וחתולים עושים זאת כתגובה למגע קל בפרוותם. לא בכדי נותרה יכולת הזזת עור זו אצל אלה שיש להם אותה דווקא בקרקפת, החלק הכמו-פרוותי האחרון אצל האדם. התכונה, אגב, גם עוברת אצל בני האדם בתורשה, כפי שניתן היה לצפות לפי תיאורית האבולוציה. כבר דארווין, בספרו 1871) The Descent of Man), התעכב על תכונה זו כמעידה על מוצא האדם ממין קדום יותר.

את ההיבט האחרון שאזכיר של אי-שלמות באבולוציה ניתן לכנות אלתור. בתהליך הברירה הטבעית נוצר החדש כוריאציה על הישן. בברירה הטבעית לא מוחקים את הכל ומתחילים מהתחלה, אלא מוסיפים קצת, מותחים קצת, מכווצים קצת וכך הלאה. לכן הרבה מאברי אורגניזמים המשמשים לתכלית מסוימת הם למעשה מודיפיקציה של אבר ישן או מבנה ישן לתכלית חדשה, וזאת לא תמיד בדרך מוצלחת במיוחד. עובדה זו מסבירה את הדמיון הלא פונקציונלי בין אורגניזמים. כל היונקים, למשל, התפתחו מאב משותף, באמצעות וריאציה מוגבלת על תכונותיו. לכן צפוי שיהיו נקודות דמיון במבנה היונקים גם אם דמיון מבני זה אינו פונקציונלי. דוגמה לדמיון כזה הוא הדמיון בין יד האדם, כנף העטלף וסנפיר הלויתן. לשלושתם אותו תכנון בסיסי, כשמה שמשתנה הוא בעיקר ממדיהן   היחסים והמוחלטים של העצמות השונות. לתכנון בסיסי זהה זה אין כל הצדקה הנדסית, אך הוא מובן אם אנו רואים בשלושת היצורים תוצר של אבולוציה מאב משותף.

דוגמה יפה מאוד לאי-שלמות באבולוציה הנובעת מוריאציה על מבנה קיים היא בוהן הפנדה. לא אתאר אותה כאן מכיוון שניתן לקרוא עליה במאמרו הקלאסי של סטיבן ג'יי גולד בספרו בוהן הפנדה, המכיל גם מאמרים מאלפים אחרים על האבולוציה (תורגם על-ידי עמוס כרמל ויצא בהוצאת דביר, 1990). אביא כאן דוגמה שאינה מובאת במאמרו: תהליך הלידה אצל האדם, או הסיבה האמיתית ל"בעצב תלדי בנים". במהלך התפתחות האדם מהקוף היה יתרון לפרטים אינטיליגנטים. האינטליגנציה תלויה בגודל המוח, ולכן היה יתרון לפרטים בעלי ראש גדול. אבל, לידת תינוק עם ראש גדול היא קשה ומסוכנת, לאם ולתינוק. לכן היה יתרון לנשים שילדו בשלב מוקדם יחסית של התפתחות העובר, כי כך סיכוייהן וסיכויי ילדיהן למוות בלידה ירדו. אי-לכך התינוק האנושי, ביום הוולדו, הוא חסר אונים ביחס לתינוקות של קופי-אדם אחרים: הוא נולד, יחסית, צעיר יותר. אבל בכל-זאת לא ניתן היה ללדת את התינוק בשלב מספיק מוקדם של התפתחותו על-מנת שמעבר ראשו דרך נרתיק האם לא יהיה בעייתי.

ולכן מעבר הראש הגדול של התינוק בנרתיק האם הוא מאוד טראומטי ומסוכן, לאם ולילד. אחוז מקרי המוות בלידה של התינוק ושל האם אצל האדם היה עד המאה הנוכחית מהגבוהים ביותר אצל הקופים וקופי האדם. רק בזמנים המודרניים ובחברה המודרנית חדל מוות בלידה להיות סיכון משמעותי. הלידה אצל האדם היא למעשה תהליך מאוד לא מוצלח, גם מבחינת חוסר האונים של התינוק וגם מבחינת הסכנה לאם והפגיעה בה; אבל הוא ניתן להסבר אם אנחנו רואים באדם וריאציה על קופים, שבמהלך ההיסטוריה ילדו ולדות עם ראש קטן והיו בעלי מבנה מתאים, ולפתע הצטרכו ללדת ולדות עם ראש גדול.ההיבטים עליהם עמדנו בסעיפים האחרונים מראים עד כמה תיאורית
האבולוציה היא תשובה מוצלחת לאין-ערוך מתיאורית בריאה לשאלה כיצד נוצרו האורגניזמים.

.7 שאלה אחרונה שברצוני לשאול במאמר זה היא, מדוע לא הצליחה הדת לקבל את תיאורית האבולוציה באמצעות ברירה טבעית באותו אופן שבו קיבלה בסופו-של-דבר תיאוריות אחרות של מדעי הטבע? למרות שהדת התנגדה לחלק מהחידושים המדעיים–מקרה גלילאו הוא הידוע ביותר– היא הסכינה אליהם לבסוף. ואף אם לדתות ההיסטוריות היה קשה לקבל חלק מהתיאוריות המדעיות, אנשים רבים קיבלו אותן כשהם מעצבים לעצמם מעין דת טבעית. אבל לא כך היה מקרה תיאורית האבולוציה באמצעות ברירה טבעית. התנגדות הדת לתיאוריה לא שככה עם השנים, אלא התאורה ממשיכה להיות מבוקרת על-ידי אנשי דת, תכופות באמצעות טיעונים שהופרכו מזמן או על-ידי עיוות התאורה. יתרה מזאת, המאבק אינו מצטמצם למישור התיאורטי, אלא פולש לתחום המעשה, עם ניסיונות (לעתים מוצלחים) למנוע את לימוד תיאורית האבולוציה בבתי-ספר או ללמד לצידה, כאילו הייתה שקולה לה, את מעשיית הבריאה. מדוע העיקשות והלהט האלה?

ההסבר נעוץ, לדעתי, במקום האדם בעולם לפי תיאורית האבולוציה באמצעות הברירה הטבעית. תיאוריות מדעיות אחרות מאפשרות, ולו בדוחק, לראות את האדם כבעל מקום מיוחד ביקום. האדם הוא היצור האינטליגנטי ביותר הידוע לנו, והדבר מאפשר לנו לחשוב שיחס האל לאדם אותו ברא הוא ייחודי. אבל, לפי תיאורית האבולוציה באמצעות הברירה הטבעית, העובדה שהאדם קיים בעולם היא מקרית. אילו היינו  מסובבים את גלגל ההיסטוריה כמה מיליוני שנים אחורה ומריצים אותו שוב קדימה, סביר להניח שלא היה מתפתח שוב אדם כמונו.

לא-כל-שכן אם היינו מחזירים את גלגל ההיסטוריה כמה מאות-מיליוני שנים אחורה ומריצים אותו שוב עד ההווה: סביר שאפילו לא היינו מסיימים במצב בו היונקים הם בעלי החיים הגדולים הדומיננטיים על-פני אדמות. כל כך הרבה בתהליך האבולוציה הוא מקרי. שינויים קטסטרופליים ולא הכרחיים, כמו תנועת יבשות והתחברותן לידי יבשת אחת או פגיעת מטאורים, גרמו להכחדת ולהתפתחות מינים שאחרת ספק אם היו נכחדים או מתפתחים. ובכלל, התפתחות בעלי-חיים אינטליגנטיים כמו היונקים המפותחים היא מאוחרת יחסית: במשך יותר מתשעים אחוז משנות קיום כדור הארץ כלל לא חיו ביבשה יצורים בעלי חוליות, ולו קרפדות או צפרדעים.

מקריות קיום האדם ויצורים אינטליגנטיים בכלל לא מאפשרת לייחס לבורא העולם, אפילו נניח שהיה כזה, כל עניין מיוחד באדם. גם אם ברא איזה אל אינטליגנטי את העולם (ויש לנו סיבות טובות לחשוב שאין זה כך), אין לו כל עניין בחיים עלי אדמות בכלל, ובאדם בפרט. שכר ועונש, בעולם הזה או הבא, הם כמובן פנטזיות גרידא. אין זה אל שניתן להתפלל אליו, לפחוד מפניו, לתלות בו תקווה. אפילו היה בורא עולם, היה זה מין אל אפיקוראי, העוסק בשלו ואדיש להבלי האדם. האבולוציה באמצעות הברירה הטבעית לא מותירה מקום לדבר כלשהו שניתן לזהותו כדת.

86 תגובות

 1. בניגוד לעמדה הרווחת, האבולוציה לא רק שהיא אינה סותרת את קיומו של בורא עולם, ההפך הוא הנכון, היא צריכה אותו.
  צ'רלס דרווין סבר במהלך חייו וגם כתב באוטוביוגרפיה שלו: "ראיה לקיומו של בורא עולם מגיעה מהקושי הרב, או אף חוסר האפשרות להסביר שהעולם העצום והנפלא הזה, כולל האדם עם יכולתו לראות הרחק אחורה והרבה קדימה לעבר העתיד, נוצר כתוצאה ממקריות …"

  והיום כ – 150 שנה אחרי דרווין, ידוע דבר שלא היה ידוע בזמנו של דרווין:
  היום ידוע שחלבונים מיוצרים על פי מידע שנמצא ב – DNA ולא יכולים להיווצר בלעדיו, ו – DNA לא יכול להיווצר בלי חלבון – יש כאן שאלה של ביצה ותרנגולת …
  אז איך האבולוציה הייתה יכולה להתרחש בלי בורא עולם שיעניק לה את התא הראשון?

  התפתחות הציפור:
  לפי האבולוציה היה צריך להיות לפני מיליוני שנים יצור בעל 4 רגליים שאט אט בתהליך של מיליוני שנים התפתחו 2 מרגליו לכנפיים. בינתיים, בכל הזמן הזה, הוא לא יכול לרוץ ולא יכול לעוף. (אפשר לרוץ על משהו שהוא חצי רגל וחצי כנף?) איך אותו בעל חיים היה יכולה לשרוד בין כל הטורפים מיליוני שנים ללא השגחה?
  מילא אם זה היה יום או שבוע, אבל מיליוני שנים?? בלי יכולת לברוח מטורפים …

  כך שאפשר לראות שהיחס בין בורא עולם לאבולוציה זה לא יחס של סתירה. האבולוציה צריכה את בורא עולם; היא צריכה שהוא יביא לה את התא הראשון, היא צריכה שישמור על היצורים שמתפתחים לציפורים …
  האבולוציה לא סותרת את קיומו של בורא עולם, להפך … היא זקוקה לו.

 2. אין אלוהים
  זאת עובדה
  נ.ב. תודה על העזרה לבגרות בתנ"ך

 3. א
  לדעתי, המדע כן סותר את הדת.
  המדע אומר שאין נשמה ושאנחנו התפתחנו באבולוציה בדיוק כמו כל ייצור חי קיים. המדע אומר שלא היו אדם וחווה ושתיבת נוח ויציאת מצרים הם סיפורים. המדע אומר שאין מלאכים ואין נביאים, ושכל בני האדם שווים. המדע אומר שאין כל חשיבות לאוכל כשר ולשמירת שבת.

  זה לא סותר את הדת?

 4. א.
  הבעיה היא שיש הרבה סתירות בין המדע לדת. למשל לפי המדע: אין בורא, אין נשמה, אין מלאכים, לא היו אדם וחווה, תיבת נוח זה סיפור, יציאת מצרים זה סיפור.

  אני מצטער אם זה פוגע במישהו, אבל עדיף להסתיר את אמת? מי שלא רוצה לדעת, שלא יקרא …. זה מה שהרבה דתיים עושים, לא?

 5. א.
  המדע סותר את הדת. מצטער….
  לפי המדע – אין בורא, אין השגחה אישית, אין נשמה, אין מלאכים, לא היו אדם וחווה, לא היה "תיבת נוח" ולא היה "יציאת מצרים".

  מדענים הם לא טמבלים. הם גם יודעים לקרוא מה כתוב בתורה, ומה שכתוב שם לא תואם את המדע.
  אני באמת מצטער אם אני מנפץ למישהו את הבלון…..

 6. ניסים
  מה אתה מתנפל על הבחור. לדעתי הוא אפילו לא מתנגד לאבולוציה. בסך הכל הוא אומר משהו נכון . אם אתה מנסה להציג את המדע כסותר את הדת (הרבה פעמים על ידי הנחות על הדת שנובעים מבורות) אל תתפלא אם תקבל התנגדות אוטומטית. עדיף באמת שמדענים יגידו "זאת התאוריה שלנו, היא מבוססת על עובדות וניסויים והיא הדרך היחידה הידועה לנו להסביר את הממצאים. לא יודעים עם זה סותר או לא את מה שכתוב בכתבי הקודש, אם כן תמצאו פתרון תאולוגי אבל זה העובדות. אנו באנו רק לנסות להבין את הטבע ולא להתערב או לכפות שינוי באמונה שלכם"

 7. מי שמציג את האבולוציה כדבר הסותר את האמונה בכח עליון ובהשגחה פרטית, שלא יתפלא כשהוא מקבל בחזרה התנגדות נחרצת. עדיף למדענים להתעסק בהסברים מדעיים גרידא, ולהשאיר בצד את הדיונים הרוחניים והפילוסופיים.

