סיקור מקיף

מיהו אגנוסטיקן?

מהו אגנוסטיקן? – מאמר מאת ברטראנד ראסל (1953)

Bertrand_Russell
Bertrand_Russell

מויקיפדיה – האנציקלופדיה החופשית בעברית ובאנגלית: ברטנראנד ראסל חי בין השנים 1872-1970, היה פילוסוף, היסטוריון, לוגיקן, מתמטיקאי, פצפיסט, תמך ברפורמה סוציאלית, ונד בין ההשקפות התאולוגיות של אגנוסטיות ואתאיסטיות. בשנת 1950 הוענק לראסל פרס נובל לספרות, "כאות הוקרה על כתיבתו המיוחדת ועל פועלתו בתחומים הומניטריים וחופש המחשבה". המאמר "What is an Agnostic?" פורסם ב-1953.

מהו אגנוסטיקן?
אגנוסטיקן חושב שאין זה ניתן לדעת את האמת בעניינים הקשורים לאלוהים ועתיד החיים [או הנשמה], העניינים המעסיקים את הנצרות ואת שאר הדתות. או, אם לא בלתי-אפשרי לחלוטין, אז בלתי-אפשרי בהווה, כרגע [עמדה הידועה כאגנוסטיות חלשה].

האם האגנוסטיקנים אתאיסטים?
לא. אתאיסט, בדומה לנוצרי, סבור שאנו יכולים לדעת האם יש או אין אלוהים. הנוצרי סבור שאנחנו יכולים לדעת שישנו אלוהים; האתאיסט – שאנחנו יכולים לדעת שאין. האגנוסטיקן מעכב את השיפוט, הוא אומר שאין מספיק ראיות לאישוש או לביטול. במקביל, אגנוסטיקן עשוי לחשוב כי קיום אל כלשהו, אם-כי לא בלתי-אפשרי, מאוד לא סביר; הוא אף עשוי לחשוב קיום שכזה כל-כך לא סביר, עד כי בכלל לא ראוי לשקול אותו באופן מעשי. במקרה כזה, הוא לא מרוחק כל-כך מאתאיזם. גישתו אולי דומה לגישה של פילוסוף זהיר כלפי האלים של יוון העתיקה. אם הייתי מתבקש להוכיח שזאוס ופוסידון והרה ושאר האלים האולימפיים אינם קיימים, הייתי אובד-עצות, בוודאי במציאת טיעון מכריע וסופי. אגנוסטיקן עשוי לחשוב שהאל הנוצרי אינו סביר באותה מידה כמו האלים באולימפוס; במקרה כזה הוא, מכל בחינה מעשית, באותה סירה עם האתאיסטים.

מכיוון שאתה מתכחש ל"חוקיו של האל", איזו סמכות אתה מקבל כמדריך להתנהגות?
אגנוסטיקן אינו מקבל עליו שום 'סמכות', במובן שאנשים דתיים מקבלים על עצמם אחת. הוא סבור שעל האדם לחשוב על שאלות התנהגותיות בעצמו. כמובן, הוא יחפש ללמוד מחוכמתם של אחרים, אך הוא יאלץ לבחור בעצמו את האנשים אותם הוא מחשיב לחכמים, ואפילו לדבריהם הוא לא יתייחס כאילו אין עליהם עוררין. הוא יבחין שמה שמקובל לחשוב עליו כ"חוקיו של האל" משתנה מעת לעת. התנ"ך אומר שאין על אלמנה לשאת את אחיו של בעלה המת, וגם, שבנסיבות מסויימות, חובה עליה לעשות כך. אם נפל בחלקךְ מזל הביש להיות אלמנה מחוסרת ילדים עם גיס רווק, אינך יכולה (מבחינה לוגית) להימנע מלהפר את "חוקי האל".

כיצד אתה יודע מהו טוב ומהו רוע? את מה האגנוסטיקן מחשיב כחטא?
בניגוד לכמה נוצרים, האגנוסטיקן אינו כל-כך בטוח מהו טוב ומהו רוע. הוא אינו סבור כי אנשים שאינם מסכימים עם הממשל על נקודות סתומות [קשות, לא-בהירות] בתיאלוגיה, ראויים לסבול מוות כואב, כפי שרוב הנוצרים חשבו בעבר. הוא נגד רדיפות, ועמדתו כלפי גינוי מוסרי היא זהירה ובררנית למדי.

באשר ל'חטא', הוא סבור שאין זה רעיון שימושי במיוחד. הוא יסכים, כמובן, שישנן דרכי התנהגות רצויות ובלתי-רצויות. אך הוא מחזיק בדעה שיש להעניש את הסוגים הבלתי רצויים של התנהגות רק אם מטרתה של ענישה כזו היא הרתעה או לצורך התנהגות מתקנת, ולא כאשר הענישה היא תוצאה של הלך הרוח הסבור כי הענשה היא מעשה טוב לכשעצמו – שעל הרשעים לסבול ולהתענות. זו הייתה האמונה בעונש נקמני שגרמה לבני-האדם להשלים עם גיהנום. זהו חלק מהנזק שנעשה כתוצאה לרעיון ה'חטא'.
האם אגנוסטיקן עושה ככל העולה על רוחו?
מצד אחד, לא; מצד שני, כל אחד עושה ככל העולה על רוחו. הבה נניח, לצורך הדיון, שאתה שונא מישהו באופן עז כל-כך שהיית רוצה לרצוח אותו. מדוע אינך עושה זאת? אולי תשיב: "מכיוון שהדת אומרת לי שרצח הוא חטא." אך, כעובדה סטטיסטית מוכחת, אגנוסטיקנים אינם נוטים לרצח יותר מאשר שאר האנשים, למעשה, הם נוטים לכך מעט פחות. יש להם מניעים להימנע מרצח, בדיוק כמו לשאר האנשים. בראש הרשימה נמצא הפחד מעונש. במצבים ללא-חוקים, כמו בהלת זהב, אנשים רבים יפשעו אף-על-פי שבתנאים רגילים הם יצייתו לחוקים. הרתיעה אינה מהענישה החוקית לבדה; ישנה גם אי-הנוחות והפחד התמידי מפני גילוי, והבדידות בידיעה שעליך לחבוש מסכה אפילו בקרב היקרים והקרובים אליך, כדי להימנע מלהישנא. בנוסף לכל אלה ישנו גם את מה שניתן לכנות כ"מצפון": אם אי-פעם שקלת רצח, תתירא מפני הזכרון הנוראי של מילותיו האחרונות או גופתו המתה של קורבנך. נכון, כל אלה תלוים במידה רבה בעובדה שאתה חי בקהילה שומרת חוק, אך קיימות סיבות בשפע ליצירה של קהילה כזו ושמירה עליה.

