סיקור מקיף

למדוד את הזמן

הגדרותיה המתחלפות של השנייה

מדידת דקות ושניות. <a href="https://depositphotos.com. ">המחשה: depositphotos.com</a>
מדידת דקות ושניות. המחשה: depositphotos.com

כולנו יודעים שביממה יש 24 שעות ובשעה יש 60 דקות ושכל דקה כוללת 60 שניות; במילים אחרות, היממה כוללת 86,400 שניות. אך כיצד נקבע אורכה המדויק של השנייה? באופן כללי, כדי שנוכל למדוד זמן ביעילות, דרושה בראש ובראשונה תופעה נצפית שחוזרת על עצמה באופן סדיר דיו. התופעה שבאורח מסורתי הגדירה את השנייה ואת שאר יחידות הזמן היתה סיבוב כדור הארץ על צירו; וההגדרה ההיסטורית של השנייה הייתה בפשטות החלק ה-1/86,400‏ של היממה. אך החל מאמצע המאה ה-20, העמיקה ההבנה שההישענות על היממה להגדרת השנייה בעייתית מאוד, שכן אורך היממה אינו קבוע. לכן, הוחלט להחליף את בסיס הגדרת השנייה מהיממה, בשנה הטרופית – כלומר, פרק הזמן שחולף בין שני מעברים עוקבים של השמש על פני אותה נקודה על מסלולה האופקי בשמים – שמשתנה הרבה יותר לאט מהיממה. בהתאם לכך, ב-1960 הוגדרה השנייה במערכת היחידות הבינלאומיות (SI) כחלק ה- 1⁄31,556,925.9747של השנה הטרופית של 1900. אך שבע שנים בלבד לאחר מכן אומצה הגדרה פורמלית חדשה לגמרי של השנייה, הנשענת על תופעה ברמה האטומית דווקא ולא האסטרונומית. ב-1955 נבנה השעון האטומי המדויק הראשון, שהתבסס על מעבר של אטומי צזיום-133 בין שתי רמות אנרגיה מסוימות: האטומים עוררו באמצעות גלי מיקרו לרמת אנרגיה גבוהה יותר, ומשדעכו בחזרה לרמת היסוד, פלטו פוטונים בתדירות מדויקת מאוד – וזו היתה התופעה הסדירה החדשה שאיפשרה מדידת זמן בדיוק חסר תקדים .

מה הוביל את המדענים לשנות ב-1960 את הגדרת השנייה? ושבע שנים אחר-כך, לשנות אותה שוב?

בהתאם לכך הוחלפה ב-1967 הגדרת השנייה הסטנדרטית להגדרה הבאה: משך הזמן של 9,192,631,770 מחזורי הקרינה הנפלטת במעבר של צזיום-133 בין שתי רמות האנרגיה; מספר המחזורים נבחר כך שמשך זה יתאים לאורך השנייה כפי שהוגדרה ב-1960. זאת ועוד: הגדרת השנייה החדשה השפיעה על הגדרתן מחדש של יחידות מידה בסיסיות נוספות. ב-1983 הוגדר המטר בהסתמך על השנייה, וב-2018 הוגדר מחדש הקילוגרם על בסיס מספר קבועי טבע, ביניהם אותה תדירות של קרינה הבוקעת ממעבר הצזיום-133 בין רמות האנרגיה.

