יוני ב6, 2009

הכנת ביו-דלקים, בדים ונייר בתהליך "ירוק"

החוקרים מצאו כי שבבי-עץ, הן מהסוג הקשיח והן מסוג הרך, התמוססו לחלוטין בנוזל יוני בתנאים מתונים בלבד של טמפרטורה ולחץ. ע"י הוספה מבוקרת של מים

בית ספר לטיסה

צפייה מחודשת בפטרוזוארים יכולה לשפר מטוסים רובוטיים

עדות כמקור ידע

מרבית העובדות שבהן אנו מאמינים מתגבשות שלא על בסיס התנסות אישית, אלא על סמך דיווחים של אנשים אחרים. האם אנו רשאים לראות בעובדות אלו ידיעות?

דילוג לתוכן