סיקור מקיף

ואיפה היה אלוהים בשואה?

השאלה הזו, שנשאלת שוב ושוב בעשורים שחלפו מאז מלחמת העולם השנייה, היתה מאז ומתמיד אתגר עצום בפני הוגי הדעות החרדים * הם ראו אנשים שמאבדים את אמונתם בגלל השואה, וחששו מהסחף * התשובות שלהם נעו מהאשמת חטאי העם היהודי, דרך תיאוריית "הסתר הפנים" ועד למסקנה שהאדם אינו יכול להבין את הגיון מעשי האל * כך מתמודדים החרדים עם האסון הגדול של העם היהודי

חרדים בשואה . נאבקו לשמור על אמונתם ועל חוקי הדת בתנאים בלתי-אפשריים צילומים: באדיבות ארכיון משואה,המכון להוראת השואה , תל-יצחק
חרדים בשואה . נאבקו לשמור על אמונתם ועל חוקי הדת בתנאים בלתי-אפשריים צילומים: באדיבות ארכיון משואה,המכון להוראת השואה , תל-יצחק

אבישי בן-חיים

לא ברור איך, ובעיקר למה, אבל השואה ודרך זיכרון הטרגדיה הנוראה של העם היהודי הפכו במידה לא מבוטלת דווקא לזירת פולמוס פנים-יהודית, לזירת מריבות בין חרדים לחילונים. מדי שנה ביום השואה מתבקשים החרדים להתמודד עם שאלות רבות מעוררות מדון ומחלוקת, כמו למה הם לא עומדים בצפירה? (למרות שלפחות במקומות ציבוריים רובם המכריע עומדים) למה הורו רבנים לחרדים בגולה שלא לעלות לארץ? איך זה שהיו אדמו"רים חשובים שברחו והותירו את חסידיהם מאחור? כתגובה פיתחו החרדים שלל תשובות מרתקות. הם לא הסתפקו בכך והעלו שאלות משלהם, מעוררות מדון ומחלוקת לא פחות: גבורתם של מי עדיפה? של מורדי הגטאות והפרטיזנים או של החרדים במחנות, שנאבקו לשמור על אמונתם ועל חוקי דתם בתנאים הבלתי אפשריים? האם ההנהגה הציונית העדיפה שלא להציל חרדים מהשואה? ובעיקר: מי אשם בשואה?
אבל שאלת השאלות היתה ונשארה: איפה היה אלוהים בשואה? גם 59 שנים אחרי נמשכים החיפושים אחר תשובה לשאלה הבלתי נמנעת הזו ולבנותיה: "צדיק ורע לו? " ו "על מה עשה ה' לעם ישראל ככה? ". במשך השנים השקיעו הוגים חרדים רבים מאמצים להתמודד עם השואה ולהעניק תשובות שיסברו, ולו במעט, את האוזן.
לא מדובר בסוגיה תיאולוגית חדשה. ימיה של שאלת "צדיק ורע לו" כימיו של המין האנושי. אין חידוש גם בעובדה שלאורך ההיסטוריה העם היהודי נרדף וספג מפלות פיזיות במאבקיו מול העמים האחרים והדתות האחרות, דבר שאיפשר למשל להציג את מצבם הנורא של היהודים בגלות כראיה לצדקת הנצרות.
ולמרות זאת נדרשו ההוגים והמנהיגים החרדים לאמץ את מוחם הקודח ולהציג בעקבות מוראות ואימי השואה תשובות חדשות. אולי היה זה בשל העובדה שאל העוצמה הבלתי נתפשת של האסון בשואה חברה העובדה כי לראשונה בהיסטוריה היהודית עמדה בפני כל יהודי אלטרנטיבה של זהות יהודית אחרת, חילונית-ציונית, שדחקה הצדה את הדת ומצוותיה וגם את אלוהים.
ההוגים החרדים שמעו את הקולות של אלו שגיבשו את חילוניותם סביב טענת אובדן האמונה באלוהים בעקבות השואה ושל אלה שגיבשו את ציוניותם סביב טענת אי-הסיוע האלוהי ליהודים בשואה, וחששו מהסחף. הרבנים נזעקו, אפוא, למצוא תשובות לשאלה זו. הם אמנם העלו תשובות גם לשאלות הרבות האחרות שקשורות בסוגיית השואה ושהוזכרו למעלה, אבל מאחר שתקצר היריעה לעסוק בכל אותן סוגיות מורכבות, תעסוק הסקירה הבאה במקבץ מתשובות החרדים לשאלה הבעייתית מכל: "איפה היה אלוהים בשואה? "