אמרתי שישנו מובן נוסף בו כל אדם עושה ככל העולה על רוחו. רק השוטה ירַצּה כל דחף או יספק כל אימפולס, אך מהו המרסן את אותו רצון? רצון אחר. משאלותיו האנטי-סוציאליות של האדם מרוסנות אולי על-ידי המשאלה לרַצּות את האל, אך הן יכולות להיות מרוסנות גם על-ידי המשאלה לרַצּות את חבריו, או לזכות בכבוד קהילתו, או להיות מסוגל לחשוב על עצמו מבלי לחוש בחילה. אך אם אין לו שום משאלות ממין זה, הרעיונות המופשטים של המוסר לא ימנעו ממנו לסטות מדרך הישר.

מה יחסו של האגנוסטיקן כלפי התנ"ך?
יחסו של האגנוסטיקן כלפי התנ"ך אינו שונה מיחסו של כֹמר נאור כלפיו. הוא אינו חושב שזוהי התגלות אלוהית; הוא סבור שזוהי היסטוריה אגדתית קדומה, ובמובן זה לא מדויקת יותר או נכונה יותר מכתביו של הומרוס; הוא מחזיק בדעה שהצווים המוסריים, כפי שהם מבוטאים שם, טובים לעיתים, אך לעיתים רעים מאוד. לדוגמא: שמואל ציווה על שאול, בעת מלחמה, להרוג לא רק כל איש, אישה וילד של האויב, אלא גם את כל הצאן והבקר. אך שאול הותיר את הצאן והבקר בחיים, ובגלל זה נאמר לנו לדבר בגנותו. באופן אישי, מעולם לא הצלחתי להתפעל מאלישע על כך שקילל את הילדים שצחקו עליו, או להאמין (כפי שהתנ"ך טוען) שאלהות נדיבה תשלח שתי דובות להרוג את הילדים.

מהו יחסו של האגנוסטיקן כלפי ישוע, לידת-בתולין, או השילוש הקדוש?
מכיוון שאגנוסטיקן לא מאמין באלוהים, הוא אינו יכול לחשוב שישוע היה אלוהים. רוב האגנוסטיקנים מתפעלים מחייו והטפותיו המוסריות של ישוע, כפי שמסופר בספרי הבשורה הנוצרית (הגוספלס), אך לא בהכרח יותר מאשר חייהם או הטפותיהם של אנשים אחרים. אי-אלו ימקמו אותו בשורה אחת עם בודהה, כמה באותה השורה עם סוקרטס, ואחרים עם אברהם לינקולן. האגנוסטיקנים גם לא יחזיקו בדעה שדבריו אינם פתוחים לדיון וויכוח, מכיוון שהם אינם מקבלים שום סמכות כמוחלטת.

באשר ללידת-בתולין, הם רואים אותה כדוקטורינה שנלקחה מהמיתולוגיה הפאגנית – שם לידות כאלה לא היו נדירות במיוחד. (נאמר שזורואסטר נולד לבתולה; עישתר, האלה המסופוטמית, נקראת "הבתולה הקדושה".) האגנוסטיקנים אינם יכולים להאמין בתופעה, או בדוקטורינה של השילוש, מכיוון שאף אחד מהם אינו אפשרי מבלי האמונה באלוהים.

האם אגנוסטיקן יכול להיות נוצרי?
המילה "נוצרי" נשאה משמעות שונה בתקופות שונות. במהלך רוב המאות, מאז זמנו של הצלוב, פירוש המילה היה אדם המאמין באלוהים ובאלמוות, ושהחזיק באמונה שהצלוב היה אלוהים. אך היוניטריאניזמים קוראים לעצמם נוצרים, למרות שהם אינם מאמינים בקדושתו של הצלוב, ובימים אלו אנשים רבים משתמשים במילה "אלוהים" במובן מדויק פחות מאשר זה שהיא נשאה עד-כה. אנשים רבים האומרים שהם מאמינים באלוהים, לא מתכוונים היום לאדם או אישיות, או לשילוש של בני-אדם או אישיויות, אלא רק למגמה מעורפלת של כוח או למטרה הטבועה בתהליך האבולוציה. אחרים, המרחיקים לכת אף יותר, רואים ב"נצרות" לא יותר ממערכת של כללי מוסר, ומכיוון שהם בורים בהיסטוריה, מֵדמים שהיא יחודית ומאפיינת נוצרים בלבד.

כשכתבתי, בספר שיצא לאור לאחרונה, שכל מה שהעולם צריך זה "אהבה, אהבה נוצרית, או חמלה," אנשים רבים חשבו שהדבר מצביע על שינויים בהשקפת העולם שלי, למרות שלמען האמת, עשוי הייתי להגיד את אותו הדבר בכל זמן אחר. אם ב"נוצרי" כוונתך אדם האוהב את שכנו, אדם המזדהה עם סבל, שבאופן נלהב חושק בעולם חופשי מן האכזריות והתועבות המשחיתות אותו בהווה, אז לחלוטין, בצדק ניתן לכנותי נוצרי. כמו-כן, במובן הזה, אני חושב שתמצא עוד "נוצרים" רבים בקרב האגנוסטיקנים ובקרב האורתודוקסים. לרוע המזל, מנקודת המבט שלי, איני יכול לקבל הגדרה כזו. מלבד כמה התנגדויות אחרות, יהיה זה גס רוח כלפי יהודים, בודהיסטים, מוסלמים, ולא-נוצרים אחרים, אשר, כפי שההיסטוריה מראה עד-כה, עסקו לא פחות מנוצרים בקיום הסגולות הללו, אשר כמה נוצרים מודרנים טוענים ביהירות כמיחדות את דתם.

כמו-כן, אני חושב שכל אלו שקראו לעצמם נוצרים בעבר, ורוב גדול מאלה שקוראים לעצמם כך היום, יחשיבו את האמונה באלוהים ובאלמוות כחלק מהותי מהאדם הנוצרי. מסיבות אלו, לא אכנה את עצמי נוצרי, ומאותן הסיבות אגיד שאגנוסטיקן אינו יכול להיות נוצרי. אך, אם המילה "נצרות" תתגלגל ואיכשהו תשמש במובן של לא יותר מאשר סוג של מוסר, אז בהחלט יהיה זה אפשרי שאגנוסטיקן יהיה גם נוצרי.

