סיקור מקיף

הרהורים – המצוד אחר הגנום היהודי / ברכה רגר

מחקרים מורים על בסיס גנטי משותף ליהודים בעולם, אבל האם זה כל הסיפור?

המצוד אחר הגנום היהודי החל מיד עם פרסום תוצאות מיפוי הגנום האנושי. אין ספק שאפיון הגנום של העם היהודי מעורר סקרנות מיוחדת והוא בעל חשיבות היסטורית. האם עם שקיים אלפי שנים, שהוגלה ממולדתו ונפוץ לכל עבר אך השומר בקנאות על מורשתו ודתו, שמר גם על המורשת הגנטית שלו? במשך השנים רבו האפיונים הפנוטיפים של ה”גזע” היהודי, בסטריאוטיפים אנטישמיים שליליים מאוד, בקריקטורות לאין ספור ואפילו במשחקי מחשב. מנגד, לא מעט אנשים סבורים שהיהודים ניחנו בתכונות יוצאות דופן של יצירתיות ומצוינות ושתרומתם לקידום האנושות גדולה בהרבה מאשר חלקם היחסי באוכלוסייה.

אך האם העובדות ההיסטוריות מלמדות על כך שהיהודים הם “גזע” או עם? האם הגנום יספר את סיפורו של העם היהודי, מוצאו ונדודיו? האם קיימים גנים המאפיינים אנשים ממוצא יהודי?

רמזים על קיומם של גנים המאפיינים אוכלוסיות יהודיות אפשר לקבל ממחלות גנטיות הנפוצות בעיקר בקרב יהודים, כגון טאי זקס וסרטן שד. ואולם, מתוצאות המחקרים עד כה קשה להסיק מסקנות חד משמעיות, ומקובל כיום להניח שבדיקות דנ”א בלבד אינן משקפות את הסיפור האמיתי. השונות בדנ”א בין היהודים גדולה מאוד, ולעומת זאת יש קווי דמיון גנטיים בין יהודים לבין אנשים הנחשבים ללא-יהודים. משום כך, לצד הגורמים המדעיים, יש להביא בחשבון גם גורמים חברתיים, תרבותיים והתנהגותיים.

ובכל זאת, מהו רצף הגנים, או הגנוטיפ הקדמון שממנו הלך והתפתח ה”הגזע היהודי”? הגנום האנושי מכיל 22 זוגות כרומוזומים אוטוזומליים, שני כרומוזומי מין (XX בנשים ו-XY בגברים) וכן דנ”א מיטוכונדריאלי. המורשת הגנטית של הגברים נמדדת על פי כרומוזום Y המצוי רק בזכרים ועובר מאב לבנו, ואילו זו של הנשים נבדקת על פי דנ”א מיטוכונדריאלי, העובר מן האם לכל צאצאיה. מבדיקות אלה התברר שמוצאם הקדום של 80% מן הגברים היהודים הוא מן המזרח התיכון. לעומת זאת, אוכלוסיית הנשים היהודיות הטרוגנית יותר, אם כי לפחות 50% מוצאן גם כן מן המזרח התיכון. וכאן נשאלת השאלה: “מי הם הגנים האלה שאופיינו כשייכים לאבות ולאמהות הקדומים של השושלת היהודית הראשונית? סיפורה של רות המואבייה מעלה תהייה – הלוא היא הייתה גיורת וסבתא רבתא של דוד המלך ששושלתו נחשבת למרכזית ביותר. האם מזה אפשר להסיק שהגנוטיפ של רות המואבייה הגיורת גם כן הפך לחלק מן הגנום הגרעיני היהודי?

