סיקור מקיף

מדינה רדופת שדים ל”ה: מדינת ישראל תהפוך למדינה ברמה נמוכה אפילו מזו של העולם השלישי

כך התריע היום פרופ’ דן בן-דוד, ראש מרכז טאוב, בעקבות ד”וח חמור שפרסם היום המרכז תחת הכותרת “דו”ח מצב המדינה – חברה, כלכלה ומדיניות 2011-2012”. פרק החינוך מתוך המחקר

הגידול במספר התלמידים בין השנים 2000-2010 לפי מגזר חינוכי. מתוך דו"ח שפרסם מכון טאוב, נובמבר 2012
תרשים 17  צד שמאל: הגידול במספר התלמידים בין השנים 2000-2010 לפי מגזר חינוכי. מתוך דו”ח שפרסם מכון טאוב, נובמבר 2012

להלן סעיף “חינוך ודמוגרפיה” מתוך מאמרו של פרופ’ דן בן דוד “מדינת הסטארט-אפ והאיום מבית”, מתוך המחקר “דו”ח מצב המדינה – חברה כלכלה ומדיניות 2011-2012” של מכון טאוב.

תרשים העוגה מחלק את הילדים בישראל לארבעת זרמי החינוך העיקריים במדינה. מעט יותר ממחצית מתלמידי בתי הספר היסודיים (52 אחוז) למדו בבתי הספר הממלכתיים והממלכתיים-דתיים. הישגיהם הממוצעים של ילדים אלו במתמטיקה, במדעים ובקריאה הם מתחת להישגים הממוצעים בכל אחת מ-25 מדינות ה-OECD הרלוונטיות (בן-דוד, 2111ג’).

החינוך הניתן לילדים הערבים-ישראלים – שהם 28 אחוז מתלמידי בתי הספר היסודיים – מניב הישגים הנמצאים מתחת למדינות עולם שלישי רבות.
21 אחוז מתלמידי בתי הספר היסודיים בישראל משתייכים למערכת החינוך החרדית. במערכת זו לא נמשכים לימודי הליבה לבנים מעבר לכיתה ח’, ומה שנלמד עד אז הוא מינימלי במקרה הטוב; הרוב המכריע של הבנים אינו לומד מדעים או אנגלית, ומתמטיקה נלמדת ברמה שאינה מתקרבת לזו שלומדים ילדים בגילאים דומים במדינות מערביות אחרות. המצב אצל חלק מהבנות טוב יותר במידה מסוימת, אך הוא רחוק מלשקף את התמונה לגבי כולן.

מבט על המגמות הנוכחיות בבתי הספר היסודיים בעשור האחרון מספק אינדיקציה לדמוגרפיה בישראל, העומדת מאחורי נתונים אלו (גרף העמודות). בין השנים 2000 ו-2010 לא היה כמעט שינוי (0.3 אחוזים) במספר התלמידים שנרשמו לבתי הספר הממלכתיים. בבתי הספר הממלכתיים-דתיים היה גידול של 11 אחוז. הרישום בבתי הספר הערביים עלה ב-37 אחוז. במהלך אותו עשור בלבד גדל מספר התלמידים בבתי הספר החרדיים ב-57 אחוז.

לאור העובדה כי כבר היום כמחצית מהילדים הם ערבים או חרדים, ולאור הישגיהם הנמוכים מאוד בתחומי הליבה – המגיעים לרמה של עולם שלישי או למטה מזה – השינויים הדמוגרפיים הנוכחיים משקפים התפתחות חברתית- כלכלית שלא תהיה בת-קיימא כאשר ילדים אלו יגדלו. עד כמה גרועה מערכת החינוך החרדית בהכנת ילדיה לעבודה במשק המודרני?

תרשים 17 - צד ימין: התפלגות התלמידים לפי מגזרי חינוך, 2010. מקור: מרכז טאוב
תרשים 17 – צד ימין: התפלגות התלמידים לפי מגזרי חינוך, 2010. מקור: מרכז טאוב

הצצה אל כמה מן התוצאות בשוק העבודה חושפת לא מעט בהקשר זה. כפי שצוין לעיל, תהליך הצמיחה הכלכלית מצריך תהליך מתמשך של שיפור בפריון, והדבר בא לידי ביטוי בגידול מתמיד בביקוש לעובדים משכילים ומיומנים – ובמקביל בביקוש פוחת (במונחים יחסיים) לעובדים משכילים פחות ובלתי-מיומנים. כתוצאה מכך, בעוד שיעורי התעסוקה של גברים בגילאי 35–50 בכל רמות ההשכלה היו מעל 90 אחוז ב-1970, הרי שככל שרמת ההשכלה נמוכה יותר, כך הייתה ירידה חדה יותר בתעסוקה במהלך ארבעת העשורים שחלפו מאז (בן-דוד,2111א’).

תרשים 18 מראה את הקבוצות בכל אחת מקצוות ספקטרום ההשכלה מאז 1979: בעלי 1–0 שנות לימוד ובעלי השכלה אקדמית. בשני המקרים התרשים מבדיל בין יהודים שאינם חרדים ובין ערבים-ישראלים. שיעורי התעסוקה בקרב יהודים וערבים בעלי תואר אקדמי היו דומים מאוד במהלך 33 השנים האחרונות (התנודתיות הרבה יותר אצל הערבים נובעת מגודל המדגם הקטן של גברים ערבים בגילאי העבודה העיקריים שיש להם השכלה אקדמית), ונעה בסביבות 21 אחוז כה נמוכה, עד ששיעורי התעסוקה שלהם עבור כל שנות הלימוד (שכן למספר שנות הלימוד אצל חרדים אין כמעט חשיבות כשמדובר בהשכלה הדרושה לעבוד במשק מודרני ותחרותי) היו דומים מאוד לאלה של הישראלים בעלי ההשכלה הנמוכה ביותר. שני המסלולים הללו – גברים חרדים וגברים חסרי השכלה ממגזרים אחרים – דומים במיוחד, ומידרדרים בעקביות במשך 33 השנים האחרונות (תרשים 18). אלה הן ההזדמנויות התעסוקתיות שמערכת החינוך החרדית מעניקה לבניה.