העוון הכלל-יהודי
באופן לא מפתיע, הכיוון הכללי היה חיפוש העוון הכלל-יהודי שהוביל לכך שהאל הביא על היהודים את השואה. בין הראשונים לעשות זאת היה הרב אלחנן וסרמן, אחד ההוגים החרדים הבולטים בכל הדורות, שבעצמו נספה בשואה. בחיבורו "עקבתא דמשיחא" ניתח הרב וסרמן את הסיטואציה הרוחנית של היהודים לפני השואה, כשיהודים רבים הלכו שבי אחר אידיאולוגיות דוגמת הסוציאליזם והלאומיות (הנאציונליזם), וכתב : "בימינו אלה בחרו להם היהודים בשתי עבודות זרות: הסוציאליזם והנאציונליזם. את תורת הנאציונליזם החדש אפשר להגדיר בקיצור נמרץ:'נהיה ככל הגויים'. אין דורשים מיהודי אלא את ההרגשה הלאומית. השוקל את השקל והמזמר את' התקווה' פטור מכל מצוות שבתורה. ברור כי שיטה זו נחשבת כעבודה זרה לפי דעת תורה. קרה מעשה נסים, בשמים הרכיבו את שתי העבודות הזרות הללו לאחת: נאציונל-סוציאליזם. יצרו מהן מטה זעם איום החובל ביהודים בכל קצוות הארץ. הטומאות להן סגדנו הן החובלות בנו".
גם הרבי מסאטמר, הרב יואל טייטלבוים, המנסח הרהוט והקיצוני ביותר של ההתנגדות החרדית לציונות, לא הבין מה הקושי למצוא את האשמים בשואה. הרבי מסאטמר הציב במרכז משנת ההתנגדות לציונות את טקסט "שלוש השבועות". השבועות מופיעות במסגרת ההסברים בגמרא לפסוק מ"שיר השירים": " השבעתי אתכם בנות ירושלים – אם תעירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ".
ההשבעות מוסברות כאיסור על עם ישראל (האשה) לעורר את הגאולה (האהבה) לפני שיגיע זמנה. שלוש השבועות העיקריות המוזכרות ככאלה שאותן השביע הקב"ה את ישראל שלא יעשו הן: "שלא יעלו ישראל בחומה"," שלא ימרדו באומות העולם" ו"שלא ידחקו את הקץ". המשמעות : השבועות אוסרות על היהודים אקטיביזם פוליטי מוגזם ומציבות את מצב הגלות כמצב שעם ישראל לא יכול ולא רשאי לשנות, ודאי לא באמצעים פוליטיים, ודאי וודאי שלא באמצעים של כוח, ועל אחת כמה וכמה שלא באמצעות הציונות.
וכך כתב הרבי מסאטמר: "והנה מלפנים בישראל בכל הדורות, כשהגיעה עת צרה ליעקב חקרו ודרשו מה זה ועל מה זה? איזה עוון גרם להביא לידי כך? ועכשיו בדורנו זה, אין צריכין לחפש ולבקש במטמונים את העוון שהביא עלינו את הצרה הזאת, כי הוא גלוי ומפורש בדברי חז"ל, שהגידו לנו זאת בפירוש שלמדו שעל-ידי העבירה על השבועות שלא לעלות בחומה ושלא ידחקו את הקץ'אני מתיר את בשרכם כצבאות וכאילות השדה'. ובעוונותינו הרבים כן היה. המינים והאפיקורסים עשו כל מיני השתדלות לעבור על השבועות הללו, לעלות בחומה וליקח מעצמם ממשלה וחירות הקודם הזמן, שזהו דחיקת הקץ והמשיכו (משכו) לבות רוב בני ישראל לרעיון הטמא הזה".

