סיגריה דולקת בטלוויזיה מכעיסה כרבע מהציבור בישראל * 5 מיליון מתים בעולם מדי שנה

כך קובע סקר חדש של האגודה למלחמה בסרטן, שנערך לקראת יום ללא עישון 2006 * 93% מהלא מעשנים מעוניינים שבני הזוג שלהם ייגמלו מעישון * 70% מציבור המעשנים סבורים שמאפרה על השולחן היא אישור להדליק סיגריה * על פי נתוני ארגון הבריאות העולמי מדי שנה מתים כ–5 מליון

סיגריה דולקת בידו של שחקן או זמר המופיע בטלוויזיה או בתמונה בעיתון, מכעיסה כרבע מהציבור בישראל, כך קובע סקר חדש של האגודה למלחמה בסרטן שנערך לקראת יום ללא עישון 2006 בחברת Market Watch. הסקר התבצע באמצעות משאל טלפוני ממוחשב, באמצע חודש מאי 2006 והשתתפו בו 500 מרואיינים, המהווים מדגם ארצי ומייצג של האוכלוסייה דוברת העברית בישראל. עוד עולה מהסקר כי, רוב הציבור מסכים שיש לעלות את מחיר הסיגריות כחלק מהמלחמה בעישון וכן מאמין כי הצבת מאפרה על השולחן במקומות ציבוריים מהווה אישור בלתי כתוב להדליק סיגריה.

על פי ממצאי הסקר קיימים הבדלים משמעותיים, בין עמדתם של המעשנים בישראל לבין הלא מעשנים וכן מסתמן שוני בין דעתן של הנשים לעומת דעתם של הגברים ואף בין צעירים למבוגרים בנושאים בו עסק הסקר. כך למשל, 32% מהלא מעשנים מתרגזים כאשר הם צופים או קוראים ורואים סיגריה דולקת, לעומת רק 7% מהמעשנים שמתרגזים. נשים מתרגזות כמעט פי שניים יותר מאשר גברים וכן לכ – 15% מהצעירים בגילאי 18 – 24 מתחשק להדליק סיגריה. 60% מהלא מעשנים מסכימים לעלות את מחיר הסיגריות כחלק מהמלחמה בעישון לעומת רק 18% מקרב המעשנים. נשים מסכימות יותר להעלאת המחיר לעומת הגברים. כמחצית מהמעשנים מעוניינים להיגמל וכ – 60% מהם רוצים שבני הזוג שלהם יגמלו מעישון. 93% מהלא מעשנים מעוניינים שבני הזוג שלהם ייגמלו מעישון.

במסיבת עיתונאים שערכו הבוקר שר הבריאות, יעקב בן-יזרי, ומנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן, מירי זיו, הוצגו נתונים מתוך דו"ח השר בנושא עישון. שר הבריאות: "דווקא בגלל שאני, לדאבוני הרב, מעשן אני מודע יותר מאחרים לסכנות הטמונות בעישון. בני ושלושת נכדי אינם מעשנים. אני מודע לאחריות הממלכתית המוטלת עלי, אך העובדה שאני מעשן אינה מהווה חלילה מסר לציבור. אעשה כל מאמץ שהמלחמה בעישון תעמוד בראש סולם העדיפויות של משרד הבריאות. עיקר המאמץ צריך להיות מופנה לדור הצעיר על מנת שאפילו לא יתחילו לעשן".

מירי זיו, מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן: "יום זה הוא קרב מהותי וחשוב במלחמה ארוכת טווח, במסגרתה אנו פועלים כל השנה על מנת להגביר את המודעות בקרב הציבור לגבי הסכנות הכרוכות בעישון ולספק מגוון פתרונות לגמילה. אולם המלאכה עוד רבה, יש לפתח דרכים יעילות לאכיפת החוקים שכבר חוקקו ולתקן חלק מהחקיקה ברוח הזמן, לרבות חוק הגבלת העישון במקומות ציבוריים. יש לפעול בתחום המיסוי ככלי יעיל וחשוב לצמצום צריכת הטבק בקרב מגזרים שונים באוכלוסייה, לפעול ביתר שאת במוסדות חינוך,למגר את מסעות הפרסום הקטלניים של חברות הסיגריות וליישם את האמנה הבינלאומית למלחמה בעישון עליה חתמה מדינת ישראל לפני כשנתיים".

