מחב"א

מוזיאון לכימיה ברמת חובב; סטודנט מאוני' ת"א זכה בפרס בתחום המיחשוב; תואר ד"ר כבוד לחתן פרס נובל ב'שערי מדע ומשפט'

פורסם המכרז להקמת מרכז קשרים לכימיה קיימות ותעשייה בנאות חובב* את המרכז ואת מבנה המועצה הסמוך אליו תכננה האדריכלית כלת פרס ישראל עדה כרמי-מלמד *

דילוג לתוכן