סקר: כמעט חצי מהאמריקנים בריאתנים המפרשים מילולית את ספר בראשית

השבוע פורסם סקר של חברת גאלופ ממנו עולה כי 46% מהאמריקנים מאמינים בבריאה בנוסחה הדתי – קרי אלוהים ברא את בני האדם בצורתם הנוכחית בבת אחת במהלך עשרת אלפי השנים האחרונות.

כנס בריאתנים Genesis_expo_dioramagrave משתמשת GENI בויקישיתוף, רשיוןן CC
כנס בריאתנים Genesis_expo_dioramagrave משתמשת GENI בויקישיתוף, רשיוןן CC

השבוע פורסם סקר של חברת גאלופ ממנו עולה כי 46% מהאמריקנים מאמינים בבריאה בנוסחה הדתי – קרי אלוהים ברא את בני האדם בצורתם הנוכחית בבת אחת במהלך עשרת אלפי השנים האחרונות.

שיעור מחזיקי השקפה זו על מוצא האדם נותר ללא שינוי מזה למעלה מ-30 שנה. בנוסף למאמינים בבריאה, כשליש מהאמריקנים מאמינים כי בני האדם התפתחו, אבל עם הדרכה של אלוהים, 15% אומרים בני האדם התפתחו, אבל לאלוהים לא היה חלק בתהליך.

אף אחד לא יזדעזע מכך שהתשובות קשורות היטב להשקפות הדתיות של המשיב וכי רוב הרפובליקנים מיישרים קו עם השקפת הבריאתנות. שני שלישים של אמריקאים הלומדים בשיעורי דת שבועיים בוחרים את חלופת הבריאה לעומת 25% של אלה שאומרים שהם רק לעתים רחוקות או אף פעם לא ביקרו בכנסייה.

קיים הבדל גדול בין הדעות של אמריקאים הלומדים שיעורי דת פעם בשבוע או פעם בחודש לבין אלה של שתי הקבוצות האחרות. ובכל זאת, אלה שרק לעתים רחוקות או אף פעם לא ביקרו בכנסייה נוטים יותר להאמין שאלוהים מדריך תהליך אבולוציוני מאשר להאמין כי בני האדם התפתחו ללא סיוע אלוהי.

בבלוג בעל ההשקפות הליברליות hot air אומרים כי מה שמעניין בסקר גאלופ לעומת סקרים אחרים בנושא בעבר הוא ניסוח השאלות. במקום לשאול שאלות ישירות כגון "האם אלוהים ברא את האדם מאפשר או שמא (או שמא) האדם התפתח מיצורים דמוי קוף?", גאלופ בחרו שאלות מתוחכמות יותר שבהן שאלו מהו הביטוי המתאר טוב יותר את הרגשות שלך.

בבלוג בעל ההשקפות הליברליות hor air אומרים כי מה שמעניין בסקר גאלופ לעומת סקרים אחרים בנושא בעבר הוא ניסוח השאלות. במקום לשאול שאלות ישירות כגון "האם אלוהים ברא את האדם מאפשר אוש מא האדם התפתח מיצורים דמוי קוף, גאלופ בחרו שאלות מתוחכמות יותר שבו שאלו מהו הביטוי המתאר טוב יותר את הרגשות שלך.

1. בני האדם התפתחו במשך מיליוני שנים מטיפסים פחות מתקדמים של החיים, אבל אלוהים הדריך את התהליך הזה.
2. בני האדם התפתחו במשך מיליוני שנים מטיפסים פחות מתקדמים של החיים, אבל לאלוהים לא היה חלק בתהליך זה.
3. אלוהים ברא את בני האדם פחות או יותר בצורתם הנוכחית בבת אחת בתוך 10,000 השנים האחרונות בערך.

ניתן להבחין כי אף אחת מהאפשרויות אינה מרחיק לכת כדוגמת "אין אלוהים לכן השאלה היא חסרת טעם", או בקצה השני, "הפירוש לתנ"ך הוא מילולי ואלוהים ברא את האדם מן העפר ואת אישה אחת מצלעותיו. " להערכת כותבי הבלוג, סקרים כאלה מספקים ערך רב יותר אם הם מוסיפים עוד כמה אפשרויות בכיוון הזה ולא מנסחים שאלות מורכבות כדי שלא לפגוע באיש.

