סיקור מקיף

הלמ"ס: 8% מהיהודים בארץ הגדירו עצמם כחרדים, 12% כדתיים, 13% כמסורתיים דתיים, 25% כסתם מסורתיים ו-42% כחילונים

בקרב האוכלוסייה היהודית בגילי העבודה העיקריים (54-25): 93% מהגברים החילונים שייכים לכוח העבודה, 91% מהמסורתיים, 94% מהדתיים ו- 52% מהגברים החרדים. 88% מהנשים החילוניות, 80% מהמסורתיות, 83% מהדתיות ו- 61% מהנשים החרדיות שייכות לכוח העבודה

לוגו הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. מתוך ויקיפדיה
לוגו הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. מתוך ויקיפדיה
לקט נתונים מתוך הסקר החברתי 2009: דתיות בישראל – מאפיינים של קבוצות שונות בשנת 2009, בקרב הישראלים בני 20 ומעלה:

 • בקרב האוכלוסייה היהודית: 8% הגדירו את עצמם כחרדים, 12% כדתיים, 13% כמסורתיים דתיים, 25% כמסורתיים לא כל כך דתיים ו-42% כחילונים.
 • בקרב האוכלוסייה הערבית: 8% הגדירו את עצמם כדתיים מאוד, 47% כדתיים, 27% כלא כל כך דתיים ו-18% כלא דתיים. נשים מגדירות עצמן דתיות יותר בהשוואה לגברים: מעל מחצית מהנשים (55%), מגדירות עצמן כדתיות לעומת 38% מהגברים.
 • בקרב האוכלוסייה היהודית בגילי העבודה העיקריים (54-25): 93% מהגברים החילונים שייכים לכוח העבודה, 91% מהמסורתיים, 94% מהדתיים ו- 52% מהגברים החרדים. 88% מהנשים החילוניות, 80% מהמסורתיות, 83% מהדתיות ו- 61% מהנשים החרדיות שייכות לכוח העבודה.
 • 88% מהיהודים מרוצים מחייהם: 96% מהחרדים, 91% מהדתיים, 86% מהמסורתיים ו- 87% מהחילונים. 82% מהערבים מרוצים מחייהם.
 • 68% מהאוכלוסייה היהודית משתמשים באינטרנט: 80% מהחילונים, 64% מהמסורתיים, 66% מהדתיים ו- 32% מהחרדים. 35% מהאוכלוסייה הערבית משתמשים באינטרנט.

כך עולה מנתוני הסקר החברתי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. הסקר החברתי הוא סקר שנתי שוטף, המספק מידע על תנאי החיים של האוכלוסייה הבוגרת בישראל ורווחתה בתחומי חיים רבים ומגוונים: דיור, רכב, בריאות, השכלה, שימוש במחשב, תעסוקה, נופש, קשר עם בני משפחה וחברים, חשיפה לעבריינות, פעילות התנדבותית, מצב כלכלי. הסקר נערך על-ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בחודשים ינואר-דצמבר 2009. במסגרתו רואיינו כ-7,500 איש בני 20 ומעלה מכל רחבי הארץ, המייצגים כ- 4.7 מיליון איש בגילים אלה. בסקר החברתי בשנת 2009, במסגרת הנושא המתחלף, נבחן נושא דתיות ומסורת בהרחבה. להלן לקט נתונים ראשון בנושא זה.

הסקר מאפשר קבלת מידע בנושאים שונים, לפי מידת הדתיות של האוכלוסייה הבוגרת בישראל, ליהודים ולבני דתות אחרות.

הנדגמים היהודים נשאלו, "האם אתה רואה עצמך כ: 1.חרדי 2.דתי 3. מסורתי דתי 4. מסורתי לא כל כך דתי 5. לא דתי,. חילוני."

הנדגמים הלא יהודים נשאלו," האם אתה רואה את עצמך כ: 1. דתי מאוד 2. דתי 3. לא כל כך דתי 4. לא דתי."