מה הניע את התהליך המרתק הזה שעברה השנייה, מיחידה נטולת הגדרה פורמלית סטנדרטית (לפני 1960) ליחידה שהיא לא רק מוגדרת (החל מ-1967) באורח מדויק חסר תקדים, אלא משמשת כיום כבסיס להגדרת יחידות מידה אחרות? פרופ’ שאול קציר, ראש מכון כהן להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות באוניברסיטת תל אביב, חוקר את הסוגיה הזאת, יחד עם שאלות רבות נוספות הנלוות אליה. כיצד ומדוע קובעים המדענים שגודל שהוגדר עד כה כקבוע בעצם אינו קבוע? איך הוסקה המסקנה שמהירות סיבוב כדור הארץ – המדד המקורי לשנייה – הולכת וקטנה? מדוע חשבו המדענים שיש לשנות את הגדרת השנייה, ולמה בחרו מלכתחילה הגדרה משונה למדי שעוררה ביקורת (על סמך השנה הטרופית, ושל 1900 דווקא), וכעבור שבע שנים בלבד החליפו אותה בהגדרה שונה בתכלית? במחקר זה, שזכה למענק מהקרן הלאומית למדע, עולות סוגיות רבות שקשורות לצרכים של האסטרונומיה, הפיזיקה והטכנולוגיה באותה תקופה; כמו גם שאלות מתודולוגיות וטכניות הנוגעות לדרישות מיחידות מידה בסיסיות ולדרכים שבהן אפשר למדוד זמן בדייקנות ולקבוע עד כמה תדירויות הן קבועות. ברקע עומדת גם הרפורמה ביחידות המידה הבסיסיות מ-2018, שהעלתה על סדר היום את השאלה העקרונית כיצד יש להגדיר את יחידות המידה הבסיסיות ומתי קיים הצורך וישנה האפשרות להחליפן.

השוואת הסטייה במיקום הזוויתי של השמש, הירח, כוכב-חמה ונוגה ממאמר של וילם דה סיטר מ-1927. הסטייה המשותפת רומזת למקור שלה בתנועת הארץ

הגדרת השנייה החדשה השפיעה על הגדרתן מחדש של יחידות מידה בסיסיות נוספות. ב-1983 הוגדר המטר בהסתמך על השנייה, וב-2018 הוגדר מחדש הקילוגרם.

המחקר כולל בחינה של הגורמים והמהלכים שהובילו את האסטרונומים בין 1925 ל-1939 למסקנה שמהירות סיבוב הארץ על צירה אכן קטנה בהדרגה, במטרה לקבוע את המועד המדויק שבו השתכנעו בכך ואת הסיבות שבגללן הסיקו זאת. מהמחקר עולה שעל אף קיומן של נסיבות חיצוניות חדשות (מכשירים מודדי זמן מדויקים יותר כגון שעוני קוורץ), הגורמים המרכזיים שהובילו למסקנה זו היו שיקולים פנימיים שנגעו לתיאוריה המשמשת לניבוי תנועות כוכבי הלכת ונשענו על השוואה בין ניבוייה לנתונים התצפיתיים בפועל. החשד להאטת סיבוב הארץ התעורר בעקבות תצפיות מאמצע המאה ה-19 שהראו שהירח נע מהר מכפי שצופה התיאוריה. בעקבות חישובים ותצפיות קפדניים יותר התברר שגם תנועותיהן של פלנטות מואצות יחסית למה שצופה התיאוריה, ובשיעור דומה להאצת הירח. בסופו של דבר, באמצעות חישובים מורכבים – שנבחנו לעומק במחקר זה – הראו אסטרונומים, ביניהם וילם דה סיטר, שההנחה שקצב הסיבוב העצמי של הארץ הולך וקטן מסבירה את כל החריגות שנמדדו בין התיאוריה לתצפיות.

באשר לשינויי הגדרת השנייה, נראה שהמניע העיקרי להם היה הצורך הפיזיקלי והטכנולוגי למדוד תדירות (ולכן גם זמן) והיכולת לייצר מודדי זמן ותדירות מדויקים יותר ויותר – תחילה שעוני הקוורץ, ולאחר מכן השעונים האטומיים. היוזמה לשינוי הראשון הגיעה מהאסטרונומים, שהאמינו תחילה שרק להם יש את היכולת לחשב זמן באורח מוחלט ומדויק על סמך חוקי המכניקה השמימית הידועים היטב, ולכן המדד המדויק הראשון שנבחר (במקום סיבוב הארץ) היה זמן ההקפה סביב השמש. אך לאחר מכן התברר שדווקא הפיזיקה האטומית החדישה יכולה לספק מנגנון אמין ומדויק לא פחות ונוח הרבה יותר לשימוש במדידת זמן – באמצעות  אטום הצזיום-133 – ובסיס הגדרת השנייה הוחלף בהתאם.

