סיקור מקיף

חללית המאדים הפניקס – סיכום ממצאים

החללית פיניקס הורישה לנו מידע רב ערך על איזור חוג הקוטב הצפוני של מאדים, הרכב הקרקע באיזור ונתונים מעניינים על האטמוספירה ומזג האוויר בסתיו המאדימאי הארקטי

הזרוע הרובוטית של פיניקס בפעולה כפי שצולמה ממצלמה סטריאוסקופית בתוך החללית ביום המאדימאי (סול) ה-52 למשימה. צילום: נאס"א
הזרוע הרובוטית של פיניקס בפעולה כפי שצולמה ממצלמה סטריאוסקופית בתוך החללית ביום המאדימאי (סול) ה-52 למשימה. צילום: נאס"א

מבוא

ב-25.5.2008 נחתה על המאדים החללית האמריקאית פניקס. הנחיתה היתה בקו רוחב N°68 במרחק 700 ק"מ מהקוטב הצפוני. תוכננו עבורה 3 חודשי עבודה. הנחיתה התבצעה בחודשי הקיץ האחרונים לפני שהאזור מתכסה בשלג. מקור האנרגיה של החללית הוא קולטי שמש וכל זמן שיש אור אפשר להפעיל את מערכותיה. עם סיום תוכנית העבודה המקורית ולאור הצלחתה במשימותיה הוחלט להאריך את עבודתה בחודש נוסף. משעה שהסתיים חודש עבודה זה ולאור העובדה שהיה עדיין אור שמש, אם כי חלש יותר הוארכה המשימה בחודש נוסף. רק עם שקיעת השמש וכניסת החורף השתררה באזור חשכה מוחלטת למספר חודשים, סוימו כל פעולותיה של החללית.

החללית היתה מצוידת במעבדה ובזרוע ארוכה במיוחד. אפשר היה לפרוש את הזרוע עד למרחק של 2.5 מטר. בקצה הזרוע היו מחפר ומצלמה. הזרוע היתה אוספת מדגמי קרקע ומכניסה אותם למעבדה לבדיקה. הכוונה היתה למצוא מים ועדויות לסימני חיים. בשל אורכה והמבנה המפרקי שלה, ניתן היה לצלם גם מתחת לנחתת. סך הכול שודרו ארצה 25,000 תצלומים מאתר הנחיתה. צולמו הן הקרקע והן השמיים. הבדיקות גם היו מינרלוגיות וגם אקלימיות.

לאחר 151 ימי פעילות ב-27.10 נותק הקשר עם הפניקס. עם בוא הקיץ נעשו מספר ניסיונות לחדש את הקשר, אך הם לא צלחו.

תקשורת לווינים

בנוסף לאמצעי התקשורת של הנחתת עצמה, נעשה גם שימוש בשתי מקפות אמריקאיות המקיפות את המאדים, האודיסיאה וה-MRO (Mars Reconnaissance Orbiter). אתר הנחיתה נוטר על ידי ה-MRO עוד לפני הנחיתה (1). לשימוש בשתי החלליות היתה חשיבות רבה מבחינת רצף שידור הנחיות עבודה לנחתת. כאשר היתה תקלה באנטנת השבח הגבוה של ה-MRO נעשה שימוש באודיסיאה (2) וכן היה כאשר התעוררה בעיית תקשורת עם האודיסיאה נעשה שימוש ב-MRO (3). מבחינת התקשורת שתי החלליות גיבו אחת את השניה. מקפות אלה שימשו אם כן, מעבר לתוכנית העבודה המקורית שלהן, גם כלווייני תקשורת. תקשורת זו מוגבלת לתחום שעות מסוים, לאותן שעות בהן הן חולפות מעל מקום המצאה של הפניקס (4). נעשו גם תצפיות מקבילות מהפניקס ומהחלל. כאשר הפניקס בחנה שינויים באטמוספירה התחתונה וצילמה את הקרקע, ה-MRO בחנה את האטמוספירה באזור הנחיתה (5).

שיטת העבודה של הפניקס

הנחתת לא החלה לדגום את הקרקע עם נחיתתה. הפעולות המיידיות שבוצעו היו צילום סביבת הנחיתה. על סמך צילומים אלה נעשה ניתוח ראשוני של הקרקע ומאפייניה. בהתאם לכך נקבע להיכן הזרוע תישלח ותחפור. תוכנית העבודה בכללותה היתה גמישה. היה ברור שגילויים מדעיים צפויים כל יום ולהם תפקיד חשוב בדיגום הקרקע. מבחינת עבודתו של צוות החוקרים והמהנדסים יום העבודה התנהל בדרך הבאה (4).

