דברים שיורמים יודעים: האם השחמט הוא הוכחה לעליונות גברית ולגניוס היהודי?

המדור יעסוק בשתי שאלות בנושא משחק המלכים: האם נוכחות יהודים רבים בצמרת השחמט היא הוכחה לגניוס היהודי המפורסם והאם השליטה הגברית היא ההוכחה לעליונותנו האינטלקטואלית על בנות זוגנו?

אלופי עולם בשחמט במאה ה-20 בסדרת בולים של קירגיזיסטן neftali / Shutterstock.com
אלופי עולם בשחמט במאה ה-20 בסדרת בולים של קירגיזיסטן neftali / Shutterstock.com

המדור יעסוק בשתי שאלות בנושא משחק המלכים: האם נוכחות יהודים רבים בצמרת השחמט היא הוכחה לגניוס היהודי המפורסם והאם השליטה הגברית היא ההוכחה לעליונותנו האינטלקטואלית על בנות זוגנו?

ובכן הטבלה לא משקרת, אנחנו היהודים מככבים בצמרת השחמט: מזמנו של אלוף העולם הראשון וילהלם שטייניץ ומחליפו עמנואל לסקר דרך מיכאל בוטביניק ומיכאל טל ועד יהודים למחצה כבובי פישר וגארי קספרוב היו בני עמנו מיוצגים בנדיבות בקרב רבי האמנים. כבר מראשיתו של השחמט התחרותי הופיעו תיאוריות המקשרות את האופי היהודי, הגניוס היהודי ואפילו את הדת היהודית להצלחה שחמטית. וילהלם שטייניץ עצמו טען כי סיבת ההצלחה היהודית בשחמט היא סבלנות ואופי נוח. לרוע המזל שטייניץ הלך לעולמו בשנת 1900 ולא זכה לראות את בני עמו עתירי הסבלנות ונוחי האופי במולדתם. מקור המיתוס על "גניוס השחמט" היהודי טמון בפריחת השחמטאים היהודים מרוסיה שכבשו את השחמט העולמי.

לוח המשחק שטייניץ (לבן) נגד פון ברדלבן לאחר המסע ה21. האם המהלך הבא של הלבן: צריח ל e7 הוא הוכחה לעליונות המוח היהודי?

בשנת 1918 חיבר השחמטאי הצרפתי  אלפונס גוץ ספר בשם "ההתקדמות המקבילה של השחמט והציביליזציה" ובו התפעלות מופגנת משיעורם הגבוה של יהודים בקרב השחמטאים ומהתרומה היהודית למשחק. ההתקדמות התיאורטית בשחמט שהושגה לא מעט בזכותו של שטייניץ שקידם את השחמט ממשחק המבוסס על תחבולות טקטיות למדע הבנוי על  ניתוח  עמדתי , מוצגת יחד עם ההצלחה היהודית במדעים ובעסקים. אפילו הצלחת התנועה הציונית בהצהרת בלפור מתוארת כמהלך מבריק בדרך לעוד  מט  יהודי "מאז התחילה תקופת הזוהר הנוכחית של השחמט  היהודים הפגינו שליטה הרבה מעל משקלם היחסי באוכלוסיה…התפתחות השחמט התקדמה במקביל לתנועה המשיחית המופלאה שהחלה להתבטא לפני כמה עשורים בעם היהודי ושכעת היא מוכתרת בתקווה להחיות את ממלכת ישראל .. אני יכול לחזות, ולא בעתיד הרחוק, את טורניר אליפות העולם הגדול מתקיים בירושלים".

אם השליטה היהודית בשחמט מפתיעה הרי שההצלחה הגברית בתחום שאינו דורש שרירים מדהימה, לכאורה, עוד יותר. צמרת השחמט העולמית נשלטה מאז ומעולם ע"י גברים.

לנוכח הנתונים הלו אין, לכאורה, ספק שהשחמט מוכיח את עליונות מוחנו, הגברים היהודים לעומת הגויים הכסילים והנשים הפתיות.

