פברואר ב4, 2009

איראן נכנסה למועדון החלל

עשרים שנה לאחר ישראל, הצליחה איראן לראשונה לשגר לוויין קטן, להוכחת יכולת, על גבי טיל מתוצרתה, שלדעת אלוף במילואים עוזי רובין הוא הגורם המסוכן יותר

האם הדארוויניזם זקוק להגנה?

יש להפריד בין האבולוציה כתופעת טבע מוכחת לבין כל מיני פילוסופיות מהסוג של הדארוויניזם החברתי שאין להם כל קשר לתיאוריה עצמה, קורא צוות חשיבה בריטי

דילוג לתוכן