סיקור מקיף

ספטמבר ב19, 2008

סקרים פוליטיים ומסחריים אינם בגדר מדע

כך אומרת פרופ' תמר הרמן מהמחלקה לסוציולוגיה, מדע המדינה ותקשורת באוניברסיטה הפתוחה, בכנס שעסק בנושא "מדע ומדע לכאורה", שהתקיים ביום רביעי השבוע ברעננה. * קוראת

ריסון פליטת מזהמים משריפת פחם

לבעירת הפחם חלק גדל והולך בפליטת המזהמים, בפרט לאור ההתמעטות הצפויה בכמויות הנפט. כדי למנוע עליה ברמת הפחמן באטמוספירה יש למצוא דרכים להפחית את הפליטה

חיידק מייצר-מימן מספק אנרגיה נקייה

טכנולוגיה "ירוקה" שפותחה על ידי שיתוף פעולה בין מדענים של "שרות המחקר החקלאי" ושל אוניברסיטת צפון קרוליינה תוכל להוביל ליצירת מימן מחיידק המקבע חנקן

לוגו אתר הידען
דילוג לתוכן