1. שיחת צוות קצרה שנמשכה 30 דקות, לפני שמגיע מידע מהמאדים.
2. הצוות דן במשך מספר שעות כל יום וסוקר את מאגר המידע הראשוני לאותו יום.
3.ישיבה שניה באמצע היום וקבלת דיווח על תפקודם של מכשירי הנחתת.
4.ישיבה שלישית בסוף היום ובה בוחנים את כל המידע המגיע באותו יום ותכנון העבודה ליום הבא.
5. שידור הוראות עבודה ליום שלמחרת.

בשלבים המתקדמים של פעילות הנחתת, כאשר עונת הקיץ הולכת ומסתיימת ושעות האור שעמדו לרשות החוקרים בכל יום עבודה הצטמצמו, היה ברור שאי אפשר יהיה להפעיל יותר את הנחתת במלוא היקפה, הוחלט לצמצם את פעילותה הדרגתית עד שהשמש תהיה מתחת לקו האופק והאזור יהיה חשוך לחלוטין. כל פעם כובה חלק ממכשירי החימום והמכשירים. מחודש נובמבר והלאה כובו בהתחלה 4 מכשירי חימום של הפניקס, כל פעם מכשיר אחד. כיבויו של מחמם אחד הביא להפסקת חלק ממכשיר הנחתת. האנרגיה הנחסכת הופנתה להפעלת המצלמה ומכשירי המעקב המטארולוגי (6).

בנוסף לעבודה הרגילה בזרוע הרובוטית, הוחלט לעשות בה שימוש למטרה שלא תוכננה עבורה. הכוונה היתה להזיז ממקומו גוש סלע שמידותיו הם 19 ס"מ אורך, 10 ס"מ רוחב וגובה 2-3 ס"מ. לא היה שום ביטחון שהניסיון יצליח. התוכנית היתה להזיזו כך שההשפעה שלו תהיה מינימלית על מה שנמצא מתחתיו. ב-20.9 הזרוע הרחיבה חפירה שנעשתה בסמוך לו ולמחרת ב-21.9 הזרוע קיבלה הוראה ליצור מצב בו יחליק לתוך החפירה. מכיון שבמקומות רבים בהם בוצעו חפירות התגלתה שכבת קרח קשה, התקבל הרושם שחפירה מתחת לסלע זה תספק מידע רב ביחס לתהליכים המשפיעים על הקרח שמתחת לקרקע. ממה שנצפה עד כה בחפירות התברר שהסלעים מתחת לקרקע הם כהים יותר וכי הם אוגרים חום. על פניו הקרח המצוי מתחת לסלע יתכופף. אם זה אכן המצב, אזי הקרח נמצא כנראה בשיווי משקל עם אדי המים שבאטמוספירה. אפשרות אחרת היא שהסלע ספח לחות מהאטמוספירה יחד עם הלחות שהפכה לחלק משכבת הקרח (7). לשמחת החוקרים משימה זו בוצעה בהצלחה ב-22.9. הסלע הוזז למרחק של 40 ס"מ (8). בחינה ראשונית של הקרקע שנחשפה הראתה הבדלי צבעים בינה לבין השטח (9).

מכשיר המחקר המרכזי בפניקס הוא ה- TEGA (Thermal and Evolved Gas Analyzer). במכשיר זה 8 תאי חימום וכל אחד מהם הוא מנתח חום. לתוך כל תא כזה אמורים להכניס דגימות קרקע לבדיקה. כל דגימה מחוממת 4 פעמים ונבדקת כמות החום הדרושה להעלאת הטמפרטורה. לכך חשיבות רבה ביותר וזאת מהסיבה הבאה: במידה ובדוגמת הקרקע מצוי קרח חימומו לטמפרטורה העולה על C ° 0 יביא להפשרת הקרח. דרוש יותר חום להגיע מ- C ° 0 ל- C ° 1 מאשר להגיע מ C °1 – ל- C ° 0 מכיון שיש להפשיר קרח. בחימום ל- C ° 1000 אפשר לבדוק אם ישנם מספר שלבי מעבר. אם ישנם קרבונטים הם יתפרקו בטמפרטורות גבוהות וישחררו CO2. השתחררות CO2 בטמפרטורה של C ° 700 – C ° 600 מעידה על נוכחות על קרבונטים והשתחררות גז בטמפרטורה של C ° 400 יכולה להעיד על נוכחות מולקולות אורגניות. במעבדה מצוי נשא של חנקן המזרים גז זה מעל לדוגמאות, כך שעם השתחררות גזים שונים בין שהם מולקולות אורגניות או רק אדי מים מהקרח, החנקן מעביר אותם לשפופרת דקה המעבירה אותם למכשיר ניתוח הגזים. ספקטרומטר מסות מודד את הגזים המשתחררים, כך למשל אפשר למדוד יחסים בין איזוטופים שונים 12C או 13C ב- CO2 ומנגד 18O ו- 16O. יחסים אלה יכולים לספר על מקורו של ה- CO2. בהתחלה התעוררו קשיים בהכנסת הדגימות לתאים. הזרוע אמנם העבירה את דגימות הקרקע לפתחי התאים, אך הן לא הצליחו להיכנס פנימה. רק הפעלתם של מכשירי הרעדה פתרה את הבעיה (10).