האם אגנוסטיקן מכחיש שלאדם יש נשמה?
לשאלה זו אין משמעות מדויקת אלא אם נגדיר את המילה "נשמה." אני מניח שהכוונה היא, באופן גס, משהו לא-חומרי המתקיים באופן עקבי במשך כל חייו של האדם ואף לנצח, לאלו המאמינים באלמוות. אם זוהי הכוונה, אין זה סביר שאגנוסטיקן יאמין שלאדם יש נשמה. אך אני נחפז להוסיף שאין פירוש הדבר שהאגנוסטיקן הוא בהכרח מטיריאליסט. אגנוסטיקנים רבים (ואני ביניהם) ספקניים בקיום הגוף כמו-גם בקיומה של נשמה, אך זהו סיפור ארוך שיוביל אותנו לתוך מטהפיסיקה מסובכת. הן מחשבה והן חומר, כך אומר, הם רק סמלים נוחים לשיח, לא דברים הקיימים בפועל.

האם האגנוסטיקן מאמין בעולם הבא, בגן-העדן או בגיהנום?
השאלה 'האם אנשים שורדים את המוות?' היא מסוג השאלות בהן ניתן להציג ראיות. רבים מחשיבים מדיומים וספיריטואליזם כתנועות המספקות ראיות כאלה. אגנוסטיקן, ככזה, אינו מחזיק בדעה לגבי ההישרדות או אי-ההישרדות אלא אם הוא חושב שישנן עדויות לצד אחד או השני. אני מצידי, לא חושב שיש סיבה טובה להאמין שאנו שורדים את המוות, אך אני פתוח לשכנוע אם ראיות מספקות יתגלו.

גן-העדן והגיהנום הם עניין אחר. אמונה בגיהנום קשורה קשר הדוק עם האמונה שענישה נקמנית של חטא היא דבר טוב, באופן בלתי-תלוי לחלוטין לגבי תיקון התנהגותי או ההשפעה המרתיעה שעשויים או עשויים שלא להתלוות לענישה כזאת. כמעט ולא קיים אגנוסטיקן המאמין בזה. באשר לגן-העדן, אפשר להעלות על הדעת מצב בו מתישהו בעתיד יתגלו ראיות באשר לקיומו דרך הספיריטואליזם, אך רוב האגנוסטיקנים חושבים שעדויות כאלה לא קימות, וכתוצאה לא מאמינים בקיומו של גן-עדן.

אינך מפחד משיפוטו של אלוהים על-כך שאתה מכחיש את קיומו?
בהחלט לא. אני גם מכחיש את קיומם של זאוס ושל יופיטר ושל אודין ושל ברהאמה, אך אין זה גורם לי נקיפות מצפון. אני מבחין שחלק מאוד גדול מהגזע האנושי לא מאמין באלוהים ואף-על-פי-כן אינו סובל שום עונש נראה לעין כתוצאה. כמו-כן, לו היה אלוהים, אני חושב שאין זה סביר שהוא היה גאוותני כל-כך עד כי היה נעלב מאלה המפקפקים בקיומו.

כיצד האגנוסטיקן מסביר אתה היופי וההרמוניה של הטבע?
אינני מבין היכן ה"יופי" וה"הרמוניה" המודברים אמורים להימצא. לאורך שרשרת המזון, החיות טורפות אלה את אלה באופן חסר-רחמים. רוב החיות נהרגות באופן אכזרי בידי חיות אחרות או סובלות את היסורים הממושכים של מוות ברעב. אני מצידי, איני מסוגל לראות איזהשהו יופי גדול, או הרמוניה מופלאה בתולעת סרט. אל נא תאמר שיצור זה נשלח כעונש על חטאינו, מכיוון שהוא נפוץ יותר בקרב החיות מאשר בקרב האנשים. אני מניח ששואל השאלה חושב על דברים כגון היופי של הרקיע זרוע הכוכבים. אך עלינו לזכור שהכוכבים, מדי פעם ובהזדמנויות לא-מעטות, מתפוצצים ומפחיתים כל שבקרבתם לדֹק מעורפל. מכל מקום, יופי הוא עניין סובייקטיבי הנמצא בעינו של המתבונן בלבד.

כיצד מסביר האגנוסטיקן ניסים והתגלויות אחרות של יכולתה הבלתי-מוגבלת של השכינה?
אגנוסטיקנים סבורים שאין בנמצא עדויות ל"ניסים" למיניהם, במובן של תופעות הסותרות את חוקי הטבע. אנו יודעים כי ריפוי מכוח האמונה מתרחש ושהוא לא פלאי, בשום מובן. ב-Lourdes [עיר המפורסמת בהתגלויות של הבתולה הקדושה מרי, ובניסים המתרחשים בה], מחלות מסוימות ניתנות לריפוי ואחרות לא. את אלו שניתן לרפות ב-Lourdes כנראה שניתן לרפות בכל מקום אחר בו למטופל יש אמון מלא ברופא שלו. באשר לתיעודים של ניסים אחרים, כמו יהושע שציווה על השמש לעמוד במקומה, האגנוסטיקן מבטל אותן כאגדות ומצביע לעובדה שכל הדתות מלאות באגדות כאלה. ישנן לפחות אותו מספר של עדויות לכוחותיהם של האלים היוונים בכתביו של הומרוס, כמספר העדויות לאל הנוצרי בתנ"ך.

היו תשוקות נבזיות ואכזריות אליהן הדת התנגדה. אם ננטוש עקרונות דתיים, האם האנושות תוכל להתקיים?
קיומן של תשוקות נבזיות ואכזריות אינו מוטל בספק, אך איני מוצא שום ראיות בהיסטוריה שהדת התנגדה לתשוקות כאלה. להפך, היא קידשה אותן, ובכך הרשתה לאנשים להיענות להן ללא שום חרטה. רדיפות אכזריות נהגו להיות שכיחות בממלכה הנוצרית יותר מאשר בכל מקום אחר. ההצדקה לרדיפות, כך נראה, היא אמונה דוגמטית. טוּב-לב וסובלנות יגברו רק באופן יחסי לדעיכה של אמונה דוגמטית. בימנו קמה דת דוגמטית חדשה, דהינו, קומוניזם. לדת זו, כמו למערכות דוגמטיות אחרות, האגנוסטיקן מתנגד. האופי הרדיפתי של הקומוניזם בהווה הוא בדיוק כמו האופי הרדיפתי של הנצרות במאות הקודמות. ואת העובדה שהנצרות נעשתה פחות רודפת, אותה יש לזקוף לזכותם של החושבים החופשיים שהפחיתו את הדוגמטיות של הדוגמטיקן. אם אלה היו דוגמטים בימים אלו כפי שהיו בעבר, הם היו עדיין חושבים שזה צודק להעלות כופר על המוקד. רוח הסובלנות, אותה כמה נוצרים מודרנים רואים כמהות הנצרות, היא למעשה תוצר של הלך הרוח המרשה להטיל ספק ומתנהג בחשדנות כלפי ודאויות מוחלטות. אני חושב שכל אחד שיבחן את ההיסטוריה באופן חסר פניות ימצא שדת גרמה ליותר סבל, לא מנעה אותו.