קרדיט: יהודה קריין, ירושלים 1936
קרדיט: יהודה קריין, ירושלים 1936

המשך המצוד אחר הגנום היהודי הולך ומסתבך. מקובל לחשוב שהאוכלוסייה היהודית המודרנית מוצאה משתי קבוצות גדולות שנפרדו זו מזו לפני שנים רבות לאשכנזים ולא-אשכנזים, או ספרדים. החלוקה הזאת פשטנית מעט, מסתמכת על כך שמוצאם של האשכנזים מצפון אירופה וממזרחה, ואילו הספרדים מוצאם מספרד ומארצות המזרח הקרוב. החלוקה הזאת נעשית בעיקר מטעמי נוחות, אבל ברור שהקבוצות האלה אינן הומוגניות. היהודים נדדו מיבשה ליבשה ומארץ לארץ ומאגר הגנים שלהם השתנה אפוא בהתאם למסלולי הנדודים וההגירה שלהם. ואכן, מדי פעם מתפרסמים מחקרים המורים על קשרים מפתיעים בין קבוצות של יהודים שהמרחק הגאוגרפי ביניהם רב. טכנולוגיות מתקדמות, כמו סקירה של כל הגנום, הולכות ומאששות את המסקנה שלאוכלוסיות היהודיות מאירופה ומן המזרח התיכון יש גנים משותפים שמקורם באוכלוסייה יהודית שחיה במזרח הקרוב לפני 3000 שנה ולאחר מכן חל הפיצול וכל אוכלוסייה ירשה גנים מן הסביבה שבה חייתה.

אם כן, אמנם יש בסיס גנטי משותף כלשהו לעם היהודי, אבל עדיין יש מקום לשאול אם הזהות היהודית נקבעת על פי הגנטיקה או על פי הזהות התרבותית-אתנית.

 

על המחברת

פרופסור ברכה רגר, פרופסור אמריטוס למיקרוביולוגיה ולאימונולוגיה בפקולטה למדעי הבריאות באוניברסיטת בן גוריון, נשיאת אורט ישראל ויו”ר המועצה האקדמית של אורט ישראל. כיהנה כמדענית הראשית של משרד הבריאות והייתה חברה במועצה להשכלה גבוהה.

ועוד בנושא

Genetic ancestry, Jewish. Behar D. and Skorecki K. in Encyclopedia Judaica, second edition, vol.7 pp. 450-458

Legacy: a genetic history of the Jewish people. Harry Oster, Oxford University Press, USA; 1st edition, May 2, 2012

North African Jewish and non-Jewish populations form distinctive, orthogonal clusters. Campbell et al. in PNAS, August 6, 2012 DOI: 10.1073/pnas.1204840109

20 תגובות

 1. שוב חזרנו לויכוח האין סופי nature or nurture ממליץ בחום על ספרו של רידלי “האב הבן והגן” – ובאשר לנאו פאשיזם הישראלי, הוא בהחלט חברתי ולא גנטי.

 2. על מחקרים מדעיים והקשר אשכנזים כוזרים:

  http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9E%D7%9C%D7%9B%D7%AA_%D7%94%D7%9B%D7%95%D7%96%D7%A8%D7%99%D7%9D
  הקשר הגנטי בין יהודים לאנשי האזור הגאוגרפי שהיה פעם ממלכת הכוזרים חלש אך לא בין לוויים וכוזרים.

  אנני בוש במוצאי. לשער שאני צאצא הכוזרים – אנני מבין איך זה מבייש את מוצאי.

  אני גם סבור שהתלמוד אינו גבבה של שטויות למרות שיש בו גזענות, דיעה קדומה ושטויות.
  יש לזכור שהוא נכתב לפי 2000 שנה לפי אמות מידה של אז.מה שקרה עם זה היום הוא דבר אחר.
  כשסוקרים מה היה לעולם הקדמון להציע עולות 2 תרבויות: הלניסטית ויהודית. תלמוד מאגד
  בתוכו עריכת דין ולוגיקה, ואפילו דיונים ברוח תורת המשחקים, ומוסר.

  לחילוניים נאורים החפצים לפגוש את התלמוד מנקודת מבט נייטרלית: הסידרה “חכמים” של הרב ד”ר
  בני לאו, והסידרה “תלמוד לילדים”. אני מאמין הן במפץ הגדול, הן בזה שהתנ”ך נכתב ע”י בני אדם,
  והן במשהו שלא נתפס על ידינו שנקרא אלוהים ובכך שהתלמוד איננו שטויות. למתעמקים באמת מבין החילוניים יש רק תלמוד אחד קריא (התלמוד לא קריא לחילוני ולא פירושיו לדעתי) והוא מהדורת ג’רום שושנשטיין. מי שיעי ין בתלמוד זה, לא יכול לטעון שאלו שטויות. אני דווקא כן מאמין שבעבר הרחוק, זהו מקור החקרנות של מדענים יהודים. זו הראשית אם כי נותבה למשהו אחר.