תעסוקה לפי שנות לימוד בקרב יהודים חילונים, ערבים וחרדים. אצל החרדים אין השפעה למספר שנות הלימוד - ורמת התעסוקה שלהם היא כמו של יהודים חילונים או ערבים בעלי 0-4 שנות לימוד
תעסוקה לפי שנות לימוד בקרב יהודים חילונים, ערבים וחרדים. אצל החרדים אין השפעה למספר שנות הלימוד – ורמת התעסוקה שלהם היא כמו של יהודים חילונים או ערבים בעלי 0-4 שנות לימוד

הסוגיה של כמות ההשכלה – כלומר, מספר שנות הלימוד – ושל איכותה רחבה הרבה יותר מחשיבותה בהקשר החרדי בלבד. לצד זאת שהוכח שוב ושוב שכמות ההשכלה קשורה מאוד לתוצאות הכלכליות של הפרט (כפי שניתן לראות לעיל) ושל המדינה (ראו לדוגמה מנקיו, רומר ווייל, 1993, ובארו, 1991), מצטברות ראיות רבות יותר ויותר לחשיבותה הקריטית של איכות ההשכלה בשני הקשרים אלו.

הניושק ווסמן (2010) מראים את המתאם החזק בין הישגים בנושאי הליבה – מתמטיקה, מדעים וקריאה – ב-51 מדינות ובין הבדלים בשיעורי הצמיחה הכלכלית באותן ארצות במהלך תקופה של 40 שנה (תרשים 19). כאשר מיישמים את הממצאים הסטטיסטיים שלהם על ישראל, מתברר שאילו רמות ההישגים בארץ בתחומי היסוד היו גבוהים ב-51 נקודות (הפער בין ממוצע ההישגים ב-OECD לרמה בישראל בקירוב), היה שיעור הצמיחה של התמ”ג לנפש בישראל גבוה יותר ב-0.44 נקודות אחוז ב-2010

הקשר בין רמת החינוך לשיעור הצמיחה של כל מדינה. מקור: מרכז טאוב
הקשר בין רמת החינוך לשיעור הצמיחה של כל מדינה. מקור: מרכז טאוב

82 תגובות

 1. רציתי להגיד עוד דבר אחד
  אם רק הינו יודעים שהעולם רואה אותנו בעיניים מעריצות…
  לא יתכן שמדינות אחרות יצליחו יותר מישראל.
  כל ההבדל הוא בכך שהמשמעת שיש בעולם המערבי שונה מהמשמעת שיש לישראלים. אם לנו היתה המשמעת לחנך את ילדנו כמו שצריך, כפי שעושים במדינות מערביות, היינו מצליחים לעצור כל נסיגה.
  הורה צריך לקחת את ילדו וללמד אותו שהוא צריך לדרוש מעצמו. חינוך למצוינות! מכל החינות, אם בעזרה לזולת, ואם השקעה אישית בידע והישגים, כפי שכתבתי קודם.
  הידרדרות כזו לא היתה צפויה אם הינו עושים את מה שאנחנו חייבים לעשות.

 2. הבעיה היא שהחינוך בארץ מאוד ירוד בקרב רוב סוגי האוכלוסיה, בין אם זו אוכלוסיה דתית ובין אם חילונית.
  בנוסף לכך החינוך לדת היהודית הנהדרת שלנו, למסורת היפה, הערכים ודרך הארץ, גם הם ירודים בקרב האוכלוסיה החילונית.
  אני טוענת, ששילוב של חינוך גבוה למדע, היסטוריה, מודעות למה שקורה בעולם, מחד
  ומושג בדת היהודית, בהלכותיה ודרך ארץ מצד שני
  הם הם הפתרון לעצירת התדרדרות החינוך בארץ.
  אין צורך במשאבים גדולים, אין צורך בכסף רב לשם כך. אבל יש צורך ברצון. רצון של הורה או מחנך להביא לעולם ילדים טובים יותר, בכך שדורשים מהם לנהוג בזולת, בדרך שהיית נוהג בעצמך. לתת כבוד לאנשים אחרים.
  להתאמץ ללמוד דברים חדשים, למשל במדע. פשוט לשבת ולהשקיע מחשבה ולדרוש יותר מעצמך.
  כיוון שזוהי הזכות שלנו, כעם יהודי, להצליח, להיות מובילים.
  זה נשמע תמוה שישראלים יגיעו למצב של עולם שלישי מבחינת חינוך, רק בגלל ששכחנו מי אנחנו.
  אנחנו צריכים לחזור לימים בהם ישראלי היה הסטראוטיפ של לב זהב, שתמיד יעזור כשצריך, ולא הישראלי שדוחף, כדי להגיע הראשון בתור.

 3. סתם איש
  אני מסכים בהחלט עם אבי. תראה, עמדת הפתיחה של יאיר לפיד היא לגייס רק בעוד 5 שנים. בטח יגיעו לפשרה – גיוס אחוז זניח של החרדים בעוד עשרות שנים….

  אני אומר – גיוס מיידית של כל החרדים ובמקביל ביטול כל הקצבה לישיבות החרדיות, וקיצור השרות ומענק כספי גבוה לכל מי שמשרת וכל מי ששירת.
  זה הצדק, וזו עמדת הפתיחה שלי. בחלט אפשר להגיע מזה לפשרה שתהיה מקובלת על שני הצדדים. ככה מנהלים משא ומתן………

 4. לסתם איש, אתה חוזר על דברים שאמר הבוקר בגלי צהל השר אלי ישי. אתם צריכים להבין שעוול, לא משנה כמה שנים הוא נמשך, דינו להיפסק, ועדיף לעשות זאת בבת אחת ולא בייסורים.

 5. המדינה כמעט 70 שנה ואתה רוצה בשיטת הוקוס פוקוס ,לשנות סטטוס קוו ,כמו ילד קטן שמקטר
  לאבא שלו שיקנה לו עכשיו קורקינט חשמלי ,
  איך אתה רוצה שיתבצע שינוי ע”י קיטורים , צריך כח אלקטוריאלי ועובדה שאריה דרעי , בעקבות התחזקותו של הגוש החילוני / המסורתי בכנסת ,
  פתאום מדבר אחרת בנושא גיוס בני ישיבות , אבל לשבת ולקטר לא מוסיף כח להשפיע אלא רק ממשיך בשנאת חינם וקרע בעם .

 6. לא מעניין איתי חלוץ ראשון. כל עוד לא מתגייסים כל החרדים לשלוש שנים ככמו הבן שלי אני לא אסלח להם.
  לא מוכן לוותר על הנקודה הזו במילימטר.
  אחרת, אין לי מה להיות במדינה היחידה בעולם שמפלה אותי לרעה כי אני יהודי

 7. , אבל הוא החלוץ הראשון שצמח בתוך החברה החרדית וקורא לשינוי בתפיסה של ציבור זה.
  ,ובראיון איתו וגם בספר שכתב הוא מעיד על ציבור שנשבה ע”י מנהיגיו ומעוניין גם בשינוי ובשויון
  מול הנטל החברתי ולכן הוא קורא ליהדות מתונה בידיעה שיש לא מעט קולות מהמגזר החרדי שמעוניינים בשינוי.
  תוכל לקרא ב :
  http://www.haaretz.co.il/literature/study/1.1906894

 8. סתם איש
  אמסלם, להזכירך, אינו מייצג את הציבור החרדי.

