מאי ב4, 2010

הנציג הבכיר של החרדים בכנסת, יעקב ליצמן, סגן שר הבריאות (2010) מייצג את ישראל למרבה האירוניה בכנס של ה-OCED

התמ"ת: החרדים בוחרים בעוני במכוון

מניתוח עדכני של מאפייני תעסוקה של האוכלוסייה החרדית שערך מינהל מחקר וכלכלה במשרד התמ"ת עולה כי שיעור המשתתפים בכוח העבודה מעט יותר ממחצית מאשר אצל

דילוג לתוכן