 8. נצר:
  כל הכבוד על ההשקעה בצפייה בסרט. אני סגרתי אותו מיד בהתחלה כשהבחנתי בכך שמה שראית הוא כנראה מה שהולך להיות שם לכל אורך השעתיים ועשרים דקות.
  כבר אין לי כוח לשטויות שלהם ובמובן מסוים זו הוכחה לכך שהשיטה שלהם – התשה – עובדת.
  מצד שני – כניסה של "דם חדש" כמוך לדיון – גורמת למובן זה להיות חסר חשיבות.

 9. אוף….

  אני יחזור שוב במילים של הברה אחת

  אין כסף. אין פרס. הממשלה לקחה את הכסף של הפרס כי המציע של הפרס הורשע בבית משפט כנוכל (בעבירות מס) ומרצה החל משנת 2007 עשר שנות מאסר.

  מסיבה זאת לא רק ש10 שנים לא קיבלו את הפרס אני מוכן להתערב שלא יקבלו אותו גם בשנים הבאות

  חוץ מזה לא נדרש להוכיח שם אבולציה אלא גרסא מטורפת להגדרה אבולציה שכוללת 6 סעיפים שצריך להוכיח את כולם כולל תאורית המפץ הגדול, תאוריות כימיות, תאוריות באביוגנזה, תאוריות בקוסמולגיה ובנוסף תאוריות שהומצאו לצורך הפרס שלא מוזכרות בכלל בספרות המדעית. טוב שהוא לא ביקש שנוכיח גם שאין כמו במבה. זה כמו שכדי לבחון שחקן כדורגל נבחן את יכולתו בכדורסל, שחמט עיוור, טרנדים בשיפוט שחיה צורנית וכן את ידיעותיו במה אכלתי אתמול בצוהרים

  אחר כך …. ההוכחה תבדק ע"י פנל אנונימי שלא מפרסם אפילו את מסקנותיו או את הסיבות לדחיה.

  כאילו כל זה לא מספיק – אסור להביא מאובנים כדי להוכיח אבולציה והוכחות מתמטיות לא מספיקות….

  אז מה יש לנו בפרס…
  1. הוכחה של כמעט על התאוריות וההשערות המדעיות + כמה ממוחו הקודח של מציע הפרס במסווה של אבולציה.
  2.פנל אנונימי שלא מאפשר ערעור ואינו מפרסם מסקנות
  3. איסור להביא ראיות
  4. אין כסף
  5. ממציא שהורשע כנוכל

  ממש דוגמא הבאת פה

  ואגב ראיתי גם את הלינקים ביו טיוב
  נוכל שלא היית קונה ממנו מכונית משומשת מתנפל שם על 3 פנסיונרים (אגב איש מהם לא מדען מוביל ואיש לא מסוגל להגיד 3 משפטים בלי להתקע על אאאאאאאאאאאאאאאא ארוך במיוחד)

  לא יודע איפה הוא מצא 3 מסכנים לצחוק עליהם אבל הטיעונים רדודים וחסרי הבנה מדעית כולל של המונח אבולוציה שאותו הוא רוצה להפריח (גם שם הוא חוזר על תאורית 6 ההנחות שלו שכוללת מפץ גדול, אבולציה כימית, סידור הכוכבים מסביב לשמש וכדומה כאבולציה) לטעונים שלא אני לא יתיחס כי יש לינקים ביו טיוב שמראים עימות שלו עם דוקינס שקורע אותו לגזרים ותגובות גולשים לטעונים הדבילים שלא והם מוצגים כלינקים דוקא בלינק שנתת (ולכן אני אשלח אותך לאותו לינק שאתה הבאת)

  אני רק יחשוף מספר הפרכות לקוראי הידען שיבינו אם איזה זבל אתה מתעסק ולא יבזבזו זמן על הלינק כמו שאני בזבזתי….

  הטיעונים שלו להפרכת אבולציה
  1. לא יכולה להיות אבולציה כי אנחנו יודעים את ההבדל בין טוב ורע
  2. לא יכולה להיות אבולציה כי כשזורעים תירס תמיד גדל תירס ולא משהו אחר
  3. לא יכולה להיות אבולציה כי לכלבים תמיד נולדים כלבים ולא ברווזים למשל

  צריך להמשיך?

 10. מישהו, מה שגילו 60 שנה מאוחר יותר (לא מדויק, פחות מ-30) זה לא את עצם קיומם של הגנים אלא כיצד ה-DNA נראה באופן מרחבי, ולפיכך כיצד הגנים מסודרים.

 11. מישהו:
  תנסה להתיחס לנקודות שהועלו בפניך.
  מי שחוזר על דבריו כמו מנטרה אינו אבי. נתנו לך כאן תשובות מאוד מפורטות, מהי תגובתך לנקודות הללו

 12. מישהו:
  אולי תחליט? אם זו טאוטולוגיה אז זה לא רק נכון אלא שזה נכון בכל העולמות האפשריים!
  אבל זה לא טאוטולוגיה.
  סיפקתי את הסחורה בעשרות דרכים אבל הזהרתי אותך מראש שעליך להצטייד במוח לפני הקריאה.
  אל תבוא אלי בטענות על כך שלא עשית זאת.
  הסברתי לך… טוב – לא אחזור על הדברים כי אזניך ערלות.
  מצדי – המשך לחשוב שכל המדענים מטומטמים ואני אחזיק בדעתי אודותיך.

 13. אבי בליזובסקי
  הלו! הלו! המחלוקת המדוברת לא הסתמכה על ידע שנוצר 60 שנה אחר כך.
  אלא על ספקולציה. אבל אצלך כנראה זה אותו דבר בעצם הכל אותו דבר.
  אבולוציה זו מנטרה של הדת שלך.

 14. אם תורת התורשה לא ניתנת להוכחה, אז גם המשווא1 ועוד 1 שווה 2 לא ניתנת להוכה. הלו. מה עם הDNA?
  אפשר להתווכח על בסיס עובדות, לא על בסיס העלמת 99% מהעובדות הידועות לאנושות

 15. אתה מדבר על מחלוקת לפני יותר ממאה שנה בין שתי סברות שתיהן ספוקלטיביות באותה מידה. כי שתיהן נובעות מחוסר ידע ומחוסר אפשרות לבצע ניסוי מדעי כלשהו על בסיס הידע הקלוש הבלתי מבוסס על מדע אמפירי מעבדתי שהיה באותה תקופה.
  תוכל באותה מידה להביא מחלוקת בין שני כוהני דת המתווכחים על בעיה תיאולוגית.
  כשהתפתחה תיאורית הקוונטים כל גישה מפריכה או מאשרת הגיעה עם ניסויים והוכחות אמפיריות.

 16. דוגמה מצויינת למסלול כזה – כשהתגלתה מחדש תורת הגנטיקה של מנדל הדבר נחשב לשלילה של תורת האבולוציה, היות וגם דארווין הציעה איזשהי תורת הורשה מעורפלת (לצערו הוא בחן דוגמאות לתכונות שמעורבים בהם הרבה גנים בניגוד למנדל שהיה לו מזל לאתר גנים בדידים). לקח 20-30 שנים של ויכוחים ובסופו של דבר הפכה תורת התורשה של מנדל לחלק מהסיתיזה המודרנית הכוללת את האבולוציה משום שהבינו שבסופו של דבר טיב המנגנון לא משנה לעצם קיומה של האבולוציה. זה שהיום לא שומעים על הויכוח הזה – זה לא אומר שהוא לא התקיים והיה חזק מאוד בזמנו, עד כדי כך שביולוגים התחלקו לשתי מחנות. וזה היה כ-40 שנה לאחר פרסום מוצא המינים.

 17. סלח לי מר בליזובסקי:
  אבל לא ביקשתי הוכחות יש כאלו מספיק. קרא בבקשה מה שביקשתי.
  תביא דוגמא למסלול שבו הופרכה האבולוציה תוך כדי פיתוח המדע הזה באותה דרך שתורת הקוונטים למשל התפתחה.
  מעולם לא היו מסלולים שהניחו על בסיס הממצאים משהו אחר פרט לאבולוציה.
  במצב של ביקורתיות ששואף לאפס תוך כדי תהליך פיתוח התיאוריה היא מעידה על עצמה שהיא דת ולא מדע.
  המאפיין דתות הוא התכונה הזו של ביקורתיות שואפת לאפס. של מצב שלא מאפשר העלאת פיתרונות אחרים ושל מצב שמעולם לא היו פיתרונות אחרים שונים. זוהי אותה ביקורת המופנית כלפי הבריאתנים.

 18. מכאל
  כתבת המון אבל לא סיפקת את הסחורה.
  לא סיפקת מוצגים/מהלכים/או ראיות מפריכות. על פי הדוגמה של פיתוח המודל הסטנדרטי. העדרות של התכונה הזאת במחקר הופך את כל דבריך לטאוטולוגיה.
  אינך יכול לספק דוגמא אחת לממצא מפריך שבעיקבותיו הוסקו מסקנות שהובילו לדרך אחרת לא אבולוציונית.
  כאשר כל הדרכים מוליכות לאותה מטרה זו משאת נפש או אמונה.
  בשוק ההון היו וישנם סוחרים רבים שהצליחו בהימוריהם לתקופה מסויימת ובאותה תקופה חשבו ונחשבו מלכי היקום. אלו שמבינים כיצד המערכת פועלת.
  היכן הם היום הם נעלמו התרסקו כשהתברר שפשוט היה להם מזל.
  התכונה הארגודית דואגת לאזן את כל ההטיות לטווח ארוך.

 19. אבולוציה שווה דת:
  אם דעתך על הצעתי שתעשה משהו מועיל עם כל הגאונות שלך היא שאני שטוף מוח ואידיוט – כנראה שאינך יכול לעשות משהו מועיל וכל כוחך (האפסי) הוא בגידופים וקשקושים.

  נתתי לך קישורים רבים שכל בר דעת היה רואה בהם עדות חזקה ביותר.
  אני חוזר על אחד מהם בלבד כדי שלא תוכל לחזור על השטות של "מוטציית נקודה" (גם בעבר כבר הבאתי לך את הקישור אבל אז כנראה לא הסתכלת עליו כי היו עוד הרבה אחרים. לכן – כדי שלא תוכה שוב על ידי הפרעת הקשב שלך, אני מעביר הפעם רק אותו):
  http://www.youtube.com/watch?v=oMj_45epINM&feature=player_embedded

  מישהו:
  האבולוציה ניתנת להפרכה, למרות שהסיכויים שמישהו יצליח להפריך אותה נמוכים ביותר.
  לא הבנת את מה שאמרתי ביחס לתיאוריה מדעית.
  כדי שתוכל להבין את הדברים (כמובן – רק אם תטרח להצטייד במוח) אפרט (שוב) קצת יותר.

  האבולוציה – כמו כל התיאוריות המדעיות – היא תוצאה של שילוב בין שני דברים.
  האחד הוא אוסף ממצאים שנתגלו בניסוי ובתצפית. אוסף זה של ממצאים משמש בתור "אקסיומות" של התיאוריה.
  השני הוא מערכת מתמטית של היסקים.

  מה שחשוב בתיאוריה היא אותה מערכת מתמטית של היסקים כיוון שזה החלק בה שמאפשר ניבוי.

  לניבוי יש חשיבות משני טעמים:
  האחד הוא שהוא מה שהופך את התיאוריה לשימושית.
  השני הוא שניבויי התיאוריה יכולים לשמש להפרכתה.
  עם זאת – הפרכת ניבויי התיאוריה באמצעות ניסוי אינה הדרך היחידה להפרכת התיאוריה. אפשר להפריך את התיאוריה גם באמצעות הצבעה על טעות במערכת ההיסקים המתמטית.

  מערכת שהיא מתמטיקה נטו אינה נחשבת לתיאוריה מדעית כי אינה ניתנת להפרכה – אבל זה לא עושה אותה לבלתי נכונה. זה עושה אותה ל"טאוטולוגית" – כלומר – "כל כך נכונה עד שהיא מובנת מאליה".

  האבולוציה קרובה מאד למצב זה כי, בגדול, מעבר לתצפיות שעוד אדון בהן, היא מושתתת על תשתית מתמטית פשוטה וקלה להוכחה.
  לא מדובר כאן על משפט מתמטי בודד אלא על אוסף משפטים מתמטים שכל אחד מהם טוען – בווריאציות שונות – את הדבר הבא:
  אם:
  1. יש ישויות שיכולות להשתכפל כאשר במהלך השכפול יש הסתברות קטנה לטעות
  2. טעות בשכפול יוצרת ישות עם תכונות שונות.
  3. הישויות מצויות בתחרות על משאבים, שמידת הצלחתן בה קובעת את מידת הצלחתן בהשתכפלות

  אזי:
  תתקיים אבולוציה (כלומר, ייווצרו בהדרגה ישויות שמצליחות טוב יותר בתחרות על המשאבים).

  אם בנוסף – חלק מן השינויים האפשריים בתכונות מביא לשינוי בסוג המשאבים הנחוצים – ייווצרו בהדרגה סוגים רבים של ישויות שכל אחד מהם מתמחה בניצול משאבים אחרים.

  כל הנ"ל הם מתמטיקה והיגיון. זו לא תיאוריה מדעית אלא תיאוריה מתמטית ולכן – אם אין טעות במתמטיקה – היא מובנת מאליה ואינה ניתנת להפרכה.

