פברואר ב16, 2007

אטלנטיס על כן השיגור

עוד שלב לקראת משימה STS-117 הסתיים בהצלחה. בשבוע הבא תתקיים חזרה כללית לקראת השיגור ב-15 במארס 

דלק ביולוגי (צמחי) טוב לסביבה?

בתחילת פברואר התקיים בניירובי, במטה האירגון הסביבתי של האו"ם דיון בנושא דלק-צמחי, בדיון העלו דוברים דרישה לבדוק ביסודיות את מדיניות גדולי ה דלק הצמחי

דילוג לתוכן