סיקור מקיף

התמ"ת: החרדים בוחרים בעוני במכוון

מניתוח עדכני של מאפייני תעסוקה של האוכלוסייה החרדית שערך מינהל מחקר וכלכלה במשרד התמ"ת עולה כי שיעור המשתתפים בכוח העבודה מעט יותר ממחצית מאשר אצל החילוניים והם גם מוורוויחים חצי. עם זאת הם מרשים לעצמם להתבדל מעבודה משותפת עם חילונים * מספר המשתמטים מצה"ל הוכפל בתוך 14 שנה

הנציג הבכיר של החרדים בכנסת, יעקב ליצמן, סגן שר הבריאות (2010) מייצג את ישראל למרבה האירוניה בכנס של ה-OCED
הנציג הבכיר של החרדים בכנסת, יעקב ליצמן, סגן שר הבריאות (2010) מייצג את ישראל למרבה האירוניה בכנס של ה-OCED

המאמר הנ"ל לקוח מתוך הודעה לעיתונות של משרד התמ"ת – 3/5/2010

מדינה רדופת שדים י"ח – חולדאי צודק, אבל לא מספיק רק לקטר

שיעור התעסוקה הכללי – של המגזר החרדי בכללותו (נשים וגברים) הינו 43.2%. שיעור המשתתפים בכוח העבודה עמד על 48.5% בהשוואה לשיעור השתתפות בקרב האוכלוסייה החילונית אשר עמד על 79%. כך עולה מניתוח מאפייני התעסוקה של האוכלוסיה החרדית בשנים 2009-2010, שפרסם אתמול מינהל מחקר וכלכלה במשרד התמ"ת.
מהמחקר עולה כי שיעור התעסוקה של גברים חרדים – למרות מגמות חיוביות בשנים האחרונות, נותרו שיעורי התעסוקה של ציבור זה נמוכים מאוד. בממוצע רב-שנתי שיעור התעסוקה של גברים חרדים עמד על 37% בלבד[1] והוא נמוך באופן משמעותי משיעור התעסוקה של גברים חילונים-מסורתיים העומד על כ-80%. שיעור הגברים החרדים הבלתי מועסקים[2] עמד על 10% (בהשוואה ל-7% מקרב הגברים החילונים-מסורתיים). שיעור התעסוקה של נשים חרדיות – גם שיעור התעסוקה של נשים חרדיות אשר עמד על 49% נמוך באופן משמעותי משיעור התעסוקה של נשים חילוניות (70%). שיעור הבלתי מועסקות בקרב ציבור זה עמד על 13% בהשוואה ל-9% בלתי מועסקות בקרב הציבור החילוני-מסורתי.

להלן נתונים נבחרים מתוך הדו"ח

תעסוקת לפי ענפים ושעות עבודה

 • עבודה במגזר הציבורי – אחוז גבוה מהמועסקים בציבור החרדי עובדים בשירותים ציבוריים, ובעיקר בתחום ההוראה והחינוך בתוך המגזר החרדי פנימה, התופעה רווחת בייחוד בקרב הנשים (72% מהמועסקות בענפים אלו ו-56% מועסקות בענף החינוך בלבד) אשר כ-70% מהן עובדות במשרות חלקיות. 45% מהגברים החרדים מועסקים בענפים אלו (בהשוואה ל-43.5% מהנשים ו-20% בלבד מהגברים החרדים)
 • עבודה בתעשייה – 13.7% בלבד מהגברים החרדים מועסקים בענפי התעשייה בהשוואה ל-22.3% מהגברים החילונים. 4.8% מהנשים החרדיות מועסקות בענפים אלו בהשוואה ל-11% מהנשים החילוניות-מסורתיות
 • דעות עבודה – כמו כן, 31% בלבד מהנשים החרדיות עובדות במשרה מלאה (35 ש' שבועיות ומעלה) בהשוואה ל-71% מהגברים החרדים העובדים במשרה מלאה

עובדים אצל מעסיק חילוני

 • כ-26.5% בלבד מהעובדים החרדים במגזר העסקי מועסקים על-ידי מעסיק חילוני. עוד נמצא כי 8% בלבד מהעסקים במגזר העסקי בישראל מעסיקים עובדים חרדים.