התיאוריה של הרב עובדיה
העובדה שמוראות השואה יצאו מאירופה ושבני עדות המזרח, ברובם המכריע, ניצלו ממנה, התאימה להוגים ולדרשנים חרדיים רבים, שהסבירו כי הספרדים ניצלו כיוון שאצלם משקל תנועת ההשכלה והחילוניות היה נמוך לאין ערוך. כך למשל כתב "הסטייפלער", הרב ישראל יעקב קנייבסקי: "ורואים אנו בזה אצבע אלוקים כי התחלת הפריקת עול רחמנא ליצלן באופן מאורגן הותחל באשכנז ומשם הופץ לשאר הארצות, ומידה כנגד מידה כי גם הגזירה להרוג ולאבד את כל היהודים רחמנא ליצלן באה מאותה המדינה הרשעה". גם מנהיגה הרוחני של ש"ס, הרב עובדיה יוסף, סיפק בשנים האחרונות שתי תשובות משלו לפשר התרחשותה של השואה. באחת מהן אמר כי "ששת המיליונים שנהרגו בשואה הם גלגול נשמות של אנשים שחטאו בגלגול הקודם". בשנייה , לפני מספר שבועות, האשים את החילוניות וההתבוללות בהתרחשות השואה.
בין היתר אמר הרב עובדיה כי העובדה שיהודים לפני השואה היו "בלי תורה, בלי מצוות, הלכו התערבו עם הגויים, למדו שפה שלהם" גרמה להתרחשות השואה, שכן במעשיהם הם עוררו את כעסו של האל. "המעשים האלה שהיו עושים זה הביא גביית חרון אף של הקב"ה, הביא כל מה שנעשה לנו". הוא האשים את היהודים החילונים והמתבוללים ש"עזבו את התורה, עזבו את הדת", בכך שבגללם נספו בשואה גם יהודים "צדיקים".
אבל גם אם השתכנעו השומעים באשמת מי אירעה השואה, עדיין נותרה התהייה כיצד זה איפשר אותה אלוהים, מי שאמור להיות גם "כל יודע" וגם "כל יכול", אבל גם "טוב". יש שמצאו תשובה בתיאוריית "הסתר הפנים", שעל-פיה בתקופת השואה אלוהים, במכוון, הסתיר את עצמו ואת התערבותו והשגחתו בעולם. זאת בהסתמך על פסוקי הנבואה האלוהית מספר "דברים" אשר מזהירים כי כשעם ישראל יימשך אחרי "אלוהי נכר" אזי "וחרה אפי בו ביום ההוא ועזבתים והסתרתי פני מהם. . . ואנוכי הסתר אסתיר פני ביום ההוא ".
האדמו"ר האחרון של חב"ד, הרב מנחם מנדל שניאורסון, הרבי מלובביץ', ניסה לענות תשובה אחרת. הוא קבע כי אלוהים "הוא מרומם ומתנשא עד שאין ביכולת נברא להבין את ההיגיון שבמשפטיו". הרבי מלובביץ' השווה את ההתבוננות האנושית במעשי האל להתבוננותו של הדיוט במעשי רופא מנתח.
"עם כל הכאב האיום שבטרגדיה הזאת ברור ש'אין רע יורד מלמעלה', ובתוך הרע והסבל של הצרות טמון טוב רוחני ונשגב ואף על פי שאין שכל אנוש משיגו,קיים הוא בכל תוקפו.הנה כך קיימת גם אפשרות ששואה פיזית תהיה טובה רוחנית, משום שתחומי הגוף והנפש אינם בהכרח מקבילים", כתב .
הרבי מלובביץ' הוציא את השואה מתחום השיפוט האנושי והסביר: "אדרבה, תיתכן אפשרות שפגיעה פיזית בגוף תהיה טובה וישועה רוחנית. תאר לעצמך אדם הנקלע לבית-החולים ונכנס לחדר ניתוחים. לפניו מתגלית תמונה מחרידה: אדם כפות שוכב על שולחן הניתוחים ומסביבו כעשרה אנשים רעולי פנים, בידיהם סכינים ומתכוננים הם לקטוע אחד מאבריו. אם ידיעותיו של אורח זה ברפואה, ובכל הקשור בנושא זה, הן אפסיות, הרי אדם זה בטוח כי הוא עד לתופעה קניבלית, וכל זאת משום שאינו מבין כלל ברפואה ואינו יודע את מצבו של החולה בעבר, בהווה ובעתיד.
"לו ידע שאותו איבר העומד לקטיעה פועל ללא תקנה ומסכן את חיי החולה וכדי להציל את חייו חייבים הרופאים, ובראשם הפרופסור, לנתח ולקטוע את האיבר הנגוע – כי אז לא היה זועק. וכמשל, כך הנמשל: הקב"ה, כאותו פרופסור, מנתח, יודע את אשר לפניו ורוצה בטובתן של ישראל, הרי ברור שכל מה שעשה לטובה עשה".

