סיקור מקיף

הממשלה אישרה הקמת מכון מו"פ לאומי לביוטכנולוגיה ליד אוניברסיטת ב"ג

תקצה 30 מיליון דולר להקמה והפעלת מכון המחקר

 
 הממשלה אישרה בשבוע האחרון הקמת מכון מחקר ופיתוח לאומי בתחום הביוטכנולוגיה ליד אוניברסיטת בן-גוריון; במסגרת התכנית לפיתוח הנגב.

מ"מ ראש הממשלה שר האוצר והתמ"ת, אהוד אולמרט אמר כי במסגרת פעילות הממשלה לקידום ופיתוח הנגב בתחומים הכלכליים, המדעיים והחברתיים יפעלו במשותף משרדי התמ"ת האוצר והמועצה להשכלה גבוהה ליצירת תשתית מחקר לאומית בתחום הביוטכנולוגיה אשר יהיה בה כדי לתרום תרומה משמעותית למדע ולכלכלה בישראל.

השר אולמרט מציין כי במסגרת החלטת הממשלה יוקצה תקציב בסך של 30 מיליון דולר ממקורות ממשלתיים להקמת והפעלת מכון המחקר (ללא הוצאות בינוי), במסגרת תקציב כולל אשר לא יפחת מ- 90 מליון דולר לשבע שנים. יתרת התקציב להקמת המכון תהיה ממקורות עצמיים של אוניברסיטת בן-גוריון ומתרומות ישירות למכון המחקר. השתתפות הממשלה בהקמת והפעלת המכון תהיה בהתאמה לתקציב המתקבל במכון מהמקורות האחרים.

רענן דינור, מציין כי יושם דגש על פיתוח טכנולוגיות יישומיות בשיתוף עם אוניברסיטאות ומכוני מחקר אחרים, ועל יישומם של הפיתוחים בשיתוף התעשייה הישראלית או כיוזמות תעשייתיות ישראליות חדשות. זכות השימוש במתקני המכון ומעבדותיו, לגופי מחקר ותעשייה מחוץ למכון, תהיה במחיר עלות השימוש בלבד.

עוד מוסיף דינור כי משרד התמ"ת בשיתוף המועצה להשכלה גבוהה, האקדמיה הישראלית למדעים, משרד האוצר, משרד הבטחון ומשרד המדע ישמשו כועדת היגוי מקצועית מטעם הממשלה להחלטה זו, יבחנו את התוכנית להקמת והפעלת מכון המחקר ויקבעו את התנאים להתקשרות עם האוניברסיטה בכל הנוגע לכך. ועדת ההיגוי תוכל להיעזר בגיבוש חוות דעתה, בעמדת הועדה הלאומית לביוטכנולוגיה.

יצויין כי נציגי ועדת ההיגוי יהיו חברים במועצת המנהלים של מכון המחקר, במידה המייצגת את שיעור המימון הממשלתי מסך תקציב מכון המחקר. מכון המחקר יהיה תאגיד עצמאי ונפרד, אשר יפעל ליד אוניברסיטת בן-גוריון והתמורה אשר תתקבל ממסחורו של הידע שיפותח במסגרת המכון תיועד כהשקעה להמשך פיתוחו.

הממשלה בישיבתה בנושא פיתוח הנגב הנחתה את שר האוצר להגדיר המקורות למימון התכנית הכוללת לרבות מכון המחקר בתחום הביוטכנולוגיה.

 

שלושה מיליון דולר מושקעים באוניברסיטת בן גוריון בתחומי הביוטכנולוגיה ובפיתוח תרופות  
19.5.2004
 
מאת: אבי בליזובסקי 
 
 באוניברסיטת בן גוריון מושקע סכום התחלתי של שלושה מיליון דולר בקידום פרוייקטים יישומים חדשניים בתחומי הביוטכנולוגיה ופיתוח תרופות חדשות.הקרן לקידום מחקרים, בניהולה של ב.ג. נגב, חברת היישום של אוניברסיטת בן גוריון בנגב, פעילה בקידום המחקר היישומי באוניברסיטה לשלבי פיתוח שהינם אטרקטיביים לכניסת משקיעים ושותפים אסטרטגיים.

לדברי מנכ"ל ב. ג. נגב, ראובן שדה והסמנכ"ל לפיתוח עסקי, ד"ר אורה הורוביץ, הקרן לקידום מחקרים, שנכנסת לשנתה השלישית, הפעילה 13 פרוייקטים פיתוחיים, שארבעה מתוכם מוסחרו לאחרונה או נמצאים בשלבים מתקדמים של מסחור:
– פרוייקט אחד מוסחר לחברה אמריקאית העוסקת בין היתר בתחום החיסונים כנגד לוחמה ביולוגית;
– שני פרוייקטים נוספים נמצאים בשלבים מתקדמים של מו"מ עם משקיעים להקמת מייזמים משותפים, האחד בתחום ה – drug delivery והשני בתחום הנדסת רקמות;
– פרוייקט נוסף נמצא במשא ומתן להעברת טכנולוגיה לחברה תחום יצור תרופות;
– מספר פרוייקטים נוספים, בעיקר בתחום פיתוח התרופות, מעוררים עניין רב בתעשייה ובקרב משקיעים.

אוניברסיטת בן גוריון בשיתוף עם ב. ג. נגב, נערכים לגיוס נוסף להגדלת הקרן, בין היתר במטרה להיכנס גם לתחומים יישומיים נוספים, בעיקר בתחומי הננו חומרים.
 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

דילוג לתוכן