סיקור מקיף

הרעה במידת הבטיחות והבטחון בחלל

כך עולה מספר SPACE SECURITY 2007 מוקדש בלעדית לנושאי ביטחון-חלל, הכוללים בין היתר מערכות לוחמת חלל, מגמות בתחום ההסכמים הבינלאומיים העוסקים בחלל, עיסוק בשברי חלל המסכנים לוויינים שונים, ובניסיונות שונים לעצב הסכמות בינלאומיות באר לשימושי חלל למטרות שלום

טל ענבר, ראש המרכז לחקר החלל, מכון פישר למחקר אסטרטגי אוויר וחלל

דין וחשבון של הארגון הקנדי SPACE SECURITY INDEX פורסם היום, ומצוינות בו המגמות העיקריות בביטחון-חלל, לשנה החולפת ולשנה הקרובה. דין וחשבון מיוחד זה יוצא לאור מדי שנה, והוא נתמך על ידי גורמים אחדים ובהם משרד החוץ ומשרד המסחר של קנדה. דו"ח זה הוא היחיד המתפרסם בעולם ומוקדש בלעדית לנושאי ביטחון-חלל, הכוללים בין היתר מערכות לוחמת חלל, מגמות בתחום ההסכמים הבינלאומיים העוסקים בחלל, עיסוק בשברי חלל המסכנים לוויינים שונים, ובניסיונות שונים לעצב הסכמות בינלאומיות באר לשימושי חלל למטרות שלום.

הדו"ח מהווה כלי מרכזי בניתוח מגמות חלליות בתחום הביטחון רחבי העולם, והוא פרי עבודתם של חוקרים רבים, העוסקים באיסוף נתונים מכלל המדינות העוסקות בחקר החלל ובטכנולוגיות חלל, בניתוח מגמות כלכליות ובחינה של מסמכים דוקטרינריים המתפרסמים במדינות שונות ועיסוקם במדיניות חללית בהיבטים לאומיים.

הדו"ח המלא ניתן להורדה בקישור: http://www.spacesecurity.org/SSI2007.pdf

המגמות העיקריות העולות מהדו"ח שפורסם:
• גידול רב בכמות שברי החלל – בעיקר שיירים מניסוי השמדת הלוויין על ידי סין שנערך בינואר 2007
• דאגה גוברת מנושא השברים בחלל – וניסיון לנסח קוד התנהגות חללי בינלאומי לצמצום מספר השברים החלליים
• נמשכים המאמצים הבינלאומיים לכינון מנגנון פיקוח בינלאומי על שברי החלל למניעת התנגשויות עם לוויינים
• נמשך הגידול בדרישה לרוחב פס בתחום לווייני התקשורת וכניסה לתחומי תדרים חדשים
• דרישה גוברת למיקום לוויינים בחגורה הגיאוסטציונרית. התחרות בין מפעילי הלוויינים מחריפה, וכמו כן החשש מהפרעות אלקטרומגנטיות בין לוויינים שכנים.
• מתגבר העיסוק הצבאי בחלל – העיסוק בדוקטרינות צבאיות של הפעלת נכסי חלל למטרות ביטחון מתגבר בארה"ב, רוסיה, אירופה וסין.
• נמשך הגידול במספר המדינות להן לוויינים בחלל: כיום 47 מדינות מצויידות בלוויינים בחלל
• שינוי בקדימויות ובמימון תוכניות חלל לאומיות – המגמה של שימוש כפול בלוויינים (במיוחד בתחום הניווט והחישה מרחוק) הופכת מרכזית מדיניות החל של ארה"ב, רוסיה, אירופה וסין.

• גידול מתמשך בשיתופי פעולה בינלאומיים בתחום החלל, בשיגורים, לווייני מחקר ובתחנת החלל הבינלאומית

חלל מסחרי
• גידול מתמשך בהזמנות מתעשיות החלל העולמיות
• נמשכת המגמה של הוזלת השיגורים המסחריים לחלל
• סובסידיות ממשלתיות וסוגיות ביטחון לאומי ממשיכות להוות גורמים משמעותיים בתחום המגזר החללי העסקי – במיוחד אמורים הדברים בשני משטרי הביטחון הבינלאומיים MTCR (מגבלות על ייצוא טכנולוגיות טילים ) ו – ITAR, משטר ביטחון המגביל ייצוא מערכות לחימה ומערכות משיקות להן. מגבלות אלה מהוות מכשלות והפרעה ממשית לתעשיות חלל במדינות שונות.

חלל צבאי
• ארה"ב ורוסיה ממשיכות להוביל בתחום פריסה והצבה של מערכות חלל צבאיות וביטחוניות
• סין ואירופה משקיעות סכומים גדולים במערכות חלל צבאיות – במיוחד בתחום התקשורת וניווט
• סין מגבירה את העיסוק בלווייני צילום בעלי אוריינטציה טקטית
• גרמניה החלה להפעיל מערכת לווייני SAR לשימושים צבאיים

הגנה על נכסי חלל
• רוסיה וארה"ב מובילות את תחם גילוי השיגורים של טילים בליסטיים באמצעות לוויינים ייעודיים
• ארה"ב מובילה את העולם בתחום הטכנולוגיות לגילוי התקפות על לוויינים, כולל סנוור בלייזר ושיבוש

תקשורת
• דאגה באשר להגנה על תחנות קרקעיות של לוויינים, בעיקר נגד התקפות טרור
• שיפור בטכנולוגיות המגנות על לווייני תקשורת מפני שיבוש התקשורת אליהם ומהם
• שיפור בעמידות הלוויינים בפני נזקי קרינה והקשחת תת המערכות שלהם
• ארה"ב ורוסיה מפתחות יכולות התאוששות מהירה ממתקפות על נכסי החלל שלהן
• ארה"ב מובילה בתחום פיתוח מערכות "מודעות חללית" ( Space situational awareness )

לאתר ספייס סקיוריטי

שיתוף ב print
שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב twitter
שיתוף ב facebook
לוגו אתר הידען
דילוג לתוכן