עד ה-11.9 הפעילו רק 4 מתוך 8 התאים. את ארבעת התאים שלא נוצלו עד כה הוחלט לתפעל בצורה קצת שונה. עד כה עם ניתוח תוצאות הניסויים, היו מכניסים לתוכן דגימות נוספות. עם התקצרות הימים הוחלט לזרז את מהלך העבודה. היו מכניסים דגימת קרקע, מבצעים את הניסוי, לא ממתינים לניתוח התוצאות ומכניסים דגימות אחרות. בכך רצו לנצל כמה שיותר את האנרגיה של הפניקס ההולכת ופוחתת מדי יום, בצורה אופטימלית (11).

המכשור המטארולוגי של הפניקס מאפשר עבודה מקבילה ומתואמת עם המקפת MRO. בכך מתאפשרת בחינת אותו עמוד אטמוספרי מלמטה ומלמעלה. הפרספקטיבה המתקבלת היא גלובלית (12).

רוחות

תופעה נפוצה על המאדים היא dust devils. מדובר במצב בו אוויר חם מתרומם במהירות מעל הקרקע דרך כיס קטן של אוויר פחות חם שמעליו לחץ האוויר נמוך יותר ובאם התנאים מאפשרים זאת, האוויר מתחיל להסתובב בצורה מערבולתית. על פני המאדים מערבולות אלה יכולות להגיע לגובה רב ביותר בשל כוח המשיכה הקטן שלו. נתון זה והתחממות האוויר גורמים לכך שהאנרגיה מועברת לתנועה מערבולתית ולגובה הרב. ב-20.4. חודש לפני הנחיתה ה-MRO הבחינה באזור הנחיתה בשני dust devils. אחד מהם התנשא לגובה של 920 מטר והשני לגובה 790 מטר (13). בתחילת ספטמבר נצפו לפחות 6 dust devils וקוטרם נע בין 2-5 מטר. הם קטנים יותר מאלה שנצפו על ידי רכב השטח Spirit (14).

באזור הנחיתה נמדדו רוחות במהירות של 15-20 קמ"ש בכיוון מזרח באמצע הקיץ. עם התקרבות הסתיו, מהירות הרוחות גברה ושינתה את כיוונה למערב. רוחות שנשבו בגבהים גדולים יותר מהירותן הגיעה ל-60 קמ"ש עם שינוי המערכת האקלימית מה שלווה בעלייה במספרם של ה- dust devils. התברר גם שחלק מסערות אלה קשורות לרוחות גבוהות (15). בבוקר הרוחות באות מכיוון דרום, נושבות מכיוון צפון באמצע היום, מכיוון מערב אחר הצהריים ושוב נושבות מכיוון דרום בסוף היום (16).

ב-3.6 במשך 15 דקות נצפתה עליה בכמות האבק באטמוספירה (17). עד ה-16.6 לא נצפו ענני אבק גדולים באזור הנחיתה. האבק באטמוספירה הוא מעורב הרבה יותר מאשר על כדור הארץ. מערבולות אוויר מערבבות אותו ומרימות עד לגובה של מספר קילומטרים (18). גודל חלקיקי האבק שפגעו בקרקע הוא 1/10 מקוטר שערת אדם (19). ב- 11-12.10 הימים ה- 135-136 למשימה היה צורך לצמצם רבות מפעילויות הנחתת בשל סערת אבק שעברה במקום, סערה ששטחה 37,000 קמ"ר ונעה ממערב למזרח (20).

מזג האוויר

הפרש הטמפרטורות בין היום ללילה הוא גדול מאוד. בממוצע הוא נע בין C ° 80 – בלילה ל- C ° 30 – ביום. היו ימים בהם הטמפרטורה עלתה במקצת ועמדה על C ° 23 –. הלחץ האטמוספרי ירד הדרגתית מ-8.5 מיליבר ביום הראשון לנחיתה עד ל-7.43 מיליבר ביום ה-115. מעקב רצוף מיום הפעילות הראשון עד ליום ה-115 מראה על ירידה בלחץ האטמוספרי עם התקרבות החורף והתקצרות מספר שעות האור ביוםׁ (21).