הנתונים על דפוסי העישון בקרב האוכלוסייה הבוגרת מקורם בסקר "ידע עמדות והתנהגות בריאותית" (KAP) 2005-2004 שנערך על ידי המחלקה לחינוך וקידום בריאות באמצעות המרכז הלאומי לבקרת מחלות במשרד הבריאות. סקרי KAP מבוצעים אחת לשנתיים וייעודם לספק מידע על ידע, עמדות והתנהגות בזיקה למגוון מדדי בריאות כבסיס לקביעת מדיניות לקידום הבריאות בישראל.
המידע שיוצג להלן מתבסס על מאגר נתונים הכולל 4,379 נדגמים: 1,970 גברים (45%) ו-2,409 נשים (55%); 77% מהמרואיינים הם יהודים ובני דתות אחרות שאינם ערבים ו-23% ערבים.

שיעורי העישון בישראל
• 25.5% מכלל האוכלוסייה הבוגרת בישראל מעשנים
(השיעורים מייצגים את היקף העישון בקרב יהודים וערבים גם יחד).
• 32.1% מכלל הגברים בישראל מעשנים
ו-19.3% מכלל הנשים מעשנות
(השיעורים מייצגים את היקף העישון בקרב יהודים וערבים גם יחד).
השוואה לפי מין קבוצת אוכלוסייה
• בקרב גברים:
30.3% מהיהודים מעשנים
41.2% מהערבים מעשנים
• בקרב נשים:
21.3% מהיהודיות מעשנות
8.3% מהערביות מעשנות

מוכנות להפסיק לעשן
• כ-20% מכלל המעשנים מתכוונים להפסיק לעשן בחודש הקרוב.
• כשישית מאוכלוסיית המעשנים מביעים כוונה להפסיק לעשן בחצי השנה הקרובה (17.8% מקרב היהודים המעשנים ו-14.3% מקרב הערבים המעשנים).
• יותר מ-60% מהמעשנים אינם מתכוונים להפסיק לעשן.

הגדלת האזהרות על גבי קופסאות הסיגריות
• כ-75% מקרב המעשנים וכ-70% מקרב הלא-מעשנים חושבים שהגדלת האזהרות של משרד הבריאות על גבי קופסאות הסיגריות לא תגרום לאנשים להפסיק לעשן.
• לעומתם, כ- 21% מקרב המעשנים וכ-23% מקרב הלא-מעשנים מאמינים שהדבר כן יגרום להפסקת עישון.
דפוסי העישון בקרב בני נוער
ממצאים עיקריים מסקר מצב בריאות ותזונה (מב"ת) צעיר, 2004-2003
הנתונים שלהלן מבוססים על ממצאי סקר מצב בריאות ותזונה (מב"ת) צעיר שנערך בשנים 2004-2003 על-ידי המרכז הלאומי לבקרת מחלות בקרב מדגם מייצג של כ-6,300 בני נוער יהודים וערבים בישראל בכיתות ז-יב.
עישון סיגריות
• 7.8% מכלל הבנים בכיתות ז-יב מעשנים
• 4.8% מכלל הבנות בכיתות ז-יב מעשנות
גיל התחלת עישון
• בקרב תלמידים בכיתות יב אשר מעשנים, גיל התחלת העישון הממוצע היה 13.8 שנים בבנים ו-14.5 שנים בבנות.
• 37% מהבנים המעשנים ו-19% מהבנות המעשנות התחילו לעשן לפני גיל 14.
חשיפה לעישון / עישון פסיבי
• 40% מכלל התלמידים דיווחו כי נוהגים לעשן בקרבתם בבית
• 29.5% מהתלמידים דיווחו כי מעשנים בקרבתם בבית הספר
• 72.2% מהתלמידים דיווחו כי מעשנים בקרבתם במקומות בילוי
עישון נרגילה
• 20.1% מהבנים ו-8.9% מהבנות דיווחו כי הם מעשנים נרגילה.