לאגנוסטיקן, מהי משמעות החיים?
אני מרגיש מחויב לענות דרך שאלה אחרת: מהי המשמעות של 'משמעות החיים'? אני מניח שהכוונה היא איזושהי מטרה כללית. אני לא חושב שלחיים באופן כללי יש מטרה כלשהי. הם פשוט מתרחשים. אך לבני אדם כפרטים יש מטרות, ואין שום דבר באגנוסטיציזם שיגרום להם לנטוש מטרות אלה. מובן, אין שום ערובה לכך שיצליחו להגיע לתוצאות אליהן הם שואפים; אך הרי לא תסתכל בעין טובה על חייל המוכן להילחם רק בתנאי שנצחון יהיה ודאי. האדם שצריך דת כדי לתמוך במטרותיו שלו הוא מוג-לב, ואיני יכול לחשוב עליו טובות כעל האדם שהולך עם סיכויו, אפילו כשהוא מודה שתבוסה אינה בלתי-אפשרית.

האם דחייתה של הדת לא גוררת את דחיתם של הנישואין והצניעות?
גם כאן, עלי להשיב בשאלה אחרת: האם האדם ששואל שאלה זו מאמין שהנישואין והצניעות תורמים לאושר ארצי, כאן למטה, או האם הוא חושב שבעוד שהם גורמים לאומללות כאן למטה, יש לסנגר עליהם כאמצעים להגיע לשמים? האדם המחזיק בדעה השניה יצפה, ללא ספק, שאגנוסטיציזם יוביל לדעיכה של מה שהוא מכנה מידה-טובה. אך הוא יהיה חייב להודות שהדבר אותו הוא מכנה מידה-טובה אינו תורם לאושר של הגזע האנושי על-פני האדמה. אם, מצד שני, הוא יחזיק בדעה הראשונה, דהינו, שישנם טיעונים חיצוניים בזכותם של נישואין וצניעות, יהיה עליו להודות שהטיעונים הם כאלו שימשכו את האגנוסטיקן. אגנוסטיקנים, ככאלה, אינם מחזיקים בהשקפות מובהקות בנוגע למוסר מיני. אך רובם יודו שישנם טיעונים ברי-תוקף כנגד סיפוק שלוח-רסן של תשוקות מיניות. אך הם יגיעו לטיעונים אלו באמצעות מקורות חיצוניים, ולא באמצעות הנחה כלשהי של צווים אלוהיים.

האם אמונה בדעת לבדה אינה מסוכנת? האם הדעת אינה לקויה ולא-מושלמת ללא חוקים רוחניים ומוסריים?
לשום אדם בר-דעת, אגנוסטי ככל שיהיה, יש "אמונה בדעת לבדה." הדעת עוסקת בעובדות, כמה מובחנות וכמה מוקשות. השאלות האם ישנם חיים לאחר המוות, והאם יש אלוהים, מתייחסות לעניינים עובדתיים, והאגנוסטיקן יחזיק בדעה שהן צריכות להיחקר באותה הדרך כמו השאלה, "האם מחר יתרחש ליקוי לבנה?" אך עובדות לבדן אינן מספיקות כדי לקבוע פעולות, מכיוון שהן אינן מגלות לנו מהן המטרות אליהן עלינו לשאוף. במישור המטרות, אנו זקוקים למשהו מלבד הדעת. האגנוסטיקן ימצא את מטרותיו בליבו שלו, ולא בפקודות חיצוניות. הבה נמחיש את הדברים: נניח שברצונך לקחת רכבת מניו-יורק לשיקאגו; אתה תשתמש בדעת כדי לגלות מתי הרכבות נוסעות, והאדם שיחשוב שברשותו איזשהו כושר של תבונה או אינטואיציה המאפשר לו להתעלם מלוח-הזמנים יחשב לאויל. אך שום לוח-זמנים יגיד לו שזהו חכם, עליו יהיה לקחת בחשבון עניינים נוספים הקשורים לעובדות; אך מאחורי כל העובדות קיימות המטרות אותן הוא מחשיב כראויות, ואלה, לאגנוסטיקן כמו לאנשים אחרים, שייכות למישור שונה מזה של הדעת, אף-על-פי שאין שום סיבה שיהיו מנוגדות. המישור עליו אני מדבר הוא מישור הרגשות, התחושות והתשוקות.

האם אתה רואה את כל הדתות כסוג של אמונה-תפלה או דוֹגמה? מבין הדתות הקיימות, לאיזו דת אתה רוחש את הכבוד הרב ביותר, ומדוע?
כל הדתות המאורגנות הגדולות ששלטו על אוכלוסיות גדולות היו מוכתמות במידה כזו או אחרת של דוגמטיות, אך "דת" היא מילה ללא משמעות מדויקת במיוחד. קונפוציאניזם, לדוגמא, עשוי להיקרא דת, אם-כי הוא אינו קשור לשום דוֹגמה. גם בצורות מסוימות של נצרות ליברלית, היסוד הדוגמטי מופחת למינימום.

מכל הדתות הגדולות של ההיסטוריה, אני מעדיף את הבודהיזם, במיוחד בצורותיו המוקדמות ביותר, מכיוון ששם היה את היסוד הקטן ביותר של רדיפה.

כמו אגנוסטיציזם, גם קומוניזם מתנגד לדת. האם האגנוסטיקנים הם קומוניסטים?
קומוניזם אינו מתנגד לדת. הוא רק מתנגד לדת הנוצרית, בדיוק כמו האסלאם. קומוניזם, לפחות בצורה בה תומכים הממשל הסובייטי והמפלגה הקומוניסטית, הוא מערכת דוגמטית חדשה, מסוג מוזר, אלים ורודפני במיוחד. לכן, כל אגנוסטיקן אמיתי חייב להתנגד לה.