מים

בחפירה שנעשתה ב-15.6 נחשף גוש בהיר והוא נראה בשלמותו ב-16.6. היה ברור שמדובר בגוש קרח והחשיפה לאוויר הביאה להתאדותו. מה שתמך בהערכה כי אכן מדובר במים היא העובדה ש- CO2 במצב של קרח לא יכול להיות יציב במצב צבירה זה אפילו יום אחד (22). בגוש בהיר שנצפה ביום ה-8 מתחת לנחתת לא נשאר כלום ב-1.9, היום ה-97 גם כן בעקבות התאדות (23). התברר כי מתחת לרגוליט מצויים מים. איך הגיעו לשם המים לא ברור. יכול להיות שהם שרידים לשכבה של כיפת קרח גדולה של הקוטב שהתכווצה, או אוקיינוס שקפא, או שלג שקפא על הקרקע. האפשרות הסבירה ביותר היא שאדי מים שהגיעו מהאטמוספירה נספגו באיטיות בקרקע וקפאו בטמפרטורה בה הם הופכים לכפור (24).

עוד על ממצאי מים במהלך מבצע הפניקס

להפתעת החוקרים במקומות בהם נבדקה הקרקע נמצאו פרכלוראטים ; (perchlorates)-תרכובות בהן אטום אחד של כלור ו-4 אטומי חמצן. הם מהווים 1% מכמות הקרקע שנבדקה. המשמעות היא שהם יכולים להוריד את נקודת הקיפאון של מים מתחת ל- C ° 0. הפרכלורטים יכולים להכיל מגנזיום ונתרן ובמקרה זה נקודת הקיפאון של מים יורדת ל- C ° 72 – במקרה של מגנזיום ול- C ° 37 – במקרה של נתרן ואלו אכן נמצאו במדגמי הקרקע. על כדור הארץ הם נדירים ומצויים בעיקר באזורים צחיחים כמו מדבר אטקמה אשר בצ'ילי. במהלך הקיץ, המים באזורים אלה על המאדים יכולים להיות בפאזה נוזלית מספר שעות ביום (25,26).

בימים ה-8,31,44 לפעילות הפניקס נצפו טיפות נוזליות על אחת מרגלי הנחתת. ההערכה היתה שהמים יכולים להיות נוזליים. בגלל ריכוז גבוה של הפרכלורטים הפועלים כפי שציינו כמעכבי קיפאון. אחת הטיפות החלה לגלוש לאורך רגל הנחיתה והגיעה לגודל של 1 ס"מ. לפני שהחלה לגלוש היא נהייתה כהה, מה שתואם להפשרת קרח (27).

המכשור המטארולוגי ביצע מדידות אטמוספריות על בסיס יומי וצפה בירידת הלחץ האטמוספרי שהוא סימן לשינוי עונתי (28). בדיווח מה-29.8 נמסר כי בתצלומי הנחתת נצפתה תנועת עננים של קרח מים. ביום זה בוצעה סדרה של תצלומי עננים במשך 10 דקות. הרצת התמונות זו אחר זו יצרה סרט אנימציה של תנועת עננים במשך מספר שניות (29). בחודש ספטמבר נצפו עננים וכפור לילה אחר לילה ככל שהאוויר נעשה קר יותר. הבחינו גם בירידת שלג מעננים בגובה 4 ק"מ מעל מקום הנחיתה. השלג מפשיר לפני הגיעו לקרקע (30).

במהלך היום לחץ אדי המים חלש פי 10-1000 מהמקביל לו על כדור הארץ. בלילה החל משעה 8 בערב (על פי שעון מקומי) אדי המים מתחילים להעלם ומגיעים למינימום שלהם בשעה 2 לפנות בוקר ב-1% מהערך היומי שלהם. יכול להיות שמולקולות שמקורן באוויר מתעבות (condense) לצורה של קרומים דקים המכסים את הקרקע. על כדור הארץ קרומים כאלה נוצרים כאשר האוויר מכיל אדי מים. לעיתים קרומים אלה הופכים לטיפות טל או גבישי קרח (כפור). על המאדים קרומים דקים אלה אינם הופכים למוצק או לנוזל. הם אינם זורמים כמו מים, אך הם ניידים יותר מאשר קרח. מעין מצב ביניים (31). ביום ה-106 נראו כתמי כפור על הקרקע (32). ביום ה-113 בצילום אחת החפירות שנעשו על ידי הזרוע, רואים כפור של בוקר (33).

