סיקור מקיף

ממאבק הגנים האנוכיים, עד לדרך האבולוציה

ההתקדמות במחקר הגנטי, עם כל חשיבותו העצומה, עשוי לתת גם פירות בתחום "פחות פרקטי", אולם מרתק מאד, של הבנת תהליך אבולוציה המהווה אתגר מדעי ממדרגה ראשונה, ובעל חשיבות תרבותית ללא מתחרה, וכן לזרוע אור על מיסתורי החיים.

מאת דוד יששכרי

מדענים מאוסטרליה מדווחים כעת עלך ממצאים שהופקו מחיות כיס קטנות (פלייטיפוס (ברווזון שטוח רגל) ואופוסיום (מין חית כיס זעירה), המצויות באוסטרליה), הן לחקר מאבק המינים והן להבנת תהליכים המחוללים את מחלת הסרטן.

ע"י השוואה של גנים מסויימים בשני בעלי חיים אלו מצאו החוקרים מהמרכז הרפואי של אונ" דיוק, ראיות למקורו של מנגנון הניקרא "הטבעה גנטית" "."genomic imprinting במסגרת מנגנון זה מוריש הורה אחד את התכונה לצאצא, במקום הורשה המאופיינת ע"י מנגנון מנדליאני קלאסי, אשר בו קיימת תערובת של גנים (אללים) כאשר אחד הוא דומיננטי והשני רצסיבי. מנגנון זה עשוי לסייע בשאלת האבולוציה של יונקים וכן בשאלות הקשורות להתפתחות גורמים מסרטנים.
התאוריה הקיימת בקשר לאבולוציה של הטבעה גנומית, מתבססת על רעיון של "קרב בין המינים". קרב אשר במסגרתו, גנים מוטבעים אבהית, "נאבקים" עם גנים מוטבעים אימהית. הראשונים דוחפים את העובר לגידול יתר, והאחרונים לא וזאת משיקולי חסכון באנרגיה של האם (תאוריית ה"גן האנוכיי" במיטבה ד.י.). בהתאם לתאוריה זו בעלי חיים שאינם מצטיינים בהריונות ארוכים, כמו חיות כיס, אשר חלק ניכר מהריונן מתרחש מחוץ לרחם, ומונוטרמים (יונקים אוסטרליים המטילים ביצים, הצורה הפרימיטיבית ביותר של יונקים), אינם אמורים להיות "מוטבעים גנטית".
הסטודנט רייט קיליאן והמנחה שלו ראנדי ג"ירטל, מנחיהו מדווחים כי גן מסוים הנקרא ,M6P/IGF2R הינו מוטבע באופוסיום אבל לא בפלייטיפוס. דבר זה מעיד כי ההפרדה בין שני היצורים הללו התרחשה בעבר רחוק יותר מאשר שיערו עד כה. הגנים הללו מקודדים ליצירת "גורם גדילה דמוי אינסולין -. 2 "IGF2R גנים אלו הינם מוטבעים , M6P/IGF2R באופן אימהי, , 2IGF מוטבע אבהית.

החוקרים מצאו כי ההתבטאות השונה של הגנים הינה תוצאה של "מאבק בין מינים", אשר מתרחש בשלב העוברי , כאשר העובר שואף לצאת מהרחם לכיס, וממהר להגיע לפטמות אימו. איחור בשלב הזה עבורו הוא פטאלי בשגר בין עשרות צאצאים לאם בעלת כתריעשר פטמות. לעומת זאת אצל הברווזון הנולד מביצה, לא קיימת בעיה כזו, ולכן אין תחרות בין הגנים שלו.

תכונה זו של הטבעה גנטית, נישארה גם ביונקים מתקדמים ואף באדם, למרות שהיא חסרת תפקיד ביונקים אלו. עדיין לא ברורה חיוניותם להתפתחות היונקים המפותחים. כתוצאה מחוסר תפקודם הם מהווים יעד למחלות התפתחותיות ולסרטן. ואכן נימצא למשל כי ב- %60 ממקרי סרטן הכבד נימצאים גנים אלו ,M6P/IGF2R כמוטבעים.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

דילוג לתוכן