עונש , לא נקמה
על שאלת ההמשך המתבקשת – מדוע, אם כן, נספו בשואה גם יהודים חרדים אשר לא היו זקוקים ל"ניתוח" – השיב הרבי מלובביץ' בשם האדמו"ר מחב"ד שקדם לו, הרב יוסף יצחק שניאורסון: "אדם שנענש בגלל מעשה שעשה, סופג סטירה בלחיו אף על פי שהמעשה הרע, עשה בידיו. וזאת משום שהעונש אינו בא כנקמה חס וחלילה אלא כדי שיתקן מעשיו. לכן, בתחילה מנסים עונש קל, ורק אם אין זה מספיק נאלץ המחנך להעניש קשות כדי שהעונש יביא את החניך לתיקון מעשיו. ובכדי שהעונש יהיה יעיל וישפיע על תיקון מעשי האדם, הוא ניתן בפנים, עיקרו של אדם, וכך גם עם ישראל, מלבד שנענש בעונש קשה מבחינה כמותית היה העונש קשה שבעתיים כאשר פגע בציבור שהיווה את פני הדור". רבנים חרדים רבים ניסו למצוא נקודות אור בתוך האפלה הגדולה. אחד מהם, הרב אליעזר שך, מי שהנהיג את הציבור הליטאי, סיפר פעם מה הוא חשב לנקודת אור בשואה: "בזמן השואה חשבתי, מאושר אני שאני בן מעם הנרצחים ולא מעם הרוצחים ".

19 תגובות

 1. שתי תשובות יהודיות ופשוטות מאד:
  (1) התנא אלישע בן אבויה ("אחר"): אין אלוהים!
  (2) הרמב"ם : אין לך אפשרות להבין את הפינקסנות של אלוהים.אני לא יודע.

 2. מיכאל רוטשילד:
  במלחמת העולם השניה נהרגו כ- 65 מיליוני בני אדם. אבל רק להרג היהודים קוראים שואה. באסונות טבע גדולים מושמדות לפעמים ערים שלמות, יש מקרים של תאונות דרכים או אסונות אחרים בהם נמחקת משפחה שלמה ואף אחד לא חושב לקרוא לזה שואה. אלוקים היה בשואה באותו המקום שהוא נמצא בו תמיד – בכל מקום, ללא מקום כלל. יש משמעות לשואה רק אם יש משמעות לקיומו של העם היהודי כי אחרת זה סתם אוסף מצער אבל מקרי של מוות מזויע במלחמה כמו כל שאר מקרי המוות בשנים 1939-1945 ובכלל. והמשמעות היחידה לקיומו של העם היהודי היא היהדות, קרי הדת היהודית קרי האמונה בקב"ה ובתורתו.
  ומכיוון שהוא סיבת הסיבות ועילת העילות הרי שגם השואה באה ממנו. למה? קטונתי מלהסביר מה פשעו של ילד או אישה או משפחה- עיירה- מחוז – מדינה – יבשת -שישה מיליון. האם כחלק משכר ועונש לעם ישראל? האם כדי ששארית הפליטה תתעורר מהמקום בו היא היתה או נמצאת, אולי כחלק מהתכנון האלוקי של הגאולה (ברמה היסטורית ברור לכל מתבונן שלא היה סיכוי שהעמים יאפשרו את הקמת מדינת ישראל ללא רגשות האשם שלהם מהרצח שהיו שותפים לו במעשה או מחדל). אין לי מושג, אבל ברור לי שהכל חלק מתכניתו יתברך, ואיני מפקפק בה כלל גם כשאיני מבין אותה וכשהיא מכאיבה לי עד מוות. כי הוא הטוב המוחלט והטוב דרכו להייטיב.(באופן דומה ומושאל לכך שלא נאשים רופא שקוטע רגלו של בעל נמק כדי להציל את חייו בתקיפה וניסיון לרצח)