  על בסיס התיאוריה המתמטית הזו נבנו כל מיני פתרונות טכנולוגיים שאת חלקם מניתי בתגובה קודמת.
  פתרונות אלה לא היו עובדים אם התיאוריה המתמטית הייתה שגויה והעובדה היא שהם עובדים.

  כדי לאשש או להפריך את קיומה של האבולוציה יש לתקוף בניסוי ותצפית את התצפיות שעליהן מבוססות האקסיומות שלה ואת תחזיותיה.

  התצפיות עליהן מבוססות האקסיומות הן פשוטות לבדיקה.
  האם יש ישויות משתכפלות המקיימות את התנאים שהזכרתי?
  יש ויש! אפשר לגלות כאלו ישויות בכל רמה – אם אלה גנים, אם אלה יצורים חיים, ואם אלו משפחות.
  במילים אחרות – קיום תנאי היסוד לתיאוריה ניתן לבדיקה במציאות או, במילים אחרות – ניתן – עקרונית – להפרכה.
  שים לב: למילה "עקרונית" יש כאן חשיבות רבה! לא רק תיאוריות שאינן מדעיות אינן ניתנות להפרכה מעשית כי מעשית – אי אפשר להפריך גם תיאוריה מדעית נכונה! מכאן נובעת חשיבותה של המילה "עקרונית".
  עקרונית – ניתן להראות שגנים בכלל לא משתכפלים או שהשכפול שלהם מדויק לחלוטין ואין בו לעולם טעויות, או ששינוי בהם אינו משפיע על הצלחתם בניצול משאבים וכדומה ועל ידי כך לסתור אבולוציה של גנים.
  עקרונית – ניתן לעשות דבר דומה לכל סוג של ישות משתכפלת ולהראות שישויות אלו אינן עוברות אבולוציה.
  מעשית – כמובן – זה בלתי אפשרי כי גנים כן משתכפלים, כן עם טעויות וכו.

  קיימות תיאוריות שהתחזיות שלהן אינן מדברות על אירוע בודד אלא על סטטיסטיקות.
  תורת הקוונטים היא כזאת ולא ניתן לקבוע בה מה יהיה גורלו של חלקיק בודד אלא רק מה יקרה לחלקיקים בממוצע.
  גם האבולוציה היא כזאת.
  לכן לא ניתן לחזות בדיוק את מהלכה.
  זה הופך את הפרכתה באמצעות ניסוי שדן בפרט בודד לבלתי אפשרית.
  ניסויים שמתמודדים עם תחזיות האבולוציה הם ניסויים על אוכלוסיות שלמות.
  האבולוציה חוזה שחיידקים "ילמדו" להתגבר על אנטיביוטיקה – וזה מה שקורה.
  האבולוציה חוזה שביות חיות יעבוד – וזה מה שקורה.
  האבולוציה חוזה שיימצאו פה ושם שלבי ביניים המקשרים בין היצורים השונים – וזה מה שקורה.
  האבולוציה חוזה שאם יעבירו לטאות מאי שבו עיקר המזון הוא מסוג א לאי שבו עיקר המזון הוא מסוג ב – יש סיכוי שייווצר סוג חדש של לטאות – כזה שלא נצפה בעבר באי הראשון ובוודאות לא היה בין הלטאות שהועברו לאי השני – שמתמחה בניצול מזון מסוג ב.
  אם קראת את תגובותיי הקודמות ראית שגם זה קורה.
  האבולוציה חוזה שאם נתחיל לייצר חומרים שלא היו קודם בטבע – יש סיכוי שיתפתחו יצורים שלמדו להפיק את אנרגיית מחייתם מחומרים אלה – וזה מה שקורה.
  האבולוציה חוזה היכחדות מינים מסוימים והופעת אחרים ככל שעובר הזמן – וזה מה שקורה.

  לכן ברור שהאבולוציה קיימת ופועלת.

  אין זו הוכחה לכך שלא קיימים בנמצא גם כוחות אחרים אבל זה בפירוש אישוש חזק ביותר לקיומה של האבולוציה.

  ומה עם כוחות אחרים? אלוהים? יוצר תבוני?
  אם תנוסח תיאוריה מדעית ביחס אליהם אפשר יהיה להתמודד אתה.
  בינתיים זה לא קרה וזה גם נראה מיותר כי לא נראה שיש בטבע דבר שהאבולוציה לא מסבירה.

 20. נצר מכאל
  יודע מה! נניח שאתה צודק והאבולוציה היא אמת.
  אבל אני מניח שאתה אדם שדבק בביקורת מדעית ובספקנות בריאה ולכן:
  וודאי תוכל להציע פרשנות אחרת להתפתחות החיים פרט לגישת האבולוציה.
  הרי בכל המדעים האחרים ההתפתחות המדעית מלווה בביקורת ובספקנות רבה.
  פיסיקת הקוונטים עברה מספר גילגולים ותיאוריות רבות שהופרכו עד שהתיצבה על המודל הסטנדרטי הנכחי.
  מדוע תהליך כזה לא התקיים בכלל בתיאורית האבולוציה.
  זו תיאוריה ללא ספקות וללא עוררין לכל מאמיניה.
  ולכן היא חשודה בהיותה דת.

 21. נצר בדיוק ההיפך.
  10 שנים הפרס הזה עמד – וחוץ מלקשקש מאמיני האבולוציה לא עשו כלום
  כדוגמאת האתר שאליו קישרתי

  תמיד הם אהבו לתת דוגמאות על אבולוציה ולומר "הנה ההוכחה" בלי לתת לו לענות.

  אולם בכל עימות עם מציע הפרס הם קיבלו בראש – תצפה בקליפים

  האבולוציה היא דת – אתה אדם מאמין

 22. 51 מה שנקרא יצאת חומוס…

  האתר שהבאת והלינק שהבאת הם דוקא מאתר שמראה שההצעה היא הונאה. שכל מטרתה להטיל רפש בעזרת פנל אנונימי שכל מטרתו להטיל רפש.

  על מנת לזכות בפרס היה צריך (עוד נחזור לזה) להוכיח מספר דוגמאות שונות של אבולוציה כולל מיקרו אבולוציה (מונח שהמציא המציא) ובנוסף את תורת האביגנזה את תיאורית המפץ הגדול וכן אבולוציה כימית של יסודות ממימן ושהאבולציה סדרה את הכוכבים מסביב לשמש… אמנם לחלק מהדברים יש הוכחות אבל מה הקשר מחט לתחת… כמובן שכדי להוכיח את ההגדרה המטורפת שלו לאבולציה אסור להביא מאובנים שביכול מוכיחים שינוי בצורות חיים מסוימות. זה כמו להניח שבשביל להוכיח בריאה צריך להוכיח גם רפואה סינית אסטרולוגיה ואת קיומה של הזונה הגדולה מבבל וכן שאלוהים תפר את השמלה של הרב עובדיה כל זאת ללא שימוש במילים….

  כמובן שגם הפאנל האנונימי שאינו מחויב לפרסם את מסקנותיו או אפילו להדהות או בעיה קשה אבל הבעיה הקשה מכולם היא שאי אפשר לקבל את הפרס או אפילו לפגוש את המציא

  הכסף חולת בשנת 2007 והמציא הורשה בלי צל של ספק בעבירות מס………

  למען האמת אחרי שקראתי את מה שכתבת הייתי בטוח שאני חמור שלא הבנתי איזה אירוניה בדבריך.

  על אותו משקל אני רוצה להציא פרס של מיליון שקל למי שיצליח להוכיח את קיומו של הצבע הכחול.

  על מנת להוכיח את קיומו של הצבע תצטרכו לשכנע פנל מכובד שנקרא לו הביצה השמאלית והביצה הימנית שלי. (יחד עם יושב ראש שאני ימנה)

  על מנת להוכיח תצטרך לספק הוכחה לקיומו של כחול לפי ההגדרה שלי מה שאומר
  1. היקום לא יכול להתקיים ללא צבע כחול
  2. שכחול זה הצבע הכי יפה
  3. שגם תכלת זה כחול
  4. שכל העצמים ביקום כחולים
  5. שאם מכבי חיפה היתה כחולה ולא ירוקה לא היה קיזוז בליגה של לוזון
  6. שאין, לא היה, ולא יהיה תחליף למייקל גורדן.

  בנוסף לא תוכלו להביא עצמים כחולים כראיות לקיום הצבע הכחול וגם לא ראיות שבנויות על אורכי גל או תחום נראה לעין.

  לבסוף הפאנל שלי שומר לעצמו את הזכות להחליט אם מגיע לכם הכסף ואם הוכחתם כהלכה ללא זכות ערעור של אף גוף ואינו חייב לפרסם נימוקים

  את תנאי קבלת הפרס או על השאלה אם יש לי את הכסף בכלל אני לא מתכוון לענות אבל אם במקרה תצליחו להוכיח משהו לדעת חברי הפאנל המכובד אז נדבר על איך ומתי תקבלו את הכסף אבל לא הייתי בונה על זה שזה יקרה במהלך החיים שלכם……

 23. מכאל
  באתר הנכחי נמצאת תגובה שאתה עצמך טוען שתיאוריה שאינה ניתנת להפרכה אינה תיאוריה.
  אבל זה בדיוק מה שאתה וחבריך חושבים על האבולוציה.

 24. מצחיק.
  ב51 המתנגד הנלהב לאבולוציה נותן קישור לעמוד שמפרט כמה מקושקשות הטענות של מתנגדים אחרים.
  אני מוצא את הדיונים האלה מייגעים, מצד אחד אנשים שלא משנה מה תגיד להם הם ימשיכו להחזיק בדעתם, ומצד שני גם.
  אם כי אחד הצדדים "טיפה" יותר מנומק.

 25. מכיוון שכל החוקרים הרציניים חושבים ההפך ממך – אתה בטח חושב שאתה חכם מכולם.
  אני מציע שתיקח את טונות החכמה האלה ותעשה אתן משהו מועיל.
  אולי תמציא איזו תרופה או תבנה איזה מכשיר שאף אחד לא חשב עליו.
  מה דעתך?
  האם עשית מימיך משהו שאתה יכול לבסס עליו את יהירותך הפתטית?

 26. הנה עימות רשמי בתוך אוניברסיטה
  הבריאתן שמציע את הפרס מתעמת אם לא פחות משלושה מדענים שתומכים באבולוציה – וחושף את השרלטנות

  אתם תומכים באבולוציה מתוך אידאולוגיה – אין באבולוציה שום תמיכה מדעית

  http://www.youtube.com/watch?v=xMpk7WerFWw

 27. לקשקשן מתגובה 51.
  מכיוון שיש מאות רבות של אישושים ניסיוניים לאבולוציה – ברור שהברנש ש"מציע" את הפרס אינו מתכוון לבדוק את האישושים ביושר.

  http://www.talkorigins.org/faqs/faq-speciation.html
  https://www.hayadan.org.il/reverse-evolution-in-the-threespine-stickleback-fish-3105085/#comment-54992
  https://www.hayadan.org.il/lizard-fast-evolution-230408/
  http://www.youtube.com/watch?v=oMj_45epINM&feature=player_embedded

 28. מכאל
  האבולוציה איננה מדע שוות ערך לפיסיקה או מתמטיקה.
  זה בסך הכל פרשנות לאוסף תצפיות. פרשנות שבנויה באופן שלא ניתן להפריכה בדיוק כמו אסטרולוגיה. וגם המאמינים בה מאמינים שלא ניתן להפריכה ולכן זוהי איננה תיאוריה מדעית. כל החלק שעוסק בניבויים ממוקדים וניסויי אישור או הפרכה לא קיים בפסאודו מדע הזה.
  אם אתה משוכנע שלאוסף התצפיות שעליו מבוססת התיאוריה לא ניתן לספק תיאוריה חילופית אז אין זה מדע. קרא את קרל פופר.

 29. קדימה מאמיני האבולוציה הנה הזדמנות שלכם לעשות 250 אלף דולר מהירים

  I have a standing offer of $250,000 to anyone who can give any empirical evidence (scientific proof) for evolution. * My $250,000 offer demonstrates that the hypothesis of evolution is nothing more than a religious belief.

  http://www.kent-hovind.com/250K/challenge2.htm

 30. מישהו:
  אני רואה שאתה נזהר שלא לקרוא את ההפרכות שסופקו לכל אחת ואחת מטענותיך.
  האם אנחנו עדים כאן לאבולוציה מן האדם אל הפטפון השבור?

 31. מישהו:
  ודאי שניתן לבסס על האבולוציה ניבויים ברי מימוש. ודאי שיש יישומים טכנולוגיים המבוססים עליה.
  כיצד נוצרו החיות המבויתות של ימנו? מנין הגיעה הפרה?
  בני אדם יצרו ניסויים אבולוציונים ללא ידיעתם במשך מאות שנים.
  כל מי שעוסק בהכלאה של זנים ייתן לך ניבויים מאוד מפורטים לגבי התוצר.
  על סמך מה אתה אומר שאין יישום משמעותי ורחב? האם יש לך רקע או ידע רחב מספיק בכדי לטעון טענות כאלו? (או שמא יש לך אג'נדה חבויה מתחת לטענות הפסקניות האלה?)