  השנאה הזאת אינה שנאת חינם. החרדים שונאים אותי שנאה כנה ואמיתית. אני לא אוהב את מי שמוכן להקריב את ילדיי בזמן שהוא יושב על העכוז הוורוד שלו

 9. ניסים ,
  הם לא שווים פחות (ראה המשך תגובה שלי)

  אריק –
  אני מצטט מהכתבה :
  “בראיונות לתקשורת ובהופעותיו מול קהלים שונים ברחבי הארץ, מרבה חה”כ אמסלם להזכיר שחשוב שגם הציבור החרדי יתרום את חלקו להגנת המדינה. הקמת ישיבת הסדר חרדית היא הזדמנות בשבילו לגבות את דבריו במעשים קונקרטיים.”

  אז תפרגן , אם אתה כן רוצה שינוי מדוע לא הצבעת למפלגה שדוגלת בשינוי בלי ללבות את השנאה בעם ? אם הרבה חילונים היו עושים את האבסורד ומצביעים למפלגה דתית שרוצה לעשות שינוי בסביבה החרדית ,אז היה לה המון כח לפעול ,אבל לשבת להתאונן ולבכות כל היום לא עוזר בכלום

 10. סתם איש
  בלינק שהבאת, אין שום איזכור לישיבות הסדר חרדיות כי אין דבר כזה, חרדים לא מקבלים דבר כזה, זו המצאה שלך.. הלינק עצמו הוא כולו wishfull thinking לרעיון הזה, יש לך בעיה קשה בהבנת הנקרא…

 11. סתם איש
  לא זה הנושא. הנושא הוא פשוט −האם יש סיבה שחיי וחיי הילדים שלי שווים פחות מחיי חרדי שלא מתגייס?

  התשובה היא “כן” או “לא’. אין מקום ל’כן, אבל…”

 12. אריק,
  אני לא הוזה , אני אומר שאתם תקועים בעבר והמושג חרדי , הוא סמנטיקה בלבד
  ועובדה שיש זליגה לכיוון ישיבות ההסדר
  , ראה בכתבה ששלחתי לך על ישיבת ההסדר החרדית הראשונה
  אריה סתר,
  מערכת המשפט בישראל מבוססת על מערכת המשפט העברי וגם בלימודי משפטים לומדים מסכות שעוסקות במשפטים ,אז אל תקשקשק בסתר
  ניסים,
  לא אומר שזה טוב למות בעד אמונה דתית , אומר שזה טוב לאותם אנשים שמאמינים וכל בנאדם שמת הוא חשוב למשפחה שלו ,ללא חשיבות לסיבה שממנה מת.

 13. סתם איש
  אתה אומר שזה טוב למות בגלל אמונה דתית, אבל לא טוב למות כדי לשמור על אלה שאתה אוהב?
  נשמע לי חולני….

 14. סתם איש – כתבת “מערכת המשפט בישראל מבוססת על הגמרא” וזה בפירוש אינו נכון. מערכת המשפט בישראל מבוססת על חוקים שחוקקה הכנסת וגם על החוק העותומני וגם על המשפט האנגלי – חוקים שנשארו מהשלטונות הקודמים. שום דבר מהגמרא אלא אם חוקקו בכנסת שלנו באיזה שהוא נושא משהו שמזכיר את ה”גמרא”.
  הלינק שנתת “על שילוב המשפט העיברי במשפט הישראלי” לא עובד.

 15. ‘סתם איש’ אתה הוזה או הזוי? ממתי יש ישיבות הסדר חרדיות? בלינק שהבאת לא כתוב שיש דבר כזה כי אין חיה כזו..

 16. ניסים אתה כנראה תקוע בעבר , יש כבר חרדים בישיבות הסדר:
  http://saneguy.wordpress.com/2011/03/14/%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%AA-%D7%94%D7%94%D7%A1%D7%93%D7%A8-%D7%94%D7%97%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%94/

  על שילוב המשפט העיברי במשפט הישראלי תוכל לקרא ב
  weblaw.haifa.ac.il/he/…/עבודה_סיוון_הרון-יהודה_מנחם_אלון_חדש.pdf
  יש המון תובנות וחלקם אף יושמו

  לגבי יהודים שמתו על קדושת ה’ יש אין סוף במהלך ההיסטוריה היהודית , אם זה חשוב או לא
  כנראה לך לא , אבל למשפחות שלהם כן

 17. סתם איש
  אתה אומר “למות על קדושת השם” כאילו שזה משהו חיובי.
  אני מוכן למות על קדושת החיים של אלה שקרובים אלי. החרדים לא.
  ממתי מערכת המשפט בישראל מתבססת כל גמרא???? על מה אתה מדבר?

  אתה עושה עוול כשאתה מערבב בין ישיבות הסדר לחרדים. הראשונים אנשים מעולים. האחרונים לא….

 18. אני מצטער, אבל את תקופת הפשרנות שלי סיימתי לאחר שכל הפשרות עד כה הסתיימו בכשלון – שבו הצד החרדי קיבל את כל מבוקשו וכל ההשגים של החילונים נעלמו. כל פשרנות מובילה למדינת הלכה.

 19. אבי,
  גם יאיר לפיד הבין שהכח לזכות באהדת הציבור , הוא לאחד את כל העם על כן יש לו את הרב שי פירון
  במקום השני ועוד רב במקום ה-19 אם אני לא טועה – צא ולמד.

 20. ניסים ,
  החרדים מוכנים למות על קידוש ה’ והחילונים לא .
  מה גם שיש את הנחל החרדי וישיבות ההסדר שהרבה חיילים שלהם נספו
  יש הרבה משתמטים שנרשמים לשישיבות ולא נוכחים , אלו שתורתם אומנותם הם ממש מעט
  אלו המוצלחים שלומדים מבוקר ועד ערב ומקבלים הסמכה לדיינות לעשות משפט צדק בחברה הישראלית, מערכת המשפט בישראל מבוססת על הגמרא לכן חייבים משפטנים שבקיאים בהלכות גמרא,
  מסכים אתך שצריך להוקיע את כל המשתמטים באשר הם ללא הבדל דת מין או לאום .
  עלה והצלח

 21. SAFKAN
  דווקא ההצעות שלך להעסקת החרדים מצאו חן בעיני 🙂

  אני חושב שמזמן הגיע הזמן “להיכנס” בחרדים עד הסוף. אני לא מוכן לקבל ששלוש הילדים שלי יכולים לשרת בצבא, ואני במילואים, כשהם לומדים מאיזה ספר תלוש מהמציאות על חשבוני.