אופי הקרקע

ב-3.6 צולמו מספר חלקיקים שלוקטו על הקרקע שנחשפה במהלך הנחיתה והושארו שם במשך 5 ימים לאחר מכן. זה היה חלק מבדיקות שאפשרו עבודה ראשונה עם המיקרוסקופ לפני שהמחפר העביר חלקיקים למעבדה בתוך הפניקס. צבע החלקיקים הוא חום אדמדם (19).

הקרקע היא בעלת אופי קרומי ונוטה להתגבש לכדורים קטנים כאשר היא נופלת על מדרון מתכתי כמו במכשיר ה- TEGA. בנוסף לכך היא גם דביקה ונדבקת לפני השטח של רצפת התנורים הנטויה בזווית של ° 45. נראה שהקרקע היא בעלת תכונות כימיות או אלקטרומגנטיות, בשונה ממה שמצוי במקומות אחרים על המאדים (35). חלקיקים עדינים שנמצאו בדגימה דומים לחלקיקי אבק אשר נישאו ברוח ואשר נבחנו מספר ימים לפני כן במיקרוסקופ (18). להפתעת החוקרים, בניתוח נמצא כי חלק מהקרקע הוא אלקליני. קרקע כזו היא מטבעה אופיינית לסביבה חומצית הקשורה כנראה למכתש סמוך למקום (36). אחת ההערכות אשר התבררה כנכונה היתה שפעילות מנועי הבלימה סמוך לקרקע בזמן הנחיתה, תחשוף חלק ממה שנמצא מתחת לפני השטח. בסימולציה התברר שפעימה זו של המנועים חופרת באדמה בפחות משניה. כתוצאה מכך שכבת האדמה שמתחת למנועים היא נוזלית ומתנהגת כמו מים (37).

כן התברר כי הקרקע היא יותר גושית ולכידה (cohesive) מאשר אמורים להיות מרכיביה, אבק וחול אשר הושקעו על ידי רוחות. קיים איזה שהוא גורם לא מוכר המדביק אותם יחד. אפשרות אחרת שחושבים עליה היא כי מולקולות מים מדביקות אותם לקרקע. אפשרות נוספת היא שהמים מובילים ומשקיעים מלחים שהפניקס זיהתה בקרקע כמו מגנזיום פרכלורט (Magnesium Perchlorate) או קלציום קרבונט (CaCO3). השינויים בתכונות החשמליות של הקרקע תואמים להצטברות מולקולות מים על פני השטח של גרגרי האדמה במהלך המחזורים היומיים של אדי המים הנעים בקרקע. קיימת תחלופה בין האטמוספירה ולקרח שמתחת לקרקע. נמצא כי קרום של מולקולות מים הצטבר על פני השטח של חלקיקי מינרלים. הבדיקות הראו שקרומים מולקולריים אלה נוצרו על פי התחזית (37). התברר שהקרקע שונה מזו שנבדקה באזור קו המשווה על ידי רכבי השטח ה- Spirit וה- Opportunity. הקרקע אלקלינית בדומה למי ים ומכילה קלציום קרבונט הנוצר בדרך כלל בנוכחות מים (38).

הפרכלורטים שנמצאו על ידי הפניקס נצפו בכמות קטנה שנלקחה מפני השטח. כמות גדולה יותר נמצאה בדגימה שניה שנלקחה מספר ס"מ מתחת לדגימה הראשונה, בקו הגבול שבין הקרקע והקרח. על פניו אמורים היו להימצא כאן מים נוזליים, אך אלה לא נמצאו (39). על כדור הארץ ישנם מספר מיקרואורגניזמים הניזונים מתהליכים שמעורבים בהם פרכלורטים ובמספר צמחים קיים ריכוז שלהם (40). מינרל אחר שנמצא בדגימות הוא סיליקט הדומה במבנה שלו למיקה (נציץ-מינרל שקוף המצוי בכמויות זעירות בגרניט ובחומרים סלעייים רבים, אלא שהוא רך יותר (9). נמצא כנראה גם פילוסיליקט (41). ה- pH של הקרקע הוא כ-8.3. בסיסי במקצת כמו ה- pH במי אוקיינוסים על כדור הארץ (9).