  הבאת שני קישורים שמסיתים כלפי יהודים דתיים (חרדים) בשנאה דומה לשנאה שהובילה לשואה (עזוב, אל תגיב, איני כותב זאת בכעס או כדי להתווכח אלא רק בכאב מדם לבי כדי להסב את תשומת הלב) . אם אכריח אותך לקרוא תהילים במקום לעמוד בצפירה או לייחד יום לצום או לימוד תורה לעילוי נשמת הקורבנות האם תעשה זאת? (שאלה רטורית – אל תענה לי) האם בעולם הליברלי שלך תקבל הוראה שמחייבת אותך לשמור שבת ברשות היחיד שלך והשבת קדושה לי הרבה יותר משהצפירה קדושה לכם או אפילו ברשות הרבים של חבריך (ואל תספר לי שסוגרים את בר אילן בשבת – מי שנוסע בשבת בבר אילן שקול למי שהולך בעת הצפירה בדיזינגוף – זו פעולה להכעיס ויש לגנות אותה בשני המקרים).
  אין הבדל בין לעשות על האש לבין (למשל) הכתבות העיתונאיות על מופעי ספורט ביום השואה (או להבדיל בימים אחרים שמקודשים ליהודים) ראה למשל:
  http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4952462,00.html
  מה שהכי אבסורדי זה שהאנשים ששואלים היכן היה הקב"ה טסים בחופש פסח לברלין, נוסעים באאודי לובשים הוגו בוס, מספרים שהגרמנים היום השתנו והן עם שונה ולא כולם היו נאצים ורק חיילים ומילאו פקודות ומשווים אותם ל'כיבוש הישראלי' וכועסים על כל החשוכים והפרימיטיבים שמדברים על נקמה…
  איפה היה הקב"ה אתם שואלים? למה אתם לא מעזים להתמודד עם השאלות כגון איפה היה בן גוריון והתנועה הציונית? והיכן היו הנאורים מהמערב והחברים שלכם מאמריקה? והיכן היה האדם?

 3. חברה, מתי תבינו שאלוהים הוא הכל,הוא אנחנו הוא השואה הוא הזמן והוא המרחב. למי שהוא הזמן אין זמן כי הוא זה. וברגע שאנו מבינים את אחדותה של המודעות שלנו וחלק קטן של המודעות רואה את עצמו נפרד ומתפלל אל עצמו ,אל המודעות האחת,האם לא נודף מזה סרחון אגואיסטי?

 4. בסוגיה זו אנו יוצאים מתוך הנחה שיש אלוהים.
  יכול להיות שאין ולא היה אלוהים.
  השואה המדוברת היא השואה האחרונה לעם היהודי, אבל היא איננה השואה הראשונה.
  השאלה של ׳איפה אלוהים׳ נשאלה בעבר – וכתוצאה מזה נולדו כל מיני תאוריות שמדברות על העולם הבא, גילגולים ומיני עיניינים מהסוג הזה (כל העולם כולו הוא גשר צר מאוד…).
  התשובה לשאלה היא פשוטה – אין אלוהים.

