סיקור מקיף

דצמבר ב31, 2002

בקשה שהופנתה למועצת הרשות השניה

יש לחייב את הזכיינים בשעתיים חודשיות, במסגרת שידורי התעודה, להתייחס למדע, ולפחות בחלק מהזמן להקדיש לחדשות מקומיות; לחייב את חברות החדשות להעסיק יועץ לענייני מדע;

לוגו אתר הידען
דילוג לתוכן