סיקור מקיף

המו"פ בתחום הבריאות בישראל זניח לעומת ממוצע ה-OECD

רק חצי אחוז מתקציב המו"פ האזרחי בישראל משמש למימון מחקרים בתחום הבריאות לעומת 10% ממוצע ה-OECD כך עולה מסקר שהוכן עבור המועצה הלאומית למחקר ופיתוח ע"י הלמ"ס * המממנים העיקריים הם המדינה ואחריה בפרש ניכר מלכ"רים וקופות החולים

השוואת הכשרת הסטודנטים במו"פ. מקור: הלמ"ס
השוואת הכשרת הסטודנטים במו"פ. מקור: הלמ"ס

התפלגות מימון מו"פ אזרחי על ידי משרדי הממשלה לפי יעדי מו"פ אזרחי בשנת 2017  ואשר פורסם לאחרונה, מראה שמימון מו"פ בנושא בריאות הוא נמוך באופן משמעותי בישראל לעומת ממוצע מדינות ה-OECD חצי אחוז בישראל לעומת 10.1% ממוצע ה-OECD. כך עולה מסקר שערכה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

בבתי החולים בישראל מתבצעת פעילות מחקרית משמעותית הן במהותה הן בהיקף הכספי ובכוח האדם המושקע בה. סקר מו"פ בבתי חולים בישראל נערך לראשונה בשנת 2009 על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשיתוף ובמימון המועצה הלאומית למחקר ופיתוח (המולמו"פ) שליד משרד המדע. הסקר הבא נערך בשנת 2012, ובשנת 2018 נערך הסקר בפעם השלישית. סקר זה התייחס לנתוני המו"פ במימון מיוחד בשנת 2017 בבתי חולים כלליים בלבד, מפני שבסקר הקודם התברר שהמחקר בבתי חולים לחולי נפש קטן מאוד בהיקפו.

שאלון סקר מחקר ופיתוח בבתי חולים כלליים לשנת 2017, נשלח לכל בתי החולים הכלליים בישראל. הנושאים שנחקרו היו: הוצאות המו"פ הרפואי, מימון על ידי המקורות השונים, מספר הרופאים בעלי מינוי אקדמי/קליני והדרכת סטודנטים לתארים מתקדמים ולפוסט-דוקטורט.

סך ההוצאות על מחקרים במימון מיוחד בבתי חולים כלליים הגיע ב-2017 ל-347.4 מיליון ש"ח. זוהי ירידה של 19.4% ב-5 שנים.

64% מסך הוצאות המחקר התבצעו בבתי חולים ממשלתיים, 22% בבתי חולים שהם מלכ"רים ו-14% בבתי חולים של קופ"ח. מחקרים במימון מיוחד הם מחקרים שעבורם התקבל מימון מלא או חלקי, מגורם שמחוץ לבית החולים או מקרנות פנימיות של בתי החולים כגון קרנות צמיתות וכו'.

בשנת 2017, השכר היה 65% מסך ההוצאות למחקרים מיוחדים.

ההוצאה על מחקרים במימון מיוחד למיטת אשפוז הייתה 22.7 אלף ש"ח. ההוצאה הגבוהה ביותר על מחקרים במימון מיוחד למיטת אשפוז הייתה בבתי חולים שהם מלכ"רים 33.5 אלף ש"ח.

ההוצאות הגבוהות ביותר על מחקרים במימון מיוחד היו בבתי חולים ממשלתיים. מתוך האגפים המקצועיים השונים, בולטת ההוצאה על המחקר הנעשה באגף מחלות פנימיות 48% מסך ההוצאה.

ההוצאות הגבוהות ביותר היו במחוזות המרכז ותל אביב – 62%.

המממנים העיקריים של מחקרים במימון מיוחד בבתי החולים הכלליים היו המגזר העסקי (58.5%) וחו"ל (20.4%).

מחקר רפואי.צילום: shutterstock
מחקר רפואי.צילום: shutterstock

בשנת 2017, חלק ניכר מהרופאים בעלי מינוי אקדמי/קליני עבדו באגף לרפואה פנימית (44%) ובאגפים כירורגיה וילדים, יולדות ונשים (18% בכל אחד מהם).

יותר ממחצית מהרופאים בעלי מינוי אקדמי/קליני (51%) עבדו במחוזות המרכז ותל אביב, 35% – במחוזות ירושלים והדרום ו-14% – במחוזות הצפון וחיפה.

במסגרת לימודי תואר שני ושלישי, מרבית הסטודנטים (44%) מודרכים בבתי חולים ממשלתיים ו-34% – בבתי חולים שהם מלכ"רים. רובם הודרכו בבתי חולים במחוזות המרכז ותל אביב (34% מהסטודנטים לתואר שני ו-50% מהסטודנטים לתואר שלישי).

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

דילוג לתוכן