אבל, מה לעשות, בדיקה מעמיקה מעט יותר מערערת את הביטחון הזה.  שאלת מפתח היא: האם שחמט מבטא אינטליגנציה? האומנם ביסוד הצלחתו של אמן השח עומד מח זריז המסוגל לחשב יותר מהלכים ממוחם של בני תמותה רגילים? מסופר על אלוף שחמט שנשאל כמה צעדים הוא צופה קדימה במשחק וענה "רק אחד – את הצעד הנכון". ואכן, מחקרים הראו שאמני שחמט אינם מחשבים יותר מצבים אפשריים בפרק זמן נתון ויתרונם על שחקנים בינוניים הוא ביכולתם לזהות, לעיתים בזכות ידע תיאורטי ולעיתים קרובות על סמך אינטואיציה  עמדות עדיפות וכך להתמקד בבדיקת מספר קטן של מסעים שיש בהם פוטנציאל אמיתי. הצלחתן של תוכנות מחשב לנצח אלופי עולם  הושגה לאחר כשלון תוכנות שחמט שהתמקדו בבדיקת  מספר אסטרונומי של הסתעפויות אפשריות.  המכונות ניצחו כאשר המתכנתים עברו להקניית "אינטואיציית שח" לתוכנה ומאוחר יותר לבניית  מכונות היוצרות לעצמן את האינטואיציה הזו. הבעיה עם אינטואיציה שחמטית כזו היא בספציפיות שלה. קשה לנצל אינטואיציה הממוקדת בשרשרות רגלים או שליטה בערוגות המרכז לבעיות בעולם האמיתי. האינטליגנציה האנושית רבת פנים היא ולצורך הצלחה שחמטית, מלמד המחקר הפסיכולוגי, דרוש מרכיב ספציפי שלה: תפיסה מרחבית. השחמטאי זקוק לסוג האינטליגנציה הנדרשת מקשר בקבוצת כדורגל הנדרש לקרוא את תמונת המשחק ולפתח התקפה שלא תיפול במתכונת נבדל. מרכיבים אחרים של אינטליגנציה: דמיון, יכולת מילולית ויצירתיות אינם חיוניים להצלחה בשחמט. שחקני שחמט הם שפני מעבדה מועדפים על פסיכולוגים משום שקל לקשר תכונות הנבדקות במחקר ל"מד הכושר" שהוא ציון מספרי המבטא את הצלחת השחמטאי בטורנירים: לשחקנים מקצועיים מד כושר של מעל 2,000 ורמת הכושר הגבוהה ביותר שהושגה על ידי אדם הייתה 2882 (ציון אליו הגיע אלוף העולם מגנוס קרלסן בשנת 2014). להשוואה, מד הכושר הגבוה ביותר שהשיגה שחמטאית הוא  2735  – מספר 53 בטבלה. כבר ב1925 בדק הפסיכולוג הרוסי דז'קוב אמני שחמט והופתע לגלות כי יכולותיהם האינטלקטואליות אינן חורגות בהרבה מהממוצע, במאה שחלפה אישרו תצפיות רבות נוספות את ממצאיו. מבדקים פסיכולוגים הראו כי השחמטאים הטובים נוטים לאגרסיביות וחשדנות והם, באופן מובהק, חברותיים פחות מלא-שחמטאים או משחמטאים בינוניים. תפיסה מרחבית, אגרסיביות וחשדנות הם תכונות שהורמון המין טסטוסטרון מקדם אצלנו, הגברים . אותו הורמון שמשכלל את התפיסה המרחבית כדי שנוכל לצאת מחניה צפופה בלי נזקי פחחות (כדי להתרסק אח"כ בנהיגה אגרסיבית בכביש המהיר) עוזר לנו גם לזהות הזדמנויות וסכנות על הלוח ונותן לנו גם את המוטיבציה להכות ביריב. התפתחות תוכנות השחמט מאפשרת בדיקה מעמיקה יותר של פער המינים בשחמט, ניתן להשתמש בתוכנה שרמתה עולה על כל שחקן אנושי כדי להעריך איכותם של מהלכי שחמט ולהשוות ביצועי גברים ונשים. מחקר רחב מאוד ניתח מיליוני מסעים מתוך כ80,000 משחקי שחמט בטורנירים. איכותם של מהלכי אמצע המשחק – השלב בו נדרש השחקן לתחבולנות ומקוריות נבדקה באמצעות תוכנה שרמת המשחק שלה מקבילה לציון מד כושר 3,100 (גבוה בהרבה מכל שחקן אנושי). מתברר שאיכות המשחק של שחקנים גברים לא הושפעה ממין המתחרה אבל נשים שיחקו טוב יותר נגד נשים מאשר נגד גברים. תוצאות הניתוח הראו ששחמטאית המשחקת נגד גבר "מאבדת" מבחינת איכות המסעים כ30 נקודות במד הכושר שלה לעומת משחק נגד אישה. החוקרים מציעים כמה הסברים לתופעה המוזרה, אחד מהם קושר את ירידת הביצועים לצורך להתמודד מול סטראוטיפ שלילי. תופעה זו של סטראוטיפ הפועל כנבואה המגשימה את עצמה נצפתה גם בתחומים אחרים והיא נובעת כנראה מהפעלת יתר של התפקוד הרגשי של המוח המלווה בירידה בביצועי "זכרון העבודה" (working memory) כלומר ביכולת הריכוז ואגירת מידע בזכרון קצר הטווח. במשחק שחמט הזיכרון הזה חיוני לחישוב תוצאות שונות בעקבות כל צעד. רוב משחקי השח ברמות הגבוהות לא מוכרעים בשחמט אלא בכניעה לנוכח מצב הנתפס כחסר תקווה. נמצא כי שחקנים גברים ייכנעו ב 3-4 מסעים מוקדם יותר לגבר מאשר לאישה כאשר מצבם נחות כלומר לשחקנית במשחקים כאלו יש יותר סיכוי לשמוט יתרון מבטיח מאשר לגבר.   