שאלון הסקר החברתי 2009

מאפיינים דמוגרפים וחברתיים-כלכליים של אוכלוסיית ישראל לפי מידת הדתיות

 • בשנת 2009, 80% מכלל אוכלוסיית ישראל בני 20 ומעלה הגדירו עצמם יהודים, 13% מוסלמים, 3% נוצרים (ערבים ולא ערבים), והיתר דרוזים, חסרי דת או אתיאיסטים.
 • בקרב האוכלוסייה היהודית 8% הגדירו את עצמם כחרדים, 12% כדתיים, 13% כמסורתיים דתיים, 25% כמסורתיים לא כל כך דתיים ו-42% כחילונים.
 • בקרב האוכלוסייה הערבית, 8% הגדירו את עצמם כדתיים מאוד, 47% כדתיים, 27% כלא כל כך דתיים ו-18% כלא דתיים.

מידת הדתיות לפי מין

בקרב האוכלוסייה היהודית, אין הבדלים בולטים במידת הדתיות בין גברים לנשים. לעומת זאת, בקרב האוכלוסייה הערבית, נשים מגדירות עצמן כדתיות יותר מאשר גברים: 11% מהנשים מגדירות את עצמן כ"דתיות מאוד", לעומת 6% מהגברים. מעל מחצית מנשים (55%), מגדירות עצמן כ"דתיות" לעומת 38% מהגברים. 34% מהנשים הגדירו עצמן "לא כל כך דתית" או "לא דתית", בהשוואה למעל מחצית (55%) מהגברים הערבים.

מידת הדתיות לפי גיל

בקרב האוכלוסייה היהודית, שיעור החרדים גבוה יותר בקרב הצעירים: בגילים 29-20 שיעור המגדירים עצמם חרדים, עומד על 14%, בהשוואה לשיעור של 2% בלבד המגדירים עצמם חרדים מבני ה- 65 ומעלה. שיעור המגדירים עצמם דתיים ומסורתיים דתיים דומה בין קבוצות הגיל. 38% מבני 29-20 הגדירו עצמם חילוניים, לעומת 43% מבני 65 ומעלה.

לעומת זאת, בקרב הערבים, מידת הדתיות רבה יותר בקרב המבוגרים: חלקם היחסי של הדתיים עומד על 87% בגיל 65 ומעלה, לעומת 44% בגילים 29-20.

יבשת מוצא[1] של יהודים

60% מהיהודים בני 20 ומעלה, נולדו בארץ, ו- 40% נולדו בחו"ל. 58% מהחילונים ומהמסורתיים, 61% מהדתיים ו- 82% מהחרדים הם ילידי הארץ.

36% מהיהודים החילונים הם ממוצא אירופה-אמריקה (לא כולל עולי ברה"מ משנת 1990 ואילך), 23% הם ילידי ברית המועצות שעלו משנת 1990 ואילך, 23% הם ילידי ישראל מדור שני לפחות, וכחמישית (19%) הם ממוצא אסיה-אפריקה. בקרב החרדים, 40% הם ילידי ישראל דור שני לפחות, 29% ממוצא אירופה-אמריקה ו- 29% ממוצא אסיה אפריקה.

מעל מחצית מהמסורתיים והדתיים (54% ו- 49% בהתאמה) הם ממוצא אסיה-אפריקה. 27% מהדתיים ו- 19% מהמסורתיים, הם ממוצא אירופה-אמריקה.

מספר הילדים מתחת לגיל 18 במשק הבית

באוכלוסייה היהודית, 59% גרים במשקי בית ללא ילדים מתחת לגיל 18, 29% במשקי בית עם ילד אחד או שנים, 9% במשקי בית עם שלושה או ארבעה ילדים ו- 3% גרים במשקי בית עם חמישה ילדים או יותר. 28% מהחרדים גרים במשקי הבית שאין בהם ילדים, לעומת 50% מהדתיים ו-65% מהחילונים. חלקם היחסי של החרדים שגרים במשקי בית שיש בהם 5 או יותר ילדים, גבוה פי 9 מהנתון בכלל האוכלוסייה היהודית ( 22%, לעומת 2.4% בהתאמה).

כשליש (33%) מהערבים מתגוררים במשקי בית ללא ילדים. אחוז דומה (33%) מתגוררים במשקי בית עם ילד אחד או שניים, כרבע מתגוררים במשקי בית עם 3-4 ילדים ו-9% במשקי בית עם 5 ילדים או יותר.

הכנסה ממוצעת לנפש במשק הבית (ברוטו לחודש)[2]

באוכלוסייה היהודית, 36% חיים במשקי בית בהם ההכנסה הממוצעת לנפש היא עד 2,000 ₪, 28% במשקי בית בהם ההכנסה הממוצעת לנפש היא בין 2,001 ₪ ל-4,000 ₪, ו-32% חיים במשקי בית בהם ההכנסה הממוצעת לנפש היא 4,000 ₪ ומעלה.