ממצאי תצלומים

הצילומים מראים כי הם דומים לשכבות העליונות של העמקים היבשים באנטרקטיקה (42). אחת ההפתעות שנצפו על המאדים הם המצולעים. תופעה דומה מוכרת על כדור הארץ באדמה הקפואה שבקווי הרוחב הגבוהים, מקומות בהם קיימת תופעה של מחזוריות והתכווצות הקרקע (43). גוף אחר במערכת השמש בו נמצאו תצורות דומות הוא אנצלדוס ירחו של שבתאי שצולם על ידי חללית הקסיני (44). כאשר הקרח קר מאוד הוא מתכווץ ונסדק בתצורות גיאומטריות כמו סדקי בוץ במדבר. רוחב הסדקים הוא מספר מילימטרים. אם הם מתמלאים בחומר כדוגמת האבק היבש של המאדים, לקרח שעל הקרקע לא יהיה מקום להתרחב עם עליית הטמפרטורה והוא יעלה כלפי מעלה ויצור תלוליות במרכזי המצולעים ובחפירות רדודות בגבולות המצולעים. גודל המצולעים מושפע מעובי שכבת הקרקע מעל האדמה ועל ידי האקלים עצמו. ככלל, ככול שהקרח קרוב יותר לקרקע הוא מושפע יותר מטמפרטורות קיצוניות. הוא נסדק יותר ויותר ונוצרים מצולעים קטנים יותר. קרח המצוי עמוק יותר באדמה יוצר מצולעים גדולים על המאדים. אם הקרח נמצא בעומק 30 ס"מ המצולעים ייעלמו (45). במהלך עבודתו של המחפר נלקחו דגימות ממקום המצוי בין שני מצולעים. כוונת החוקרים היתה לראות באם החומר במקום זה יהיה שונה מדגימות קודמות שנלקחו מחפירות סמוך למרכזו של מצולע. התברר שאכן ישנם הבדלים. הקרקע במקום העמוק יותר מהחפירות הקודמות,. היא גושית יותר (46).

מדידת הפחמן

מדידות ה- CO2 שבאטמוספירה הראו שהמאדים פעיל יותר ממה שחשבו. הממצאים מראים שהמאדים חידש את מלאי ה- CO2 באטמוספירה לאחרונה וכי גז זה יצר אינטראקציה חדשה עם מים נוזליים שעל הקרקע. כוח המשיכה הקטן ואי קיומו של שדה מגנטי אמורים לגרום לכך שהצטברות הגז באטמוספירה תביא לבריחתו. תהליך זה מעודד בריחת איזוטופים קלים של 12 C ביחס לאיזוטופ ה- 13 C. אם המאדים היה מתנסה רק בתהליך זה, ה-12 C היה נעלם במידה ולא היתה אספקה מחודשת שלו. יחס ה-13 C ל-12 C היה גבוה יותר ממה שנמדד על ידי הפניקס. המשמעות היא שהאטמוספירה קיבלה לאחרונה תוספת של CO2 מהתפרצויות געשיות. אבל לא נמצאה עדות מהזמן האחרון לפעילות כזו שאמורה היתה להשאיר את חותמה על איזוטופים אחרים כמו 18O ו-16O. על פי הערכה ה- CO2 היה באינטראקציה עם מים נוזליים ובכך הועשרה כמות החמצן ב- CO2 עם 18O. על פי מודל שהוצע, איזוטופ זה של חמצן מעיד על כך שמים נוזליים היו בזמן האחרון (במונחים גיאולוגיים) על הקרקע בכמות גדולה דיה להשפיע על הרכב האטמוספירה כיום (47).

חקלאות

אחת התוצאות המעודדות של ממצאי הפניקס היא שהקרקע דומה למה שמוצאים במספר מקומות יבשים על כדור הארץ. החומרים שנמצאו בפרט מגנזיום, אשלגן ונתרן מהווים חומרים מזינים חשובים לקיום חיים. התברר שאפשר לגדל על קרקע זו אספרגוס (48).

מקורות

1. Mckee M.-“Dust devils spotted at Mars probes’ landing site” 7.5. 2008
http://space.newscientist.com/article/dn13852- dust -devils- spotted -at- Mars- probes’-landing- site.html?DCMP =LLC-hmts1mts&nserf-new2_head_dn13852

2. http://www.spaceflightnow.com/mars/phoenix/status.html 28.5.2008

3. “Phoenix captures highest resolution images ever from surface of Mars” 6.6.2008
http://marsdaily.com/reports/ Phoenix _Captures_ Highest_ Resolution_ Images_ Ever_ From_ Surface_ Of_ Mars_999.html

4. “Working on Mars is more than 9-to-5.40” 21.7.2008
http://marsdaily.com/reports/ Working _On _Mars_ Is_ More_ Than 9_to_5.40_999.html

5. “NASA Phoenix Mars lander works through the night” 22.7.2008
http://marsdaily.com/reports/ NASA_ Phoenix_ Mars_ Lander_ Works_ Through_ The_ Night_999.html