 5. אינני חושב שיש פה עניין של איפה ה' היה בשואה אלא כמובן שה' לא מכריח בנאדם לעשות מעשה וכמובן שלהיטלר יש בחירה חופשית (ראה רמב"ם הלכות תושבה, ספר המדע, משנה תורה) מספר גדול מאירופה אבותיהם היו הברברים ולצערי לכל אדם יש לו נטיה להיות כמו אבותיו וחלק גדול מאירופה יש להם ערמומיות של הברברים עוד מתקופת המיתולוגויה היוונית היהודים בסך הכל היו בגלות חס ושלום שה' יעניש את עמו ביגלל שחלקו מתבולל אסור להגיד דבר כזה לא היינו שם ולא עשינו סטטיסטיקות אם העם ברובו היה חילוני אני חושב שהנאצים יצח שמם יש את הברבריות של אבות אבותם זהו הנפש שלהם העם היהודי היה צריך לעלות לארץ חשראל כי זהו מקור האנרגיה לרחוניות בגובהה וזהו יעודינו בארץ הזאת

 6. נספו בשואה 3 מליון יהודי פולין וליטא שרובם דתיים ובהם ישיבות עם עשרות אלפי לומדים.במה חטאו הם? ומליון ווחצי ילדים שלא חטאו ונשים צדקניות .

 7. נספו בשואה 3 מליון יהודי פולין וליטא שרובם דתיים ובהם ישיבות עם עשרות אלפי לומדים.במה חטאו הם? ומליון ווחצי ילדים שלא חטאו ונשים צדקניות .

 8. דודי ושלומי
  האם אתם אומרים שאלוהים מענה והורג את בניהם של אלו שחטאו? האם מעשיו של אלוהים אינם מוסריים?
  אשמח לשתי תשובות קצרות. שאלות פשוטות – גם התשובות צריכות להיות פשוטות.

 9. למה לאשכנזים הייתה שואה?
  אם שמתם לב,רוב האשכנזים החרדים לא מתחתנים עם הספרדים,ורוב האשכנזים החרדים לא מוכרים דירות לספרדים בארץ ישראל,ורוב האשכנזים החרדים אומרים על הספרדים,שהספרדים הם גויים.הגמרא במסכת בבא מציאה דף נח עמוד ב אומרת,כל היורדין לגיהנום עולים חוץ משלשה שיורדין ואין עולין ואלו הן הבא על אשת איש והמלבין פני חבירו ברבים והמכנה שם רע לחבירו.
  ומה מי שכנה שם רע לחברו שיורד לגיהנם ואינו עולה,על אחת כמה וכמה,האומר על עדה שלמה בישראל שהם גויים,או שאסור להתחתן איתם,או שאסור למכור להם דירה בארץ ישראל,שהוא הרבה יותר גרוע מהמכנה שם רע לחברו.וכך עושים הרבה חרדים אשכנזים.אם כך,לכל האשכנזים שאומרים כך על הספרדים,אין חלק לעולם הבא,שיורדים הם לגיהנום ולא יוצאים משם לעולם,יהיה מי שיהיה.יש שתי אופציות שלאותו אחד כן יהיה חלק לעולם הבא:אחד-שיחזור בתשובה,והשני-שיהרג על ידי אינו יהודי,בגלל שהוא יהודי.ה' רחמן כגודלו,רוצה ה' שבעולם הבא יהיו גם מהאשכנזים האלו,לשוב בתשובה כנראה שלא שבו,שעד היום אשכנזים רבים אומרים על הספרדים שהם גויים וכו',לכן החליט ה' ברוך הוא,לקחת לגן עדן כששה מיליון אשכנזים,על ידי,שיהרגו על ידי גויים,בכדי שיהיו מהם גם בעולם הבא,אומנם לא כל האשכנזים אמרו כך על הספרדים,אך במקום של רשעים גדולים כאלו,טובים ורעים מתים,שמי שיש בידו למחות ואינו עושה כן,נתפס באותו חטא.

  מי שרוצה הוכחה שיש גיהנום,יכול ללכת בימים,ראשון עד חמישי בלילה להר המנוחות בירושלים,ולשמוע איזה צרחות יש שם,עומדים באמצע חלקת קברים,ושומעים אנשים צורחים ובוכים.