  מצידי שיארזו את התיקים שלהם ויעופו מהמדינה שלי.

  תבין – אני לא בעד שיוויון בנטל – אני בעד זה שהם ישלמו על השנים שעברו עד היום. אני בעד לגייס את כל החרדים ולשחרר משרות חלק גדול מהחילוניים – באמת הצבא לא צריך כל כך הרבה אנשים.

  המחשבה שה”תרבות” שלהם שווה יותר מחיי הילדים שלי מחליאה אותי. הם יכולים לשרת 3 שנים בצבא ולאכול אותו אוכל כמו שאר החיילים.

  כשאחוז הקברים שלהם בבתי הקברות הצבאים ישתווה לאחוז שלהם באוכלוסיה – אז אולי אשקול לדבר איתם על “שיוויון בנטל”. לא רגע לפני.

 22. אלי

  צריך גם לפתוח לחרדים קורס סיעודי לניגוב ישבנים, הישראלים לא עושים זאת , לכן מביאים פיליפיניות. אז נפסיק ליבא פיליפיניות ונכריח את החרדים לעשות עבודות ששאר הישראלים מסרבים לעשות אותם.

  אה, כן, אפשר גם לחייב חרדים ללכת לקורס של חוטבי עציםו שואבי מים. גם בזה יש מחסור.

  ההסתה נגד החרדים באתר הזה כל כך גדולה עד שאנשים מציעים פתרונות מבזים ולכולם זה נראה בסדר.

 23. לדעתי צריך לכוון את בתי הספר הדתיים והחרדיים לכיוון המקצועי. היום יש לנו חוסר מאוד גדול במקצועות כמו: מסגרים, אינסטלטורים, בנאים, שיפוצניקים, חשמלאים, מכונאי רכב, הנדסאים וכו’. אני חושב שזו הזדמנות טובה לכסות את פלח שוק העבודה הזה ובמקביל לא תהיה לבתי הספר הדתיים והחרדים ללמד גם לימודי תורה.
  הדבר יביא גם להשלמת מחסור בכח אדם בתחומים אלו וגם להגברת התעסוקה בקרב הציבור הדתי והחרדי בפרט. ומצד שני גם יקל עלינו בתשלומי המיסים כאשר כח העבודה במשק יגדל ואחוז המובטלים יקטן.
  בגדול אני חושב שזה תהליך שצריך להתרחש בהדרגה ובאופן מבוקר מכיוון שיציאה של כמות גדולה מידי של עובדים לשוק העבודה תפגע בהם ובמשק בכלל. המשק צריך להתכונן ולייצר מקומות עבודה חדשים נוספים כדי שתהיה מספיק עבודה עבור כולם ואז גם להוריד להם בהדרגה את הקצבאות.

  תרומה למדינה. אני חושב שזה מאוד חשוב שערבים וחרדים יתרמו למדינה אם זה בשירות צבאי ואם זה בשירות לאומי אבל גם זה צריך להיעשות באופן מבוקר, מתוכנן ובהדרגה. מכל מיני בעיות של הסתגלות ומוכנות המשק. (צריך לקחת בחשבון שאנשים שעושים שירות לאומי תופסים מקומות עבודה שאחרים יכלו לעבוד בהם מכיוון שהשכר בשירות לאומי הינו נמוך. אני גם חושב שהמקום של אנשים בשירות לאומי בעמותות ואגודות רווחה יכול להועיל מאוד למשק, להגביר את יעילותן של העמותות והאגודות ואת תרומתן לפן החברתי רווחתי.

  בכל מקרה אני חושב שבבתי הספר החרדיים+דתיים צריכים לחייב לימוד מקצועות בסיס כשהמבחנים במקצועות אלו חייבים להיות ממקור אקסטרני ולא אינטרני(שיכול להיות מקל). המשך הלימודים בישיבות יהיה תלוי בהצלחה במבחנים של מקצועות הבסיס.

 24. בהכנת ילדיה לעבודה במשק המודרני–. no body knows what will be the daily work in just another ten years. the chinese and the man in india will be very importent. but it is not clear how much work-real hand work- will be done out side east and midle asia. the education today in israel state will allowed the young man to move to the area that will be left to us. i see it in positive way that israel dont push the american education to bnei brak anf shfraam.–here the sting

 25. הבעיה תיפתר רק ע”י לימודי ליבה ,כגון מתמטיקה ,פיזיקה ,אנגלית, לימודי מחשב וכו’, רוב הדוסים שבויים במעגל של עוני, הם תלויים באייטולות שדואגים לקיצבאות עבורם, הם לא מסוגלים לפרנס את עצמם, המשרות היחידות שמתאימות עבורם זה ניקיון, שם הם צריכים להתמודד מול הסודנים ,לימודי ליבה יאפשר להם חופש בחירה, הרב אמסלם הצביע על הבעיה לכן הוא נודה מש”ס.

 26. יש כאן במדינה עיוות מתמשך של שנים, שיגרום בסופו של דבר לקריסה כלכלית.
  תקציבים שנשדדים מהסקטור החילוני, ומועברים לסקטור החרדי, למען ילודה מוגברת, וחינוך כושל.
  יביא לקריסה כלכלית של הסקטור החילוני, שכבר כיום לא יכול להתקיים בכבוד, ולעמוד בהוצאות.

 27. עופר
  נראה לי שהתפיסה שלך לדמוקרטיה שגויה מהיסוד. אתה מתבלבל בין דמוקרטיה, רפובליקה ואנרכיה

  דמוקרטיה זה דבר רע – בדמוקרטיה דעת הרוב עדיפה על זכויות הפרט, ולשם אנחנו לא רוצים להגיע. אנארכיה זה גם רע – כל אחד עושה מה שהוא רוצה ויכול בכך לפגוע בערכים.

  הפשרה הנכונה היא רפובליקה, כמו ארה”ב הברית היום וכמו שישראל צריכה להיות, למרות שהיא לא שם. ברפובליקה מגדירים זכויות יסוד, ויוצרים שלטון שתפקידו להגן על הזכויות האלה. רפובליקה אינה בהכרח דמוקרטיה. וגם בדמוקרטיה לא בהכרח לכולם זכות בחירה….

  ולעניינו – אותם “זכויות” של חרדים שאתה מגן עליהם, פוגעות בזכות הבסיסית ביותר שלי – הזכות לחיים.

  כל עוד לא כולם משרתים שווה בצבא, אז לא לכולם מגיעים אותם זכויות.

 28. עופר, אתה ממש מפספס ולא קורא את הנתונים
  הייתה ירידה בילודה של החרדים, במקום להביא 7 ילדים (תחילת שנות 2000), עכשיו זה ירד ל6 ילדים בממוצע.
  זו ירידה של הצמיחה…הם עדין צומחים בקצב מסחרר.

