אוגוסט ב2, 2003

מכונת האמת שבמוח

שוני בדפוסי פעילות המוח מאפשר להבדיל בין משותקים באמת למתחזים

דילוג לתוכן