המרד בתפוצות

מצפון תיפתח הרעה

התמרדות היהודית כנגד הרומאים במצרים, קפריסין ומסופוטמיה בתקופתו של הקיסר טריאנוס, 118-114/5 לספ' אינה מוכרת כל כך

דילוג לתוכן