עמדות לגבי איסור על עישון
• 61.6% מכלל התלמידים הביעו עמדות בעד איסור מוחלט על עישון סיגריות מתחת לגיל 18.

מצב העישון בצה"ל
בצה"ל מבוצע מדי שנה סקר הרגלי בריאות בקרב המתגייסים והמשתחררים. במסגרת הסקר נשאלים החיילים גם על דפוסי העישון שלהם בהווה ובעבר. הנתונים העדכניים ביותר שבידינו מתייחסים לשנת 2005 .
 בקרב המתגייסים לצה"ל בשנת 2005
28.7% מהחיילים מעשנים
32.5% מהחיילות מעשנות
 בקרב המשתחררים מצה"ל בשנת 2005
41.3% מהחיילים מעשנים
37.3% מהחיילות מעשנות
 מזה כ-8 שנים לא נצפה שינוי בשיעורי העישון של המתגייסים והמשתחררים מצה"ל
 צריכת הסיגריות היומית בקרב המשתחררים המעשנים ירדה הן בגברים הן בנשים: בגברים – מ-15.1 סיגריות בממוצע ליום בשנת 2003 ל-13.2 בשנת 2005 ובנשים – מ-11.2 סיגריות בממוצע ליום בשנת 2003 ל-9.6 בשנת 2005.
פעילות משרד הבריאות וגופים מקצועיים נוספים למניעת העישון
בשנת 2005 מונתה על-ידי הנהלת משרד הבריאות והנהלת משרד החינוך הוועדה הבין-משרדית לבתי-ספר נקיים מעישון.
המלצות הועדה המרכזיות הן:
• הקמת מערך מקצועי שילווה את בתי הספר ויסייע להם בגיבוש מדיניות
איסור עישון בבתי הספר ובמציאת אסטרטגיות אכיפה מתאימות.
• פיתוח תוכניות חינוכיות ייחודיות המותאמות לצרכים המגוונים של אוכלוסיות שונות בישראל.
• הגברת התמיכה הציבורית בקרב קובעי המדיניות והציבור הרחב.
• הקמת מערך מחקרי מלווה.
תוכניות ייחודיות של משרד הבריאות לשנת 2006 :
1) פיתוח תוכנית למידה מתוקשבת למניעת עישון בשיתוף האוניברסיטה העברית.
התוכנית מבוססת על קמפיין "האמת" האמריקני שבו מוצגות המניפולציות של חברות הטבק לאורך השנים.
2) הקמת אתר גמילה מעישון לבני נוער בשיתוף פורטל "נענע". באתר תוצע תוכנית
גמילה לפי חמישה צעדים, עדויות של סלבריטאים שבחרו לא לעשן או שהפסיקו,
פורומים לתמיכה ,סרטונים , משחקים ועוד.
3) פיתוח תוכנית טלוויזיה לילדים המבוססת על דמויות חיות, המהוות מודל לחיקוי.
• גופים מקצועיים נוספים כגון האגודה למלחמה בסרטן, משרד החינוך, קופות
החולים, רשת ערים בריאות וצה"ל עוסקים בצמצום נגע העישון בשיתוף משרד
הבריאות באמצעות חקיקה, אכיפה והפעלת תוכניות גמילה והסברה.

"על פי נתוני ארגון הבריאות העולמי מדי שנה מתים כ–5 מליון בני אדם בעולם כתוצאה מעישון. עישון הורג 560 איש מידי שעה, 13,400 איש מידי יום. התחזיות צופות כי עד שנת 2020 במידה ומספר המעשנים לא יפחת, יגדל מספר המתים כתוצאה מעישון ל-8.4 מליון בני אדם מדי שנה! התחזיות אף צופות כי עד שנת 2025 יעשנו 1.7 מיליארד איש בעולם, כיום מעשנים כ- 1.3 מיליארד איש".

