יקומים מקבילים-דיון קצר (חיים מזר)

העולם הפיזי בו אנו חיים הוא עולם תלת-מימדי שמימדיו הם ציר אורך אשר ביחס אליו עצמים נמצאים מלפנינו או מאחורינו,ציר רוחב אשר ביחס אליו עצמים נמצאים

העולם הפיזי בו אנו חיים הוא עולם תלת-מימדי שמימדיו הם ציר אורך אשר ביחס אליו עצמים נמצאים מלפנינו או מאחורינו,ציר רוחב אשר ביחס אליו עצמים נמצאים מימיננו או משמאלנו וציר עומק אשר ביחס אליו עצמים נמצאים מעלינו או מתחתינו.לעצמים אלה אנו יכולים להגיע בדרך ישרה או עקלקלה תלוי בקיומם או באי קיומם של מכשולים הנמצאים בכיוון תנועתנו.מימד נוסף הוא מימד הזמן בו איננו נעים,אלא מרגישים בשינויים המתחוללים בגופנו מכיון שאנו מתבגרים.

אלה המימדים המוכרים לנו ואשר אותם אנו מרגישים בעזרת חושינו.על פניו מימדים אחרים לא קיימים מכיון שאין אנו מסוגלים להרגיש בהם בשל מגבלות המונעות מחושינו להבחין בהם .אבל ואבל זה הוא חשוב מאוד יש להבין שאי יכולת אובייקטיבית זו איננה אינה אומרת שלא קיימים מימדים אחרים.האם בשל אי יכולתנו למשל לראות אור אינפרה אדום או לשמוע צלילים בתדרים מעבר לסף השמיעה שלנו משמעותה שאלה אינם קיימים? עובדת קיומם של אלה ניתנת לאישוש בעזרת מכשור מתאים כמו ספקטרוסקופיה או מכשירי אולטרה סאונד.חשוב לזכור שמכשור זה בודק את קיומם של אלה בתחום המימדים המוכר לנו.

מבחינת האפיון המימדי ,כלל העצמים בעולם בו אנו חיים בין שמדובר בעולם המקרו או בעולם המיקרו החל בגלקסיות וכלה בחלקיקי האטום, כולם הם בעלי נפח.הם מתפרשים על שלושת המימדים.ניתן לאתר את מיקומם אחד ביחס לשני וגם את תנועתם.ביחס לחלקיקי האטום יש להביא בחשבון את עקרון אח הוודאות של אייזנברג. כל נקודה ונקודה ניתנת לתיאור באמצעות שלושה מספרים כאשר כל אחד מהם מתייחס ליתר המימדים.אפיון זו מוגדר כטנסור.על פי הרפז "טנסור מוגדר לפי דרגתו ומספר רכיביו של הטנסור הוא מספר המימדים" (הרפז 23:1988 ).במרחב 7 מימדי למשל דרגת הטנסור היא 7 .

אחת המוסכמות המקובלות בקרב העוסקים באפשרות קיומם של מימדים נוספים כי מספרם הוא 10.אם נתייחס לתופעה הבסיסית בדבר אפיונם המימדי של העצמים,הרי שלכל עצם שלושה מימדים פיזיים והמימד הרביעי הזמן.מבחינת ההגיון של הדברים, כל עצם שהוא יכול להתקיים בכל צירוף שהוא של 3 מימדים הניצבים אחד לשני ובמימד הזמן מתרחשות תופעות תהליכיות כמו התבגרות בקרב יצורים חיים והתבלות כאשר מדובר בעצמים.אם במקביל לעולם שלנו קיימים עצמים ב-3 מימדים אחרים עם מימד זמן משלהם בלי שאלה יחושו אלה בקיומם של אלה, מדובר ביקומים מקבילים.

עצם דו-מימדי בעולמנו הוא עצם משורטט על נייר.אולם אם קיים עצם התופש נפח אך לכאורה חסר לו מימד אחר(מה שבחושים לא יכול להתפש) יתכן מאוד שהמימד השלישי שלו נמצא באותו תחום של המימדים שמחוץ למגע החושים שלנו.העצם במצב זה נמצא בו זמנית בשני יקומים.