האם האגנוסטיקן חושב שבלתי-ניתן לישב את המדע והדת זה עם זה?
התשובה תלויה בשאלה, למה הכוונה ב"דת." אם הכוונה היא מערכת מוסרית גרידא, ניתן לישב אותה עם המדע. אם הכוונה היא מערכת של דוֹגמה, הנחשבת כאמת בהּ לא ניתן להטיל ספק, אז היא מנוגדת לרוח המדעית, המסרבת לקבל עובדות ללא ראיות ומחזיקה בדעה שודאות מוחלטת כמעט תמיד בלתי-אפשרית.

אילו מן ראיות ישכנעו אותך שאלוהים קיים?
אני חושב שאם הייתי שומע קול מן השמיים המנבא את כל שהולך לקרות לי במהלך עשרים וארבע השעות הקרובות, כולל אירועים שנראים מאוד בלתי-סבירים, ואם כל האירועים האלה היו מתרחשים, אז אולי הייתי משתכנע בקיומה של תבונה על-אנושית כלשהי. אני יכול לדמיין ראיות אחרות ממין זה העשויות לשכנע אותי, אך למיטב ידיעתי לא קיימות שום ראיות כאלה.

43 תגובות

 1. וואלה כמה מסכנים באשכול אחד יותר גרוע מדרי הרחוב יש הומלס ויש BRAIN-LESS וכולם התרכזו פה

 2. ראשית ברצוני להודות למי שטרח ותרגם את המאמר הזה על ברטנראנד ראסל. כי הוא אדם, ופילוסוף מענין שמאפשר בהחלט להפעיל את הדעת ולשאול בעקבות דבריו שאלות.
  וכשואל נצחי, ניתנה לי פעם הזדמנות נדירה לשאול את אלוהים עצמו מה דעתו על כל הדתות. ובכלל שאלתי אותו מי לדעתו הדת הנכונה והאמינה מכל הדתות אשר ברא? והתשובה שקבלתי מאלוהים הייתה מפתיעה! הוא ענה לי שהוא מבין את השאלה, אך אינו יכול להשיב לי עליה, כיוון שהא עצמו אינו דתי.

 3. אלוהים הוא המצאה אנושית, בכך אין ספק. ואפילו לא קדומה מאוד.
  אם יש כוח מכוון ביקום – ואגנוסטיקה אינה שוללת זאת – אין סיבה שנקרא לו בשם, ואין סיבה שנעבוד אותו בתרי"ג מצוות או כל עבודת אלילים אחרת..
  אם יש כוח מכוון ביקום – יתכן שהוא הסיבה להיווצרות ותנועת היקום כפי שהוא – אך סביר להניח שאין הוא מתעניין בהרגלי שמירת השבת שלנו, הרגלי הכשרות שלנו, ויחסינו זה אל זה.
  במילים אחרות – אם יש כוח מכוון בלתי ידוע ביקום – סביר להניח שהוא אדיש לעניינים מוסריים.

  +++++++

  לאנונימי – אל תתפאר בכך שאין לך כלל שאלות. עליך להתבייש בכך.
  זה מציג אותך כחמור גרם הולך בתלם שאין לו חשיבה משלו.

 4. לא לצעוק !!! כרגע גיליתי שכבר שנים שאני אגנוסטיקן
  פשוט לא טרחתי לברר מה זה בדיוק…

 5. איזו התכסחות..
  כנראה שבני אדם ישארו בני אדם ולא משנה מה האמונה או חוסר אמונה שלהם…
  אנשים, טראנקילה.. דואליות? OMG

 6. אתה יכול להמשיך להתחמק מתשובה.
  היה לי ברור מראש שתעשה זאת.

  אינני יודע. אולי אתה שואל שאלות רק כשאתה יודע את התשובה אבל באופן כללי – שאלה נועדה למלא צורך בידע כאשר הידע חסר.
  כשאתה עונה שהשאלה היא שאלה של חוסר ידע אינך אומר למעשה דבר.

  למעשה – ברור לי שאתה באמת שואל שאלות רק על דברים שאתה יודע מראש את התשובה להם.
  בגלל זה אתה מפגין את אותו ידע שכבר היה לך ביום היוולדך.

 7. כמו שאמרתי לך קודם השאלות האלו הם שאלות של חוסר ידע יש לך הרבה להשלים לפני שתבין אותם , א"א ללמד על רגל אחת .
  אתה מנצל את החוסר רצון שלי להתווכך איתך כתרוץ לבריחה מהאמת …
  זה לא תפקיד שלי יש אנשים מוסמכים לכך, אל תתעצל .
  אני יקל עליך ,קב……….ל :
  קצת היסטוריה :
  http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%9D_(%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9F)
  ערכים:
  http://www.arachim.org/ErrorPage.asp

  ד"א …עם קצת תורה לא הייתה מתבטא ככה , אתה צריך את זה ,אולי יותר ממה
  שנראה לך .

 8. אתה לא רק טמבל – אתה גם שקרן.
  הרי יש לך שאלות – שאלתי אותך שאלות שאין לך תשובה עליהן ואינך מפסיק להתחמק

 9. מיכאל רוטשילד:
  טבעך האמיתי יוצא עם כל הודעה שחולפת …אני לא השתמשתי בשום מילות גנאי בכל השיחה איתך , אני לא חושב שאתה טמבל בגלל הדרך שאתה בוחר ללכת ,
  ההפך אני מאוד מעריך אנשים שדובקים בדרך מסויימת ואפי אם הם הגנוסטיקנים או אתיאיסטים .
  אני עדיין חושב שאתה זה עם השאלות ולכן אתה צריך לחפש את התשובות : )
  לי אין שאלות אני בטוח בדרך שלי ,ואם היו לי שאלות הייתי גם "נובר בזבל "בשביל תשובות …(האמת)
  אבל כמו שאמרנו קודם ,יש את העצלנים ויש את הפחדנים …
  ושוב בהצלחה ב"ערכים" : )

 10. טמבל:
  אני יודע מה זה ארגון ערכים אבל אתה אפילו לא מסוגל להבין כשצוחקים עליך.
  עדיין לא נתת תשובה.
  אם יש את התשובות ב"ערכים" או ב"ירחים" או ב"מופרכים" – תביא אותן משם ואל תשלח אותי לנבור בזבל.