  כתבה בYNET, דיברה על גידול של 5.5 אחוז בשנה של מערכת החינוך החרדית
  לעומת 0.01 אחוז גידול של חילונים
  (השנה הזו)

  תסתכל על הבחירות.
  לפני כן, יהדות התורה + ש”ס = 16 מנדטים
  היום 18, גידול של 12 אחוז ב3 ומשהו שנים.
  זה אומר שבעוד 4 שנים, ביחד יהיו להם לפחות 20 מנדטים..לפחות.

  ה4 שנים האלו הם קריטיות ברמה שלא תיאמן, מאחל הרבה הצלחה ליאיר לפיד שאולי יצליח לתת להם מכה כזו גדולה כך שיהיה שם שינוי גדול.

  אגב, אני בן 31, רוב בני דורי לא התחתנו. בודדים הביאו ילדים, ואם הביאו אז הביאו ילד אחד, בודדים 2-3 ילדים.
  אני משער שהצמיחה של החילונים תפסיק..או שנעבור לצמיחה שלילית או 0 אחוז.

 29. שש הערות

  1. כאשר גלילאו טען שכדור הארץ מקיף את השמש ולא להיפך הכנסיה הטילה עליו חרם ואף הביאה אותו לבית המשפט. עברו מאז 400 שנה והתפישה ההליוצנטרית מזמן מזמן פשטה את הרגל. ההתמדה במחקר המדעי עשתה את שלה ועיקשותה של הכנסיה לא עזרה לה.

  2. את בעיית לימודי הליבה יש לפתור בצורה דרסטית ללא שום התחשבות באילוצים פוליטיים. בית ספר שיתפש כי אינו מלמד את מקצועות הליבה יסגר, מוריו יואשמו בפלילים ויאסרו לתקופות ממושכות. אם יהיה צורך הם יגורשו מהארץ ולצמיתות.

  3. מחובתה של המדינה להקדיש יותר כספים למערכת החינוך על חשבון מערכת הביטחון. אם רמת החינוך לא תעלה לא יהיה מי שישב בתא הטייס של מטוסי הקרב ולא יהיו מי שיאיישו את יחידות המחשב לסוגיהן
  בצבא.

  4. ברומא העתיקה היו מסגרות חינוכיות להכשרת מהנדסים ולא הפכו את המסגרות הדתיות של אותה תקופה כקרדום לחפור בו.

  5. גם בקהילות החרדיות עושים שימוש רב בטלפונים הניידים והרי אלה פותחו על ידי אלה שלמדו את מקצועות הליבה. כך גם לגבי תחנות הרדיו החרדיות.

  6. נראה שכל אלה מהקהילות החרדיות שאינם מאפשרים הכנסת מקצועות ליבה לא יכולים ו/או לא מעוניים להסתגל לאורח החיים המודרני והתוצאה היא קיבעון מחשבתי גם אם בטווח הארוך זה יפגע בילדיהם ובנכדיהם. במונחים סוצילוגיים מדובר בפונדמנטליזם דתי. אופק הראיה של מנהיגי הקהילה החרדית סופו שימיט אסון על דורות ההמשך שלהם.ללמוד לימודי דת כן, אבל רק זה לא מספיק. יותר מסביר שדורות העתיד יהיו מקבצי נדבות ויזדדקו לאינפוזציה תמידית מקופת המדינה. עד מתי?

 30. אבי, קבל הצעה לשיפור האתר, להוסיף כפתור לשיתוף המאמר בפייסבוק. ההיתי רוצה לשתף את המאמר עם חברים וזה יכול לעשות את זה קל יותר וגם להגדיל את הפופולריות של האתר.

 31. הושמטה המילה המדינה
  מובן שאין זה תפקידה של המדינה לממן בחירות גרועות של אנשים, ע”י קצבאות לאנשים בריאים מצד אחד, ואין זה תפקידה של המדינה לכפות עליו בחירת תוכנית לימודים או מקצוע מן הצד השני.

 32. הגישה הליברלית האמיתית (יש הקוראים לה ליברטאנית) מכירה בזכותו של אדם לעשות ככל שברצונו כל עוד לא פגע באחר.
  כמובן שאין זה תפקידה לממן בחירות גרועות של אנשים, ע”י קצבאות לאנשים בריאים מצד אחד, ואין זה תפקידה לכפות עליו בחירת תוכנית לימודים או מקצוע מן הצד השני.
  כאשר אתה מציע מערכת חינוך חובה, לפי השקפתך, אתה פוגע בחירות הפרט.

 33. זה משקף בעיקר את הרשעות של אמצעי התקשורת ושל עורכי הסקרים, שכל אחד מגן על מפלגת המרכז המחמדית שלו כגון יאיר לפיד או ציפי לבני.

 34. אבי ב.

  החרדים אינם פושעים וגם אינם שדים, למרות הדמוניזציה שאתה ומפלגת אור עושים להם. את עונשכם תקבלו בקלפי עוד 3 שבועות, לא חושב שתקבלו יותר מ- 2000 קולות בקלפי. לפני 4 שנים קיבלתם פחות מ- 1000 קולות בקלפי וזה משקף את הזלזול של הבוחר הישראלי בהשקפה הקיצונית האנטי דתית שלך ושל מפלגת אור.

 35. רק אני רואה את הסתירה?
  המטרה: השגת חירויות הפרט.
  האמצעי: ביטול חירות הפרט לחינוך ילדיו על פי אמונתו, וכפיית תפיסת עולם של הרב על המיעוט.

 36. לידיעתכם, הדוח הזה הוא הקש ששבר את גב הגמל וגרם לי לרוץ לכנסת, ולעזור למפלגת אור, שהיא היחידה שמבינה את עומק הבעיה. כל האחרים, במעשה או במחדל מקדמים את מדינת ההלכה.