גברים ונשים בעולם
למרות שיש הבדלים בשעורי העישון בין המינים, נשים מצמצמות את הפער בשנים האחרונות.
 בעולם כ- 48% מהגברים ו- 12% מהנשים מעשנות.
 בארצות מתפתחות כ- 50% מהגברים ו – 9% מהנשים מעשנות.
 בארצות מפותחות – 35% מהגברים ו – 22% מהנשים מעשנות.

תמותה מעישון בעולם בשנים הבאות
העישון הוא גורם המוות השני בגודלו בעולם, וגורם המוות הגדול ביותר הניתן למניעה. כמחצית מכלל 1.3 מיליארד המעשנים כיום, כ-650 מליון נשים וגברים, ימותו בטרם עת מהעישון, מחצית מהם ימותו בגיל הביניים ויפסידו כ-20 שנים בממוצע מחייהם. מעשנים הנפטרים כתוצאה מעישון לפני גיל 70, מפסידים בממוצע 22 שנים מתוחלת החיים הרגילה. 30% מכלל התמותה מסרטן נגרמת עקב עישון. כ-90% ממקרי סרטן הריאה נגרמים כתוצאה מעישון. אחד מכל עשרה מקרי מוות בקרב מבוגרים נגרם מעישון. 25% מכלל מקרי המוות בקרב גברים בעולם המערבי נגרמים ישירות מעישון. הסיכון של מעשנים מתחת לגיל 40 ללקות בהתקף לב, גדול פי 5 מאשר בהשוואה ללא מעשנים. בכל יום מעשנים בעולם 15 מיליארד סיגריות. בסין, הוצאות הבריאות מנזקי העישון מוערכים בכ-6.5 מיליארד דולר בשנה. צופים כי מתוך 300 מיליון אזרחיה הגברים, היום בגילאי 0-29 , 200 מיליון יהפכו למעשנים. מתוך אותם 200 מיליון מעשנים, כ-100 מיליון ימותו ממחלות הקשורות בעישון הטבק– כאשר חצי ממקרי מוות אלו יהיו אנשים בגיל העמידה ומתחת לגיל 70.

 צפוי כי בשנת 2030 עישון טבק יהפוך לגורם המוביל של מוות ונכות, הגורם למוות של 10 מיליון בני אדם כל שנה. בכך יהפוך לגורם מוות גדול יותר מאיידס, שחפת, מוות בלידה, תאונות דרכים, התאבדויות ורצח במשפחה – ביחד.

עישון ותחלואה בעולם
• 75% מהתקפי הלב עד גיל 45 הם בקרב מעשנים.
• שיעור מקרי המוות אצל מעשנים מכל סיבה שהיא גבוה ב- 70% בהשוואה ללא מעשנים.
• 85% מהגברים הסובלים מאין-אונות הנגרמת כתוצאה מעישון סיגריות.
• הסיכון לאין-אונות בקרב גברים צעירים מעשנים גבוה ב-50% מאשר בקרב גברים לא-מעשנים.
• עישון סיגריות פוגע בראייה.

עישון סיגרים ותחלואה בעולם
• עישון סיגרים מעלה, בקרב המעשנים, את הסיכון לחלות בסרטן ריאה פי 2-3 בהשוואה ללא מעשנים.
• עישון סיגרים מעלה בקרב המעשנים את הסיכון לחלות בסוגים שונים של סרטן בחלל הפה ובלוע.