 11. מיכאל רוטשילד :
  אנחנו נתקלים שוב בחוסר ידע …
  "ערכים" אירגון חזרה בתשובה שעונה על השאלות שלך : ) (לא נעים…)
  ולא חידשת לי כלום עם כל הלינקים האלו …בכל בית יש בית שימוש גם אצל החרדים .
  ואני לא חושב שבשאר הציבור הלא חרדי (סליחה אני מתקן) אני בטוח שבציבור הלא חרדי והחילוני יש את אותו הדבר ואפי' יותר,כולנו בני אדם עם אותם יצרים רק שהתורה מתקנת את האדם לכן באחוזים אצל החרדים יש את זה פחות .
  ושוב אני רואה שאתה יוצא מנקודה של כעס ,כל הלינקים האלו מוכיחים את זה …זה מאוד מפריע לך שזה אצל החרדים שאתה שוכח שזה אפי' יותר גרוע אצל החילונים,אני מתכתב איתך ואני לא מרגיש אפי'
  טיפה של אולי ספק של שנאה לשום אדם ששונה ממני ,ואתה ממש עונה בכעס אחי .
  יש את ארגון "ערכים"ואם אתה באמת רוצה תשובות זה הכתובת : )
  כנס לאינטרנט תמצא אותם ונראה מה תיהיה החוות דעת שלך אחרי שתדבר שם עם מישהוא.
  בהצלחה .

 12. ומשהו על הערכים שלכם:
  סתם – בשביל הכיף – כמה דוגמאות לתרומתה של הדת בתחומי המוסר:
  האיש הזה הלך כל בוקר לבית הכנסת:
  http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3757590,00.html
  האיש הזה ביצע מעשי סדום ואמר – "מצוות קדושות":
  http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3750221,00.html
  הנה עוד מעשה מתחשב ונחמד – המדרכות במאה שערים אסורות לכניסה לנשים:
  http://news.walla.co.il/?w=/1/1529900
  שכונות חרדיות שהפכו למקום הסתר לילדים חטופים, התעללות בחסות הבירוקרטיה הישראלית:
  http://news.nana10.co.il/Article/?ArticleID=654072&sid=126
  איך קורה ששמם של רבנים נקשר בהלבנת כספים בהיקף מיליונים ובניהול מארג מאפיונרי שמגלגל כסף שחור נקי ממס? איך ייתכן שגזל מקבל הכשר כיוון שנעשה 'לשם שמיים'"? ישראל וולמן עם השורשים ההיסטוריים לחילול ה' הגדול:
  http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3752986,00.html
  האמא שקיימה יחסי מין עם ילדיה בני הנ7 והנ11, בעוד בעלה בבית הכנסת :
  http://www.nrg.co.il/online/54/ART1/918/806.html
  הנער המשיך לאנוס ילדים כשהיה במעצר בית:
  http://news.walla.co.il/ts.cgi?w=/1/1522572
  נחש נשך נחש:
  http://www.haredim.co.il/ViewArticleVideos.aspx?itmID=898
  רבנים סחרו באיברים מישראל
  http://news.walla.co.il/?w=//1525303&m=1&mid=71169
  הנהג הדורס נעזר בשופט הדורסני:
  http://www.ynet.co.il/articles/1,7340,L-3750988,00.html
  44 בני אדם נעצרו, בהם שורת רבנים. לפי החשד, כסף התקבל מסחר באיברים וגם ממכירת תיקי "גוצ'י" ו"פראדה" מזויפים
  http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3751533,00.html
  עשרות תלונות חמורות על מכות וניצול מיני של ילדים למשפחות חוזרים בתשובה הוגשו נגד אנשי תלמוד תורה:
  http://www.nrg.co.il/online/1/ART1/920/820.html
  האיש הזה הלך כל בוקר לבית הכנסת:
  http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3757590,00.html
  האיש הזה ביצע מעשי סדום ואמר – "מצוות קדושות":
  http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3750221,00.html
  הנה עוד מעשה מתחשב ונחמד – המדרכות במאה שערים אסורות לכניסה לנשים:
  http://news.walla.co.il/?w=/1/1529900
  שכונות חרדיות שהפכו למקום הסתר לילדים חטופים, התעללות בחסות הבירוקרטיה הישראלית:
  http://news.nana10.co.il/Article/?ArticleID=654072&sid=126
  איך קורה ששמם של רבנים נקשר בהלבנת כספים בהיקף מיליונים ובניהול מארג מאפיונרי שמגלגל כסף שחור נקי ממס? איך ייתכן שגזל מקבל הכשר כיוון שנעשה 'לשם שמיים'"? ישראל וולמן עם השורשים ההיסטוריים לחילול ה' הגדול:
  http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3752986,00.html
  האמא שקיימה יחסי מין עם ילדיה בני הנ7 והנ11, בעוד בעלה בבית הכנסת :
  http://www.nrg.co.il/online/54/ART1/918/806.html
  הנער המשיך לאנוס ילדים כשהיה במעצר בית:
  http://news.walla.co.il/ts.cgi?w=/1/1522572
  נחש נשך נחש:
  http://www.haredim.co.il/ViewArticleVideos.aspx?itmID=898
  רבנים סחרו באיברים מישראל
  http://news.walla.co.il/?w=//1525303&m=1&mid=71169
  הנהג הדורס נעזר בשופט הדורסני:
  http://www.ynet.co.il/articles/1,7340,L-3750988,00.html
  44 בני אדם נעצרו, בהם שורת רבנים. לפי החשד, כסף התקבל מסחר באיברים וגם ממכירת תיקי "גוצ'י" ו"פראדה" מזויפים
  http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3751533,00.html
  עשרות תלונות חמורות על מכות וניצול מיני של ילדים למשפחות חוזרים בתשובה הוגשו נגד אנשי תלמוד תורה:
  http://www.nrg.co.il/online/1/ART1/920/820.html
  http://bhol-forums.co.il/topic.asp?cat_id=4&topic_id=2788217&forum_id=771
  http://www.mynet.co.il/articles/0,7340,L-3743550,00.html
  http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3744163,00.html
  http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3743686,00.html
  http://news.walla.co.il/?w=/22/1514662
  http://www.nrg.co.il/online/1/ART1/912/007.html
  http://www.ynet.co.il/articles/1,7340,L-98368,00.html
  http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1097050.html
  קיצור של קישור ארוך
  http://news.nana10.co.il/Article/?ArticleID=646627&sid=126
  http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000474535&fid=2&nl=2
  http://www.nrg.co.il/online/1/ART1/907/770.html
  http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3735958,00.html
  http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3735758,00.html
  http://www.nrg.co.il/online/54/ART1/890/241.html
  http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3733407,00.html
  http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3732621,00.html
  http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3732197,00.html
  http://www.nrg.co.il/online/1/ART1/895/077.html
  http://news.walla.co.il/?w=/3/1492238
  http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3718156,00.html
  http://www.nrg.co.il/online/1/ART1/892/782.html
  http://www.mako.co.il/news-law/legal/Article-be48c1e22e45121004.htm&sCh=3d385dd2dd5d4110&pId=978777604
  http://www.mynet.co.il/articles/0,7340,L-3711940,00.html
  http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3713096,00.html
  http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3710509,00.html
  http://www.mynet.co.il/articles/0,7340,L-3707925,00.html
  http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3705849,00.html
  http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3704416,00.html