אבל יש מי ששולל בכלל או כמעט בכלל את ההסברים השכליים או הרגשיים. שחקני שחמט ברמות הגבוהות הם יחידי סגולה בקרב אוכלוסייה מוגדרת מאוד: אנשים שבחרו בגיל צעיר להקדיש את חייהם להזזת כלים על לוח משובץ ככל שיש יותר שחקנים עולה הסיכוי למצוא ביניהם אלוף. מחקר שבחן התפלגות יכולת בקרב 100 השחמטאים המובילים ו100 השחמטאיות המובילות בגרמניה העלה כי ניתן להסביר 96% מפער המינים בשחמט ביתרון המספרי של הגברים בקרב כלל השחקנים.

חיזוק להנחה זו של כמות ההופכת איכות ניתן למצוא בבחינת יכולת השחמט של העם הנבחר. די לראות את ההבדל הגדול בין אלופי השחמט שהעמידו אבותינו במזרח אירופה ליכולת צאצאיהם הצברים כדי להבין את חשיבות התרבות בהצמחת אלופי שחמט. בקרב הקהילות היהודיות של מזרח אירופה תפס השחמט מקום דומה לזה שתופס הכדורגל בדרום אמריקה. עיתון היידיש של העיר לודז' התהדר בטור שחמט שנכתב ע"י עקיבא רובינשטיין, מגדולי השחקנים של ראשית המאה ה20 (דמיינו את מסי כותב טור פרשנות כדורגל למקומון בנתניה..). הלוח המשובץ היה חלק בלתי נפרד מכל מועדון או התכנסות, תיירים ועיתונאים שתארו את הווי היום יום בעיירות ושכונות יהודיות מדווחים על משחקי שחמט כמעט בכל קרן רחוב ובית קפה. באווירה שכזו נמצאו המוכשרים שהקדישו את זמן התרגול האינסופי הנדרש לפחות כמו הכישרון.