78% מהחרדים חיים במשקי בית בהם הכנסה ממוצעת לנפש היא עד 2,000 ₪, לעומת 48% בקרב הדתיים, 37% בקרב המסורתיים ו- 24% בקרב החילונים.

בקרב האוכלוסייה הערבית, 80% חיים במשקי בית בהם ההכנסה הממוצעת לנפש היא עד 2,000 ₪, 16% ההכנסה לנפש היא בין 2,001 ₪ ל-4,000 ₪, ו-4% חיים במשקי בית בהם ההכנסה לנפש היא 4,000 ₪ ומעלה.

שייכות לכוח העבודה לפי מידת הדתיות, בקרב בני 54-25

באוכלוסייה היהודית בגילאי העבודה העיקריים (54-25) 88% מהגברים שייכים לכוח העבודה: 93% מהגברים החילונים שייכים לכוח העבודה, 91% מהמסורתיים, 94% מהדתיים ו- 52% מהגברים החרדים. בקרב הנשים, 73% מהן שייכות לכוח העבודה: 88% מהנשים החילוניות, 80% מהמסורתיות, 83% מהדתיות ו- 61% מהנשים החרדיות שייכות לכוח העבודה.

באוכלוסייה הערבית בגילאי העבודה העיקריים (54-25), 84% מהגברים שייכים לכוח העבודה: 75% מהגברים הדתיים מאד והדתיים ו- 89% מהגברים שאינם דתיים. 30% מהנשים הערביות בגיל 54-25, שייכות לכוח העבודה: 25% מהנשים הדתיות מאד והדתיות ו- 39% מהנשים שאינן דתיות.

תעסוקה של בני זוג נשואים, בני 25-54[3]

באוכלוסייה היהודית, אצל 61% מהנשואים, שני בני הזוג עובדים, אצל 28% מהנשואים עובד רק אחד מבני הזוג, בדרך כלל הגבר הוא שעובד (66%), ואצל 6% מהנשואים שני בני הזוג אינם עובדים. בקרב החילוניים, 71% מהזוגות הנשואים שני בני הזוג עובדים, 22% מהזוגות הנשואים עובד אחד מבני הזוג, ב- 75% מהמקרים עובד הגבר. בקרב האוכלוסייה החרדית, 19% מהנשואים שני בני הזוג עובדים, אצל 54% עובד אחד מבני הזוג ובדרך כלל האישה היא זו שעובדת (60%). שני בני הזוג אינם עובדים בקרב כרבע (25%) מהחרדים.

באוכלוסייה הערבית, בקרב 20% מהנשואים הערבים שני בני הזוג עובדים. מעל מחצית מהנשואים (58%) עובד רק אחד מבני הזוג, לרוב הגבר הוא זה שעובד (94%). בקרב 20% מהנשואים שני בני הזוג אינם עובדים.

שימוש במחשב ובאינטרנט[4]

72% מהאוכלוסייה היהודית משתמשים במחשב: 82% מהחילונים, 68% מהמסורתיים, 69% מהדתיים וכמחצית (50%) מהחרדים. 68% מהאוכלוסייה היהודית משתמשים באינטרנט: 80% מהחילונים, 64% מהמסורתיים, כשני שלישים (66%) מהדתיים וכשליש (32%) מהחרדים.

43% מהאוכלוסייה הערבית משתמשים במחשב: 51% מהערבים שאינם דתיים, לעומת 36% מהדתיים מאד והדתיים. 35% מהערבים משתמשים באינטרנט: 45% מאלו שאינם דתיים ו- 27% מהדתיים מאד והדתיים.

התנדבות[5]

19% מהאוכלוסייה היהודית עוסקים בפעילות התנדבותית: 40% מהחרדים, 31% מהדתיים, 14% מהמסורתיים ו- 16% מהחילונים.

באוכלוסייה הערבית, 6% עוסקים בפעילות התנדבותית.

