פברואר ב18, 2010

חלוקת תא ויצירת עובר. איור: קרן WELCOME הבריטית

לסוכרים תפקיד מכריע במנגנון חלוקת התאים

מדענים מאוניברסיטת ג'ונס הופקינס בארה"ב, אשר פיתחו מערכת משוכללת לבדיקת מנגנון חלוקתם של תאים, גילו כי סוכרים נפוצים מתפקדים כחלק מהמתגים האחראיים לחלוקה זו

דילוג לתוכן