 37. הסוציאליסט המתאבד מעודד עניים ללדת ילדים ואחרי זה מתפלא ששיעור הילדים העניים בעליה.
  בשנים האחרונות שיעור הילדים העניים במגמת ירידה דווקא בגלל הורדת הקצבאות.
  כאשר מצפים מהאדם לשאת בתוצאות החלטותיו ולא להפיל אותן על החברה\ממשלה הוא מקבל החלטות יותר אחראיות(-:

 38. נתחיל מהמדד שקל לבדוק בלידה יחס יהודים ערבים:
  http://www.cbs.gov.il/www/yarhon/c1_h.htm
  בשנת 2000 בערך 30% מהיילודים היו ערבים ב2011 קצת פחות מ24%
  לידות ל1000 ירדו מ 35 ל25 לעומת עליה בקרב היהודים.מאחר שיש מאזן הגירה חיובי של כ10000 יהודים בשנה זה מקזז את העובדה שליהודים יש כ 20 לידות ל1000.
  חיזוק לכך אפשר למצוא במאמר של מכון טאוב
  http://taubcenter.org.il/tauborgilwp/wp-content/uploads/C1-Education-Blass-Heb.pdf
  בפרק על גני ילדים (השפעה מ2003-2004 ניכרת רק בגני הילדים כי במאמר נתונים עד 2010)
  הפרק הרלוונטי
  הדמוגרפיה בגני הילדים כמגמה המבשרת את ההתפתחות הכללית
  לגבי חרדים קשה יותר למצוא נתונים. נתבסס על אותו פרק במאמר של מכון טאוב :
  בתרשים 7 רואים שבין 2000 ל2005 החינוך הממלכתי צנח מ43 ל 37 אחוזים ואילו ב2010 הוא נשאר 37% מגמה דומה בממלכתי דתי. מדובר על ילדים בני 3-5 ז”א ששינוי ב2003 מתחיל להשפיע ב2006-2008 ולכן במאמר רואים את זה בנתוני 2010.
  בנוסף במקום אחר שאין לי כרגע את הלינק אפשר לראות ששיעור ההשתתפות של חרדים בשוק העבודה במגמת עליה. בנוסף בשנים האחרונות נפתחו הרבה מסלולים לאקדמאים חרדים. שינוי קטן בקצבאות שינוי גדול בחברה.
  אם יקטינו גם את הבטחת הכנסה תראה שינוי גדול עוד יותר.
  תשובה קצת ארוכה, אני מקווה שממצה.

 39. עופר תעשה אחד ועוד אחד, החינוך החרדי צמח בעשור האחרון ב-57% בעוד הממלכתי רק ב-0.3%, הם לא לומדים מתוך אידאולוגיה שום דבר שיכול לעור להם בחיים – מתטיקה אנגלית וכו’ ולכן גם לא נבחנו. מאיפה בדיוק אתה לוקח את מגמת הירידה הדמיונית הזו?

 40. SAFKAN
  איזה באסה, עד שמצאתי קצת חדשות טובות אתה בא ומקלקל לי את החגיגה..

 41. אבי איך אתה מגיע למסקנה שמתדרדרים כאשר ברור שהאוכלוסיות שלא משתלבות (ערבים וחרדים) נמצאות במגמת ירידה החל מ2003?
  תקרא היטב את הנתונים על גני הילדים ותראה מה מצפה לנו בעשור הקרוב גם בתיכונים.
  בנוסף נתון ממקום אחר מראה מגמת עליה של השתלבות חרדים בשוק העבודה. כשיצטרכו לעבוד ידאגו גם ללמוד מה שצריך לשם כך.
  תהיו אופטימיים, כשמקבלים החלטות נכונות מקבלים תוצאות חיוביות.

 42. אריק:

  מדינת ישראבלוף. בבחינה הזו קיבלנו מקום ראשון בעולם בתיכמונים.

  בדוק את כל הנתונים: 22 אחוז מהתלמידים בארץ לא ניבחנו בעוד שבשאר הארצות (חוץ מארצות הברית ועוד מדינה או שתיים) פחות מ- 5 אחוז לא ניבחנו. השניה בתור התיכמונים היא ארצות הברית שבה 7 אחוז לא ניבחנו.

  לא אתפלא אם אחוז הלא ניבחנים בישראל גבוה אפילו יותר מ- 22 אחוז, יתכן שה- 22 אחוז זה אחוז הכיתות שניבחנו, אבל בכל כיתה התלמידים החלשים התבקשו לא לגשת לבחינה.

  אולי מדובר בתעמולת בחירות.

 43. מה שיותר מענין זאת המגמה.
  גם אם כולנו נסכים שהמצב חרא, השאלה היא מה המגמה?

  האם לפני 10 שנים היינו במצב יחסי טוב יותר או פחות טוב?
  האם אנחנו מתקדמים לאטנו לרמה של עולם ראשון או מתדרדרים לכוון של עולם שלישי?

 44. שכחתם שאנחנו לא הקב”ה;
  הוא נותן לוקח לפי מה שמגיע
  והוא לבדו מחליט מידת הדין או רחמים
  הכל מ השם והכל לטובה רק נגיב בידיעה שהקבה ברא עולם והוא משגיח נעשה מה שביחולתינו לתקן
  בלי היצמדות לכסא או לכל הבטחות דימיוניות
  כל אחד בתחום שלו בלי רמאות
  והשם יעזור

 45. צריך לדעת לקרוא את הנתונים בתוספת ידע על קצבאות ילדים.
  ב2002-2003 שונו באופן דרסטי קצבאות הילדים.
  באורח פלא כשקוראים את המאמר המלא רואים שאחוז הערבים בגילאי גן בין 2005-2010 במגמת ירידה.
  הגידול באחוז החרדים כמעט נבלם.
  תודה לסילבן שלום ובנימין נתניהו על השינוי. לא צריך דרכון זר, רק לקרוא טוב את הנתונים.

 46. בקצב הזה, בעוד מספר שנים נקבל מדינה של חרדים וערבים, שיתחרו בינהם על רמת הטימטום.

  וכול מה שנשאר לעשות זה לברוח מכאן, כמה שיותר מהר.

  כי אין דרך לשנות את המצב, או להחזיר את הגלגל לאחור.

 47. הצדיק היהודי
  זה ממש לא פשוט במציאות הפוליטית לעשות משה ו כזה-גם אם יצליחו להקים קואליציה בלי ש”ס- כל שינוי כזה יקח שנים בישום איטי.

 48. השינוי לגבי החרדים מאד פשוט. הפסקה מיידית של מימון בתי ספר שלא מלמדים את תוכנית משרד החינוך. מערכת חינוך א-ח-ת. עם לימודים דומים, פחות או יותר. אפשר לתת קצת תוכן לערבים ולדתיים אבל בעדינות. מי שרוצה חינוך לאמונה ודת – באופן פרטי על חשבונו ולא על חשבון המדינה.
  פשוט.
  מימון החרדים מביא לפריחת נגע הבערות. הפסקת המימון ימנע המשך הפצת הבערות וצימצומה באופן ניכר.

 49. הברית הלא קדושה בין ש”ס לליכוד אולי תגמר בבחירות הבאות.
  שילוב בין התרסקות גוש המרכז ועליתו של דרעי בשס יכולים אולי להביא את זה.
  קואליציה ליברלית יותר בין הליכוד ,ישרל ביתנו , והאחיוד הלאומי/ הבית היהודי בנוסף לאיזו מפלגת מרכז כמו יאיר לפיד ו/או ציפי ליבני תחליש את אחיזת המוות של המפלגות החרדיות בציבור שלהם-כך לפחות אני מקווה.