 13. אוקי
  הבנתי.
  אז אין לך תשובות.
  אני מכיר גם את חוסר הערכים שלכם ואין כל טעם בהמשך השיחה

 14. מיכאל רוטשילד :
  אתה צודק זה בזבוז זמן .
  אתה מדבר מתוך כעס כדי לך לבדוק למה ?
  ונכון שהם נקראים בשמות שונים אבל הסיבה שאמרתי לך לראות תגובה 14 זה בשביל שתבין
  שההסבר פה לא נכון לגבי אגנוסטיקנים …זה נשמע יותר כמו אתיאיסט .
  והשאלות ששאלת מראים על חוסר ידע ותו לו ..יש לך הרבה ללמוד .אם אתה רוצה תשובות ברצינות
  יש את "ערכים" בשביל זה : )

 15. משה גדליה:
  אינני יודע איך אתה מפרש את הדברים כאילו מדובר באתיאיסט אבל לא בזה מדובר.
  בגלל זה זו מילה נפרדת.
  אתה מוזמן להסתכל בכל מקור החל במילון וכלה בויקיפדיה.
  כמובן שלדעתי העמדה האתאיסטית הרבה יותר סבירה אבל התבטאויותיך מוכיחות שחבל בכלל לבזבז עליך את הזמן.
  אתה מכנה התבססות על איזה ספר מעופש שהסיבה היחידה שיש לך לחשוב שנכתב על ידי אלוהים היא אמונה טפלה ושכל העובדות מראות שנכתב על ידי בני אדם ואפילו לא בני אדם הכי חכמים בשם "חיפוש האמת"!
  הצחקתני.
  אמור לי בהזדמנות זו:
  האם זה שהארנבת מעלה גרה זו אמת?
  האם זה שהפרת והחידקל יוצאים ממקור משותף זו אמת?
  האם זה שנוח בנה תיבה בגודל פתח תקווה ושט בה על מים שהציפו את כל העולם והגיעו מעל לפסגת הרי אררט המתנשאת לגובה 5 ק"מ זו אמת?
  האם זה שהמים האלה נעלמו מכדור הארץ אחרי המבול זו אמת?

  ספר לי עוד על חיפוש האמת שלך.
  אני אוהב בדיחות!

 16. מיכאל רוטשילד:
  תקרא את תגובה 14 …לפי התיאור פה זה יותר נראה כמו אטאיסט .
  ועכשיו קצת הסטוריה .."הספר" לא נכתב ע"י אנשים אחרים לפני אלפי שנים אלא ע"פ אלוהים וזה לא "דעת אחרים".
  ואדם שמפחד לקבל על עצמו עול ונמנע מלחפש את האמת ..נקרא פחדן (הוא מפחד מה יהיה אחרי שהוא ידע את האמת ) וזה מובן הרי קשה לעבוד על עצמך ,
  או אולי הוא נקרא עצלן שלא רוצה מחוייבות ,גם זה מובן שזה גם טבע האדם .
  ואם תשים לב ותקרא שוב תראה שפחות או יותר התשובה לכל דבר זה "אין ראיה שכן אבל גם אין
  הוכחה שלא " פלוסופיה בגרוש חח…

 17. משה גדליה:
  לא פגעת ברגשותיי. פשוט דיברת שטויות.
  אגנוסטיקן הוא מישהו שאינו יודע אם יש אלוהים או אין.
  זה הדבר היחיד שמשותף לאגנוסטיקנים.
  זה לא שייך לאיך מתנהלת המדינה ודעותיו בוודאי מבוססות יותר מאלו של אדם שמחליף את דעותיו בדעתם של אנשים אחרים שכתבו איזה ספר לפני אלפי שנים.

 18. מיכאל רוטשילד :
  אני מבין שפגעתי ברגשותך …סליחה .
  וכידוע הגנה טובה היא התקפה : ) ואם זה יעשה לך את זה אז ..משה גדליה ,נעים מאוד ; )

 19. אנונימי:
  לגמרי ברור מדוע אתה מתבייש בדעותיך עד כדי כך שאתה מסתתר מאחרי מסווה האנונימיות.
  בושתך מוצדקת.

 20. הדבר הזה שנקרא אגנוסטיקן זה שום דבר בעצם כי הם לא הולכים ע"פ שום דרך ורק על פי דעה עצמית
  תבינו לבד מה היה קורה אם המדינה הייתה מנוהלת ע"פ אדם שדעותיו כאלו …

 21. הבן אדם פשוט גאון!!! תענוג לקרוא קצת הגיון אחרי הרבה זמן של אי שפיות-פשוט כיף גדול!!!
  הלוואי ויום אחד נזכה שכל בני האדם בכדור הזה יהיו כמוהו-העולם באמת היה שקט ושליו יותר…
  כן ירבו!!!

 22. תשובה בקצרה ל"מה חדש":
  כמו שכבר ענו לך באופן כללי על כל דבר אענה לך ספציפית על עניין התפילה.
  מהלך חייו של אדם תלןי באיזשהו "תסריט כללי" אך שנתון לקרבתו אל ה'.
  כאשר אדם מתפלל, הוא תולה בה' עניינים מסויימים ומתקרב אליו דרך אותם עניינים כך שהוא כבר לא אותו אדם כמו שהיה לפני התפילה. ומפה בא הכביכול שינוי בהחלטת הבורא.

  אפשר לתת דוגמא למשל שאדם שיש לו מידה מסויימת של כעס הוא עתיד להתעצבן אם יווצר מצב כזה או אחר. אך אם ישפר את המידה הזאת, הוא שינה פרמטר בכל המשוואה הזאת ואז הוא סביר להגיב אחרת.