6. “NASA Phoenix mission faces survivel challenges” 29.10.2008
http://marsdaily.com/reports/ NASA_ Phoenix_ Mission_ Faces_ Survivel _Challenges_999.html

7. “NASA Phoenix Mars lander might peek under a rock” 23.9.2008
http://marsdaily.com/reports/ NASA_ Phoenix_ Mars_ lander_ Might_ Peek _Under _A_ Rock_999.html

8. “Rock moved by Phoenix lander arm” 25.9.2008
http://marsdaily.com/reports/ Rock_ Moved_ By_ Phoenix_ Lander _Arm_999.html

9. Thompson A.- “Snow seen on Mars” 29.9.2008
http://space.com/misionlaunches/080929-phoenix-update.html

10. “Phoenix shake and bake” 24.6.2008
http://marsdaily.com/reports/ Phoenix _Shake_ And_ Bake_999.html

11. “Next Mars soil scoop slated for last lab cell” 11.9.2008
http://marsdaily.com/reports/ Next_ Mars_ Soil _ Scoop_ Slated_ For _ Last_ lab _Cell_999.html

12. “NASA lander will sprinkle Martian soil for microscope to view” 11.1.2008
http://marsdaily.com/reports/ NASA_ Lander_ Will_ Sprinkle_ Martian _Soil_ For_ Microscope_ To _View_999.html

13.. Mckee M.-“Dust devils spotted at Mars probes’ landing site” 7.5. 2008
http://space.newscientist.com/article/dn13852- dust -devils- spotted -at- Mars- probes’-landing- site.html?DCMP=LLC-hmts1&nserf-new2_head_dn13852

14. Baldwin A. –“dust devils pay a visit to Phoenix” 12.9. 2008
http://www.astronomynow.com/080912 Dustdevilspayvisito Phoenix.html

15. “Telltale tells story of winds at Mars Phoenix landing site” 17.9.2009
http://marsdaily.com/reports/ Telltale_ Tells_ Story _Of_ Winds _At _Mars _Phoenix_ Landing _Site_999.html

16.”third scoop is a keeper for Phoenix Mars lander” 6.6.2008
http://marsdaily.com/reports/ Third_ Scoop_ Is_ A_ Keeper_ For_ Phoenix_ Mars_ Lander_999.html

17.”Phoenix lander robotic camera sees possible ice” 3.6.2008
http://marsdaily.com/reports/ Phoenix_ Lander _Robotic_ Camera_ Sees_ Possible _Ice_999.html

18. “NASA’s Phoenix Mars lander inspects delivered soil samples” 16.6.2008
http://marsdaily.com/reports/ NASA_ Phoenix_ Mars_ Lander_Inspects _Delivered _Soil_ Samples_999.html

19. “Phoenix captures highest resolution images from surface of Mars” 6.6.2008
http://marsdaily.com/reports/ Phoenix_ Captures_ Highest _Resolution _Images _From_ Surface _Of_ Mars_999.html

20. “Phoenix weathers dust storm” 15.10.2008
http://marsdaily.com/reports/ Phoenix_ Weathers _Dust _Storm_999.html

21. Martian weather report
http://www.space.gc.ca/asc/eng/exploration/phoenix_weather/asp

22.” Phoenix craft confirms frozen water found at landing site” 21.6.2008
http://www/spaceflightnow.com/marsphoenix/080621.html

23. PIA11074 : Underneath Phoenix lander 97 sols after touchdown
http://photojournal.jpl.nasa,gov/catalog/ PIA11074

24. Thompson A. –“Scientist explain Martian soil surprises” 6.8.2009
http://www.msnbc.msn.com/id/31712980/technology-and-science-space/

25. Shiga D.-“Neutral antifreeze may keep Mars running with water” 18.2.2009
http://www.newscientist.com/article/mg20126965.000- neutral -antifreeze- may- keep- mars- running –with- water.html

26. “Research demonstrates potential for liquid water on present day Mars” 25.5.2009
http://marsdaily.com/reports/ Research _Demonstrates_ Potential_ For _Lliquid _Water_ On_ Present _Day_ Mars_999.html

27. Jagard V. –“Liquid water recently seen on Mars” 18.2.2009
http://news.nationalgeographic.com/news/bigphotos/17161866.html

28. “Phoenix mission conducting extended activities on Mars 1.9.2008
http://marsdaily.com/reports/ Phoenix_ Mission _Conducting _Extended _Activities _On_ Mars_999.html

29. Thompson A –“Very short movie” The clouds of Mars” 2.9.2008
http://www.space.com/missionlaunches/080902-phoenix-update.html

