שטפונות בצורות ותופעות טבע קיצוניות ואפילו אלימות: השפעת האדם על האקלים כבר מורגשת

כך עולה מחלק ב' של דוח ה-IPCC שפורסם אתמול והמנבא התגברות האירועים הקשים בעתיד שפורסם אתמול, החושף עליה במקרי האלימות על רקע מגדרי, אתני וכלכלי בשל השפעות ההתחממות באוכלוסיות שהיו על הגבול בין עוני לחיים סבירים אלמלא ההתחממות

החמניות שבתמונה התייבשו לאחר בצורת ארוכה. צילום: shutterstock
החמניות שבתמונה התייבשו לאחר בצורת ארוכה. צילום: shutterstock

שינויי האקלים טומנים בחובם סיכון לבני האדם ולמערכות טבעיות. הערכת ההשפעה, ההתאמה והפגיעות היו הנושאים שבהם עסקה קבוצת העבודה מס' 2 לדו"ח האקלים החמישי של IPCC שפורסם אתמול. בדו"ח זה מעריכים המחברים – עשרות מדענים מכל רחבי העולם כיצד תבניות הסיכון וגם מעט תועלות ישתנו בשל שינויי האקלים.

מספר הפרסומים המדעיים הזמנים להערכת השפעות שינויי האקלים, התאמה ופגיעות יותר מאשר הוכפל בין 2005 ל-2010, בפרט גדל מספרם של המחקרים ממדינות מתפתחות, אף כי הוא עדיין מייצג מספר קטן מכלל החוקרים.

בעשורים האחרונים חלו שינויים בעלי השפעה על מערכות טבעיות ואנושיות בכל היבשות וברחבי האוקיאנוסים. העדויות להשפעות שינויי האקלים חזקות ומקיפות יותר על מערכות טבעיות אך מורגשת גם השפעה על כמה מערכות אנושיות.
באיזורים רבים, שינויים בכמות המשקעים או בהמסת שלג וקרח משנה את המערכות ההידרולוגיות ומשפיע על מקורות המים בהיבטי כמות ואיכות.
קרחונים ממשיכים להצטמק כמעט בכל העולם בשל שינויי האקלים, דבר המשפיע על זרימת המים במורד הזרם.

שינויי האקלים גורמים להתחממות איזורי כפור העד (permafrost) והפשרתם באיזורים בקווי הרוחב הגבוהים ובאיזורים גבוהים. מינים החיים במים מתוקים ובים עברו לאיזורים גיאוגרפיים אחרים, שינו את הפעילות העונתית ואת תבניות הנדידה, ונרשמו שינויים בתפוצת המינים בתגובה לשינוי המתמשך. בעוד שיעור קטן של הכחדת מינים מיוחסת לשינויי האקלים, שינויי אקלים מהירים פחות מאלו הנגרמים כיום בידי האדם גרמו לתזוזות משמעותיות של מינים ולהכחדת מינים במיליוני השנים האחרונות.
בהתבסס על המחקרים המכסים מגוון רחב של איזורים וצמחי תבואה, ההשפעה השלילית של ההתחממות על תפוקת החקלאות היתה נפוצה יותר מאשר השפעות חיוביות. ממעט מחקרים עולה שבקווי הרוחב הגבוהים היו מי שהרוויחו מההתחממות.

שינויי האקלים השפיעו לרעה בעיקר על תפוקת גידולי החיטה והתירס באיזורים רבים ובשקלול העולמי. ההשפעה על יבולי האורז והסויה היתה נמוכה יותר באיזורי הייצור ובכלל, והתקרבה לאפס בחישוב הנתונים הגלובליים. עם זאת כמות הנתונים באשר לסויה נמוכה מכמות הנתונים הזמינה לגבי שאר צמחי המזון. לתופעות אלה השפעה על בטיחות המזון יותר מאשר לרכיבים אחרים המשפיעים על בטיחות המזון.

מספר תקופות של גידול מהיר במחירי המזון והדגנים בעקבות אירועי מזג אוויר קיצוניים באיזורי הגידול מעיד על רגישות של השווקים לאירועי מזג אוויר קיצוניים, בין יתר הגורמים המשפיעים על המחיר.

השפעת שינויי האקלים על הבריאות קשה יותר לכימות.ואולם נרשם גידול במקרי המוות כתוצאה מאירועי חום לעומת הפחתה במקרי מוות כתוצאה מקור.

שינויים מקומיים בכמויות הגשמים שינו את תפוצת מחלות ומגיפות שמקורם במקווי מים.
אנשים שנמצאים במצב גבולי מבחינה חברתית, כלכלית, תרבותית, פוליטית ומוסדית, הם הפגיעים ביותר לשינויי אקלים וגם לתגובות ההתאמה והמיתון שממשלות מנסות לעשות לתשוביהם הסובלים מההתחמות. ואולם ברוב המקרים התוצאה היא גידול באי השוויון הסוציואקונומי ובהכנסה, כמו גם בחשיפה לתהליכים חברתיים כגון אפליה על בסיס מין, מעמד, מוצא אתני ומוגבלויות.

 

השפעות מאירועי מזג אוויר קיצוניים מהתקופה האחרונה כגון גלי חום, בצורות, הצפות, ציקלונים ושריפות פראיות, חושפות פגיעות משמעותית וחשיפה של מערכות אקולוגיות ומערכות אנושיות רבות לפגיעות אקלימית. השפעות אירועי מזג אוויר קיצוניים כוללות בין היתר שינוי מערכות אקולוגיות, הפרעות בייצור המזון ואספקת המים, נזק לתשתיות וליישובים, דכאון ומוות והשלכות על בריאות הנפש ועל הרווחה במדינות בכל רמות ההתפתחות השפעות אלה מראות עקביות עם העדר מוכנות לפגיעות האקלימית במגזרים רבים.
בהמשך נביא קטעים מהפרק העוסק בנסיונות של ממשלות, בעיקר במערב, להתמודד עם ההשפעות החברתיות של ההתחממות.

לדו"ח ה-IPCC

שיתוף ב print
שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב twitter
שיתוף ב facebook

3 תגובות

  1. אולי,כדאי לפתח גלוטן סינטתי.ובכך מכל אמילן ניתן הייה לפתח לחם. אפשר ביבולים מגוונים,אשר יתאימו לתנאי הסביבה המישתנים והקשים .לייצר מזון מסורתי כמו לחם.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

דילוג לתוכן