פברואר ב21, 2012

קרומי קרקע באזור גבעות גורל. צילום: שי סלע. קרומי קרקע באזור גבעות גורל. צילום: שי סלע, אוניברסיטת בן-גוריוןקרומי קרקע באזור גבעות גורל. צילום: שי סלע.

סיפור של סוכן כפול: מחקר חדש שופך אור על התפקוד של קרום קרקע פיסיקלי כגורם משמר לחות

כך עולה ממחקר חדש שנערך על-ידי הדוקטורנט שי סלע בהנחיית פרופ' טל סבוראי מהמחלקה לגאוגרפיה ופיתוח סביבתי באוניברסיטת בן-גוריון בנגב וד"ר שמואל אסולין ממרכז וולקני

דילוג לתוכן