87% מהישראלים ייסעו להשתלה בחו"ל גם אם הדבר יהיה מחוץ לחוק

כך קובע סקר חדש שנערך באמצעות מכון המחקר Market Watch (מרקט ווטש) לרגל הצעת חוק המאיימת להוציא את השתלת האיברים בחו"ל מהחוק תוך התעלמות מהמחסור באיברים בארץ

לתשומת ליבם של חברי הכנסת, העוסקים בימים אלה בקידומה של הצעת חוק השתלת איברים, אשר משמעותה המעשית עשויה להיות הוצאה מחוץ לחוק של האפשרות לעבור השתלה בחו"ל. תוצאות סקר חדש מגלות, כי מדובר בגזרה שהציבור לא יוכל לעמוד בה. רובם המכריע של הישראלים, 87%, מצהירים כי ייסעו לחו"ל, אם הם או אחד מבני משפחתם יזדקק להשתלה ולא יימצא להם בטווח של כמה שנים איבר להשתלה בארץ. הסקר נערך באמצעות מכון המחקר Market Watch (מרקט ווטש) בניהולו של אבינעם ברוג, בקרב מדגם ארצי ומייצג של האוכלוסייה ביוזמת העמותה לחולי כליה ומושתלים.

מהסקר עולה, כי רק 6% מהישראלים יקפידו על החוק המוצע, גם אם לא יימצא להם איבר בארץ, ולא ייסעו להשתלה בחו"ל. למשתתפים בסקר הוצגה השאלה הבאה: "מדינת ישראל שוקלת להוציא מחוץ לחוק את האפשרות לעבור השתלה בחו"ל. במידה ואתה או אחד מבני משפחתך יזדקק להשתלת כליה, לב או כל איבר אחר, האם במקרה זה היית בכל זאת נוסע לחו"ל במידה ולא ימצא איבר להשתלה כאן בארץ בטווח של כמה שנים?" תשובות המשתתפים התפלגו כפי שמתואר בטבלה הבאה:
כן, הייתי נוסע לחו"ל לצורכי השתלה 86.6%
לא, הייתי נוסע לחו"ל לצורכי השתלה 6.0%
לא יודע 7.4%

שוויון בין נשים לגברים
כאשר נבדקה בסקר סוגיית המגדר, עלה כי קיימת תמימות דעים כמעט מוחלטת בין נשים לגברים בהחלטה לנסוע לחו"ל לצורך השתלה. 86% מהנשים וכן 87% מהגברים הצהירו כי ייסעו בכל זאת לחו"ל, גם אם הדבר יהיה מחוץ לחוק, כפי שעולה מהטבלה הבאה:

נשים גברים
כן, הייתי נוסע/ת לחו"ל לצורכי השתלה 86.2% 87.1%
לא, הייתי נוסע/ת לחו"ל לצורכי השתלה 7.7% 4.2%
לא יודע/ת 6.2% 8.8%

צעירים – נחושים יותר
מהסקר עולה כי הצעירים נחושים יותר בדעתם לצאת להשתלה בחו"ל גם אם הדבר יהיה מחוץ לחוק, במידה אם לא יימצא איבר מתאים בארץ. כך הצהירו 96% מבני 18-21, 88% מבני 22-29 ו-89% מבני 30-39. בקרב בני 66 ומעלה לעומת זאת, "רק" 75.5% הצהירו כי ייצאו לעבור השתלה בחו"ל, גם הדבר יהיה מנוגד לחוק, כפי שעולה מהטבלה הבאה:
גיל כן נוסע לחו"ל לא נוסע לחו"ל לא יודע
18-21 96.1% 2.0% 2.0%
22-29 87.8% 4.4% 7.8%
30-39 89.3% 3.9% 6.8%
40-49 85.4% 7.9% 6.7%
50-59 86.2% 6.9% 6.9%
60-65 81.5% 18.5%
66+ 75.5% 15.1% 9.4%