שביעות רצון מהחיים, מהמצב הכלכלי וציפיות לעתיד

88% מהיהודים מרוצים מחייהם: 96% מהחרדים, 91% מהדתיים, 86% מהמסורתיים ו- 87% מהחילונים. 54% מהיהודים מעריכים שבשנים הקרובות חייהם יהיו טובים יותר: 67% מהחרדים, 60% מהדתיים, 51% מהמסורתיים ו- 52% מהחילונים. 59% מהיהודים מרוצים ממצבם הכלכלי: 63% מהחרדים, 66% מהדתיים, 57% מהמסורתיים ו- 58% מהחילונים. 46% מהיהודים מעריכים שבשנים הקרובות מצבם הכלכלי יהיה טוב יותר. 27% הרגישו בדידות לעיתים קרובות או לפעמים: 13% מהחרדים, 25% מהדתיים, 31% מהמסורתיים ו- 26% מהחילונים.

82% מהערבים מרוצים מחייהם: 84% מהדתיים מאד והדתיים ו- 79% מאלו שאינם דתיים. 68% מהערבים מעריכים שבשנים הקרובות חייהם יהיו טובים יותר. 48% מהערבים מרוצים ממצבם הכלכלי: 53% מהדתיים מאד והדתיים ו- 42% מאלו שאינם דתיים. 55% מהערבים מעריכים שבשנים הקרובות מצבם הכלכלי יהיה טוב יותר: 50% מהדתיים מאד והדתיים ו- 62% מאלו שאינם דתיים. 44% מהערבים הרגישו בדידות לעיתים קרובות או לפעמים: 40% מהדתיים מאד והדתיים ו- 49% מאלו שאינם דתיים.

[1] יבשת המוצא מבוססת על יבשת הלידה של הנדגם, או על ארץ לידת אביו במקרה שהנדגם יליד ישראל.

[2] הכנסה ממוצעת לנפש במשק הבית (ברוטו לחודש): ההכנסה הכוללת של משק הבית מכל המקורות, מחולקת במספר הנפשות.

[3] מבוסס על גיל המשתתפים בסקר ולא בני זוגם.

[4] השתמשו במחשב או באינטרנט בשלושת החודשים שקדמו למועד הסקר.

[5] התנדבות בשלושת החודשים שקדמו למועד הסקר.

24 תגובות

 1. לאדי..
  אתה אדם קטן ולא ראוי להערכה… הקטע עסק רק בחרדים…? לא, הוא עסק בכל הישראלים, זה שאתה ישר קופץ וצועק "חרדים חרדים" זה מראה שאתה מסכים שהקטע הנ"ל מביא אישור סטטיסטי למה שכולנו יודעים- החרדים עובדים הרבה פחות.
  ציטוט: "פמפלט תעמולה דוחה ונוטף ארס" הדבר הדוחה היחיד באתר הזה, זה התגובות שלך- יש לך רמה אנושית מאוד נמוכה.
  ציטוט: "באותה הזדמנות – חשוב מי אחראי על הכשלון. מאחר שאתה מודע לעצמך ולפועלך (בין כעורך ובין כמגיב פעיל ביותר) – אתה אמור להכיר אותו היטב…" שוב, אתה מסביר לנו כמה טוב שאבי "חשף" את הנתון הנ"ל, אם אתה כ"כ מתעצבן, כנראה שמדובר בעצב חשוף…
  בקיצור, אדי, אתה אדם נוטף רעל. גם כאשר רוצים לומר משהו, יש דרך.
  אבי, אני אשמח לקרוא כל נתון סטטיסטי שעוסק באזרחי ישראל.
  נראה שהצלחת לעורר דיון…
  נ.ב. האתר פנטסטי וטוב מאי-פעם.