 32. אין מאה תאוריות אחרות. יש רק קביעה בריאתנית שלא מזיז לה שום בדיקות ושדורשת שאת הבדיקות יחילו רק על האבולוציה.. אילו האבולוציה היתה נכשלת רק בניסוי אחד מתוך המיליארדים המדענים היו זורקים אותה, עובדה שהיא שרדה 150 שנה של בחינות מקיפות מדי יום, רק לאטומים רגשית כמו הבריאתנים זה לא מספיק.

  כל יום מתפרסמים מאמרים ה עוסקים בניבויים אבולוציונייים, מרוב מיליונים על גבי מיליונים כבר אי אפשר לספור אבל אתם תמשיכו לעצום עיניים ולהגיד שאין ניבויים ואין הוכחות. הסימולציות מיושמות בתחומים כגון בינה מלאכותית ורובוטיקה. אולי אתה לא מתמצא בתחומים אלה אבל זה לא אומר שלא משתמשים בהם.

 33. מכאל, אבי בליזובסקי:
  האבולוציה היא פרשנות של העבר בסך הכל ארכאולוגיה. אין שום יחודיות בפרשנות הזאת על פני 100 אחרות. האבולוציה איננו מדע שניתן לבסס עליו ניבויים ברי מימוש. לוא היתה כזו ניתן היה ליצור ישומים טכנולוגיים שמבוססים עליה. אבל אין כאלו. סימולציות אמנם קיימות אבל לא כאלו שניתן ליישם. ידוע גם שנעשו ניסוים מעבדתיים שלכאורה מאששים את התיאוריה אבל זה לא ישום משמעותי ורחב מספיק.

 34. מישהו:
  אתה ממשיך להפגין את בורותך וטיפשותך.
  גישת האבולוציה מיושמת בהמון מקומות.
  למשל כאן:

  https://www.hayadan.org.il/evolution-of-an-efficient-search-algorithm-bgu-2907079

  וכאן:

  http://myxo.css.msu.edu/papers/nature2003/Nature03_Complex.pdf

  וכאן:

  http://avida.devsoft.org/

  וכאן:

  http://www.plosbiology.org/article/info:doi/10.1371/journal.pbio.1000292

  וכאן:

  http://ccsl.mae.cornell.edu/sites/default/files/Science09_Schmidt.pdf

 35. מכאל אבי בליזובסקי
  תיאורית האבולוציה היא ניתוח לאחר מעשה של תופעות שנצפו (לפעמים גם כאלו שלא נצפו) זה בדיוק כמו לנתח את שוק ההון אחורנית ולנסות להבין מה הניע אותו.
  כפי שלא ניתן להסיק מהניתוח הזה כלום לגבי העתיד גם לא ניתן להסיק מכך על המנגנונים שמפעילים אותו. ההמצאות של הפרופסורים לכלכלה על מניעי השוק כגון יעילות וכדומה הן אותן המצאות של הפרופסורים על אבולוציה.
  אין להם כל ערך של ממש כי המחירים ומצב השוק איננו מציית לתיאוריה זו או אחרת אלא אך ורק לזמן קצר עד שמשתנה ללא התראה.
  אם הייתם מנסים ליישם את גישת האבולוציה לשוק ההון הייתם עושים אולי כסף לזמן מסויים ואז מתרסקים.
  בהדמייות מחשב אבולוציוניות כאשר הכניסו גורמים אקראיים התוצאה היתה אקראית לחלוטין לאחר ריצה מאד ארוכה.

 36. מישהו:
  ואיש לא אמר מעולם שאירועים אקראיים ונדירים אינם משפיעים. זה לא סותר את האבולוציה אלא מתיישב אתה באופן נפלא!

 37. מכאל
  זה בילבול מוח ואחיזת עיניים
  האבולוציה מבוססת על הנחה של רציפות של תהליכים ושל ברירה טיבעית הכרחית
  בטבע. אבל זה אינו עומד במבחן המציאות שדווקא אירועים נדירים אקראיים הם שקובעים.
  קרא בבקשה את הספר תעתועי האקראיות
  מאת: נסים ניקולס טאלב
  באנגלית Fooled by Randomness

 38. מייקל:
  התשובה פשוטה ביותר.
  אין לעורכי הסרט הנ"ל מושג – לא באבולוציה, לא בהסתברות ולא בהיגיון.

  http://www.youtube.com/watch?v=4M7kkRG5vlI&feature=related
  http://www.youtube.com/watch?v=1mHsdhVxeyY&feature=related
  http://www.youtube.com/watch?v=F1fdRbniA6w&feature=related
  http://www.youtube.com/watch?v=oJ_6HtX3cUI&feature=related
  http://www.youtube.com/watch?v=v9JEJOO3B8k&feature=related

  http://www.youtube.com/watch?v=zW26QB9craI&feature=related
  http://www.youtube.com/watch?v=iUunhGVMNLs&feature=related
  http://www.youtube.com/watch?v=eUSVoDkD5jQ&feature=related
  http://www.youtube.com/watch?v=54Bk6b7DhxI&feature=related
  http://www.youtube.com/watch?v=KD-kPEhq_ws&feature=related
  http://www.youtube.com/watch?v=JdOZNVlOE98&feature=related
  http://www.youtube.com/watch?v=mxTLrRvd4XQ&feature=related
  http://www.youtube.com/watch?v=mtaEpLqIK6w&feature=related
  http://www.youtube.com/watch?v=l3_0UKpIwZ8&feature=related
  http://www.youtube.com/watch?v=nxwkRtfdYag&feature=related
  http://www.youtube.com/watch?v=OnqMwGJNG7o&feature=related
  http://www.youtube.com/watch?v=j1AaIBzSCnY&feature=related
  http://www.youtube.com/watch?v=fqLNUAN7nfw&feature=related
  http://www.youtube.com/watch?v=OOK-d3hyBlw&feature=related
  http://www.youtube.com/watch?v=e5-xBKJTwXY&feature=related
  http://www.youtube.com/watch?v=Er-dtLUvjwA&feature=related
  http://www.youtube.com/watch?v=Keif21WTWzs&feature=related
  http://www.youtube.com/watch?v=Yq8mPm9k620&feature=related
  http://www.youtube.com/watch?v=dFyitY9_9js&feature=related
  http://www.youtube.com/watch?v=JF4x1g_MM14&feature=related
  http://www.youtube.com/watch?v=hs3GjdUjlwA&feature=related
  http://www.youtube.com/watch?v=bNPV-MDVXrQ&feature=related
  http://www.youtube.com/watch?v=hf1tAEKDSZE&feature=related
  http://www.youtube.com/watch?v=Dj08ueDy8VY&feature=related
  http://www.youtube.com/watch?v=ZWbicr1n5P8&feature=related

 39. איש שמבין

  אתה לא הבנת.
  "יום אחד יקראו את דיעותיך ודעת כל הדרוינסיטים וילעגו לכם"

  זה כבר קרה, בערך לפני 100 שנים.
  היום זה הפוך, מי שלועג על הדרויניסטים הוא זה שטועה וזה שזוכה לקיטונות לעג.

 40. צביחבל שאתה מסבן אותנו במילים מסובכות
  בסופו של ענין אתה טוען שהאדם פלא יציר הבריאה, מכונה מושלמת, די לראות את גלגל העין ולהתפעל ממנה כל זה נוצר מאליו, היה בתחילה ריק אפס מוחלט ומה שיצר אותו היה הזמן,
  לא אכנס איתךלויכוח כיצד נוצר התא הראשון ומי נתן לתא זה את הרצון ליצור ברירה טבעית לטובת הטבע,
  יום אחד יקראו את דיעותיך ודעת כל הדרוינסיטים וילעגו לכם

 41. דני:
  האם זה שאינך קורא מה שכותבים לך זה עניין של עיקרון?

  אין לי כל כוונה להתחיל ללמד אותך חומר של כיתה א.

 42. מכאל
  תענה על שתי שאלות:
  1.כיצד אלמנטים/קוביות בטבע יודעים שעליהן לשתף פעולה ועם מי לשתף פעולה ואם מי לא לשתף פעולה.
  2. כיצד הם יודעים לבחור מראש בסדרה מסויימת דווקא של צרופים שיובילו לתכונה הישרדותית כלשהי. ולא בסידרה אחרת. הרי יש צורך במספר רב של בחירות שתצרף אותן בסדר מסויים כדי להוביל לאותה תכונה.

  וגם תנסה להסביר את אותו דבר בתכונות החלקיקים שמרכיבים את היקום.
  כיצד נוצר התיאום בין המטענים השונים וכיצד נוצרו דווקא סימטריות מסויימות ולא אחרות. כיצד ומדוע חוקי השימור הקוונטיים כגון צבע מוזרות וכדומה יוצרים התאמה ביניהם. מדוע הקבוע הדק נקבע בהתאמה כה מדוייקת.
  ןמדוע כל קבועי הכוחות השונים משתפים ביניהם פעולה כדי ליצור שמשות וכוכבים. הרי מספיק שתשנה אחד מהקבועים כדי למנוע מתהליך ההתכה בשמשות להתרחש בקצב ובאופן שמאפשר בניית מערכות כוכבים וגלקסיות.
  בסיכומו של דבר מהו הגורם לתיאום בקנה מידה רחב של כל האלמנטים.

 43. דני:
  קשקוש כזה מזמן לא שמעתי!
  אם הטלות הקובייה היו מכוונות – לא היה צורך בברירה.
  אגב, האנלוגיה עם הקובייה אינה האנלוגיה הטובה ביותר לאבולוציה כיוון שיש כאן הטלות נוספות רק במקרה של כישלון. יש אנלוגיות טובות יותר אבל ברור שכל זה, דני, חולף מעל לראשך.

 44. צבי
  אם אתה עצמך זורק את הקוביות אתה יכול לטעון שלך יש שיקול דעת של ברירה.
  אבל לפניך היו רק הקוביות אז מי נתן להם את שיקול הדעת לבחור בשש או בכל סיפרה אחרת.
  מתי הקוביות הפכו לבעלות אינטרס שיתוף פעולה.
  ומי נתן להם את הנבואה שכדאי להן לבחור בצירופים מסויימים דווקא.
  כי הרי כדי לקבל תכונה בעלת משמעות שרידותית יש צורך לדעת מראש את כל הצירופים הרבים שיש לעשות לפני קבלת התכונה המבוקשת.

 45. לאיש,

  אינני רוצה להתווכח איתך באשר לטענתך הראשונה, כאילו לא תתכן יצירתו של יש מאין – אך בכל זאת הייתי רוצה להצביע על חלקיות טענתך.
  אתה מתייחס בדבריך אל החומר ה-"יש" אשר לא ייתכן שלא הגיע ממקור אלוהי, אך למעשה אין אלו פני הדברים. החומר אינו אלא צורה של אנרגיה וכך למעשה השאלה אותה אתה רוצה לשאול היא מהו מקורה של האנרגיה. שאלה זו אולי אינה נכונה גם היא שכן מאד ייתכן שכלל האנרגיה ביקום היא 0, וכך אין משמעות לשאלה מניין באה האנרגיה. ה-"יש" מצטמצם איפה לשאלה מניין באים חוקים דוגמת שימור האנרגיה ושימור תנע, אך אלו דווקא נגזרים מעקרונות סימטריה פשוטים למדי אשר אם לא היו מתקיימים היית דווקא מסיק מכך מסקנות דתיות (חוק שימור האנרגיה למשל מקורו בהנחה כי אין שינוי קוסמי בעולם וכי אותו ניסוי יניב אותן תוצאות אם התנאים זהים – גם אם הוא נעשה בזמנים שונים).
  בקיצור, ישנו "יש" בעולם אך אפילו הגדרתו המדעית קשה מאד ובוודאי פתרונו הפילוסופי. לא לחינם לא הוכרעה שאלה פילוסופית זו ולפיכך מן הצניעות יהיה שתכיר בכך שמשפט אחד שלך ממש אינו מוכיח דבר.

  שנית, באשר לטענתך בדבר אי התכנות היווצרותה של מורכבות כך פתאום – אתה מתעלם כאן ממנגנון מרכזי באבולוציה (למעשה "המנגנון") והוא הברירה הטבעית.
  כאשר נוצרת מוטציה בתא (קורה באופן ספונטני כל הזמן) ובמקרה היא גורמת לצאצאיו לשתף פעולה זה עם זה על ידי זה שהם פולטים חומר מסויים לסביבתם כאשר הם מוצאים מזון, יש בכך יתרון של ממש. כאשר יהיה מעט מזון, ישרדו צאצאיו של תא זה יותר מאשר בני דודיהם חסרי המוטציה וכך נוצרת מורכבות אשר בהדרגה על פני מיליארדי שנים תביא את התאים משתפי הפעולה לדרגה של אדם. לעובדה שהאדם לא נוצר ביום אחד או על ידי יוצר תבוני יש המוני הוכחות ודי להסתפק בכך שרוב רובו של ה-DNA הוא כנראה זבל – כלומר אינו עוסק כלום ומקורו פשוט בכך שלא היה שום לחץ אבולוציוני לסלקו (לחץ שגרם למשל לכך שלאדם אין שריון על הגב, כיוון שזה היקשה יותר משהועיל).
  במקרה של מטוס הבואינג הנוצר ספונטנית במדבר גובי, אין כל ייתרון אבולוציוני היות והמטוס אינו מסוגל להתרבות ולכן האלגוריתם של הברירה הטבעית אינו מתפקד כאן.
  הדבר שקול לכך שאם שהסיכוי להטלת עשר קוביות וקבלת שש בכל אחת מהן קטן מאד ותזדקק לניסיונות רבים כדי להשיג זאת.
  אך לעומת זאת אם תטיל עשר קוביות וכל קוביה שלא קיבלה את הספרה שש תוטל פעמים נוספות עד לקבלת הספרה שש – תראה שתוך זמן קצר מאד תקבל עשר קוביות המציגות כולן את הספרה שש – קיומה של ברירה מקצרת מאד את התהליכים.