שכר עבודה, הכנסות ועוני

 • כתוצאה מהגורמים שצוינו לעיל נוצרו בארץ פערים גדולים ברמות השכר וברמות הכנסה בין חרדים ללא-חרדים: (א) רמת ההכנסה הממוצעת למשק בית חרדי עומדת על כ-6,100 ₪ בחודש והיא נמוכה במחצית מההכנסה החודשית הממוצעת למשק בית שאיננו חרדי העומדת על כ-12,000 ₪ (ב) השכר החודשי הממוצע של אישה חרדית עמד על כ-3,700 ₪ בלבד בהשוואה לשכר החודשי הממוצע של אישה חילונית אשר עמד על 5,700 ₪ (פערי שכר של 54%) . השכר החודשי הממוצע של גבר חרדי עמד על כ-6,100 ₪ בעוד שהשכר החודשי הממוצע של גבר חילוני עמד על 8,950 ₪ (פערי שכר של 46%).
 • כ-56% מהחרדים מוגדרים כעניים[3]. כמו כן, על אף העובדה כי שיעור האוכלוסייה החרדית נע בין 8-9% מכלל האוכלוסייה בישראל, מהווים החרדים כ-19% מכלל העניים בארץ.

עמדות הציבור החרדי ועמדות מעסיקים שאינם חרדים

עמדות הציבור החרדי ביחס לשוק העבודה

 • סקרים מלמדים כי 65% מדורשי העבודה החרדים (70% מהנשים ו-60% מהגברים)[4] מצהירים כי אינם מעוניינים לעבוד בעסקים מעורבים בהם אין הפרדה בין המינים או שרוב העובדים בהם אינם חרדים

עמדות מעסיקים ביחס להעסקת עובדים חרדים

 • 95% מהמעסיקים במגזר העסקי מעריכים שמכיוון שאין במקומות עבודה הפרדה בין נשים לגברים, קשה יהיה לשלב בהם עובדים חרדים. מנגד, מעריכים כ-90% מהמעסיקים שלמרבית החרדים כישורים מתאימים לתפקידים שונים בעסק

דמוגרפיה

 • גודל האוכלוסייה- גודלה של האוכלוסייה החרדית מגיע לכ- 650 אלף אנשים , המהווים בין 8%-9% מכלל האוכלוסייה בישראל . האוכלוסייה החרדית בגילאי העבודה (20-64) מונה
 • כ-235 אלף נפש (מתוכם כ-120 אלף גברים). אוכלוסייה זו גדלה בשיעור שנתי ממוצע של 7%, זאת בשל הריבוי הטבעי הגבוה של ציבור מגוון זה.
 • האוכלוסייה החרדית לפי זרמים- הערכות הן כי האוכלוסייה החרדית בישראל מחולקת על-פי זרמים באופן הבא: 33% מהחרדים משתייכים לזרם הליטאי, 29% מהחרדים משתייכים לזרם החסידי, 21% משתייכים לזרם הספרדי, 10% הנם חרדים בלתי מזוהים ו-7% הנם חרדים-לאומיים
 • האוכלוסייה בהסדר "תורתו אומנות"- כיום נמצאים בהסדר זה כ-55 אלף גברים חרדים, והם היוו בשנת 2008 כ- 11% משנתון הגיוס לצהל ,בעוד שבשנת 1994 הם היוו כ- 6% בלבד משנתון הגיוס . –
 • התלמידים החרדים במערכת החינוך היסודי- תלמידי מערכות החינוך החרדית (על גווניה השונים ובגילאים שונים) היוו בשנת 2009 כ-15.5% מכלל התלמידים במערכת החינוך היסודי בישראל ושיעורם גדל למעלה מפי 2 בעשור האחרון בחינוך היסודי.
 • מגמות בגידול הדמוגרפי – אם תמשך מגמת הגידול הדמוגרפי שאפיינה את העשור האחרון תהווה האוכלוסייה החרדית בגילאי העבודה העיקריים (25-64) בשנת 2030 כ-17% מקבוצת גיל זו. כיום מהווה אוכלוסייה זו כ-6% בלבד מקבוצת גילאי העבודה.