 2. ממצאים גרועים מאוד…!
  איך ניתן להחזיק משפחה (עניפה מן הסתם) אם לא עובדים?! ועוד מדובר על רבע מהציבור החרדי.
  ולכו אלו שמפריע להם שכותבים על חרדים, פשוט אל תכנסו ללינק שנקרא "דמוגרפיה", אתם נכנסים לקטע שעוסק בדמוגרפיה, ואז אתם מופתעים שמדברים כאן על בני-אדם. כן, חרדים הם בני אדם.
  מה הבעיה לעסוק בנושא כ"כ בעייתי? עד שמישהו נוגע בתפוח האדמה הלוהט הזה אתם מתלוננים?
  עדיף שנשתוק וניתן לחרדים כל מה שהם מבקשים בשם הפלורליזם והדמוקרטיה.
  כמו שהמוסלמים באירופה מנצלים לרעה את הדמוקרטיה. אין מה לעשות, גם לליברליות יש סוף במקרים קיצוניים כמו אלו. אתם רוצים לאפשר להם להחריב את הדמוקרטיה בארץ? הרי ברור שהם מעדיפים שילטון של אלוהים או מנהיגי דת, ואז מה יהיה עלינו החילוניים?
  תנו להם לגדל דור של בורים שלא יודעים לחשוב מחוץ למסגרת ויודעים רק לרוץ בתלם המתווה של שנאת המדינה/חילוניים/שונה ממך.
  למזלי אני מכיר טוב מאוד את החרדים והדתיים.. כמובן שבדוכני ההחזרה בתשובה מגיע הבחור החייכן עם סיפורי הישועות, אבל כמה דברים יצא לי לשמוע של שינאה, של הסתכלות מלמעלה.
  ממש תופסים את החילוניים כנחותים בתור בני אדם.
  אני דתל"ש אז יצא לי להכיר.. אני לא אומר שהכל רע, ממש לא. אבל מה אומרים עליכם מאחורי הגב…
  אני לא רוצה להצטער על חורבן המדינה בעוד 50 שנה.
  בתקווה שתתפקחו קצת..

 3. ר.ח.ר – החרדים מהווים איום קיומי על המדינה, בגלל שהם מתעקשים לא ליטול חלק בעשייה המדעית. המשאבים העצומים שהם צורכים בתקציב החינוך לבדו יכלו לאפשר קיומה של עוד אוניברסיטה. הביקורת על תוכנית הליבה נועדה כדי לקדם את המדע בישראל. אם אתה לא מבין את זה סימן שנסחפת בתעמולה שלהם הפוסט מודרניסטית לפיה לכ אחד מותר לבחור מה ללמוד גם אם זה מוביל לבורות, אלימות וחיי עוני על חשבון כלל משלמי המסים.

 4. אבי,

  החיידק הסינטטי- זה פעם ראשונה בהיסטוריה.
  החרדים- זה לא פעם ראשונה בהיסטוריה.
  זה לא ש'לא בסדר' לכתוב על החרדים, פשוט אתה אמור להבין שזה אתר מדעי ולא במה לויכוח על חרדים.

 5. איפה כל אלו שטוענים למה נושא מסוים מופיע יותר מדי באתר הידען כשארבע מתוך חמש הידיעות הראשונות בדף הבית היום הן באותו נושא, רק שכשמדובר בחיידק הסינטתי אין בעיה, כשמדובר בסטטיסטיקות על החרדים – זה לא בסדר.

 6. אולי ניתן למישהו שהביקורת לא מופנית כלפיו להחליט אילו טיעונים רלונטיים? אולי תצטט אותי ונראה אם מישהו חושב שזה לא רלונטי?
  ורק לידע כללי, מה מילות המפתח שאסור להגיד?

 7. לבשה. כנראה שהיו בה מילות מפתח, בכל אופן לא אישרתי אותה גם בדיעבד כי חוץ מטיעונים לא רלוונטיים לא היה בה שום דבר. באשר למשהו שבכל זאת היה רלוונטי- התשובה שנתתי לאדי רלוונטית גם אליך.

 8. רציתי לדעת למה התגובה שכתבתי אתמול לא אושרה- אושרו כבר תגובות שנכתבו אחריה

 9. ל 5 ערןM
  לא מסכים עם תשובתך הסיבה לחוסר רישום לא קשורה לגברים שובניסטים או מונרכים.גם ברוסיה הרישום נעשה לפי אם ורק המוסלמים רושמים לפי אבא.
  השאלה שלי ותקרא אותה שוב היא לגבי 2 האחוזים שלא מוגדרים וגם לא הגדירו את עצמם.

  לאדי
  העיסוק בחרדים הוא הכרחי. לצערנו הם מתחילים להפוך לאיום קיומי על המדינה כלומר עלינו אזרחי המדינה. התנהגותם היא התנהגות של כרסום איטי בערכים אנושים בסיסים שמהווים כללי התנהגות של ציבור אנושי שחי ביחד.
  מידת הסכנה שלהם שווה לאיום של האויב החיצוני שלנו ושוות ערך לאיום של השמאל הקיצוני ,שעיסוקו הוא בהשחרת פניה של המדינה בכל מקום אפשרי ,החרמות על ישראל ועוד.