 10. עם הייית קצת יותר חכם תבין שזה בגלל כול החטאים שהיהודים עשו לפני השואה ומה שהשם אמר למשה רבנו שאם ישראל ישכחו את בריתו הוא יעשה כזה דבר וכול החטאיםשל היהודים לפני השואה גרמו לשואה
  זה כמו שתגידו למה יש קסאמים ואיום גרעיני על ישראל ואיפה אלוקים זה בגלל כול החטאים הנוראים שלנו שעושים אנחנו כול יום ויום ויש לך עוד החוצפה להגיד איפה היה אלוקים לך תלמד קצת תורה תשכיל ואז תבין איפה היה אלוקים חתיכת חוצפן.

 11. אם אתה לא מאמין זו זכותך (לא באמת אבל אתה יכול לחשוב כך).
  אבל אל תנסה לבוא לאדם שמאמין באלוקים ותשאל אותו איפה היה אלוקים,
  כי בשבילנו אלוקים הוא היחיד שיכול להחליט על כל עתיד של דבר שיצר,
  ואם הוא החליט שלאדם יהיה זכויות יתר ממחשבים, או שלא, לנו לא נשאר אלא לקבל.
  לפעמים האתאיזם מסנוורת לא פחות מהדת.

 12. דודי:

  אין שום דבר בשואה שלא מובן לי.
  אנשים שמוחם נשטף על ידי אידיאולוגיה שהעמידה חוקים מסוימים מחוץ לתחום הביקורת האנושית התנהגו באופן משוגע.
  אני נתקל בזה גם כיום.
  ברור שממדי השואה אינם ניתנים להשוואה עם ממדי הרדיפות בתקופות אחרות ומדבריך גם ברור שאינך מבין זאת.
  האם אתה מוכן להסביר לי מה היה פשעם של מאות אלפי או מיליוני התינוקות והילדים שנרצחו?
  "אפילו משה רבנו נענש!"???
  הרשה לי להטיל ספק בכך: לדעתי הוא בכלל לא היה קיים ולא הייתי מגדיר אי קיום כעונש – בטח לא על מעשה שעשה כשלא היה קיים.
  ראית סרטונים המדגימים את תוצאות ה"הסברה" שמקבלים החרדים על השואה.
  למה אני צריך לנסות לראות ממה מורכבת "הסברה" זו אחרי שנכשלה באופן כל כך מובהק במבחן התוצאה (שמתבטאת הן בסרטים והן בכך שאתה אישית אינך מבין מה מיוחד בשואה)?
  לא השמצתי אף אחד – הצגתי סרטונים שהשחקנים בהם הם חבריך.

  זה שאתה מנסה ללמד אותנו לקחת דוגמה מן המחשב אינו אלא דוגמה לסוג הזומביות שאליו מדרדרת הדת את האדם.
  אתה באמת מתנהג כמו רובוט.

 13. אז אולי תסביר לי מה יותר לא מובן לך בשואה יותר מכל הרדיפות שעם ישראל עבר ושאפילו משה רבינו נענש על שלא עשה לגמרי את ציווי אלוקים,
  ותפסיק להשמיץ את החרדים שהם לא שומרים את זכר השואה, אם כמעט כל ספר קריאה חרדי מאזכר את השואה גם אם זה לא קשור

  ודרך אגב למשל מחשב לא מתעצבן אם האדם שיצר אותו בועט בו אם הוא לא עובד כמו שציפה ממנו או כשהאדם נותן לו הוראות לא מוסריות לדעתו הוא מקסימום יכול להציג הודעה על כך (תפילה)

 14. דודי:
  אם השאלה מפגרת – אולי יש לך תשובה לא מפגרת?

  אולי אתה יכול להסביר גם את התופעות הללו:
  http://www.mynet.co.il/articles/0,7340,L-4063338,00.html
  http://www.youtube.com/watch?v=LbiaPBdLL4E

  מבחינתי ההסבר הוא ברור – נמנעים משמירת זכר השואה כי יודעים שזה עלול להחזיר אנשים לשפיות – בדיוק בגלל שתעלה במוחם השאלה ה"מפגרת" שמציג המאמר.

 15. כל השאלה הזאת מפגרת! זה כמו לשאול למה ילד בן חצי שנה נופל ומקבל מכה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

דילוג לתוכן