גם דתיים וחרדים ייסעו
כאשר נבדקה מידת הדתיות של המשתתפים בסקר התגלה, כי ההחלטה לנסוע על אף החוק, רווחת גם בקרב דתיים וחרדים על אף שנושא השתלת האיברים שנויה במחלוקת בקרב חלק מהציבור. מתוצאות הסקר עלה כי קיימת כמעט תמימות דעים בין כולם. 87.7% מהחילוניים הצהירו שייסעו, כך גם 85.9% מהמסורתיים, 83.6% מהדתיים וכן 85.7% מהחרדים. תשובות המשתתפים התפלגו כפי שעולה מהטבלה הבאה.
מידת הדתיות כן נוסע לחו"ל לא נוסע לחו"ל לא יודע
חילוניים 87.7% 4.5% 7.8%
מסורתיים 85.9% 7.7% 6.3%
דתיים 83.6% 9.8% 6.6%
חרדיים 85.7% 3.6% 10.7%

הבדלים קטנים בין תושבי הערים השונות בכל הארץ
מהסקר עולה כי ישנם הבדלים קטנים מאוד בין תושבי הערים השונות ברחבי הארץ. 87.4% מתושבי תל אביב וגוש דן טענו כי ייסעו להשתלה בחו"ל, וכך יעשו גם 86.4% מתושבי באר שבע והדרום, 85.0% מתושבי חיפה והצפון וכן 84.8% מתושבי ירושלים והסביבה. תשובות המשתתפים מאזורי הארץ השונים, התפלגו כפי שעולה מהטבלה הבאה.

אזור מגורים כן נוסע לחו"ל לא נוסע לחו"ל לא יודע
ירושלים והסביבה 84.8% 2.2% 13.0%
גוש דן והמרכז 87.4% 5.5% 7.1%
חיפה והצפון 85.0% 8.3% 6.7%
באר שבע והדרום 86.4% 4.9% 8.7%
על הצעת החוק
מטרתה של הצעת החוק הנדונה כעת בכנסת היא להסדיר את סוגיית השתלת איברים בישראל. מדובר בהצעת חוק מורכבת, אשר נותנת פתרון חלקי לבעיית המחסור החמור באיברים להשתלה במדינת ישראל. אם תעבור ההצעה במתכונתה הנוכחית, התוצאה עלולה להיות הרת אסון עבור אלה שאינם יכולים לממן לעצמם השתלה בחו"ל ללא עזרת קופת החולים שלהם. הצעת החוק נדונה לקראת קריאה שנייה ושלישית בוועדת המשנה של ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, בראשות ח"כ אריה אלדד. בסוף הליך ההכנה תגיע להצבעה במליאת הוועדה ולאחר מכן במליאת הכנסת.

עמדת העמותה לחולי כליה ומושתלים לגבי הצעת החוק
הצעת החוק הממשלתית אשר נידונה במסגרת ועדת המשנה לעניין הצעת חוק השתלת איברים, הנה הצעה חשובה שמטרתה להסדיר את סוגיית השתלת האיברים בישראל, סוגיה כאובה וקשה המוכרת לנו מקרוב. עם זאת מדובר בהצעה חלקית אשר אינה נותנת מענה לבעיה האקוטית של מחסור האיברים בישראל ובעיקר מתעלמת ממצוקת החולים. תמונת המצב כיום היא כי הביקוש גדול בהרבה מן ההיצע ואלפי חולים ממתינים במשך חודשים ושנים לתרומת האיבר המיוחל ורבים אף מתים במשך תקופת ההמתנה הארוכה. הצעת החוק במתכונתה הנוכחית לא פותרת בעיה זו, יתר על כן היא תביא להשלכות שליליות על החברה בישראל, למשל: רפואה לעשירים בלבד, רפואה מפלאה אשר מונעת את סיוע קופת החולים במימון כל היוצא להשתלה, שכן מי שידו משגת יוכל לנסוע באופן עצמאי לחו"ל ולהציל את חייו, בעוד שמי שנזקק למימון קופת החולים להשתלה (רוב האוכלוסייה) לא יוכל עוד להיעזר בשירות מציל חיים זה. בנוסף איסור מוחלט של השתלות בחול יגביר את הסחר הלא חוקי במדינה ואת השימוש ב"רפואה שחורה" ולא מקצועית וכמובן יביא לעליה דרסטית במספר הממתינים להשתלה בישראל. ידוע לנו כי הצעת החוק מיצוייה בשלבים מתקדמים, עם זאת אנו פונים אליכם בבקשה לדון מחדש בסעיפים הרלוונטיים בהצעה כדי למצוא פיתרון הולם והוגן כזה שלא יגזור את דיננו למוות. הצעת חוק זו משנה מצב קיים לפיו כאמור, כל מי שנזקק להשתלה יש פיתרון מציל חיים. לא ניתן לשנות תקדים רב שנים מבלי לקבוע תקופת מעבר המאפשרת התארגנות והסתגלות. עמדת העמותה הועברה לח"כ אריה אלדד.

