מדד אפריל אינו משקף עליה בשיעור האינפלציה

האינפלציה החזויה לשנת 2007 כולה תסתכם ב-0.7% ולכן אין להתרגש ממדד אפריל – 0.5% 

מדד המחירים שעלה באפריל ב-0.5% היה צפוי ומשקף התייקרויות עונתיות (הלבשה והנעלה, פירות וירקות וכיוב'). מתחילת השנה עלה המדד עד כה ב–0.3%. אנו צופים שהאינפלציה בשנת 2007 תסתכם בכ-0.7% בלבד שהוא מתחת לרף התחתון של יעד האינפלציה 1%.
תחזית זו מתבססת בעיקר על הערכה שהשקל שתוסף בשיעור ניכר של כ- 15% בחמשה עשר החודשים האחרונים והגיע  ל- 3.93 ₪ לדולר ימשיך להיות חזק. הסיכוי, שאנו רואים, לפיחות ניכר בעקבות המשך מדיניות בנק ישראל אינו גבוה.
עם זאת, כדאי לתת את הדעת לאפשרות שהמשך הגידול בפערי הריביות הקצרות בין ישראל לארה"ב יכול להיות מתורגם גם לפיחות, אולי חד, כאשר הקטליזאטור עלול להיות החרפת תהליכים גיאו פוליטיים שליליים, משבר מהותי בשוקי ההון או שינוי בטעמים של המשקיעים הזרים שלהם תרומה רבה מאד לתיסוף השקל.
האינפלציה הנגזרת משוק ההון לשנת 2007 היא 0.5% ולשנה קדימה 0.5% גם כן, עדיין מתחת לגבול התחתון של יעד האינפלציה. (אינפלציה נגזרת זו מחושבת ע"י ההפרש בין תשואות אג"ח לא צמוד וצמוד לשנה). אנו צופים אינפלציה בשנה הקרובה אינפלציה של 0.7%. בראיה לטווח ארוך יותר אנו צופים שבשנת 2008 האינפלציה תסתכם בכ-1.5%.  העלייה הצפויה באינפלציה תשקף את ההשפעה המצטברת של הורדת הריבית המוניטארית, של הצמיחה הכלכלית המואצת וירידת האבטלה.
גם במתאר האינפלציוני הצפוי ותוואי המשך הורדת הריבית שתגיע להערכתנו לרמת 3.25% , אנו רואים יתרון במישור סיכון/סיכוי לרווחי הון דווקא לאגרות חוב צמודות מדד הקונצרניות לטווחים הבינוניים ולאג"ח מדינה לטווחים הארוכים על אגרות חוב שקליות לא צמודות דומות. אנו צופים את ירידת התשואות לפדיון בצמודים הארוכים לכ- 2.75% (מהרמה כיום של כ 2.95%). (אין לראות בדעה זו המלצה או ייעוץ להשקעה)

 

 

 
 

שיתוף ב print
שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב twitter
שיתוף ב facebook

תגובה אחת

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

דילוג לתוכן