עישון ונשים בעולם (נשים שמעשנות כמו גברים, מתות כמו גברים – ויותר!)
• 2/3 ממקרי המוות הפתאומי בקרב נשים נגרם על ידי עישון, לעומת ½ ממקרי התמותה הפתאומית בקרב גברים.
• בארצות הברית ובחלק ממדינות סקנדינביקה נשים שמעשנות כמו גברים, מתות יותר מסרטן הריאות מאשר מסרטן השד.
• מעל ל- 50% ממקרי אוטם שריר הלב אצל נשים נגרמים כתוצאה מעישון.
• גלולות למניעת הריון מעלות את הסיכון לחלות במחלות לב בקרב נשים מעשנות בהשוואה ללא מעשנות. ההמלצה המפורשת של הרופאים לנשים מעשנות היא להפסיק לעשן, וכל עוד לא עשו זאת, לא להשתמש בגלולות למניעת הריון.
• נשים מעשנות מסתכנות יותר בסרטן הריאה בהשוואה לגברים מעשנים.
• הסיכון לאי פריון בקרב נשים מעשנות גבוה ב60%- מאשר אצל נשים לא מעשנות.
• נשים מעשנות העוברות טיפולי פוריות מורידות את סיכוייהן להרות ב 1/3 מאשר אצל הלא מעשנות.
• מחקרים מראים קשר בין עישון של נשים בהריון לבין סיבוכי הריון, משקל לידה נמוך של העובר (150 גרם בממוצע!), מומים מולדים כמו חיך סדוק, שפה שסועה.
• עישון והעובר: תנועות נשימה של עובר פוחתות תוך 5 דקות מתחילת עישון ע"י האם. עישון טבק נמצא בקשר ישיר עם לידות מוקדמות.
• ניקוטין מופרש בחלב האם בריכוז פי 3 מהרמה בדמן של מעשנות. הניקוטין נספג אצל התינוקות ועלול לגרום להם הרעלת ניקוטין.
• ילדים לאמהות שעישנו במהלך הריונן הינם בסיכון גבוה יותר למחלות בדרכי הנשימה, אלרגיות ויתר לחץ דם בילדות

עישון ובני נוער בארה"ב ובעולם
• בארה"ב כ- 3,000 ילדים מתחילים לעשן מדי יום, יותר ממיליון בשנה.
• כ-90,000 צעירים מתמכרים לעישון מידי יום.
• 3/4 מהמעשנים הקטינים העידו על עצמם שהם מכורים לטבק.
• כ- 2/3 מהמעשנים בגיל ההתבגרות אמרו שהיו רוצים להפסיק לעשן, ו-70% אמרו שלא היו מתחילים לעשן כלל, לו יכלו לבחור מחדש.
• במהלך 6 השנים האחרונות מספר הנערות המעשנות בארה"ב הוכפל.
 צפוי כי מגיפת עישון הטבק העולמית תגרום למותם של 250 מיליון ילדים ובני נוער, שליש מתוכם בארצות מתפתחות.


השפעת הפרסומת על בני הנוער בעולם

הפרסומת ושיטות השיווק המתוחכמות הם הגורם המשמעותי ביותר להתחלת העישון בקרב בני נוער. מחקר שבדק את הפרסומות ושיווק הסיגריות במשך 100 השנים האחרונות גילה את התפקיד המכריע שלהם בהעלאת אחוז המעשנים בקרב בני נוער וכיצד מבצעי הפרסום השפיעו קודם כל על בני נוער מתחת לגיל 18 ופחות על מבוגרים.

לדוגמא:
• 69% מבני הנוער בארה"ב מעשנים מרלבורו לעמת 24% מהמבוגרים בארה"ב – מרלבורו היא סיגריה שמושקעת בה הפרסומת הרבה ביותר מבין הסיגריות המפורסמות בארה"ב.
• במבצע הפרסום של סיגרית "ג'ו קאמל": 91% מהילדים בני ה6- שנשאלו האם הם מכירים את דמותו ענו בחיוב, ( 96% מהילדים בני ה6- מכירים את מיקי מאוס).
0.5% מבני הנוער עישנו ג'ו קאמל לפני מסע הפרסום, ואילו אחריו עלה אחוז המעשנים סיגריה זו בקרב בני הנוער ל 32%-. בעקבות מבצעי הפרסום – המכירה לקטינים עלתה מ – 6 – מליון דולר ל – 476- מיליון דולר.
• מחקר מצא כי צעירים בני 13 שנחשפו לפרסום מוצרי טבק במגזינים, מעלה את הסיכוי שלהם להיהפך למעשנים ב 21% בהשוואה לצעירים שלא נחשפו לפרסום מוצרי טבק.
• נחשפו מסמכים המוכיחים כי כוכבי קולנוע פופולריים קיבלו סכומי כסף גדולים בתמורה לעישון בסרטים.
• הפרסום לטבק נעשה גם בדרכים עקיפות: מתן חסויות לאירועים של צעירים, קישור בין מותג פופולרי (ביגוד למשל) לבין שם של מוצר טבק מסוים (סיגריה/סיגר).