השכלה ושימוש במחשב

 • שנות לימוד ותעודת בגרות – גברים חרדים לומדים שנים רבות (14.8 שנים בממוצע), רובם ככולם במסגרות תורניות שונות. עם זאת, רק ל-9.5% מהם יש תעודת בגרות או תואר אקדמי.
 • ידיעת אנגלית – כ-40% מהגברים החרדים אינם יודעים כלל אנגלית ו-41% מהם יודעים אנגלית ברמה בינונית ומטה (בהשוואה ל-17% מהחילונים שאינם יודעים כלל אנגלית)
 • 42% מהנשים החרדיות בעלות תעודה על-תיכונית, בעיקר בתחום ההוראה והחינוך. 11.5% בלבד מהנשים החרדיות בעלות תואר אקדמי. 21% מהן אינן יודעות כלל אנגלית (כ-49% מהן יודעות אנגלית ברמה בינונית ומטה ושליש יודעות אנגלית ברמה טובה)
 • מחשבים ואינטרנט – ל-40% ממשקי הבית החרדים יש מחשב בביתם אך רק כרבע מהם (24.6%) ממשקי הבית בהם יש מחשב מחוברים לאינטרנט.
לוח 1 : מאפייני השכלה, תעסוקה והכנסות של המגזר החרדי בהשוואה למגזר החילוני, לפי מגדר בגילאים 20-64 (באחוזים מסה"כ). מקור: משרד התמ"ת, מאי 2010
לוח 1 : מאפייני השכלה, תעסוקה והכנסות של המגזר החרדי בהשוואה למגזר החילוני, לפי מגדר בגילאים 20-64 (באחוזים מסה"כ). מקור: משרד התמ"ת, מאי 2010

[1] ממוצע לשנים 2002-2007 לגילאים 20-64
[2] מי שחיפש עבודה מתוך כוח העבודה
[3] מקור: מינהל המחקר במוסד לביטוח לאומי
[4] מיפוי מעסיקי חרדים ועמדותיהם (2009) מינהל מחקר וכלכלה, משרד התמ"ת

15 תגובות

 1. המשך לתגובה 12.
  כמובן שאתם צריכים להיכנס לפרופיל עיריית בני-ברק ושם לגלול לעמוד 13.

 2. אני קורא וותיק ולעיתים נדירות ביותר אני מגיב…
  למה הגבתי? כשאני רואה תגובות מטופשות בסגנון: "ממילא יש להם פריון גבוה בטירוף- אז כבר נרד מהארץ" "כולם הולכים להיות כאן חרדים וערבים- אני הולך" אלו תגובות של אנשים חלשים ועצלנים שמן הסתם לא יצליחו לקבל אזרחות אמריקנית…
  מה הפיתרון? לא יודע בדיוק, אני בחור צעיר, אבל מה שבטוח שצריך לחתור לכיוון של הפרדת דת ומדינה, קיצוץ קיצוני של הקיצבאות (ובכלל הפחתה של תשלומי העברה), קיצוץ במלגת האברכים ועוד אינסוף דוגמאות.
  עכשיו תגידו, אתה אנטישמי, רוצה שיהיו פחות ילדים לחרדים!!! אז התשובה היא שאני באמת רוצה שיהיו לחרדים פחות ילדים, שיחזרו לדפוסי הפריון בעבר, היום אשה חרדית נמצאת בשיא כל הזמנים מבחינת ילודה, וכל זה בגלל שמשתלם להביא המוני ילדים.
  http://www.cbs.gov.il/census/?MIval=%2Fcensus%2Fpnimi_sub2_profiles.html&id_topic=11&id_subtopic=1&id_subtopic2=4&Semel_Maamad_Mi=0&Semel=6100
  בלינק הנ"ל (בעמוד 13) תראו שמגמת הירידה בילודה החרדית נבלמה ולא רק שנבלמה, אלא עלתה בחדות.
  אני מכיר משפחות שאמרו בפשטות "על כל ילד שנולד, אנחנו מרגישים עשירים יותר" אני לא שקרן, גדלתי בחברה מאוד דתית-חרדית (אני חילוני).
  ובנוגע לכתבה, אני לא חושב שזה נכון ריבוי טבעי של 7% בשנה, זה פשוט לא הגיוני.
  אם תבדקו את קצב גידןל הקולות שמפלגת "יהדות התורה" קיבלה בין 92 לבחירות האחרונות תגיעו ל 3.4% בשנה (זה למעשה ממש מעט יותר גבוה, כי היה מעין "חרם בוחרים" בזעיר אנפין).
  פשוט עצוב שאנשים עוזבים את ישראל.