נתונים מספריים על השתלות איברים בישראל
על פי נתוני המרכז הלאומי להשתלות כ – 1,161 ישראלים מחכים להשתלה כיום בישראל, מהם כ – 560 חולים הממתינים להשתלת כליה (מתוכם 20 ילדים), כ – 125 חולים הממתינים להשתלת כבד (מתוכם תשעה ילדים), כ – 126 חולים הממתינים להשתלת לב (מתוכם 3 ילדים) וכן כ – 50 חולים הממתינים להשתלת ריאה (מתוכם 2 ילדים). על פי נתוני עמותת "אדי" רק 7% מהישראלים חתומים על כרטיס תורם. רק לכשליש מהזקוקים להשתלה נמצא איבר, כך למשל בשנת 2004 המתינו להשתלה 747 איש ורק 244 השתלות התבצעו בפועל.

על העמותה לחולי כליה ומושתלים
העמותה לחולי כליה ומושתלים, הוקמה בשנת 1995 על ידי עמוס כנף וחברים נוספים, כעמותה התנדבותית ששמה לה מטרה לסייע לחולי הכליה, בהתמודדות עם מחלתם ועם מוסדות הבריאות בארץ. בישראל ישנם כ – 10,000 חולי כליה, חולים הסובלים מאי ספיקת כליות קלה ובינונית, מטופלי דיאליזה וחולים לאחר השתלה. פעילות העמותה מתבצעת בכמה מישורים לרבות ארגון כנסים, ימי כיף, סופי שבוע, הסברה באמצעי התקשורת השונים והפקת מגזין "מוסר כליות", היוצא כל כמה חודשים. העמותה הינה עמותה רשומה ותרומות אליה וכן תרומות לקרנות להשתלת כליה לחבריה, מוכרות לצרכי מס. כל חברי הועד המנהל ונציגי המחוזות פועלים בהתנדבות מלאה, למידע התנדבות ותרומות ניתן להיכנס לאתר האינטרנט הנמצא בכתובת: www.klayot.org.il

הסקר נערך על ידי מכון המחקר Market Watch (מרקט ווטש) בניהולו של אבינעם ברוג בקרב 500 נשים וגברים מגיל 18 ומעלה, המהווים מדגם ארצי ומייצג של האוכלוסייה הבוגרת בישובים היהודיים בישראל, במהלך השבוע השני של חודש יוני 2007, ביוזמת העמותה לחולי כליה ומושתלים.

שיתוף ב print
שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב twitter
שיתוף ב facebook

6 תגובות

 1. אני שואל את הממשלהעשיתי במשך 5שנים דיאליזה והיום אני מושתל כליה
  עם הרבה בעיות כליה מדרדרת כל הזמן אני אבא ל2 ילדים בזמן שתפקוד הכליה יפסיק אני אמור ללכת לדיאלזה השאלה שלי היא מה העשה אם לו היהיו השתלות בארץ אז אתם חורצים את גורלי וגם של עוד הרבה אנשים שאני מכיר אתם רוצים לגרום לנו למות ולא לתת לנו תקווה לחיות גם בדיאלזה אתה לו חיי עז עדיף לנו חולי דיאלזה לגמור עם החיים

