סיקור מקיף

מדידת הזמן אצל חוצנים

מה השעה? התשובה לשאלה הזו יכולה להיות שונה, אם נולדת בכוכב לכת אחר

יחידת המחזור האסטרונומית הבסיסית בכדור הארץ היא היממה והיא מוגדרת כזמן הדרוש לכדור הארץ להסתובב סביב צירו. קוטר כדור הארץ הוא 40,000 ק”מ ויחידת הזמן המקובלת למדוד את משך סביבו סביב צירו היא השעה. השעה מחולקת ל-60 דקות ובכל דקה יש 60 שניות על פי יחידת זמן זו כדור הארץ מסתובב סביב עצמו אחת ל-24 שעות.

החלוקה לקווי אורך ולקווי רוחב מיועדת לציון נקודות גיאוגרפיות ולצורכי ניווט. קווי האורך משמשים גם לקביעת איזורי זמן גיאוגרפיים. אפיונה של שיטה זו הוא הפשטות שבה. לאיתור מקום כל שהוא על כדור הארץ די בשני נתונים קו אורך וקו רוחב ולקביעת איזור זמן די בנתון אחד – קו אורך. פשטותה של שיטה זו מעלה את הסבירות לאוניברסליות שלה בכל כוכב לכת בו יש חיים תבוניים. על פני כדור הארץ המרחק בין קו אורך אחד למשנהו הוא 111.1 ק”מ, ביממה יש 1440 דקות (1440 = 24×60) ולכן הפרש הזמן בין מעלת אורך אחת לשניה הוא 4 דקות (4 = 1440:360). מכאן מתבקשת המסקנה שב-1 שעה יש 15 מעלות אורך (15 = 60:4).

כאשר עוברים לכוכבי לכת אחרים, בין שמדובר במערכת השמש שלנו ובין שמדובר במערכות שמש אחרות, נתקל בכוכב י לכת בסדרי גודל שונים לא בהכרח שווים במידותיהם לאלה של כדור הארץ. יהיו כוכבי לכת קטנים יותר ויהיו כוכבי לכת גדולים יותר. סביר להניח שמהירות הסיבוב הצירית שלהם תהיה שונה מזו של כדור הארץ ולכן אורך היממה שלהם יהיה שונה מזה של כדור הארץ. פער הזמנים בין מעלת אורך אחת למשנה ומספר מעלות האורך ב-1 שעה לא בהכרח יהיה דומה למה שאנו מכירים על כדור הארץ.

מדידות זמן אלה של כוכבי לכת אחרים נעשית על פי קני מידה ארציים. מודדים את אורך היממה של כוכבי לכת אחרים במונחים המקובלים בכדור הארץ. אולם אם בכוכבי לכת אלה או אחרים קיימת אוכלוסיה תבונית, אין זה מן ההכרח שמונחי הזמן שלה יהיו זהים לאלה המקובלים בעולמנו. גם בכוכבי לכת אלה יחידת הזמן האסטרונומית הבסיסית תהיה היממה, שהרי כוכבי לכת תמיד מסתובבים סביר צירם ומטבע הדברים צד אחד יהיה מואר וצד שני יהיה חשוך לסירוגין. כדוגמה ניקח כוכב לכת שקוטרו 8000 ק”מ, ביממה שלו יש 9 שעות (נעשה כאן שימוש במונח הארצי מטעמי נוחות, כאשר ליחידת זמן זו ניתן שם אחר על ידי בני המקום), בכל שעה 30 דקות וכל דקה מחולקת ל-30 שניות (גם כאן נעשה שימוש במונחים דקות ושניות מטעמי נוחות). המעגל אצל בני המקום מחולק ל-100 מעלות (גם כאן נעשה שימוש במונח מעלות מטעמי נוחות) ובכל מעלה 10 שניות.
ביממה של אותו כוכב יש 270 דקות ( 270 = 30X9). הפרש הזמן בין 1 מעלת אורך לשניה הוא 2.7 דקות (2.7 = 100: 270) ומספר מעלות האורך ב-1 שעה הוא 11.1 = 2.7: 30) 11.1). על כדור הארץ 24 איזורי זמן כמספר השעות ביממה ולכן מספר איזורי הזמן באותו כוכב לכת הוא .9

דוגמה אחרת היא של כוכב לכת שקוטרו 15,000 ק”מ וביממה שלו  30 שעות (במונחים של בני המקום). כל שעה מחולקת ל-10 דקות וכל דקה מחולקת ל-5 שניות (במונחים של בני המקום). ביממה של אותו כוכב יש 300 דקות (300 = 10X30) והמעגל מחולק ל-150 מעלות (במונחים של בני המקום). הפרש הזמן בין 1 מעלת אורך לשניה הוא 2 דקות (2 = 150 :300) ומספר מעלות האורך בכל 1 שעה 5 = 10:2) 5). בכוכב לכת זה יהיו 30 איזורי זמן.

מספר האפשרויות הוא גדול מאוד. מכל מקום מפגש בין קבוצת חוצנים אחת לשניה או עם בני כדור הארץ עלול להיות מבלבל ומביך מאחר ובכל מקום מתכוונים למה שהוא אחר כאשר מדברים על שעה. קיימות שלוש דרכים להתגבר על כך. דרך אחת היא שימוש בטרנספורמציות מתמטיות. דרך שניה היא שכל תרבות תצטרך ללמוד את מונחי הזמן של התרבות האחרת ולהתרגל לחשובב במונחים אלה כאשר מתקיים מפגש בין תרבויות. דרך שלישית פיתוח סטנדרטים בינכוכביים שישמשו את כולם.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

דילוג לתוכן