 10. אדי, לאתר הידען כמו לכל אתר חדשות אין שליטה על מינון של הופעת נושא מסוים באתר- לעיתים החדשות מכתיבות התעסקות רבה בתקופה מסוימת בנושא מסוים ולאחר מכן התעסקות בנושא אחר.. הרי אין לך טענות לגבי המינון של עומס ידיעות
  ממבצעי מעבורת החלל בתקופה שבה מעבורת נמצאת במסלול לעומת תקופה שבה כל המעבורות על הקרקע, לדוגמה.

  ההתעסקות בחרדים מלווה את האתר מאז היווסדו – הספקן הישראלי – אותו חלק שעוסק בהסברת האיוולת שבאסטרולוגיה, נומרולוגיה וכו' גם עסק בסוגיות של דת ומדינה כגון ההזדקקות של פוליטיקאים לרנטגנים למיניהם. בזמן האחרון הנושא בכותרות ולכן אולי יש בתקופה הזו מעט יותר חומרים בנושא זה מאשר בנושא אחר. חבל, (דוח טאוב, חולדאי, וכעת גם הלמ"ס, בנוסף לקברים, תוכנית הליבה – שזה גם דבר חשוב לאתר כי השאיפה של כל האנשים הנורמליים והדוגלים במדע היא שכולם יהיו כמוהם ולא יהיו בורים מרצון) הייתי מעדיף לחיות במדינה נורמלית שבה אמונתו של אדם היא עניינו הפרטי ולא צריכה להיכפות על הציבור או לבוא על חשבונו באופן כלכלי. בנוסף, מכיוון שהכספים מוגבלים, כדי לממן את הקבוצה ההולכת וגדלה של פרזיטים קוצצו מיליארדים בהשכלה הגבוהה ועוד מעט אירן משיגה אותנו, וזה דבר חמור מאוד שהאתר מתריע עליו – שהתוצאה שלו בריחת מוחות וולבסוף התאבדותה של מדינת ישראל.
  הצעות החוק שאוסרות ביקורת על החרדים מטרתן כמו גם הרעיונות שאתה מעלה – מטרתם היא אחת, להסיר את המטרד הדמוקרטי מפני השואפים להשתלט על המדינה בכלים של הדמוקרטיה, ולאחר שישתלטו הם יחסלו את הדמוקרטיה.
  נ.ב. ולגבי התגובה של ר. בשה שנחסמה – לא יזיק שיהיו לנו עוד כמה חוסם חאיקים. אני בעד שגם האוכלוסיה הערבית תקבל רמת חינוך גבוהה שתאפשר זאת.

 11. לאבי!

  עזוב, אתה הרי לא מלמד כאן שיעור במדע הסטטיסטיקה. אתה בסה"כ מביא נתונים סטטיסטיים (וזה נושא לאתרים העוסקים בתחומי החברה, ולעיתונות כלכלית שוטפת), ו'משום מה' – איזה פלא – הכל סובב סביב הענין החרדי, וזהו 'עצם הענין', ואולי 'העצם של הכלב' הקבור כאן באתר. כל היומרה ה'מדעית' היא כסות למשהו אחר, ומצחיק לקרוא שאתה דוקא המאשים בנטיה אידיאולוגית…

  עד שאתה מעביר לנו 'פרק' בסטטיסטיקה, טול קורה מבין עיניך: אני מאוד ממליץ לך לנסות לבחון איזה שיעור עצום מהתגובות באתר עוסק בענינים שהם הכל (מבחינתך – בעיקר אידיאולוגיה אנטי דתית, ומנגד – פרו דתית) חוץ מ'מדע'.

  נסה גם, ככל שיושרתך מאפשרת לך, להעריך את גודל הכשלון של האתר (במיוחד בחודשים האחרונים) שהיה אמור להיות כלי להקנית מושגים ואינפורמציות בתחומי המדע השונים, ונמצא שהוא הולך ומדרדר לרמה של פמפלט תעמולה דוחה ונוטף ארס, במאמרים מאוד מסוימים ובפרט ברמת השיח של המגיבים.

  באותה הזדמנות – חשוב מי אחראי על הכשלון. מאחר שאתה מודע לעצמך ולפועלך (בין כעורך ובין כמגיב פעיל ביותר) – אתה אמור להכיר אותו היטב…

 12. לאדי.
  סטטיסטיקה היא כלי מדעי, והלשכה הממשלתית לסטטיסטיקה היא לא גוף פוליטי., כנראה שאם האמת לא מוצאת חן בעיניך אז היא נגועה באידאולוגיה.
  באשר לשאלה הטכנית – אין לי מושג.