  די לקרוא את “מסכת בבא מציעה?” שניים אוחזים בטלית, ולראות את התבונה
  והרגישות המדהימים שבהבאת אנשים להסכמה עם השופט, תוך שמירה על כבודם. אין לי בעיה
  אם יהיה מחקר שיאמר שאנני צאצא ישיר של בני ישראל אלא של יהודים גרים. ואני עדיין חש זיקה לאומית לארץ ישראל. אין לי בעיה אם יוכיחו לי שמשה לא נברא ושאנו כנענים שהאמינו באל אחד.

  יש לי בעייה עם תפיסת העם הנבחר, שטוענת שהאחרים נחותים, אך אני גאה בדת הזאת שממנה
  צמחו הדתות הגדולות האחרות. אני כועס על העוולות והנזק שדתות גרמו – אך הן גם הביאו טוב.
  סתירות חיות זו בצד זו בעולמינו.

 3. “אם כן, אמנם יש בסיס גנטי משותף כלשהו לעם היהודי, אבל עדיין יש מקום לשאול אם הזהות היהודית נקבעת על פי הגנטיקה או על פי הזהות התרבותית-אתנית.” ??

  לא הבנתי מה הכוונה ב”הזהות היהודית”, ידוע לכל שיש אפשרות גיור, כלומר זה לא תלוי גנום, אז מה הכוונה ב”זהות”?

 4. זה פשוט מדהים לקרוא את התגובות כאן…
  לרגע חשבתי שהגעתי לסרט איסלמיסטי ביוטיוב.
  מידת הגזענות והשנאה ליהודים מתוך היהודים עצמם, צריכה להיות נושא מחקר בפני עצמו.
  אני לא מכיר הרבה עמים כאלו…
  אף פעם לא שמעתי את הגרמנים מאשימים את עצמם ב”גנים רצחניים” למרות ההיסטוריה שלהם…
  אולי זוהי מחלה קוגנטיבית מורשת כמו שאר מחלות גנטיות שמאפיינת יהודים…

 5. סנופקין – ההגדרה של יהודי (אם לעולם יהיה קונצזוס עליה) היא לא הגדרה גנטית, אולי בימי היטלר אפשר היה לדחוף אותה לפינה חשוכה זו. אך בימינו אנו, אם יש אנשים שרוצים לדחוף לכיוון זה הם מיעוט זעום ביותר.

  ירון, extra ordinary claims require extra ordinay evidence

  נו באמת,אפילו כינוי נורמאלי לא יכולת למצוא לעצמך.
  איזה שינאה תהומית ליהודים ויהדות. אתה בהחלט הוכחה שלפחות לחלק מהיהודים יש רגשי נחיתות.

 6. וודאי שזו לא תוצאה של לימוד תלמוד, אלא אם כן יש עדויות לכך שלימוד דברי הבל בדקדקנות אובססיבית ונסיון ליישב דברים הזויים, מחפירים ואכזריים עם מציאות משתנה וכו’ וכו’ – תורמת לאינטיליגנציה באופן מיוחד.

  התלמוד ודומיו הם אוסף קשקושים נוראיים, חסרי תבונה, חסרי רגישות, חסרי יופי, חסרי נעימות. הוא יכול רק לדרדר את האנושות ולא לשפר.

  מה גם שמי שמכיר “תלמידי חכמים”, וודאי מודע לחשיבתם העקומה, נטיה לסילוף/שקר, ערמומיות נאלחת וכו’.

 7. אז בעצם פרסי הנובל בשיעור רב הם של הכוזרים.

  כי אם דווקא היהודים האשכנזים (בעיקר חילונים כמובן) הם אלה שהגיעו להישגים גבוהים במדע ולא אחרים, אז יש לזקוף זאת לגנים הכוזריים.

  מעניין שתמיד נותנים את הדוג’ הזו, למרות שיהודים התבלטו לרוב בגועל נפש תרבותי ובשחיתות.

  יהודים=רגשי נחיתות.

 8. המאמר טוב אך פשטני מדי. ישנם רבדים שאינם מופיעים פה.
  בוצעו מחקרים גנטיים השוואתיים בין הכוזרים לבין היהודים. ייתכן מאד שהרוב המכריע של היהודים האשכנזים היום הם צאצאי כוזרים.