גמילה מעישון בעולם
• שנה לאחר הפסקת העישון הסיכון לחלות במחלת לב יורד ב 50% ובתוך 15 שנה, הסיכון היחסי של המעשן לשעבר למות ממחלת לב מתקרב לזה של א עישון בכלל.
• הסיכון היחסי לפתח סרטן ריאות, מחלת ריאות כרונית ושבץ מוחי יורד אף הוא, אך בקצב איטי יותר.
• לאחר 10-14 שנים מרגע הפסקת העישון הסיכון למות מסרטן יורד ומגיע כמעט לסיכון של אדם שלא עישן כלל.
• מחקר שפורסם לאחרונה מראה כי הפסקת עישון המשולבת בתוכנית תזונה מתאימה עוזרת לשמור על הנגמל מלעלות במשקל עקב הפסקת העישון.


נזקים כלכליים מעישון בעולם

מחקר של הבנק העולמי העריך כי מחיר הטיפול הרפואי במחלות הקשורות לעישון טבק, גורם בעולם לאובדן נקי של 200 מיליארד דולר בשנה. כחצי מסכום זה מוצא בארצות מתפתחות.
מחקר זה אף מראה כי תוכניות המניעה של שימוש בטבק מדורגות כיעילות ביותר מבחינת עלות-תועלת מבין תוכניות הבריאות השונות.
כ-15% מסך תקציב הבריאות מוצא על טיפול במחלות שנגרמו מעישון.
שיקולים כלכליים מונעים יישום מדיניות שתפחית את היקפי העישון, כגון העלאת המס על סיגריות או איסור פרסום גורף על סיגריות, אולם על פי מחקרי הבנק העולמי, צעדים אלו לא פוגעים בהכנסות ממיסים ולא מובילים לאובדן מקומות עבודה ולכן התועלת הכלכלית של צעדים כגון אלו היא בהפחתת עלויות הבריאות ללא פגיעה בכלכלה.
ההוצאות על עישון במשקי בית מאוכלוסיות במעמד סוציו-אקונומיות נמוך עשויים להגיע עד ל-10% מההוצאה החודשית, כסף שהיה יכול להיות מנוצל לאוכל, חינוך, הוצאות רפואיות וכדו'.
צפוי כי לכל 1,000 טון של צריכת טבק, יהיו 650 מקרי מוות נוספים במחיר עולמי של 27.2 מיליון דולר.
אלה הנגמלים משימוש בטבק, יוצרים חיסכון משמעותי ע"י כך שאינם קונים מוצרי טבק ומורידים את מחירי עלות טיפולי הבריאות. למשל, בארצות הברית, ילד בן 12 אשר ישקיע את הכסף אשר יוציא במשך חייו על קניית חפיסת סיגריות ביום, בחשבון חסכון (8% ריבית לשנה), לאיש זה יהיו בחשבונו 100,000 דולר בגיל 39 ו – 1 מיליון דולר בגיל 65.


הגבלת פרסום של מוצרי טבק בעולם

קיימים מחקרים המראים כי פרסומות הן הגורם המשפיע ביותר על בני נוער בהחלטתם להתחיל לעשן. בני נוער מתחילים לעשן את מותג הסיגריות בו מושקע הפרסום הרב ביותר. לא ניתן לבודד ילדים מפרסומות למוצרי סיגריות, ובני נוער מושפעים מפרסומות אלה פי 3 מאשר מבוגרים אשר חשופים אליהן.
מסמכים סודיים של חברת ג'. ר. ריינולדס, שנחשפו בעקבות התביעות בארה"ב מגלים שהם כוונו במיוחד פרסומות המושכות ילדים ובני נוער, בכדי להגדיל את השטח בקרב צעירים בגילאי 14-24. הם תכננו לשווק את מוצריהם לצעירים על ידי מתן חסויות לאירועים כמו מופעים לצעירים, מקומות בהם צעירים שוהים, ובעיתונים ומגזינים שהם קוראים. הם גם ערכו סקרים על הרגלי העישון של הצעירים בגילאי 14 ועל העדפות השוק שלהם. הם הציעו גישה של קומיקס, בעקבותיה נולד ג'ו קאמל.
כיום מפנות חברות הטבק את מאמציהם גם לאוכלוסיית הנשים, הן בפרסומות והן בפיתוח מוצרים המתאימים לנשים.