כאן אנו עומדים בפני תופעה שחייבת התייחסות בפני עצמה והיא ממשק בין יקומים מקבילים.מהו ממשק זה ומה יכולות להיות המשמעויות שלו? המובן המקובל של ממשק הוא בגיאומטריה-ממשק בין מעגלים.
ממשק הוא אותה נקודה בה שני מעגלים נוגעים זה בזה.מבחינת המבט המימדי, ממשק בין מעגלים הוא נקודת מגע בין גוף דו-מימדי אחד לגוף דו-מימדי אחר.נגדיר נקודה זו כמרחב חד-מימדי.זה יכול להתקיים רק במישור.המקום המעשי היחידי בו ממשק זה יכול להתקיים הוא על דף הנייר שעליו מצויירים המעגלים.אם קיימים יקומים מקבילים שבכל אחד מהם צירוף של 3 מימדים ומימד זמן, הממשק הוא בין עולמות בעלי 3 מימדים כל אחד.מכיון שהממשק בין מעגלים הוא נקודה משותפת הממשק בין יקומים אלה הוא בצורת משטח. נקודת ממשק זו מוגדרת כמרחב דו-מימדי. אם נלך צעד נוסף קדימה, הרי שממשק זה הוא מעין חלון מעבר המאפשר תנועה דו-סיטרית בין מימדים אלה.כאשר החלון סגור לא יורגש שום הבדל בקו הרצף של היקום בתוכו פועלים.אפשר לצפות קדימה ללא שום הפרעה.אם חלון זה נפתח ,כל זמן שהוא פתוח הנוף שמאחוריו ואשר שייך לעולם בו פועלים לא נראה.שאלה שיכולה להשאל ואשר ספק אם תמצא לה תשובה כיום,היא כמה זמן מעבר זה יכול להיות פתוח ומה שומר על יציבותו עד שהוא נסגר?

מהו גודלם של המימדים הנסתרים מאיתנו? אחת ההערכות היתה שהם קטנים למאוד,קטנים ממולקולה וטוב שכך ,שאם לא כן אין אנו יכולים להתקיים (odenwald web :1984) .מנגד הועלתה טענה שהם גדולים יותר עד כדי גדלים מוחשיים של 1מ"מ (b Weiss we ).אחת הבעיות שאיתן מנסים מזה שנים להתמודד היא התפשטות היקום.מהו גבול ההתפשטות? קיימת טענה שאם היקום הוא סגור, כוח המשיכה של כל החומר המוכר ביקום ושל האנרגיה יאיטו בסופו של דבר את ההתפשטות ויביאו לקריסתו.בניסיון להתמודד עם בעיה זו ישנם קוסמולוגים שהעלו רעיון חדש והוא שההאצה בהתפשטות היקום מושפעת מיקום אחרGlanz web:15.2.2000) ) .היכן נמצא יקום זה? הכוונה היא ליקום הנמצא מחוץ לגבולות היקום שלנו ודוחף אותו, מה שמעורר שאלה אחרת מה גורם לו לדחוף אותו. יקום זה נמצא במימדים אחרים.אם אפשרות זו היא הנכונה, גודלם של המימדים הוא בסדר גודל שיכול להיתפש אצלנו לפחות קוגנטיבית. יכול להיות שגודלם של מימדים אלה הוא מעבר למילימטרים, מה שאומר שקיומם הוא בסדרי גודל של עצמים פיזיים.אם זה אכן המצב יכול להיות שבמימדים אלה נמצא החומר ההחסר שהאסטרופיזיקאים מחפשים מזה שנים.

אם נחזור לחלון המעבר בין יקומים מקבילים,להלכה קיימת אפשרות של מעבר דו-סיטרי ביניהם.עצמים יכולים לעבור מיקום אחד למשנהו ולחזור ליקומי המוצא שלהם.במידה וביקומים המקבילים קיימים חיים והם תבוניים ועתירי טכנולוגיה יכול להיות שנמצא בידיהם ידע המאפשר פתיחת חלונות אלה.רעיון זה נראה כמתאים לספרות המדע הבדיונית.מנקודת מבטו של הצופה בתופעה מעין זו, הוא עשוי לראות הופעת עצמים משום מקום והעלמותם בשום מקום וכנראה גם איזו שהיא הילה התוחמת את מסגרת חלון המעבר. יכול להיות וזה נאמר בזהירות רבה מאוד שסיפורי הופעתם והעלמותם באופן פתאומי של אנשים שמוצאים כמותם באגדות ובמיתוסים, הם איזו שהיא עדות להתכנותה של התופעה.

מקורות

הרפז ע.-מושגים בתורת היחסות הוצאת ספרית הפועלים 1988 190 עמ.
Odenwald S.-"Does space have more than 3 dimensions"
Weiss P.-"Hunting for higher dimensions"

שיתוף ב print
שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב twitter
שיתוף ב facebook

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

דילוג לתוכן