  בפרס נובל יש 22% יהודים ואילו שיעורם באוכלוסיית עולם 0.2%. זה נתון סטטיסטי שמחייב התייחסות. ברפואה לא מתעלמים מ 5% שוני בין קבוצת בקרה לקבוצת פלצבו. פה יש קצת יותר 22 חלקי 0.2. האם זה תרבותי או גנטי. העדפת לא להכנס לזה – אבל אז אל תכתבי מאמר בנושא. אם לקחת על עצמך – בבקשה נדרשת התייחסות לכל הנושאים. האם ייתכן שמשפחת “משה” כללה גנים משותפים שאינם באוכלוסיה. אין ספק שלמושה היו יחודיות. זה לא כ”כ הזוי. ברמת הגולן נמצאה מצבת שמתעדת את בית דוד ואת חיסול 2 הצאצאים שלו ע”י עתליה = למפקפקי נכונות הסיפור המקראי. אני הייתי חסיד פרופסור ישראל פינקלשטיין בעצמי (טען לגבי צמצום הנכונות של בית דוד) ואני עדיין מוקיר עבודתו. ישנה עדות לשר אוצר בימי פרעה של סיפור יוסף, בשם יוסף. האם המקור
  לסטטיסטיקה, הוא לימוד תלמודי מעמיק בן 2000 שנה, מורשת ייחודית בעולם שהתקלקלה, או
  שהוא גנטי.

  הקורלציה הגנטית בין הפלשתינאים ליהודים. האם היא קיימת מימי המשנה והתלמוד?
  הכוהנים. האם הם עם מורשת גנטית בת 4000 שנה? האם יש להם אב קדמון – אהרון?

  קיים פרופסור יהודי רוסי (חיטין או חיסין) שכותב ספרים שרק המגזר היהודי רוסי קורא, אך שם הוא לא פרופסור זניח – תרצי אתן לך את שמו. הוא עשה מחקר גנטי והגיע למסקנה שיש 2 אמהות חווה: זו של היהודים וזו של כל השאר. כאן מחקרו מתחיל להיות אזוטרי אך אין בו כדי לקלקל את הממצא הקודם. לפי דעתו היו כאן חייזרים שביצעו השבחת גזע שהצליחה בשימפנזים ע”מ שיהיו משרתים לגזע האדונים. מהראשונה, שלא צמצמה את “מידת התבונה” שנתנו לקופים – יצאו היהודים, ובשנייה הפיקו לקח וצמצמו את מידת התבונה – ויצא כל השאר. הוא לא קורא לזה תבונה – אלא הנכונות להביא
  בחשבון אפשרויות (open mindedness). הזוי – אבל אני חייב לציין שמעניין.

 9. האם ניתן להשתמש בבדיקות גנטיות ע”מ לקבוע אם אדם מסויים הוא יהודי? יש לזה השלכות לחוק השבות, שלא לדבר על מוסלמים ותיקים בארץ שאולי הם בעצם יהודים שהתאסלמו.

 10. איזה גיבוב של גזענות בתגובות.

  יוני , והרוסים הם גזע ? הבריטים ? גרמנים ? מה בכלל ההגדרה של גזע ? ומי בכלל הזכיר גזע בכתבה ?

  ל – 10. אם נתעלם מתגובתך הרדודה והנוטפת גזענות דביקה, עדיין יש עובדות מספריות מוצקות של הצלחת אישים אשר משפחתם או הם ראו בעצמם חלק מהעם היהודי אשר גדולה במאות אחוזים מקבוצות אתניות רבות אשר חיו ביחד עם אותם אישים והיו בעלי אותם נתוני התחלה, סטטיסטית, האנומליה הזאת דורשת הסבר לפני שזורקים לאוויר הווירטואלי של הבלוג התחיסות רדודה לחוטמים.

  ל בת-יה, עובדה שניכנסת לכתבה. אז גם אותך זה מעניין קצת לפחות. בכל מקרה התחייסות סכום אפס שלך למחקרים מסויימים היא לא במקום. ישנם גם מחקרים אשר מנסים לרפא מחלות. אין שום סיבה לצמצם את תחומי המדע לקו הליניארי שאת או אני חושבים שהוא הכי חשוב. כל שכן שכבר היום יש השלכות ריפואיות אשר מתבססות על גנטיקה אתנית. והארץ מתקדמת מאוד בניבוא ומניעה של מחלות אשר אופניות לבעלי גנום יהודי.