 3. 40.5% מהכנסות במשק שיכים לשני העשירונים העליונים.
  כאשר גודל האוכלוסיה של שני העשירונים העליונים הוא אחוזים בודדים.
  יש לחשב בכלים של סטטיסטיקה כדי לקבל את הממוצע האמיתי.
  ולא סתם לעשות ממוצע כדי לקבל מספרים שיותר מתאימים להם.

 4. מנחה היקום:

  שיפלשו, אף אחד לא רוצה בבית השורץ עלוקות וערפדים בסביבתו.

 5. גיל, לא הבנתי למה השכר הממוצע איננו ממוצע. העשירונים העליונים אינם מרוויחים "הון עתק". למעשה ניתן לומר שישראל היא המדינה היחידה בעולם בה העשירון העליון קונה בדיסקאונט סנטר…
  להגר לחו"ל כפי שהמלצת, הוא פתרון טפשי בו אתה נמלט מביתך ומותר לפולשים אליו את הבית. על הבית, על חינוך הילדים שלך ועתידם עליך להלחם.
  אגב, בעיה נוספת שלא עולה למודעות היא העובדה המצערת שנשים חרדיות רבות העוסקות בהוראה, זולגות אל תוך החינוך החילוני, שם הם גורמות נזק נוסף לזה שכבר דנו בו.

 6. אני מסכים עם הרוב הגדול של הדברים הנאמרים בכתבות, פשוט ההגדרה שלכם למדע קצת גדולה מידי לפעמים, אם אפשר לנסח את זה ככה, ובכתבות שכן עוסקות במדע לפעמים יש יותר מידי הפצרה ודעה אישית.

 7. השכר הממוצע הוא לא בידיוק ממוצע, הוא יותר נכון "השכר המפוברק"
  יש את העשירונים העליונים שהם אחוז מצומצם באוכלוסיה שמרויח הון עתק.
  כאשר רוב האוכלוסיה בארץ מרויחים שכר השואף לשכר המינימום.

  באשר לחרדים, יש אימרה שאומרת אם אתה לא יכול להילחם בהם, הצתרף אלהם.
  הם מולידים בממוצע פי 6 ילדים מאשר החילונים.
  במצב כזה אין לך הרבה מרווח תנועה, מקסימום להגר לחו"ל אם לא טוב לך.

 8. האתר נועד לקדם את המדע.
  אחת הדרכים לקדם את המדע זה לבער את הבערות.
  מה לא ברור כאן – אדונים 2 ו 3?

 9. למי שמכנה עצמו 4
  פעם הראשונה שאני שומע טענה שכתבות על הסביבה אינן כתבות מדעיות. הרי התחממות כדור הארץ היא הבעיה המדעית הגדולה ביותר העומדת בפני המין האנושי, ויש לה המון השלכות כגון ירידה במגוון המינים, התפשטות המדבריות והמון דברים שהמדע צריך להתמודד איתם כדי לאפשר לבני אדם לחיות. באשר לחרדים – חלק מהתפיסה של האתר היא גם הנושא של ספקנות מדעית. הבעיה לא היתה קיימת אילו החרדים היו דואגים רק לעצמם ולא מקלקלים את החינוך של הילדים האחרים ומגבירים את בורותם.

 10. כתבה יפה אבל זה מעצבן שאין קשר בינה לבין מדע.
  אתם סתם מנצלים את זה שיש לכם קוראים שיקשיבו לכם.
  הפעם זה פוליטיקה לפעמים זה טיולים וטבע, אתם מנצלים שכנראה קוראים שמתעניינים במדע בעלי דעות מידניות מסוימות וברמה של אכפתיות סבבתית מסויומת, אם לקרוא לזה ככה.
  בקיצור כל עוד קוראים לאתר הידען תשארו רק עם הכתבות שקשורות למדע כי הסביבה לא מעניית אותי ואני מעדיף לקרוא חדשות מדיניות ופולטיות במקומות שאמורים לעסוק בזה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

דילוג לתוכן