  תודה לכם ממשלה חמודה

 2. אני מושתל כליה וזכיתי לקבל כליה מאבי .
  אני לא מאחל לאף אחד להגיע לדיאליזה לאחר מחלה של אי ספיקת כליות סופנית כמו שהיתה לי .
  אבל דבר אחד ברור לי לחלוטין :
  אין זכות לאף אדם שלא חווה על בשרו את חווית הדיאליזה והתמוססות
  הגוף אט אט אל המוות המתקרב באיטיות אך בבטחה , כל מי שלא חווה זאת שלא ישפוט אנשים שיעשו הכל על מנת לעבור השתלת כליה ולשוב לחיים .
  לא היה מעולם ,
  אין גם עכשו ,
  ולא יהיה גם בעתיד
  שום חוק ששימנע מחולי כליות סופניים לצאת להשתלת כליה בחו"ל !!
  ולא מעניין אותי ולא את הסבתא של האמא של לי ולא הדעה של אף אחד
  איך משיגים כליה כדי לשוב לחיים ולהיות שוב גבר ואבא לילדים קטנים.
  ולכל יפי הנפש ששופטים את חולי הכליות הסופניים ומטופלי הדיאליזה המסכנים אשר זכו כמוני לקבל כליה מבן משפחה אני אומר דבר מאד פשוט
  כשזה יקרה לכם , אתם תדברו ותחשבו בדיוק כמוני. בדיוק כמוני .
  במצב בו אתם נמצאים אין לכם שום זכות לשפוט אדם שרוצה לשוב ולחיות בכל מחיר . כן כן בכל מחיר !!!

  ארסנד

 3. המחשבה שאדם נוסע לסין, שם מוציאים עבורו נידון למוות להורג כדי להשתיל בו את אבריו, מעוררת פלצות. האם הוא יכול לחיות עם המחשבה הזו? או שהוא משלה את עצמו שהאברים נלקחו מסיני שמת מיתה טבעית. אני לא מוכן שהמדינה תשתתף במימון מכספי המסים שלי. נקודה מעניינת, החרדים המתחמקים מתרומת איברים, כשהדבר מגיע לחייהם הם, נוסעים ועוד איך, וכניראה אפילו לסין. "הרי לגויים אין נשמה" כדבריהם.

 4. בהצעת החוק ישנם עשרות דפים שעוסקים בעידוד תרומות האיברים בישראל, פיצוי התורמים ומשפחותיהם. ישנו סעיף אחד שמטרתו היא מניעת לקיחת חלק בפשעים ובסחר באיברים. זהו סעיף שקיים בכול העולם המערבי בחוקים כאלו. בישראל, בניגוד למדינות אחרות, החוק לא תקף לגבי אנשים פרטיים ורק עוסק בחברות ביטוח, קופות חולים וחברות מסחריות. החוק גם לא ימנע נסיעה לחו"ל לצורך השתלה במימון המדינה, חולים עדיין יסעו למדינות שבהם האיברים מגיעים ממקור חוקי.
  הסקר שואל את השאלה בצורה לא מדוייקת, כי הוא לא מציין את העובדות הללו ופשוט מנסה לתקוף הצעת חוק שמטרתה לעשות סדר בתחום פרוץ. בנוסף, אירגון הבריאות העולמי כבר מפעיל לחץ והשתלות לא חוקיות כאלו, כמו בסין שבה האיברים מגיעים מרצח של מתרגלי הפאלון גונג, או בטורקיה מגניבה של איברים, כך שבעתיד הקרוב לא תהיה ברירה אלא למצוא את האיברים בארץ ובמדינות שבהם הנושא מוסדר. זה גם מאפשר לתחום להיתפתח בישראל ולחולים הישראלים לקבל שירות טוב ויעיל לטווח הארוך ולא על ידי שותפות ברצח במימון המדינה.

 5. כל מטרתו של החוק הדבילי הזה היא לאפשר למדינה לרחוץ בנקיון כפיה ולגלגל עיניים כאשר הזקוקים להשתלה יבקשו סיוע להשתלה בחו"ל. הרי אי אפשר לבקש מהמדינה לתמוך במשהו לא חוקי. והחולים, מה אתם?, שימותו.
  במקום החוק הזה, עשו חוק שיאפשר לתרום יותר אברים, שישלמו לתורמיי אברים וליורשיהם, ושיתמכו בזקוקים להשתלה.
  חוק שכל מטרתו למנוע מהניזקקים להשתלה, מהגוססים, טיפול, הוא חוק מגעיל!
  סבדרמיש יהודה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

דילוג לתוכן