 11. הגנים היהודיים האמיתיים נמצאים באפגניסטן ויצרו את שלטון הטאליבן, המבוסס על ההלכה היהודית.
  וניתן לראות אופי דומה אצל חרדים מרוסיה וש”סניקים.
  שימו לב שלאפגנים אף הרבה יותר מחריד משל הישראלים.

  כל המצליחנים שבין היהודים ואלו שהגיעו להישגים מרשימים, לא ראו בעצמם יהודים דווקא ולא ייחסו ליהדותם חשיבות מיוחדת או “עם נבחר”. הם הצליחו, בגלל המון מוטיבציה ולפעמים אחרי שהתרגלו לעסוק בשקדנות יתר – בברבורי סרק נוראיים ומחרידים אשר בספרי ה”קודש”, פתאום הפכו לאחד האדם, בין “לא יהודים” והצליחו למרות..ולא בגלל.

 12. היהודים אינם גזע מבחינה גנטית

  בתקופה שלאחר חורבן בית שני התגיירו עובדי אלילים בכל רחבי האימפריה הרומית בהשפעת שכנותם ליהודים וכן היתה תופעה של גיור עבדים ושפחות שהיו בבעלות יהודים אמידים

  ידועים מקרים של התגיירות קולקטיבית של עמים כגון – ממלכת הכוזרים ברוסיה, ממלכת חמיאר בתימן, שבטי ברברים במגרב ועוד

  לאחר מכן עם קריסת העולם האלילי והשתלטות הנצרות והאיסלם בתקופות פוגרומים ושמד היו הורגים גברים ואונסים נשים יהודיות וזה ידוע בעיקר בפלישות הטטארים והקוזקים ברוסיה ואוקראינה

  כל יהודי מכיל מטען גנטי של שבט יהודה אך גם מטען גנטי נוכרי כפי שהוסבר לעיל ולכן יהודים דומים גנטית במידה כזו או אחרת גם לאוכלוסיות מארצות המוצא שלהם

 13. ליוסי יערי,
  תודה על הסרט
  לא ידעתי על קיומו.

  לדוד,
  גם אם היו אלה ערבים – הם לא קנו את השוקרים מכספם הפרטי.
  “תנובה” אחראית על כל מה שקורה בבית המטבחיים הזה.

 14. בתיה
  אלו היו ערבים שהתעללו בפרים
  כך לפחות זה נשמע לפי המבטא שלהם

 15. ושכחתי להוסיף: אנחנו יכולים להיות ממש גאים בגנום היהודי שלנו, אחרי שהראו ב”כלבוטק” את ההתעללות בפרים, התעללות שלא רק שהיא נבזית כשלעצמה, היא גם הפרת הסכם עם אוסטרליה המשווקת. אם הגנום היהודי הוא בעיקר גנום של ‘תחמון’ בטח ובטח שרצוי להפסיק לחפש אחריו.

 16. ברור שהמשך המצוד על הגנום היהודי הולך ומסתבך! וזה לא רק רות המואביה, הרי שבטי ישראל גם שכנו מעבר לירדן, במקום שהיום נמצאת מדינת ירדן, אז אם כך לפחות מחצית תושבי ירדן הם יהודים במוצאם; אז מה זה אומר? ולאיזה מטרה בכלל נחקר כל עניין הגנום היהודי? מה רוצה להשיג המחקר הזה? אם מתחילים לחשב את נדידת היהודים מיום שבו חרבה ירושלים הרי שיש מספיק כתבים לחקר העניין. אולי כדאי להשקיע את המשאבים הביולוגים בחיפוש אחרי פתרון למחלות ולא בחיפוש יהודים בטימבקטו.

 17. פרופסור רגר …מאמר טוב אבל קצרצר….
  האם אפשר לפרט יותר?
  1. ביחוד על קבוצות של יהודים בעלי מאפינים דומים אבל מרחק גיאורפי רב…
  2. לגבי המוצא של 20 מהגברים ו 50 אחוז מהנשים .עם המוצא הוא לא ממזרח התיכון , אז מהיכן (ארופה או אסיה)?

  תודה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

דילוג לתוכן