 46. לאיש,
  "היקום והבריאה יפים וחכמים מידי מכדי לטעון שהכל נוצר מאליו"
  המשפט הזה כל כך מטופש ולכן אני לא מתפלא על בערותך של המשך תגובתך.

 47. טענה נוספת
  היקום והבריאה יפים וחכמים מידי מכדי לטעון שהכל נוצר מאליו, ההסבר המפולפל ביותר לא יוכל להסביר זאת
  ראה מטוס בואינג משוכלל, מליוני חלקים לו, האם תיתכן תשובה שהוא נוצר מאליו?
  בתחילה היה רק זכוכית, זו שמשתו של הטייס, ואמנם לא סביר שהיא תחבור מאליה לדופן תא הטייס, אבל מתוך שעברו מליארדי שנים, וברור מאליו שהזמן פועל אם לטובה או לרעה… חברו מאליהם כל חלקי המטוס, כל אחד למקומו הרצוי לו, ללא דעת מכוון וללא טכנאי, יצויין שכאלו מטוסים נבראו במליונים, כל אחד עם פגם אחר, מטוס אחד למשל לא חברו הגלגלים למקומם אלא נתלו בזנב המטוס… אבל מתוך מליוני המטוסים ברור מאליו שאחד היה אמוד להיווצר מאליו בצורה המושלמת, בכל זאת מליוני מטוסים אחד בטח יצא טוב, וכך נוצר לו המטוס מאליו, ותודה למליארדי השנים שעזרו לו בכך, אחחחח כוחו של הזמן…
  כן האדם הוא בריאה מורכבת פי מליארד ממטוס, והזמן יצר אותו…
  ועכשיו אני יושב ומתגלגל מצחוק על אלו המתעצלים לקיים את מצוות אלהים ובחרו בהמצאות אויליות מגלגלות מצחוק, כדי להוות אלטרנטיבה לאלהים

 48. כותב המאמר כאן שואל שאלות ועונה להן כאוות נפשו, אך מתעלם משאלות שאין לו תשובה עליהן
  יענה נא כבוד כותב המאמר לשאלתי הצנועה, כיצד נוצר חומר ביקום יש מאין.
  לי יש תשובה – אלהים, מהי התשובה האלטרנטיבית והלא מתחמקת בתשובות כגון: תמיד היה חומר, או "אני לא חייב תשובה לכך, התאוריה שלי מתחילה מכדור הבייבול המופלא והאגדתי ממנו התפצצו מליארדי הגלקסיות…

 49. איני נוהג להתערב ולהגיב , אבל אחרי קריאת הבלים כמו ב 24 הדחף גובר על ההרגל,
  זאת מאחר ודברי התגובה ב 24 רצופים בורות תהומית, חוסר ידיעה, חוסר הבנת הנושא,
  חוסר כושר הבחנה בין הוכחות לרעיונות וכך הלאה ,
  ועל כך כבר נאמר כי "בורות אינה דגל שכדאי לנפנף בו" .

 50. למגיבה 24 הגב' חוה לוי מעולם לא נמצא מאובן של אלוהים,לא כנף,לא עצם ולא טפר ובכל זאת את מאמינה בכל הסיפור הזה.

 51. האבולוציה מעולם לא הוכחה, מהסיבה הפשוטה: לא נמצאו שום מאובנים המוכיחים אותה. לא נמצא מאובן של דב עם כנף למשל.
  עניין הברירה הטבעית נכון לגבי אותו זן. למשל האדם שחלו בו שינויים אבולוציוניים (התפתחותיים), אבל לא מעבר (גם תיאוריית התפתחותנו מהקוף טרם הוכחה). יש אפילו זן של לטאות שהכחידו את הזכרים ולמדו להפרות את עצמן (הברירה הטבעית היא אולי החזקה, ולא החזק, שורדת ולא החזק 🙂

  לגבי הבורא… כל ההתייחסות אליו, לגבי מוסריותו או לגבי איך הוא יצר או לא יצר, הנן מאוד אנושיות (מבחינתי גם המדע וגם הדתות *זהים* בהתייחסותם אליו).

  זה קל להאניש אותו ואז לבוא אליו בטענות או בתשבחות, כאילו הוא אדם, כמונו. לדעתי היחס בין הבורא מול האדם הוא כמו היחס בין נמלה לאדם. נמלה לא תופסת מהו בכלל אדם, זה נשגב מבינתה. ככה אנחנו כלפי הבורא. נשגב מבינתנו, גם המדעית.

 52. דוס רפורמי:
  בוא ננסח את שאלתך קצת יותר נכון:
  האם יפנה לרב שעוטף אותו באהבה ובשקרים או לדרך נקייה משקרים?
  בניגוד לחרדים המגיבים כאן באתר ומביעים זלזול והתנשאות, נוקטים בשקרים עובדתיים וכמעט שאינם מביאים נימוק כלשהו לתמיכה בטענותיהם, המגיבים תומכי האבולוציה מגבים כל טענה וטענה שלהם בעובדות שלא ניתן להתכחש להן וזה כולל גם את טענתם שהצד השני משקר או מפגין בורות.
  ברור לי במי יבחר המתלבט.
  יותר מזה – מצב התגובות באתר השתפר בעניין זה מאד ומספר התגובות המבוססות על בורות ושטיפת מוח קטן במשך השנים. נכון – יש עוד הרבה עבודה אבל זו התרשמותי הכללית.
  יותר אפילו מזה: היו כאן באתר מקרים של אנשים מקרב הצד שטוף המוח שהשתכנעו מן הנימוקים שהעלו תומכי האבולוציה.
  כמובן שההפך לא קרה מעולם כיוון שהצד שכנגד מעולם לא העלה כל נימוק שלא הופרך ועסק רק במתקפות אישיות.

  יש גם משהו מאד דמגוגי בכל התגובה שלך – אפילו אם נתעלם מן הפרטים שבה.
  אתה שואל למי הוא יפנה: לצידו של הרב שעוטף אותו באהבה או לצד השני?
  האם ראית כאן באתר איזה רב שעטף אותו באהבה?
  אם אתה רוצה להשוות בין הצדדים בצורה ישרה אתה צריך לשאול אחת משתי השאלות הבאות:
  1. האם יפנה לצד שנותן נימוקים וגם מתרגז על שקרי הצד השני או לצד שאינו מביא נימוקים וגם משקר, מקלל, מחרף ומגדף?
  2. האם יפנה לרב שעוטף אותו באהבה ובורות או למרצה באוניברסיטה שעוטף אותו באהבה וידע?

  משום מה (וברור משום מה) בחרת להשוות את המרכיב המיליטנטי והנוכח בצד אחד עם המרכיב הפייסני והנעדר בצד השני.

 53. ל"דוס רפרומי"
  אני לא חושב שאתר הידען בא לדבר על הדת בכלל או להתנגד לה…
  לכל אדם יש את זכות הבחירה במה לבחור בית להאמין ובין לאו ואני חושב שמי שפותח את האתר צריך לעשות זאת ע"מ להחכים ולא להביא את דעותיו בענייני הדת ואם יש הערה וכמובן שתהיה מדעית אז זה מתקבל בצורה מכובדת..
  אני עצמי איש דתי ואני חושב שזכותי לאמין במה שאני בוחר ומי שלא מאמין זו גם זכותו שלא להאמין אני לא מחפש להשפיע על אף אחד אז שאף אחד לא ינסה להשפיע עלי… וזה לגבי כל המשתמשים באתר… "חיה ותן לחיות" 🙂

  בקיצור הידען הוא אתר מגניב ביותר… ושכל אחד ישמור את האמונה שלו לעצמו…לילה טוב

 54. אבי – קשה לי להבין את המדיניות מאחורי המתקפה הכוללת בנושא החרדים בכלל ובסוגיית האבולוציה בפרט. בשעה שברור לי שהאסטרטגיה הכוללת הינה לנסות להילחם בהתגברות השפעת החרדים במדינה (והניק שלי מצביע על דעתי בנושא) הרי הטקטיקה בה נוקט האתר איננה ברורה. ניתן היה להצדיק את "מסע הצלב" אם היה מנסה לעצור את התופעה. במקרה זה היה הידען היה נהפך להיות מקור לידע שבעזרתו אלו ששוקלים חזרה בתשובה מנימוקים פסדו-מדעיים היו לומדים על הצד שלנו. לצערי הידען משרת בהקשר הזה את המטרה ההפוכה. בפועלו דוחף אתר הידען את המתלבטים אל חיקם האוהב של המחזירים בתשובה.

  כדי להמחיש את הטיעון נדמיין לרגע כי אני עובר תקופה רוחנית בחיי (לא מדע בדיוני), במסגרת זו אני הולך לשמוע את הצד השני. לצורן העניין נניח שהמחזיר בתשובה המקומי טוען בפניי כי "עד היום לא נגלו יצורי ביניים בין אדם לקוף, או שכל מיני החיים העיקריים נוצרו בתקופה קצרה יחסית, או שלא נגלו חלבונים חדשים". אחרי ששמעתי את הרב אני רוצה לשמוע את המדע ורצה הגורל (או גוגל) ואני בוחר באתר זה ומעלה אחד מהטיעונים כנגד האבלוציה. האם הידען יקרב אותי אל המדע או המחזיר בתשובה?

  היחס הכללי באתר למציבי שאלות בנושא האבולוציה בידען הינו של בוז והתנשאות. אם מגיב מערער על תקפות האבולוציה מובטח לו כי בתוך זמן קצר יכונה בור או שקרן (או שניהם). למי לדעתך אבי יפנה המתלבט: אל הרב העוטף אותו באהבה או אל הידען המציע לו בוז והתנשאות?
  יתרה מכך, המסר הכולל באתר הינו של זלזול מעצם המחשבה של חזרה בתשובה. המתלבטים (כמו מרבית האנשים) אינם אוהבים שמזלזלים בהם. כאשר אתה מזלזל באדם הוא נוטה פחות לקבל את טיעונך אפילו אם הם משכנעים. שוב במקום לקרב את המתלבט למדע הידען מקרב אותו לרב אמנון יצחק ודומיו.

  הבעייה המרכזית במסע הצלב הינו שהוא פונה אל המשוכנעים ממילא. העובדה שאתה צובר נקודות אצל מצביעי שינוי לשעבר אינה תורמת במאום למטרה של עצירת התפשטות החרדים. אתר הידען יכול היה להיות מכשיר מצויין במלחמה כנגד המחזירים בתשובה נוסך הרב אמנון יצחק. לצערי בפועלו הוא משרת מטרה הפוכה ממה שאמור היה לשרת. כל עוד היחס באתר יישאר כמו שהוא היום מסע הצלב שלך משיג את המטרה ההפוכה. באגודת ישראל וש"ס סופרים את הקולות…

 55. גיא:
  אחרי ש"סידרת" את עניין ההגדרות, אסביר לך שגם ה"סידור" הזה שגוי.
  להראות שהוכחה למשהו אינה מוכיחה אותו זו ביקורת בונה.
  כדי לבנות תשובות נכונות צריך לשמוט את הבסיס תחת התשובות השגויות.

  אינני יודע מדוע אתה חושב שחובה עלי להתייחס לכל דבריך.
  אולי לא שמת לב, אבל רוב המגיבים לא הגיבו לשום דבר מדבריך.
  אני הגבתי למה שהפריע לי – והפריע לי מאד – ועדיין מפריע לי – וזו נכונותך בתור "חילוני" לשקר למען הדת שהיא מערכת השגיאות המזיקה ביותר עלי אדמות.

  עכשיו – אם נתייחס לוויכוח שכן היה בינינו (ובאמת לא מצאתי לנכון להתייחס לעובדה ששמך גיא ולכל מיני דברים אחרים שנראים לי חסרי חשיבות) הרי שאתה לא ענית לדבר מדברי – כולל לא לתגובתי הראשונה.

  וברכות לעורכי האתר שמבינים את ההבדל בין שקר לבין התרעה על שקר.

 56. מיכ**ל,

  אנא הפסק להתעסק בפירוש המילולי של דבריי ונסה להבין את התוכן.
  באומרי "דת המדע" התכוונתי בדיוק לאנשים שכמותך – אלו שמסוגלים לקבל אך ורק מה שהוכח בניסוי מדעי ומתעקשים להתעלם מחוסר היכולת של המדע להסביר הכל. אתם התוקפים בחירוף נפש המזכירה בצורה דומה מדי את אותה התנהגות שאתם מבקרים בדת. ולפי תגובותיך, לא הייתי מתפלא אם היית מבקש להעלות אותי על המוקד בעקבות דברי הכפירה שרשמתי.

