אפריל ב2, 2007

תאומים זהים למחצה נולדו בארה"ב

בדרך כלל תאומים חולקים או חצי מהגנים שלהם או את כולם * האירוע התגלה במקרה, ורק בגלל שהביצית שהופרתה משני זרעונים לא זהים – האחד

הבנת הנשמע

מדעני מכון ויצמן גילו: הבדלים בדרגת הקשיחות של הקרום השמיעתי קשורים ליכולת לעבד תדרי-קול שונים. התגלית עשויה לסייע בפיתוח עזרי שמיעה מתקדמים

דילוג לתוכן