 50. מקווה שאם לא אצליח לברוח בזמן מדינה טובה או ישראלים טובים יאפשרו לי להמשיך את חיי במדינה מודרנית. אנחנו לא מתחילים להחליק אלא כבר מעבר לנקודת האל חזור.

 51. “אסור להרשות זאת…”

  “צריך לעקוף את המנהיגים שלו…”

  “הפתרון פשוט מאוד…”

  איך בדיוק עושים את זה?

  כיצד תוכל להעביר חוק במדינה דמוקרטית אם אין לו רוב?

  כיצד תוכל לכפות על אדם מבוגר משהו שאינו מוכן לו, אפילו אם שניכם מסכימים שזה הדבר הנכון עבורו?

  כי אם זה כה פשוט, נא להתחיל בדיאטה ופעילות גופנית למרבית האוכלוסיה. אין ספק שזה בדיוק מה שאנו צריכים, וגם יודעים בדיוק מה צריך לעשות ואיך. אז להתחיל להתנענע.

  על אחת כמה וכמה אם אנשים אינם מסכימים על מהו הדבר הנכון עבורם.

 52. חברים יקרים, הפרדת הדת מהמדינה היא צעד אחד לפני מדינת כל אזרחיה.
  אני מתנגד לכך, מי לה’ – אליי, ומי לגויים – לשם.
  אני מקווה מאוד מאוד שהעם המטומטם שלנו יתפכח כמו שאני התפכחתי ויעיף את הליכוד ואת ש”ס.
  לצערנו הרב יש מספיק חילונים/מסורתיים/מאמינים, שלא מתכננים להביא 700 ילדים ו/או ללמוד כל היום ולחיות בעוני, ועדיין הם מצביעים ש”ס.
  באשר לליכוד, ביבי מנסה ליירט את העניין החברתי בעזרת כיפת ברזל, אני מקווה שהעם יצליח לחמוק.
  אני אישית כבר התחלתי להגביר את פעילותי בניסיון לשכנע אנשים לרדת מביבי וש”ס, אני מקווה שגם אתם..
  המלצה: אל תאמר לחבר’ה מה להצביע, העיקר שיבינו שלא ביבי ולא ש”ס יעזרו להם לצאת מהמצב המחורבן שהם נמצאים בו, אחרי זה, הם כבר ימצאו לבד מי משקף אותם.

  אבי, על פי מה אתה טוען שהציבור החרדי מונהג ע”י מנהיגיו אף על פי שהיה מעדיף להיות שותף פעיל(צבא ו/או עבודה) במדינה?
  האם אתה טוען גם שאנשי עזה מונהגים בכח ע”י חמאס למרות שהיו מעדיפים את אורו של בודהה הפציפיסט?

 53. רבותי, הפתרון פשוט מאוד. כל כך פשוט – שרוב מדינות העולם המתקדמות יישמו אותו.
  מה שצריך לעשות זה להפריד את הדת מהמדינה ובאמצעות כך – לנתק את הציבור החרדי מעטיני השלטון.
  האם אי אפשר להיות יהודים טובים ואפילו חרדים מבלי להיות פרזיטים? ראו את מיליוני היהודים בארה”ב שגם עובדים וגם מקיימים את תרי”ג המצוות! וגם ממקורותינו אפשר לצטט – “אם אין קמח – אין תורה”.
  ברגע שהחרדים יצטרכו לצאת לעבוד ולחיות מהכנסתם הם יכלכלו את מעשיהם בתבונה ויביאו פחות ילדים לעולם וכך תיפתר הבעיה.
  אך אצלנו משום מה הבעיה נעוצה במנהיגנו הנאורים שכל מטרתם היא להידבק לכיסא ולא להסתכן בשינוי שיטת הממשל או הפרדת הדת מהמדינה שמא הדתיים לא יעשו איתם קואליציה.
  אני בן 60, כך שאיכשהו אשרוד במדינה שפויה (פחות או יותר) אך ילדי יחיו בארץ האייטולות לובשי השטריימל והקפוטה אלא אם כן – ירדו מהארץ וחבל. חבל מאוד…

 54. והעגלה ממשיכה לצעוד לתהום.
  דיי ברור שביביהו והליכוד יזכו בבחירות הקרובות – חלק מכך בשל מריבות אגו במחנה המרכז שמאל – בין ציפיטיפוט שלי ולפיד.
  מה שאומר שלחרדים יהיו עוד 4 שנים להנות מהמצב כפי שהוא כיום.
  עצוב הוא שמי שבוחר בביביהו ובליכוד זה בדרך כלל אותם חלקים בציבור שהכי סובלים מהמדיניות האנטי חברתית הליכוד.
  עם מטומטם…
  מי שיכול שיברח מכאן – האוניה שוקעת לאט אבל בביטחה.

 55. אבי.

  אם תעמיד להצבעה בציבור או אפילו בכנסת שתי הצעות חוק: האחת קוראת להעמדה לדין פלילי של רבנים המקדמים מה שתכנה בורות, והשניה קוראת להעמדה לדין פלילי מורים המלמדים אבולוציה. מי לדעתך תזכה ליותר תומכים?

  הרי בתוך עמנו אנו חיים והעם הזה רוצה בבא (עיין כותרת הכתבה). זכותך המלאה להלחם על האמת שלך, ואני מאמין שרוב קוראי האתר איתך בעניין. אך זו מדינה דמוקרטית שבה קובע הרוב הקואליציוני אפילו אם לדעתינו הוא לשון מאזניים סחטנית.

  אילנה.

  “עם הספר.. הג’ניוס היהודי..”

  צחוק הצחקתיני צָחָק. אולי בהסטוריה של העת העתיקה. היום הסינים אוכלים אותנו בלי אורז – גם בכמות וגם באיכות.

 56. הם מתנגדים וממשיכים לרמות את הציבור שלהם, שמחויב קודם כל לציית להם ורק אחר כך לחשוב בעצמו. בערוץ 10 אפילו ראיינו את אחד העסקנים החרדים אחרי ששוב הקפיאו בכנסת את חוק לימודי הליבה “החינוך החרדי ניצל”. ובכן לא, הוא לא ניצל, הוא פשוט גורם לעוני, איזו הצלה זו?

 57. אז צריך לעקוף את המנהיגים שלו.
  -המנהיגים של הציבור לא יוכלו להתנגד אם ניתן דברים לציבור נכון?