להודעה על הסקר באתר גאלופ

לכתבה בבלוג HOT AIR

שיתוף ב print
שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב twitter
שיתוף ב facebook

167 תגובות

 1. ר.ח

  כוונתי בהתפתחות אטית…, שהכישרון לבניית קן לא נוצר פ ת א ו ם, מאיזה דבר אקראי שקרה בגנום
  אלא , נ ב נ ה במהלך האבולוציה ,(מן הסתם,קן שבנה דרור לפני מליוני שנים מורכב הרבה פחות מזה של היום). אני מבין שלפי דעתך הכישרון של הדרור,למשל, אכן כן נוצר משינויים אקראיים בגנים.

  לדעתי, אותה "התפתחות" קיימת בעשרות ומאות "כישרונות" בכל בעלי החיים והיא המרכיב המרכזי
  באבולוציה ולא שינויים אקראיים בגנום.

  אני לא מתייחס כאן לסוגיה, היכן ובאיזו דרך נשמרות ומועברות אותן ה"כישרונות".בין הדורות.

  דומה תודה על הקישור, לא הכרתי את למרקס,

 2. ר.ח

  תודה על האינפורמציה. זה ברור לי שמקום וצורת שמירת התכונה, קשה למציאה ולהבנה.
  אולם, טענתי הייתה (בעניין שונה),שכישורים מורכבים, כמו בנית קן לא נוצרים משינויים אקראיים בגנום,
  אלא מהתפתחות אטית, בין דורית במהלך האבולוציה, צעד ועוד צעד, .ללא קשר לאקראיות.
  אותה התפתחות מהווה גורם מרכזי באבולוציה, ולא שינויים אקראיים בגנום.ששרדו .

 3. יובל וערנסט,
  אין תשובה לשאלתכם היכן וכיצד מקודדות ההתנהגויות. נעשו בנושא עבודות רבות וההנחה היא שזה שילוב מורכב של גנים שמביא לחיבורים ספציפיים של נוירונים במח. אתם דנים בהתנהגות מורכבת כמו צרכים בארגז אבל קשה להסביר באופן גנטי גם התנהגויות הרבה יותר פשוטות. איזה גן גורם ל 100% מהחחתולים ליילל כשכואב להם? איזה גן גורם להם להתכרבל כשקר להם? איך הם יודעים לאכול בשר ולא פירות? איזה גן גורם ל 100% מהאנשים להיגעל מריח של צואה ולאהוב ריח של פרחים?
  בחיפוש קצר מצאתי סיכום נחמד של האוניברסיטה הפתוחה:
  http://www.kotar.co.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=92997377&nTocEntryID=93000183#119.1652.4.fitwidth

  אם תרצו אפשר גם להפנות למאמרים יותר מקצועיים.

  לגבי דברים עוד יותר פשוטים אז כן פוענחו מנגנונים מדוייקים הגורמים לחיידקים להימשך או לברוח מחומרים שונים אולם זו התנהגות פשוטה של חד תא ללא מערכת נוירונאלית.

 4. יובל
  יש לך לדעתי טעות
  1. גוזל לא יכול ללמוד מהוריו כי תהליך בנית הקן נעשה תרם נוצר.
  2. גוזלים שבקו באינקובטור יודעים לבנות קן
  3. לא ניתן ללמד לבנות קן ,כי אין תכנית,או סדר,או שיטה, זה כשרון לא מידע.
  4. גם אם יצור מסוים לומד מהוריו, חומר הלמידה גם הוא לא נוצר באקראי.