  על קצה המזלג.

 23. הכל טוב ויפה. אבל למה הוא נקרא אגנוסטיקן – הוא אתאיסט טהור, ומספיקה
  לי תשובתו לשאלה האחרונה בשביל לטעון את זה.

 24. נקודה:
  אינך משיב לדברי.
  אתה שאלת איך יקרא למי שחושב X ואני אמרתי שכולם חושבים X ולכן אין צורך לציין את מי שחושב X בשם מיוחד.
  ומה אתה אומר בתשובתך? אתה אומר – נכון – כולם חושבים X

  האם אתה מסכים אתי, אם כן?

 25. בשביל לומר "קיים במקום אחר" צריך להחזיק במטאפיסיקה מסוימת לגבי הדברים בעולם, רוב בני האדם לא מבינים או מתעסקים בזה (אם בכלל זה ניתן). לכן, יוצא שאין איזשהו הבדל אמיתי בין הדתי המצוי לחילוני המצוי. במקרה לזה יצא שהוא נולד בבית דתי, וזה נולד בבית חילוני. לא משמעותי ולא עקרוני.

 26. נקודה:
  מה שאתה מתאר נכון לגבי כל אדם.
  כולם יודעים שאלוהים קיים בין המושגים המאוחסנים במוח.
  מה שמבדיל בין מאמין, אדיאיסט ואגנוסטיקן הוא התשובה שהוא נותן לשאלה אם אלוהים קיים גם במקום אחר.

 27. איך יקרא מי שחושב שאלוהים קיים במוחותיהם (בנפש) של ההוגים אותו בדיוק כמו ששאר הדברים שנהגים ונחווים (רגשות, הזיות, עובדות, ידיעות וכו') קיימים במוחותיהם.

 28. אני בעצמי אגנוסטיקן והתיאור פה יותר נוטה להשקפה אתאיסטית מאש אגנוסטית

 29. תודה על התרגום.
  לדעתי, השאלה האם ראסל אגנוסטיקן או אתאיסט היא פילפול פחות חשוב.
  מה שחשוב זה שראסל התעלם מן החוכמה של קירקגור שאמר, שהיחס אל המוחלט קובע את היחס אל המוסר.
  כוונתי היא, שאמונה כלשהי היא הכרחית כדי להיות אדם מוסרי אך רצוי שאדם יהיה מודע לצורך להטיל ספק גם בדברים המקודשים עליו. לדוגמה, רבים מהמסורתיים מקדשים את "חוכמת הדורות" שבאה לידי ביטוי בחוקי הדת, גם אם ברור שלא כל מה שהיה נכון פעם נכון גם היום. חילונים ליברליים מקדשים לעת"ק את "ערך החיים" מבלי להטיל ספק ברפואה המודרנית שיוצרת גם הרבה מאוד סבל במחיר ממון רב.
  בקיצור, אלוהים, כמוחלט האולטימטיבי, הוא הרבה פעמים השערה שהויתור עליה לא יתרום לפילוסופים הרבה אך עלול לעלות במחיר חברתי יקר.

 30. אני האמנתי בכול מה שהוא אומר אחד לאחד פעם ולא היה לי מושג שמישהו ייסד את זה כאמונה אז זה אומר שאני ממש אגנוסטיקן
  הוא חכם

 31. גם אני קראתי כולל 'מהומת אלוהים'. מצטרף לבקשתך לעורך הידען ובמיוחד חומר על ההתנגשות עם הרציונאל המדעי סביב אלוהים.

 32. הי,

  גל, תודה על התרגום המוצלח של המאמר המעניין הזה.
  בדיוק סיימתי לקרוא את הספר 'ההסטוריה של אלוהים' של קארן ארמסטרונג, כך שהנושא הזה דיבר אל ליבי.
  מעניין אותי לדעת, כיצד אתה הגעת לידי תרגום המאמר הזה? האם תוכל להמליץ על מקורות נוספים בתחום?

 33. תשובה למה חדש

  הנושא (לפחות ביהדות) אינו פשוט/פשטני כמו שאתה מציג.
  אחת התשובות הפשוטות לשאלתך הוא הכלל ידוע "הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים".
  כלומר, הכל קבוע מראש חוץ מאותם דברים הקשורים לאמונה באל – דברים אלו (ובכללם תפילות) אינם נתונים לשליטתו של האל.
  אך גם כלל זה מעלה שאלות רבות נוספות.
  הייתי ממליץ לך לקרוא קצת יותר על מגוון היחסים ביהדות לגישה הדטרמיניסטית.
  לי אישית (כאדם שאינו אגנוסטיקן ואינו אתאיסט) יש גישה קצת שונה.
  אם יש לך שאלות נוספות הדואל שלי הוא [email protected]

 34. בענין האתאיזם של האגנוסטיקן ראוים דבריו של קודמי בדיון (יעקב) שהרי אגנוסטיקה היא הכרתו של אדם בהעדר היכולת לשפוט ולהעריך דעה כלשהי בענינים או שאלות החורגות מתחום הניסיון האנושי .
  וזה להיפך מדרכם של אתאיסטים או מאמינים ואנשי דת הגורסים שיש ביכולתם לדעת ( גנוסיס זה דעת )

 35. שאלה ביחס בין האדם לאל
  אם האל הוא עבר הווה ועתיד והוא הכל יכל אז:
  הכל תוכנן כבר מראש
  למה אנשים הולכים להתפלל התפילות לא יעזרו כי הכל ניקבע מראש.
  אם תפילה היתה מתקבלת הרי זה היה חורבן היקום כי שינוי בתוכנית אחת תפיל את הכל!
  או זה כאילו האל הודע בטעות.
  אשמח לקבל תגובות ולדעת אפוא טעיתי.

 36. אך כל הטקסט עוסק בכך שאגנוסטיות נמנעת מלהביע דעה על ענייני אלוהים, אך פתוחה לשכנועים

 37. סליחה על הפלפול, אינני רואה בראסל אגנוסט, כיון שההגדרה לאגנוסטיות הינה שמדובר באלה החושבים שהשאלה אם יש אלוהים אינה בת הכרעה, ולכן אינם מתעסקים בנושא.כאן מדובר על אתאיסט, אולי 'רך', רציונאל לכל דבר, העוסק במודע ברציונאל סביב קיומו של האלוהים ואינו מאמין בו לחלוטין.

  יעקב בן שאול

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

דילוג לתוכן