30. Thompson A –“Snowfall seen on Mars” 29.2.2008
http://www.space.com/missionlaunches/080929-phoenix-update.html

31. “Schiber M.-“A sliver of a chance for life on Mars” 27.2.2009
http://marsdaily.com/reports/ A _Sliver _Of_ A _Chance _ For_ Life_ On _Mars_999.html

32. http:/phoenix.lpl.arizona.edu/images/gallery/lg_31041.jpg/

33. “Morning frost in trench dug by phoenix” 23.9.2008
http://marsdaily.com/reports/ Morning_ Frost_ In _trench_ Dug_ By_ Phoenix_999.html

34. “After whole lotta shakin’, Mars probe ready to bake” 11.6.2008
http://marsdaily.com/reports/After_ Whole_Lotta _Shakin _ Mars_ Probe_ Ready_To_ Bake_999.html

35. “NASA extended successful Phoenix lander mission” 31.7.2008
http://marsdaily.com/reports/NASA _Extended_ Successful _Phoenix _Lander_ Mission_999.html

36. “Simulation predicted Mars lander would lit surface” 6.6.2008
http://marsdaily.com/reports/Simulation_ Predicted_ Mars_Lander _Would_lit_ Surface_999.html

37. “Phoenix site on Mars may be in dry climate cycle phase” 16.12.2008
http://marsdaily.com/reports/Phoenix_ Site _On_ Mars_ May_ Be_ In _Dry _Climate_ Cycle_ Phase_999.html

38. Sample I.- Its snowing on Mars” 27.1.2009
http://www/guardian.co.uk/science/2009/jan/27/mars-snow-space-technlogy-nasa/print

39. Bortman H. – “liquid water in the Martian North” 25.8.2008
http://marsdaily.com/reports/Liquid_ Water_ In_ The_Martian _North_999.html

40. “Phoenix Mars team opens window in scientific process” 6.8.2008
http://marsdaily.com/reports/Phoenix_ Mars _Team _Opens_ Window _In_ Scientific_ Process_999.html

41. PIA11206: Mars particle and terrestrial soil, comperative microscopy
http://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/ PIA11206

42. “Phoenix returns treasure trove science” 27.6.2008
http://marsdaily.com/reports/Phoenix_ Returns_Treasure_ Trove_ Science_999.html

43. “Phoenix Mars lander explores site by trenching” 22.8.2008
http://marsdaily.com/reports/Phoenix_ Mars_ Lander_ Explores_ Site _By_ Trenching_999.html

44. PIA 06252: Boulder-Strewn-surface-narrow- angle camera view
http://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/ PIA 06252

45. Semeniuk I.-“Mars scientists ponder polygon mystery” 27.5.2008
http://www.newscientists.com/article/dn3986- Mars- scientists- ponder- polygon- mystery.html

46. Thompson A. –“Very short movie: The clouds of Mars” 2.9.2008
http://www.space.com/missionlaunches/080902-phoenix-update.html

47. “NASA data shed new light about water and volcanoes on Mars” 10.9.2010
http://marsdaily.com/reports/ NASA _Data _Shed_ New_ Light _About_ Water_ And_ Volcanoes_ On _Mars_999.html

48. Santini J.L. –“Martian soil good enough for Asparagus” 27.6.2008
http://marsdaily.com/reports/Marian _Soil _Good_ Enough_ For _Asparagus_999.html

שיתוף ב print
שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב twitter
שיתוף ב facebook

9 תגובות

 1. אספרגוס….. מסכנים התושבים הראשונים שם בטח ירצו כבר להקיא
  אספרגוס. אוי אמא, עוד פעם אספרגוס היום …. 🙁

  לכו תדעו אולי אספרגוס יהווה בסיס לשרשת מזון שלמה.
  מעניין

 2. חיים שלום
  האם פורסמו מה הם תוצאות בדיקת מוצא הקרבונטים ?
  תודה
  עופר

 3. למי שלא מכיר, יש אפשרות בגוגל ארת' ניתן לראות את מאדים כולל תמונות ברזולוציה גבוהה של פיניקס.

 4. כתבה מעניינת (אגב,dust devil בעברית זה עלעול,מילה שהיה עדיף להשתמש בה) אבל חוץ מזה,כתבה טובה לדעתי

 5. אם אפשר לגדל על המאדים אספרגוס אז אפשר לגדל עליו גם יבלית, ואולי גם עוד עשבים 'עקשנים', והנה היום השלישי לבריאת העולם "תדשא הארץ דשא, עשב מזריע זרע" וכו. (בראשית פרק א')

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

לוגו אתר הידען
דילוג לתוכן