 13. ולמה התגובה 7 אינה מופיעה ב'תגובות אחרונות' – אלא רק ב'תגובות נוספות'? מה קורה כאן?

 14. הלו – גם זו כתבה 'מדעית'? מה קורה כאן? עזבו פוליטיקה, עזבו דת, עזבו אידיאולוגיה – הבו לנו מדע!

 15. כשם שאמרתי בכתבה הקודמת בנושא – החרדים הם לא הבעייה.

  האוליגרכים הם אלא שמפרקים את המדינה חונקים את האזרח מקשים עליו ועוצרים ההתפתחות

  הדוגמא שמגיבים אחרים הצביעו עליה -תקשורת בעלי ההון, המניפולציה ושטיפת המוח בנתוני כזב.

  דוגמה רלוונטית

  (((((הדוגמה נמחקה כי היא לא רלוונטית לכתבה זו, יהיו בקרוב עוד כתבות על מים ושם תוכל להקציב את התגובה הבודדת המגיעה לך. אבי)))))))

 16. ל- 4, יוצאי ברית המועצות בעיקר. ומדובר ביותר מ-2 אחוזים.
  ברוסיה הגבר הוא המונרך ולכן הוא קובע את דת הילד דבר השונה מהיהדות האורתודוקסית בישראל. לכן ילד רוסי שאביו יהודי ואימו לא ידועה יכתב בתעודת הזהות כחסר דת.

 17. מסכים עם הפיזיקאי הממצאים מעודדים .הכותרות באתרים אחרים פלוס העתון שאני קורא ,היו על סמך פרסום חלקי וסלקטבי מאוד שליליות וזדוניות.

  מה שמשך את העין הוא הבדל למיטב זכרוני בין נתון רשמי של אחד הגופים הממשלתיםמלפני מספר שבועות, שאחוז היהודים הוא 76 לבין הסקר הנוכחי ש 80 מגדירים עצמם כיהודים.
  כלומר 4 אחוז שעקב שליטה של גורמים קיצונים במשרד הפנים לא נרשמו כיהודים או לא מצליחים להתגיר.
  בנוסף עם מחברים את הנתונים של יהודים מוסלמים ונוצרים מקבלים 96 אחוז.
  ושוב 4 אחוז מוגדרים כדרוזים או חסרי דת .למיטב זכרוני הדרוזים הם 2 אחוז ופחות.
  אז מי הם 2 אחוז ורשומים כחסרי דת? לא ברור(עולים ללא מסמכים ברורים).

 18. לעמי- לגבי שאלה 2, נשמע שהיא לא רלוונטית כל כך. סטיות תקן מהסוג הזה הן הרי חסרות משמעות. יתכן ואצל החילונים מדובר ב- 93.4 ואצל האוכלוסייה הדתית 93.6.

  לגבי בחירת הנבדקים בדר"כ בדברים מסוג זה, זה על סמך אלו שמוכנים לענות לפי חתך גיאוגרפי. בסופו של דבר אחרי שמגיעים למסה מספקת של אנשים שעונים טלפונית בכל הקטגוריות מתחילים לנתח.

 19. 1) אצל ערבים המושג "דתי" נתפס אחרת. החבר'ה הערבים שאני מכיר הם מוסלמים שצמים את כל הרמדן ומאמינים באדיקות במוחמד ובקוראן ובאיסלם אבל בשום אופן לא יגדירו את עצמם כ "דתיים" או אחד את השני במושג הזה. באופן מעט דומה המושג "חילוני" נתפס בקרב היהודים באופן שמשתמע להרבה פנים. אין ספק כי רבים האנשים שמאמינים באלוהים ובכל זאת יאמרו על עצמם שהם חילוניים.

  2) מעניין מאוד ממה נובע ההבדל (הקטן) בכח העבודה הגברי בין האוכלוסיה החילונית שבה 93% מהגברים עובדים כנגד האוכלוסיה הדתית שבה 94% מהגברים עובדים. מעניין על איזה סטיות תקן מדובר.

  3) איך בוחרים את הנבדקים? האם אחוז המסכימים לענות לסקר שווה בין האוכלוסיות השונות? אם כן, איך יודעים שכן?

  סך הכל סקר מעניין מאוד.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

דילוג לתוכן