  ברור לכולם שעוברות תכונות ומידע בתורשה, ומציעת המנגנון זו פעולה טכנית, מעניינת ומאתגרת.
  אולם משמעותי לאין שיעור יותר, זה שתהליך ההתפתחות באבולוציה רבת השני אינו בעיקרו או כולו כתוצאה משילוב שבין שינויים אקראיים בגנון לבין יכולת ההישרדות הנובעת מהשינויים.
  אלא גם או רק או בעיקר שיפור/ייעול/השבחה.של יכולות במהלך חייו של יצור.

 5. העיסוק שלי הוא להביא את חדשות המדע. על הדרך אני גם מביא את בשורת הרציונליות שהיא חלק בלתי נפרד מהמדע. עיסוק בחלק השני מונע ממני לעסוק בחלק הראשון כי הזמן מוגבל.
  ההבדל בין תגובה נורמלית ומלחמת קודש היא שאם אתה טועה ומסבירים לך אתה צריך לקבל את התיקון ולהודות בטעות. התבצרות בעמדה אנטי ימדעית לאורך מאות תגובות מראה שאינך מעוניין לדעת את האמת אלא להכניס את הדעות שלך כפי שהודית בעצמך. דברים כאלה אינם בדיוק בגדר תגובות הוגנות.

 6. לאבי ,
  לא ברור לי איך מזהים משפטים שהם קשורים למלחמת קודש וכאלה שלא
  האם כל התנגדות לרוח הדברים במאמר זה הם בגדר מלמחמת קודש?
  תוכל לתת דוגמאות מההתכתבויות שלי ?
  טענת גם שאני מבזבז את הזמן שלך ,אבל זהו חלק מהעיסוק שלך להתעמת עם אלו שמתנגדים לפילוספיית החיים שלך , מה גם שאינך מוכרח להגיב לי , כי על כל משפט שלי יש מאה קופצים אחרים שעושים את המלאכה לא פחות טוב .

 7. ערנסט,
  ההורשה הגנטית איננה האופן היחיד בו מועברת התנהגות מדור לדור. בדוגמת בנײת הקן שהבאת אפשר לטעון שהגוזלים אולי למדו מהוריהם. אבל בדוגמה שאני הבאתי החתול היתום היה מבודד לחלוטין מכל חתולי העולם. כל חתולי הבית בעולם, ללא יוצא מן הכלל, מסתירים את צרכיהם – לרוב באמצעות חפירת בור באדמה וכיסויו לאחר מכן. זו תכונה הטבועה עמוק בגופם/נפשם של חתולי הבית והיא חוזרת על עצמה בדײקנות מרבית בכל הפרטים בני המין הזה. אנחנו לא מכירים מנגנון הורשה כה מדױק אשר אינו גנטי.
  אתה מדבר על התפתחות איטית לא-אקראית במהלך האבולוציה. אם היה כזה או לא היה זו כבר שאלה שנוגעת למיכניזם הדרװיניסטי, ואליה אינני נכנס כרגע. מה שאני מחפש כעת הוא הקוד הגנטי המכתיב התנהגות כה מורכבת.

 8. לצערנו , אני מנוע מלהגיב באתר זה אף שלא נקטתי שום פעילות מסיונרית ואיני חובש אפילו כיפה על ראשי
  שבוע טוב

 9. הדבר החשוב ומשמעותי שאולי קיימת התפתחות אטית במהלך האבולוציה שאינה תוצאה של שינויי אקראי בגנים.

 10. ערנסט,
  הרושם שלי על ר.ח הוא שיש לו תואר בביולוגיה וכי אחד מתחומי התמחותו הוא גנטיקה (ר.ח! אנא תקן, אם נחוץ). גם אני למדתי ביולוגיה ויש לי מושג מה בגנטיקה.
  אני מניח שהתכונות המורכבות האלה מקודדות היכנשהו בדי.אנ.אײ, אך נכון לעכשיו לא ידוע לי על מיקום הגנים ועל האופן בו זה קורה. היות שר.ח לא הגיב עד כה, אני מניח שגם הוא תוהה כמונו.
  לדעתי, החוקר שיגלה את המערך הגנטי (מן הסתם, הרבה מאד גנים) המקודד אינסטינקט כלשהו, יזכה בפרס נובל.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

דילוג לתוכן