  באשר לביקורת – פה אודה על טעותי. המונח הנכון הינו ביקורת בונה ולא חיובית כפי שרשמתי. וכדי להסביר לך מעט את כוונתי אביא סיכום שמצאתי באינטרנט לסוגי הביקורת הקיימים:

  קיימים שני סוגים של העברת ביקורת-
  ביקורת שלילית – העברת הביקורת, נובעת מכך שהביקורת שוללת לגמרי את זכות הקיום של המחשבה של הצד השני, שמעבירים עליו את הביקורת. ומהצד של הביקורת, אין מקום לצד השני, והוא טועה לגמרי, ועליו לחזור אל הדרך הישרה היחידה, שהיא כמובן הדרך של מעביר הביקורת החכם, שהוא כמובן יודע את האמת היחידה וכולי. הביקורת השלילית, היא כזו ששוללת את זכות הקיום של הדעה השנייה שנראית כשגויה.
  ביקורת בונה- היא כזו שמכבדת את זכות הבחירה של האדם השני לחשוב אחרת, אך בו זמנית היא מנסה לבנות את הצד השני, ולאפשר לו להבין טוב יותר בכוחות עצמו, מה נכון יותר עבורו לעשות. הביקורת הבונה לוקחת את האדם, ובונה אותו למשהו נכון יותר. היא לא שוללת את האדם, אלא בונה אותו למשהו חיובי יותר וטוב יותר

  עכשיו לאחר שההגדרות, כפי שאתה אוהב לעסוק בהן, הוגדרו היטב, איזה סוג של ביקורת אתה חושב שאתה מעביר מיכ**ל??

  אני אישית, קרוב יותר לעולם הלוגיקה והמדע יותר מאשר לדת. גם בהכשרתי המקצועית וגם בדעותיי אבל אני מבין את מגבלות המדע בעת הנוכחית.
  לצערי, אתה ממשיך בדיוק את קו המחשבה של הכתבה – בנסיון להשוות בין דת ומדע. מעולם לא ערכתי השוואה שכזו ולא טענתי כי המדע והדת זהים. ברור לכל בר דעת כי קיים הבדל תהומי ביניהם וזה בדיוק מה שכתבתי בתגובה הקודמת שלי (כולל האמירה שלי עצמי יש לא מעט טענות לדת) אולם בחרת להתעלם מן האמירות הנל והמשכת לתקוף כאילו הרמתי דגל אדום מול שור זועם.

  לצערי הרב עוד יותר, לא הגבת לאף אחת מן ההתייחסויות שלי לכתבה שאינן קשורות בדת והיו לא מעט כאלו. אם תבחר לעשות כן, אשמח לדיאלוג עובדתי שיעשיר את ידיעותי ואולי אף את שלך.

  ההערה למנהלי האתר – לא ברור לי כיצד הנכם מאפשרים להגיב בצורה כה תוקפנית, אגרסיבית וארסית ללא כל בקרה מצדכם המאפשרת התנהלות דו-שיח בצורה נאותה.

 57. אריאל:
  מה אומר ומה אדבר?!
  אתה אומר שאינך יודע להשיב לטענותיי אבל מאמין שיש כאלה שיכולים.
  למה שלא תשאל אותם ותענה? מה? אתה לא צריך לדעת את התשובות? אתה יכול להאמין בלי לדעת?
  האמת היא שמסתבר שכן. למשל הקישקוש על הסנהדרין הקטלנית.
  אני מציע שתקרא את דברי אלה בנושא

  תראה שם שהוצאות להורג בוצעו בשם הדת אפילו ללא סנהדרין.

  בכלל – כל הנושא הזה של הכרת הדת נראה כנראה מיותר בעיני הדתיים.
  בגלל זה התקבלו בסקר הזה תוצאות המראות שאתיאיסטים מכירים את הדת יותר נכל האחרים.

  נוסף לכך אני חייב לציין שאני מזועזע מן הדברים שאתה מגדיר כמוסריים.
  אם אתה באמת מאמין שנכון להרוג מחללי שבת (או שנכון היה לעשות זאת אי פעם) הרי שלטעמי היית צריך להגיב לכתבות כאן מעמדת אינטרנט שבבית הסוהר כי אתה אדם מסוכן.

 58. אריאל, חסוך את היבום והחליצה מהגולשים שלנו. הם מבינים שיש אנשים שבכל ליבם מאמינים בשמאניזם הפרימיטיבי הזה ועוד קוראים לזה יהדות. זה לא יוסיף לשם שלכם. רק יגרע.

 59. אוף:
  רק כרגע שמתי לב לכך שאתה חוזר על השקר השטותי בדבר "דת המדע".
  אמנם כבר עניתי לטענה אידיוטית זו עשרות פעמים ואמנם אני בטוח שלא תבין מה אני אומר אבל אחזור כאן בקצרה על חלק מן העובדות הנכונות בעניין.
  המילה "דת" נגזרת ממילה פרסית ומשמעותה "חוק"
  דת היא בראש וראשונה מערכת של חוקי התנהגות.
  היא דת ולא סתם מערכת חוקים כי היא שואבת את סמכותה ממקור לא אנושי – אם זה אלוהים – אם זו תורת הגזע ואם זה המרקסיזם – כל אלה מקורות סמכות חוץ אנושיים שבני אדם גזרו מהם חוקי התנהגות.
  הבעיה עם סמכות חוץ אנושית היא שמערכת חוקים הנסמכת על סמכות כזאת אינה יכולה להשתנות (וזאת למרות שמערכת החוקים המיוחסים כביכול לאותה סמכות חוקקו בידי בני אדם).
  לכן מערכת כזו היא מסוכנת וסכנה זו מתממשת לנגד עינינו מדי יום.

  עכשיו- האם המדע עומד בקריטריונים של דת?
  הוא אינו עומד באף אחד מהם!
  אין בו שום מערכת של חוקי התנהגות – כבר זה פוסל את הטענה שהוא דת וזו גם הסיבה שאיש עוד לא הרג אף אחד בשם המדע בשעה שבשם הדת עושים זאת ללא הפסק.
  אין בו גם שום סמכות חוץ אנושית – מלבד אחת ויחידה – מבחן הניסוי. תיאוריה מדעית שכשלה במבחן הניסוי תפסל גם אם שלטה בכיפה במשך מאות שנים.
  בקיצור – אין בין המדע לבין האמונה הדתית ולו קוו דמיון אחד.

  המדע היא מתודה המשמשת אותנו לחקר המציאות.
  הדת היא מערכת חוקי התנהגות שמבססת את סמכותה על כל מיני טענות שקר בדבר המציאות ולכן היא בדרך כלל נגד המדע שחושף את שקריה.

 60. גיא:
  אני יודע שכתבת "יש תימוכין". זה חלק ממסך העשן שפיזרת כדי לטעון את הטענה השטותית בדבר "העובדה המדעית" תוך הקטנת הסיכוי שמישהו יבין את המניפולציה שאתה מנסה לעשות.
  אתה מודיע "לא אגרר אתך לוויכוח" כיוון שאתה יודע שאני צודק אבל אינך מוכן להודות בזה.
  האם אתה מנסה לטעון שכל מה שרצית לומר זה שלאבולוציה יש תימוכין? הרי את זה אמרו גם בכתבה ואתה יצאת נגדה! אולי תפסיק לשקר?
  אתה בעד ביקורת אבל בתנאי שתהיה חיובית. וואלה?! מהי בדיוק ביקורת חיובית? אתה יכול להסביר למה אתה מתכוון כי בתגובתך הגדרת את הטענה שמשהו לא מוכיח את הדת כדבר שאינך מקבל וטענה זו אפילו אינה ביקורת על הדת אלא על טענה מסוימת שמתיימרת להוכיח את הדת ואינה עושה זאת.
  לכן אפשר להבין שאפילו ביקורת על משהו שמתקרב לדת נראית לך "שלילית" – אז איזו ביקורת בדיוק לגיטימית בעיניך? רק ביקורת שקרית שתגיד שטענה שאינה מוכיחה את הדת כן מוכיחה אותה?
  אף אחד לא אמר שאין לקבל את הדת כמסמך סוציולוגי תרבותי בעל חשיבות עליונה.
  גם אף בר דעת לא יחשוב שלמערכת רעיונות שפוגעת אנושות בחוסנה של המדינה – אם בכלכלתה ואם בביטחונה אין חשיבות עליונה. כלומר – לדת יש חשיבות גם בימינו ולא רק חשיבות היסטורית!
  אני מניח שלחשיבותה הנוכחית של הדת תסכים גם אותה אישה חירשת שבשנת 1966 חויבה להיאנס על ידי גיסה הנשוי רק מפני שהייתה חירשת ובעלה נפטר בטרם הספיקה להרות – כל זאת במסגרת חוקי הכפייה הדתיים שמצווים על הייבום ומאפשרים להיחלץ ממנו רק על ידי טקס חליצה שלחירשת אסור לקחת בו חלק.
  לחשיבותה הנוכחית של הדת יסכימו גם כל אלה שהוכו בידי משמרות הצניעות וגם כל אלה שרצחו ראשי ממשלה או כל אלה שאיכפת להם שזה קרה.
  ואם יש חשיבות נוכחית, הרי שחשיבות היסטורית בוודאי שיש. איש לא טען שאין אבל אתה כבר לא מוצא מה לומר אז בתרגיל דמגוגי שקוף אתה מנסה לענות לטענות שלא נטענו כדי ליצור את הרושם שבן פלוגתתך טען אותן. כן. זה עוד שקר.

  לא ברור לי מה מטרת החלק הנבואי בדבריך.
  כלומר – גם הוא אינו נכון ואני מכיר לא מעט אנשים שעזבו את הדת לאחר שאנשים כמוני או כמו ירון ידען האירו את עיניהם – אבל מה פתאום בכלל מצאת לנכון לעסוק בנבואה? האם זה מתוך דאגה שמא אנשים כמונו ישחיתו את זמנם לריק?
  ומה ביחס לוויכוחים אתך? האם לך יש סיכוי להשתכנע או שמא גם מוחך נשטף לחלוטין?

  התארים בהם כיניתי אותך הם תארים המתארים את התנהגותך.
  גם נתתי לך הרבה מאד טיעונים רציניים שמהם אתה מקפיד להתעלם.
  ואתה עוד מדבר על רמת וויכוח! איך לא תבוש?!

 61. מיכ**ל

  רואים כי נושא הדת (או אנטי-דת) בוער בעצמותיך ומשום כך גם פגע בהבנת הנקרא.
  אם תקרא היטב, תראה כי רשמתי בצורה מפורשת "יש תימוכין בתאוריה והיא התאוריה השלטת כיום בשיח המדעי" וזה אינו שקר אלא זהה לדברים אשר רשמת בעצמך "..שכמעט אין עוד תיאוריה מדעית שזכתה לאישושים כה רבים כמו האבולוציה".
  אם אתה רוצה להתקטנן על הניסוח "עובדה מדעית", לא אגרר לכך אך ברור כי הכוונה שלי בניסוח הנל הובנה.

  אני בעד ביקורת. הדבר חשוב לבחינה עצמית, התפתחות וכיצירת מצע לדיון מפרה הן למבקר והן למבוקר (מה שקיוותי שיקרה בעקבות התגובה שלי) אולם כל עוד הביקורת הינה חיובית.
  ברור וידוע שהדת מכילה בתוכה אלמנטים שליליים ואינה מושלמת ולי עצמי יש לא מעט טענות כלפיה. אולם בין כך לבין שלילה מוחלטת שלה (ויש לקבלה אם לא כמורה דרך לחיים כפי שהדת מבקשת אז לפחות כמסמך סוציולוגי תרבותי בעל חשיבות עליונה) המרחק גדול ואינו מקובל עלי. לא כפי שבא לידי ביטוי בכתבה ולא כפי שבא לידי ביטוי בתגובותיך החריפות עד גדי גיחו.
  ונקודה למחשבה – מדוע אנשים כה רבים מאמינים בדת כלשהי לעומת אמונה ב"דת" המדע. ארשה לעצמי לענות – משום שהמדע לא מסוגל לתת מענה לכל הדברים אשר אנו חווים בעולם. אתה ידידי, צריך להכיר בעובדה זו וברגע שתבין זאת, התגובה שלך תהיה פחות רגשית ויותר עניינית.
  עוד נקודה למחשבה – הכתבה הינה מדעית ונכתבה על ידי איש מדע לקורא המדעי (ועל כן היא מופיעה באתר זה) ולא פילוסופית. עם עובדות קשה להתווכח אבל עם אמונה זה בלתי אפשרי. על כן הניסיון של הכותב להתעמת עם הדת ועם עולם האמונה לעולם ייכשל. וזו הביקורת שלי על המאמר. לצערי, לא הצלחת להבין את כוונתי בתגובה על כן ביארתי לך את הנושא בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים.

  ואני מניח שאתה תסלח לי אם אתעלם מכל מילות הגנאי המפוארות שפיזרת לאורך התגובה. קיוויתי לרמת שיח גבוהה ודיון מחשבתי אך קיבלתי תגובות ברמה של אלו המופיעות באתר וואלה או בפראפראזה על ביטוי מהתורה – יצאתי לחפש מלוכה ומצאתי אתונות.

  ערב טוב

 62. מיכאל,
  ישנן סיבות לכל דבר, לבוא ולקרוא לכל מה שהדת עושה פרימיטיבי מעיד בעיקר על חוסר ניסיון להבין את המהות והמטרה של הדת.

