אפריל ב8, 2006

מאין באה הרוח?

רוח היא תנועה של מולקולות אוויר. יש שני מושגים מרכזיים להבנת הגורם לרוח: אוויר ולחץ אוויר. 

פופיולר סיינס/צוללים לקרביים

אולימפוס נותנת פייט לגיוון אימגי'נג הישראלית: גלולת צילום ראשונה מאבחנת מחלות ומרפאת אותן בזמן שהיא צוללת בקרביים.

דילוג לתוכן