מאי ב22, 2005

המרד הגדול: כמה גדול וכמה נחוץ?

מעבר לעובדה, שבעקבותיו כמעט התמוטטה המסגרת היהודית בארץ ישראל, ועל כן יש להתייחס אליו ביראת כבוד, שגו רבים וטובים מבין חוקרי התקופה, שהם קולגות שלי,

דילוג לתוכן