ובכל זאת, מחקרים מראים כי למרות שהצלחה בשחמט אינה מעידה דווקא על אינטליגנציה גבוהה הרי שמשחק השחמט מפתח את האינטליגנציה של השחקן  גם אם אין הדבר מתבטא בהצלחה בשחמט תחרותי. מחקרים שבדקו הישגי תלמידים  הראו שעיסוק בשחמט כתחביב מפתח את התפיסה המרחבית, היכולת המתמטית והלוגית ואת ההישגים בבית הספר. יתכן שלא הגאונות היהודית גרמה להצלחתנו בשחמט אלא דווקא משחקי השחמט סייעו לפתח את הגניוס היהודי.

עלתה בדעתכם שאלה מעניינת, מסקרנת, מוזרה, הזויה או מצחיקה? שלחו ל [email protected]

שיתוף ב print
שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב twitter
שיתוף ב facebook

8 תגובות

 1. למאמר הזה אין יותר מדיי ערך ואין בכלל ערך מדעי….

  האם מישהוא חושב שאם המסקנה מהמחקרים והטיעונים והתיאוריות שהוצגו פה הייתה שאכן היהודים הם עליונים אינטלקטואלית על שאר העמים ושגברים עליונים אינטלקטואלית על נשים אז היה נכתב ומתפרסם מאמר על כך ? … זה תת רמה לאתר כמו הידען לשרת אג'נדות כלשהן ( מוצדקות ככל שיהיו בעיניו) ולפרסם מאמרים כאלהתחת איטלה "מדעית". זה ממש מגוחך. ייתכבד נא הכותב ויגדיר מהי עליונות אינטלקטואלית באופן שיהלום את האינטואיציה המקובלת בין בני אדם למהי אינטליגנציה ואח"כ יצא למחקר ויציג את המסקנות בין אם יאהב אותן או לא.

  מה שכן אכן היהודים הישראלים אכן נחותים אינטלקטואלית ( בפועל כנראה ולא בכח) מהיהודים היושבים בארצות הברית. זה באמת לא ברור למה. משהוא במנטליות הישראלית מדכא יצירה. אני למדתי באוניברסיטה העברית לתואר שני בפיסיקה והייתי כ"כ מאוכזב מהיבשושיות של הסגל שם. גם על מכון ויצמן לא שמעתי דברים יותר מדיי טובים וכשברקע עומדת לי בראש המחלקה לפיסיקה בפרינסטון על שלל יהודיה זה כבר ממש מדכא. רק בתחומים התורניים (יהדות ) יש לישראלים יתרון.

  ולמגיב יוסף

  אתה ערבי או יהודי בעל תסביך נחיתות יהודי קלאסי ? אתה יכול לזנוח את האובססיה שלך בצד. חשמל ואלקטרוניקה זה הנדסה ותחום שלא דורש כשרון או גאונות. טוב שלא הבאת דוגמא מכתב עת לענייני נגרות. גם שם לא היית מוצא מן הסתם יהודים. התחומים שאותם אתה צריך לדגום זה פיסיקה של אנרגיות גבוהות או מתמטיקה ( לא שימושית).

 2. "מחקרים שבדקו הישגי תלמידים הראו שעיסוק בשחמט כתחביב מפתח את התפיסה המרחבית, היכולת המתמטית והלוגית ואת ההישגים בבית הספר." – אם יש מחקרים שמראים קשר *סיבתי* כזה חבל מאד שהמחבר לא טרח לתת קישור מתאים. אחרי הכל אנחנו באתר מדעי, לא?

 3. החודש התפרסם רבעון IEEE בנושא מסויים חשמל ואלקטרוניקה. דגמתי אותו. 19 מאמרים – 12 סיניים 5 ערבים.
  מה שיש כאן זו התרפקות על העבר. בחינת האליטה המדעית בארצות הברית 2020 תראה יותר בני דודנו בדור הצעיר מאשר יהודים, בפרט ממדינת אחשוורוש ומאיחוד האמירויות. בפרט יותר מחוקרים ישראלים. אני שמאמין בקיומו של בורא, אך גם מחזיק בצורך בהפרדת דת ממדינה כתנאי חיוני לדמוקרטיה, חושב שמה שהיה בעבר כר לתלמידי חכמים הפך כמו שאומר שומר הסף – בערות כמו באיסלם הקיצוני. אין פה בוז למורשת ישראל, אלא ראיה של הסכנה של הבערות לקיומה של מדינת ישראל. העולם טס קדימה בכמה וכמה תחומים: פיזיקה תיאורטית, בינה ומחשוב קוונטי, טיסה לחלל לשם יישוב כוכב אחר, מתימטיקה, היתוך גרעיני. אנחנו לא מובילים שם באף תחום. פעם היינו. הסתובבתי ביום שישי במיקרה בשכונה דתית בעירי. אפילו לא מסיכה אחת על הפנים.