  לדוגמא – חילול שבת – במציאות שבה אנשים מאמינים בא-ל אחד שמהווה את המציאות ונתן מערכת חוקים שמדריכה את האדם בין בצנעא בין בפרהסיא, ואחד העיקרים בה היא השבת.
  יבוא אדם, לאחר שהתרו בו שני אנשים שלא יעשה פעולה זו כי היא אסורה, ויעשה אותה דווקא – דבר זה מראה על כפירה באותו א-ל, הרי איך יכול להיות שאתה מאמין בו ולמרות זאת עושה דווקא? ולכן יהרג.
  ידוע לך שבי"ד שהיה הורג אחד לשבעים שנה נקרא "קטלן", ואני מבטיח לך שגם בתקופת המשנה כמות מחללי השבת, בועלי הגברים ושאר חיובי מיתה היתה תדירה יותר מפעם בשבעים שנה. – איך זה מסתדר לך? אלא שבי"ד תמיד היו מחפשים נקודות זכות ו"פרצות" בחוק ע"מ לא להחיל את הדין על האדם אם יש אפשרות להוציאו זכאי – בתקווה שישוב בתשובה ולא יהרגו אותו. תעבור על מסכת סנהדרין..

  כמובן, שבתקופתנו אנו, שרוב היהודים הם "תינוקות נשבו" – כלומר אתה לא יכול לבוא לאדם שכל חייו גדל בחברה חילונית, המתירה כל דבר כל עוד הוא אינו פוגע (פיסית) באחר, ולהאשים אותו על היותו הומסקסואל, מחלל שבת, בא על אשת איש וכו', כי הוא עובר על מצווה ולכן יהרג – בשביל זה צריך מלכות בישראל, ע"פ דין תורה וסנהדרין.

  גם לייבום וחליצה יש סיבה – עיין בספרו של הרש"ר הירש "חורב" על טעמי המצוות בזמן הזה (נכתב בשנת 1837, תחילת תנועת הרפורמה), ותיווכח שהחליצה אינה הזויה כלל וכלל. לגבי המקרה שאמרת, מוזר לי מאוד, אבל אם תראה לי את פסק הדין כולל המקורות שלו, אשמח לעיין בו, ולשאול את רבנים מה הסיבה.

  עוד שני דברים – דבר ראשון, אני לא מסכים עם התנהלות החברה החרדית בעניין לימוד התורה- אם הם באמת לומדים תורה כל חייהם אין לי בעיה שיקבלו מיסים ואפילו יותר ממה שמגיע להם עכשיו (רבאק, מישהו מאיתנו יכול לחיות מקיצבה של 1000 שקל בחודש?!), עיקר הטרוניא שלי כלפיהם היא שחלקם רשומים בישיבות, מקבלים מלגות אברך ולמרות זאת עובדים בשחור ולא משלמים מיסים. אנשים כאלה באמת צריך לנטר ולהכניסם למעגל העבודה.
  הבעיה במקרה הזה היא הרבנים החרדים – כל עוד אדם לומד בישיבה אפילו רבע ממה שהוא אמור ללמוד הוא עדיין נמצא במסגרת מסוימת ששומרת אותו בציבור שלהם – ברגע שהוא ילך לעבוד הוא כנראה "יתקלקל" ויעזוב לגמרי את הציבור – דבר שמונע מהרבנים לשלוח אנשים למסגרות אחרות.
  ב"ה, היום גדל (לאט ובזהירות) מספר החרדים שיוצאים לצבא ולעבודה, אבל הציבור החילוני לא בדיוק מקבל אותם (מי שלא מתגיס משתמט, מי שכן סתם שחור פרימיטיבי – לא אני אמרתי) כך שאולי לא רק הם צריכים לעשות חשבון נפש.

  כל זה על הציבור החרדי – הציבור הדתי לאומי מצליח לשלב בצורה נהדרת דרך חיים דתית עם עבודה (בסביבה הקרובה שלי ישנם שופטים, רואי חשבון, עורכי דין, רופאים, מחנכים וכו', כולם שומרי תורה ומצוות, ובעז"ה גם אני אתחיל ללמוד בקרוב) ועם זאת יש בו חלק שמקדיש עצמו ללימוד תורה כל חייו, בד"כ אנשים שלא עובדים עלינו, ובאמת שוקעים בעולמה של תורה, ועלינו לתמוך בהם כלכלית.

  דבר שני – בעניין המוסריות. אתה טוען שהליהדות מוסר של שבטים פרימיטיביים מלפני אלפי שנים. לפי זה הייתי מצפה שהדתיים (חרדים,סרוגים) יהיו האנשים הפחות מוסריים במדינה שלנו, הילדים שלהם יהיו פחות מוסריים, והציבור בכללותו יהיה כך.
  למעשה זה באמת כך? תנסה להסתכל בעין אובייקטיבית (ללא התערבות התקשורת עד כמה שניתן) בקבוצות הנערים המסתובבים בגנים בלילות ומחבלים ברכוש, ילדים בני 12 שאונסים את בנות גיליהם, אנשים שמשתכרים ואונסים, גורמים לתאונות בלילות, ועוד רבות מהרעות חולות בתקופנו ותאמר לי מאיפה הם.
  לדעתך זה במקרה?

  הרב קוק כותב באורות הקודש שלמוסר החילוני ישנה אמת מסוימת, הוא כלעצמו איננו שקר לחלוטין. הבעייתיות מתחילה כשמוסר מתנגש עם תאווה.
  האם היותך מוסרי יגרום לך לא לבגוד באשתך (בתקווה שאתה מחשיב זאת כלא מוסרי), לא ללכת עם החבר'ה לשתות או לפחות להגיד לא לכוסית וודקה ע"מ להישאר נהג תורן או לעמוד מול החבר'ה ולומר להם מה שאנחנו עושים זה לא בסדר.
  רובנו אינם מסוגלים להתנגד לדברים האלה – מי יותר מי פחות – אם אנחנו חושבים שלא ניתפס. זוהי אינה מוסריות, זהו פחד, שהוא כמובן פחות ממנה בהרבה.
  הידיעה שיש מעליך דבר שתמיד בוחן אותך, משגיח ויודע את מעשיך גורם לך
  להיות יותר "מוסרי" מלכתחילה. וזהו צידו היותר נמוך של המוסר האמיתי.

  מקרה על מוסריות אמיתי שעולה לי בראש – בני ישיבות ההסדר מקבלים מהצבא כרטיס שמאפשר להם נסיעות חינם ברכבת ובחרת האוטובוסים "קווים", והנחות בשאר חברות האוטובוסים. לפעמים קורה שאתה מראה אותו לנהג בחברת אגד או דן, והוא אומר לך תעלה, זה חינם. האם אתה היית עולה כי הנהג אישר לך, או שמא בגלל שאתה יודע שהאחראי זו החברה דווקא והיא לא מסכימה, אתה חייב לשלם.
  הרב פוסק ההלכה בישיבה נשאל – והוא ענה חד משמעית שזהו גזל אפילו אם הנהג מסכים, כי זה לא הכסף שלו לוותר עליו. כל החבר'ה ששמעו את הפסק לא תופסים טרמפ על הנהג אלא משלמים על הנסיעה. כמה אנשים כאלה אתה מכיר שהיו משלמים?

  אני מסכים איתך לחלוטין שגם החברה הדתית אינה חפה מאשמה והיא אינה טלית שכולה תכלת.
  אנשים בלתי מוסריים תוכל למצוא בכל מקום ולכן אני מבקש שלא תיתן לי דוגמאות כאלה ואחרות, כי הפרט אינו מעיד על הכלל.
  וכמובן גם לא הפוך, כי ברור לי שישנם אנשים מוסריים ביותר בחברה החילונית, השאלה היא האם המוסריות הזאת עומדת על בסיס איתן והאם סדרי הקדימויות שלה נכונים באמת.

  לצערי, אין לי מספיק נסיון וידע בשביל להוכיח לך לעומק את הטענות שלי, אבל ישנם רבנים במכון מאיר (יש להם אתר מעולה עם שיעורים בכל הנושאים שיש), ובמקומות אחרים, שישמחו להתכתב או אולי אפילו להיפגש איתך ולדון על כל נושא שבעולם.

  שבוע טוב.

 63. גיא:
  ובכן, אם אתה כל כך רוצה, בוא ונחשוף את השקרים שבדבריך:
  נתחיל בשאלה "מהי עובדה מדעית".
  ובכן: אין דבר כזה בעולם.
  יש תיאוריה מדעית. אין עובדה מדעית. יש תיאוריה מדעית שזכתה להרבה אישושים ואז היא מקובלת.
  יש תיאוריה מדעית שהופרכה ואז אין המדענים מאמינים בה.
  יש תיאוריה מדעית שעדיין לא אוששה מספיק ולא הופרכה ואז המדענים בספק גדול יותר לגביה.
  אין – אני חוזר – אין – "עובדה מדעית" ולכן הטענה שהאבולוציה אינה "עובדה מדעית" נועדה רק לערער את אמון הציבור באבולוציה מבלי לומר כלום.
  זה במקרה הטוב.
  במקרה הרע, אולי פשוט בחרת במונח לא נכון אבל התכוונת בעצם לומר שהאבולוציה אינה תיאוריה מדעית שזכתה להרבה מאד אישושים.
  במקרה הטוב, לכן, מדובר בשקר דמגוגי ובמקרה השני – בשקר בוטה – כיוון שכמעט אין עוד תיאוריה מדעית שזכתה לאישושים כה רבים כמו האבולוציה.
  מצבה במדד האמינות של תיאוריות מדעיות טוב מזה של תורת היחסות לגביה ידוע היום (ולמעשה היה ידוע מאז נוצרה) שיש מצבים בהם חיזוייה שגויים.

  אז עברנו על המשפט הראשון שלך.
  בוא נמשיך.

  במשפט הבא, אתה מתלונן על כך שמחבר המאמר אינו מסתפק בטיעונים בעד האבולוציה אלא מעלה טיעונים נגד הדת. אתה מאשים אותו (איזו בדיחה!) בניסיון לסגור חשבון עם הדת.
  כדאי שתקרא שוב את כותרת המאמר. "בריאה מול אבולוציה". אף אחת משתי התיאוריות לא אמורה להיות חסינה בפני ביקורת. נכון שההיעלבות בשם הדת היא כלי הנשק האפקטיבי היחיד שיש למגניה ונכון שכלי נשק זה שימש היטב את המוסלמים שהצליחו לגרום לאנשים השפויים להוריד כמה קריקטורות, אבל זה עדיין לא עושה את הטענה למוצדקת או הגיונית.
  משום מה מותר לתקוף כל דעה אבל את הדת? חס וחלילה. רק תעשה את זה ומיד יוציאו עליך חוזה.
  אבל מה בסך הכל קרה כאן? הבחור אפילו לא אמר דבר שאמור לפגוע בדת! הוא בסך הכל אמר שטיעון מסוים לא מוכיח אותה. והטיעון באמת לא מוכיח אותהנ אבל אתה, מכיוון שאין לך דבר טעם לומר, פנית לטיעון האידיוטי של היעלבות וקראת לדברים "ביטול וניגוח הדת" ו"סגירת חשבון עם הדת".
  תגיד לי: אם הייתי אומר שמזה שאחד ועוד אחד הם שניים לא נובעת בהכרח נכונות משפט פיתאגורס – האם היית מתלונן על כך שאני יוצא נגד משפט פיתגורס וסוגר אתו חשבון?
  כמובן שלא. גם כאן נקטת בנשק הדמגוגיה כדי לזרות חול בעיני הבריות.

  הלאה?
  "אינני בא להגן על הדת"
  באמת?
  לא רק שאתה בא להגן על הדת – אתה זורק את כל הערכים ששווים משהו בשביל להגן עליה.
  אתה משקר למענה, אתה מתבזה למענה, אתה תוקף למענה את המדע – ואחר כך אתה מרשה לעצמך לשקר לנו שאינך בא להגן על הדת.
  "יש לזכור כי התנ"ך למשל מאגד בתוכו מסורת, מערכת חוקים, מוסר וגם ידע רב, שאע"פ שאינו נצבר תוך כדי ניסויים מדעיים,
  הוא מוכח היום, בדיעבד"
  מערכת החוקים של התורה והתנ"ך היא מערכת חוקים רצחנית ובלתי מוסרית. המוסר שבהם מתאים לכל היותר לשוכני המערות והידע היה ידוע לפני שספרים אלה נכתבו.

  לכל המילים בהן השתמשתי יש גיבוי.
  הגיבוי למילה רצחנית

  חלק מן הגיבוי לביטוי בלתי מוסרית

  הדוגמאות ה"מופלאות" שאתה מביא ל"ידע המדעי" שנויות במחלוקת במקרה הטוב. למעשה מדובר בסך הכל באגדות אורבאניות. לעומת זאת – קל מאד למצוא בספרי הקודש "ידע מדעי" שגוי לחלוטין.
  האם הארנבת מעלה גרה, כפי שכתוב בתורה? האם הפרת והחידקל יוצאים ממקור משותף?

  אתה מוזמן לקרוא כאן ולחסוך מעצמך את חלק מן ההתבזות בעתיד

  שמע.
  נמאס לי.
  אמרתי שהתגובה ארכנית ושקרית ואפשר לכתוב מאמר שלם על השקרים שבכל משפט ממשפטיך.

  יש לי עוד דברים לעשות אז חלומות פז.

  אם בא לך – אתה יכול להתייחס לדברים שאמרתי אבל אם תמשיך לשקר אמשיך לכנות אותך שקרן.
  יש לי פשוט מין פגם כזה שבגללו אני חושב שלשקר זה הרבה יותר גרוע מלומר על השקרן שהוא משקר.