החיים עצמם:

 פרופ’ קציר הוא חובב “כבד” של מוזיקה קלאסית, עתיקה ובת זמננו כאחד – ונוהג להאזין לה בכל שעות הערות שלו, כולל בזמן העבודה על שעונים.

4 תגובות

 1. הפרכת הטענה של עצבר תיעשׂה באמצעות הלֶמָּה של פֶרְמָפְרוׁסְט (Permafrost’s Lemma) :
  ———————————————–

  הבה נתבונן בקבוצת מעגלים במשור אויקלידי בעלי נקודת מרכז משותפת ובזוית מרכזית משותפת אשר הישרים, קרניה, חותכים את כל המעגלים הללו.
  אם המעגלים “מפוזרים” במשור ואינם בעלי מרכז משותף – נעתיקם תחילה אל נקודת מרכז משותפת שרירותית באמצעות מחוגה וסרגל(*).

  קרני הזוית המשותפת חותכות סקטור או “פרוסה” מכל עיגול בן הקבוצה וקשת מכל מעגל בן הקבוצה.

  כל ה”פרוסות” הללו דומות, אך נבדלות בפרמטר יחיד – הרדיוס.
  ההבדל ביניהן הוא רק scaling.

  עקב הדמיון, נובע מיידית שהיחס בין הקשתות השונות עליהן נשענת הזוית המרכזית המשותפת לבין רדיוסי המעגלים מהם נחתכו הקשתות הללו בהתאמה – קבוע.
  יחס זה הוא, על פי הגדרתו, הזוית המרכזית, יהא גדלה אשר יהיה, והיא משותפת וזהה אצל כולם.

  הרחבת הזוית המשותפת והכללתה לשעור של מלוא הזוית הנפרשׂת מנקודת המרכז גוררת כי היחס בין רדיוסי המעגלים לבין ההקפים המתאימים – קבוע, ולא משנה כלל מהו שעורו של קבוע זה.

  (*) הסרגל – לשרטוט קוים ישרים בלבד. לא למדידה. אין סרגלי-מִדָּה מְשֻנָּתִים בגאומטריה.

 2. הדיון אינו מתעכב על המושג leap second.

  מהירות הסבוב העצמי של כדה”א פוחתת בכ- 1.4-1.7 מילישניה ליממה לכל מאה שנים, עקב תזוזות פלטות טקטוניות (ענין המשפיע על מהירות הסבוב עקב שמור תנע זויתי), אך גם עקב גאות ושפל.
  הרי כדה”א אינו גוף צפיד, אלא בעל תכן נוזלי, מאגמה, ותכסית נוזלית, ימים ואוקינוסים.
  התנע הזויתי של כדה”א “זולג” לאיטו בעיקר אל הירח והירח מתרחק מאתנו עקב כך בכ- 3.5 ס”מ לשנה.
  עקב האטת מהירות הסבוב העצמי של כדה”א הונהגה החל מ- 1972 הוספת שניית-עיבור.
  כאשר ההאטה מצטברת לכדי כ- 0.9 שניה (כל כ- 500 יום) – מוסיפים שניית-עיבור בסוף יוני או בסוף דצמבר.
  למעשה, הענין הורגש כבר ב- 1957 משהחל השמוש בשעונים אטומיים, אולם החל להיות מטופל רק ב- 1972 כאשר ההאטה כבר הצטברה לכדי עשר שניות, ומאז נוספו עוד 27 שניות עיבור ובסך הכל 37 שניות.

  מערכות מחשבים רבות מצריכות timekeeping מדוייק ביותר, לצורך תזמון ארועים ביניהן, במיוחד כשהן מבוזרות גיאוגרפית, ואינן מוצבות כולן יחדיו בחדר אחד באתר יחיד.
  הן מנויות על שרות time synchronization ממכוני תקנים או observatories, מבוסס שעון אטומי, ומחסרות מן הערך הנשלח אליהם 37 שניות (כיום) כדי לקבל שעה ארצית נכונה.