 4. יש לכותב איזה נוגדן התוקף פסיקים בעת הכתיבה? האין הכותב מוצא בהם צורך להבנת הנקרא?

 5. לאורך ההיסטוריה עמים שונים הובילו בתחומים שונים; היוונים, הרומאים, הפרסים, הבבלים, ההודים, הסינים, המונגולים, המצרים, האינדיאנים… בעצם מי לא? צירוף נסיבות הופך שבט לאימפריה אבל העדר גניוס אמיתי גאוני מדרדר את האימפריה עם שינוי הנסיבות.
  המאה ה- 20 היא המאה האמריקנית, למרות שאין גניוס אמריקאי והאינטיליגנציה של האמריקאי הממוצע היא ממוצעת (במקרה הטוב).
  כך המאה-מאתיים שנים של התפרצות האינטילגנציה היהודית במגוון תחומים מרשים היתה בלתי נתפשת בניקפה ובעומקה, אך היתה נסיבתית; והנסיבות השתנו וכך גם ההשגים של היהודים בשנים האחרונות – במדע, בספרות ובעיקר בשחמט, בה הדומיננטיות היהודית הולכת ונשחקת באופן עקבי.

 6. אין עליונות לגניוס היהודי.
  תפנו ללינק הזה ותראו מה עושה החוקר הערבי הזה
  https://www.ias.edu/scholars/ahmed-almheiri

  והוא דגימה של רבים כמוהו.
  החוקר הבא מאיראן Amirhossein Tajdini באוניברסיטת קליפורניה סנטה ברברה אשר מחשב את הפיזיקה של חורים שחורים בתוך אופק האירועים יחד עם טום הרטמן.
  והחוקר הבא
  https://en.wikipedia.org/wiki/Nima_Arkani-Hamed
  ממוצא אירני, זוכה מדליית פילדס, פרופסור בפרינסטון המכון ללימודים מתקדמים, ומנהל המכון לפיזיקה באנרגיות גבוהות בייג'ינג.

  להמשיך?. יש מאות.

 7. ליהודים יש מוח תחבולני. סביר להניח ש"חכמת הרחוב" לה הם נזקקו בתנאי המחיה הקשים בהם חיו, פיתחו יכולת זו.

  בנוסף, עליונות המוח היהודי אינה מוטלת בספק, והיא באה לידי ביטוי בכל תחומי החיים: במדע, כלכלה ומסחר, קולנוע ופוליטיקה, שם חלקם היחסי גדול לאין ערוך מחלקם באוכלוסיה. רק יהודים בעלי רגשי נחיתות מתכחשים לעובדות אלו, בעוד הגויים מלאי פליאה, קנאה ואף הערצה לנוכח התופעה.

 8. ״הגניוס היהודי״ היה אמנם קיים עד לתקופתנו
  שכן במשך דורות רבים קודמו תלמידים חכמים
  ע׳׳י שיפור תנאי כלכלתם וחיתונם עם ״בנות-טובים״
  כך התפתחה שכבה של חכמים שהורישו תכונותיהם
  לדורות הבאים,
  אלא שבתקופתנו ה״קידום״ הוא בכוון הפוך
  אותם בתי-מדרש שבעבר קידמו היום עסוקים
  בהטמעת בורות תהומית,
  על כך נוסף הכוון הכללי של שליטה בציבור
  ע׳׳י הפצת בורות לצורך שליטה
  והתוצאה היא פריחת הטימטום …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

דילוג לתוכן