 64. מיכ**ל

  הרי אינך יכול לצפות שאגיב ברצינות לקישורים שלך לאחר שהשתמשת בנוסח בוטה ומתנשא כ"כ

  ואגב, מילא ארכני והתפלסמות אבל מה קשור שקרי?? התחושה שלי היא כי הדברים הללו התנגשו בצורה חזקה כל כך עם תפיסת העולם שלך שכל מה שיכולת לעשות הוא לצאת בהתקפה חזיתית וזה המיטב שהצלחת לנפק במקום לנהל דיון ענייני.

 65. ברצוני להתנער מדבריו של גיא(6)

  זה גיא אחר לגמרי

  שבת שלום,
  גיא(מהדיון על תודעה)

 66. קודם כל, אני חושב שחשוב להתחיל בציון העובדה כי תאוריית האבולוציה הינה עדיין בגדר תאוריה בלבד ואף שיש תימוכין בתאוריה והיא התאוריה השלטת כיום בשיח המדעי היא עדיין אינה מוכחת וקבילה כעובדה מדעית.

  ולמאמר,
  ככלל התחושה הנובעת מהמאמר ובמיוחד בפרק 2 היא כאילו הכותב בא לסגור חשבון עם הדת והאמונה "…הטיעון כלל אינו מוכיח את נכונות, או אפילו את הסבירות הקלושה, של איזושהי דת מהדתות ההיסטוריות הגדולות". אם ברצונך להעלות טיעונים בעד תורת האבולוציה, מקובל והגיוני. אך לנצל את אותה הבמה לביטול הדת ולנגח אותה, אין בכך מקום בכתבה מדעית גרידא כפי שהכותב בא להציג.
  אינני בא להגן על הדת אך יש לזכור כי התנ"ך למשל מאגד בתוכו מסורת, מערכת חוקים, מוסר וגם ידע רב, שאע"פ שאינו נצבר תוך כדי ניסויים מדעיים,
  הוא מוכח היום, בדיעבד, כנכון ולמספר דוגמאות – ברית מילה (מקטין סיכויי לחלות במחלות מין), אכילת בשר וחלב יחדיו (אע"פ שאפשרי אך אינו ממולץ מבחינת מערכת העיכול), סוגי מאכלים שהדת אוסרת לאכול (מוכח כאוכל שאינו בריא). ניתן לציין עוד את לוח השנה העברי שהוא מדוייק עד עשרת אלפים שנה קדימה ועוד ועוד.

  עוד בפרק זה מצויין כי אולי היו כמה יוצרים בעולם מכיוון ש:" אחד יצר את הטורפים והשני את הנטרפים? (כי הרי משונה שאותו אחד ייצור יצורים שתכליתם תהיה להשמיד יצורים אחרים שהוא יצר.)"
  ברור לכולנו, כי כל טורף הוא בעצמו נטרף (אולי למעט האדם המהווה טורף על)
  וכי תכלית הטורף אינה ל"השמיד" את היצורים האחרים אלא כמובן לקיים את יצר החיים הפועם בקרבו. מלבד זאת, יחסי טורף ונטרף מהווים מערכת בלמים אלגנטית ומצויינת מאין כמוה לקיום סטטוס קוו של כמות הפרטים במערכת אקולוגית.

  בסעיף 3 הכותב מציין כי "…רק מעתיק את הבעיה למקום אחר במקום לפתור אותה". אותה הדבר ניתן לומר על תאוריית המפץ הגדול. שאגב, עומדת בסתירה לכל חוקי הפיסיקה הבסיסיים ולציין אחד – היווצרות חומר יש מאין.
  אם לא היה כלום, סינגולריות, ולאחר מכן נברא כל היקום והכל כולל חוקי הפיסיקה שבו. הרי, לטעמי, הדבר שקול למעשה הבריאה. ומה היו בכלל חוקי הפיסיקה והמדע לפני המפץ הגדול? גם פה הפיל עומד על צב שעומד על…???

  בפרק 6 מדבר הכותב על רציפות והדרגתיות. אני מקבל חלקית את הטענה הנל. אולם קשה להבין כיצד מספר חד תאיים החליטו להתאגד לתא מורכב שבו יש חלוקה ברורה בין הפוקנציות השונות בתא (ייצור אנרגיה, שיכפול וכו')
  אם כבר, בעולמנו, הדברים ככלל נוטים להיות ברמת האנרגטית הנמוכה ביותר בהם הם יכולים להמצא ועל כן, אין הגיון שמערכת מוצלחת – חד תאי, פתאום תהיפך לתא מורכב דבר שללא ספק דרש הוצאת אנרגיה מעבר לנדרש לקיום החד תאי בפני עצמו.

  אולם השיא מגיע בפרק 7 בו כותב טוען כי "העובדה שהאדם קיים בעולם היא מקרית". זוהי אמירה מתנשאת אשר אינה מעידה על צניעות הכותב. העולם כל כך מורכב ויש עוד כל כך הרבה שאינו ידוע. אולם הכותב מסביר את כל פלאי הבריאה באמצעות תאוריה אחת ולא רק זאת, אלא אף מתיימר להבינה בצורה כך כך עמוקה עד שהוא מגיע למסקנה הנחרצת כי המצאות האדם היא מקרית.

  עוד כדאי לציין כי האדם הוא החיה היחידה המפרה את החוקים עצמם ציין המחבר: מספר הפרטים המקסימלי שיכול להתקיים הוא מוגבל -האדם למד להתמודד עם הטבע בצורות המאפשרות לו להפר את האיזון הטבעי ולהתרבות כמעט ללא הגבלה ואף בצורה המאיימת לכלות את משאבי כדוה"א. כמו כן, דווקא העובדה כי רוב החומר הגנטי בעולם משותף בין בעלי החיים השונים מעידה על ריכוזיות ומכאן, אולי, אף מעידה כי היה יוצר אחד שבנה את כל החיים בצורה דומה (כפי שאנו מתכננים מחשבים כיום – אע"פ שהמחשבים של היום מורכבים ומוצלחים לאין שעור מאלו הראשונים, עדיין הם בנויים על פי אותם העקרונות – ניהול IO, זיכרון ברמות שונות -החל מCACHE ועד לדיסק קשיח, BUSים וכו')

  לטעמי, הכתבה, על אף החלקים המוצלחים שבה (אלו המתייחסים אך ורק לתורת האבולוציה) אינה קוהרנטית (עדיין לא הצלחתי להבין מה הכותב בא לומר בפסקה על הלידה של האדם) אלא מציגה חלקי דברים ויותר משבאה ללמדנו על תאוריית האבולוציה, באה ללמדנו על יחס הכותב לדת ולאמונה בכלל.

  אישית, אני מאמין באופן חלקי בתאורית האבולוציה . קרי, קיימת אבולוציה תוך מינית אך לא בין מינית. ברור לי שמשפט זה יגרור אש רבה לכיווני ובמיוחד מכיוון אלו הרואים בתורת האבולוציה כתנ"ך שלהם.

  שבת שלום,

  גיא

 67. אריאל:
  אלה חוקי הדת.
  זו בדיוק הבעיה עם הדת – היא דורשת מאתנו לחיות לפי חוקי מוסר של שבטים פרימיטיביים מלפני אלפי שנים כאשר כבר התקדמנו וידוע לנו שאלה חוקים נוראיים.
  היא מצווה עלינו לסקול הומוסקסואלים ומחללי שבת שלא עשו לנו כל רע, היא כוללת את הכתוב בקישור שנתתי לך ועוד כהנה וכהנה.
  האם ידוע לך שבשנת 1966 (!) חייב בית הדין חירשת שנתאלמנה בטרם ילדה להיאנס על ידי גיסה (הנשוי) כיוון שהדת היהודית אינה מאפשרת לחירשת לעבור את הטקס (המשפיל והאידיוטי) של החליצה?
  עד כדי כך מגיעה הכפייה המודרנית של חוקי אנשי המערות.
  כל זה, כמובן, מבוסס על כך שזה מה רוצה אלוהים שלא היה ולא נברא ולא מטלפן.
  לכן חוקי האימים האלה גם לא יכולים להשתנות שהרי אף אחד לא יודע כמו אותה מפלצת ספגטי מעופפת!
  זה כמובן לא מסתיים בכך – יש פיתוחים מודרניים לעניין כמו ה"מוסר" הנפלא שמאפשר לתלמידי ישיבות לחמוק מעול הביטחון ומעול הכלכלה.

 68. אני מכיר את כל ההלכות האלה – תפתח מסכת כתובות, יבמות ובעצם רוב סדר נשים על הגמרא ותראה דברים שיראו לך אבסורדיים פי כמה מההלכות האלו ברמב"ם.

  אוקיי, אז יש לך (ולעיתים גם לי) בעיה עם הבנת הלכות שונות בנושאים.
  ניסית פעם ללמוד משהו מתורת המוסר האמיתית, או מה היו הנורמות החברתיות שהביאו להלכות האלה?
  לכל תקופה יש את פוסקי הדור שלה (בלי להיכנס לוויכוח על רב כזה או אחר) שהם מביאים את המסורת וההלכה היהודית לידי מעשה, אבל רק הם, אלו שמכירים את רוח ההלכה, יכולים לדון במקרים האלו ע"פ היהדות.
  לבוא ולומר שמשום שההלכות שנכתבו ברוח תקופה מסוימת לא נראות לך אתיות בימינו, ולכן נצטרך לפסול את כל הממסד הדתי נראה לי קצת כמו תירוץ.

  אגב, אם כבר במוסר עסקינן, תנסה להעלות כל מיני סוגיות מוסריות שעולות לך בראש (צבא, רפואה וכו') ותחפש מי עוסק בזה – אולי תופתע למצוא שעדיין משתמשים בסברות מההלכה היהודית במקומות רבים, ע"מ לחזק צד כזה או אחר – דבר הזוי מעיקרו בהנחה שהדת אינה מוסרית מעיקרה.

  מיכאל, ישנם מאמרים וספרים שנכתבו ע"י רבנים אורתודוקסיים על נושאים "בעייתיים" כגון מעמד האישה ביהדות, מוסר אנושי מול מוסר אלוקי, פסיכולוגיה ויהדות, עבודת קרבנות וכד', אשמח להפנות אותך אליהם במוצאי שבת.

  שבת שלום.

 69. אריאל:
  אני חולק לגמרי על גישתך בתחום המדע כאילו העולם נברא עתיק (מה? רק כדי להטעות אותנו נשתלו מתחת לאדמה שלדי דינוזאורים?) אבל בוא נעזוב את הוויכוח הזה ונתמקד בצד המוסרי של הדת.
  לטעמי מדובר כאן באחת ממערכות החוקים הכי פחות מוסריות שאפשר בכלל להעלות על הדעת.

  הנה קצת בשביל לחוש את הטעם של אותו מוסר

 70. ישנם מאמרים רבים בנושא, וגישות שונות ברחבי העולם הדתי המשכיל לגבי תורת האבולוציה ובריאת העולם.
  ככלל, רוב הרבנים מסכימים שלא ניתן להבין את תהליך הבריאה ע"פ המתואר בספר בראשית (עיין אגרות הראי"ה – אגרת צ"א ומורה נבוכים), כך שאדם יוכל להיות דתי ומאמין ובנוסף לכך מדען ורציונליסט, אם הבעיות היחידות שלו הן אלו.

  חוץ מזה שבשביל לבוא ולהניח הנחות יסוד לוגיות על הבורא – צריך להבין אותו – מיהו, מהו, האם הוא רוחני או גשמי, האם ניתן למדוד אותו באמצעים מדעיים וכד', דבר שאיננו אפשרי כחלק מהגדרתו הלא-ארצית.
  במיוחד שאלות כמו – מהי מטרתו בבריאת העולם, רצונו, האם הטוב שאנו מגדירים ע"פ רמתנו המוסרית הוא הטוב המוחלט וכו'.

  מרבית השאלות ששאלת לא יעלו כלל כאשר תעזוב לרגע את נק' המוצא שלך בה כל דבר שלא מוגדר ע"פ ניסוי ואמצעי מדידה הוא טעות, אלא תקבל שישנם דברים נשגבים מבינתנו האנושית, שאותם לא צריך ולא נוכל לחקור (ההפך הוא לא להיות מאמין בעין הרע, קמיעות, סגולות שדים ורוחות – שיטת הרמב"ם)

  למעשה, כאשר אני, אדם דתי, מגיע אל מול "סתירות" כאלו – המפץ הגדול, האבולוציה וכו' – אני מקבל את האמת המדעית שבתאוריות, אבל לא מכריח את המציאות בעבר להיות על פיהן – מצידי תאמר שהעולם נברא לפני 5771 כעולם עתיק בן 13.7 מיליארד שנים לאחר התפתחות אבולציונית לכאורה.

  כאשר נבין שהנחת היסוד שלנו צריכה להיות שהדת היא דרך החיים, והיא מוחלטת, לעומת המדע שהוא רק אמצעי לקיום שלנו בעולם הזה, ותו לא, אז נראה שהשאלות מתפוגגות מעצמן, ושאפשר לשלב מדע ואמונה ללא סתירות ביניהן.

  חורף טוב וגשום!

 71. יפה, אבל עדיין לא הבנתי איך מחומר דומם נוצא חומר חילפי תאוריית האבולוציה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

דילוג לתוכן