 58. יש כאן שתי בעיות נפרדות.
  בעיה אחת שמערכת החינוך הממלכתית שלנו היא פחות טובה ממה שאנחנו רוצים שתהיה ולא עומדת בסטאנדארט של מדינות עולם ראשון אחרות.
  ובעיה שניה שיש לנו אחוז גדול באכלוסיה שלומד הרבה- המון אבל מעט ממה שהם לומדים הוא רלונטי להשתלבות בשוק עבודה מודרני.
  בבעיה הראשונה צריך לטפל על ידי ידי רפורמה משמעותית במערכת החינוך.
  צריך לעודד תחרות בין בתי ספר ולאפשר להם לריב על המורים הכי טובים.
  בין אם מדובר באיזה שיטת ואטצרים ובין אם מדובר בהפרטה ברמה גבוהה יותר.
  המציאות היא שכיום המטרות האמיתיות של בתי ספר הם לתת פרנסה למורים ולתת שירות שמרטפות לילדים ולנוער להורים- זה הבעיות שאתה שומע כאשר מורים שובתי- אין להם מספיק כסף, קשה להם ללמד, ולהורים אין מה לעשות אם הילדים- או שהנוער יצא לרחובות- אף אחד כמעט לא מדבר על חומר הלימוד- זה לא מעניין כמעט אף אחד בתקשורת- כי כולם יודעים שלא לומדים יותר מדי בבתי ספר.- אז אם בקושי לומדים משהו בבתי ספר- למה לא להפריט אותם? שאנשים עניים יקבלו ואטצרים ושאנשים לא ענייים יקבלו הנחה במס, שתלמידים טובים יקבלו מלגות לבתי ספר ברמה טובה- ושמורים טובים יקבלו משכרות שמשקפת את האיכות שלהם כמורים- ותהיה לנו מערכת החינוך הטובה בעולם (לדעתי).

  מול החרדים זה סיפור אחר- אני אישית לא אוהב את הרעיון של “לאכוף” על מישהו לימודים – אנחנו לא משטר טוטאליטארי- אנחנו לא יכולים ללמד אף אחד בכוח.- אם נעלה את החשיבות של השתלבות בכלכלה בקרב הציבור החרדי- הם באופן טבעי ירצו יותר ללמוד מקצעות רלוונטים.

 59. עם הספר.. הג’ניוס היהודי..
  הנתונים הנ”ל מפחידים. מאיגרא רמא לבירא עמיקתא. החינוך מוצף בפרוייקטים של מראית עין אך הנתונים מדברים בעד עצמם. אני לא מופתעת אני רואה את הדברים הללו בשדה.

 60. שתי הערות על הפסקה האחרונה:

  1. דן בן-דוד שוכח להזכיר מרכיב קריטי בכל המחקרים של כלכלני חינוך – הניושק בעצמו מראה שהשקעה כספית לא משנה את ציוני התלמידים. למעשה, מאוד קשה למדינות לשפר את ציוני התלמידים שלהן, ואצל רובן הדירוג די קבוע. נושאים מבניים כגון תמריצים למורים וחינוך פרטי משפיעים הרבה יותר מאשר לשפוך המון כסף על מערכת החינוך ולקוות לטוב.

  2. למרות ההשתדלות העצומה של הניושק וחבריו, הם עדיין לא הצליחו להראות שהקורלציות שהם מציגים בין צמיחה לציוני תלמידים הם אכן סיבתיות, ולא רק קורלציות. כלומר, סביר שקיים משתנה מושמט, “תרבות” או “מוסדות” או משהו בסגנון, שגורם גם לציוני תלמידים גבוהים וגם לצמיחה.

 61. כפי שראית, בלי קשר לחרדים, מי שלא לומד, יש לו רק 40% סיכוי למצוא עבודה כלשהי, לעומת 100% לפני 40 שנה, אצל החרדים זה גם לגבי מי שלומד כי הלימודים שלהם לא שווים כלום. אי אפשר לתת לנתח כזה של אוכלוסיה להמשיך לעבוד על כולנו בעיניים וללמוד במכוון דברים שלא יאפשרו להם לעבוד. צריך לאכוף עליהם לימודי ליבה מגיל אפס ולהכניס לבית סוהר כל מורה או מנהל בית ספר שמפר את ההוראה.
  כפי שניתן היה לצפות, רוב החרדים שקיבלו צו גיוס הביעו רצון להתגייס, ואותו הדבר היה אפשרי אילו היתה ניתנת להם אפשרות לעבוד, זה שהרבנים שלהם מוליכים אותם שולל ועושים אידאולוגיה מבטלה, לא מחייב את המדינה לתת להם, צריך להפריד בין הרבנים לבין הציבור, ולהעמיד לדין פלילי כל רב שיקדם בורות.
  הבורות החרדית אינה בעיה של החרדים, היא בעיה של כולנו.

 62. כאן עדה
  המסקנה המתבקשת אז היא 7 מדינות לשני עמים.
  ——
  ————————–
  בקשר לגרף של רמת חינוך וצמיחה.
  לא ברור לי מה זה צמיחה מותאמת של 40 שנה
  לא ברור לי איך יש לנו צמיחה שלילית ב40 שנה האלו בהם צמחנו ממדינה בחיתולים (מבחינה כלכלית) למה שאנחנו עכשיו- היה משבר כלכלי בסוף המאה הקודמת- יכול להיות שזה קשור?
  —————————
  בקשר ללא חרדים-
  צריכים לממש שיטת ואטצ’ירים במערכת החינוך.(או לפחות לבטל איזורים מוקצים לבית ספק בקנה מידה גדול)
  זה לא בהכרח יהיה טוב לכולם – אבל זה לאט לאט יעלה את האיכות מכיוון שזה יביא אלמנט של שוק חופשי ותחרות למערכת החינוך.

  המציאות העצובה היא שבני אדם- וזה כולל ילדים- לא לוקחים ברצינות מה שניתן להם בחינם-
  האקדמיה שדורשת כסף רב (למרות הסיבסוד המשמעותי) נלקחת הרבה יותר ברצינות מאשר בתי ספר שלא עושים כלום- אם הורים היו משלמים במיטב כספם לבתי ספר תיכוניים -אז אולי תלמידים היו לוקחים את הציונים שלהם יותר ברצינות- ואולי היה יותר כדאי לאדם משכיל ללכת ולהיות מורה במערכת החינוך.
  —————————-
  בקשר לחרדים- צריך לפעול לשיתוף החרדים בכוח העבודה – ולעודד מערכות חינוך להשלמת חומרי ליבה לאחר הלימודים- גם אם אין להם שימוש פרקטי בכלכלה מודרנית- לימודי הדת של חרדים הם לא משהו פשוט ולכן למי שעבר אותם טוב בהחלט יש סיכוי שהוא גם ילמד טוב דברים אחרים. הגברת לימודים של של מקצועות ליבה זה גם חשוב.
  ————————-

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

דילוג לתוכן