הגברת המיסוי של מוצרי טבק

מחקרים בארצות אחרות הראו כי הגברת המיסוי על מוצרי טבק מפחית את אחוזי הצעירים אשר מתחילים לעשן ומעלה את מספר המעשנים המפסיקים לעשן. כל העלאה של 10% במחיר הסיגריות, מורידה את התחלות העישון בצעירים בכ-15% ותורמת לירידה של 4% במספר המעשנים המבוגרים.

הגברת הפיקוח על עישון ואכיפת החוקים על איסור עישון במקומות ציבוריים
מחקרים הראו כי כל עוד לא היו חוקים אשר הגבילו את העישון במקומות ציבוריים, נרמסו זכויות הלא-מעשנים. מאז החקיקה ציבור האנשים הלא-מעשנים לא נאלצו להפוך למעשנים פסיביים בעל כורחם. החוק הזה חשוב בעיקר בגלל מעשנים אגרסיביים אשר אינם מתחשבים באחרים שאינם מעשנים.
יש לציין כי סיגריות הן המוצר היחיד אשר אין פיקוח על החומרים הנמצאים בו, והוא היחיד אשר מזיק אם משתמשים בו כפי שהיצרן התכוון. אין פירוט על הסיגריה אילו מרכיבים נמצאים בתוכה, שלא כמו כל מוצר אחר המכיל את המרכיבים השונים, והיא אינה ניתנת לפיקוח של ה-FDA.


במספר מדינות באירופה קיים איסור פרסום של מוצרי טבק

במספר מדינות באירופה קיים כיום איסור פרסום של מוצרי טבק, והאיחוד האירופי מחייב את כל המדינות החברות ביישום של איסור כזה. חוק דומה מיושם בחלק ממדינות ארה"ב ומתוכנן להיכנס לתוקף במדינות נוספות בארה"ב ובאירופה. המסקנה העיקרית היא כי לאיסור הפרסום יש השפעה רבה על ירידה גדולה בשיעור המעשנים, שאינו יכול להיות משויך לגורם אחר. להלן המסקנות:

נורבגיה: איסור הפרסום הוחל ב- 1975. מכירות מוצרי הטבק למבוגר (גיל 15 ומעלה) הראו עלייה משנות ה- 50 . מתחילת שנות ה- 70 הייתה שמירה על המספרים הקיימים. ומייד לאחר החלת האיסור ועד ל- 1996 הייתה ירידה של 26%. כמו כן, מאז איסור הפרסום ישנה ירידה באחוז הילדים ובני הנוער אשר מתחילים לעשן. אחוזי הילדים אשר מתחילים לעשן ירד מ- 37.6% בשנת 1975 ל- 22.3% בשנת 1996.

פינלד: החוק נחקק ב- 1975, והוחל ב- 1978. שיעור מכירות מוצרי הטבק למבוגר ירדו מאז ב- 37%. מאז החלת החוק, ירד שיעור המתחילים לעשן בין הגילאים 16-25 מ- 35% ל- 23% בשנת 1997.

ניו-זילנד: החלק השני של החוק, האוסר פרסום של מוצרי טבק החל בשנת 1990.
מכירת מוצרי הסיגריות למבוגרים (מגיל 16+) ירד ב- 21%. מאז החלת החוק ירד שיעור בני הנוער אשר התחילו לעשן (15-19) מ- 26.8% ל- 24.7%, תוך 5 שנים.

צרפת: החלת החוק האוסר על פרסום מוצרי טבק הייתה בשנת 1993. שיעורי העישון בקרב מבוגרים ירדו ב- 14%.

שיתוף ב print
שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב twitter
שיתוף ב facebook

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

דילוג לתוכן