 3. הסימן המובהק של המציאות הפיזיקלית, הוא שאין בה שום דבר קבוע.
  אין בטבע מהירות קבועה.
  גם אין בטבע תאוצה קבועה, והנפילה החופשית היא בתאוצה משתנה.
  אין בטבע שינוי קבוע, והשינוי תמיד משתנה.
  אין בטבע תופעה החוזרת על עצמה בפרקי זמן שווים.
  יש בטבע שינוי צורות, ואחידות בצורות לא קיימת.
  אין בטבע תנועה בקו ישר שהוא אחיד בצורתו.
  אין בטבע תנועה במסלול עגול שהוא אחיד בצורתו.
  אין בטבע קו גיאומטרי ישר, ואין בטבע קו גיאומטרי עגול.
  אין טעם לשאוף לאמות מידה מושלמות של אורך זמן ואנרגיה, ומספיק
  שאמות המידה יהיו ראויות לשימוש מעשי.
  אין כל אפשרות לדעת אם תופעה הנתפסת כמחזורית קבועה, היא באמת קבועה.
  הכמיהה למשהו קבוע תמיד הייתה קיימת, אבל צריך להשלים עם הקביעה שבמציאות הפיזיקלית אין “דבר” קבוע.

  גם היחס בין היקף המעגל לקוטרו אינו קבוע
  המתמטיקאים מאמינים (זה כבר אלפי שנים) כי מספר יחיד שערכו 3.14 בקירוב , מאפשר את המעבר מקוטר כל מעגל להיקפו.
  כל מעגל פירושו , מהזעיר ביותר שקוטרו מתקרב לאפס מ”מ, אל הגדול ביותר שקוטרו מתקרב לאינסוף מ”מ.

  ואילו עצבר האמין כי לכל גודל של מעגל צריך להיות מספר מעבר ייחודי, וכל מספרי המעבר האלה נמצאים בתחום צר בין 3.14 ל 3.16

  על פי אמונת המתמטיקאים מתקבל, שאם נבחר שני מעגלים אקראיים, יחס ההיקפים שלהם ( שווה) ליחס הקטרים שלהם.
  על פי אמונת עצבר מתקבל, שאם נבחר שני מעגלים אקראיים, יחס ההיקפים שלהם ( לא שווה ) ליחס הקטרים שלהם,
  מדובר באי שוויון זעיר מאוד, לאור התחום הצר בין 3.14 ל 3.16

  את שתי האמונות הללו אפשר לבדוק בדרך של ניסוי מעשי מדויק עם שני גלילי מתכת, שיחס הקטרים שלהם הוא לדוגמה , 7
  הניסוי מתחיל כאשר הגליל הקטן נלחץ בהיקפו אל היקף הגליל הגדול, וכאשר מסובבים את הגליל הקטן, הגליל הגדול מסתובב.

  תוצאה ראשונה של הניסוי:
  אם הגליל הקטן יסתובב 7 פעמים, והגליל הגדול ישלים סיבוב יחיד בדיוק, אז אמונת המתמטיקאים נכונה….. יחס הקטרים (שווה) ליחס ההיקפים.

  תוצאה שנייה של הניסוי : אם הגליל הקטן יסתובב 7 פעמים והגליל הגדול יסתובב סיבוב יחיד ( פלוס או מינוס ) 1 מעלה , אז אמונת עצבר נכונה. (יחס הקטרים (לא שווה) ליחס ההיקפים, כאשר מדובר באי שוויון זעיר.

  עצבר ערך את הניסוי הזה בשנת 2017 , והוא קיבל את התוצאה שלו.

  המתמטיקאים נרתעים מלערוך את הניסוי הזה, מהפחד שמא אמונתם בת אלפי השנים תתגלה כטעות נוראה, שנמסרה מדור לדור כאמת מתמטית מוצקה.

  א.עצבר

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

דילוג לתוכן